Mẹo Hướng dẫn Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-08 12:40:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học 2022
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học được Update vào lúc : 2022-10-08 12:35:50 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

  Điều 1. Phạm vi điều
  chỉnh và đối tượng người dùng người tiêu dùng vận dụng Điều 2. Chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy Điều 3. Phương thức tổ chức triển khai triển khai đào tạo và giảng dạy và giảng dạy Điều 4. Hình thức đào tạo và giảng dạy và giảng dạy Điều 5. Kế hoạch giảng dạy và học tập Điều 6. Đăng kí nhập học Điều 7. Tổ chức lớp học
  Điều 8. Tổ chức đăng kí học tập Điều 9. Rút bớt học phần đã đăng kí Điều 10. Tổ chức giảng dạy và học tập Điều 11. Dạy và học trực tuyến Điều 12. Thực tập sư phạm và thực tập cuối khóa Điều 13. Khoá luận Điều 14. Đánh giá học phần Điều 15. Tổ chức kì thi kết thúc học phần Điều 16. Đánh giá khóa luận Điều 17. Đánh giá trực tuyến Điều 18. Cách tính điểm học phần Điều 19. Đánh giá kết quả học tập theo học kì, năm học Điều 20. Xếp hạng học lực và năm đào tạo và giảng dạy và giảng dạy Điều 21. Cảnh báo học tập và buộc thôi học Điều 22. Công nhận kết quả học tập và quy đổi tín chỉ Điều 23. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Điều 24. Nghỉ ốm, nghỉ học trong thời gian trong thời điểm tạm thời, thôi học Điều 25. Chuyển ngành, chuyển trường, chuyển hình thức học Điều 26. Trao đổi sinh viên và hợp tác trong đào tạo và giảng dạy và giảng dạy Điều 27. Học cùng lúc hai chương trình Điều 28. Học liên thông riêng với những người dân dân có văn bằng khác Điều 29. Xử lí vi phạm riêng với sinh viên Điều 30. Thực hiện quy định đào tạo và giảng dạy và giảng dạy Điều 31. Kiểm tra, thanh tra và xử lí vi phạm

QUY CHẾ

Đào tạo trình độ ĐH hệ chính quy theo khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Sư phạm Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô

(Ban hành kèm theo Quyết định số    3980/QĐ-ĐHSPHN

ngày  21 tháng  9 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều
chỉnh và đối tượng người dùng người tiêu dùng vận dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức triển khai triển khai và quản lí đào tạo và giảng dạy và giảng dạy trình độ ĐH hệ chính quy theo khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống tín chỉ, gồm có: Chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và thời hạn học tập; hình thức và phương thức tổ chức triển khai triển khai đào tạo và giảng dạy và giảng dạy; lập kế hoạch và tổ chức triển khai triển khai giảng dạy; nhìn nhận kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp; những quy định khác riêng với sinh viên.

2. Quy chế này vận dụng riêng với sinh viên những khoá đào tạo và giảng dạy và giảng dạy hệ chính quy ở trình độ ĐH của Trường Đại học Sư phạm Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô (sau này
gọi tắt là Trường) thực thi theo như hình thức tích luỹ tín chỉ.

Điều 2. Chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy

1. Chương trình đào tạo được xây dựng theo cty tín chỉ, cấu trúc từ những môn học hoặc học phần (sau này gọi chung là học phần), trong số đó phải có đủ những học phần bắt buộc và phục vụ chuẩn chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo.

Chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy gồm tiềm năng, chuẩn đầu ra, khối lượng học tập, cấu trúc nội dung, phương pháp giảng dạy, phương
pháp nhìn nhận, kế hoạch học tập.. chuẩn toàn khóa, đề cương rõ ràng những học phần và Đk thực thi chương trình.

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy là yêu cầu cần đạt về phẩm chất và kĩ năng của sinh viên sau khi hoàn thành xong xong một chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, gồm cả yêu cầu tối thiểu về kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, kĩ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm của người học khi tốt nghiệp, phù phù thích phù thích hợp với mục tiêu đào tạo và Khung trình độ vương quốc Việt Nam.

Mỗi chương trình gắn với một ngành (đơn
ngành) hoặc với một vài ngành (tuy nhiên ngành, ngành chính – ngành phụ). Trong trường hợp.. đào tạo tuy nhiên ngành hoặc ngành chính – ngành phụ, chương trình đào tạo quy định rõ khối lượng học tập.. chung và riêng theo từng ngành.

Chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy nên minh bạch riêng với những người dân học trước lúc tuyển sinh và khi khởi đầu khóa học; những thay đổi, trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh liên quan đến chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy nên thực thi theo quy định hiện hành và công bố trước lúc vận dụng, không khiến tác động
bất lợi cho sinh viên.

2. Khối lượng học tập của mỗi chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy từ 120 đến 155 tín chỉ (được quy định rõ ràng trong từng chương trình), không kể khối lượng giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh.

3. Kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá để khuynh hướng cho sinh viên, đồng thời đảm bảo hầu hết sinh viên hoàn thành xong xong chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

a) Thời gian theo kế hoạch học tập.. chuẩn toàn khóa của mỗi chương trình đào tạo của Trường là 04 năm.

b) Thời
gian tối đa để sinh viên hoàn thành xong xong khoá học gồm có: thời hạn theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá cộng với 02 năm.

Điều 3. Phương thức tổ chức triển khai triển khai đào tạo và giảng dạy và giảng dạy

1. Phương thức tổ chức đào tạo và giảng dạy và giảng dạy trình độ ĐH hệ chính quy là tích lũy tín chỉ và được tổ chức theo từng lớp học phần.

Căn cứ chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và kế hoạch giảng dạy của Trường, sinh viên tự chủ xác lập kế hoạch học tập của thành viên với việc hướng dẫn của cố vấn học tập.

2. Học phần là một tập hợp
hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giảng dạy và học tập được thiết kế nhằm mục đích mục tiêu thực thi một số trong những trong những tiềm năng học tập rõ ràng, trang bị cho những người dân dân học những học vấn tương đối trọn vẹn thuộc một phạm vi trình độ hẹp trong chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

a) Một học phần được tổ chức triển khai triển khai giảng dạy, học tập trong một học kì và được kí hiệu bằng một mã số riêng do Trường quy định.

b) Có hai loại học phần: học phần bắt buộc và học phần tự chọn.

– Học phần bắt buộc là học phần tiềm ẩn những nội dung chính yếu của mỗi chương
trình và bắt buộc sinh viên phải tích lũy.

– Học phần tự chọn là học phần tiềm ẩn những nội dung thiết yếu, nhưng sinh viên được lựa chọn theo phía dẫn của Trường nhằm mục đích mục tiêu phong phú hoá hướng trình độ hoặc được tự chọn tuỳ ý để tích luỹ đủ số tín chỉ quy định cho từng chương trình.

c) Đề cương rõ ràng của từng học phần phải thể hiện rõ số lượng tín chỉ, Đk tiên quyết (nếu có), tiềm năng, chuẩn đầu ra, nội dung lí thuyết/bài tập/thực hành thực tiễn thực tiễn/thí nghiệm/thảo luận, phương thức đánh
giá học phần, giáo trình/tài liệu tìm hiểu thêm và Đk cơ sở vật chất, nền tảng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin, thiết bị thực hành thực tiễn thực tiễn/thí nghiệm phục vụ học phần.

3. Tín chỉ được sử dụng để tính khối lượng học tập của sinh viên.

a) Một tín chỉ được quy định bằng 15 giờ chuẩn.

b) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dạy học trên lớp, 01 tín chỉ yêu cầu thực thi tối thiểu 15 giờ giảng lí thuyết hoặc 30 giờ bài tập, thực hành thực tiễn thực tiễn, thí nghiệm, thảo luận, trong số đó 01 giờ trên lớp được xem bằng 50 phút.

c)
Để tiếp thu 01 tín chỉ sinh viên cần 30 giờ tự học, tự nghiên cứu và phân tích và phân tích.

d) Tỉ lệ số giờ lí thuyết, bài tập, thực hành thực tiễn thực tiễn, thí nghiệm và thảo luận được quy định trong đề cương rõ ràng của học phần.

4. Sinh viên không đạt một học phần theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Quy chế này phải đăng kí học lại.

a) Sinh viên không đạt một học phần bắt buộc sẽ phải học lại học phần đó hoặc học một học phần tương tự theo quy định trong chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, hoặc học một học phần thay thế
nếu học phần đó không hề được giảng dạy.

b) Sinh viên không đạt một học phần tự chọn sẽ phải học lại học phần đó hoặc hoàn toàn hoàn toàn có thể chọn học một học phần tự chọn khác theo quy định trong chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

Điều 4. Hình thức đào tạo và giảng dạy và giảng dạy

1. Các hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giảng dạy được thực thi tại những trụ sở của Trường (trụ sở chính và phân hiệu), riêng những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thực hành thực tiễn thực tiễn, thực tập, trải nghiệm thực tiễn và giảng dạy trực tuyến hoàn toàn hoàn toàn có thể thực thi ngoài Trường.

2. Thời gian tổ chức triển khai triển khai hoạt
động giảng dạy trong mức chừng từ 06 giờ đến 20 giờ những ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ 7.

Thời gian tổ chức triển khai triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi đặc trưng của chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy nên thực thi theo quyết định hành động hành vi của Hiệu trưởng.

3. Tuỳ theo số lượng sinh viên, số lớp học cần tổ chức triển khai triển khai và Đk cơ sở vật chất của Trường, phòng Đào tạo sắp xếp thời khóa biểu hằng ngày cho những lớp học phần trong mức chừng thời hạn trên.

Chương II

LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC ĐÀO
TẠO

Điều 5. Kế hoạch giảng dạy và học tập

1. Trường tổ chức triển khai triển khai đào tạo và giảng dạy và giảng dạy theo khoá học, năm học, học kì.

a) Khoá học là thời hạn thiết kế để sinh viên hoàn thành xong xong một chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy ĐH rõ ràng.

b) Kế hoạch đào tạo và giảng dạy và giảng dạy năm học thể hiện những mốc thời hạn chính của những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt đào tạo và giảng dạy và giảng dạy trong năm học, bao gồm kế hoạch từng học kì cho toàn bộ các chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, được công bố trước lúc khởi thời gian đầu xuân mới học.

c) Kế hoạch học kì gồm có kế hoạch mở lớp, hình
thức dạy và học (trực tiếp hoặc trực tuyến), lịch học, lịch thi của những học phần được tổ chức triển khai triển khai trong học kì cho những khoá học, chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy. Kế hoạch học kì phải được công bố kịp thời, bảo vệ thuận tiện cho sinh viên xây dựng kế hoạch học tập và đăng kí học tập.

2. Một năm học có 03 học kì.

a) Học kì 1, học kì 2: mỗi kì có từ 12 tuần đến 15 tuần thực học và 3 tuần thi.

b) Học kì 3 có tối thiểu 5 tuần thực học và 1 tuần thi.

c) Một năm học có tối thiểu 30 tuần
thực học.

3. Thời khoá biểu thể hiện thời hạn, khu vực, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dạy và học của từng lớp học phần thuộc từng khoá học, chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

a) Thông thường, thời khóa biểu của những lớp học phần được sắp xếp đều trong những tuần của học kì.

b) Ở trường hợp thiết yếu phải xếp lịch học triệu tập thời hạn, số giờ giảng riêng với một học phần bất kì không vượt quá 15 giờ/tuần và 4 giờ/ngày.

Điều 6. Đăng kí nhập học

1. Trường thực thi tuyển sinh theo Quy chế tuyển
sinh ĐH hệ chính quy hiện hành, đảm bảo chuẩn nguồn vào (hay yêu cầu nguồn vào) của chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

Trường xác lập điểm trúng tuyển theo ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy trong kì tuyển sinh. Những thí sinh trúng tuyển được Trường sắp xếp vào học theo ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy đã đăng kí.

2. Sinh viên phải nộp khá khá đầy đủ hồ sơ nhập học theo quy định.

Các khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy tiếp nhận và quản lí hồ sơ nhập học của từng sinh viên.

Thời hạn hoàn thành xong xong thủ tục nhập học được quy định tại Quy chế tuyển sinh
ĐH hệ chính quy hiện hành.

3. Sau khi xem xét thấy đủ Đk nhập học, vị trí vị trí căn cứ list trúng tuyển, phòng Đào tạo phục vụ thẻ sinh viên; thông tin về quy định đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, quy định về công tác thao tác thao tác cố vấn học tập và trách nhiệm và trách nhiệm, quyền lợi sinh viên; hướng dẫn sinh viên sử dụng khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống đăng kí học tập.

Điều 7. Tổ chức lớp học

1. Khi nhập học viên viên sẽ tiến hành xếp vào lớp sinh hoạt và tiếp Từ đó là lớp học phần.

a) Lớp sinh hoạt được tổ chức triển khai triển khai theo khóa tuyển sinh của ngành
đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

Lớp sinh hoạt duy trì trong cả khóa học, có mã số riêng, có khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Hội sinh viên và cố vấn học tập.

b) Lớp học phần được tổ chức triển khai triển khai theo từng học phần ở từng học kì.

Mỗi lớp học phần có mã số riêng và thời khóa biểu quy định rõ ràng về thời hạn, giảng đường, giảng viên phụ trách. Lớp học phần tự giải thể khi kết thúc học phần.

2. Trường hoàn toàn hoàn toàn có thể tổ chức triển khai triển khai kiểm tra một số trong những trong những môn học để phân loại trình độ, xếp lớp học cho sinh viên.

Điều 8. Tổ chức đăng kí học tập

1. Căn cứ list học phần được mở và Đk đăng kí của mỗi học phần, sinh viên phải đăng kí lớp của những học phần dự trù sẽ học trong học kì, gồm những học phần mới, một số trong những trong những học phần chưa đạt (để học lại) hoặc một số trong những trong những học phần đã đạt (để cải tổ điểm).

2. Trước khi khởi đầu mỗi học kì, phòng Đào tạo phối phù thích phù thích hợp với những khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy xây dựng thời khóa biểu những học phần chung, học phần chuyên ngành và hướng dẫn sinh viên đăng kí.

a) Trong
học kì đầu khi mới nhập học, sinh viên học theo thời khóa biểu do Trường sắp xếp cho từng lớp.

b) Trong những học kì tiếp theo, sinh viên tự chủ đăng kí những học phần theo nhu yếu, Đk thành viên với việc hướng dẫn của cố vấn học tập.

3. Điều kiện tiên quyết của học phần là những học phần mà sinh viên phải tham gia học trước đó và được nhìn nhận đủ Đk tham gia cuộc thi kết thúc học phần.

Việc đăng kí những học phần trong từng học kì phải bảo vệ Đk tiên quyết của từng học
phần và trình tự học tập quy định tại mỗi chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy rõ ràng.

4. Việc đăng kí những học phần được thực thi trực tuyến trên khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống đăng kí học tập của Trường.

a) Việc đăng kí học được thực thi từ 2 tuần trước đó đó lúc tham gia học kì khởi đầu. Thời điểm khởi đầu đăng kí được Trường công bố trên trang thông tin đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

b) Trong 2 tuần thứ nhất của học kì 1 và học kì 2 hoặc trong tuần đầu của học kì 3 sinh viên được đăng kí thêm học phần nhưng không được rút bớt học phần đã đăng
kí.

c) Sau 2 tuần Tính từ lúc lúc tham gia học kì 1, học kì 2 khởi đầu, nếu sinh viên không đăng kí học thì coi như sinh viên đã tự ý bỏ học.

Nếu sinh viên đăng kí không đủ số lượng tín chỉ tối thiểu quy định ở khoản 5 Điều này thì sinh viên sẽ không còn hề được tham gia học trong học kì đó và phải làm đơn để Trường xét cho nghỉ học trong thời gian trong thời điểm tạm thời.

Trường hợp sinh viên làm đơn mà không được Trường đồng ý (do không hề lí do chính đáng) hoặc không làm đơn xin nghỉ học trong thời gian trong thời điểm tạm thời thì coi như tự ý bỏ
học.

d) Trường hợp số lượng sinh viên đăng kí thấp hơn số lượng tối thiểu do Trường quy định thì lớp học phần sẽ bị hủy. Sinh viên phải đăng kí học lớp khác (hoàn toàn hoàn toàn có thể cùng hoặc khác học phần với lớp bị hủy) nếu chưa đảm bảo đủ khối lượng học tập tối thiểu cho từng học kì quy định tại khoản 5 Điều này.

e) Sinh viên đăng kí đi thực tập sư phạm trong học kì nào sẽ không còn hề được đăng kí học những học phần khác trong học kì đó.

5. Đối với học kì 1 và học kì 2 của chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thứ nhất,
trừ học kì cuối khóa học và học kì sinh viên đăng kí đi thực tập sư phạm

a) Sinh viên xếp hạng học lực thông thường (quy định tại khoản 1 Điều 20 của Quy chế này) đăng kí khối lượng học tập trong mọi học kì theo định mức sau (không kể khối lượng giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh):

– Số tín chỉ tối thiểu là 0.9 tín chỉ nhân với số tuần của học kì.

– Số tín chỉ tối đa là một trong.7 tín chỉ nhân với số tuần của học kì.

b) Sinh viên xếp hạng học lực yếu (quy định
tại khoản 1 Điều 20 của Quy chế này) phải đăng kí khối lượng học tập trong mọi học kì theo định mức sau (không kể khối lượng giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh):

– Số tín chỉ tối thiểu là 0.6 tín chỉ nhân với số tuần của học kì.

– Số tín chỉ tối đa là một trong.1 tín chỉ nhân với số tuần của học kì.

6. Không quy định khối lượng học tập tối thiểu riêng với sinh viên ở học kì 3.

7. Không quy định khối lượng học tập tối thiểu khi đăng kí học phần của chương trình
đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thứ hai.

Điều 9. Rút bớt học phần đã đăng kí

1. Việc rút bớt học phần trong khối lượng học tập đã đăng kí được thực thi trong tuần thứ 3 của học kì; sinh viên thực thi trực tuyến trên khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống đăng kí học tập.

2. Ngoài thời hạn quy định mà sinh viên không rút bớt, học phần vẫn được không thay đổi. Nếu sinh viên không đi học thì sẽ tiến hành xem như tự ý bỏ học học phần này và phải nhận điểm F.

3. Việc rút bớt học phần đã đăng kí không được vi phạm khoản 5 Điều 8
của Quy chế này.

Điều 10. Tổ chức giảng dạy và học tập

1. Công tác tổ chức triển khai triển khai giảng dạy và học tập của Trường phục vụ những yêu cầu sau:

a) Phát huy kĩ năng trình độ và trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên, phù phù thích phù thích hợp với quy định về chủ trương thao tác của giảng viên.

b) Phát huy vai trò dữ thế dữ thế chủ động đồng thời tôn vinh trách nhiệm của sinh viên, tạo Đk và động lực để sinh viên nỗ lực học tập; giữ vững kỉ cương học đường, nâng cao chất lượng và hiệu suất cao đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

2. Hiệu trưởng phân công giảng viên giảng dạy những môn chung và cử trưởng nhóm giảng viên dạy môn chung.

Các trưởng nhóm có trách nhiệm tổ chức triển khai triển khai nhóm giảng viên dạy môn chung thanh tra thanh tra rà soát, thống nhất nội dung học phần; lập kế hoạch dạy học và kiểm tra nhìn nhận phù phù thích phù thích hợp với lịch trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy; tăng trưởng học liệu dùng chung, gồm có học liệu số dùng trong dạy học phối hợp; xây dựng ngân hàng nhà nước nhà nước đề thi kết thúc học phần và thực thi những việc làm khác do Hiệu trưởng giao trách nhiệm.

3. Trưởng
khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy phân công và tổ chức triển khai triển khai giảng viên giảng dạy những môn chuyên ngành, hướng dẫn thí nghiệm, thực hành thực tiễn thực tiễn, khoá luận.   

Điều 11. Dạy và học trực tuyến

1. Trường tổ chức triển khai triển khai dạy và học trực tuyến phục vụ những quy định hiện hành về ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin trong quản lí và tổ chức triển khai triển khai dạy học trực tuyến.

2. Các khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, những cty hiệu suất cao, những cty phục vụ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thực thi những giải pháp bảo vệ chất lượng và minh chứng về chất lượng tổ chức triển khai triển khai dạy và học trực
tuyến không thấp hơn chất lượng dạy và học trực tiếp.  

3. Với mỗi chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, Hiệu trưởng quyết định hành động hành vi tổ chức triển khai triển khai dạy và học trực tuyến một số trong những trong những học phần theo một trong hai cách:

a) Tổ chức dạy học học phần hoàn toàn theo phương thức trực tuyến.

b) Tổ chức dạy học học phần phối hợp giữa phương thức trực tuyến và trực tiếp.

Tổng khối lượng dạy và học trực tuyến theo cả hai cách không vượt quá 30% tổng khối lượng của chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

4. Trong trường
hợp thiên tai, dịch bệnh phức tạp và những trường hợp bất khả kháng khác, Trường thực thi dạy học trực tuyến theo phía dẫn của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo.

Điều 12. Thực tập sư phạm và thực tập cuối khóa

1. Thực tập sư phạm (riêng với những chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy giáo viên)

a) Khối lượng học tập tích lũy là 6 tín chỉ, thực thi trong 10 tuần và trình làng trong một học kì.

b) Nội dung thực tập sư phạm tại những cơ sở giáo dục gồm hai phần: Thực tập sư phạm 1 và Thực tập sư phạm 2.
Mỗi phần có khối lượng học tập tích lũy là 3 tín chỉ và được thực thi trong 5 tuần.

2. Sinh viên học cùng lúc hai chương trình mà chương trình thứ nhất và chương trình thứ hai đều thuộc những ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy giáo viên thì được miễn Thực tập sư phạm 1 trong chương trình thứ hai và kết quả nhìn nhận của nội dung này riêng với chương trình thứ hai được quy đổi từ kết quả Thực tập sư phạm 1 ở chương trình thứ nhất.

Điều kiện đăng kí Thực tập sư phạm 2 riêng với chương trình thứ hai là sinh
viên phải đạt đủ những Đk tiên quyết quy định trong chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thứ hai và hoàn thành xong xong Thực tập sư phạm 1 và Thực tập sư phạm 2 ở chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thứ nhất.

3. Thực tập cuối khóa (riêng với những chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên) có khối lượng học tập tích lũy, nội dung thực tập, địa điểm thực tập.. được quy định rõ ràng trong từng chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

Trưởng khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy xây dựng quy định thực tập cuối khóa phù phù thích phù thích hợp với chương trình
đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt.

Điều 13. Khoá luận

Đối với những chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy có quy định khóa luận, sinh viên phải đăng kí làm khoá luận hoặc học một số trong những trong những học phần chuyên ngành.

1. Sinh viên được làm khoá luận nếu có điểm trung bình tích lũy đạt từ 2.5 trở lên. Trưởng khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy vị trí vị trí căn cứ tình hình rõ ràng để quy định thêm những Đk cho sinh viên được làm khóa luận.

2. Sinh viên không làm khoá luận phải đăng kí học một số trong những trong những học phần chuyên
ngành để thay thế sao cho tổng số tín chỉ của những học phần chuyên ngành không thấp hơn số tín chỉ của khoá luận.

Chương III

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

Điều 14. Đánh giá học phần

1. Việc nhìn nhận và tính điểm học phần phải trang trọng, khách quan, tin cậy, trung thực và công minh. Đánh giá kết quả học tập phải nhờ vào chuẩn đầu ra của học phần, chú trọng nhìn nhận quy trình nhằm mục đích mục tiêu kịp thời trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giảng
dạy và học tập, thúc đẩy nỗ lực và tương hỗ tiến bộ của sinh viên.

2. Đối với mỗi học phần, sinh viên được nhìn nhận qua những điểm thành phần theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

3. Phương pháp, hình thức nhìn nhận và trọng số điểm thành phần

a) Đối với những học phần chỉ có lí thuyết hoặc có cả lí thuyết và thực hành thực tiễn thực tiễn, điểm tổng hợp nhìn nhận học phần (sau này gọi tắt là yếu tố học phần) được xem vị trí vị trí căn cứ vào những điểm thành phần sau:

– Điểm chuyên
cần chỉ có 3 mức là 0 hoặc 5 hoặc 10. Trọng số: 0.1.

– Điểm kiểm tra bộ phận, gồm có: điểm kiểm tra trong quy trình học tập; điểm nhìn nhận nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm làm bài tập, trình diễn báo cáo; điểm thực hành thực tiễn thực tiễn; điểm kiểm tra giữa học phần; điểm tiểu luận. Trọng số: 0.3.

– Điểm thi kết thúc học phần. Trọng số: 0.6.

b) Đối với những học phần thực hành thực tiễn thực tiễn, thí nghiệm: Sinh viên phải tham gia khá khá đầy đủ những bài thực hành thực tiễn thực tiễn. Điểm trung bình cộng của điểm những bài thực
hành trong học kì được làm tròn đến một chữ số thập phân là yếu tố của học phần thực hành thực tiễn thực tiễn.

c) Đối với những học phần có hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thực hành thực tiễn thực tiễn, trải nghiệm thực tiễn ngoài Trường, những cơ sở thực hành thực tiễn thực tiễn hoàn toàn hoàn toàn có thể tham gia nhìn nhận và cho điểm thành phần.

d) Phương pháp, hình thức nhìn nhận, trọng số của mỗi điểm thành phần được quy định trong đề cương rõ ràng của từng học phần và được giảng viên phụ trách lớp học phần thông báo cho sinh viên khi khởi đầu học phần.

4. Giảng viên phụ trách
học phần có trách nhiệm nhìn nhận và công bố điểm chuyên cần, điểm kiểm tra bộ phận của học phần trên Hệ thống quản lí kết quả học tập của Trường muộn nhất 03 ngày Tính từ lúc ngày kết thúc học phần.

Điều 15. Tổ chức kì thi kết thúc học phần

1. Cuối mỗi học kì, Trường tổ chức triển khai triển khai một kì thi kết thúc học phần. Thời gian thi được thông báo vào thời gian đầu xuân mới học trong Kế hoạch đào tạo và giảng dạy và giảng dạy năm học do Hiệu trưởng phê duyệt. Lịch thi rõ ràng những học phần được Trường công bố trước mỗi kì thi.

2. Điều
kiện được tham gia cuộc thi kết thúc học phần:

a) Điểm chuyên cần: ≥ 5

b) Điểm kiểm tra bộ phận: ≥ 3

Trước kì thi 02 tuần, vị trí vị trí căn cứ list sinh viên phục vụ Đk về điểm chuyên cần, điểm kiểm tra bộ phận và list sinh viên không nợ học phí, những cty tổ chức triển khai triển khai thi lập list phòng thi và thông báo cho sinh viên trước thời gian ngày thi tối thiểu 05 ngày thao tác.

3. Ra đề thi, chấm thi và công bố điểm thi

a) Đề thi kết thúc học phần phải phù phù thích phù thích hợp với nội dung, chuẩn đầu ra
của học phần đã quy định trong chương trình và phân loại được kết quả học tập của sinh viên.

b) Thời hạn hoàn thành xong xong chấm thi học phần và công bố kết quả không thật 7 ngày Tính từ lúc buổi thi ở đầu cuối của kì thi kết thúc học phần.

c) Các cty tổ chức triển khai triển khai thi có trách nhiệm nhập điểm thi kết thúc học phần vào Hệ thống quản lí kết quả học tập và công bố điểm thi kết thúc học phần muộn nhất là 02 ngày sau khi hết thời hạn chấm thi của học phần.

4. Sinh viên vắng mặt trong buổi thi,
nhìn nhận không hề lí do chính đáng coi như bỏ thi và phải nhận điểm 0. Sinh viên vắng mặt có lí do chính đáng sẽ phải đăng kí tham gia cuộc thi ở kì thi, nhìn nhận tiếp Từ đó và được xem điểm lần đầu.

Điều 16. Đánh giá khóa luận

Đối với những chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy có quy định khóa luận:

1. Sinh viên phải bảo vệ khóa luận trước Hội đồng chấm khóa luận. Hội đồng chấm khóa luận có tối thiểu 3 thành viên do Hiệu trưởng quyết định hành động hành vi, trong số đó có một cán bộ phản biện.

Đối với những ngành đào
tạo đặc trưng, Trưởng khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy đề xuất kiến nghị kiến nghị phương thức nhìn nhận khóa luận và trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt.

2. Điểm của khoá luận được chấm theo thang điểm 10 và quy đổi sang thang điểm chữ theo quy định tại Điều 18 của Quy chế này.

Kết quả nhìn nhận khóa luận được công bố chậm nhất là 3 ngày Tính từ lúc ngày sinh viên bảo vệ trước Hội đồng.

Điểm khoá luận được xem vào điểm trung bình tích lũy của toàn khoá học.

3. Sinh viên có khoá luận bị điểm F, phải đăng kí làm lại
khóa luận hoặc phải đăng kí học một số trong những trong những học phần chuyên ngành để thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Quy chế này.

Điều 17. Đánh giá trực tuyến

1. Hình thức nhìn nhận học phần trực tuyến được vận dụng khi đảm bảo trung thực, công minh và khách quan như nhìn nhận trực tiếp, đồng thời góp thêm phần không thật 50% trọng số điểm học phần.

2. Hình thức bảo vệ và nhìn nhận khóa luận trực tuyến (riêng với những chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy có quy định khóa luận) được vận dụng khi phục vụ thêm
những Đk sau này:

a) Hình thức bảo vệ và nhìn nhận trực tuyến được sự đồng thuận của những thành viên hội đồng và sinh viên;

b) Diễn biến buổi bảo vệ trực tuyến được ghi hình, ghi âm và tàng trữ khá khá đầy đủ.

3. Trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh phức tạp và những trường hợp bất khả kháng khác, Trường thực thi nhìn nhận trực tuyến theo phía dẫn của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo.

Điều 18. Cách tính điểm học phần

1. Điểm học phần được xem từ tổng những điểm thành phần
nhân với trọng số tương ứng, được làm tròn tới một chữ số thập phân và xếp loại điểm chữ như dưới đây, trừ những trường hợp được quy định tại điểm d khoản này.

a) Loại đạt có phân mức, vận dụng cho những học phần được xem vào điểm trung bình học tập, gồm có:

Giỏi:                    Điểm A: Từ 8.5 đến 10

Khá:            
       Điểm B+: Từ 7.8 đến 8.4;                    Điểm B: Từ 7.0 đến 7.7

Trung bình:        Điểm C+: Từ 6.3 đến 6.9                     Điểm C: Từ 5.5 đến 6.2

Trung bình yếu:  Điểm D+: Từ 4.8 đến 5.4                   
Điểm D: Từ 4.0 đến 4.7

b) Loại đạt không phân mức, vận dụng cho những học phần chỉ yêu cầu đạt, không tính vào điểm trung bình học tập:

P: Từ 5.0 trở lên.

c) Loại không đạt:

Kém:                     F: dưới 4.0

d) Một số trường hợp đặc biệt quan trọng quan trọng sử dụng những điểm chữ xếp loại, không được xem vào điểm trung bình học tập:

I: Điểm chưa hoàn thiện do được phép
hoãn thi, kiểm tra;

X: Điểm chưa hoàn thiện do chưa đủ tài liệu;

R: Điểm học phần được miễn học, miễn thi, công nhận tín chỉ.

2. Việc xếp loại những mức điểm A, B+, B, C+, C, D+, D được vận dụng cho những trường hợp sau này:

a) Đối với những học phần mà sinh viên đã có đủ điểm thành phần, kể cả trường hợp bỏ học, bỏ kiểm tra hoặc bỏ thi không hề lí do phải nhận điểm 0;

b) Chuyển đổi từ điểm I qua, sau khi đã có những kết quả nhìn nhận tiền phần mà trước đó sinh viên
được phép hoãn thi, kiểm tra;

c) Chuyển đổi từ những trường hợp X qua.

3. Việc xếp loại mức F ngoài trường hợp đã nêu ở khoản 1 Điều này, còn vận dụng cho những trường hợp:

a) Sinh viên không đủ Đk tham gia cuộc thi theo khoản 2 Điều 15 của Quy chế này.

b) Sinh viên vi phạm quy định thi và nhận quyết định hành động hành vi kỉ luật ở tại mức đình chỉ thi.

4. Việc xếp loại I được vận dụng cho trường hợp: Trong thời hạn học hoặc thi kết thúc học phần, vì bị ốm, gặp tai nạn không mong muốn không mong ước hoặc lí do khách quan
khác nên sinh viên không thể dự kiểm tra hoặc thi; sinh viên làm đơn xin hoãn thi, kiểm tra và được Trưởng khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy chấp thuận đồng ý đồng ý.

Trước khi khởi đầu học kì tiếp Từ đó, sinh viên nhận xếp loại I phải trả xong những nội dung kiểm tra thành phần còn nợ để được chuyển điểm.

Trường hợp sinh viên chưa trả nợ và chưa chuyển điểm nhưng không rơi vào trường hợp bị buộc thôi học thì vẫn được học tiếp ở những học kì tiếp Từ đó.

5. Việc xếp loại X được vận dụng cho trường hợp: Phòng Đào tạo chưa
nhận được báo cáo kết quả học tập của sinh viên từ khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy chuyển lên.

6. Việc xếp loại R được vận dụng cho những trường hợp sau:

a) Điểm học phần được nhìn nhận ở những mức điểm A, B+, B, C+, C, D+, D trong lần thi, nhìn nhận học kì (nếu có) riêng với một số trong những trong những học phần được phép thi sớm để giúp sinh viên học vượt.

b) Những học phần được công nhận kết quả học tập do sinh viên đã tích lũy tín chỉ từ một trình độ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, một ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy hoặc một chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, một khóa học
khác (kể cả từ một cơ sở đào tạo và giảng dạy và giảng dạy khác) và những trường hợp khác được Trường xem xét, công nhận theo quy định tại Điều 22 của Quy chế này.

Điều 19. Đánh giá kết quả học tập theo học kì, năm học

1. Kết quả học tập của sinh viên được nhìn nhận sau từng học kì, năm học nhờ vào kết quả những học phần thuộc chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy mà sinh viên đã học và có điểm theo những tiêu chuẩn sau này:

a) Tổng số tín chỉ của những học phần mà sinh viên không đạt trong một học kì, trong một năm học,
hoặc nợ đọng từ trên đầu khoá học;

b) Tổng số tín chỉ của những học phần mà sinh viên đã đạt từ trên đầu khóa học (số tín chỉ tích lũy), tính cả những học phần được miễn học, miễn thi và công nhận tín chỉ;

c) Điểm trung bình của những học phần mà sinh viên đã học trong một học kì (điểm trung bình học kì), trong một năm học (điểm trung bình năm học) hoặc tính từ trên đầu khóa học (điểm trung bình tích lũy), tính theo điểm học phần và trọng số là số tín chỉ của học phần đó.

2. Để tính điểm
trung bình, điểm chữ của học phần được quy đổi về điểm số tương ứng theo thang từ 0 tới 4 như dưới đây:

A       quy đổi thành            4

B+     quy đổi thành            3,5

B       quy đổi thành            3

C+     quy đổi
thành            2,5

C       quy đổi thành            2

D+    quy đổi thành            1,5

D       quy đổi thành            1

F        quy đổi thành           
0

Những điểm chữ không được quy định tại khoản này sẽ không còn hề được xem vào điểm trung bình học kì, điểm trung bình năm học và điểm trung bình tích lũy.

Những học phần không nằm trong yêu cầu của chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy không được xem khi nhìn nhận kết quả học tập của sinh viên.

3. Điểm trung bình học kì, điểm trung bình năm học và điểm trung bình tích lũy được xem theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:          

Trong số đó:

A là yếu tố trung bình học kì, điểm trung bình năm học hoặc điểm trung bình tích lũy;

ai là yếu tố của học phần thứ i;

ni là số tín chỉ của học phần thứ i;

n là tổng số học phần trong học kì, năm học hoặc đã tích lũy từ trên đầu khóa học.

Điều 20. Xếp hạng học lực và năm đào tạo và giảng dạy và giảng dạy

1. Sinh viên được xếp loại học lực theo điểm trung bình học kì, điểm trung bình năm học hoặc điểm trung bình tích lũy và được xếp hạng về học lực
như sau:

a) Hạng học lực thông thường nếu điểm trung bình đạt từ 2.0 trở lên, gồm nhiều chủng loại học lực:

Từ 3.6 đến 4.0: Xuất sắc;

Từ 3.2 đến cận 3.6: Giỏi;

Từ 2.5 đến cận 3.2: Khá;

Từ 2.0 đến cận 2.5: Trung bình.

b) Hạng học lực yếu (loại học lực yếu) nếu điểm trung bình đạt dưới 2.0 nhưng chưa rơi vào trường hợp bị buộc thôi học.

2. Sinh viên được xếp trình độ năm học vị trí vị trí căn cứ số tín chỉ tích lũy được từ trên đầu khóa học (gọi tắt là N) như sau:

a)
Trình độ năm thứ nhất: N

b) Trình độ năm thứ hai: 35 ≤ N

c) Trình độ năm thứ ba: 70 ≤ N

d) Trình độ năm thứ tư: 105 ≤ N.

Điều 21. Cảnh báo học tập và buộc thôi học

1. Cảnh báo học tập được thực thi theo từng học kì, nhằm mục đích mục tiêu tương hỗ cho sinh viên có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích hợp để hoàn toàn hoàn toàn có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa được phép theo học chương trình.

Sinh viên bị để ý quan tâm học tập nếu rơi vào một trong những trong những
trong những trường hợp sau:

a) Tổng số tín chỉ không đạt trong học kì vượt quá 50% khối lượng đã đăng kí học trong học kì, hoặc tổng số tín chỉ nợ đọng từ trên đầu khóa học đến thời hạn xét vượt quá 24;

b) Điểm trung bình học kì đạt dưới 0.8 riêng với học kì đầu của khóa học, dưới 1.0 riêng với những học kì tiếp theo;

c) Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1.2 riêng với sinh viên trình độ năm thứ nhất, dưới 1.4 riêng với sinh viên trình độ năm thứ hai, dưới 1.6 riêng với sinh viên trình độ năm
thứ ba, dưới 1.8 riêng với sinh viên trong năm tiếp theo và cuối khoá.

2. Sau mỗi học kì, sinh viên bị buộc thôi học nếu thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Có số lần để ý quan tâm học tập vượt quá 3 lần hoặc 2 lần liên tục;

b) Vượt quá thời hạn tối đa được phép học tại Trường quy định tại khoản 3 Điều 2 của Quy chế này; 

c) Tự ý bỏ học;

d) Bị kỉ luật lần thứ hai vì lí do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 29 của Quy chế này
hoặc bị kỉ luật ở tại mức xoá tên khỏi list sinh viên của Trường.

3. Căn cứ kế hoạch đào tạo và giảng dạy và giảng dạy năm học, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch những đợt xét để ý quan tâm học tập cho sinh viên. Các khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thanh tra thanh tra rà soát, xét để ý quan tâm học tập tại Khoa và gửi Biên bản xét để ý quan tâm học tập về phòng Đào tạo trước 03 ngày của mỗi đợt xét của Hội đồng xét để ý quan tâm học tập cấp Trường.

4. Các khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thông báo quyết định hành động hành vi tới sinh viên bị để ý quan tâm học tập. Cố vấn học tập tương hỗ sinh viên lập phương
án học tập thích hợp để hoàn toàn hoàn toàn có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa được phép theo học chương trình.

5. Trong thời hạn một tháng sau khi sinh viên có quyết định hành động hành vi buộc thôi học, Trường thông báo quyết định hành động hành vi đó cho mái ấm mái ấm gia đình, địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú.

Sinh viên khi bị buộc thôi học được phục vụ ghi nhận về những học phần đã tích luỹ trong chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy của Trường.

Điều 22. Công nhận kết quả học tập và quy đổi tín chỉ

1. Kết quả học tập của
sinh viên đã tích lũy từ một trình độ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, một ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy hoặc một chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, một khóa học khác (kể cả từ một cơ sở đào tạo và giảng dạy và giảng dạy khác) được Trường xem xét, quyết định hành động hành vi công nhận, quy đổi sang tín chỉ của từng học phần trong chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy tại Trường mà sinh viên theo học.

2. Hội đồng trình độ của Trường xem xét công nhận, quy đổi tín chỉ trên cơ sở đối sánh tương quan tương quan chuẩn đầu ra, nội dung và khối lượng học tập, phương pháp nhìn nhận học phần và những Đk bảo vệ chất
lượng thực thi chương trình theo những Lever:

a) Công nhận, quy đổi theo từng học phần;

b) Công nhận, quy đổi theo từng nhóm học phần;

c) Công nhận, quy đổi theo cả chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

3. Khối lượng tối đa được công nhận, quy đổi không vượt quá 50% khối lượng học tập tối thiểu của chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

4. Trường có quy định riêng về công nhận kết quả học tập và quy đổi tín chỉ những học phần chung, gồm có:

a) Xem xét miễn học, miễn thi
ngoại ngữ, tin học riêng với sinh viên có chứng từ ngoại ngữ, tin học.

b) Xem xét miễn học, miễn thi những học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh riêng với sinh viên đã có chứng từ hoàn thành xong xong khi tham gia học một chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy trình độ ĐH khác. 

c) Xem xét, quyết định hành động hành vi công nhận kết quả học tập, quy đổi tín chỉ và điểm những học phần giáo dục chính trị mà sinh viên đã tích lũy từ một chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy trình độ ĐH khác.

5. Trưởng khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy
xây dựng quy định công nhận kết quả học tập, quy đổi tín chỉ học phần chuyên ngành và trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt, gồm có:

a) Đối với học viên trường trung học phổ thông chuyên

– Xem xét, công nhận kết quả học tập trong chương trình tu dưỡng học viên giỏi và miễn học nhưng không miễn thi học phần chuyên ngành tương ứng.

– Cho phép học viên trường trung học phổ thông chuyên phục vụ những Đk do Hiệu trưởng quy định được học trước một số trong những trong những học phần chuyên
ngành.  

– Tổng số tín chỉ được miễn học hoặc công nhận kết quả học tập, quy đổi tín chỉ, điểm (do học trước) không vượt quá 50% tổng khối lượng học tập của những học phần chuyên ngành thuộc chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy ĐH mà học viên theo học sau này.

b) Xem xét miễn học (không miễn thi) hoặc công nhận kết quả học tập, quy đổi tín chỉ và điểm riêng với những học phần chuyên ngành mà sinh viên đã tích lũy từ một trình độ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, một ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy hoặc một chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy,
một khóa học khác (kể cả từ một cơ sở đào tạo và giảng dạy và giảng dạy khác).  

c) Tổ chức một số trong những trong những học phần chuyên ngành tự chọn thuộc chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy trình độ ĐH có chuẩn đầu ra tương tự với trình độ thạc sĩ. Sinh viên phục vụ những Đk do Hiệu trưởng quy định được đăng kí học tập những học phần này. Kết quả học tập được Trường xem xét, quyết định hành động hành vi công nhận, quy đổi sang tín chỉ của những học phần tương ứng thuộc chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy sau ĐH của Trường mà sinh viên theo học sau này.

d) Tổ chức sinh viên nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học và vị trí vị trí căn cứ kết quả nghiên cứu và phân tích và phân tích, công bố khoa học của sinh viên đề xuất kiến nghị kiến nghị để Trường xem xét, quyết định hành động hành vi công nhận và quy đổi sang tín chỉ của học phần chuyên ngành thích hợp hoặc khoá luận.

Điều 23. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp

1. Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp một chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy khi có đủ những Đk sau:

a) Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành xong xong những nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của
chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy;

b) Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2.0 trở lên;

c) Có chứng từ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy Quốc phòng và An ninh riêng với những ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy không chuyên về quốc phòng – bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh và có chứng từ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thể chất riêng với những ngành không chuyên về thể dục – thể thao;

d) Đạt chuẩn đầu ra về kĩ năng ngoại ngữ, kĩ năng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin theo quy định của Trường;

e) Tại thời hạn xét tốt nghiệp không trở thành truy
cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời hạn bị kỉ luật ở tại mức đình chỉ học tập.

2. Trường xét tốt nghiệp 03 đợt trong một năm học. Căn cứ kế hoạch đào tạo và giảng dạy và giảng dạy năm học, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch những đợt xét tốt nghiệp cho những khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và sinh viên.

a) Trước mỗi đợt xét tốt nghiệp, những khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thông báo cho sinh viên đủ Đk xét tốt nghiệp đăng kí xét tốt nghiệp trực tuyến. Các khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy họp xét tốt nghiệp và gửi biên bản xét tốt nghiệp cho phòng Đào
tạo trước 03 ngày của mỗi đợt xét tốt nghiệp.

b) Hội đồng xét tốt nghiệp của Trường vị trí vị trí căn cứ tài liệu trên khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống quản lí đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và biên bản xét tốt nghiệp của những khoa, so sánh với Đk công nhận tốt nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này để lập list những sinh viên đủ Đk tốt nghiệp.

Hội đồng xét tốt nghiệp của Trường do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng uỷ quyền làm Chủ tịch, Trưởng phòng Đào tạo làm Thư kí và những thành viên là những Trưởng khoa đào
tạo, Trưởng phòng Công tác chính trị và sinh viên.

c) Căn cứ đề xuất kiến nghị kiến nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ra quyết định hành động hành vi công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trong thời hạn 03 tháng tính từ thời hạn sinh viên phục vụ đủ Đk tốt nghiệp và hoàn thành xong xong trách nhiệm và trách nhiệm với Trường.

3. Hạng tốt nghiệp được xác lập vị trí vị trí căn cứ vào điểm trung bình tích lũy toàn khoá được quy định tại khoản 1 Điều 20 của Quy chế này.

4. Hạng tốt nghiệp của sinh viên có điểm trung
bình tích lũy loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm sút một mức nếu bị kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời hạn học.

5. Kết quả học tập của sinh viên được ghi theo từng học phần vào phụ lục văn bằng kèm bằng cử nhân. Trong phụ lục văn bằng phải ghi chuyên ngành (hướng nâng cao) hoặc ngành phụ (nếu có).

6. Sinh viên đang không hề thời hạn học tập tối đa theo quy định nhưng chưa đủ Đk tốt nghiệp do chưa hoàn thành xong xong chứng từ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy quốc phòng – bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh, chứng từ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thể
chất hoặc chưa đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin theo quy định của Trường, trong thời hạn 03 năm tính từ khi thôi học được hoàn thiện những Đk không đủ và đề xuất kiến nghị kiến nghị xét công nhận tốt nghiệp.

7. Sinh viên không tốt nghiệp được cấp ghi nhận về những học phần đã tích luỹ trong chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy của Trường.

Chương IV

NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Điều 24. Nghỉ ốm, nghỉ học trong thời gian trong thời điểm tạm thời, thôi học

1.
Sinh viên xin nghỉ ốm trong quy trình học hoặc trong lần thi, phải viết đơn xin phép gửi Trưởng khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy trong vòng một tuần Tính từ lúc ngày ốm, kèm theo giấy ghi nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

2. Sinh viên được quyền viết đơn gửi Hiệu trưởng xin nghỉ học trong thời gian trong thời điểm tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong những trường hợp sau:

a) Được điều động vào lực lượng vũ trang;

b) Được cơ quan có thẩm quyền điều động làm đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt vương quốc tham gia những
kì thi, giải đấu quốc tế;

c) Bị ốm, thai sản hoặc tai nạn không mong muốn không mong ước phải điều trị thời hạn dài có ghi nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế;

d) Không đăng kí đủ khối lượng học tập tối thiểu trong một học kì;

e) Vì lí do thành viên khác nhưng đã phải học tối thiểu 01 học kì ở Trường, phải đạt điểm trung bình tích lũy không dưới 2.0 và không thuộc những trường hợp bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỉ luật.

3. Thời gian nghỉ học trong thời gian trong thời điểm tạm thời vì
lí do thành viên phải được xem vào thời hạn học chính thức quy định tại khoản 3 Điều 2 của Quy chế này.

4. Sinh viên nghỉ học trong thời gian trong thời điểm tạm thời, khi muốn trở lại học tiếp tại Trường, phải viết đơn nộp tại Khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy 3 tuần trước đó đó lúc khởi đầu học kì mới.

5. Ngoài những trường hợp bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỉ luật, sinh viên hoàn toàn hoàn toàn có thể xin thôi học vì lí do thành viên. Những sinh viên xin thôi học vì lí do thành viên nếu muốn quay trở lại học thì phải dự tuyển nguồn vào như những thí sinh
khác.

Khi xin thôi học vì lí do thành viên, sinh viên được phục vụ ghi nhận về những học phần đã tích luỹ trong chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy của Trường.

Điều 25. Chuyển ngành, chuyển trường, chuyển hình thức học

1. Sinh viên được xem xét chuyển sang học một chương trình, một ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy khác của Trường khi có đủ những Đk sau:

a) Không đang là sinh viên trình độ năm thứ nhất hoặc năm cuối khóa, không thuộc diện bị xem xét buộc thôi học và còn đủ thời hạn học tập theo
quy định tại khoản 3 Điều 2 của Quy chế này;

b) Sinh viên đạt Đk trúng tuyển của chương trình, ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy (có nguyện vọng chuyển sang) trong cùng khóa tuyển sinh;

c) Trường có đủ những Đk bảo vệ chất lượng, chưa vượt quá kĩ năng đào tạo và giảng dạy và giảng dạy riêng với chương trình, ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy đó theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo;

d) Được sự đồng ý của những Trưởng khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy phụ trách chương trình, ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy (chuyển đi và chuyển sang) và của Hiệu trưởng.

2. Sinh viên của Trường được xem xét cho chuyển đi học ở cơ sở đào tạo và giảng dạy và giảng dạy khác. Mặt khác sinh viên học ở cơ sở đào tạo và giảng dạy và giảng dạy khác được xem xét cho chuyển đến học tại Trường. Sinh viên chuyển trường cần phục vụ đủ những Đk sau:

a) Không đang là sinh viên trình độ năm thứ nhất hoặc năm cuối khóa, không đang trong thời hạn bị kỉ luật từ cảnh cáo trở lên, không thuộc diện bị xem xét buộc thôi học và còn đủ thời hạn học tập theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Quy chế này;

b) Xin
chuyển đến trường có cùng ngành hoặc nhóm ngành với ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy mà sinh viên đang học;

c) Sinh viên đạt Đk trúng tuyển của chương trình, ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy cùng khóa tuyển sinh tại nơi chuyển đến;

d) Nơi chuyển đến có đủ những Đk bảo vệ chất lượng, chưa vượt quá kĩ năng đào tạo và giảng dạy và giảng dạy riêng với chương trình, ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy đó theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo;

e) Được sự đồng ý của những Hiệu trưởng cơ sở đào tạo và giảng dạy và giảng dạy xin chuyển đi và cơ sở đào tạo và giảng dạy và giảng dạy xin chuyển
đến.

3. Tùy trường hợp rõ ràng, Hiệu trưởng xem xét, quyết định hành động hành vi cho sinh viên chuyển từ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy theo như hình thức chính quy sang hình thức vừa làm vừa học của Trường nếu còn đủ thời hạn học tập theo quy định riêng với hình thức chuyển sang.

4. Căn cứ đề xuất kiến nghị kiến nghị của Trưởng khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, Hiệu trưởng xem xét, quyết định hành động hành vi công nhận kết quả học tập, quy đổi tín chỉ đã tích lũy đối cho sinh viên thuộc những trường hợp trên.

Điều 26. Trao đổi sinh viên và hợp tác trong đào tạo và giảng dạy và giảng dạy

1.
Trên cơ sở nhìn nhận và công nhận lẫn nhau về chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, nội dung đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và giá trị của tín chỉ, tùy Đk rõ ràng, Hiệu trưởng quyết định hành động hành vi được được cho phép sinh viên của Trường được học một số trong những trong những học phần tại cơ sở đào tạo và giảng dạy và giảng dạy khác và ngược lại (sau này gọi là trao đổi sinh viên).

Số lượng tín chỉ mà sinh viên của Trường tích lũy tại những cơ sở đào tạo và giảng dạy và giảng dạy khác không vượt quá 25% tổng khối lượng của chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy tại Trường.

2. Trong hợp tác đào tạo và giảng dạy và giảng dạy Một trong những cơ sở đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, việc
nhìn nhận và công nhận lẫn nhau số lượng tín chỉ mà sinh viên tích lũy tại cơ sở phối hợp đào tạo và giảng dạy và giảng dạy không vượt quá 25% tổng khối lượng của chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

3. Trưởng khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy đề xuất kiến nghị kiến nghị những chương trình trao đổi sinh viên và hợp tác trong đào tạo và giảng dạy và giảng dạy chuyên ngành và trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt.

Điều 27. Học cùng lúc hai chương trình

1. Học cùng lúc hai chương trình dành riêng cho sinh viên có đủ Đk theo quy định tại khoản 2 Điều này và có nhu yếu đăng kí học thêm
một chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thứ hai để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng.

Khi học chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thứ hai, sinh viên được công nhận kết quả của những học phần có nội dung và khối lượng học tập tương tự có trong chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thứ nhất.

2. Sinh viên được đăng kí học chương trình thứ hai sớm nhất lúc đã được xếp trình độ năm thứ hai của chương trình thứ nhất. Ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy chính ở chương trình thứ nhất.

Tại
thời hạn đăng kí, sinh viên phải phục vụ thêm 01 trong 02 Đk sau:

a) Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên và phục vụ ngưỡng bảo vệ chất lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh;

b) Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại trung bình và phục vụ Đk trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh.

3. Trong quy trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình tích luỹ của chương trình
thứ nhất đạt dưới điểm trung bình hoặc thuộc diện để ý quan tâm học tập thì phải dừng học chương trình thứ hai ở học kì tiếp theo.

4. Thời gian tối đa được phép học riêng với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời hạn tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại khoản 3 Điều 2 của Quy chế này.

5. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ Đk tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất và đã đăng kí muộn nhất 02 năm trước đó đó thời hạn xét tốt nghiệp
chương trình thứ hai.

6. Tùy thuộc vào Đk đào tạo và giảng dạy và giảng dạy của từng ngành, Trường xét duyệt chỉ tiêu đào tạo và giảng dạy và giảng dạy chương trình thứ hai hằng năm và thông báo cho sinh viên đăng kí trước học kì 1 và trước học kì 2 trên khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống đăng kí học tập của Trường.

7. Trước mỗi học kì, sinh viên phải đăng kí học phần của chương trình thứ nhất, tuy nhiên hoàn toàn hoàn toàn có thể đăng kí hoặc không đăng kí học phần của chương trình thứ hai.

Sinh viên học chương trình thứ hai đăng kí học cùng với sinh viên học
chương trình thứ nhất, không phân biệt lớp tín chỉ.

8. Trưởng khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy của chương trình thứ hai quy định khuôn khổ những học phần tương tự trong chương trình thứ nhất hoàn toàn hoàn toàn có thể quy đổi tín chỉ, điểm cho những học phần của chương trình thứ hai kèm theo những Đk rõ ràng và trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt.

Điều 28. Học liên thông riêng với những người dân dân có văn bằng khác

1. Người đã tốt nghiệp những trình độ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy của giáo dục nghề nghiệp được xem xét dự tuyển và học liên
thông lên trình độ ĐH theo quy định hiện hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và quy định của Trường.

2. Người đã tốt nghiệp ĐH được xem xét dự tuyển và học liên thông để nhận thêm một bằng tốt nghiệp ĐH của một ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy của Trường đã tuyển sinh được tối thiểu 03 khóa, vận dụng chuẩn đầu ra chung như riêng với những sinh viên ĐH chính quy khác.

3. Người học liên thông thực thi chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và đăng kí học tập theo kế hoạch chung như những sinh viên đại
học chính quy khác. Trên cơ sở quyết định hành động hành vi công nhận và quy đổi tín chỉ của Hiệu trưởng, sinh viên được miễn trừ những học phần tương ứng với khối lượng học tập đã tích lũy theo quy định tại Điều 22 của Quy chế này.

Điều 29. Xử lí vi phạm riêng với sinh viên

1. Sinh viên có gian lận trong kiểm tra, thi, nhìn nhận kết quả học tập sẽ bị xử lí kỉ luật riêng với từng học phần đã vi phạm.

2. Sinh viên thi hộ hoặc nhờ người thi hộ đều bị kỉ luật ở tại mức đình chỉ học tập 01 năm riêng với
trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học riêng với trường hợp vi phạm lần thứ hai.

3. Người học sử dụng hồ sơ, văn bằng, chứng từ giả làm Đk trúng tuyển hoặc Đk tốt nghiệp sẽ bị buộc thôi học; văn bằng tốt nghiệp nếu đã được cấp sẽ bị tịch thu, huỷ bỏ.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 30. Thực hiện quy định đào tạo và giảng dạy và giảng dạy

1. Các khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, những cty hiệu suất cao, những cty phục vụ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và những cty, thành viên
liên quan có trách nhiệm phối hợp thực thi Quy chế đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

a) Phổ biến quy định đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, quy định về công tác thao tác thao tác cố vấn học tập và hướng dẫn sinh viên thực thi những quy định, quy định đào tạo và giảng dạy và giảng dạy ngay đầu khóa học;

b) Lập kế hoạch và tổ chức triển khai triển khai đào tạo và giảng dạy và giảng dạy;  

c) Đảm bảo cơ sở vật chất, giảng đường, phòng học, phòng hiệu suất cao, không khí tự học, tự rèn luyện và hạ tầng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin phục vụ được yêu cầu giảng dạy và học tập;

d) Thanh tra, giám sát nội bộ quy trình giảng
dạy và học tập;

e) Thu thập, nhìn nhận ý kiến phản hồi của người học về những Đk bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao học tập riêng với toàn bộ những lớp học phần để tăng cấp tăng cấp cải tiến chất lượng;

f) Đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp;

g) Lưu trữ, dữ gìn và bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín những tài liệu liên quan tới công tác thao tác thao tác đào tạo và giảng dạy và giảng dạy;

h) Công khai trên trang thông tin điện tử của Trường về công tác thao tác thao tác đào tạo và giảng dạy và giảng dạy theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo.

2. Trường báo cáo Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo về số
liệu sinh viên tuyển mới, sinh viên tốt nghiệp, sinh viên thôi học, sinh viên đang học trong năm, sinh viên dự kiến tốt nghiệp trong năm tiếp theo và sinh viên tốt nghiệp đã có việc làm trong thời hạn 12 tháng theo kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo.

Điều 31. Kiểm tra, thanh tra và xử lí vi phạm

1. Trường tổ chức triển khai triển khai kiểm tra, thanh tra nội bộ việc thực thi quy định đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt khác liên quan đến đào tạo và giảng dạy và giảng dạy trình độ ĐH hệ chính quy; chịu sự kiểm tra, thanh tra,
giám sát của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo theo những quy định hiện hành.

2. Các cty và thành viên tham gia công tác thao tác thao tác đào tạo và giảng dạy và giảng dạy trình độ ĐH hệ chính quy có trách nhiệm phối hợp, tạo Đk thuận tiện cho công tác thao tác thao tác kiểm tra, thanh tra.

3. Các cty và thành viên nếu có những hành vi vi phạm quy định tại Quy chế này thì tùy từng tính chất, mức độ vi phạm, hoàn toàn hoàn toàn có thể bị xử lí kỉ luật hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp lý./.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học

Học Tốt
Học
Xem điểm HUMG

Reply
7
0
Chia sẻ

Share Link Tải Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sinh #viên #có #điểm #khi #bỏ #học

4443

Review Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sinh #viên #có #điểm #khi #bỏ #học

Mẹo Hướng dẫn Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-08 12:40:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học 2022
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học được Update vào lúc : 2022-10-08 12:35:50 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

  Điều 1. Phạm vi điều
  chỉnh và đối tượng người dùng người tiêu dùng vận dụng Điều 2. Chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy Điều 3. Phương thức tổ chức triển khai triển khai đào tạo và giảng dạy và giảng dạy Điều 4. Hình thức đào tạo và giảng dạy và giảng dạy Điều 5. Kế hoạch giảng dạy và học tập Điều 6. Đăng kí nhập học Điều 7. Tổ chức lớp học
  Điều 8. Tổ chức đăng kí học tập Điều 9. Rút bớt học phần đã đăng kí Điều 10. Tổ chức giảng dạy và học tập Điều 11. Dạy và học trực tuyến Điều 12. Thực tập sư phạm và thực tập cuối khóa Điều 13. Khoá luận Điều 14. Đánh giá học phần Điều 15. Tổ chức kì thi kết thúc học phần Điều 16. Đánh giá khóa luận Điều 17. Đánh giá trực tuyến Điều 18. Cách tính điểm học phần Điều 19. Đánh giá kết quả học tập theo học kì, năm học Điều 20. Xếp hạng học lực và năm đào tạo và giảng dạy và giảng dạy Điều 21. Cảnh báo học tập và buộc thôi học Điều 22. Công nhận kết quả học tập và quy đổi tín chỉ Điều 23. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Điều 24. Nghỉ ốm, nghỉ học trong thời gian trong thời điểm tạm thời, thôi học Điều 25. Chuyển ngành, chuyển trường, chuyển hình thức học Điều 26. Trao đổi sinh viên và hợp tác trong đào tạo và giảng dạy và giảng dạy Điều 27. Học cùng lúc hai chương trình Điều 28. Học liên thông riêng với những người dân dân có văn bằng khác Điều 29. Xử lí vi phạm riêng với sinh viên Điều 30. Thực hiện quy định đào tạo và giảng dạy và giảng dạy Điều 31. Kiểm tra, thanh tra và xử lí vi phạm

QUY CHẾ

Đào tạo trình độ ĐH hệ chính quy theo khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Sư phạm Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô

(Ban hành kèm theo Quyết định số    3980/QĐ-ĐHSPHN

ngày  21 tháng  9 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều
chỉnh và đối tượng người dùng người tiêu dùng vận dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức triển khai triển khai và quản lí đào tạo và giảng dạy và giảng dạy trình độ ĐH hệ chính quy theo khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống tín chỉ, gồm có: Chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và thời hạn học tập; hình thức và phương thức tổ chức triển khai triển khai đào tạo và giảng dạy và giảng dạy; lập kế hoạch và tổ chức triển khai triển khai giảng dạy; nhìn nhận kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp; những quy định khác riêng với sinh viên.

2. Quy chế này vận dụng riêng với sinh viên những khoá đào tạo và giảng dạy và giảng dạy hệ chính quy ở trình độ ĐH của Trường Đại học Sư phạm Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô (sau này
gọi tắt là Trường) thực thi theo như hình thức tích luỹ tín chỉ.

Điều 2. Chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy

1. Chương trình đào tạo được xây dựng theo cty tín chỉ, cấu trúc từ những môn học hoặc học phần (sau này gọi chung là học phần), trong số đó phải có đủ những học phần bắt buộc và phục vụ chuẩn chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo.

Chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy gồm tiềm năng, chuẩn đầu ra, khối lượng học tập, cấu trúc nội dung, phương pháp giảng dạy, phương
pháp nhìn nhận, kế hoạch học tập.. chuẩn toàn khóa, đề cương rõ ràng những học phần và Đk thực thi chương trình.

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy là yêu cầu cần đạt về phẩm chất và kĩ năng của sinh viên sau khi hoàn thành xong xong một chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, gồm cả yêu cầu tối thiểu về kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, kĩ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm của người học khi tốt nghiệp, phù phù thích phù thích hợp với mục tiêu đào tạo và Khung trình độ vương quốc Việt Nam.

Mỗi chương trình gắn với một ngành (đơn
ngành) hoặc với một vài ngành (tuy nhiên ngành, ngành chính – ngành phụ). Trong trường hợp.. đào tạo tuy nhiên ngành hoặc ngành chính – ngành phụ, chương trình đào tạo quy định rõ khối lượng học tập.. chung và riêng theo từng ngành.

Chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy nên minh bạch riêng với những người dân học trước lúc tuyển sinh và khi khởi đầu khóa học; những thay đổi, trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh liên quan đến chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy nên thực thi theo quy định hiện hành và công bố trước lúc vận dụng, không khiến tác động
bất lợi cho sinh viên.

2. Khối lượng học tập của mỗi chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy từ 120 đến 155 tín chỉ (được quy định rõ ràng trong từng chương trình), không kể khối lượng giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh.

3. Kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá để khuynh hướng cho sinh viên, đồng thời đảm bảo hầu hết sinh viên hoàn thành xong xong chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

a) Thời gian theo kế hoạch học tập.. chuẩn toàn khóa của mỗi chương trình đào tạo của Trường là 04 năm.

b) Thời
gian tối đa để sinh viên hoàn thành xong xong khoá học gồm có: thời hạn theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá cộng với 02 năm.

Điều 3. Phương thức tổ chức triển khai triển khai đào tạo và giảng dạy và giảng dạy

1. Phương thức tổ chức đào tạo và giảng dạy và giảng dạy trình độ ĐH hệ chính quy là tích lũy tín chỉ và được tổ chức theo từng lớp học phần.

Căn cứ chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và kế hoạch giảng dạy của Trường, sinh viên tự chủ xác lập kế hoạch học tập của thành viên với việc hướng dẫn của cố vấn học tập.

2. Học phần là một tập hợp
hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giảng dạy và học tập được thiết kế nhằm mục đích mục tiêu thực thi một số trong những trong những tiềm năng học tập rõ ràng, trang bị cho những người dân dân học những học vấn tương đối trọn vẹn thuộc một phạm vi trình độ hẹp trong chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

a) Một học phần được tổ chức triển khai triển khai giảng dạy, học tập trong một học kì và được kí hiệu bằng một mã số riêng do Trường quy định.

b) Có hai loại học phần: học phần bắt buộc và học phần tự chọn.

– Học phần bắt buộc là học phần tiềm ẩn những nội dung chính yếu của mỗi chương
trình và bắt buộc sinh viên phải tích lũy.

– Học phần tự chọn là học phần tiềm ẩn những nội dung thiết yếu, nhưng sinh viên được lựa chọn theo phía dẫn của Trường nhằm mục đích mục tiêu phong phú hoá hướng trình độ hoặc được tự chọn tuỳ ý để tích luỹ đủ số tín chỉ quy định cho từng chương trình.

c) Đề cương rõ ràng của từng học phần phải thể hiện rõ số lượng tín chỉ, Đk tiên quyết (nếu có), tiềm năng, chuẩn đầu ra, nội dung lí thuyết/bài tập/thực hành thực tiễn thực tiễn/thí nghiệm/thảo luận, phương thức đánh
giá học phần, giáo trình/tài liệu tìm hiểu thêm và Đk cơ sở vật chất, nền tảng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin, thiết bị thực hành thực tiễn thực tiễn/thí nghiệm phục vụ học phần.

3. Tín chỉ được sử dụng để tính khối lượng học tập của sinh viên.

a) Một tín chỉ được quy định bằng 15 giờ chuẩn.

b) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dạy học trên lớp, 01 tín chỉ yêu cầu thực thi tối thiểu 15 giờ giảng lí thuyết hoặc 30 giờ bài tập, thực hành thực tiễn thực tiễn, thí nghiệm, thảo luận, trong số đó 01 giờ trên lớp được xem bằng 50 phút.

c)
Để tiếp thu 01 tín chỉ sinh viên cần 30 giờ tự học, tự nghiên cứu và phân tích và phân tích.

d) Tỉ lệ số giờ lí thuyết, bài tập, thực hành thực tiễn thực tiễn, thí nghiệm và thảo luận được quy định trong đề cương rõ ràng của học phần.

4. Sinh viên không đạt một học phần theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Quy chế này phải đăng kí học lại.

a) Sinh viên không đạt một học phần bắt buộc sẽ phải học lại học phần đó hoặc học một học phần tương tự theo quy định trong chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, hoặc học một học phần thay thế
nếu học phần đó không hề được giảng dạy.

b) Sinh viên không đạt một học phần tự chọn sẽ phải học lại học phần đó hoặc hoàn toàn hoàn toàn có thể chọn học một học phần tự chọn khác theo quy định trong chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

Điều 4. Hình thức đào tạo và giảng dạy và giảng dạy

1. Các hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giảng dạy được thực thi tại những trụ sở của Trường (trụ sở chính và phân hiệu), riêng những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thực hành thực tiễn thực tiễn, thực tập, trải nghiệm thực tiễn và giảng dạy trực tuyến hoàn toàn hoàn toàn có thể thực thi ngoài Trường.

2. Thời gian tổ chức triển khai triển khai hoạt
động giảng dạy trong mức chừng từ 06 giờ đến 20 giờ những ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ 7.

Thời gian tổ chức triển khai triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi đặc trưng của chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy nên thực thi theo quyết định hành động hành vi của Hiệu trưởng.

3. Tuỳ theo số lượng sinh viên, số lớp học cần tổ chức triển khai triển khai và Đk cơ sở vật chất của Trường, phòng Đào tạo sắp xếp thời khóa biểu hằng ngày cho những lớp học phần trong mức chừng thời hạn trên.

Chương II

LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC ĐÀO
TẠO

Điều 5. Kế hoạch giảng dạy và học tập

1. Trường tổ chức triển khai triển khai đào tạo và giảng dạy và giảng dạy theo khoá học, năm học, học kì.

a) Khoá học là thời hạn thiết kế để sinh viên hoàn thành xong xong một chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy ĐH rõ ràng.

b) Kế hoạch đào tạo và giảng dạy và giảng dạy năm học thể hiện những mốc thời hạn chính của những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt đào tạo và giảng dạy và giảng dạy trong năm học, bao gồm kế hoạch từng học kì cho toàn bộ các chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, được công bố trước lúc khởi thời gian đầu xuân mới học.

c) Kế hoạch học kì gồm có kế hoạch mở lớp, hình
thức dạy và học (trực tiếp hoặc trực tuyến), lịch học, lịch thi của những học phần được tổ chức triển khai triển khai trong học kì cho những khoá học, chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy. Kế hoạch học kì phải được công bố kịp thời, bảo vệ thuận tiện cho sinh viên xây dựng kế hoạch học tập và đăng kí học tập.

2. Một năm học có 03 học kì.

a) Học kì 1, học kì 2: mỗi kì có từ 12 tuần đến 15 tuần thực học và 3 tuần thi.

b) Học kì 3 có tối thiểu 5 tuần thực học và 1 tuần thi.

c) Một năm học có tối thiểu 30 tuần
thực học.

3. Thời khoá biểu thể hiện thời hạn, khu vực, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dạy và học của từng lớp học phần thuộc từng khoá học, chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

a) Thông thường, thời khóa biểu của những lớp học phần được sắp xếp đều trong những tuần của học kì.

b) Ở trường hợp thiết yếu phải xếp lịch học triệu tập thời hạn, số giờ giảng riêng với một học phần bất kì không vượt quá 15 giờ/tuần và 4 giờ/ngày.

Điều 6. Đăng kí nhập học

1. Trường thực thi tuyển sinh theo Quy chế tuyển
sinh ĐH hệ chính quy hiện hành, đảm bảo chuẩn nguồn vào (hay yêu cầu nguồn vào) của chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

Trường xác lập điểm trúng tuyển theo ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy trong kì tuyển sinh. Những thí sinh trúng tuyển được Trường sắp xếp vào học theo ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy đã đăng kí.

2. Sinh viên phải nộp khá khá đầy đủ hồ sơ nhập học theo quy định.

Các khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy tiếp nhận và quản lí hồ sơ nhập học của từng sinh viên.

Thời hạn hoàn thành xong xong thủ tục nhập học được quy định tại Quy chế tuyển sinh
ĐH hệ chính quy hiện hành.

3. Sau khi xem xét thấy đủ Đk nhập học, vị trí vị trí căn cứ list trúng tuyển, phòng Đào tạo phục vụ thẻ sinh viên; thông tin về quy định đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, quy định về công tác thao tác thao tác cố vấn học tập và trách nhiệm và trách nhiệm, quyền lợi sinh viên; hướng dẫn sinh viên sử dụng khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống đăng kí học tập.

Điều 7. Tổ chức lớp học

1. Khi nhập học viên viên sẽ tiến hành xếp vào lớp sinh hoạt và tiếp Từ đó là lớp học phần.

a) Lớp sinh hoạt được tổ chức triển khai triển khai theo khóa tuyển sinh của ngành
đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

Lớp sinh hoạt duy trì trong cả khóa học, có mã số riêng, có khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Hội sinh viên và cố vấn học tập.

b) Lớp học phần được tổ chức triển khai triển khai theo từng học phần ở từng học kì.

Mỗi lớp học phần có mã số riêng và thời khóa biểu quy định rõ ràng về thời hạn, giảng đường, giảng viên phụ trách. Lớp học phần tự giải thể khi kết thúc học phần.

2. Trường hoàn toàn hoàn toàn có thể tổ chức triển khai triển khai kiểm tra một số trong những trong những môn học để phân loại trình độ, xếp lớp học cho sinh viên.

Điều 8. Tổ chức đăng kí học tập

1. Căn cứ list học phần được mở và Đk đăng kí của mỗi học phần, sinh viên phải đăng kí lớp của những học phần dự trù sẽ học trong học kì, gồm những học phần mới, một số trong những trong những học phần chưa đạt (để học lại) hoặc một số trong những trong những học phần đã đạt (để cải tổ điểm).

2. Trước khi khởi đầu mỗi học kì, phòng Đào tạo phối phù thích phù thích hợp với những khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy xây dựng thời khóa biểu những học phần chung, học phần chuyên ngành và hướng dẫn sinh viên đăng kí.

a) Trong
học kì đầu khi mới nhập học, sinh viên học theo thời khóa biểu do Trường sắp xếp cho từng lớp.

b) Trong những học kì tiếp theo, sinh viên tự chủ đăng kí những học phần theo nhu yếu, Đk thành viên với việc hướng dẫn của cố vấn học tập.

3. Điều kiện tiên quyết của học phần là những học phần mà sinh viên phải tham gia học trước đó và được nhìn nhận đủ Đk tham gia cuộc thi kết thúc học phần.

Việc đăng kí những học phần trong từng học kì phải bảo vệ Đk tiên quyết của từng học
phần và trình tự học tập quy định tại mỗi chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy rõ ràng.

4. Việc đăng kí những học phần được thực thi trực tuyến trên khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống đăng kí học tập của Trường.

a) Việc đăng kí học được thực thi từ 2 tuần trước đó đó lúc tham gia học kì khởi đầu. Thời điểm khởi đầu đăng kí được Trường công bố trên trang thông tin đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

b) Trong 2 tuần thứ nhất của học kì 1 và học kì 2 hoặc trong tuần đầu của học kì 3 sinh viên được đăng kí thêm học phần nhưng không được rút bớt học phần đã đăng
kí.

c) Sau 2 tuần Tính từ lúc lúc tham gia học kì 1, học kì 2 khởi đầu, nếu sinh viên không đăng kí học thì coi như sinh viên đã tự ý bỏ học.

Nếu sinh viên đăng kí không đủ số lượng tín chỉ tối thiểu quy định ở khoản 5 Điều này thì sinh viên sẽ không còn hề được tham gia học trong học kì đó và phải làm đơn để Trường xét cho nghỉ học trong thời gian trong thời điểm tạm thời.

Trường hợp sinh viên làm đơn mà không được Trường đồng ý (do không hề lí do chính đáng) hoặc không làm đơn xin nghỉ học trong thời gian trong thời điểm tạm thời thì coi như tự ý bỏ
học.

d) Trường hợp số lượng sinh viên đăng kí thấp hơn số lượng tối thiểu do Trường quy định thì lớp học phần sẽ bị hủy. Sinh viên phải đăng kí học lớp khác (hoàn toàn hoàn toàn có thể cùng hoặc khác học phần với lớp bị hủy) nếu chưa đảm bảo đủ khối lượng học tập tối thiểu cho từng học kì quy định tại khoản 5 Điều này.

e) Sinh viên đăng kí đi thực tập sư phạm trong học kì nào sẽ không còn hề được đăng kí học những học phần khác trong học kì đó.

5. Đối với học kì 1 và học kì 2 của chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thứ nhất,
trừ học kì cuối khóa học và học kì sinh viên đăng kí đi thực tập sư phạm

a) Sinh viên xếp hạng học lực thông thường (quy định tại khoản 1 Điều 20 của Quy chế này) đăng kí khối lượng học tập trong mọi học kì theo định mức sau (không kể khối lượng giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh):

– Số tín chỉ tối thiểu là 0.9 tín chỉ nhân với số tuần của học kì.

– Số tín chỉ tối đa là một trong.7 tín chỉ nhân với số tuần của học kì.

b) Sinh viên xếp hạng học lực yếu (quy định
tại khoản 1 Điều 20 của Quy chế này) phải đăng kí khối lượng học tập trong mọi học kì theo định mức sau (không kể khối lượng giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh):

– Số tín chỉ tối thiểu là 0.6 tín chỉ nhân với số tuần của học kì.

– Số tín chỉ tối đa là một trong.1 tín chỉ nhân với số tuần của học kì.

6. Không quy định khối lượng học tập tối thiểu riêng với sinh viên ở học kì 3.

7. Không quy định khối lượng học tập tối thiểu khi đăng kí học phần của chương trình
đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thứ hai.

Điều 9. Rút bớt học phần đã đăng kí

1. Việc rút bớt học phần trong khối lượng học tập đã đăng kí được thực thi trong tuần thứ 3 của học kì; sinh viên thực thi trực tuyến trên khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống đăng kí học tập.

2. Ngoài thời hạn quy định mà sinh viên không rút bớt, học phần vẫn được không thay đổi. Nếu sinh viên không đi học thì sẽ tiến hành xem như tự ý bỏ học học phần này và phải nhận điểm F.

3. Việc rút bớt học phần đã đăng kí không được vi phạm khoản 5 Điều 8
của Quy chế này.

Điều 10. Tổ chức giảng dạy và học tập

1. Công tác tổ chức triển khai triển khai giảng dạy và học tập của Trường phục vụ những yêu cầu sau:

a) Phát huy kĩ năng trình độ và trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên, phù phù thích phù thích hợp với quy định về chủ trương thao tác của giảng viên.

b) Phát huy vai trò dữ thế dữ thế chủ động đồng thời tôn vinh trách nhiệm của sinh viên, tạo Đk và động lực để sinh viên nỗ lực học tập; giữ vững kỉ cương học đường, nâng cao chất lượng và hiệu suất cao đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

2. Hiệu trưởng phân công giảng viên giảng dạy những môn chung và cử trưởng nhóm giảng viên dạy môn chung.

Các trưởng nhóm có trách nhiệm tổ chức triển khai triển khai nhóm giảng viên dạy môn chung thanh tra thanh tra rà soát, thống nhất nội dung học phần; lập kế hoạch dạy học và kiểm tra nhìn nhận phù phù thích phù thích hợp với lịch trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy; tăng trưởng học liệu dùng chung, gồm có học liệu số dùng trong dạy học phối hợp; xây dựng ngân hàng nhà nước nhà nước đề thi kết thúc học phần và thực thi những việc làm khác do Hiệu trưởng giao trách nhiệm.

3. Trưởng
khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy phân công và tổ chức triển khai triển khai giảng viên giảng dạy những môn chuyên ngành, hướng dẫn thí nghiệm, thực hành thực tiễn thực tiễn, khoá luận.   

Điều 11. Dạy và học trực tuyến

1. Trường tổ chức triển khai triển khai dạy và học trực tuyến phục vụ những quy định hiện hành về ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin trong quản lí và tổ chức triển khai triển khai dạy học trực tuyến.

2. Các khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, những cty hiệu suất cao, những cty phục vụ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thực thi những giải pháp bảo vệ chất lượng và minh chứng về chất lượng tổ chức triển khai triển khai dạy và học trực
tuyến không thấp hơn chất lượng dạy và học trực tiếp.  

3. Với mỗi chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, Hiệu trưởng quyết định hành động hành vi tổ chức triển khai triển khai dạy và học trực tuyến một số trong những trong những học phần theo một trong hai cách:

a) Tổ chức dạy học học phần hoàn toàn theo phương thức trực tuyến.

b) Tổ chức dạy học học phần phối hợp giữa phương thức trực tuyến và trực tiếp.

Tổng khối lượng dạy và học trực tuyến theo cả hai cách không vượt quá 30% tổng khối lượng của chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

4. Trong trường
hợp thiên tai, dịch bệnh phức tạp và những trường hợp bất khả kháng khác, Trường thực thi dạy học trực tuyến theo phía dẫn của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo.

Điều 12. Thực tập sư phạm và thực tập cuối khóa

1. Thực tập sư phạm (riêng với những chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy giáo viên)

a) Khối lượng học tập tích lũy là 6 tín chỉ, thực thi trong 10 tuần và trình làng trong một học kì.

b) Nội dung thực tập sư phạm tại những cơ sở giáo dục gồm hai phần: Thực tập sư phạm 1 và Thực tập sư phạm 2.
Mỗi phần có khối lượng học tập tích lũy là 3 tín chỉ và được thực thi trong 5 tuần.

2. Sinh viên học cùng lúc hai chương trình mà chương trình thứ nhất và chương trình thứ hai đều thuộc những ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy giáo viên thì được miễn Thực tập sư phạm 1 trong chương trình thứ hai và kết quả nhìn nhận của nội dung này riêng với chương trình thứ hai được quy đổi từ kết quả Thực tập sư phạm 1 ở chương trình thứ nhất.

Điều kiện đăng kí Thực tập sư phạm 2 riêng với chương trình thứ hai là sinh
viên phải đạt đủ những Đk tiên quyết quy định trong chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thứ hai và hoàn thành xong xong Thực tập sư phạm 1 và Thực tập sư phạm 2 ở chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thứ nhất.

3. Thực tập cuối khóa (riêng với những chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên) có khối lượng học tập tích lũy, nội dung thực tập, địa điểm thực tập.. được quy định rõ ràng trong từng chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

Trưởng khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy xây dựng quy định thực tập cuối khóa phù phù thích phù thích hợp với chương trình
đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt.

Điều 13. Khoá luận

Đối với những chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy có quy định khóa luận, sinh viên phải đăng kí làm khoá luận hoặc học một số trong những trong những học phần chuyên ngành.

1. Sinh viên được làm khoá luận nếu có điểm trung bình tích lũy đạt từ 2.5 trở lên. Trưởng khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy vị trí vị trí căn cứ tình hình rõ ràng để quy định thêm những Đk cho sinh viên được làm khóa luận.

2. Sinh viên không làm khoá luận phải đăng kí học một số trong những trong những học phần chuyên
ngành để thay thế sao cho tổng số tín chỉ của những học phần chuyên ngành không thấp hơn số tín chỉ của khoá luận.

Chương III

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

Điều 14. Đánh giá học phần

1. Việc nhìn nhận và tính điểm học phần phải trang trọng, khách quan, tin cậy, trung thực và công minh. Đánh giá kết quả học tập phải nhờ vào chuẩn đầu ra của học phần, chú trọng nhìn nhận quy trình nhằm mục đích mục tiêu kịp thời trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giảng
dạy và học tập, thúc đẩy nỗ lực và tương hỗ tiến bộ của sinh viên.

2. Đối với mỗi học phần, sinh viên được nhìn nhận qua những điểm thành phần theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

3. Phương pháp, hình thức nhìn nhận và trọng số điểm thành phần

a) Đối với những học phần chỉ có lí thuyết hoặc có cả lí thuyết và thực hành thực tiễn thực tiễn, điểm tổng hợp nhìn nhận học phần (sau này gọi tắt là yếu tố học phần) được xem vị trí vị trí căn cứ vào những điểm thành phần sau:

– Điểm chuyên
cần chỉ có 3 mức là 0 hoặc 5 hoặc 10. Trọng số: 0.1.

– Điểm kiểm tra bộ phận, gồm có: điểm kiểm tra trong quy trình học tập; điểm nhìn nhận nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm làm bài tập, trình diễn báo cáo; điểm thực hành thực tiễn thực tiễn; điểm kiểm tra giữa học phần; điểm tiểu luận. Trọng số: 0.3.

– Điểm thi kết thúc học phần. Trọng số: 0.6.

b) Đối với những học phần thực hành thực tiễn thực tiễn, thí nghiệm: Sinh viên phải tham gia khá khá đầy đủ những bài thực hành thực tiễn thực tiễn. Điểm trung bình cộng của điểm những bài thực
hành trong học kì được làm tròn đến một chữ số thập phân là yếu tố của học phần thực hành thực tiễn thực tiễn.

c) Đối với những học phần có hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thực hành thực tiễn thực tiễn, trải nghiệm thực tiễn ngoài Trường, những cơ sở thực hành thực tiễn thực tiễn hoàn toàn hoàn toàn có thể tham gia nhìn nhận và cho điểm thành phần.

d) Phương pháp, hình thức nhìn nhận, trọng số của mỗi điểm thành phần được quy định trong đề cương rõ ràng của từng học phần và được giảng viên phụ trách lớp học phần thông báo cho sinh viên khi khởi đầu học phần.

4. Giảng viên phụ trách
học phần có trách nhiệm nhìn nhận và công bố điểm chuyên cần, điểm kiểm tra bộ phận của học phần trên Hệ thống quản lí kết quả học tập của Trường muộn nhất 03 ngày Tính từ lúc ngày kết thúc học phần.

Điều 15. Tổ chức kì thi kết thúc học phần

1. Cuối mỗi học kì, Trường tổ chức triển khai triển khai một kì thi kết thúc học phần. Thời gian thi được thông báo vào thời gian đầu xuân mới học trong Kế hoạch đào tạo và giảng dạy và giảng dạy năm học do Hiệu trưởng phê duyệt. Lịch thi rõ ràng những học phần được Trường công bố trước mỗi kì thi.

2. Điều
kiện được tham gia cuộc thi kết thúc học phần:

a) Điểm chuyên cần: ≥ 5

b) Điểm kiểm tra bộ phận: ≥ 3

Trước kì thi 02 tuần, vị trí vị trí căn cứ list sinh viên phục vụ Đk về điểm chuyên cần, điểm kiểm tra bộ phận và list sinh viên không nợ học phí, những cty tổ chức triển khai triển khai thi lập list phòng thi và thông báo cho sinh viên trước thời gian ngày thi tối thiểu 05 ngày thao tác.

3. Ra đề thi, chấm thi và công bố điểm thi

a) Đề thi kết thúc học phần phải phù phù thích phù thích hợp với nội dung, chuẩn đầu ra
của học phần đã quy định trong chương trình và phân loại được kết quả học tập của sinh viên.

b) Thời hạn hoàn thành xong xong chấm thi học phần và công bố kết quả không thật 7 ngày Tính từ lúc buổi thi ở đầu cuối của kì thi kết thúc học phần.

c) Các cty tổ chức triển khai triển khai thi có trách nhiệm nhập điểm thi kết thúc học phần vào Hệ thống quản lí kết quả học tập và công bố điểm thi kết thúc học phần muộn nhất là 02 ngày sau khi hết thời hạn chấm thi của học phần.

4. Sinh viên vắng mặt trong buổi thi,
nhìn nhận không hề lí do chính đáng coi như bỏ thi và phải nhận điểm 0. Sinh viên vắng mặt có lí do chính đáng sẽ phải đăng kí tham gia cuộc thi ở kì thi, nhìn nhận tiếp Từ đó và được xem điểm lần đầu.

Điều 16. Đánh giá khóa luận

Đối với những chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy có quy định khóa luận:

1. Sinh viên phải bảo vệ khóa luận trước Hội đồng chấm khóa luận. Hội đồng chấm khóa luận có tối thiểu 3 thành viên do Hiệu trưởng quyết định hành động hành vi, trong số đó có một cán bộ phản biện.

Đối với những ngành đào
tạo đặc trưng, Trưởng khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy đề xuất kiến nghị kiến nghị phương thức nhìn nhận khóa luận và trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt.

2. Điểm của khoá luận được chấm theo thang điểm 10 và quy đổi sang thang điểm chữ theo quy định tại Điều 18 của Quy chế này.

Kết quả nhìn nhận khóa luận được công bố chậm nhất là 3 ngày Tính từ lúc ngày sinh viên bảo vệ trước Hội đồng.

Điểm khoá luận được xem vào điểm trung bình tích lũy của toàn khoá học.

3. Sinh viên có khoá luận bị điểm F, phải đăng kí làm lại
khóa luận hoặc phải đăng kí học một số trong những trong những học phần chuyên ngành để thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Quy chế này.

Điều 17. Đánh giá trực tuyến

1. Hình thức nhìn nhận học phần trực tuyến được vận dụng khi đảm bảo trung thực, công minh và khách quan như nhìn nhận trực tiếp, đồng thời góp thêm phần không thật 50% trọng số điểm học phần.

2. Hình thức bảo vệ và nhìn nhận khóa luận trực tuyến (riêng với những chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy có quy định khóa luận) được vận dụng khi phục vụ thêm
những Đk sau này:

a) Hình thức bảo vệ và nhìn nhận trực tuyến được sự đồng thuận của những thành viên hội đồng và sinh viên;

b) Diễn biến buổi bảo vệ trực tuyến được ghi hình, ghi âm và tàng trữ khá khá đầy đủ.

3. Trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh phức tạp và những trường hợp bất khả kháng khác, Trường thực thi nhìn nhận trực tuyến theo phía dẫn của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo.

Điều 18. Cách tính điểm học phần

1. Điểm học phần được xem từ tổng những điểm thành phần
nhân với trọng số tương ứng, được làm tròn tới một chữ số thập phân và xếp loại điểm chữ như dưới đây, trừ những trường hợp được quy định tại điểm d khoản này.

a) Loại đạt có phân mức, vận dụng cho những học phần được xem vào điểm trung bình học tập, gồm có:

Giỏi:                    Điểm A: Từ 8.5 đến 10

Khá:            
       Điểm B+: Từ 7.8 đến 8.4;                    Điểm B: Từ 7.0 đến 7.7

Trung bình:        Điểm C+: Từ 6.3 đến 6.9                     Điểm C: Từ 5.5 đến 6.2

Trung bình yếu:  Điểm D+: Từ 4.8 đến 5.4                   
Điểm D: Từ 4.0 đến 4.7

b) Loại đạt không phân mức, vận dụng cho những học phần chỉ yêu cầu đạt, không tính vào điểm trung bình học tập:

P: Từ 5.0 trở lên.

c) Loại không đạt:

Kém:                     F: dưới 4.0

d) Một số trường hợp đặc biệt quan trọng quan trọng sử dụng những điểm chữ xếp loại, không được xem vào điểm trung bình học tập:

I: Điểm chưa hoàn thiện do được phép
hoãn thi, kiểm tra;

X: Điểm chưa hoàn thiện do chưa đủ tài liệu;

R: Điểm học phần được miễn học, miễn thi, công nhận tín chỉ.

2. Việc xếp loại những mức điểm A, B+, B, C+, C, D+, D được vận dụng cho những trường hợp sau này:

a) Đối với những học phần mà sinh viên đã có đủ điểm thành phần, kể cả trường hợp bỏ học, bỏ kiểm tra hoặc bỏ thi không hề lí do phải nhận điểm 0;

b) Chuyển đổi từ điểm I qua, sau khi đã có những kết quả nhìn nhận tiền phần mà trước đó sinh viên
được phép hoãn thi, kiểm tra;

c) Chuyển đổi từ những trường hợp X qua.

3. Việc xếp loại mức F ngoài trường hợp đã nêu ở khoản 1 Điều này, còn vận dụng cho những trường hợp:

a) Sinh viên không đủ Đk tham gia cuộc thi theo khoản 2 Điều 15 của Quy chế này.

b) Sinh viên vi phạm quy định thi và nhận quyết định hành động hành vi kỉ luật ở tại mức đình chỉ thi.

4. Việc xếp loại I được vận dụng cho trường hợp: Trong thời hạn học hoặc thi kết thúc học phần, vì bị ốm, gặp tai nạn không mong muốn không mong ước hoặc lí do khách quan
khác nên sinh viên không thể dự kiểm tra hoặc thi; sinh viên làm đơn xin hoãn thi, kiểm tra và được Trưởng khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy chấp thuận đồng ý đồng ý.

Trước khi khởi đầu học kì tiếp Từ đó, sinh viên nhận xếp loại I phải trả xong những nội dung kiểm tra thành phần còn nợ để được chuyển điểm.

Trường hợp sinh viên chưa trả nợ và chưa chuyển điểm nhưng không rơi vào trường hợp bị buộc thôi học thì vẫn được học tiếp ở những học kì tiếp Từ đó.

5. Việc xếp loại X được vận dụng cho trường hợp: Phòng Đào tạo chưa
nhận được báo cáo kết quả học tập của sinh viên từ khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy chuyển lên.

6. Việc xếp loại R được vận dụng cho những trường hợp sau:

a) Điểm học phần được nhìn nhận ở những mức điểm A, B+, B, C+, C, D+, D trong lần thi, nhìn nhận học kì (nếu có) riêng với một số trong những trong những học phần được phép thi sớm để giúp sinh viên học vượt.

b) Những học phần được công nhận kết quả học tập do sinh viên đã tích lũy tín chỉ từ một trình độ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, một ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy hoặc một chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, một khóa học
khác (kể cả từ một cơ sở đào tạo và giảng dạy và giảng dạy khác) và những trường hợp khác được Trường xem xét, công nhận theo quy định tại Điều 22 của Quy chế này.

Điều 19. Đánh giá kết quả học tập theo học kì, năm học

1. Kết quả học tập của sinh viên được nhìn nhận sau từng học kì, năm học nhờ vào kết quả những học phần thuộc chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy mà sinh viên đã học và có điểm theo những tiêu chuẩn sau này:

a) Tổng số tín chỉ của những học phần mà sinh viên không đạt trong một học kì, trong một năm học,
hoặc nợ đọng từ trên đầu khoá học;

b) Tổng số tín chỉ của những học phần mà sinh viên đã đạt từ trên đầu khóa học (số tín chỉ tích lũy), tính cả những học phần được miễn học, miễn thi và công nhận tín chỉ;

c) Điểm trung bình của những học phần mà sinh viên đã học trong một học kì (điểm trung bình học kì), trong một năm học (điểm trung bình năm học) hoặc tính từ trên đầu khóa học (điểm trung bình tích lũy), tính theo điểm học phần và trọng số là số tín chỉ của học phần đó.

2. Để tính điểm
trung bình, điểm chữ của học phần được quy đổi về điểm số tương ứng theo thang từ 0 tới 4 như dưới đây:

A       quy đổi thành            4

B+     quy đổi thành            3,5

B       quy đổi thành            3

C+     quy đổi
thành            2,5

C       quy đổi thành            2

D+    quy đổi thành            1,5

D       quy đổi thành            1

F        quy đổi thành           
0

Những điểm chữ không được quy định tại khoản này sẽ không còn hề được xem vào điểm trung bình học kì, điểm trung bình năm học và điểm trung bình tích lũy.

Những học phần không nằm trong yêu cầu của chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy không được xem khi nhìn nhận kết quả học tập của sinh viên.

3. Điểm trung bình học kì, điểm trung bình năm học và điểm trung bình tích lũy được xem theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:          

Trong số đó:

A là yếu tố trung bình học kì, điểm trung bình năm học hoặc điểm trung bình tích lũy;

ai là yếu tố của học phần thứ i;

ni là số tín chỉ của học phần thứ i;

n là tổng số học phần trong học kì, năm học hoặc đã tích lũy từ trên đầu khóa học.

Điều 20. Xếp hạng học lực và năm đào tạo và giảng dạy và giảng dạy

1. Sinh viên được xếp loại học lực theo điểm trung bình học kì, điểm trung bình năm học hoặc điểm trung bình tích lũy và được xếp hạng về học lực
như sau:

a) Hạng học lực thông thường nếu điểm trung bình đạt từ 2.0 trở lên, gồm nhiều chủng loại học lực:

Từ 3.6 đến 4.0: Xuất sắc;

Từ 3.2 đến cận 3.6: Giỏi;

Từ 2.5 đến cận 3.2: Khá;

Từ 2.0 đến cận 2.5: Trung bình.

b) Hạng học lực yếu (loại học lực yếu) nếu điểm trung bình đạt dưới 2.0 nhưng chưa rơi vào trường hợp bị buộc thôi học.

2. Sinh viên được xếp trình độ năm học vị trí vị trí căn cứ số tín chỉ tích lũy được từ trên đầu khóa học (gọi tắt là N) như sau:

a)
Trình độ năm thứ nhất: N

b) Trình độ năm thứ hai: 35 ≤ N

c) Trình độ năm thứ ba: 70 ≤ N

d) Trình độ năm thứ tư: 105 ≤ N.

Điều 21. Cảnh báo học tập và buộc thôi học

1. Cảnh báo học tập được thực thi theo từng học kì, nhằm mục đích mục tiêu tương hỗ cho sinh viên có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích hợp để hoàn toàn hoàn toàn có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa được phép theo học chương trình.

Sinh viên bị để ý quan tâm học tập nếu rơi vào một trong những trong những
trong những trường hợp sau:

a) Tổng số tín chỉ không đạt trong học kì vượt quá 50% khối lượng đã đăng kí học trong học kì, hoặc tổng số tín chỉ nợ đọng từ trên đầu khóa học đến thời hạn xét vượt quá 24;

b) Điểm trung bình học kì đạt dưới 0.8 riêng với học kì đầu của khóa học, dưới 1.0 riêng với những học kì tiếp theo;

c) Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1.2 riêng với sinh viên trình độ năm thứ nhất, dưới 1.4 riêng với sinh viên trình độ năm thứ hai, dưới 1.6 riêng với sinh viên trình độ năm
thứ ba, dưới 1.8 riêng với sinh viên trong năm tiếp theo và cuối khoá.

2. Sau mỗi học kì, sinh viên bị buộc thôi học nếu thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Có số lần để ý quan tâm học tập vượt quá 3 lần hoặc 2 lần liên tục;

b) Vượt quá thời hạn tối đa được phép học tại Trường quy định tại khoản 3 Điều 2 của Quy chế này; 

c) Tự ý bỏ học;

d) Bị kỉ luật lần thứ hai vì lí do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 29 của Quy chế này
hoặc bị kỉ luật ở tại mức xoá tên khỏi list sinh viên của Trường.

3. Căn cứ kế hoạch đào tạo và giảng dạy và giảng dạy năm học, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch những đợt xét để ý quan tâm học tập cho sinh viên. Các khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thanh tra thanh tra rà soát, xét để ý quan tâm học tập tại Khoa và gửi Biên bản xét để ý quan tâm học tập về phòng Đào tạo trước 03 ngày của mỗi đợt xét của Hội đồng xét để ý quan tâm học tập cấp Trường.

4. Các khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thông báo quyết định hành động hành vi tới sinh viên bị để ý quan tâm học tập. Cố vấn học tập tương hỗ sinh viên lập phương
án học tập thích hợp để hoàn toàn hoàn toàn có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa được phép theo học chương trình.

5. Trong thời hạn một tháng sau khi sinh viên có quyết định hành động hành vi buộc thôi học, Trường thông báo quyết định hành động hành vi đó cho mái ấm mái ấm gia đình, địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú.

Sinh viên khi bị buộc thôi học được phục vụ ghi nhận về những học phần đã tích luỹ trong chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy của Trường.

Điều 22. Công nhận kết quả học tập và quy đổi tín chỉ

1. Kết quả học tập của
sinh viên đã tích lũy từ một trình độ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, một ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy hoặc một chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, một khóa học khác (kể cả từ một cơ sở đào tạo và giảng dạy và giảng dạy khác) được Trường xem xét, quyết định hành động hành vi công nhận, quy đổi sang tín chỉ của từng học phần trong chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy tại Trường mà sinh viên theo học.

2. Hội đồng trình độ của Trường xem xét công nhận, quy đổi tín chỉ trên cơ sở đối sánh tương quan tương quan chuẩn đầu ra, nội dung và khối lượng học tập, phương pháp nhìn nhận học phần và những Đk bảo vệ chất
lượng thực thi chương trình theo những Lever:

a) Công nhận, quy đổi theo từng học phần;

b) Công nhận, quy đổi theo từng nhóm học phần;

c) Công nhận, quy đổi theo cả chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

3. Khối lượng tối đa được công nhận, quy đổi không vượt quá 50% khối lượng học tập tối thiểu của chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

4. Trường có quy định riêng về công nhận kết quả học tập và quy đổi tín chỉ những học phần chung, gồm có:

a) Xem xét miễn học, miễn thi
ngoại ngữ, tin học riêng với sinh viên có chứng từ ngoại ngữ, tin học.

b) Xem xét miễn học, miễn thi những học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh riêng với sinh viên đã có chứng từ hoàn thành xong xong khi tham gia học một chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy trình độ ĐH khác. 

c) Xem xét, quyết định hành động hành vi công nhận kết quả học tập, quy đổi tín chỉ và điểm những học phần giáo dục chính trị mà sinh viên đã tích lũy từ một chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy trình độ ĐH khác.

5. Trưởng khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy
xây dựng quy định công nhận kết quả học tập, quy đổi tín chỉ học phần chuyên ngành và trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt, gồm có:

a) Đối với học viên trường trung học phổ thông chuyên

– Xem xét, công nhận kết quả học tập trong chương trình tu dưỡng học viên giỏi và miễn học nhưng không miễn thi học phần chuyên ngành tương ứng.

– Cho phép học viên trường trung học phổ thông chuyên phục vụ những Đk do Hiệu trưởng quy định được học trước một số trong những trong những học phần chuyên
ngành.  

– Tổng số tín chỉ được miễn học hoặc công nhận kết quả học tập, quy đổi tín chỉ, điểm (do học trước) không vượt quá 50% tổng khối lượng học tập của những học phần chuyên ngành thuộc chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy ĐH mà học viên theo học sau này.

b) Xem xét miễn học (không miễn thi) hoặc công nhận kết quả học tập, quy đổi tín chỉ và điểm riêng với những học phần chuyên ngành mà sinh viên đã tích lũy từ một trình độ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, một ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy hoặc một chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy,
một khóa học khác (kể cả từ một cơ sở đào tạo và giảng dạy và giảng dạy khác).  

c) Tổ chức một số trong những trong những học phần chuyên ngành tự chọn thuộc chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy trình độ ĐH có chuẩn đầu ra tương tự với trình độ thạc sĩ. Sinh viên phục vụ những Đk do Hiệu trưởng quy định được đăng kí học tập những học phần này. Kết quả học tập được Trường xem xét, quyết định hành động hành vi công nhận, quy đổi sang tín chỉ của những học phần tương ứng thuộc chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy sau ĐH của Trường mà sinh viên theo học sau này.

d) Tổ chức sinh viên nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học và vị trí vị trí căn cứ kết quả nghiên cứu và phân tích và phân tích, công bố khoa học của sinh viên đề xuất kiến nghị kiến nghị để Trường xem xét, quyết định hành động hành vi công nhận và quy đổi sang tín chỉ của học phần chuyên ngành thích hợp hoặc khoá luận.

Điều 23. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp

1. Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp một chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy khi có đủ những Đk sau:

a) Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành xong xong những nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của
chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy;

b) Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2.0 trở lên;

c) Có chứng từ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy Quốc phòng và An ninh riêng với những ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy không chuyên về quốc phòng – bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh và có chứng từ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thể chất riêng với những ngành không chuyên về thể dục – thể thao;

d) Đạt chuẩn đầu ra về kĩ năng ngoại ngữ, kĩ năng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin theo quy định của Trường;

e) Tại thời hạn xét tốt nghiệp không trở thành truy
cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời hạn bị kỉ luật ở tại mức đình chỉ học tập.

2. Trường xét tốt nghiệp 03 đợt trong một năm học. Căn cứ kế hoạch đào tạo và giảng dạy và giảng dạy năm học, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch những đợt xét tốt nghiệp cho những khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và sinh viên.

a) Trước mỗi đợt xét tốt nghiệp, những khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thông báo cho sinh viên đủ Đk xét tốt nghiệp đăng kí xét tốt nghiệp trực tuyến. Các khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy họp xét tốt nghiệp và gửi biên bản xét tốt nghiệp cho phòng Đào
tạo trước 03 ngày của mỗi đợt xét tốt nghiệp.

b) Hội đồng xét tốt nghiệp của Trường vị trí vị trí căn cứ tài liệu trên khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống quản lí đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và biên bản xét tốt nghiệp của những khoa, so sánh với Đk công nhận tốt nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này để lập list những sinh viên đủ Đk tốt nghiệp.

Hội đồng xét tốt nghiệp của Trường do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng uỷ quyền làm Chủ tịch, Trưởng phòng Đào tạo làm Thư kí và những thành viên là những Trưởng khoa đào
tạo, Trưởng phòng Công tác chính trị và sinh viên.

c) Căn cứ đề xuất kiến nghị kiến nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ra quyết định hành động hành vi công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trong thời hạn 03 tháng tính từ thời hạn sinh viên phục vụ đủ Đk tốt nghiệp và hoàn thành xong xong trách nhiệm và trách nhiệm với Trường.

3. Hạng tốt nghiệp được xác lập vị trí vị trí căn cứ vào điểm trung bình tích lũy toàn khoá được quy định tại khoản 1 Điều 20 của Quy chế này.

4. Hạng tốt nghiệp của sinh viên có điểm trung
bình tích lũy loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm sút một mức nếu bị kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời hạn học.

5. Kết quả học tập của sinh viên được ghi theo từng học phần vào phụ lục văn bằng kèm bằng cử nhân. Trong phụ lục văn bằng phải ghi chuyên ngành (hướng nâng cao) hoặc ngành phụ (nếu có).

6. Sinh viên đang không hề thời hạn học tập tối đa theo quy định nhưng chưa đủ Đk tốt nghiệp do chưa hoàn thành xong xong chứng từ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy quốc phòng – bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh, chứng từ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thể
chất hoặc chưa đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin theo quy định của Trường, trong thời hạn 03 năm tính từ khi thôi học được hoàn thiện những Đk không đủ và đề xuất kiến nghị kiến nghị xét công nhận tốt nghiệp.

7. Sinh viên không tốt nghiệp được cấp ghi nhận về những học phần đã tích luỹ trong chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy của Trường.

Chương IV

NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Điều 24. Nghỉ ốm, nghỉ học trong thời gian trong thời điểm tạm thời, thôi học

1.
Sinh viên xin nghỉ ốm trong quy trình học hoặc trong lần thi, phải viết đơn xin phép gửi Trưởng khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy trong vòng một tuần Tính từ lúc ngày ốm, kèm theo giấy ghi nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

2. Sinh viên được quyền viết đơn gửi Hiệu trưởng xin nghỉ học trong thời gian trong thời điểm tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong những trường hợp sau:

a) Được điều động vào lực lượng vũ trang;

b) Được cơ quan có thẩm quyền điều động làm đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt vương quốc tham gia những
kì thi, giải đấu quốc tế;

c) Bị ốm, thai sản hoặc tai nạn không mong muốn không mong ước phải điều trị thời hạn dài có ghi nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế;

d) Không đăng kí đủ khối lượng học tập tối thiểu trong một học kì;

e) Vì lí do thành viên khác nhưng đã phải học tối thiểu 01 học kì ở Trường, phải đạt điểm trung bình tích lũy không dưới 2.0 và không thuộc những trường hợp bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỉ luật.

3. Thời gian nghỉ học trong thời gian trong thời điểm tạm thời vì
lí do thành viên phải được xem vào thời hạn học chính thức quy định tại khoản 3 Điều 2 của Quy chế này.

4. Sinh viên nghỉ học trong thời gian trong thời điểm tạm thời, khi muốn trở lại học tiếp tại Trường, phải viết đơn nộp tại Khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy 3 tuần trước đó đó lúc khởi đầu học kì mới.

5. Ngoài những trường hợp bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỉ luật, sinh viên hoàn toàn hoàn toàn có thể xin thôi học vì lí do thành viên. Những sinh viên xin thôi học vì lí do thành viên nếu muốn quay trở lại học thì phải dự tuyển nguồn vào như những thí sinh
khác.

Khi xin thôi học vì lí do thành viên, sinh viên được phục vụ ghi nhận về những học phần đã tích luỹ trong chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy của Trường.

Điều 25. Chuyển ngành, chuyển trường, chuyển hình thức học

1. Sinh viên được xem xét chuyển sang học một chương trình, một ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy khác của Trường khi có đủ những Đk sau:

a) Không đang là sinh viên trình độ năm thứ nhất hoặc năm cuối khóa, không thuộc diện bị xem xét buộc thôi học và còn đủ thời hạn học tập theo
quy định tại khoản 3 Điều 2 của Quy chế này;

b) Sinh viên đạt Đk trúng tuyển của chương trình, ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy (có nguyện vọng chuyển sang) trong cùng khóa tuyển sinh;

c) Trường có đủ những Đk bảo vệ chất lượng, chưa vượt quá kĩ năng đào tạo và giảng dạy và giảng dạy riêng với chương trình, ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy đó theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo;

d) Được sự đồng ý của những Trưởng khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy phụ trách chương trình, ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy (chuyển đi và chuyển sang) và của Hiệu trưởng.

2. Sinh viên của Trường được xem xét cho chuyển đi học ở cơ sở đào tạo và giảng dạy và giảng dạy khác. Mặt khác sinh viên học ở cơ sở đào tạo và giảng dạy và giảng dạy khác được xem xét cho chuyển đến học tại Trường. Sinh viên chuyển trường cần phục vụ đủ những Đk sau:

a) Không đang là sinh viên trình độ năm thứ nhất hoặc năm cuối khóa, không đang trong thời hạn bị kỉ luật từ cảnh cáo trở lên, không thuộc diện bị xem xét buộc thôi học và còn đủ thời hạn học tập theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Quy chế này;

b) Xin
chuyển đến trường có cùng ngành hoặc nhóm ngành với ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy mà sinh viên đang học;

c) Sinh viên đạt Đk trúng tuyển của chương trình, ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy cùng khóa tuyển sinh tại nơi chuyển đến;

d) Nơi chuyển đến có đủ những Đk bảo vệ chất lượng, chưa vượt quá kĩ năng đào tạo và giảng dạy và giảng dạy riêng với chương trình, ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy đó theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo;

e) Được sự đồng ý của những Hiệu trưởng cơ sở đào tạo và giảng dạy và giảng dạy xin chuyển đi và cơ sở đào tạo và giảng dạy và giảng dạy xin chuyển
đến.

3. Tùy trường hợp rõ ràng, Hiệu trưởng xem xét, quyết định hành động hành vi cho sinh viên chuyển từ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy theo như hình thức chính quy sang hình thức vừa làm vừa học của Trường nếu còn đủ thời hạn học tập theo quy định riêng với hình thức chuyển sang.

4. Căn cứ đề xuất kiến nghị kiến nghị của Trưởng khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, Hiệu trưởng xem xét, quyết định hành động hành vi công nhận kết quả học tập, quy đổi tín chỉ đã tích lũy đối cho sinh viên thuộc những trường hợp trên.

Điều 26. Trao đổi sinh viên và hợp tác trong đào tạo và giảng dạy và giảng dạy

1.
Trên cơ sở nhìn nhận và công nhận lẫn nhau về chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, nội dung đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và giá trị của tín chỉ, tùy Đk rõ ràng, Hiệu trưởng quyết định hành động hành vi được được cho phép sinh viên của Trường được học một số trong những trong những học phần tại cơ sở đào tạo và giảng dạy và giảng dạy khác và ngược lại (sau này gọi là trao đổi sinh viên).

Số lượng tín chỉ mà sinh viên của Trường tích lũy tại những cơ sở đào tạo và giảng dạy và giảng dạy khác không vượt quá 25% tổng khối lượng của chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy tại Trường.

2. Trong hợp tác đào tạo và giảng dạy và giảng dạy Một trong những cơ sở đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, việc
nhìn nhận và công nhận lẫn nhau số lượng tín chỉ mà sinh viên tích lũy tại cơ sở phối hợp đào tạo và giảng dạy và giảng dạy không vượt quá 25% tổng khối lượng của chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

3. Trưởng khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy đề xuất kiến nghị kiến nghị những chương trình trao đổi sinh viên và hợp tác trong đào tạo và giảng dạy và giảng dạy chuyên ngành và trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt.

Điều 27. Học cùng lúc hai chương trình

1. Học cùng lúc hai chương trình dành riêng cho sinh viên có đủ Đk theo quy định tại khoản 2 Điều này và có nhu yếu đăng kí học thêm
một chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thứ hai để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng.

Khi học chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thứ hai, sinh viên được công nhận kết quả của những học phần có nội dung và khối lượng học tập tương tự có trong chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thứ nhất.

2. Sinh viên được đăng kí học chương trình thứ hai sớm nhất lúc đã được xếp trình độ năm thứ hai của chương trình thứ nhất. Ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy chính ở chương trình thứ nhất.

Tại
thời hạn đăng kí, sinh viên phải phục vụ thêm 01 trong 02 Đk sau:

a) Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên và phục vụ ngưỡng bảo vệ chất lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh;

b) Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại trung bình và phục vụ Đk trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh.

3. Trong quy trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình tích luỹ của chương trình
thứ nhất đạt dưới điểm trung bình hoặc thuộc diện để ý quan tâm học tập thì phải dừng học chương trình thứ hai ở học kì tiếp theo.

4. Thời gian tối đa được phép học riêng với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời hạn tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại khoản 3 Điều 2 của Quy chế này.

5. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ Đk tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất và đã đăng kí muộn nhất 02 năm trước đó đó thời hạn xét tốt nghiệp
chương trình thứ hai.

6. Tùy thuộc vào Đk đào tạo và giảng dạy và giảng dạy của từng ngành, Trường xét duyệt chỉ tiêu đào tạo và giảng dạy và giảng dạy chương trình thứ hai hằng năm và thông báo cho sinh viên đăng kí trước học kì 1 và trước học kì 2 trên khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống đăng kí học tập của Trường.

7. Trước mỗi học kì, sinh viên phải đăng kí học phần của chương trình thứ nhất, tuy nhiên hoàn toàn hoàn toàn có thể đăng kí hoặc không đăng kí học phần của chương trình thứ hai.

Sinh viên học chương trình thứ hai đăng kí học cùng với sinh viên học
chương trình thứ nhất, không phân biệt lớp tín chỉ.

8. Trưởng khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy của chương trình thứ hai quy định khuôn khổ những học phần tương tự trong chương trình thứ nhất hoàn toàn hoàn toàn có thể quy đổi tín chỉ, điểm cho những học phần của chương trình thứ hai kèm theo những Đk rõ ràng và trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt.

Điều 28. Học liên thông riêng với những người dân dân có văn bằng khác

1. Người đã tốt nghiệp những trình độ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy của giáo dục nghề nghiệp được xem xét dự tuyển và học liên
thông lên trình độ ĐH theo quy định hiện hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và quy định của Trường.

2. Người đã tốt nghiệp ĐH được xem xét dự tuyển và học liên thông để nhận thêm một bằng tốt nghiệp ĐH của một ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy của Trường đã tuyển sinh được tối thiểu 03 khóa, vận dụng chuẩn đầu ra chung như riêng với những sinh viên ĐH chính quy khác.

3. Người học liên thông thực thi chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và đăng kí học tập theo kế hoạch chung như những sinh viên đại
học chính quy khác. Trên cơ sở quyết định hành động hành vi công nhận và quy đổi tín chỉ của Hiệu trưởng, sinh viên được miễn trừ những học phần tương ứng với khối lượng học tập đã tích lũy theo quy định tại Điều 22 của Quy chế này.

Điều 29. Xử lí vi phạm riêng với sinh viên

1. Sinh viên có gian lận trong kiểm tra, thi, nhìn nhận kết quả học tập sẽ bị xử lí kỉ luật riêng với từng học phần đã vi phạm.

2. Sinh viên thi hộ hoặc nhờ người thi hộ đều bị kỉ luật ở tại mức đình chỉ học tập 01 năm riêng với
trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học riêng với trường hợp vi phạm lần thứ hai.

3. Người học sử dụng hồ sơ, văn bằng, chứng từ giả làm Đk trúng tuyển hoặc Đk tốt nghiệp sẽ bị buộc thôi học; văn bằng tốt nghiệp nếu đã được cấp sẽ bị tịch thu, huỷ bỏ.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 30. Thực hiện quy định đào tạo và giảng dạy và giảng dạy

1. Các khoa đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, những cty hiệu suất cao, những cty phục vụ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và những cty, thành viên
liên quan có trách nhiệm phối hợp thực thi Quy chế đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

a) Phổ biến quy định đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, quy định về công tác thao tác thao tác cố vấn học tập và hướng dẫn sinh viên thực thi những quy định, quy định đào tạo và giảng dạy và giảng dạy ngay đầu khóa học;

b) Lập kế hoạch và tổ chức triển khai triển khai đào tạo và giảng dạy và giảng dạy;  

c) Đảm bảo cơ sở vật chất, giảng đường, phòng học, phòng hiệu suất cao, không khí tự học, tự rèn luyện và hạ tầng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin phục vụ được yêu cầu giảng dạy và học tập;

d) Thanh tra, giám sát nội bộ quy trình giảng
dạy và học tập;

e) Thu thập, nhìn nhận ý kiến phản hồi của người học về những Đk bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao học tập riêng với toàn bộ những lớp học phần để tăng cấp tăng cấp cải tiến chất lượng;

f) Đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp;

g) Lưu trữ, dữ gìn và bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín những tài liệu liên quan tới công tác thao tác thao tác đào tạo và giảng dạy và giảng dạy;

h) Công khai trên trang thông tin điện tử của Trường về công tác thao tác thao tác đào tạo và giảng dạy và giảng dạy theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo.

2. Trường báo cáo Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo về số
liệu sinh viên tuyển mới, sinh viên tốt nghiệp, sinh viên thôi học, sinh viên đang học trong năm, sinh viên dự kiến tốt nghiệp trong năm tiếp theo và sinh viên tốt nghiệp đã có việc làm trong thời hạn 12 tháng theo kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo.

Điều 31. Kiểm tra, thanh tra và xử lí vi phạm

1. Trường tổ chức triển khai triển khai kiểm tra, thanh tra nội bộ việc thực thi quy định đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt khác liên quan đến đào tạo và giảng dạy và giảng dạy trình độ ĐH hệ chính quy; chịu sự kiểm tra, thanh tra,
giám sát của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo theo những quy định hiện hành.

2. Các cty và thành viên tham gia công tác thao tác thao tác đào tạo và giảng dạy và giảng dạy trình độ ĐH hệ chính quy có trách nhiệm phối hợp, tạo Đk thuận tiện cho công tác thao tác thao tác kiểm tra, thanh tra.

3. Các cty và thành viên nếu có những hành vi vi phạm quy định tại Quy chế này thì tùy từng tính chất, mức độ vi phạm, hoàn toàn hoàn toàn có thể bị xử lí kỉ luật hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp lý./.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học

Học Tốt
Học
Xem điểm HUMG

Reply
7
0
Chia sẻ

Share Link Tải Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sinh #viên #có #điểm #khi #bỏ #học

4443

Review Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Sinh viên có điểm c2 4 khi bỏ học vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sinh #viên #có #điểm #khi #bỏ #học