Kinh Nghiệm về sachmem lớp 3 review 1 Mới nhất Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa sachmem lớp 3 review 1 Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-26 11:12:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn sachmem lớp 3 review 1 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa sachmem lớp 3 review 1 được Update vào lúc : 2022-01-26 11:12:06 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

1.Listen and tick.

    Tell pupils that they are going to listen and tick the correct boxes. Give pupils a few seconds to look the pictures. Check comprehension and elicit information in the pictures and give feedback.
    Play the recording three times for pupils to listen, do the task and check their answers.
    Get pupils to swap and check their answers before checking as a class. Explain the answers and give further tư vấn to pupils who got more than half of the answers wrong.

Key: 1a 2b 3a 4b 5b

Audio script

1.Class: Good morning, Miss Hien. 2. Linda: Is your school big? 3. Mai: What colour is your book?

Miss Hien: Sit down, please. Nam: Yes, it is. Tony: Its green.

4.Mai: What colour are your pencils, Nam? 5.Linda: What do you do break time?

Nam: They are red. Nam: I play football.

Linda: Great!

Reply

5

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download sachmem lớp 3 review 1 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip sachmem lớp 3 review 1 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download sachmem lớp 3 review 1 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về sachmem lớp 3 review 1

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết sachmem lớp 3 review 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#sachmemvn #lớp #review

4438

Clip sachmem lớp 3 review 1 Mới nhất ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video sachmem lớp 3 review 1 Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down sachmem lớp 3 review 1 Mới nhất miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật sachmem lớp 3 review 1 Mới nhất miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về sachmem lớp 3 review 1 Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết sachmem lớp 3 review 1 Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#sachmemvn #lớp #review #Mới #nhất