Kinh Nghiệm Hướng dẫn Hướng dẫn recursive flatten list python 2022 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn recursive flatten list python 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-05 18:01:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Hướng dẫn recursive flatten list python Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn recursive flatten list python được Update vào lúc : 2022-10-05 18:00:27 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Given a nested list, the task is to write a python program to flatten a nested list using recursion.

Nội dung chính

Examples:

Input: [[8, 9], [10, 11, ‘geeks’], [13]]

Output: [8, 9, 10, 11, ‘geeks’, 13]

Input: [[‘A’, ‘B’, ‘C’], [‘D’, ‘E’, ‘F’]]

Output: [‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’, ‘F’]

Step-by-step Approach:

Below are some python programs based on the

above approach:

Example 1:

Python3

def flattenList(nestedList):

    if not(bool(nestedList)):

        return nestedList

    if isinstance(nestedList[0], list):

        return flattenList(*nestedList[:1]) + flattenList(nestedList[1:])

    return nestedList[:1] + flattenList(nestedList[1:])

nestedList =

[[8, 9], [10, 11, ‘geeks’], [13]]

print(‘Nested List:n’, nestedList)

print(“Flattened List:n”, flattenList(nestedList))

Output:

Nested List:

[[8, 9], [10, 11, ‘geeks’], [13]]

Flattened List:

[8, 9, 10, 11, ‘geeks’, 13]

Example 2:

Python3

def flattenList(nestedList):

    if not(bool(nestedList)):

        return nestedList

    if

isinstance(nestedList[0], list):

        return flattenList(*nestedList[:1]) + flattenList(nestedList[1:])

    return nestedList[:1] + flattenList(nestedList[1:])

nestedList = [[‘A’, ‘B’, ‘C’], [‘D’, ‘E’, ‘F’]]

print(‘Nested List:n’, nestedList)

print(“Flattened List:n”, flattenList(nestedList))

Output:

Nested List:

[[‘A’, ‘B’, ‘C’], [‘D’, ‘E’, ‘F’]]

Flattened List:

[‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’, ‘F’]

Example 3:

Python3

def flattenList(nestedList):

    if not(bool(nestedList)):

        return nestedList

    if isinstance(nestedList[0], list):

        return flattenList(*nestedList[:1]) + flattenList(nestedList[1:])

    return nestedList[:1] + flattenList(nestedList[1:])

nestedList =

[[1], [2], [3], [4], [5]]

print(‘Nested List:n’, nestedList)

print(“Flattened List:n”, flattenList(nestedList))

Output:

Nested List:

[[1], [2], [3], [4], [5]]

Flattened List:

[1, 2, 3, 4, 5]
Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn recursive flatten list python

programming

python

Python flatten list

Reply
3
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Hướng dẫn recursive flatten list python miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hướng dẫn recursive flatten list python tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Hướng dẫn recursive flatten list python Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Hướng dẫn recursive flatten list python

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn recursive flatten list python vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #recursive #flatten #list #python

Related posts:

4327

Clip Hướng dẫn recursive flatten list python 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hướng dẫn recursive flatten list python 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Hướng dẫn recursive flatten list python 2022 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Hướng dẫn recursive flatten list python 2022 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Hướng dẫn recursive flatten list python 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn recursive flatten list python 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #recursive #flatten #list #python