Kinh Nghiệm Hướng dẫn READING Unit 1 lớp 12 sách mới Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa READING Unit 1 lớp 12 sách mới được Update vào lúc : 2022-11-30 17:57:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn READING Unit 1 lớp 12 sách mới 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa READING Unit 1 lớp 12 sách mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-30 17:57:06 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  Reading
  Bài 2
  Bài 3
  Bài 4
  Bài 5
  Speaking
  Bài 3
  Listening
  Bài 2
  Bài 3
  Bài 4
  Writing
  Bài 2
  Bài 3
  Từ vựng
  Reading
  Bài 2
  Bài 3
  Bài 4
  Bài 5
  Speaking
  Bài 3
  Listening
  Bài 2
  Bài 3
  Bài 4
  Writing
  Bài 2
  Bài 3
  Từ vựng

Bài khác

Reading

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=xX2GJeoneF8

1. Discuss with a partner.

(Thảo luận với một người bạn.)

What do the people in the pictures need? What can you do to help them?

(Những người trong bức tranh cần gì? Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể giúp gì cho họ?)

Use the words under the pictures to answer the questions.

(Hãy sử dụng những từ dưới bức tranh để vấn đáp vướng mắc)

a. What people need: ____________

What to do: ____________

b. What people need: ____________

What to do: ____________

c. What people need: ____________

What to do: ____________

Lời giải rõ ràng:

What people need

(Cái mọi người cần)

What to do

(Việc cần làm)

a. These flood victims need food and shelter.

(Những nạn nhân lũ lụt cần thức ăn và nơi trú ẩn.)

We can donate money, rice, and old clothes.

(Chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể quyên góp tiền, gạo, và quần áo cũ.)

b. These students are studying in a shabby classroom. They need study equipment and a decent place to study.

(Những học viên đang theo học tại một lớp học tồi tàn. Họ có nhu yếu những thiết bị học tập và một nơi tử tế để học.)

We can donate books and money.

(Chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể quyên góp sách và tiền.)

c. These young cancer patients need care and comfort.

(Những bệnh nhân ung thư trẻ tuổi nên phải quan tâm và chăm sóc tự do.)

We can visit them, give them gifts, and organise different fun activities.

(Chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể đến thăm họ, tặng họ những món quà, và tổ chức triển khai triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt vui chơi rất rất khác nhau.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=xX2GJeoneF8

2.Read two people’s life stories and complete the table with facts about them.

(Đọc những câu truyện về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường hai con người và hoàn thành xong xong bảng với thực sự về họ.)

Larry Stewart came from humble beginnings. Born in Mississippi in 1948, he was brought up by his grandparents. In 1971, Larry found himself jobless and starving for several days. After a không lấy phí meal given by a restaurant’s owner, he vowed to help others whenever he could.

Larry then moved to Kansas City, where he was fortunate enough to make money in cable television. He began helping the less fortunate in 1979, and stories of Secret Santa started to emerge from the city.

For over 26 years, he handed out thousands of dollars every Christmas to the needy in public places – without ever revealing his identity. The more he gave, the more stories of his generosity spread across the United States. Secret Santa became famous, yet still anonymous.

He kept his identity hidden until 2006, when he was diagnosed with cancer, which later claimed his life. Since Larry Stewart’s death in 2007, his example has inspired others to continue his mission of kindness and charitable work.

Born in 1988, Le Thanh Thuy was awarded the title Ho Chi Minh City utstanding Young Citizen in 2006, a ear before she passed away. As soon Thuy started high school in 2003, she was diagnosed with bone cancer and doctors decided to amputate her leg to save her life.

Thuy’s repeated hospitalisations over four years did not stop her from helping other patients. Her dream was to initiate a fund to help young cancer patients. Whenever Thuy could move around, she organised different charity activities to relieve the young patients’ pain. Thuy’s meaningful work was welcomed and supported by the community. As a result, Thuy’s Dream Programme was launched and is currently managed byThe Tuoi Tre.

The Tuoi Trehas continued to hold annual events to tư vấn her programme. The most important one is the Sunflower Festival, where children and their families get together and have fun. Gifts are given to the young patients, and the memory of Thuy is kept a ive by ner story about love and sharing.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Larry Stewart xuất phát từ khởi đầu nhã nhặn. Sinh ra ở Mississippi vào năm 1948, ông đã được nuôi lớn lên bởi ông bà ngoại. Năm 1971, Larry thất nghiệp và nghèo đói trong vài ngày. Sau một buổi tiệc miễn phí do chủ của một nhà hàng quán ăn quán ăn, ông tuyên bố sẽ tương hỗ sức người khác bất kể lúc nào hoàn toàn hoàn toàn có thể.

Larry tiếp Từ đó chuyển đến thành phố Kansas, nơi ông đã như mong ước kiếm tiền trong truyền hình cáp. Ông khởi đầu giúp sức những người dân dân kém như mong ước trong năm 1979, và những câu truyện của “Secret Santa” khởi đầu tăng trưởng thoát khỏi thành phố. Trong hơn 26 năm, ông đưa ra Hàng trăm đô la mỗi dịp Giáng sinh cho những người dân dân nghèo ở những nơi công cộng – mà không bao giờ tiết lộ danh tính của tớ. Càng cho đi nhiều, những câu truyện về yếu tố hào phóng của ông càng Viral trên khắp Hoa Kỳ.”Secret Santa”trở nên nổi tiếng, nhưng vẫn còn đấy đấy vô danh.

Ông giữ danh tính của tớ cho tới năm 2006, khi ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, mà sau này đã kết thúc môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường của tớ. Từ cái chết của Larry Stewart trong trong trong năm 2007, tấm gương của ông đã truyền cảm hứng cho những người dân dân khác để tiếp tục thiên chức của lòng tốt và thao tác từ thiện.

Sinh năm 1988, Lê Thanh Thuý đã được trao tặng thương hiệu “Công dân TPHCM trẻ xuất sắc” trong năm 2006, một năm trước đó đó khi cô qua đời. Ngay khi Thúy khởi đầu học trung học vào năm 2003, cô được chẩn đoán bị ung thư xương và những bác sĩ đã quyết định hành động hành vi cắt bỏ chân để cứu cô.

Việc nhập viện liên tục trong 4 năm không thể ngăn Thuý khỏi việc giúp sức bệnh nhân khác. Ước mơ của cô là khởi đầu một quỹ để giúp sức bệnh nhân ung thư trẻ tuổi. Bất cứ lúc nào Thuý hoàn toàn hoàn toàn có thể di tán xung quanh, cô tổ chức triển khai triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt từ thiện rất rất khác nhau để làm giảm nỗi đau cho những bệnh nhân trẻ. việc làm có ý nghĩa của Thúy đã được nghênh đón và nhận được tương hỗ của hiệp hội. Kết quả là, Chương trình Giấc mơ của Thúy đã được đưa ra và hiện giờ đang rất được quản trị và vận hành bởi Báo Tuổi Trẻ.

Báo Tuổi Trẻ tiếp tục tổ chức triển khai triển khai sự kiện thường niên để tương hỗ chương trình của cô. Sự kiện quan trọng nhất là lễ hội Hoa hướng dương, nơi trẻ con và mái ấm mái ấm gia đình của tớ hoàn toàn hoàn toàn có thể đoàn tụ và vui chơi. Quà tặng được trao cho những bệnh nhân trẻ tuổi, và ký ức về Thuý sống mãi nhờ câu truyện về tình yêu và chia sẻ.

Lời giải rõ ràng:

Name

(Tên)

Larry Stewart

Le Thanh Thuy

Born (năm sinh)

1948

1988

Died (năm mất)

2007

2007

Nationality (quốc tịch)

American (Mỹ)

Vietnamese (Việt Nam)

Health problem

(yếu tố sức mạnh thể chất)

cancer

(ung thư)

bone cancer

(ung thư xương)

Dedicated life to…

(đã góp sức môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường và góp sức cho…)

the needy

(những người dân dân cần giúp sức)

young cancer patients

(những bệnh nhân ung thư trẻ tuổi)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=xX2GJeoneF8

3.Find the words or expressions in the text that have the following meanings. Write them in the correct spaces.

(Tìm từ hoặc những phương pháp thể hiện trong văn bản có ý nghĩa như sau. Viết chúng tại dấu cách đúng chuẩn.)

1. people who do not have enough food or money

_____________

2. make something known to someone

_____________

3. unknown to other people

_____________

4. remove a body toàn thân toàn thân part in a medical operation

_____________

5. start, make something important begin

_____________

6. something remembered from the past

_____________

Lời giải rõ ràng:

1. the needy

2. reveal

3. anonymous

4. amputate

5. initiate

6. memory

1. people who do not have enough food or money:the needy

(những người dân dân không hề đủ thức ăn hoặc tiền: người thiếu thốn)

2. make something known to someone:reveal

(làm cho cái gì được biết với một ai đó: tiết lộ)

3. unknown to other people:anonymous

(không được nghe biết với những người dân khác: ẩn danh)

4. remove a body toàn thân toàn thân part in a medical operation:amputate

(vô hiệu một phần khung hình trong một hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi y tế: cắt đi)

5. start, make something important begin:initiate

(khởi đầu, khởi đầu làm một chiếc gì đó quan trọng: khởi đầu)

6. something remembered from the past:memory

(một chiếc gì này được nhớ lại từ quá khứ: trí nhớ / kỷ niệm)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=xX2GJeoneF8

4. Read the stories again. Answer the questions.

(Đọc câu truyện một lần nữa. Trả lời những vướng mắc.)

1.What did Larry Stewart do to help those in need?

(Larry Stewartđã làm gì để giúp sức những người dân dân cần giúp sức?)

2.Why was he called Secret Santa ?

(Tại sao ông được gọi là “Secret Santa”?)

3.How has his act of kindness influenced other people since his death?

(Hành động của ông ảnh hưởng thế nào đến người khác Tính từ lúc cái chết của ông?)

4.What did Thanh Thuy do to help other people?

(Thanh Thủy đã làm gì để giúp sức những người dân dân khác?)

5.What title was Thuy awarded?

(Thủy đã được trao tặng thương hiệu gì?)

6.How does The Tuoi Tre manage Thuy’s Dream Programme?

(Làm thế nào để Báo Tuoi Tre quản trị và vận hành Chương trình Giấc mơ của Thủy?)

Lời giải rõ ràng:

1. Every Christmas, Larry handed out thousands of dollars to needy people in public places.

(Mỗi Giáng Sinh, Larry thường dành Hàng trăm đô la tặng những người dân dân cần giúp sức ở nơi công cộng.)

tin tức:(đoạn 2)

2. Because he gave money to people during the festive season of December while his identity was hidden.

(Bởi vì ông tặng tiền cho mọi người trong suốt mùa lễ hội của tháng 12 trong lúc danh tính của ông được ẩn đi.)

tin tức:(đoạn 2)For over 26 years, he handed out thousands of dollars every Christmas to the needy in public places – without ever revealing his identity.

3. People have been inspired to continue his mission of kindness and charitable work.

(Mọi người được truyền cảm hứng để tiếp tục thiên chức tốt bụng của ông và việc làm từ thiện.)

tin tức:(đoạn 3)…his example has inspired others to continue his mission of kindness and charitable work.

4. Thuy organised charity activities to relieve young cancer patients’ pain.

(Thủy tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi từ thiện để giảm sút sự đau đớn do bệnh tật cho những bệnh nhân ung thư trẻ tuổi.)

tin tức:(đoạn 2)…Whenever Thuy could move around, she organised different charity activities to relieve the young patients’ pain.

5. She was awarded the title Ho Chi Minh City Outstanding Young Citizen.

(Thủy được trao tặng phần thưởng “Thanh niên ưu tú Tp Hồ Chí Minh”.)

tin tức:(đoạn 1) Born in 1988, Le Thanh Thuy was awarded the title Ho Chi Minh Cityoutstanding Young Citizen in 2006, ayear before she passed away.

6. The newspaper holds annual events to tư vấn her programme. One of them is the Sunflower Festival, where children and their families get together and have fun. Gifts are given to the young patients, and the memory of Thuy is kept alive by her story about love and sharing.

(Báo chí tổ chức triển khai triển khai những sự kiện thường niên để tương hỗ những chương trình của cô ấy. Một trong số đó là Ngày Hội Hoa Hướng Dương, nơi những đứa trẻ và mái ấm mái ấm gia đình của tớ cùng nhau vui vẻ. Những món quà được tặng cho những bệnh nhân trẻ, và ký ức của Thủy được giữ mãi cạnh bên câu truyện về tình yêu và sự sẻ chia của cô.)

tin tức:(đoạn 3)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=xX2GJeoneF8

5.Discuss with a partner.

(Thảo luận với một người bạn.)

Have you ever taken part in the Sunflower Festival to tư vấn Thuy’s Dream Programme?

(Bạn đã bao giờ tham gia vào lễ hội Hoa hướng dương để tương hỗ Chương trình Giấc mơ của Thúy?)

a. If yes, what did you do in the festival?

(Nếu đã tham gia rồi thì bạn đã làm gì trong lễ hội?)

b. If no, would you like to do it in the future and how would you help? Give your reasons.

(Nếu trước đó trước đó chưa từng tham gia, bạn muốn thực thi hành vi này trong tương lai không và bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể giúp sức Theo phong thái nào? Nêu nguyên do.)

Lời giải rõ ràng:

a.In 2015, I first went to the festival held Cau Giay park, Hanoi city with my older sister. She was a volunteer the festival. I helped my sister and her team make some hand-made things to sell the festival. All the amount of money collected was then donated to the fund to save young cancer patients.

(Vào năm 2015, tôi lần đầu đến lễ hội này được tổ chức triển khai triển khai tại Công viên Cầu Giấy, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô cùng chị gái của tớ. Chị ấy là tình nguyện viên tại lễ hội. Tôi giúp chị và đội của chị làm một số trong những trong những đồ thủ công để bán tại lễ hội. Số tiền thu được được quyên góp vào quỹ cứu bệnh nhân ung thư trẻ.)

b. Yes, I’d like. Because I love children and I want to do some meaningful things to tư vấn unlucky ones. I will help to fold paper sunflowers and teach those children how to draw. Seeing their little beautiful smiles will certainly make me happy.

(Có, tôi muốn tham gia. Vì tôi yêu trẻ con và tôi muốn làm những việc ý nghĩa để giúp sức những em nhỏ kém như mong ước. Tôi sẽ tương hỗ gấp hoa hướng dương bằng giấy và dạy những em nhỏ này cách vẽ tranh. Được ngắm nhìn và thưởng thức và thưởng thức những nụ cười đẹp tươi nhỏ xinh của những em ấy chắc như đinh sẽ làm tôi niềm sung sướng.)

Speaking

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=ThfDzgw3kI8

1.Choose the correct sentences (a-d) to complete the conversation between twofriends.

(Chọn câu đúng (a-d) để hoàn thành xong xong cuộc trò chuyện giữa hai người bạn.)

a. Who is he?

b. Well, in a way, but twenty years later his reputation was restored.

c. Do you know any stories about him? An interesting story will hold the attention of your audience and the judges.

d. I want to see my expression while I’m speaking.

John: Hi, Van. What are you doing? Why are you talking to the mirror?

Van: Well I’m practising for the storytelling contest next week. (1) ___________

John: I see. The topic is the life of a historical figure, isn’t it?

Van: That’s right. I’ve decided to talk about Nguyen Trai.

John: Nguyen Trai? (2) ___________

Van: He was a talented scholar and a skilled strategist. He was born in 1380. He helped King Le Loi to không lấy phí our country from the invaders in the 15th century. I admire him for his dedication to our nation.

John: Wow! He is a real national hero. (3) ___________

Van: Yes. I’ll tell the mystery of the Lychee Garden. It’s about an incident which led to the deaths of Nguyen Trai’s extended families.

John: Gosh So his life ended in tragedy?

Van: (4) ___________. And he was nominated a World Cultural Celebrity by UNESCO in 1980. Why don’t you come to the contest and listen to my story?

John: OK. I will. I really want to know more about this famous man.

2.Practise the conversation with a partner.

(Luyện tập cuộc đối thoại với một người bạn.)

Phương pháp giải:

a. Who is he?: Ông ấy là ai?

b. Well, in a way, but twenty years later his reputation was restored.:Vâng, bằng một cách nào đó, nhưng hai mươi năm tiếp theo nổi tiếng của ông đã được Phục hồi.

c. Do you know any stories about him? An interesting story will hold the attention of your audience and the judges.:Bạn có biết câu truyện nào về ông ấy không? Một câu truyện thú vị sẽ thu hút sự để ý quan tâm của người theo dõi và Hợp Đồng Giám Khảo.

d. I want to see my expression while I’m speaking.:Tôi muốn nhìn thấy biểu cảm của tớ khi đang nói.

Lời giải rõ ràng:

1. d

2. a

3. c

4. b

(1) cần điền 1 câu xác lập vì tiếp Từ đó John không đưa ra câu vấn đáp mà là đang đống ý, thấu hiểu

(2) John chưa chắc như đinh Nguyễn Trãi là ai nên sẽ đưa ra vướng mắc để Văn vấn đáp phía dưới.

(3) John sẽ phải đưa ra 1 vướng mắc vì Văn có vấn đáp “yes” phía dưới.

(4) Trả lời cho vướng mắc của John.

John:Hi, Van. What are you doing? Why are you talking to the mirror?

Van:Well Im practising for the storytelling contest next week.I want to see my expression while Im speaking.

John:I see. The topic is the life of a historical figure, isnt it?

Van:Thats right. Ive decided to talk about Nguyen Trai.

John:Nguyen Trai?Who is he?

Van:He was a talented scholar and a skilled strategist. He was born in 1380. He helped King Le Loi to không lấy phí our country from the invaders in the 15thcentury. I admire him for his dedication to our nation.

John:Wow! He is a real national hero.Do you know any stories about him? An interesting story will hold the attention of your audience and the judges.

Van:Yes. Ill tell the mystery of the Lychee Garden. Its about an incident which led to the deaths of Nguyen Trais extended families.

John:Gosh So his life ended in tragedy?

Van: Well, in a way, but twenty years later his reputation was restored. And he was nominated a World Cultural Celebrity by UNESCO in 1980. Why dont you come to the contest and listen to my story?

John:OK. I will. I really want to know more about this famous man.

Tạm dịch:

John:Hi, Văn. Bạn đang làm gì đó? Tại sao bạn rỉ tai với gương?

Văn:Ừ … Tôi đang tập luyện cho cuộc thi kể chuyện vào tuần tới. Tôi muốn nhìn thấy biểu lộ của tôi trong lúc tôi đang nói.

John:Tôi hiểu. Chủ đề là môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của một nhân vật lịch sử, phải không?

Văn:Đúng. Tôi đã quyết định hành động hành vi nói về Nguyễn Trãi.

John:Nguyễn Trãi? Ông ấy là ai?

Văn:Ông là một học giả tài năng và một kế hoạch gia lãoluyện. Ông sinh vào năm 1380. Ông đã tương hỗ vua Lê Lợi để giải phóng giang sơn của chúng tôi từ những kẻ xâm lược trong thế kỷ 15. Tôi ngưỡng mộ ông vì những góp sức của ông cho giang sơn của chúng tôi.

John:Wow! Ông là một anh hùng dân tộc bản địa bản địa thực sự. Bạn có biết câu truyện gì về ông không? Một câu truyện thú vị sẽ thu hút sự để ý quan tâm của người theo dõi và giám khảo.

Văn:Có. Tôi sẽ kể về bí mật Lệ Chi Viên. Đó là về một sự cố dẫn đến cái chết của mái ấm mái ấm gia đình Nguyễn Trãi.

John:Trời … Vì vậy, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường của ông đã kết thúc trong thảm kịch?

Văn:Đúng, một cách nào đó, nhưng hai mươi năm tiếp Từ đó nổi tiếng của ông đã được phục hồi. Và ông đã được đề cử là một danh nhân văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn toàn toàn thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1980. Tại sao bạn không đến với cuộc thi và lắng nghe câu truyện của tôi?

John:OK. Tôi sẽ tới. Tôi thực sự muốn biết thêm về người đàn ông nổi tiếng này.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=ThfDzgw3kI8

3.Work with a partner. Use the information below or your own ideas to talk about one of the historical figures below.

(Làm việc cùng một người bạn. Sử dụng những thông tin dưới đây hoặc ý tưởng của riêng bạn để nói về một trong những nhân vật lịch sử dưới đây.)

Le Quy Don (1726 – 1784)

Facts:

– a distinguished philosopher, poet, and encyclopaedist

– responsible for a large number of encyclopaedic, historical and philosophical works

Reason for being respected:

– his sharp wit and wide knowledge

Interesting story:

– Still a child, he created a poem, using words with double meanings to describe the characteristics of different types of snakes. The poem can also be interpreted as a lazy student’s self-accusation and promise to study harder.

King Le Loi/Le Thai To (1385 – 1433)

Facts:

– determined leader of Lam Son uprising against the Ming invaders (1418 – 1427), suffered hardship and difficulties

– freed the country and became King in 1428

Reason for being respected:

– his perseverance during the ten years’ war

Interesting legend:

– the history of Sword Lake in Ha Noi: the return of the magical sword to a golden turtle after the war against the invaders

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Vua Lê Lợi / Lê Thái Tổ (1385 -1433)

Sự kiện:

– Lãnh đạo quyết tâm khởi nghĩa Lam Sơn chống quân xâm lược nhà Minh (1418 – 1427), phải chịu đựng gian truân và trở ngại vất vả

– Giải phóng giang sơn và trở thành vua năm 1428

Lý do được tôn sùng:

– Sự kiên trì của tớ trong trận trận chiến tranh mười năm

Truyền thuyết thú vị:

– Lịch sử của Hồ Gươm tại Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô: sự trả lại thanh gươm huyền diệu cho một con rùa vàng sau cuộc trận trận chiến tranh chống quân xâm lược

Lê Quý Đôn (1726-1784)

Sự kiện:

– Một nhà triết học , nhà thơ và nhà sửa đổi và sửa đổi và biên tập nổi trội

– Phụ trách một số trong những trong những lượng lớn những tác phẩm bách khoa, lịch sử và triết học

Lý do được tôn sùng:

– trí thông minh sắc bén và kiến thức và kỹ năng và kỹ năng rộng

Câu chuyện thú vị:

– Khi vẫn còn đấy đấy là một một đứa trẻ, ông đã tạo ra một bài thơ, sử dụng những từ có hai nghĩa để mô tả những điểm lưu ý của những loài rắn rất rất khác nhau. Bài thơ cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể được hiểu là yếu tố tự tố cáo một học viên lười biếng và hứa sẽ học chăm hơn.

Lời giải rõ ràng:

Min:Hello Mai. Have you read anything interesting, recently?

Mai:Yes, I have. I read a lot of books about historical figures to prepare for my presentation school.

Min:Really? Who do you admire the most?

Mai:Well, the one I admire the most is Le Quy Don who is an outstanding philosopher and poet in the eighteenth century.

Min:Oh. I have no idea about him. Can you tell me more about him?

Mai:Sure. He served lots of important roles under Le Hien Tong reign. From 1760 to 1762, he was appointed as Special Envoy to China, a favourable occasion for deeply studying Chinese literature and history.

Min:He seemed to take important roles, right?

Mai:Yes. He was a prominent scholar, well known for distinguished encyclopaedic, historical and philosophical works. He was widely respected for his sharp wit and wide knowledge.

Min:Wow, he’s such an admiring man!

Mai:There was an interesting story about him. Do you want to listen to?

Min:Of course, I do.

Mai:When he was a child, he created a poem, using words with double meanings to describe the characteristics of different types of snakes. The poem can also be interpreted as a lazy student’s self-accusation and promise to study harder.

Min:He’s so creative!

Mai:Yes.

Tạm dịch:

Min:Chào Mai. Bạn có đọc cái gì thú vị mới mới gần đây không?

Mai:Có. Mình có đọc nhiều sách về những nhân vật lịch sử để sẵn sàng sẵn sàng cho bài thuyết trình ở trường.

Min:Thật sao? Người bạn ngưỡng mộ nhất là ai?

Mai:Ừ, người mình ngưỡng mộ nhất là Lê Quý Đôn, ông là một nhà triết học tiêu biểu vượt trội vượt trội ở thế kỉ 18.

Min:Ồ. Mình không biết gì về ông ấy cả.Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể kể nhiều hơn nữa thế nữa về ông ấy được không?

Mai:Chắc chắn rồi. Ông giữ nhiều chức vụ quan trọng dưới triều vua Lê Hiến Tông.Từ năm 1760 đến năm 1762, ông được chỉ định làm Đại sứ Đặc biệt sang Trung Quốc, đấy là thuở nào cơ thuận tiện giúp ông học hỏi sâu về văn học và lịch sử Trung Hoa.

Min:Có vẻ là ông giữ nhiều chức vụ phải không?

Mai:Đúng rồi. Ông là một học giả tiêu biểu vượt trội vượt trội, nổi tiếng với những tác phẩm về triết học, lịch sử và bách khoa toàn thư.Ông được nhiều người kính trọng do có trí thông minh sắc bén và hiểu biết sâu rộng.

Min:Ồ, ông quả là một người đàn ông đáng nể!

Mai:Có một câu truyện thú vị về ông.Bạn có mong ước nghe không?

Min:Tất nhiên là mình yêu thích nghe rồi.

Mai:Khi còn nhỏ, ông đã sáng tác ra một bài thơ sử dụng những từ có hai tầng nghĩa để tả những đặc trưng của những loài rắn.Bài thơ còn được hiểu như thể lời thú tội và hứa hẹn học tập chăm chỉ hơn của một học viên lười biếng.

Min:Ông thật sáng tạo!

Mai:Đúng rồi.

Listening

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=ze8JqJZZLeQ

1.Why are people often interested in the life of celebrities or famous people? Tick the possible reasons and add some more, if you can.

(Tại sao người ta thường quan tâm đến môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường của người nổi tiếng hay những người dân dân nổi tiếng? Đánh dấu vào những nguyên do hoàn toàn hoàn toàn có thể và thêm một số trong những trong những nguyên do khác, nếu bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể.)

They are curious.

(Họ rất tò mò.)

They want to know more about their idols.

(Họ muốn biết thêm về thần tượng của tớ.)

They can have something to gossip about.

(Họ hoàn toàn hoàn toàn có thể có một chiếc gì đó để buôn chuyện)

They want to learn lessons from famous people’s failures or successes.

(Họ muốn học những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề từ thất bại hay thành công xuất sắc xuất sắc những người dân dân nổi tiếng)

They can criticise or slander the person they do not like.

(Họ hoàn toàn hoàn toàn có thể chỉ trích hay nói xấu người mà người ta không thích.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=ze8JqJZZLeQ

2.Listen to a talk show with host Cindy Brown and guest speaker Andy Lewis, a sociologist Choose the best answer to complete each statement.

(Nghe một talk show với những người dân dẫn chương trình Cindy Brown và diễn thuyết khách mời Andy Lewis, một nhà xã hội học. Chọn câu vấn đáp đúng nhất để hoàn thành xong xong mỗi câu.)

1.According to Cindy, our audience are ____ stories about celebrities and famous people.

A. interested in

B. overloaded with

C. bored with

2.People may use stories about our private life in order to_____ .

A. damage our reputation

B. write novels

C. make films

3.We should not share too much personal information______ .

A. parties

B. with strangers

C. trực tuyến

4.Reading a person’s life story critically means_______

A. making judgements while reading it

B. making criticisms while reading it

C. reading it without finding any faults or merits

Phương pháp giải:

Audio script:

Cindy:Welcome to our talk show with guest speaker Mr Andy Lewis, a sociologist. Mr Lewis…

Andy:Please call me Andy. I don’t want to be too formal.

Cindy:No problem, Andy. These days, our audience seem to be overwhelmed with stories in the newspapers or on the Internet – stories about celebrities, political figures, or even ordinary people around us.

Andy:You mean we’re living in a world of stories and scandals?

Cindy:Right. As a sociologist, do you have any advice for our audience?

Andy:I think there’re two sides to this issue. We need some life skills to protect ourselves. First, we don’t want other people to take advantage of our stories. They may use our private lives for blackmail or slander… in order to harm our reputation or just for fun.

Cindy:For whatever purpose, it could be extremely damaging.

Andy:Exactly. So we should not reveal too much of our private life on social networking sites.

Cindy:I agree. But how about the stories of other people? Should we read or follow these stories?

Andy:That’s the second point I want to discuss. Another life skill is learning from other people’s lives. Everyone’s life story is like a book that can teach us something. So we should open that book and read it critically.

Cindy:Critically? Can you explain this?

Andy:It means we should make careful judgements when reading a life story and ask ourselves questions like, Why is this story told? or What lessons can I learn from it?

Cindy:Lessons such as…?

Andy:Such as a person’s reasons for failure or success. This may help us to avoid similar failure or to adopt a new way of life so we can improve ourselves and become better human beings.

Cindy:Very interesting. Thank you, Andy, for your advice and for sharing your thoughts with our listeners. Next week…

Dịch bài nghe:

Cindy:Chào mừng bạn đến với talk show của chúng tôi với diễn thuyết khách mời Andy Lewis, một nhà xã hội học. Ông Lewis …

Andy:Xin hãy gọi tôi là Andy. Tôi không thích quá trang trọng.

Cindy:Không yếu tố gì, Andy. Những ngày này, người theo dõi dường như bị choáng ngợp với những câu truyện trên báo hoặc trên Internet – những câu truyện về người nổi tiếng, nhân vật chính trị, hoặc thậm chí còn còn những người dân dân thông thường xung quanh toàn bộ toàn bộ chúng ta.

Andy:Ý anh là toàn bộ toàn bộ chúng ta đang sống trong một toàn toàn thế giới của những câu truyện và những vụ tăm tiếng?

Cindy:Đúng vậy. Là một nhà xã hội học. Ông có lời khuyên nào cho những người dân theo dõi không?

Andy:Tôi nghĩ có hai khía cạnh của yếu tố này. Chúng ta cần một số trong những trong những kĩ năng sống để tự vệ. Thứ nhất, toàn bộ toàn bộ chúng ta không thích người khác tận dụng câu truyện của toàn bộ toàn bộ chúng ta. Họ hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường của toàn bộ toàn bộ chúng ta để tống tiền hoặc lăng mạ … để làm hại nổi tiếng của toàn bộ toàn bộ chúng ta hoặc chỉ làm cho vui.

Cindy:Dù là bất kể tiềm năng gì, nó cũng gây tổn hại rất rộng.

Andy:Chính xác. Vì vậy toàn bộ toàn bộ chúng ta tránh việc tiết lộ quá nhiều về môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường riêng tư của toàn bộ toàn bộ chúng ta trên những trang social.

Cindy:Tôi đồng ý. Nhưng còn những câu truyện của người khác thì thế nào? Chúng ta có nên đọc hay theo dõi những câu truyện đó?

Andy:Đó là yếu tố thứ hai tôi muốn thảo luận. Một kỹ năng sống khác nữa là học từ môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường của những người dân dân khác. Câu chuyện về môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường của mọi người in như một cuốn sách, nó hoàn toàn hoàn toàn có thể dạy toàn bộ toàn bộ chúng ta thứ gì đó. Vì vậy toàn bộ toàn bộ chúng ta nên mở cuốn sách đó và đọc phản hồi nó.

Cindy:Bình luận? Ông hoàn toàn hoàn toàn có thể lý giải điều này?

Andy:Điều đó nghĩa là toàn bộ toàn bộ chúng ta nên có những phán đoán thận trọng khi đọc một câu truyện đời sống và tự nêu lên một vướng mắc như “Tại sao câu truyện này nói vậy?” hoặc “Bài học gì tôi hoàn toàn hoàn toàn có thể học được từ nó?”

Cindy:Các loại bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề như …?

Andy:Chẳng hạn như nguyên do thành công xuất sắc xuất sắc hay thất bại của một người. Điều này hoàn toàn hoàn toàn có thể giúp toàn bộ toàn bộ chúng ta tránh những thất bại tương tự hoặc vận dụng cách sống mới để toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể cải tổ bản thân trở thành người tốt hơn.

Cindy:Rất thú vị. Cảm ơn ông, Andy, vì lời khuyên của ông và chia sẻ tâm ý của ông tới người theo dõi. Tuần tới …

Lời giải rõ ràng:

1. B

2. A

3. C

4. A

1.B

According to Cindy, our audience areoverloaded withstories about celebrities and famous people.

(Theo Cindy, người theo dõi của toàn bộ toàn bộ chúng ta quá tải với những câu truyện về những người dân dân nổi tiếng.)

Audio:These days, our audience seem to be overwhelmed with stories in the newspapers or on the Internet – stories about celebrities, political figures, or even ordinary people around us.

2.A

People may use stories about our private life in order todamage our reputation.

(Người ta hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng những câu truyện về đời tư để phá hoại nổi tiếng.)

Audio:They may use our private lives for blackmail or slander… in order to harm our reputation or just for fun.

3.C

We should not share too much personal informationtrực tuyến.

(Chúng ta tránh việc chia sẻ quá nhiều thông tin thành viên qua mạng / trực tuyến.)

Audio:Exactly. So we should not reveal too much of our private life on social networking sites.

4.A

Reading a person’s life story critically meansmaking judgements while reading it.

(Đọc một câu truyện về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của một người một cách đầy phê bình nghĩa là phán xét trong lúc đang đọc nó.)

Audio:Another life skill is learning from other people’s lives. Everyone’s life story is like a book that can teach us something. So we should open that book and read it critically.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=ze8JqJZZLeQ

3.Listen again. Answer the questions.

(Nghe lại. Trả lời những vướng mắc.)

1.What life skills does Andy think people should have?

(Kỹ năng sống gì mà Andy nghĩ mọi người nên có?)

2.According to Andy, what questions should we ask ourselves when reading or hearing a life story?

(Theo Andy, vướng mắc mà toàn bộ toàn bộ chúng ta nên tự hỏi bản thân khi đọc hoặc nghe một câu truyện môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường là gì?)

3.What can we benefit from learning about a person’s failures or successes?

(Chúng ta có lợi gì từ việc học những thất bại hay thành công xuất sắc xuất sắc của người khác?)

Lời giải rõ ràng:

1. The audience should have life skills to protect themselves and to learn from other people’s lives.

(Khán giả nên có khĩ năng sống để bảo vệ bản thân và học từ môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường của người khác.)

Audio:First, we don’t want other people…That’s thesecondpoint I want to discuss.

2. We should ask ourselves two questions:‘Why is this story told?,‘What lessons can I learn from it?

(Chúng ta nên tự hỏi bản thân 2 vướng mắc:”Tại sao câu truyện này nói vậy?”,”Bài học toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể học là gì?”)

Audio:It means we should make careful judgements when reading a life story and ask ourselves questions like, Why is this story told? or What lessons can I learn from it?

3. We can learn how to avoid similar mistakes or to adopt a new way of life so we can improve ourselves and become better human beings.

(Chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể tránh khỏi những lỗi tương tự hoặc vận dụng cách sống mới để toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể cải tổ bản thân và trở thành người tốt hơn.)

Audio:Such as a person’s reasons for failure or success. This may help us to avoid similar failure or to adopt a new way of life so we can improve ourselves and become better human beings.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=ze8JqJZZLeQ

4.Do you agree with Andy that everyone’s life story is like a book that can teach us something? Discuss with a partner.

(Bạn có đồng ý với Andy rằng câu truyện môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường của toàn bộ mọi người in như một cuốn sách mà hoàn toàn hoàn toàn có thể dạy toàn bộ toàn bộ chúng ta điều gì đó? Thảo luận với một người bạn.)

Lời giải rõ ràng:

– Iagreewith Andy thateveryone’s life story is like a book that can teach us something.

(Tôi đồng ý với Andy rằng câu truyện môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường của toàn bộ mọi người in như một cuốn sách mà hoàn toàn hoàn toàn có thể dạy cho toàn bộ toàn bộ chúng ta điều gì đó.)

– Becauseperson’s reasons for failure or successhelp us to avoid similar failure or to adopt a new way of life so we can improve ourselves and become better human beings.

(Bởi vì nguyên do của một người thất bại hay thành công xuất sắc xuất sắc giúp toàn bộ toàn bộ chúng ta tránh khỏi những thất bại tương tự hoặc tiếp cận một cách sống mới để toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể tự cải tổ bản thân và trở thành người tốt hơn.)

Writing

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=mKNNQFt7kpo

1. Read the story of a champion swimmer and complete the blanks. Use the words in the box

(Đọc câu truyện của một nhà vô địch lượn lờ lượn lờ bơi lội và hoàn thành xong xong những khoảng chừng chừng trống. Sử dụng những từ trong khung.)

overcome competed misfortune adopted obsesses helpless

://.youandme/mylifestory

What is your life story?

Learning is a lifelong journey. Share your life experiences with other people so that they can learn from your own. Don’t hesitate to post your story of overcoming hardships and achieving success.

Misfortune, perseverance, success

By Carlos

Published: 09:00 GMT, 10 September

I was born without legs and was abandoned outside an orphanage in the Philippines, where I was brought up until I was eight. My foster mother Molly Page (1) ________ me and brought me back to her home in Perth, Australia, for medical treatment.

After getting used to my prosthetic legs, I became (2) ________ with sports and wanted to play soccer like all other children of my age. However, keeping balance on my legs while playing with the ball was a problem, so I was advised to try swimming instead. That was when my sporting career began.

My mother sent me to a swimming club where I received the best instruction from Bruce Murphy. I would never forget my fear when I got into the pool for the first time. I felt so (3) ________ and scared that I thought I would drown. However, Bruce was there, guiding me through the different stages and helping me to (4) ________ my fear. I was surprised that I could make progress very quickly.

In 2012, I (5) ________ in my first local competition. The following years, I started winning gold medals in different Australian Championships for parathletes. Now the age of 20, my dream is to become a champion swimmer in the Paralympic Games.

I’ve told my own story hoping to encourage other people like me to try something new and challenging. Don’t allow (6) ________ and disabilities to get in your way to success. Where there’s a will, there’s a way. This is my motto.

Lời giải rõ ràng:

1. adopted

2. obsessed

3. helpless

4. overcome

5. competed

6. misfortune

(1) Thiếu 1 động từ

(2) become + adj

(3) feel + adj

(4) to V

(5) thiếu động từ

(6) nên phải cùng dạng vớidisabilities (n)

What is your life story?

Learning is a lifelong journey. Share your life experiences with other people so that they can learn from your own.

Dont hesitate to post your story of overcoming hardships and achieving success.

Misfortune, perseverance, success

By Carlos

Published: 09:00 GMT, 10 September

I was born without legs and was abandoned outside an orphanage in the Philippines, where I was brought up until I was eight. My foster mother Molly Page adoptedme and brought me back to her home in Perth, Australia, for medical treatment.

After getting used to my prosthetic legs, I became obsessedwith sports and wanted to play soccer like all other children of my age. However, keeping balance on my legs while playing with the ball was a problem, so I was advised to try swimming instead. That was when my sporting career began.

My mother sent me to a swimming club where I received the best instruction from Bruce Murphy. I would never forget my fear when I got into the pool for the first time. I felt so helplessand scared that I thought I would drown. However, Bruce was there, guiding me through the different stages and helping me to overcomemy fear. I was surprised that I could make progress very quickly.

In 2012, I competedin my first local competition. The following years, I started winning gold medals in different Australian Championships for parathletes. Now the age of 20, my dream is to become a champion swimmer in the Paralympic Games.

Ive told my own story hoping to encourage other people like me to try something new and challenging. Dont allow misfortuneand disabilities to get in your way to success. Where theres a will, theres a way. This is my motto.

Tạm dịch:

Câu chuyện về môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường của bạn là gì?

Học tập là hành trình dài dài suốt đời. Chia sẻ trải nghiệm môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường của bạn với những người dân khác để họ hoàn toàn hoàn toàn có thể học hỏi từ bạn. Đừng ngần ngại về việc đăng câu truyện của bạn về việc vượt qua trở ngại vất vả và đạt được thành công xuất sắc xuất sắc.

Bất hạnh, kiên trì, thành công xuất sắc xuất sắc

Bởi Carlos

Đăng lúc 09: 00, ngày 10 tháng 9.

Tôi sinh ra không hề đôi chân và bị bỏ rơi bên phía ngoài trại trẻ mồ côi ở Philippines, nơi tôi được nuôi dạy đến khi tôi lên tám. Người mẹ nuôi Molly Page nhận tôi vào và đưa tôi đến nhà đất của bà ở Perth, Úc, để điều trị y tế.

Sau khi quen với đôi chân giả của tớ, tôi trở nên ám ảnh với thể thao và muốn chơi bóng đá in như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Tuy nhiên để giữ cân đối trên đôi chân của tôi trong lúc tập luyện bóng là một yếu tố, vì vậy tôi được khuyên nên thử tập bơi. Đó là lúc sự nghiệp thể thao của tôi khởi đầu.

Mẹ của tôi gửi tôi đến câu lạc bộ bơi – nơi tôi được trao hướng dẫn tốt nhất từ Bruce Murphy. Tôi sẽ không còn hề quên nỗi sợ hãy khi lần thứ nhất tôi bước chân vào hồ bơi. Tôi cảm thấy rất bất lực và sợ hãi khi tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết. Tuy nhiên, Bruce ở đó, hướng dẫn tôi vượt qua những quy trình rất rất khác nhau và giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi của tớ mình. Tôi rất ngạc nhiên vì tôi hoàn toàn hoàn toàn có thể tiến bộ rất nhanh.

Năm 2012, tôi tham gia cuộc thi địa phương thứ nhất của tôi. Những năm tiếp Từ đó, tôi khởi đầu giành được huy chương vàng trong những giải vô địch rất rất khác nhau ở Úc dành riêng cho những người dân dân theo Đạo. Bây giờ tôi đã 20 tuổi, giấc mơ của tôi là trở thành vận động viên lượn lờ lượn lờ bơi lội trong thế vận hội Paralympic.

Tôi đã kể câu truyện của tớ mình và kỳ vọng sẽ khuyến khích những người dân dân khác ví như tôi nỗ lực một chiếc gì đó mới mẻ và đầy thử thách. Không được phép tỏ ra xấu số và khuyết tật để đã đã có được con phố đi tới thành công xuất sắc xuất sắc của bạn. Ở đâu có ý chí, ở đó có con phố. Đây là phương châm của tôi.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=mKNNQFt7kpo

2.Put the following parts of the story in the correct order they appear in the story.

(Đặt những phần sau của câu truyện theo như đúng thứ tự chúng xuất hiện trong câu truyện.)

a. Writer’s name

_____________

b. Writer’s ambitions and achievements

_____________

c. Childhood

_____________

d. Posting date and time

_____________

e. Story title

_____________

f. Story’s message

_____________

g. Turning point in writer’s life

_____________

Lời giải rõ ràng:

1. e

2. a

3. d

4. c

5. g

6. b

7. f

1 – e.Story title(Tiêu đề câu truyện)

2 – a.Writer’s name(Tên tác giả)

3 – d.Posting date and time(Thời gian và ngày đăng bài)

4 – c.Childhood(Thời thơ ấu)

5 – g.Turning point in writer’s life(Bước ngoặt trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của tác giả)

6 – b.Writer’s ambitions and achievements(Hoài bão và thành tựu của tác giả)

7 – f.Story’s message(Thông điệp của câu truyện)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=mKNNQFt7kpo

3.Use the given information to write another story of 180-250 words. You can add further details to make your story more interesting.

(Sử dụng những thông tin được đưa ra để viết một câu truyện khác trong 180-250 từ. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể thêm thông tin rõ ràng để làm cho câu truyện của bạn thú vị hơn.)

Writer’s name

Thu Ha

Childhood

– when 10 years old, both parents died in a traffic accident

– brought up by 70-year-old grandmother

– did odd jobs for a living: selling lottery tickets, washing dishes, doing babysitting

– attended evening secondary school classes

Turning point in the life

– completed secondary education and passed a challenging exam to enter Medical University, but unable to pay tuition fees

– awarded a scholarship from The Thanh Nien for college students from poor families

Ambititions and achievement

– graduated from university after six years’ hard work

– now working a hospital

– planning to run a charitable organisation to help poor students

Story’s message

– Poverty is no shame. Don’t let poverty defeat you and destroy your hope for better life.

Lời giải rõ ràng:

Poverty is no shame

By Thu Ha

Published: 06:00 GMT, 20 September

My parents died in a traffic accident when I was ten years old, so Igrew upwith my grandmotherwho was too old and weak to work. Ihad to leave schooland did odd jobs to earn a living: selling lottery tickets, washing dishes and doing babysitting.When I was 15, my grandma encouraged meto attend evening classes,so I could improve my literacy and job prospects.

After lots of hardship and effort, I completed secondary education and passed a challenging exam to enter Medical University,which is the dream of many students. However, I could not pay the tuition feesand had to reject the offer.The door to a new life was closed before me.I was completely disappointed and saw only gloomy days ahead.Then something incredible happened: I was awarded a scholarship from The Thanh Nien for college students from poor families.This was really a turning point in my life because I could start my university studies and hope for a better future.

Six years of hard work the universityand of trying to live on a very tight budget came to an end last. Now I am working as a doctor a hospital,but I will never forget those difficult days. I am planning to set up and run a charitable organisation to help poor students,as a way to acknowledge other people for supporting me.

I’ve told my own story hoping to encourage other people like me to overcome hard times. Don’t let poverty defeat you and destroy your hopes for a better future. This is my motto.

Tạm dịch:

Nghèo không hề gì đáng xấu hổ

Viết bởi Thu Hà

Được dăng lúc 6 giờ ngày 20 tháng 9

Bố mẹ tôi đã mất trong một tai nạn không mong muốn không mong ước giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo khi tôi lên 10, vì vậy tôi lớn lên với việc chăm sóc của bà, bà quá già yếu để hoàn toàn hoàn toàn có thể lao động. Tôi phải nghỉ học và làm những việc làm rất rất khác nhau để kiếm sống: bán vé số, rửa bát và chăm em bé. Khi tôi 15 tuổi, bà đã động viên tôi đi học thêm lớp buổi tối, vì vậy tôi đã nâng cao được trình độ học vấn và triển vọng nghề nghiệp.

Sau nhiều trở ngại vất vả và nỗ lực tôi đã học xong trung học và vượt qua kỳ thi đầy thử thách để vào trường Đại học Y dược, đấy là giấc mơ của nhiều sinh viên. Tuy nhiên tôi không hề tiền đóng nổi học phí nên phải từ bỏ thời cơ này. Cánh cửa đến môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường mới đã khép lại trước mắt tôi. Tôi hoàn toàn vô vọng và chỉ nhìn thấy những ngày tối tăm phía trước. Sau đó một việc không thể ngờ đã xẩy ra: Tôi được tặng suất học bổng từ Báo Thanh Niên dành riêng cho sinh viên nghèo. Đây thật sự là một bước xoay chuyển trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường tôi vì tôi hoàn toàn hoàn toàn có thể học ĐH và kỳ vọng có một tương lai tốt đẹp hơn.

Sáu năm học tập vất vả ở trường ĐH và nỗ lực để sống được với nguồn ngân sách hạn hẹp cho tới năm cuối. Bây giờ tôi đang là bác sĩ ở một bệnh viện nhưng tôi sẽ không còn hề quên được những ngày trở ngại vất vả đó. Tôi đang lên kế hoạch xây dựng và điều hành quản lý quản trị và vận hành một tổ chức triển khai triển khai từ thiện để giúp sức những sinh viên nghèo, như thể một phương pháp để tri ân những người dân dân khác đã tương hỗ sức tôi.

Tôi kể câu truyện của tớ để động viên những người dân dân khác in như tôi để vượt qua những lúc trở ngại vất vả. Đừng để nghèo khó vượt mặt bạn và hủy hoại kỳ vọng của bạn cho một tương lai tốt đẹp hơn. Đây là châm ngôn của tôi.

Từ vựng

Reading

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Speaking

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Listening

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Writing

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

HocTot.Nam.Name.Vn

Reply

3

0

Chia sẻ

Share Link Download READING Unit 1 lớp 12 sách mới miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video READING Unit 1 lớp 12 sách mới tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật READING Unit 1 lớp 12 sách mới miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về READING Unit 1 lớp 12 sách mới

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết READING Unit 1 lớp 12 sách mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#READING #Unit #lớp #sách #mới

4228

Review READING Unit 1 lớp 12 sách mới ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video READING Unit 1 lớp 12 sách mới tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download READING Unit 1 lớp 12 sách mới miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down READING Unit 1 lớp 12 sách mới miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về READING Unit 1 lớp 12 sách mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết READING Unit 1 lớp 12 sách mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#READING #Unit #lớp #sách #mới