Kinh Nghiệm Hướng dẫn Quy định về điều chuyển tài sản Chi tiết Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Quy định về điều chuyển tài sản Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-23 19:30:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Quy định về điều chuyển tài sản Chi Tiết
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Quy định về điều chuyển tài sản được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-23 19:15:07 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Lĩnh vực:Tài chínhCơ quan trực tiếp thực thi TTHC:UBND tỉnh Thừa Thiên HuếCơ quan có thẩm quyền quyết định hành động hành vi:Ủy ban nhân dân tỉnhNơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai – thành phố Huế (Điện thoại: 0234.38566868)Thời gian tiếp nhận:Thời hạn xử lý và xử lý:bảy ngày thao tácPhí, lệ phí:

Bước 1: Cơ quan, tổ chức triển khai triển khai, cty có tài sản công: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.., xe xe hơi phục vụ công tác, xe xe hơi chuyên dùng và tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản  lập 01 bộ hồ sơ gửi UBND tỉnh đề Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định hành động hành vi.

Nội dung chính

    Yêu cầu thêmHồ sơ kèm theoCăn cứ pháp lý

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày, Tính từ lúc ngày nhận được khá khá đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định hành động hành vi điều chuyển tài sản công hoặc có văn bản vấn đáp trong trường hợp đề xuất kiến nghị kiến nghị điều chuyển không thích hợp.

Ghi chú:

– Trường hợp việc điều chuyển tài sản của địa phương cho cơ quan TW hoặc ngược lại thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Tài chính quyết định hành động hành vi thì thực thi theo thủ tục hành chính do Bộ Tài chính phát hành.

– UBND tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu bằng văn bản về sự cần thiết thuê tài sản, sự thích hợp về đề xuất kiến nghị kiến nghị điều chuyển tài sản trước khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ ngành liên quan..

Cách thức thực thi:

Gửi và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải vềCác hồ sơ khác có liên quan đến đề xuất kiến nghị kiến nghị điều chuyển tài sản (nếu có) ()Dự thảo quyết định hành động hành vi có chữ ký phụ trách của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử ()Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt ()Tờ trình của Sở Tài chính ()Văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị điều chuyển tài sản của cơ quan, tổ chức triển khai triển khai, cty được giao quản trị và vận hành, sử dụng tài sản ()Văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức triển khai triển khai, cty ()Văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị điều chuyển, tiếp nhận tài sản của cơ quan quản trị và vận hành cấp trên (nếu có) ()Danh mục tài sản đề xuất kiến nghị kiến nghị điều chuyển (chủng loại, số lượng, tình trạng; nguyên giá, giá trị còn sót lại theo sổ kế toán; mục đích sử dụng hiện tại và mục đích sử dụng dự kiến sau khi điều chuyển trong trường hợp.. việc điều chuyển gắn với việc chuyển đổi hiệu suất sử dụng tài sản; nguyên do điều chuyển) ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp lý

SỞ TƯ PHÁP – TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 151/2022/NĐ-CP về phía dẫn Luật quản trị và vận hành, sử dụng tài sản công thì Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản công được quy định như sau:

1. Khi có tài năng năng sản cần điều chuyển, cơ quan nhà nước có tài năng năng sản lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan quản trị và vận hành cấp trên (nếu có) xem xét, đề xuất kiến nghị kiến nghị cơ quan, người dân có thẩm quyền điều chuyển tài sản theo quy định tại Điều 20 Nghị định này xem xét, quyết định hành động hành vi.

Hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị điều chuyển tài sản gồm:

a) Văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị điều chuyển tài sản của cơ quan nhà nước được giao quản trị và vận hành, sử dụng tài sản: 01 bản chính;

b) Văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức triển khai triển khai, cty: 01 bản chính;

c) Văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị điều chuyển, tiếp nhận tài sản của cơ quan quản trị và vận hành cấp trên (nếu có): 01 bản chính;

d) Danh mục tài sản đề xuất kiến nghị kiến nghị điều chuyển (chủng loại, số lượng, tình trạng; nguyên giá, giá trị còn sót lại theo sổ kế toán; tiềm năng sử dụng hiện tại và tiềm năng sử dụng dự kiến sau khi điều chuyển trong trường hợp việc điều chuyển gắn với việc quy đổi hiệu suất sử dụng tài sản; nguyên do điều chuyển): 01 bản chính;

đ) Các hồ sơ khác có liên quan đến đề xuất kiến nghị kiến nghị điều chuyển tài sản (nếu có): 01 bản sao.

2. Trong thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày nhận được khá khá đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người dân có thẩm quyền điều chuyển tài sản theo quy định tại Điều 20 Nghị định này quyết định hành động hành vi điều chuyển tài sản công hoặc có văn bản vấn đáp trong trường hợp đề xuất kiến nghị kiến nghị điều chuyển không thích hợp. Cơ quan được giao thực thi trách nhiệm quản trị và vận hành tài sản công quy định tại những khoản 1, 2 và 3 Điều 19 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có trách nhiệm thẩm định về đề xuất kiến nghị kiến nghị điều chuyển tài sản trong trường hợp việc điều chuyển tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan TW, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hành động hành vi theo thẩm quyền.

Trường hợp việc điều chuyển tài sản công thuộc thẩm quyền quyết định hành động hành vi của Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Nghị định này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hành động hành vi.

Trường hợp việc điều chuyển tài sản công thuộc thẩm quyền quyết định hành động hành vi của Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Nghị định này, trên cơ sở đề xuất kiến nghị kiến nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan TW, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan, Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hành động hành vi.

Trường hợp việc điều chuyển tài sản công thuộc thẩm quyền quyết định hành động hành vi của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định về đề xuất kiến nghị kiến nghị điều chuyển tài sản, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định hành động hành vi.

3. Nội dung hầu hết của Quyết định điều chuyển tài sản công gồm:

a) Cơ quan nhà nước có tài năng năng sản điều chuyển;

b) Cơ quan, tổ chức triển khai triển khai, cty được trao tài sản điều chuyển;

c) Danh mục tài sản điều chuyển (chủng loại, số lượng; nguyên giá, giá trị còn sót lại theo sổ kế toán; tiềm năng sử dụng hiện tại và tiềm năng sử dụng sau khi điều chuyển trong trường hợp việc điều chuyển gắn với việc quy đổi hiệu suất sử dụng tài sản; nguyên do điều chuyển);

d) Trách nhiệm tổ chức triển khai triển khai thực thi.

4. Trong thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày có quyết định hành động hành vi điều chuyển tài sản của cơ quan, người dân có thẩm quyền, cơ quan nhà nước có tài năng năng sản điều chuyển và cơ quan, tổ chức triển khai triển khai, cty được trao tài sản điều chuyển có trách nhiệm:

a) Tổ chức chuyển giao, tiếp nhận tài sản; việc tổ chức triển khai triển khai chuyển giao, tiếp nhận tài sản được lập thành biên bản theo Mẫu số 01/TSC-BBGN phát hành kèm theo Nghị định này;

b) Thực hiện hạch toán giảm, tăng tài sản theo chủ trương kế toán hiện hành;

c) Thực hiện Đk quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định của pháp lý; báo cáo kê khai dịch chuyển tài sản theo quy định tại Điều 126, Điều 127 Nghị định này.

5. Chi phí hợp lý có liên quan trực tiếp đến việc chuyển giao, tiếp nhận tài sản do cty tiếp nhận tài sản chi trả theo quy định.

Trên đấy là nội dung tư vấn về Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản công. Để làm rõ hơn về yếu tố này vui lòng tìm hiểu thêm thêm tại Nghị định 151/2022/NĐ-CP.

Trân trọng!

1.1 Mục đích, phạm vi vận dụng:

– Quy định thống nhất quy trình, thủ tục điều động tài sản Một trong những cty trong nội bộ Trường Đại học Cần Thơ nhằm mục đích mục tiêu xử lý và xử lý việc làm kịp thời theo nhu yếu, tăng hiệu suất cao khai thác sử dụng tài sản;

– Tất cả những tài sản của những cty là tài sản chung của nhà trường, cty trực tiếp quản trị và vận hành, sử dụng có trách nhiệm sử dụng tài sản có hiệu suất cao nhất và những công chức, viên chức trong Trường hoàn toàn hoàn toàn có thể khai thác sử dụng chung nhằm mục đích mục tiêu nâng cao hiệu suất cao sử dụng tài sản;

– Đơn vị và thành viên trong Trường phải tuân thủ khá khá đầy đủ nội dung quy trình việc làm, thực thi nhanh gọn, kịp thời đảm bảo hiệu suất cao việc làm và tiến độ thực thi.

– Điều động tài sản Một trong những cty trực thuộc Trường (Khoa, Viện, Trung tâm, Phòng, Ban, Bộ môn trực thuộc, Văn phòng đoàn thể,…) đang quản trị và vận hành, sử dụng;

– Tài sản dư thừa, không hề nhu yếu sử dụng, khi thực thi việc sắp xếp, giải thể, sát nhập hoặc thay đổi hiệu suất cao trách nhiệm của cty;

– Tài sản sử dụng vượt so với tiêu chuẩn, định mức theo quy định của Nhà nước;

– Tài sản phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của chương trình – dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất khi kết thúc;

– Tài sản góp vốn góp vốn đầu tư shopping, đưa vào sử dụng nay không hề nhu yếu sử dụng hoặc khai thác chưa hết hiệu suất.

1.2 Văn bản vận dụng

– Luật số 09/2008/QH12 về quản trị và vận hành, sử dụng tài sản Nhà nước (hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất/01/2009);

– Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những trong những điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 20/7/2009);

Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực thi một số trong những trong những nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những trong những điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (có hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành sau 45 ngày Tính từ lúc ngày ký);

– Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, tương hỗ update thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực thi một số trong những trong những nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những trong những điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (có hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành từ thời gian ngày 15/3/2012);

– Quyết định số 88/QĐ-ĐHCT ngày 21/01/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc phát hành quy định quản trị và vận hành, sử dụng tài sản trong Trường Đại học Cần Thơ;

– Quyết định số 89/QĐ-ĐHCT ngày 21/01/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc phát hành quy trình điều động, thanh lý tài sản trong Trường Đại học Cần Thơ.

1.3 Giải thích từ ngữ, từ viết tắt:

BGH: Ban Giám hiệu;

P.QTTB: Phòng Quản trị – Thiết bị.

2.1 Bước 1 (Gửi và tiếp nhận hồ sơ):

BGH trực tiếp quyết định hành động hành vi điều động tài sản Một trong những cty trong Trường trong trường hợp nhận thấy tài sản của cty đang trực tiếp quản trị và vận hành, sử dụng có tần suất sử dụng thấp, khai thác không hiệu suất cao,…;

Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm kê tài sản định kỳ thường niên, cty có nhu yếu điều chuyển tài sản do không hề nhu yếu sử dụng hoặc cty có nhu yếu điều động tài sản từ cty khác về cty mình, cty lập văn bản theo mẫu hướng dẫn (trong trường hợp kiểm kê tài sản định kỳ thường niên) hoặc lập văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị (trong trường hợp đột xuất) gửi P.QTTB (đính kèm rõ ràng khuôn khổ tài sản và thuyết minh nguyên do);

P.QTTB sẽ tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính.

2.2 ớc 2 (Kiểm tra hồ sơ):

Chuyên viên của P.QTTB sẽ kiểm tra hồ sơ, so sánh tài liệu tài sản của những cty có nhu yếu;

Trường hợp hồ sơ gần khá khá đầy đủ thông tin thì yêu cầu cty tương hỗ update.

2.3 ớc 3 (Lập hồ sơ, thủ tục điều động i sản nội bộ):

P.QTTB lập văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị điều động tài sản, có sự xác nhận của hai cty có liên quan trình BGH xem xét và phê duyệt;

Sau khi BGH phê duyệt, P.QTTB sẽ trình BGH ký quyết định hành động hành vi điều động tài sản; 

Trường hợp BGH không phê duyệt đề xuất kiến nghị kiến nghị điều động tài sản, P.QTTB sẽ thực thi thông báo cho những cty có liên quan.

2.4 ớc 4 (n giao i sản điều động):

Khi có quyết định hành động hành vi điều động tài sản của Trường, P.QTTB phối phù thích phù thích hợp với những cty có liên quan thực thi biên bản chuyển giao tài sản (theo Biểu mẫu số 5/BG);

P.QTTB thực thi update tài liệu tài sản được điều động Một trong những cty có liên quan. 

2.5 ớc 5 (Hoàn tất hồ sơ điều động i sản):

P.QTTB chuyển hồ sơ cho những cty có liên quan để tiếp tục theo dõi quản trị và vận hành.

Reply
9
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Quy định về điều chuyển tài sản miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Quy định về điều chuyển tài sản tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Quy định về điều chuyển tài sản Free.

Thảo Luận vướng mắc về Quy định về điều chuyển tài sản
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Quy định về điều chuyển tài sản vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Quy #định #về #điều #chuyển #tài #sản

4131

Review Quy định về điều chuyển tài sản Chi tiết ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Quy định về điều chuyển tài sản Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Quy định về điều chuyển tài sản Chi tiết miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Quy định về điều chuyển tài sản Chi tiết Free.

Giải đáp vướng mắc về Quy định về điều chuyển tài sản Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Quy định về điều chuyển tài sản Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Quy #định #về #điều #chuyển #tài #sản #Chi #tiết