Kinh Nghiệm Hướng dẫn Quan sát hình Vẽ tứ giác nào là hình thang cân Đầy đủ Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Quan sát hình Vẽ tứ giác nào là hình thang cân Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-06-11 14:30:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Quan sát hình Vẽ tứ giác nào là hình thang cân Chi Tiết
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Quan sát hình Vẽ tứ giác nào là hình thang cân được Cập Nhật vào lúc : 2022-06-11 14:15:07 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hướng dẫn giải bài tập sgk toán lớp 8 tập 1 trang 74-75. Bài học:  Hình thang cân

Nội dung chính

    Bài 11. (Trang 74 SGK Toán 8 – Tập 1)Bài 12. (Trang 74 SGK Toán 8 – Tập 1)Bài 13. (Trang 74 SGK Toán 8 – Tập 1)Bài 14. (Trang 75 SGK Toán 8 – Tập 1)Bài 15. (Trang 75 SGK Toán 8 – Tập 1)Bài 16. (Trang 75 SGK Toán 8 – Tập 1)Bài 17. (Trang 75 SGK Toán 8 – Tập 1)Bài 18. (Trang 75 SGK Toán 8 – Tập 1)Bài 19. (Trang 75 SGK Toán 8 – Tập 1)

Bài 11. (Trang 74 SGK Toán 8 – Tập 1)

Tính độ dài những cạnh của hình thang cân ABCD trên sách vở kẻ ô vuông (h.30, độ dài của cạnh ô vuông là 1cm)

Bài giải:

Vì độ dài của cạnh ô vuông là 1cm nên độ dài của cạnh:

Áp dụng định lí Py ta go trong tam giác vuông EAD, ta có:

Vì tứ giác ABCD là hình thang cân nên :

Vậy độ dài những cạnh của hình thang ABCD là:

Bài 12. (Trang 74 SGK Toán 8 – Tập 1)

Cho hình thang cân ABCD  . Kẻ những đường cao AE, BF của hình thang. Chứng minh rằng .

Bài giải:

Vì ABCD là hình thang cân nên ta có:

Xét hai tam giác vuông EAD và FBC ta có:

Vậy (ch-gn). Suy ra (dpcm)

Bài 13. (Trang 74 SGK Toán 8 – Tập 1)

Cho hình thang cân ABCD , E là giao điểm của hai tuyến phố chéo. Chứng minh rằng .

Bài giải:

Do ABCD là hình thang cân nên:

Xét hai tam giác ADC và BCD, ta có:

DC: cạnh chung

(c.c.c) (hai góc tương ứng)

cân tại E

Mà hay

Vậy

Bài 14. (Trang 75 SGK Toán 8 – Tập 1)

Đố: Cho những tứ giác ABCD và EFGH trên sách vở kẻ ô vuông (h.31), tứ giác nào là hình thang cân ?

Vì sao ?

Bài giải:

Quan sát và nhận xét ta thấy:

Tứ giác ABCD là hình thang cân.

Tứ giác EFGH là hình thang như không là hình thang cân vì .

Bài 15. (Trang 75 SGK Toán 8 – Tập 1)

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên những cạnh bên AB, AC lấy theo thứ tự những điểm D và E sao cho .

a) Chứng minh rằng BDEC là hình thang cân.

b) Tính những góc của hình thang cân đó, biết rằng

Bài giải:

a) Ta có cân

có:

Mà nên

  (1)

có:

Mà (vì cân tại A)

  (2)

Từ (1) và (2) suy ra

Mà hai góc ở vị trí đồng vị 

Suy ra tứ giác DECB là hình thang.

Mà hai góc ở đáy B và C bằng nhau nên hình thang DECB là hình thang cân.

b) , thay vào (2) ta được:

Lại có

DECB là hình thang cân

Vậy

Bài 16. (Trang 75 SGK Toán 8 – Tập 1)

Cho tam giác ABC cân tại A, những đường phân giác BD, CE . Chứng minh rằng BEDC là hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên.

Bài giải:

cân tại A (giả thiết)

(tính chất tam giác cân)

Vì BD, CE là lần lượt là phân giác của và (giả thiết)

   (tính chất tia phân giác)

Mà (chứng tỏ trên)

Xét và có:

(cmt)

chung

(g.c.g)

(2 cạnh tương ứng)

Ta có: (cmt) nên cân tại A

Xét có:

Xét có:

Mà (cmt)

Từ (1) và (2) , mà hai góc này ;à góc đồng vị nên suy ra DE // BC

Do đó BEDC là hình thang cân

Ta có: (so le trong)

Lại có nên

cân tại E

(tính chất tam giác cân)

Vậy BEDC là hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên.

Bài 17. (Trang 75 SGK Toán 8 – Tập 1)

Hình thang ABCD (AB // CD) có . Chứng minh rằng ABCD là hình thang cân.

Bài giải:

Gọi O là giao điểm của hai tuyến phố chéo AC và BD

Xét , ta có:

Vậy cân tại O      (1)

Vì AB // CD (gt); so le trong với suy ra

Vì AB // CD (gt); so le trong với suy ra

Vậy cân tại O. Suy ra    (2)

Từ (1) và (2) ta có:

Bài 18. (Trang 75 SGK Toán 8 – Tập 1)

Chứng minh định lý “Hình thang có hai tuyến phố chéo bằng nhau là hình thang cân” qua bài toán sau: Cho hình thang ABCD (AB // CD) có AC = BD. Qua B kẻ đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với AC, cắt đường thẳng DC tại E. Chứng minh rằng:

a) là tam giác cân

b)

c) Hình thang ABCD là hình thang cân.

Bài giải:

VÌ AB // DC (gt)

Do hai đoạn thẳng tuy nhiên tuy nhiên chắn bởi hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên (AC // BE)

Mà AC = BD (gt)

Suy ra BD = BE

Xét , ta có: BD = BE

Vậy cân tại B (đpcm)

b) Vì cân tại B nên ta có:    (1)

Vì AC // BE (gt); và là hai góc đồng vị

Suy ra     (2)

Từ (1) và (2) suy ra :

Xét hai tam giác ACD và BDC có:

AC = BD (gt)

(cmt)

DC: cạnh chung

Vậy (đpcm)

c) Vì ABCD là hình thang (gt)

Và (vì )

Vậy ABCD là hình thang cân (đpcm)

Bài 19. (Trang 75 SGK Toán 8 – Tập 1)

Đố: Cho ba điểm A, D, K trên sách vở kẻ ô vuông (h.32). Hãy tìm điểm thứ tư M là giao điểm của những dòng kẻ sao cho nó với ba điểm đã cho là bốn đỉnh của một hình thang cân.

Bài giải:

Học sinh tự làm.

Điểm được xác lập như hình vẽ bên. Em hãy trình diễn cách xác lập vị trí điểm M.

Xem thêm hướng dẫn giải bài tập sgk toán 8. Đường trung bình của tam giác, hình thang  

Reply
6
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Quan sát hình Vẽ tứ giác nào là hình thang cân miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Quan sát hình Vẽ tứ giác nào là hình thang cân tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Quan sát hình Vẽ tứ giác nào là hình thang cân miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Quan sát hình Vẽ tứ giác nào là hình thang cân
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Quan sát hình Vẽ tứ giác nào là hình thang cân vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Quan #sát #hình #Vẽ #tứ #giác #nào #là #hình #thang #cân

4257

Review Quan sát hình Vẽ tứ giác nào là hình thang cân Đầy đủ ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Quan sát hình Vẽ tứ giác nào là hình thang cân Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Quan sát hình Vẽ tứ giác nào là hình thang cân Đầy đủ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Quan sát hình Vẽ tứ giác nào là hình thang cân Đầy đủ Free.

Giải đáp vướng mắc về Quan sát hình Vẽ tứ giác nào là hình thang cân Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Quan sát hình Vẽ tứ giác nào là hình thang cân Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Quan #sát #hình #Vẽ #tứ #giác #nào #là #hình #thang #cân #Đầy #đủ