Thủ Thuật về Quán ăn sáng tiếng Anh là gì Mới nhất 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Quán ăn sáng tiếng Anh là gì Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-20 13:32:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Pro đang tìm kiếm từ khóa Quán ăn sáng tiếng Anh là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-20 13:32:07 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

This site uses cookies. By continuing, you agree to their use. Learn more, including how to control cookies.

Bảo mật & Cookie
Share this:
Có liên quan

Đã hiểu!Quảng cáo

16.- TIẾNG ANH GIAO TIẾP (56/109) At restaurants

The menu, please
Here you are, sir
Thanks .Lets me see
Would you like to order now?
Ill have onion soup to start
What would you like for main course? Ill have a steak
Would you like anything to drink?
Yes, Ill have a whisky
Anything else?
Thats all.Cho xem thực đơn
Nó đây, thưa ông
Cám ơn. Để tôi xem coi.
Bây giờ ông gọi món ăn chưa?
Bắt đầu, tôi sẽ dùng súp hành
Ông dùng gì làm món ăn chính?
Tôi sẽ dùng bít tết
Ông muốn uống gì không?
Có, tôi sẽ dùng whisky
Còn gì nửa không?
Có thế thôiThe onion soup is $1.90,but the tomato soup is $1.50. Thats all right.Món súp hành giá $1.90, nhưng món súp cà giá $1.50. Cũng được.

TIẾNG ANH GIAO TIẾP (95/83a)

Have you had breakfast?

Yes, I have

Where have you had breakfast?

In a café / home

Who have you had breakfast with?

With my colleagues

What time did you have breakfast?

At 8.10

Would you like fast food?

No, thanks . Im full

Bạn ăn sáng chưa?

Có, tôi ăn sáng rồi

Bạn ăn sáng ở đâu?

Tôi ăn sáng trong một quán café/ở trong nhà

Bạn ăn sáng với ai?

Tôi đã ăn sáng với những đồng nghiệp

Bạn ăn sáng lúc mấy giờ?

Tôi ăn sáng lúc 8.10

Mời bạn dùng fast food?

Không, cám ơn. Tôi no rồi.

Hello, Ive had breakfast in a café. Ive had breakfast with my colleagues. I had breakfast 8.10. I wouldnt like fast food. Im full.Xin chào, tôi đã ăn sáng trong một quán ăn.Tôi đã ăn sáng với những đồng nghiệp. Tôi ăn sáng lúc 8.10. Tôi không dùng fast food. Tôi no rồi.

TIẾNG ANH GIAO TIẾP (93/50)

Do you have breakfast?

Yes, I always have breakfast

What time do you have breakfast?

I often have breakfast 7.20

Where do you have breakfast ?

I often have breakfast in a café/ home

What do you eat for breakfast?

I always eat bread and cheese

What do you drink for breakfast?

I always drink white coffee

Bạn có ăn sáng không?

Có, tôi luôn luôn ăn sáng

Bạn ăn sáng lúc mấy giờ?

Tôi thường ăn sáng lúc 7.20

Bạn ăn sáng ở đâu?

Tôi thường ăn sáng trong một quán café/ở trong nhà

Bạn ăn gì trong bửa điểm tâm?

Tôi luôn luôn ăn bánh mì bơ

Bạn uống gì trong bửa điểm tâm?

Tôi luôn luôn uống cafe sửa

Hello, I always have breakfast. I often have breakfast 7.20. I often have breakfast in a café/ home. I always eat bread and cheese. I always drink white coffee.Xin chào, tôi luôn luôn ăn sáng. Tôi thường ăn sáng lúc 7.20. Tôi thường ăn sáng trong một quán café/ở trong nhà. Tôi luôn luôn ăn bánh mì bơ. Tôi luôn luôn uống cafe sửa.

TIẾNG ANH GIAO TIẾP (109/10)

Would you like to order now?

Yes, Ill have some shrimp soup

Do you have any bread ?

No, I dont

What about you , madame?

Ill have some crabs

Would you like anything for dessert as well?

Ill have potato chips

How about you, madame?

Ill have the same

Ông muốn đặt món ăn giờ đây chưa?

Muốn.Tôi sẽ dùng súp tôm

Ông có dùng bánh mì không?

Không

Thế còn bà?

Tôi sẽ dùng cua

Ông cũng dùng tráng miệng chứ?

Tôi sẽ dùng khoai tây chiên

Thế còn bà?

Tôi cũng dùng như vậy

Waiter, Id like to order now.Ill have some shrimp soup, but I dont have any bread. Shell have some crabs. Id like something for dessert as well. Ill have potato chips, and shell have the same.

Anh bồi ơi, tôi muốn đặt món ăn giờ đây. Tôi sẽ dùng súp tôm, nhưng tôi không dùng bánh mì. Cô ta sẽ dùng cua. Tôi cũng muốn dùng tráng miệng. Tôi sẽ dùng khoai tây chiên, còn cô ta cũng dùng như vậy

Quảng cáo

Share this:

Có liên quan

  10.-TIẾNG ANH GIAO TIẾP (31/29) Have food restaurants
  Tháng Tám 11, 2011
  Trong “Tiếng Anh Giao Tiếp – Sơ Cấp”
  8.TIẾNG ANH GIAO TIẾP (16/7) Receiving Guests
  Tháng Tám 10, 2011
  Trong “Tiếng Anh Giao Tiếp – Sơ Cấp”
  13.-TIẾNG ANH GIAO TIẾP (111/61a) Change money banks
  Tháng Tám 12, 2011
  Trong “Tiếng Anh Giao Tiếp – Sơ Cấp”

Reply

3

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Quán ăn sáng tiếng Anh là gì miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Quán ăn sáng tiếng Anh là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Quán ăn sáng tiếng Anh là gì miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Quán ăn sáng tiếng Anh là gì

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Quán ăn sáng tiếng Anh là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Quán #ăn #sáng #tiếng #Anh #là #gì

4052

Review Quán ăn sáng tiếng Anh là gì Mới nhất ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Quán ăn sáng tiếng Anh là gì Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Quán ăn sáng tiếng Anh là gì Mới nhất miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Quán ăn sáng tiếng Anh là gì Mới nhất Free.

Giải đáp vướng mắc về Quán ăn sáng tiếng Anh là gì Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Quán ăn sáng tiếng Anh là gì Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Quán #ăn #sáng #tiếng #Anh #là #gì #Mới #nhất