Mẹo về Quá trình giảm phân ở khung hình có kiểu gen BD = bd 2022 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Quá trình giảm phân ở khung hình có kiểu gen BD = bd 2022 được Update vào lúc : 2022-06-29 07:45:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Quá trình giảm phân ở khung hình có kiểu gen BD = bd Chi Tiết
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Quá trình giảm phân ở khung hình có kiểu gen BD = bd được Update vào lúc : 2022-06-29 07:43:59 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Quá trình giảm phân ở khung hình có kiểu gen Aa(fracBdbD) xẩy ra hoán vị với tần số 25%. Tỉ lệ Phần Trăm nhiều chủng loại giao tử hoán vị được tạo ra là:

A.

ABD = Abd = aBD = abd = 6,25%.     

B.

ABD = abD = Abd = aBd = 6,25%.

C.

ABD = aBD = Abd = abd = 12,5%.  

D.

ABD = ABd = aBD = Abd = 12,5%.

Cho alen A tương tác với D và B tương tác với E. Người ta thực thi phép lai P thuần chủng quả dẹt – hoa vàng với quả dẹt hoa vàng cho thu được F1 toàn quả dẹt-hoa xanh. Cho F1 lai F1 thu được F2: 18 quả dẹt – hoa xanh : 18 quả dẹt – hoa vàng : 9 quả tròn – hoa xanh : 3 quả dẹt – hoa trắng. Một học viên đã rút ra được một số trong những trong những kết luận sau:

(1) Số sơ đồ lai đúng: AbAbDeDe×aBaBdEdE

(2) Số tính trạng (TT) trội: 4(TT) : 3(TT) : 2(TT) : 1(TT) tương ứng tỉ lệ 3:3:1:1

(3) Dị hợp 4 cặp gen chiếm tỉ lệ 25%

(4) Đồng hợp tử lặn chiếm 6,25%

(5) Cơ thể mang 4 alen trội chiếm tỉ lệ 50%

(6) Cơ thể đem lại sở hữu 2n=4, có tương tác, có link, không hề hoán vị.

(7) Nếu kết quả tương tác giữa 9-7 và 9-6-1 vẫn thích hợp kết quả phép lai trên.

Số kết luận đúng?

Ở một loài sâu, người ta thấy gen R là gen kháng thuốc, r mẫn cảm với thuốc. Một quần thể sâu có thành phẩn kiểu gen 0,3RR: 0,4 Rr : 0,3rr. Sau thuở nào gian dùng thuốc, thành phần kiểu gen của quần thể là 0,5RR : 0,4Rr : 0,1rr. Kết luận nào sau này là đúng?

(1) Thành phần kiểu gen của quần thể sâu không trở thành tác động của tinh lọc tự nhiên.

(2) Chọn lọc tự nhiên là tác nhân qui định khunh hướng biến hóa thành phần kiểu gen của quần thể theo phía tăng dần tần số alen có lợi, giảm dần tần số alen bất lợi.

(3) Sau thời hạn xử lí thuốc, tần số alen kháng thuốc R tăng thêm 10%

(4) Tần số alen mẫn cảm với thuốc giảm so với ban đầu là 20%.

Số phương án đúng là:

Page 2

Ở một loài sâu, người ta thấy gen R là gen kháng thuốc, r mẫn cảm với thuốc. Một quần thể sâu có thành phẩn kiểu gen 0,3RR: 0,4 Rr : 0,3rr. Sau thuở nào gian dùng thuốc, thành phần kiểu gen của quần thể là 0,5RR : 0,4Rr : 0,1rr. Kết luận nào sau này là đúng?

(1) Thành phần kiểu gen của quần thể sâu không trở thành tác động của tinh lọc tự nhiên.

(2) Chọn lọc tự nhiên là tác nhân qui định khunh hướng biến hóa thành phần kiểu gen của quần thể theo phía tăng dần tần số alen có lợi, giảm dần tần số alen bất lợi.

(3) Sau thời hạn xử lí thuốc, tần số alen kháng thuốc R tăng thêm 10%

(4) Tần số alen mẫn cảm với thuốc giảm so với ban đầu là 20%.

Số phương án đúng là:

Hoán vị gen xẩy ra trong giảm phân là vì:

Nhận định nào dưới đây về tần số hoán vị gen không đúng? 

Để xác lập tần số hoán vị gen, người ta thường làm ra làm thế nào?

Hiện tượng di truyền link gen hoàn toàn không hề ý nghĩa:

Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Lai cây thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, hoa trắng thu được F1 phân li theo tỉ lệ: 37,5% cây thân cao, hoa trắng : 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ : 12,5% cây thân cao, hoa đỏ : 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết không hề đột biến xẩy ra. Hai tính trạng này di truyền theo quy luật nào?

Ở ruồi giấm, khi lai (P) hai dòng thuần chủng rất rất khác nhau bởi cặp những tính trạng tương phản được F1 hàng loạt thân xám, cánh dài. Cho F1 giao phối tự do thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 67,5% thân xám, cánh dài : 17,5% thân đen, cánh ngắn : 7,5% thân xám, cánh ngắn : 7,5% thân đen, cánh dài. Cho biết mỗi tính trạng do một gen qui định. Nếu cho con cháu F1 lai với con đực có kiểu hình thân xám, cánh ngắn ở F2 thì loại kiểu hình thân xám, cánh dài ở đời con chiếm tỉ lệ:

Ở một loài thực vật, tính trạng độ cao là vì một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do một cặp gen khác quy định. Cho cây thân cao, quả dài thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, quả tròn thuần chủng (P) thu được F1 100% thân cao quả tròn. Cho những cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình, trong số đó cây thân cao quả tròn chiếm tỷ suất 50,64%. Biết rằng trong quy trình phát sinh giao tử đực và cái đều xẩy ra hoán vị gen với tần số như nhau. Trong những kết luận sau, kết luận nào đúng với phép lai trên ?

(1) F2 có 10 loại kiểu gen

(2) F2 có 4 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình mang một tính trạng trội và một tính trạng lặn

(3) Ở F2, số thành viên có kiểu gen khác với kiểu gen F1 chiếm tỷ suất 64,72%

(4) F1 xẩy ra hoán vị gen với tần số 8%

(5) Ở F2 , số thành viên có kiểu hình thân thấp, quả tròn chiếm tỷ suất 24,84%

Ở một loài thú hoang dã, mỗi cặp tính trạng màu thân và màu mắt đều do một cặp gen quy định. Cho con đực (XY) thân đen, mắt trắng thuần chủng lai với con cháu (XX) thân xám, mắt đỏ thuần chủng được F1 hàng loạt thân xám, mắt đỏ. Cho F1 giao phối với nhau, đời F1 có 50% con cháu thân xám, mắt đỏ: 20% con đực thân xám, mắt đỏ: 20% con đực thân đen, mắt trắng: 5% con đực thân xám, mắt trắng: 5% Con đực thân đen, mắt đỏ. Tần số hoán vị gen ở thành viên cái F1 là

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Quá trình giảm phân ở khung hình có kiểu gen (rmAafracBdbD) xẩy ra hoán vị với tần số 50%. Tỉ lệ Phần Trăm nhiều chủng loại giao tử hoán vị được tạo ra là:

A. ABD = Abd = aBD = abd = 6,25%.

B. ABD = abD = Abd = aBd = 6,25%.

C. ABD = aBD = Abd = abd = 12,5%.

D. ABD = ABd = aBD = Abd = 12,5%.

Lời giải

Cặp Aa cho 2 loại giao tử (A, a) với tỷ suất 0,5

Tỉ lệ giao tử  nhóm gen hoán vị = tần số hoán vị / 2

2 cặp Bb, Dd cùng nằm trên 1 NST có hoán vị gen với tần số 50% giảm phân tạo 4 loại giao tử với tỷ suất: Bd = bD = 0,25 ; BD = bd = 0,25

Tỉ lệ giao tử = tỉ lệ giao tử nhóm gen hoán vị x tỉ lệ nhóm gen phân li độc lập.

Cơ thể có kiểu gen Aa(fracBdbD) giảm phân xẩy ra hoán vị với tần số 50% tạo nhiều chủng loại giao tử hoán vị với tỷ suất: ABD = aBD = Abd = abd = 0,25 x 0,5 = 12,5%.

Đáp án C

Câu hỏi:

Quá trình giảm phân ở khung hình có kiểu gen BD//bd đã xẩy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo ra, tần số hoán vị gen được xem bằng tổng tỉ lệ % của 2 loại giao tử nào sau này?

Lời giải tìm hiểu thêm:

Hãy chọn vấn đáp đúng trước lúc xem đáp án và lời giải phía dưới.
Đề thi TN THPT QG năm 2022

Đáp án đúng: A

Reply
0
0
Chia sẻ

Share Link Tải Quá trình giảm phân ở khung hình có kiểu gen BD = bd miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Quá trình giảm phân ở khung hình có kiểu gen BD = bd tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Quá trình giảm phân ở khung hình có kiểu gen BD = bd miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Quá trình giảm phân ở khung hình có kiểu gen BD = bd
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Quá trình giảm phân ở khung hình có kiểu gen BD = bd vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Quá #trình #giảm #phân #ở #cơ #thể #có #kiểu #gen

4291

Review Quá trình giảm phân ở khung hình có kiểu gen BD = bd 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Quá trình giảm phân ở khung hình có kiểu gen BD = bd 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Quá trình giảm phân ở khung hình có kiểu gen BD = bd 2022 miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Quá trình giảm phân ở khung hình có kiểu gen BD = bd 2022 Free.

Giải đáp vướng mắc về Quá trình giảm phân ở khung hình có kiểu gen BD = bd 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Quá trình giảm phân ở khung hình có kiểu gen BD = bd 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Quá #trình #giảm #phân #ở #cơ #thể #có #kiểu #gen