Mẹo Hướng dẫn Qua bảng số liệu, hoàn toàn có thể thấy Trung Quốc Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Qua bảng số liệu, hoàn toàn có thể thấy Trung Quốc được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-13 12:17:13 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bởi Vương Quân Hoàng, Lã Việt Phương, Trần Trung, Nguyễn Minh Hoàng, Hồ Mạnh Toàn

Giới thiệu về cuốn sách này

Nội dung chính

    A. Trung Quốc ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường tài chính toàn thế giới.B. Quy mô GDP của Trung Quốc ngày này đứng đầu toàn thế giới.C. GDP của Trung Quốc tăng chậm hơn GDP của toàn toàn thế giới.D. GDP của Trung Quốc tăng không liên tục.
    Hướng dẫn: Tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với toàn thế giới qua trong năm ngày càng tăng (năm 2014 chiếm tới 13,7%), chính tỏ Trung Quốc ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường tài chính toàn thế giới và có những góp phần quan trọng vào GDP của toàn toàn thế giới.
    Đáp án: A
    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀDựa vào bảng số liệu GDP của Trung Quố…

Bởi Pham, T.T., Đào Thị, L.C., Nguyễn, T.L., Hoàng, T.L., Nguyễn, D.T., Phạm, H.L.

Giới thiệu về cuốn sách này

31/03/2022 76

A. Trung Quốc ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường tài chính toàn thế giới.

Đáp án đúng chuẩn

B. Quy mô GDP của Trung Quốc ngày này đứng đầu toàn thế giới.

C. GDP của Trung Quốc tăng chậm hơn GDP của toàn toàn thế giới.

D. GDP của Trung Quốc tăng không liên tục.

Hướng dẫn: Tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với toàn thế giới qua trong năm ngày càng tăng (năm 2014 chiếm tới 13,7%), chính tỏ Trung Quốc ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường tài chính toàn thế giới và có những góp phần quan trọng vào GDP của toàn toàn thế giới.
Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho bảng số liệu:

Dân số Trung Quốc năm 2014 (Đơn vị: triệu người)

Nhận xét nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 31/03/2022 171

Cho bảng số liệu:

Sản lượng một số trong những nông sản của Trung Quốc qua trong năm (Đơn vị: triệu tấn)

Dựa vào bảng số liệu, vấn đáp vướng mắc: Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện vận tốc tăng trưởng sản lượng một số trong những nông sản của Trung Quốc quy trình 1985 – 2014 là

Xem đáp án » 31/03/2022 149

Cho bảng số liệu:

GDP của Trung Quốc và toàn thế giới qua trong năm (Đơn vị: tỉ USD)

Dựa vào bảng số liệu, vấn đáp vướng mắc: Tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với toàn thế giới qua trong năm lần lượt là

Xem đáp án » 31/03/2022 105

Dựa vào bảng số liệu GDP của Trung Quốc và toàn thế giới qua trong năm (câu 1), vấn đáp vướng mắc: Nhận xét nào sau này là đúng từ bảng số liệu trên?

Xem đáp án » 31/03/2022 86

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc qua trong năm (Đơn vị: %)

Dựa vào bảng số liệu, vấn đáp vướng mắc: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu tổ chức triển khai giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc quy trình 1985 – 2015 là

Xem đáp án » 31/03/2022 86

Trung Quốc thời kì cổ, trung đại không có ý tưởng sáng tạo nào sau này?

Xem đáp án » 31/03/2022 78

Dựa vào bảng số liệu cơ cấu tổ chức triển khai giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc qua trong năm (câu 10), vấn đáp vướng mắc sau: Nhận xét nào sau này đúng về cơ cấu tổ chức triển khai giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc quy trình 1985 – 2015 là

Xem đáp án » 31/03/2022 75

Dựa vào bảng số liệu sản lượng một số trong những nông sản của Trung Quốc qua trong năm (câu 5), vấn đáp vướng mắc: Nhận xét nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 31/03/2022 66

Dựa vào bảng số liệu cơ cấu tổ chức triển khai giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc qua trong năm (câu 10), vấn đáp vướng mắc sau: Trung Quốc xuất siêu vào trong năm

Xem đáp án » 31/03/2022 61

Dựa vào bảng số liệu sản lượng một số trong những nông sản của Trung Quốc qua trong năm (câu 5), vấn đáp vướng mắc: Mặc dù có sự dịch chuyển nhưng nhìn chung quy trình 1985 – 2014, những thành phầm nông nghiệp của Trung Quốc

Xem đáp án » 31/03/2022 51

Dựa vào bảng số liệu cơ cấu tổ chức triển khai giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc qua trong năm (câu 10), vấn đáp vướng mắc sau: Trung Quốc nhập siêu vào năm

Xem đáp án » 31/03/2022 44

Dựa vào bảng số liệu sản lượng một số trong những nông sản của Trung Quốc qua trong năm (câu 5), vấn đáp vướng mắc: Sản lượng nông nghiệp của Trung Quốc tăng hầu hết là vì

Xem đáp án » 31/03/2022 38

Dựa vào bảng số liệu sản lượng một số trong những nông sản của Trung Quốc qua trong năm (câu 5), vấn đáp vướng mắc: Những nông sản liên tục tăng trong quy trình 1985 – 2014 là

Xem đáp án » 31/03/2022 22

Dựa vào bảng số liệu sau: Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc với toàn thế giới và nhận xét.

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Bảng: Tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với toàn thế giới (%)

– GDP của Trung Quốc tăng nhanh và liên tục, gấp 6,9 lần (từ 239 tỉ USD lên 1649,3 tỉ USD).

– Tỉ trọng GDP của Trung Quốc góp phần vào GDP của toàn thế giới cũng tăng thêm nhanh (từ là 1,93% lên 4,03%).

-> Trung Quốc có vai trò và vị thế ngày càng cao trong nền kinh tế thị trường tài chính toàn thế giới.

Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 11 Địa lý Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 10 (có đáp án): Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Phần 3) !!

Dựa vào bảng số liệu GDP của Trung Quố…

Câu hỏi: Dựa vào bảng số liệu GDP của Trung Quốc và toàn thế giới qua trong năm (câu 1), vấn đáp vướng mắc: Qua bảng số liệu, hoàn toàn có thể thấy

A. Trung Quốc ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường tài chính toàn thế giới.

B. Quy mô GDP của Trung Quốc ngày này đứng đầu toàn thế giới.

C. GDP của Trung Quốc tăng chậm hơn GDP của toàn toàn thế giới.

D. GDP của Trung Quốc tăng không liên tục.

Đáp án

– Hướng dẫn giải

Hướng dẫn: Tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với toàn thế giới qua trong năm ngày càng tăng (năm 2014 chiếm tới 13,7%), chính tỏ Trung Quốc ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường tài chính toàn thế giới và có những góp phần quan trọng vào GDP của toàn toàn thế giới.

Đáp án:A

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 10 (có đáp án): Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Phần 3) !!

Lớp 11 Địa lý Lớp 11 – Địa lý

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Qua bảng số liệu, hoàn toàn có thể thấy Trung Quốc

Reply
1
0
Chia sẻ

4293

Clip Qua bảng số liệu, hoàn toàn có thể thấy Trung Quốc ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Qua bảng số liệu, hoàn toàn có thể thấy Trung Quốc tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Qua bảng số liệu, hoàn toàn có thể thấy Trung Quốc miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Qua bảng số liệu, hoàn toàn có thể thấy Trung Quốc miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Qua bảng số liệu, hoàn toàn có thể thấy Trung Quốc

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Qua bảng số liệu, hoàn toàn có thể thấy Trung Quốc vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Qua #bảng #số #liệu #có #thể #thấy #Trung #Quốc