Thủ Thuật về Hướng dẫn python telephone Mới nhất 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn python telephone Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-03 08:20:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Hướng dẫn python telephone Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn python telephone được Update vào lúc : 2022-10-03 08:20:20 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đã đăng vào thg 12 30, 2022 8:19 SA 2 phút đọc

Nội dung chính

  Công cụ sử dụng
  Cài những thư viện phụ thuộc
  Code Python
  Thực hiện cuộc gọi điện thoại
  Công cụ sử dụng
  Cài những thư viện phụ thuộc
  Code Python
  Thực hiện cuộc gọi điện thoại

Nội dung chính

  Công cụ sử dụng
  Cài những thư viện phụ thuộc
  Code Python
  Thực hiện cuộc gọi điện thoại
  Công cụ sử dụng
  Cài những thư viện

  phụ thuộc

  Code Python
  Thực hiện cuộc gọi điện thoại

Một ngày đẹp trời nào đó bạn gặp dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất mà người tiêu dùng yêu cầu làm call-center ví dụ điển hình thì chắc như đinh là có vô vàn giải pháp bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm thấy hoặc nghĩ ra. Hôm nay tôi sẽ gợi ý cho những bạn 1 giải pháp sử dụng

ngôn từ Python để thưc hiện cuộc gọi trên di động của bạn

Công cụ sử dụng

Chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng cả Python 2 hoặc 3 để xây dựng ứng dụng này. Trong nội dung nội dung bài viết này toàn bộ toàn bộ chúng ta cũng dùng:

  pip và virtualenv để quản trị và vận hành những gói thư viện của ứng dụng
  Một thông tin thông tin tài khoản Twilio miễn phí để sử dụng phone calling web API
  Thư viện Twilio’s Python, cái mà đã có sẵn trong PyPI

Cài những thư viện phụ thuộc

Vui

lòng mở terminal của bạn lên và sử dụng lệnh sau để tạo môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên mới:

virtualenv phoneapp

Tiếp đến bạn cần activate nó lên

source phoneapp/bin/activate

Bạn sử dụng lệnh pip để setup gói thư viện Twilio Python

pip install twilio

Code Python

Tạo 1 file mang tên là phone_calls.py với nội dung như sau:

from twilio.rest import TwilioRestClient

# Twilio phone number goes here. Grab one ://twilio/try-twilio

# and use the E.164 format, for example: “+12025551234”

TWILIO_PHONE_NUMBER = “”

# list of one or more phone numbers to dial, in “+19732644210” format

DIAL_NUMBERS = [“”,]

# URL location of TwiML instructions for how to handle the phone call

TWIML_INSTRUCTIONS_URL =

“://static.fullstackpython/phone-calls-python.xml”

# replace the placeholder values with your Account SID and Auth Token

# found on the Twilio Console: ://.twilio/console

client = TwilioRestClient(“ACxxxxxxxxxx”, “yyyyyyyyyy”)

def dial_numbers(numbers_list):

“””Dials one or more phone numbers from a Twilio phone number.”””

for number in numbers_list:

print(“Dialing ” + number)

# set the method to “GET” from default POST because Amazon S3 only

# serves GET requests on files. Typically POST would be used for apps

client.calls.create(to=number, from_=TWILIO_PHONE_NUMBER,

url=TWIML_INSTRUCTIONS_URL, method=”GET”)

if __name__ == “__main__”:

dial_numbers(DIAL_NUMBERS)

Chúng ta cần sửa 1 chút trước lúc chạy ứng dụng. Đầu tiên bạn thêm một hoặc nhiều số điện thoại mà bạn muốn gọi đến vào list DIAL_NUMBERS. Ví dụ:

DIAL_NUMBERS = [“+12025551234”, “+14155559876”, “+19735551234”]

Tiếp

theo sửa TWILIO_PHONE_NUMBERAccount SIDAuthentication Token tại dòng client = TwilioRestClient(“ACxxxxxxxxxx”, “yyyyyyyyyy”)

Hãy mở trình duyệt web rồi đăng nhập vào thông tin thông tin tài khoản Twilio

Sao chép Account SIDAuth Token từ Twilio Console tiếp Từ đó dán vào trong code ứng dụng của bạn

Sau đó bạn nhấn vào số điện thoại bạn muốn thông số kỹ thuật. Dán vào URL với

TwiML. Thay đổi HTTP POST thành HTTP GET. Trong nội dung nội dung bài viết này toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ sử dụng URL này ://static.fullstackpython/phone-calls-python.xml

Thực hiện cuộc gọi điện thoại

Giờ thì cầm điện thoại lên và trải nghiệm bằng lệnh:

python phone_calls.py

Và đấy là kết quả sau vài dòng code Python

Như vậy toàn bộ toàn bộ chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu làm thế nào để thực thi cuộc gọi điện thoại bằng Python, nội dung nội dung bài viết được dịch từ

://.fullstackpython/blog/make-phone-calls-python.html

Cảm ơn những bạn đã đọc bài, hẹn hội ngộ những bạn ở những loạt bài tiếp theo. Happy coding!!!

All rights reserved

Đã đăng vào thg 12 30, 2022 8:19 SA 2 phút đọc

Một ngày đẹp trời nào đó bạn gặp dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất mà người tiêu dùng yêu cầu làm call-center ví dụ điển hình thì chắc như đinh là có vô vàn giải pháp bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm thấy hoặc nghĩ ra. Hôm nay tôi sẽ gợi ý cho những bạn 1 giải pháp sử dụng ngôn từ

Python để thưc hiện cuộc gọi trên di động của bạn

Công cụ sử dụng

Chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng cả Python 2 hoặc 3 để xây dựng ứng dụng này. Trong nội dung nội dung bài viết này toàn bộ toàn bộ chúng ta cũng dùng:

  pip và virtualenv để quản trị và vận hành những gói thư viện của ứng dụng
  Một thông tin thông tin tài khoản Twilio miễn phí để sử dụng phone calling web API
  Thư viện Twilio’s Python, cái mà đã có sẵn trong PyPI

Cài những thư viện phụ thuộc

Vui lòng mở

terminal của bạn lên và sử dụng lệnh sau để tạo môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên mới:

virtualenv phoneapp

Tiếp đến bạn cần activate nó lên

source phoneapp/bin/activate

Bạn sử dụng lệnh pip để setup gói thư viện Twilio Python

pip install twilio

Code Python

Tạo 1 file mang tên là phone_calls.py với nội dung như sau:

from twilio.rest import TwilioRestClient

# Twilio phone number goes here. Grab one ://twilio/try-twilio

# and use the E.164 format, for example: “+12025551234”

TWILIO_PHONE_NUMBER = “”

# list of one or more phone numbers to dial, in “+19732644210” format

DIAL_NUMBERS = [“”,]

# URL location of TwiML instructions for how to handle the phone call

TWIML_INSTRUCTIONS_URL =

“://static.fullstackpython/phone-calls-python.xml”

# replace the placeholder values with your Account SID and Auth Token

# found on the Twilio Console: ://.twilio/console

client = TwilioRestClient(“ACxxxxxxxxxx”, “yyyyyyyyyy”)

def dial_numbers(numbers_list):

“””Dials one or more phone numbers from a Twilio phone number.”””

for number in numbers_list:

print(“Dialing ” + number)

# set the method to “GET” from default POST because Amazon S3 only

# serves GET requests on files. Typically POST would be used for apps

client.calls.create(to=number, from_=TWILIO_PHONE_NUMBER,

url=TWIML_INSTRUCTIONS_URL, method=”GET”)

if __name__ == “__main__”:

dial_numbers(DIAL_NUMBERS)

Chúng ta cần sửa 1 chút trước lúc chạy ứng dụng. Đầu tiên bạn thêm một hoặc nhiều số điện thoại mà bạn muốn gọi đến vào list DIAL_NUMBERS. Ví dụ:

DIAL_NUMBERS = [“+12025551234”, “+14155559876”, “+19735551234”]

Tiếp theo sửa
TWILIO_PHONE_NUMBERAccount SIDAuthentication Token tại dòng client = TwilioRestClient(“ACxxxxxxxxxx”, “yyyyyyyyyy”)

Hãy mở trình duyệt web rồi đăng nhập vào thông tin thông tin tài khoản Twilio

Sao chép Account SIDAuth Token từ Twilio Console tiếp Từ đó dán vào trong code ứng dụng của bạn

Sau đó bạn nhấn vào số điện thoại bạn muốn thông số kỹ thuật. Dán vào URL với TwiML. Thay

đổi HTTP POST thành HTTP GET. Trong nội dung nội dung bài viết này toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ sử dụng URL này ://static.fullstackpython/phone-calls-python.xml

Thực hiện cuộc gọi điện thoại

Giờ thì cầm điện thoại lên và trải nghiệm bằng lệnh:

python phone_calls.py

Và đấy là kết quả sau vài dòng code Python

Như vậy toàn bộ toàn bộ chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu làm thế nào để thực thi cuộc gọi điện thoại bằng Python, nội dung nội dung bài viết được dịch từ

://.fullstackpython/blog/make-phone-calls-python.html

Cảm ơn những bạn đã đọc bài, hẹn hội ngộ những bạn ở những loạt bài tiếp theo. Happy coding!!!

All rights reserved

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn python telephone

programming

python

Python spam call

Reply
0
0
Chia sẻ

Share Link Tải Hướng dẫn python telephone miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hướng dẫn python telephone tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Hướng dẫn python telephone miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hướng dẫn python telephone

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn python telephone vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #python #telephone

Related posts:

4572

Clip Hướng dẫn python telephone Mới nhất ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hướng dẫn python telephone Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Hướng dẫn python telephone Mới nhất miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Hướng dẫn python telephone Mới nhất Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Hướng dẫn python telephone Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn python telephone Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #python #telephone #Mới #nhất