Thủ Thuật Hướng dẫn Polime x có khối lượng phân tử là 400000 g/mol và thông số trùng hợp là n = 4000. x là Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Polime x có khối lượng phân tử là 400000 g/mol và thông số trùng hợp là n = 4000. x là được Update vào lúc : 2022-05-26 08:00:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Polime x có khối lượng phân tử là 400000 g/mol và thông số trùng hợp là n = 4000. x là 2022
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Polime x có khối lượng phân tử là 400000 g/mol và thông số trùng hợp là n = 4000. x là được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-26 07:45:06 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

18/06/2022 221

C. –(–CF2CF2)n–.

Đáp án đúng chuẩn

Nội dung chính

    C. –(–CF2CF2)n–. Chọn đáp án C
    nA →xt, to, p.. (-A-)n (X) || MX = 400000 g/mol; n = 4000.
    ⇒ MA = 400000 ÷ 4000 = 100 ⇒ A là CF2=CF2 ⇒ chọn C. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chọn đáp án C
nA →xt, to, p.. (-A-)n (X) || MX = 400000 g/mol; n = 4000.
⇒ MA = 400000 ÷ 4000 = 100 ⇒ A là CF2=CF2 ⇒ chọn C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trùng hợp vinyl xianua (acrilonitrin) thu được chất nào trong những chất sau?

Xem đáp án » 18/06/2022 7,081

Phân tử khối trung bình của poli (vinyl clorua) (PVC) là 75000. Hệ số polime hóa của PVC là

Xem đáp án » 18/06/2022 6,026

Trong những polime sau: (1) poli (metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli (etylen- terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli (vinyl axetat), những polime là thành phầm của phản ứng trùng ngưng là

Xem đáp án » 18/06/2022 5,275

Cho dãy những chất: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CHCH=CH2, H2NCH2COOH. Số chất trong dãy hoàn toàn hoàn toàn có thể tham gia phản ứng trùng hợp là

Xem đáp án » 18/06/2022 3,452

Tơ nào sau này thuộc loại tơ vạn vật vạn vật thiên nhiên?

Xem đáp án » 18/06/2022 3,408

Cho những tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,896

Monome được sử dụng để điều chế polistiren (PS) là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,868

Để điều chế 60kg poli (metyl metacrylat) cần tối thiểu m1 kg ancol và mét vuông kg axit tương ứng. Biết hiệu suất của toàn bộ quy trình là 75%. Giá trị của m1, mét vuông lần lượt là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,233

Cho những polime sau: (1) xenlulozo; (2) protein; (3) to nilon-7; (4) polietilen; (5) cao su buna. Số polime hoàn toàn hoàn toàn có thể tham gia phản ứng thủy phân là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,747

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,741

Tơ nilon-6,6 là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,325

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

Xem đáp án » 18/06/2022 711

Loại tơ nào dưới đây thường được sử dụng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét?

Xem đáp án » 18/06/2022 695

Tơ nilon-6,6 là thành phầm trùng ngưng của

Xem đáp án » 18/06/2022 630

Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với acrilonitrin (CH2=CHCN) theo tỉ lệ tương ứng x : y, thu được một loại polime. Đốt cháy hoàn toàn một lượng polime này, thu được hỗn hợp khí và hơi (CO2, H2O, N2) trong số đó có 58,065% CO2 về thể tích. Tỉ lệ x : y khi tham gia phản ứng trùng hợp là bao nhiêu?

Xem đáp án » 18/06/2022 506

Polime X có khối lượng phân tử là 400000 g/mol và thông số trùng hợp là n = 4000. X là

A. [-CH2-CH(CH3)-]n.

B.[-CH2-CHCl-]n.

C.[-CF2-CF2-]n.

D.[-CH2-CH2-]n.

Polime X có khối lượng mol phân tử là 400.000 gam/mol và thông số trùng hợp là n = 4000. X là polime nào dưới đây ?

A.

B.

C.

D.

Polime X có khối lượng phân tử là 400000 g/mol và thông số trùng hợp là n = 4000. X là

A. –(–CH2CH(CH3) –)n–.

B. –(–CH2CH(Cl) –)n–.

C. –(–CF2CF2)n–.

D. –(–CH2CH2–)n–.

Các vướng mắc tương tự

Một polime X được xác lập có phân tử khối là 78125u với thông số trùng hợp để tạo polime này là 1250. X là

A. polipropilen.

B. polietilen.

C. poli (vinyl clorua).

D. teflon.

Polietilen có khối lượng phân tử 14000 đvC. Hệ số polime hóa n là

A. 50

B. 500

C. 1700

D. 178

Một đoạn mạch polietilen có khối lượng phân tử 14000 đvC. Hệ số polime hóa n là

A. 5.

B. 500

C. 1700

D. 178

Một polime có phân tử khối là 280000 đvC và thông số trùng hợp là 10000. Polime ấy là :

A. PVC.

B. PS.

C. PE.

D. teflon.

Chất hữu cơ X có khối lượng mol M = 123 (gam/mol) và khối lượng C, H, O và N trong phân tử theo thứ tự tỉ lệ với 72 : 5 : 32 : 14. Công thức phân tử của X

A. C6H5O2N

B. C6H6ON2

C. C6H14O2N

D. C6H12ON

Hệ số trùng hợp của polietilen là bao nhiêu nếu trung bình một phân tử polime có khối lượng khoảng chừng chừng 120000 đvC? 

A. 4280.

B. 4286.

C. 4281

D. 4627

Ở một loại polietilen (-CH2-CH2-)n có phân tử khối là 420000. Hệ số trùng hợp của loại polietilen đó là

A. 15290

B. 17886

C. 12300

D. 15000

Reply
6
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Polime x có khối lượng phân tử là 400000 g/mol và thông số trùng hợp là n = 4000. x là miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Polime x có khối lượng phân tử là 400000 g/mol và thông số trùng hợp là n = 4000. x là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Polime x có khối lượng phân tử là 400000 g/mol và thông số trùng hợp là n = 4000. x là miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Polime x có khối lượng phân tử là 400000 g/mol và thông số trùng hợp là n = 4000. x là
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Polime x có khối lượng phân tử là 400000 g/mol và thông số trùng hợp là n = 4000. x là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Polime #có #khối #lượng #phân #tử #là #gmol #và #hệ #số #trùng #hợp #là #là

4509

Review Polime x có khối lượng phân tử là 400000 g/mol và thông số trùng hợp là n = 4000. x là ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Polime x có khối lượng phân tử là 400000 g/mol và thông số trùng hợp là n = 4000. x là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Polime x có khối lượng phân tử là 400000 g/mol và thông số trùng hợp là n = 4000. x là miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Polime x có khối lượng phân tử là 400000 g/mol và thông số trùng hợp là n = 4000. x là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Polime x có khối lượng phân tử là 400000 g/mol và thông số trùng hợp là n = 4000. x là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Polime x có khối lượng phân tử là 400000 g/mol và thông số trùng hợp là n = 4000. x là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Polime #có #khối #lượng #phân #tử #là #gmol #và #hệ #số #trùng #hợp #là #là