Thủ Thuật Hướng dẫn Phương trình đường thẳng nâng cao lớp 12 Mới nhất Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Phương trình đường thẳng nâng cao lớp 12 Mới nhất được Update vào lúc : 2022-05-13 04:43:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Phương trình đường thẳng nâng cao lớp 12 2022
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Phương trình đường thẳng nâng cao lớp 12 được Update vào lúc : 2022-05-13 04:42:08 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Sách giải toán 12 Bài 3: Phương trình đường thẳng (Nâng Cao) giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 12 sẽ tương hỗ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác:

a) Các trục tọa độ Ox, Oy và Oz.

b) Các đường thẳng trải qua điểm M0 (x0,y0,z0) (với x0y0z0 ≠ 0) và tuy nhiên tuy nhiên với mỗi trục tọa độ.

c) Đường thẳng trải qua M(-2, 1, 2) và có vectơ chỉ phương u→(0,0,-3)

d) Đường thẳng trải qua N(2, 1, 2) và vectơ chỉ phương u→=(-1,3,5)

e) Đường thẳng đó qua N(3, 2, 1) và vuông góc với mặt phẳng: 2x-5y+4=0

f) Đường thẳng trải qua hai điểm P(2, 3, -1) và Q..(1, 2, 4).

Lời giải:

a) Trục Ox là đường thẳng trải qua O(0, 0, 0) và nhận i→=(0,0,0) làm vectơ chỉ Phương nên có Phương trình tham số là:

Tương tự, trục Oy có phương trình

Trục Oz có phương trình

b) Đường thẳng trải qua M0 (x0,y0,z0) tuy nhiên tuy nhiên với trục Ox sẽ đã có được vectơ chỉ phương là i→(1,0,0) nên có phương trình tham số là:

tương tự ta có Phương trình của đường thẳng trải qua M0 (x0,y0,z0) và tuy nhiên tuy nhiên với Oy là:

phương trình đường thẳng trải qua M0 (x0,y0,z0) và tuy nhiên tuy nhiên với Oz là

c) Đường thẳng trải qua M(2, 0, -1) và có vectơ chỉ phương u→(-1,3,5) có phương trình tham số là

có phương trình chính tắc là

d) Đường thẳng trải qua N(-2, 1, 2) và có vectơ chỉ phương u→(0,0,-3) có phương trình tham số là

Đường thẳng này sẽ không còn hề còn Phương trình chính tắc.

e) Đường thẳng trải qua N(3, 2, 1) và vuông góc với mặt phẳng: 2x- 5y + 4= 0 nên nó nhận vectơ pháp tuyến của mặt phẳng này làn→(2,-5,0) là vectơ chỉ phương, nên ta có phương trình tham số là

Đường thẳng này sẽ không còn hề còn Phương trình chính tắc.

f) Đường thẳng đi qau P(2, 3, -1) và Q..(1, 2, 4) sẽ nhận PQ→(-1,-1,5) là vectơ chỉ phương, nên có phương trình tham số là

và có phương tình chính tắc là

a) Đường thẳng trải qua điểm (4, 3, 1) và tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng có phương trình:

b) Đường thẳng trải qua điểm(-2, 3, 1) và tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng có phương trình:

Lời giải:

a) Vì hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên có cùng vectơ chỉ phương nên đường thẳng cần tìm trải qua điểm (4, 3, 1) và nhận vectơ chỉ Phương của đường thẳng đã cho là u→=(2,-3,2) là vectơ chỉ phương.

Vậy đường thẳng đã có phương trình tham số là:

Và có phương trình chính tắc là:

b) Tương tự câu a, ta có đường trải qua (-2, 3, 1) và tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng:

có phương trình tham số là:

Và phương trình chính tắc là:

trên mỗi mặt phẳng tọa độ.

Lời giải:

Gọi (P) là mặt phẳng chứa d và (P) vuông góc với mp(Oxy). Khi đó hình chiếu vuông góc của d trên mp(Oxy) đó đó là giao tuyến của (P) với mp(Oxy). Mp(P) trải qua M0 (1,-2,3)∈d và nhận nn→=[u→,k→ ] làm vectơ pháp tuyến, với u→(2,3,1) là vectơ chỉ phương của d và k→=(0,0,1) là vectơ pháp tuyến mp(Oxy), từ đó ta tính được n→=(3,-2,0)

Vậy phương trình của (P) là: 3(x-1)-2(y+2)=0 3x-2y-7=0 mà mp(Oxy) có phương trình là: z = 0 nên Phương tình hình chiếu của (d) lên mp(Oxy) có Phương trình hình chiếu của (d) lên mp(Oxy) là:

và mặt phẳng (P): x+y+z-7=0

a) Tìm một vectơ chỉ Phương của d và một điểm trên d.

b) Viết Phương trình mặt phẳng trải qua d và vuông góc với mp(P).

c) Viết phương trình hình chiếu vuông góc của d trên mp(P).

Lời giải:

a) Đường thẳng d trải qua M0 (0,8,3) và vectơ chỉ phương là u→=(1,4,2)

b) Mặt phẳng trải qua d và vuông góc với mp(P) là mặt phẳng trải qua M0 (0,8,3)∈d và nhận n→=[n1→,u→] làm vectơ pháp tuyến, trong số đó u→=(1,4,2) là chỉ Phương của d, n1→=(1,1,1) là vectơ pháp tuyến của (P) ta tính được n→=(2,1,-3), nên mặt phẳng cần tìm có phương trình là:

2(x-0)+(y-8)-3(z-3)=0 2x+y-3z+1=0

c) Hình chiếu vuông góc của d lên mặt phẳng(P) là giao tuyến của mp(P) và mp(Q..) chứa d và vuông góc với mp(P). theo câu b, ta có mp(Q..) có phương trình: 2x+y-3z+1=0. Vậy Phương trình hình chiếu của d lên mp(P) là:

d’: là giao tuyến của hai mặt phẳng: (α):x+y-z=0

(α’ ):2x-y+2z=0

Lời giải:

a) đường thẳng d trải qua M0(1,7,3)và có vectơ chỉ phương u→=(2,1,4) đường thẳng (d’) trải qua M0‘(3,-1,-2) và có vectơ chỉ phương u’→=6,-2,1)

nên ta tính được

vậy d và d’ chéo nhau.

b) Thay x, y, z ở phương trình tham số của d vào phương trình (α) ta được: t-3-4t+3+3t=0 0 = 0 (đúng với ∀t)

Vậy d ⊂ (α) (1)

Thay x, y, z ở phương trình tham số của d vào phương trình (α’ )ta được:

2t+3+4t-6-6t=0 -3=0 (vô nghiệm)

Vậy d // α’ (2)

Từ (1) và (2) suy ra: d // d’

Lời giải:

Gọi Δ là đường thẳng cần tìm, ta có Δ =(P)∩(Q..), trong số đó (P) chứa A và d và (Q..) chứa A và d’. đường thẳng d trải qua Mo (1,0,3) và có vectơ chỉ phương u→=(2,1,-1) nên mp(P) trải qua A(1, -1, 1) và nhận [u→,MoA→ ]=(-3,4,-2) là vectơ pháp tuyến, suy ra mp(P) có phương trình:

-3x+4y-2z+9=0

Tương tự mp(Q..) có phương trình: x+y+z-1=0

Vậy Phương trình của Δ là

Lời giải:

Gọi Δ là đường cần tìm, thì Δ=(P)∩(Q..);

Trong số đó (P) là mặt phẳng chứa d2 và (P) // d1

(Q..) là mặt phẳng chứa d3 và (Q..) // d1

d1,d2,d3 lần lượt có những vectơ chỉ phương là: u1→=(0,4,-1),u2 →=(1,4,3),u3 →=(5,9,1)

Ta viết được Phương trình mp(P) là: 16x-y-4z-10=0

Phương trình mp(Q..) là: 13x-5y-20z+17=0

Vậy Phương trình của Δ là:

hay Δ có Phương trình tham số là:

a) Chứng tỏ rằng giữa đường thẳng đó chéo nhau:

b) Viết Phương trình mặt phẳng trải qua gốc tọa độ O và tuy nhiên tuy nhiên với d1 và d2.

c) Tính khoảng chừng chừng cách giữa hai tuyến phố thẳng d1 và d2.

d) Viết Phương trình vuông góc chung của hai tuyến phố thẳng đó.

Lời giải:

a) Đường thẳng (d1) trải qua M1 (8,5,8) và có vectơ chỉ phương là u1→=(1,2,-1)

Đường thẳng (d2) trải qua M2 (3,1,1) và có vectơ chỉ phương là u2→=(-7,2,3)

Ta có: u1u2→=(8,4,16);M2M1→=(5,4,7) nên u1u2→.M2M1→=168 ≠ 0, suy ra d1 và d2 chéo nhau. (đpcm)

b) Mặt phẳng trải qua O(0, 0, 0) và tuy nhiên tuy nhiên với d1 và d2ẽ nhận vectơ u1u2→=(8,4,16) làm vectơ pháp tuyến, nên đường trình của mặt phẳng đó là: 8(x-0)+4(y-0)+16(z-0)=0 2x+y+4z=0

c) Khoảng cách giữa d1 và d2 là:

(α):2x+y+z-8=0

a) Tìm góc giữa d và (α)

b) Tìm tọa độ giao điểm của d và (α).

c) Viết phương trình hình chiếu vuông góc của (d) trên (α)

Lời giải:

a) Đường thẳng d có vectơ chỉ phương là: u→=(2,3,5)

Mặt phẳng (α) có vectơ pháp tuyến là n→=(2,1,1)

Ta có

b) Tọa độ giao điểm của d và (α) là nghiệm của hệ:

c) Hình chiếu vuông góc của d lên (α) là đường thẳng trải qua giao điểm

của d và (α) và nhận vectơ: [[n→,v→ ],n→ ] làm vectơ chỉ phương, trong số đó u→=(2,3,5) làm vectơ chỉ phương của (d).

n→=(2,1,1) là vectơ pháp tuyến của (α)

Ta tính được [n→,v→ ]=(-2 ;8; -4), [[n→,v→ ],n→ ]=(12,-6,-18)

Vậy đường thẳng cần tìm có phương trình là:

(P):2x+z-5=0

a) Xác định tọa độ giao điểm A của Δ và (P).

b) Viết phương trình đường thẳng trải qua A, nằm trong (P) và vuông góc với Δ.

Lời giải:

a) Tọa độ giao điểm A của Δ và (P) là nghiệm của hệ Phương trình:

Vậy A = (1, 2, 3)

b) Đường thẳng trải qua A(1, 2, 3) nằm trong (P) và vuông góc với Δ có vectơ chỉ phương của Δ:n→=(2,0,1) là vectơ pháp tuyến của (α). Ta tính được [[n→,v→ ]]=(2,3,-4). Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là

a) Tính khoảng chừng chừng cách từ điểm M(2, 3, 1) đến đường thẳng Δ có phương trình:

b) Tính khoảng chừng chừng cách từ điểm N(2, 3, -1) đến đường thẳng d di qua điểm

và vectơ chỉ phương u→=(-4,2,-1)

Lời giải:

a) Đường thẳng (d):

trải qua M0 (-2,1,-1) và có vectơ chỉ phương u→=(1,2,-2).

Khoảng cách từ M(2, 3, 1) đến đường thẳng (d) là:

Với MM0→=(-4,-2,-2) nên [MM0→,u→ ]=(8,-10,-6)

Suy ra

Khoảng cách từ N đến đường thẳng d trải qua M0 và có vectơ chỉ phương u→ là :

Lời giải:

a) Đường thẳng d:

trải qua M(1, -1, 1) và có vectơ chỉ phương n→=(1,−1,0)

Đường thẳng d’:

trải qua M’(2, -2, 3) và có vectơ chỉ phương n’→=(-3,3,0)

Nên ta thấy d // d’

Vậy khoảng chừng chừng cách giữa d và d’ là khoảng chừng chừng cách từ M(1, -1, 1) ∈ d đến đường thẳng d’ và bằng :

Ta có: MN’→=(1,-1,2), suy ra [MN’→,n’→ ]=(-6,-6,0)

Vậy khoảng chừng chừng cách cần tìm là:

b) Đường thẳng d:

trải qua M(0, 4, -1) và có vectơ chỉ phương u→(-1,1,-2)

Khoảng cách giữa (d) và (d’) là:

Reply
6
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Phương trình đường thẳng nâng cao lớp 12 miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Phương trình đường thẳng nâng cao lớp 12 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Phương trình đường thẳng nâng cao lớp 12 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Phương trình đường thẳng nâng cao lớp 12
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Phương trình đường thẳng nâng cao lớp 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phương #trình #đường #thẳng #nâng #cao #lớp

4330

Review Phương trình đường thẳng nâng cao lớp 12 Mới nhất ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Phương trình đường thẳng nâng cao lớp 12 Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Phương trình đường thẳng nâng cao lớp 12 Mới nhất miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Phương trình đường thẳng nâng cao lớp 12 Mới nhất Free.

Giải đáp vướng mắc về Phương trình đường thẳng nâng cao lớp 12 Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phương trình đường thẳng nâng cao lớp 12 Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phương #trình #đường #thẳng #nâng #cao #lớp #Mới #nhất