Mẹo Hướng dẫn Phương trình chứa giá trị tuyệt đối nâng cao Mới nhất Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Phương trình chứa giá trị tuyệt đối nâng cao Mới nhất được Update vào lúc : 2022-08-25 19:10:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Phương trình chứa giá trị tuyệt đối nâng cao Mới Nhất
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Phương trình chứa giá trị tuyệt đối nâng cao được Update vào lúc : 2022-08-25 19:05:07 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

I.Kiến thức cần nhớ

1. Giá trị tuyệtđối

Nội dung chính

    I.Kiến thức cần nhớII.Giải mộtsốphươngtrìnhchứadấugiátrịtuyệtđốiIII. Trắcnghiệm& TựluậnBàitậptrắcnghiệmBàitậptựluận

*Quy tắc ở trên có nội dung thường được nhớ là “ phải cùng, trái khác” tức là bên phải

nghiệm x0thì f(x) cùng dấu với a,bên trái nghiệm x0thì f(x) khác dấu với a.

II.Giải mộtsốphươngtrìnhchứadấugiátrịtuyệtđối

1. Phươngphápchung

Bước1:Ápdụngđịnhnghĩagiá trịtuyệtđối đểloạibỏdấugiátrịtuyệt đối

Bước2:Giảicácbấtphươngtrìnhkhôngcódấugiátrịtuyệtđối

Bước3:Chọn nghiệmthíchhợptrongtừngtrườnghợpđangxétBước4:Kếtluậnnghiệm

2. Mộtsốdạngcơbản

Dạng | A | = | B |⇔A = B hay A = – B.

Dạng phương trình có chứa nhiều dấu giá trị tuyệt đối

+ Xét dấu những biểu thức chứa ẩn nằm trong dấu GTTĐ.

+ Chia trục số thành nhiều khoảng chừng chừng sao cho trong mọi khoảng chừng chừng, những biểu thức nói trên có dấu xác lập.

+ Xét từng khoảng chừng chừng, khử những dấu GTTĐ, rồi giải PT tương ứng trong trường hợp đó.

+ Kết hợp những trường hợp đã xét, suy ra số nghiệm của PT đã cho.

Ví dụ:Giải bất phương trình | 4x | = 3x + 1

Hướng dẫn:

Ta có | 4x | = 3x + 1

+ Với x ≥ 0 ta có | 4x | = 4x

Khi đó phương trình trở thành 4x = 3x + 1

⇔ 4x – 3x = 1⇔x = 1.

Giá trị x = 1 thỏa mãn nhu cầu nhu yếu Đk x ≥ 0, nên 1 là một nghiệm của phương trình đã cho

+ Với x

Khi đó phương trình trở thành – 4x = 3x + 1

⇔- 4x – 3x = 1⇔- 4x = 1⇔x = – 1/7.

Giátrịx=-1/7thỏamãnđiềukiện x

III. Trắcnghiệm& Tựluận

Bàitậptrắcnghiệm

Bài 1:Biểu thức A = | 4x | + 2x – 1 với x

A. A=6x-1

B. A=1-2x

C.A = – 1 – 2x

D.A = 1 – 6x

Ta có: x

Khi đó ta có: A = | 4x | + 2x – 1 = – 4x + 2x – 1 = – 2x – 1

Chọn đáp án C.

Bài2:Tậpnghiệmcủaphươngtrình:|3x+1|=5

A.S=-2

B.S=4/3

C.S=-2;4/3

D.S=Ø

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là S = – 2;4/3

Chọn đáp án C.

Bài 3:Tập nghiệm của phương trình | 2 – 3x | = | 2 – 5x | là?

A.S = – 3;1

B.S = – 3;7/5

C.S = 0;7/5

D.S = – 3;1

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = – 3;7/5

Chọn đáp án B.

Bài 4:Giá trị m để phương trình | 3 + x | = m có nghiệm x = – 1 là?

A.m = 2 B.m = – 2 C.m = 1 D.m = – 1

Phươngtrìnhđãchocónghiệmx=-1nêntacó:|3+(-1)|=m⇔m=2. Vậy m=-2làgiátrịcầntìm.

Chọn đáp án B.

Bài 5:Giá trị của m để phương trình | x – m | = 2 có nghiệm là x = 1?

A.m∈ 1

B.m∈ – 1;3

C.m∈ – 1;0

D.m∈ 1;2

Phương trình có nghiệm x = 1, khi đó ta có:

Vậy giá trị m cần tìm là m∈ – 1;3

Chọn đáp án B.

Bàitậptựluận

Bài1:Bỏdấugiátrịtuyệtđốivàrútgọncácbiểuthứcsau:a)A=3x+2+|5x|vớix>0.

b) A = | 4x | – 2x + 12 với x

c) A = | x – 4 | – x + 1 với x

Hướng dẫn:

a) Với x > 0⇒| 5x | = 5x

Khiđótacó:A=3x+2+|5x|=3x+2+5x=8x+2 VậyA=8x+2.

b) Ta có: x

Khiđótacó:A=|4x|-2x+12=-4x-2x+12=12-6x VậyA=12-6x.

c) Ta có: x

Khiđótacó:A=|x-4|-x+1=4-x-x+1=5-2x.VậyA=5-2x

Bài 2:Giải những phương trình sau:

a) | 2x | = x – 6

b) | – 5x | – 16 = 3x

c) | 4x | = 2x + 12

d) | x + 3 | = 3x – 1

Hướng dẫn:

a) Ta có: | 2x | = x – 6

+Vớix≥0,phương trìnhtươngđương:2x=x-6⇔x=-6. Khôngthỏamãnđiềukiện x≥0.

+ Vớix

Vậyphươngtrìnhđãchovônghiệm.

b)Tacó:|-5x|-16=3x

+ Vớix≥0,phương trìnhtươngđương:5x-16=3x⇔2x=16⇔x=8 Thỏamãnđiềukiện x≥0

+ Với x

Thỏa mãn Đk x

Vậyphươngtrìnhđãchocótậpnghiệm làS=-2;8

c)Tacó:|4x|=2x+12

+ Vớix≥0,phương trìnhtươngđương:

4x=2x+12⇔2x=12⇔x=6 Thỏamãnđiềukiệnx≥0

+ Vớix

-4x=2x+12⇔-6x=12⇔x=-2 Thỏa mãnđiều kiệnx

VậyphươngtrìnhđãchocótậpnghiệmlàS=-2;6

d)Tacó:|x+3|=3x-1

+ Vớix≥-3,phươngtrìnhtươngđương:x+3=3x+1⇔-2x=-2⇔x=1. Thỏamãnđiềukiện x≥-3

+ Vớix

Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là S = 1

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Quảng cáo

Để giải phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối(GTTĐ) ta tìm phương pháp để khử dấu giá trị tuyệt đối, bằng phương pháp:

– Dùng định nghĩa hoặc tính chất của GTTĐ.

– Bình phương hai vế.

– Đặt ẩn phụ.

Phương trình dạng |f(x)|=|g(x)| ta hoàn toàn hoàn toàn có thể giải bằng phương pháp biến hóa tương tự như sau:

hoặc |f(x)| = |g(x)|⇔ f2(x) = g2(x)

– Đối với phương trình dạng |f(x)| = g(x)(*) ta hoàn toàn hoàn toàn có thể biến hóa tương tự như sau:

Hoặc

Bài 1: Giải phương trình |3x – 2| = x2 + 2x + 3

Hướng dẫn:

Ta có:

* Nếu x ≥ 2/3 ⇒ PT ⇔ 3x – 2 = x2 + 2x + 3 ⇔ x2 – x + 5 = 0 pt vô nghiệm

* Nếu x

⇔ x = (-5 ± √21)/2 hai nghiệm này đều thỏa mãn nhu cầu nhu yếu x

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là x = (-5 ± √21)/2

Quảng cáo

Bài 2: Giải phương trình |x3 – 1| = |x2 – 3x + 2|

Hướng dẫn:

Hai về không âm bình phương hai vế ta có

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là S = 1; -1 + √2; -1 – √2

Bài 3: Giải phương trình

Hướng dẫn:

ĐKXĐ: x ≠ 1

Phương trình tương tự

Đặt t = |x – 1 – 3/(x-1)|

Suy ra

Phương trình trở thành t2 + 6 = 7t ⇔ t2 – 7t + 6 = 0 ⇔

Với t = 1 ta có

Với t = 6 ta có

Vậy phương trình có nghiệm là

Bài 4: Giải phương trình |2x – 5| + |2×2 – 7x + 5| = 0

Hướng dẫn:

Ta có

Dấu ”=” xẩy ra khi và chỉ khi

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 5/2

Quảng cáo

Bài 5: Phương trình (x+1)2 – 3|x+1| + 2 = 0 có bao nhiêu nghiệm?

Hướng dẫn:

Đặt t = |x + 1|, t ≥ 0

Phương trình trở thành t2 – 3t + 2 = 0 ⇔

Với t = 1 ta có |x + 1| = 1 ⇔ x + 1 = ±1 ⇔

Với t = 2 ta có |x + 1| = 2 ⇔ x + 1 = ±2 ⇔

Vậy phương trình có nghiệm là x = -3, x = -2, x = 0 và x = 1

Chuyên đề Toán 10: khá khá đầy đủ lý thuyết và những dạng bài tập có đáp án khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

phuong-trinh-he-phuong-trinh.jsp

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Phương trình chứa giá trị tuyệt đối nâng cao

Reply
3
0
Chia sẻ

Share Link Cập nhật Phương trình chứa giá trị tuyệt đối nâng cao miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Phương trình chứa giá trị tuyệt đối nâng cao tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Phương trình chứa giá trị tuyệt đối nâng cao Free.

Thảo Luận vướng mắc về Phương trình chứa giá trị tuyệt đối nâng cao
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Phương trình chứa giá trị tuyệt đối nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phương #trình #chứa #giá #trị #tuyệt #đối #nâng #cao

4583

Review Phương trình chứa giá trị tuyệt đối nâng cao Mới nhất ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Phương trình chứa giá trị tuyệt đối nâng cao Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Phương trình chứa giá trị tuyệt đối nâng cao Mới nhất miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Phương trình chứa giá trị tuyệt đối nâng cao Mới nhất miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Phương trình chứa giá trị tuyệt đối nâng cao Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phương trình chứa giá trị tuyệt đối nâng cao Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phương #trình #chứa #giá #trị #tuyệt #đối #nâng #cao #Mới #nhất