Thủ Thuật Hướng dẫn Phương pháp mệnh lệnh phục tùng của ngành luật hành đó đó là phương pháp kiểm soát và điều chỉnh hầu hết vi Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Phương pháp mệnh lệnh phục tùng của ngành luật hành đó đó là phương pháp kiểm soát và điều chỉnh hầu hết vi được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-08 15:45:19 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trân trọng cảm ơn người tiêu dùng đã góp phần vào khối mạng lưới hệ thống tài liệu mở. Chúng tôi cam kết sử dụng những tài liệu của những bạn cho mục tiêu nghiên cứu và phân tích, học tập và phục vụ hiệp hội và tuyệt đối không thương mại hóa khối mạng lưới hệ thống tài liệu đã được góp phần.

Many thanks for sharing your valuable materials to our open system. We commit to use your countributed materials for the purposes of learning, doing researches, serving the community and stricly not for any commercial purpose.

Đề cương môn Luật hành chính:

Câu 1: Phân tích, so sánh những khái niệm quản trị và vận hành, quản trị và vận hành nhà nước và quản trị và vận hành hành chính nhà nước.

–      KN quốc lộ:

quốc lộ là yếu tố điều khiển và tinh chỉnh, chỉ huy 1 khối mạng lưới hệ thống hay là một trong quy trình, vị trí căn cứ vào những quy luật, định luật hay nguyên tắc  tương ứng cho khối mạng lưới hệ thống hay quy trình ấy vận động theo như đúng ý muốn của người quản trị và vận hành nhằm mục đích đạt đc mục tiêu đã nêu lên từ trước. Là 1 yếu tố thiết yếu quan trọng, quốc lộ k thể thiếu đc trong đời sống xã hội, XH càng pt cao thì vai trò của quốc lộ càng lớn và nội dung càng phức tạp.

–      KN QLNNL:

Quản lý nhà nước là quản trị và vận hành xã hội mang tính chất chất quyền lực tối cao NN, sử dụng quyền lực tối cao NN để kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ xã hội hầu hết và quan trọng của con người. Điểm rất khác nhau cơ bản giữa QLNN và những hình thức quản trị và vận hành khác ( VD: quản trị và vận hành của những TC xã hội…) là tính quyền lực tối cao NN gắn sát vs cưỡng chế NN khi cần. Từ khi xuất hiện, NN kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ xã hội đc xem là quan trọng, thiết yếu. QLNN đc thực thi bởi toàn  bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí của những cty trong cỗ máy NN nhằm mục đích thực thi hiệu suất cao đối nội và đối ngoại của NN.

 

–      KN QLHCNN:

QLHCNN là hoạt động và sinh hoạt giải trí chấp hành, điều hành quản lý của cơ quan HCNN, của những cty NN khác và những TC đc NN ủy quyền quốc lộ trên cơ sở của luật và để thi hành luật nhằm mục đích thực thi hiệu suất cao TC, quốc lộ, điều hành quản lý những quy trình xã hội của NN. Nói cách khác, QLHCNN đó đó là quản trị và vận hành NN trong nghành nghề hành pháp- đc thực thi bởi tối thiểu 1 bên có thẩm quyền HCNN trong quan hệ chấp hành, điều hành quản lý.

Câu 2: Phân tích đối tượng người dùng kiểm soát và điều chỉnh và phương pháp kiểm soát và điều chỉnh của luật HC

Ðối tượng kiểm soát và điều chỉnh của một ngành luật nói chung là những quan hệ xã hội xác lập những đặc tính cơ bản giống nhau và do những quy phạm thuộc ngành luật đó kiểm soát và điều chỉnh. Cùng với phương pháp kiểm soát và điều chỉnh, đối tượng người dùng kiểm soát và điều chỉnh là tiêu chuẩn để phân biệt ngành luật này với ngành luật khác.

Ðối tượng kiểm soát và điều chỉnh của luật hành chính Việt Nam là những quan hệ xã hội hầu hết và cơ bản hình thành trong nghành nghề quản trị và vận hành hành chính nhà nước, hay nói khác hơn đối tượng người dùng kiểm soát và điều chỉnh của luật hành đó đó là những quan hệ xã hội hầu hết phát sinh trong hoạt động và sinh hoạt giải trí chấp hành và điều hành quản lý của nhà nước.

Nhìn chung, đối tượng người dùng kiểm soát và điều chỉnh của luật hành chính gồm có những yếu tố sau:

+ Việc xây dựng, tăng cấp cải tiến cơ cấu tổ chức triển khai cỗ máy, tăng cấp cải tiến chính sách thao tác, hoàn hảo nhất những quan hệ công tác thao tác của những cty nhà nước.

+ Các hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành về kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội, bảo mật thông tin an ninh quốc phòng, trật tự xã hội trên từng địa phương và từng ngành.

+ Trực tiếp phục vụ nhu yếu vật chất và tinh thần của nhân dân. Ðây phải được xác lập là tiềm năng số 1 của quản trị và vận hành hành chính.

+ Khen thưởng, trao thương hiệu cho những thành viên tổ chức triển khai có góp phần và đạt được những thành quả nhất định trong nghành nghề hành chính nhà nước hoặc trong những nghành của đời sống xã hội theo luật định; xử lý những thành viên, tổ chức triển khai có hành vi vi phạm trật tự quản trị và vận hành hành chính nhà nước.

Căn cứ vào phạm vi kiểm soát và điều chỉnh, đối tượng người dùng kiểm soát và điều chỉnh của luật hành chính Việt Nam ta hoàn toàn có thể chia những quan hệ xã hội thuộc đối tượng người dùng kiểm soát và điều chỉnh của luật hành chính thành hai nhóm lớn.

* Nhóm 1: Những quan hệ quản trị và vận hành phát sinh trong quy trình những cty hành chính nhà nước thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí chấp hành và điều hành quản lý trong phạm vi những cty hành chính nhà nước (ngoại trừ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong quan hệ công tác thao tác nội bộ), với mục tiêu đó đó là đảm bảo trật tự quản trị và vận hành, hoạt động và sinh hoạt giải trí thông thường của những cty hành chính nhà nước

Ðây là nhóm những quan hệ thuộc đối tượng người dùng kiểm soát và điều chỉnh cơ bản của luật hành chính. Thông qua việc thiết lập những quan hệ loại này, những cty hành chính nhà nước thực thi những hiệu suất cao cơ bản của tớ. Những quan hệ này rất phong phú, phong phú gồm có những quan hệ được phân thành 2 nhóm nhỏ như sau:

 * Quan hệ dọc

* Quan hệ ngang

Thực tiễn của hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành hành chính nhà nước đã cho toàn bộ chúng ta biết trong một số trong những trường hợp pháp lý quy định hoàn toàn có thể trao quyền thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí chấp hành – điều hành quản lý cho một số trong những những cty nhà nước khác (không phải là cơ quan hành chính nhà nước), những tổ chức triển khai, thành viên. Ðiều này nghĩa là hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành hành chính nhà nước không riêng gì có do những cty hành chính nhà nước tiến hành.

Hoạt động của những cty nhà nước khác, những tổ chức triển khai hoặc thành viên được trao quyền có toàn bộ những hậu quả pháp lý như hoạt động và sinh hoạt giải trí của những cty hành chính nhà nước nhưng hoạt động và sinh hoạt giải trí này chỉ số lượng giới hạn trong việc thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí chấp hành điều hành quản lý

* Nhóm 2: Các quan hệ quản trị và vận hành hình thành khi những cty hành chính nhà nước thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí chấp hành và điều hành quản lý trong những trường hợp rõ ràng liên quan trực tiếp tới những đối tượng người dùng không còn thẩm quyền hành chính nhà nước hoặc tham gia vào quan hệ đó không với tư cách của cơ quan hành chính nhà nước, với mục tiêu đó đó là phục vụ trực tiếp nhân dân, phục vụ những quyền và lợi hợp pháp của công dân, tổ chức triển khai.

Nói ngắn gọn, đấy là quan hệ pháp lý hành chính tư, hình thành giữa một bên chủ thể tham gia với tư cách chủ thể có thẩm quyền hành chính nhà nước và một bên chủ thể tham gia không với tư cách chủ thể có thẩm quyền hành chính nhà nước. Nhóm này được gọi ngắn gọn là nhóm hành chính tư”. Ðây là mục tiêu cao nhất của quản trị và vận hành hành chính nhà nước khi cơ quan hành chính- cơ quan sẽ là công bộc của nhân dân, quản trị và vận hành hành chính vì quyền lợi nhân dân

Trên cơ sở phân tích điểm lưu ý của những yếu tố liên quan đến luật hành chính, đối tượng người dùng kiểm soát và điều chỉnh của luật hành chính, hoàn toàn có thể đưa ra định nghĩa luật hành chính như sau:

Luật hành đó đó là một ngành luật gồm có tổng thể những quy phạm pháp lý kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quy trình quản trị và vận hành hành chính nhà nước của những cty hành chính nhà nước, những quan hệ xã hội phát sinh trong quy trình những cty nhà nước xây dựng và ổn định chính sách công tác thao tác nội bộ của tớ, những quan hệ xã hội trong quy trình những cty nhà nước, những tổ chức triển khai xã hội, thành viên thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành hành chính nhà nước riêng với những yếu tố rõ ràng do pháp lý quy định.

Ngoài ra hoàn toàn có thể định nghĩa luật hành chính một cách ngắn gọn hơn: Luật hành đó đó là một ngành luật trong khối mạng lưới hệ thống pháp lý Việt Nam gồm có tổng thể những quy phạm pháp lý kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quy trình tổ chức triển khai và thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí chấp hành – điều hành quản lý của những cty hành chính nhà nước.

Như vậy, qua định nghĩa trên ta thấy rằng chỉ hoàn toàn có thể nói rằng đến kiểm soát và điều chỉnh bằng pháp lý hành chính khi trong quan hệ quản trị và vận hành phải có tối thiểu một bên có thẩm quyền với tư cách là chủ thể thực thi hiệu suất cao chấp hành và điều hành quản lý của nhà nước. Nếu cơ quan hành chính nhà nước hoạt động và sinh hoạt giải trí không phải trong phạm vi, nghành thẩm quyền của tớ, không sử dụng quyền lực tối cao nhà nước, thì hoạt động và sinh hoạt giải trí này được thực thi không phải thuộc đối tượng người dùng kiểm soát và điều chỉnh của pháp lý hành chính.

Phương pháp kiểm soát và điều chỉnh của một ngành luật là phương pháp tác động đến những quan hệ xã hội bằng pháp lý. Phương pháp kiểm soát và điều chỉnh là yếu tố quan trọng để xác lập ngành luật đó liệu có phải là ngành luật độc lập hay là không. Ngoài ra, phương pháp kiểm soát và điều chỉnh còn góp thêm phần xác lập phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của những ngành luật trong trường hợp những quan hệ xã hội có chỗ gần kề hoặc xen kẽ với nhau.

Ðặc trưng của phương pháp kiểm soát và điều chỉnh của luật hành đó đó là tính mệnh lệnh đơn phương, xuất phát từ quan hệ quyền uy – phục tùng giữa một bên có quyền nhân danh nhà nước và ra những mệnh lệnh bắt buộc riêng với bên có trách nhiệm và trách nhiệm phục tùng. Sự áp đặt ý chí được thể hiện trong những trường hợp sau:

– Cả hai bên đều phải có những quyền hạn nhất định do pháp lý quy định nhưng bên này quyết định hành động yếu tố gì thì phải được bên kia được cho phép, phê chuẩn. Ðây là quan hệ đặc trưng của hành chính công.

– Một bên có quyền đưa ra những yêu cầu, kiến nghị còn bên kia có thẩm quyền xem xét, xử lý và xử lý, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu những yêu cầu, kiến nghị này hoặc hoàn toàn có thể bác bỏ.

– Một bên có quyền ra những mệnh lệnh yêu cầu còn bên kia phải phục tùng những yêu cầu, mệnh lệnh đó.

– Một bên có quyền vận dụng những giải pháp cưỡng chế hành chính buộc đối tượng người dùng quản trị và vận hành phải thực thi mệnh lệnh của tớ. Sự bất bình đẳng còn thể hiện rõ ràng trong tính chất đơn phương và bắt buộc của những quyết định hành động hành chính.

Các cơ quan hành chính nhà nước và những chủ thể quản trị và vận hành hành chính nhà nước, nhờ vào thẩm quyền của tớ trên cơ sở phân tích, nhìn nhận tình hình có quyền ra những mệnh lệnh hoặc đưa ra những giải pháp quản trị và vận hành thích hợp riêng với từng đối tượng người dùng quản trị và vận hành rõ ràng. Những quyết định hành động ấy có tính chất đơn phương vì chúng thể hiện ý chí của chủ thể quản trị và vận hành hành chính nhà nước trên cơ sở quyền lực tối cao đã được pháp lý quy định.

Ngoài ra, có những trường hợp phương pháp thoả thuận được vận dụng trong quan hệ pháp lý hành chính, còn gọi là “quan hệ pháp lý hành chính theo chiều ngang”. Cụ thể như khi phát hành những văn bản liên bộ, liên ngành, liên tịch…(ví dụ: Thông tư Liên Bộ của Bộ Tư pháp và Bộ Xây dựng; Thông tư liên tịch giữa Mặt trận Tổ Quốc Việt nam và Bộ giáo dục…). Tuy nhiên, những “quan hệ pháp lý hành chính theo chiều ngang” cũng là tiền đề cho việc xuất hiện “quan hệ pháp lý hành chính theo chiều dọc”. Suy cho cùng, những quan hệ pháp lý hành chính cũng không hoàn toàn bình đẳng tuyệt đối. Trên những độc quyền hành chính và thể chế hành chính, những bên đồng ý những đề xuất kiến nghị của nhau, cùng phục vụ cho mục tiêu quản trị và vận hành hành chính nhà nước.

Tóm lại: Phương pháp kiểm soát và điều chỉnh hầu hết của luật hành chính Việt Nam là phương pháp mệnh lệnh đơn phương. Nó được xây dựng trên những nguyên tắc sau:

– Một bên được nhân danh nhà nước sử dụng quyền lực tối cao để lấy ra những quyết định hành động hành chính còn bên kia phải tuân theo những quyết định hành động ấy.

– Quyết định hành chính phải thuộc phạm vi thẩm quyền của bên nhân danh nhà nước, vì quyền lợi nhà nước, quyền lợi xã hội, trên cơ sở pháp lý có hiệu lực hiện hành bắt buộc thi hành riêng với những bên hữu quan và được đảm bảo thi hành bằng sự cưỡng chế nhà nước.

Từ những phân tích trên, hoàn toàn có thể kết luận được Luật Hành đó đó là ngành luật độc lập trong khối mạng lưới hệ thống pháp lý Việt nam, có đối tượng người dùng kiểm soát và điều chỉnh và phương pháp kiểm soát và điều chỉnh đặc trưng gắn sát với khái niệm quản trị và vận hành hành chính nhà nước.

Câu 3: Tại sao nói phương pháp kiểm soát và điều chỉnh của luật HC là phương pháp mệnh lệnh đơn phương  nhờ vào cơ sở quyền uy phục tùng và lấy ví dụ minh họa:

Ðặc trưng của phương pháp kiểm soát và điều chỉnh của luật hành đó đó là tính mệnh lệnh đơn phương, xuất phát từ quan hệ quyền uy – phục tùng giữa một bên có quyền nhân danh nhà nước và ra những mệnh lệnh bắt buộc riêng với bên có trách nhiệm và trách nhiệm phục tùng. Sự áp đặt ý chí được thể hiện trong những trường hợp sau:

– Cả hai bên đều phải có những quyền hạn nhất định do pháp lý quy định nhưng bên này quyết định hành động yếu tố gì thì phải được bên kia được cho phép, phê chuẩn. Ðây là quan hệ đặc trưng của hành chính công.

– Một bên có quyền đưa ra những yêu cầu, kiến nghị còn bên kia có thẩm quyền xem xét, xử lý và xử lý, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu những yêu cầu, kiến nghị này hoặc hoàn toàn có thể bác bỏ.

– Một bên có quyền ra những mệnh lệnh yêu cầu còn bên kia phải phục tùng những yêu cầu, mệnh lệnh đó.

– Một bên có quyền vận dụng những giải pháp cưỡng chế hành chính buộc đối tượng người dùng quản trị và vận hành phải thực thi mệnh lệnh của tớ. Sự bất bình đẳng còn thể hiện rõ ràng trong tính chất đơn phương và bắt buộc của những quyết định hành động hành chính.

Các cơ quan hành chính nhà nước và những chủ thể quản trị và vận hành hành chính nhà nước, nhờ vào thẩm quyền của tớ trên cơ sở phân tích, nhìn nhận tình hình có quyền ra những mệnh lệnh hoặc đưa ra những giải pháp quản trị và vận hành thích hợp riêng với từng đối tượng người dùng quản trị và vận hành rõ ràng. Những quyết định hành động ấy có tính chất đơn phương vì chúng thể hiện ý chí của chủ thể quản trị và vận hành hành chính nhà nước trên cơ sở quyền lực tối cao đã được pháp lý quy định.

Ngoài ra, có những trường hợp phương pháp thoả thuận được vận dụng trong quan hệ pháp lý hành chính, còn gọi là “quan hệ pháp lý hành chính theo chiều ngang”. Cụ thể như khi phát hành những văn bản liên bộ, liên ngành, liên tịch…(ví dụ: Thông tư Liên Bộ của Bộ Tư pháp và Bộ Xây dựng; Thông tư liên tịch giữa Mặt trận Tổ Quốc Việt nam và Bộ giáo dục…). Tuy nhiên, những “quan hệ pháp lý hành chính theo chiều ngang” cũng là tiền đề cho việc xuất hiện “quan hệ pháp lý hành chính theo chiều dọc”. Suy cho cùng, những quan hệ pháp lý hành chính cũng không hoàn toàn bình đẳng tuyệt đối. Trên những độc quyền hành chính và thể chế hành chính, những bên đồng ý những đề xuất kiến nghị của nhau, cùng phục vụ cho mục tiêu quản trị và vận hành hành chính nhà nước.

Tóm lại: Phương pháp kiểm soát và điều chỉnh hầu hết của luật hành chính Việt Nam là phương pháp mệnh lệnh đơn phương. Nó được xây dựng trên những nguyên tắc sau:

– Một bên được nhân danh nhà nước sử dụng quyền lực tối cao để lấy ra những quyết định hành động hành chính còn bên kia phải tuân theo những quyết định hành động ấy.

– Quyết định hành chính phải thuộc phạm vi thẩm quyền của bên nhân danh nhà nước, vì quyền lợi nhà nước, quyền lợi xã hội, trên cơ sở pháp lý có hiệu lực hiện hành bắt buộc thi hành riêng với những bên hữu quan và được đảm bảo thi hành bằng sự cưỡng chế nhà nước.

Từ những phân tích trên, hoàn toàn có thể kết luận được Luật Hành đó đó là ngành luật độc lập trong khối mạng lưới hệ thống pháp lý Việt nam, có đối tượng người dùng kiểm soát và điều chỉnh và phương pháp kiểm soát và điều chỉnh đặc trưng gắn sát với khái niệm quản trị và vận hành hành chính nhà nước.

Câu 4: Phân tích khái niệm và điểm lưu ý quan hệ pháp lý HC:

-KN: Quan hệ pháp lý hành đó đó là những quan hệ xã hội phát sinh trong nghành nghề chấp hành và điều hành quản lý của NN đc kiểm soát và điều chỉnh bởi quy phạp PLHC Một trong những chủ thể mang quyền và trách nhiệm và trách nhiệm riêng với nhau theo quy định của PLHC.

-Đặc điểm:

+QHPLHC hầu hết phát sinh trong quy trình QLHCNN trên những nghành rất khác nhau của đời sống xã hội, luôn gắn sát vs hoạt động và sinh hoạt giải trí chấp hành và điều hành quản lý của NN, chúng vừa thể hiện quyền lợi của những bên tham gia quan hệ vừa thể hiện những yêu cầu và mục tiêu của hoạt động và sinh hoạt giải trí chấp hành- điều hành quản lý.

+QHPLHC hoàn toàn có thể phát sinh giữa all nhiều chủng loại chủ thể như cơ quan NN, TC xã hội, công dân, người quốc tế… nhưng tối thiểu 1 bên trong quan hệ phải là cơ quan HCNN hoặc cơ quan NN khác or TC, thành viên đc trao quyền quản trị và vận hành. Điều này nghĩa là quan hệ giữa công dân vs công dân, TC vs TC hay TC vs công dân nào đó( K mang quyền lực tối cao HCNN) thì k thể hình thành QHPLHC.

+QHPLHC hoàn toàn có thể phát sinh do đề xuất kiến nghị hợp pháp của bất kỳ bên nào, sự thỏa thuận hợp tác của bên kia k phải là đk bắt buộc cho việc hình thành quan hệ.

+Các tranh chấp trong quan hệ PLHC phần lớn đc gq theo trình tự, thủ tục HC và hầu hết thuộc thẩm quyền của cơ quan HCNN.

+ Trong quan hệ PLHC, bên vi phạm phải phụ trách trước NN chứ k phải phụ trách trước bên kia của QHPLHC.

   

Câu 5: Phân tích thành phần quan hệ pháp lý HC:

a./ Chủ thể của quan hệ pháp lý hành chính

Chủ thể của quan hệ pháp lý hành đó đó là những bên tham gia vào quan hệ pháp lý hành chính, có khả năng chủ thê,ứ có quyền và trách nhiệm và trách nhiệm tương ứng riêng với nhau theo quy định của pháp lý hành chính.

Chủ thể của quan hệ pháp lý hành chính gồm có: cơ quan nhà nước, cán bộ nhà nước, tổ chức triển khai xã hội, cty kinh tế tài chính, công dân Việt Nam, người quốc tế và người không quốc tịch. Trong số đó, có một loại chủ thể luôn luôn hiện hữu trong mọi quan hệ pháp lý hành chính: chủ thể quản trị và vận hành-bên có thẩm quyền hành chính nhà nước.

* Chủ thể quản trị và vận hành hành chính nhà nước: là những thành viên hay tổ chức triển khai của con người mang quyền lực tối cao hành chính nhà nước, nhân danh nhà nước và thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành hành chính nhà nước. “Mang quyền lực tối cao nhà nước” ở đây cần hội tụ đủ 2 yếu tố sau:

– Có thẩm quyền hành chính nhà nước do pháp lý qui định;

– Tham gia vào quan hệ pháp lý hành chính với tư cách của chủ thể có thẩm quyền hành chính nhà nước, không vượt thoát khỏi thẩm quyền đã được luật định;

Nói lên điều này để phân biệt rạch ròi “vai trò” của một chủ thể nhất định trong những trường hợp rõ ràng nhất định. Trường hợp chủ thể A là chủ thể có thẩm quyền hành chính nhà nước, nhưng tham gia vào quan hệ không với tư cách thẩm quyền ấy, thì không thể hình thành quan hệ pháp lý hành chính với A là chủ thể quản trị và vận hành

Ví dụ: Nguyễn Văn A là quản trị UBND huyện B, có hành vi vi phạm trật tự bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ trong lúc điều khiển và tinh chỉnh phương tiên xe 2 bánh. Trường hợp này, A phải chịu xử lý theo pháp lý hành chính như toàn bộ những thành viên khác vi phạm trật tư bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ.

Chủ thể bắt buộc trong quan hệ pháp lý hành chính có quyền nhân danh Nhà nước để đơn phương ra những mệnh lệnh (thể hiện dưới dạng những quy phạm pháp lý hoặc những mệnh lệnh rõ ràng để xử lý và xử lý việc làm rõ ràng) buộc phía bên kia phải thực thi. Ðây là một đặc trưng cơ bản của quan hệ pháp lý hành chính so với những quan hệ pháp lý khác. Ðiều kiện để trở thành chủ thể của quan hệ pháp lý hành đó đó là phải có khả năng pháp lý hành chính và khả năng hành vi hành chính. Chủ thể này hoàn toàn có thể là:

– Cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ hành chính nhà nước. Tuy nhiên, cần phân biệt quan hệ pháp lý hành chính với quan hệ chỉ huy công tác thao tác trong nội bộ một cơ quan.

Ví dụ: Quan hệ pháp lý giữa UBND Tỉnh A với UBND Huyện B tương ứng trực thuộc là quan hệ pháp lý hành chính. Tuy nhiên, quan hệ giữa thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước với thư ký của cơ quan đó trong việc “nhờ” cô thư ký đánh máy một công văn thì không phái là quan hệ pháp lý hành chính. Nó nhờ vào quan hệ pháp lý hành chính, nhưng là quan hệ công tác thao tác nội bộ của cơ quan.

– Cơ quan nhà nước khác, thành viên, tổ chức triển khai xã hội tham gia vào một trong những quan hệ pháp lý rõ ràng với tư cách là bên có thẩm quyền hành chính nhà nước được qui định trong pháp lý hành chính.

Ví dụ: Theo Ðiều 35[1] Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày thứ 6/07/1995, chủ toạ phiên toà có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính riêng với hành vi gây rối tại phiên toà. Trong quan hệ này, toà án (cơ quan tư pháp) được trao thẩm quyền hành chính nhà nước, vì thế đấy là quan hệ pháp lý hành chính với chủ thể quản trị và vận hành là toà án.

* Chủ thể của quản trị và vận hành hành chính nhà nước:

Là một bên trong quan hệ pháp lý hành chính, chịu sự quản trị và vận hành, chấp hành mệnh lệnh của chủ thể quản trị và vận hành. Trong quan hệ pháp lý hành chính, đây hoàn toàn có thể là cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên tham gia không với tư cách có quyền lực tối cao hành chính nhà nước; hoặc thành viên công dân, những tổ chức triển khai kinh tế tài chính ngoài quốc doanh, những tổ chức triển khai xã hội không mang quyền lực tối cao hành chính nhà nước. Theo pháp lý Việt nam:

– “Nhà nước CH XHCN Việt nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”. (Ðiều 2 Hiến pháp 1992)

– “Nhà nước bảo vệ và không ngừng nghỉ phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân”. (Ðiều 3 Hiến pháp 1992)

– “Công dân có quyền tham gia vào quản trị và vận hành nhà nước…” (Ðiều 53 Hiến pháp 1992).

Do đó, công dân Việt nam không riêng gì có là chủ thể của quản trị và vận hành mà còn tồn tại quyền và trách nhiệm và trách nhiệm tham gia vào quản trị và vận hành nhà nước, làm cho mục tiêu của quản trị và vận hành hành chính ngày càng thể hiện rõ hơn quyền lợi và nguyện vọng của nhân dân.

b. Khách thể của quan hệ pháp lý hành chính

Là trật tự quản trị và vận hành hành chính nhà nước. Trật tự này được quy định trong từng nghành rõ ràng và khi tham gia vào quan hệ này, đối tượng người dùng mà những chủ thể mong ước hướng tới là những quyền lợi về vật chất hoặc những quyền lợi phi vật chất, nó góp phần vai trò là yếu tố khuynh hướng cho việc hình thành và vận động của một quan hệ pháp lý hành chính. ở đây có sự rất khác nhau về khách thể của quan hệ pháp lý hành chính công và tư.

c. Cơ sở của yếu tố phát sinh, thay đổi và chấm hết quan hệ pháp lý hành chính

Quan hệ pháp lý hành chính chỉ phát sinh, thay đổi hay chấm hết khi có đủ ba Đk:

– Quy phạm pháp lý hành chính;

– Năng lực chủ thể hành chính;

– Sự kiện pháp lý hành chính.

* Quy phạm pháp lý hành chính: Là cơ sở ban đầu cho việc phát sinh, thay đổi hay chấm hết quan hệ pháp lý hành chính, chính bới quan hệ pháp lý hành chính quy định:

– Ðiều kiện và tình hình phát sinh quan hệ pháp lý hành chính;

– Quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của những chủ thể;

– Các giải pháp xử lý những trường hợp vi phạm.

Như vậy, quy phạm pháp lý hành chính quy định những quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của những bên trong quản trị và vận hành hành chính nhà nước, quy định nội dung những quy tắc xử sự của những bên tham gia quan hệ, do đó nếu không còn những chủ thể thì quan hệ pháp lý hành chính không thể phát sinh, thay đổi hay chấm hết, bản thân nó không tạo ra được quan hệ pháp lý hành chính mà phải có những trường hợp, những Đk rõ ràng khác ví như chủ thể, sự kiện pháp lý …

* Sự kiện pháp lý hành chính: là những sự kiện thực tiễn mà khi xẩy ra làm phát sinh quyền và trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý hành chính. Hay nói cách khác, sự kiện pháp lý hành đó đó là những sự kiện xẩy ra trong thực tiễn phù phù thích hợp với những Đk mà quy phạm pháp lý hành chính dự liệu trước.

Sự kiện pháp lý có hai loại: sự kiện pháp lý ý chí và sự kiện pháp lý phi ý chí.

*Sự kiện pháp lý ý chí là những sự kiện xẩy ra tùy thuộc vào ý chí của con người.

Ví dụ: cố ý chạy xe vượt tuyến, cố ý làm sai lệch hồ sơ…

* Sự kiện pháp lý phi ý chí (còn gọi là yếu tố biến) là những sự kiện xẩy ra không tùy từng ý chí con người, nó mang yếu tố khách quan.

Ví dụ: lũ lụt, bão, cái chết tự nhiên của con người…

 

Câu 6: Phân tích nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản trị và vận hành HCNN:

a) Cơ sở pháp lý

Ðiều 4-Hiến pháp 1992 quy định: Ðảng cộng sản Việt Nam-đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành với chủ quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn bộ dân tộc bản địa, theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội.

b) Nội dung nguyên tắc

Thực tế lịch sử đã chỉ rõ, sự lãnh đạo của Ðảng là hạt nhân của mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bằng những hình thức và phương pháp lãnh đạo của tớ, Ðảng cộng sản giữ vai trò quyết định hành động riêng với việc xác lập phương hướng hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà nước trên mọi nghành; sự lãnh đạo của Ðảng riêng với nhà nước mang tính chất chất toàn vẹn và tổng thể về chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống xã hội…Sự lãnh đạo đó đó đó là việc định khuynh hướng về mặt tư tưởng, xác lập đường lối, quan điểm giai cấp, phương châm, chủ trương, công tác thao tác tổ chức triển khai trên nghành trình độ.

Nguyên tắc Ðảng lãnh đạo trong quản trị và vận hành hành chính nhà nước biểu lộ rõ ràng ở những hình thức hoạt động và sinh hoạt giải trí của những tổ chức triển khai Ðảng:

1. Trước hết, Ðảng lãnh đạo trong quản trị và vận hành hành chính nhà nước bằng việc đưa ra đường lối, chủ trương, chủ trương của tớ về những nghành hoạt động và sinh hoạt giải trí rất khác nhau của quản trị và vận hành hành chính nhà nước. Trên cơ sở đường lối chủ trương, chủ trương của Ðảng. Các chủ thể quản trị và vận hành hành chính nhà nước xem xét và đưa ra những quy định quản trị và vận hành của tớ để từ đó đường lối, chủ trương, chủ trương của Ðảng sẽ tiến hành thực thi hóa trong quản trị và vận hành hành chính nhà nước. Trên thực tiễn, đường lối cải cách hành chính nhà nước được đưa ra trong nghi quyết đại hội đại biểu Ðảng cộng sản Việt nam lần thứ VI và thứ VII và trong Nghị quyết TW khoá VIII về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam, mà trọng tâm là cải cách một bước nền hành chính vương quốc là tiềm năng cho hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành hành chính nhà nước.

2. Ðảng lãnh đạo trong quản trị và vận hành hành chính nhà nước thể hiện trong công tác thao tác tổ chức triển khai cán bộ. Các tổ chức triển khai Ðảng đã tu dưỡng, đào tạo và giảng dạy những Ðảng viên ưu tú, có phẩm chất và khả năng gánh vác những việc làm trong cỗ máy hành chính nhà nước, đưa ra những ý kiến về việc sắp xếp những cán bộ phụ trách vào những vị trí lãnh đạo của những cty hành chính nhà nước. Tuy nhiên yếu tố bầu, chỉ định được thực thi bởi những cty nhà nước theo trình tự, thủ tục do pháp lý quy định, ý kiến của tổ chức triển khai Ðảng là cơ sở để cơ quan xem xét và quyết định hành động ở đầu cuối.

3. Ðảng lãnh đạo trong quản trị và vận hành hành chính nhà nước thông qua công tác thao tác kiểm tra việc thực thi đường lối, chủ trương, chủ trương của Ðảng trong quản trị và vận hành hành chính nhà nước. Thông qua kiểm tra xác lập tính hiệu suất cao, tính thực tiễn của những chủ trương chủ trương mà Ðảng đưa ra từ đó khắc phục khiếm khuyết, phát huy những mặt tích cực trong công tác thao tác lãnh đạo.

4. Sự lãnh đạo của Ðảng trong quản trị và vận hành hành chính nhà nước còn được thực thi thông qua uy tín và vai trò gương mẫu của những tổ chức triển khai Ðảng và của từng Ðảng viên. Ðây là cơ sở nâng cao uy tín của Ðảng riêng với dân, với cơ quan nhà nước.

5. Ðảng đó đó là cầu nối giữa nhà nước và nhân dân. Sự lãnh đạo của Ðảng là cơ sở bảo vệ sự phối hợp của những cty nhà nước và tổ chức triển khai xã hội, lôi cuốn nhân dân lao động tham gia thực thi những trách nhiệm quản trị và vận hành nhà nước ở toàn bộ những cấp quản trị và vận hành.

6. Ðây là nguyên tắc cơ bản trong quản trị và vận hành hành chính nhà nước, cần phải vận dụng một cách khoa học và sáng tạo cơ chế Ðảng lãnh đạo, nhà nước quản trị và vận hành, nhân dân làm chủ trong quản trị và vận hành hành chính nhà nước, tránh khuynh hướng tuyệt đối hóa vai trò lãnh đạo của Ðảng cũng như khuynh hướng hạ thấp vai trò lãnh đạo của Ðảng trong quản trị và vận hành hành chính nhà nước. Vì vậy, đường lối, chủ trương của Ðảng không được sử dụng thay cho luật hành chính, Ðảng tránh việc và không thể làm thay cho cơ quan hành chính nhà nước. Các nghị quyết của Ðảng không mang tính chất chất quyền lực tối cao- pháp lý. Tuy nhiên, để bảo vệ hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành nhà nước không thể tách rời sự lãnh đạo của Ðảng.

Câu 7: Phân tích nguyên tắc triệu tập dân chủ:

a) Cơ sở pháp lý

Ðây là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà việt nam nên việc thực thi quản trị và vận hành hành chính nhà nước phải tuân theo nguyên tắc này. Ðiều 6-Hiến pháp 1992 quy định :Quốc hội, hội đồng nhân dân và những cty khác của nhà nước đều tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo nguyên tắc triệu tập dân chủ.

b) Nội dung nguyên tắc

Nguyên tắc triệu tập dân chủ bao hàm sự phối hợp giữa hai yếu tố triệu tập và dân chủ, vừa đảm bảo sự lãnh đạo triệu tập trên cơ sở dân chủ, vừa đảm bảo mở rộng dân chủ dưới sự lãnh đạo triệu tập.

¨ Tuy nhiên, đây không phải là yếu tố triệu tập toàn vẹn và tổng thể và tuyệt đối, mà chỉ riêng với những yếu tố cơ bản, chính yếu nhất, bản chất nhất. Sự triệu tập đó bảo vệ cho cơ quan cấp dưới, cơ quan địa phương có cơ sở và kĩ năng thực thi quyết định hành động của TW; đồng thời, vị trí căn cứ trên Đk thực tiễn của tớ, hoàn toàn có thể dữ thế chủ động sáng tạo trong việc xử lý và xử lý những yếu tố của địa phương và cơ sở. Cả hai yếu tố này vì thế phải có sự phối hợp ngặt nghèo, đồng điệu. Chúng có quan hệ qua lại, phụ thuộc và thúc đẩy nhau cùng tăng trưởng trong quản trị và vận hành hành chính nhà nước.

¨ Tập trung dân chủ thể hiện quan hệ trực thuộc, phụ trách và báo cáo của cơ quan quản trị và vận hành trước cơ quan dân chủ ; phân định hiệu suất cao, thẩm quyền giữa cơ quan quản trị và vận hành những cấp, bảo vệ sự lãnh đạo triệu tập của cấp trên của TW và quyền dữ thế chủ động của cấp dưới. Ngoài ra, đó là khối mạng lưới hệ thống “tuy nhiên trùng trực thuộc” của nhiều cơ quan quản trị và vận hành, bảo vệ sự phối hợp tốt nhất sự lãnh đạo triệu tập theo ngành với quyền quản trị và vận hành tổng thể của địa phương.

¨ Có sự phân cấp rành mạch. Quyền lực nhà nước không phải được ban phát từ cấp trên xuống cấp trầm trọng dưới. Sự phân quyền cho từng cấp là thiết yếu nhưng phải đồng thời được kết phù thích hợp với việc xác lập vai trò của từng cấp hành chính: TW, tỉnh, huyện, xã. Từ khi Ra đời, mỗi cấp đã có “thiên chức lịch sử” và vai trò quản trị và vận hành hành chính nhà nước riêng, đặc trưng. Có những hiệu suất cao được thực thi ở cấp dưới lại sở hữu hiệu suất cao hơn cấp trên, hoặc có những hiệu suất cao tất yếu phải được thực thi ở cấp cơ sở. Hương ước làng xã là một ví dụ. Hương ước không thể được “lập ra” ở cấp huyện, cấp mà hoàn toàn có thể có thật nhiều làng xã với những tập quán và lối sống rất khác nhau. Từ đó, nguyên tắc triệu tập dân chủ được biểu lộ rõ ràng như sau:

– Sự phụ thuộc của cơ quan hành chính nhà nước vào cơ quan quyền lực tối cao nhà nước cùng cấp.

Ðiều 6-Hiến pháp 1992 quy định : Nhân dân sử dụng quyền lực tối cao nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện thay mặt thay mặt cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và phụ trách trước nhân dân.

Như vậy, Hiến pháp quy định toàn bộ quyền lực tối cao nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân sử dụng quyền lực tối cao nhà nước thông qua những cty quyền lực tối cao nhà nước do chính họ bầu ra để thay mặt mình trực tiếp thực thi những quyền lực tối cao đó. Ðể thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành hành chính nhà nước, khối mạng lưới hệ thống cơ quan hành chính nhà nước được xây dựng và nó luôn có sự tùy từng những cty quyền lực tối cao nhà nước cùng cấp.

+ Các cơ quan quyền lực tối cao nhà nước có những quyền hạn nhất định trong việc xây dựng, thay đổi, bãi bỏ những cty hành chính nhà nước cùng cấp.

+ Trong hoạt động và sinh hoạt giải trí, những cty hành chính nhà nước luôn chịu sự chỉ huy, giám sát của cơ quan quyền lực tối cao nhà nước và phụ trách báo cáo hoạt động và sinh hoạt giải trí của tớ với cơ quan quyền lực tối cao nhà nước cùng cấp.

Tất cả sự phụ thuộc này nhằm mục đích mục tiêu bảo vệ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí của khối mạng lưới hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, phù phù thích hợp với ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân lao động, bảo vệ sự triệu tập quyền lực tối cao vào cơ quan quyền lực tối cao-cơ quan do dân bầu và phụ trách trước nhân dân.

– Sự phục tùng của cấp dưới riêng với cấp trên, của địa phương riêng với TW.

Nhờ có sự phục tùng này cấp trên và TW mới triệu tập quyền lực tối cao nhà nước để chỉ huy, giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí của cấp dưới và của địa phương, nếu không còn sự phục tùng sẽ xẩy ra tình trạng cục bộ địa phương, tùy tiện, vô chính phủ nước nhà.

+ Sự phục tùng ở đấy là yếu tố phục tùng mệnh lệnh hợp pháp trên cơ sở quy định của pháp lý.

+ Mặt khác, TW cũng phải tôn trọng ý kiến của cấp dưới, địa phương về công tác thao tác tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí và về những yếu tố khác của quản trị và vận hành hành chính nhà nước.

+ Phải tạo Đk để cấp dưới, địa phương phát huy sự dữ thế chủ động, sáng tạo nhằm mục đích hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao, nhằm mục đích dữ thế chủ động thực thi được “thẩm quyền cấp mình”. Có như vậy mới khắc phục tình trạng quan liêu, áp đặt ý chí, làm mất đi đi tính dữ thế chủ động sáng tạo của địa phương, cấp dưới.

– Sự phân cấp quản trị và vận hành.

Là sự phân định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn trong cỗ máy quản trị và vận hành hành chính nhà nước. Mỗi cấp quản trị và vận hành có những tiềm năng, trách nhiệm, thẩm quyền và những phương thức thiết yếu để thực thi một cách tốt nhất những tiềm năng, trách nhiệm của cấp mình.

Phân cấp quản trị và vận hành là một biểu lộ của nguyên tắc triệu tập dân chủ. Tuy nhiên, việc phân cấp phải đảm bảo những yêu cầu sau:

+ Phải xác lập quyền quyết định hành động của TW riêng với những nghành then chốt, những yếu tố có ý nghĩa kế hoạch để đảm bảo sự tăng trưởng cân đối hòa giải và hợp lý của toàn xã hội, bảo vệ sự quản trị và vận hành triệu tập và thống nhất của nhà nước trong phạm vi toàn quốc.

+ Phải mạnh dạn phân quyền cho địa phương, những cty cơ sở để phát huy tính dữ thế chủ động sáng tạo trong quản trị và vận hành, tích cực phát huy sức người, sức của, tăng cường sản xuất và phục vụ đời sống nhằm mục đích hoàn thành xong trách nhiệm mà cấp trên phó thác.

+ Phải phân cấp quản trị và vận hành rõ ràng, hợp lý trên cơ sở quy định của pháp lý. Hạn chế tình trạng cấp trên gom quá nhiều việc, lúc không làm xuể việc làm ấy thì giao lại cho cấp dưới. Phân cấp quản trị và vận hành phải xác lập hiệu suất cao cơ quan. Mỗi loại việc chỉ được thực thi bởi một cấp cơ quan, hoặc một vài cấp cơ quan. Cấp trên không phải lúc nào thì cũng thực thi được một số trong những hiệu suất cao một cách có hiệu suất cao như cấp dưới.

– Sự khuynh hướng về cơ sở

Hướng về cơ sở là việc những cty hành chính nhà nước mở rộng dân chủ trên cơ sở quản trị và vận hành triệu tập riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí của toàn bộ khối mạng lưới hệ thống những cty kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống xã hội trực thuộc. Các cty cơ sở của cỗ máy hành chính nhà nước là nơi tạo ra của cải vật chất trực tiếp phục vụ đời sống nhân dân. Vì thế nhà nước nên phải có những chủ trương quản trị và vận hành thống nhất và ngặt nghèo, phục vụ và giúp sức về vật chất nhằm mục đích tạo Đk để cty cơ sở hoạt động và sinh hoạt giải trí có hiệu suất cao. Có như vậy hoạt động và sinh hoạt giải trí của những cty này mới tăng trưởng một cách mạnh mẽ và tự tin theo như đúng khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Ðây cũng đó đó là việc thực thi “dân là gốc” trong hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành hành chính nhà nước.

– Sự phụ thuộc hai chiều của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương đều tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo nguyên tắc tuy nhiên trùng trực thuộc. Ðối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền chung một mặt tùy từng cơ quan quyền lực tối cao nhà nước cùng cấp, mặt khác tùy từng cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

Ví dụ: UBND Tỉnh A một mặt chịu sự chỉ huy của HÐND Tỉnh A theo chiều ngang, một mặt chịu sự chỉ huy của Chính phủ theo chiều dọc.

Ðối với cơ quan trình độ, một mặt tùy từng cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung cùng cấp, mặt khác nó tùy từng cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền trình độ cấp trên trực tiếp.

Ví dụ: Sở Tư pháp Tỉnh B, một mặt tùy từng UBND Tỉnh B, mặt khác tùy từng Bộ Tư pháp.

Nguyên tắc tuy nhiên trùng trực thuộc của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương bảo vệ sự thống nhất giữa quyền lợi chung của nhà nước với quyền lợi của địa phương, giữa quyền lợi ngành với quyền lợi của lãnh thổ.

Câu 8: Phân tích nguyên tắc nhân dân làm chủ:

Câu 9: Phân tích nguyên tắc pháp chế XHCN trong quản trị và vận hành HCNN:

a) Cơ sở pháp lý

Ðây là nguyên tắc thể hiện một nguyên tắc cơ bản của tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cỗ máy nhà nước. Bởi vì trước hết việc tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí hành chính phải hợp pháp, tức là phải tuân theo pháp lý. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa vì vậy là một giải pháp để phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. “Nhà nước quản trị và vận hành xã hội bằng pháp lý và không ngừng nghỉ tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa”. (Ðiều 12- Hiến pháp 1992)

b) Nội dung nguyên tắc

Biểu hiện của nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản trị và vận hành hành chính nhà nước như sau:

1. Trong nghành lập quy

Khi phát hành quy phạm pháp lý thuộc phạm vi thẩm quyền của tớ, những cty hành chính nhà nước phải tôn trọng pháp chế xã hội chủ nghĩa, phải tôn trọng vị trí cao nhất của hiến pháp và luật, nội dung văn bản pháp lý phát hành không được trái với hiến pháp và văn bản luật, chỉ được phát hành những văn bản quy phạm pháp lý trong phạm vi thẩm quyền và hình thức, trình tự, thủ tục do pháp lý quy định.

2. Trong nghành thực thi pháp lý

Việc vận dụng quy phạm pháp lý phải tuân theo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa, tức là phải phù phù thích hợp với yêu cầu của luật và những văn bản quy phạm pháp lý khác, phải thiết lập trách nhiệm pháp lý riêng với những chủ thể vận dụng quy phạm pháp lý, mọi vi phạm phải xử lý theo pháp lý, vận dụng pháp lý phải đúng nội dung, thẩm quyền và phải tôn trọng những văn bản quy phạm pháp lý do chính cơ quan ấy phát hành.

3. Trong nghành tổ chức triển khai

Ðể đảm bảo pháp chế trong quản trị và vận hành hành chính nhà nước yên cầu việc thực thi pháp chế phải trở thành hiệu suất cao quan trọng của mọi cơ quan quản trị và vận hành và ngay trong cỗ máy quản trị và vận hành cũng phải có những tổ chức triển khai trình độ thực thi hiệu suất cao này. Vi phạm nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong nghành nghề tổ chức triển khai là vi phạm nguyên tắc triệu tập dân chủ và nguyên tắc nhân dân lao động tham gia phần đông vào quản trị và vận hành hành chính nhà nước, vi phạm quan hệ Một trong những cty hành chính nhà nước với nhau.

4. Trong việc quản trị và vận hành nói chung

Mở rộng, bảo vệ những quyền dân chủ của công dân. Mọi quyết định hành động hành chính và hành vi hành chính đều phải nhờ vào quyền và quyền lợi hợp pháp của công dân trực tiếp hoặc gián tiếp. trái lại, việc hạn chế quyền công dân chỉ được vận dụng trên cơ sở hiến định.

5. Phải phụ trách trước xã hội và pháp lý

Các chủ thể quản trị và vận hành hành chính nhà nước phải phụ trách do những sai phạm của tớ trong hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành hành chính nhà nước, xâm phạm đến quyền lợi tới quyền và quyền lợi hợp pháp của công dân và phải bồi thường cho công dân. Chính vì vậy, hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành gắn sát với một chính sách trách nhiệm nghiêm ngặt riêng với một chủ thể quản trị và vận hành. Chế độ trách nhiệm ấy thông qua pháp lý và những khối mạng lưới hệ thống kỷ luật nhà nước. Cụ thể hơn, yêu cầu của quản trị và vận hành đặt dưới sự thanh tra, kiểm tra giám sát và tài phán hành chính để pháp chế được tuân thủ thống nhất, mọi vi phạm đều bị phát hiện và xử lý theo như đúng pháp lý. Sự kiểm tra và giám sát ấy, trước hết phải được bảo vệ thực thi chính từ chủ thể quản trị và vận hành. Tự kiểm tra với tư cách tổ chức triển khai trình độ vì thế cũng rất thiết yếu như sự kiểm tra, giám sát từ phía những cơ qaun nhà nước tương ứng, những tổ chức triển khai xã hội và công dân.

Câu 10: Phân tích nguyên tắc phối hợp quản trị và vận hành theo ngành và quản trị và vận hành theo lãnh thổ và biểu lộ của nguyên tắc này trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực thi những văn bản luật trong quản trị và vận hành HCNN lúc bấy giờ:

Ngành là một phạm trù chỉ tổng thể những cty, tổ chức triển khai sản xuất, marketing thương mại có cùng một cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính-kỹ thuật hay những tổ chức triển khai, cty hoạt động và sinh hoạt giải trí với cùng một mục tiêu giống nhau. Có sự phân loại những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt theo ngành tất yếu dẫn đến việc thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành theo ngành.

Quản lý theo ngành là hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành ở những cty, những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội có cùng cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính-kỹ thuật hay hoạt động và sinh hoạt giải trí với cùng một mục tiêu giống nhau nhằm mục đích làm cho hoạt động và sinh hoạt giải trí của những tổ chức triển khai, cty này tăng trưởng một cách đồng điệu, uyển chuyển, phục vụ được yêu cầu của nhà nước và xã hội. Hoạt động quản trị và vận hành theo ngành được thực thi với hình thức, qui mô rất khác nhau, hoàn toàn có thể trên phạm vi toàn quốc, trên từng địa hay một vùng lãnh thổ.

Quản lý theo địa giới hành đó đó là quản trị và vận hành trên một phạm vi địa phận nhất định theo sự phân vạch địa giới hành chính của nhà nước. Quản lý theo địa giới hành chính ở việt nam được thực thi ở bốn cấp:

– Cấp Trung ương (cấp nhà nước)

– Tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

– Xã, phường, thị xã.

Nội dung của hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành theo địa giới hành chính gồm đưa ra những chủ trương, chủ trương, có quy hoạch và kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội trên một phạm vi toàn lãnh thổ. Bắt đầu từ qui hoạch xây dựng và quản trị và vận hành kiến trúc cho sản xuất, đời sống dân cư sống và thao tác trên lãnh thổ. Tiếp đó, có sự tổ chức triển khai điều hòa phối hợp sự hợp tác, quản trị và vận hành thống nhất về khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển, link, link kinh doanh những cty kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội trên lãnh thổ…

Trong hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành hành chính nhà nước, quản trị và vận hành theo ngành luôn luôn được phối hợp ngặt nghèo với quản trị và vận hành theo địa giới hành chính. Ðây đó đó là yếu tố phối hợp giữa quản trị và vận hành theo chiều dọc của những Bộ với quản trị và vận hành theo chiều ngang của cơ quan ban ngành thường trực địa phương theo sự phân công trách nhiệm và phân cấp quản trị và vận hành Một trong những ngành, những cấp. Sự phối hợp này là một nguyên tắc cơ bản trong quản trị và vận hành hành chính nhà nước, mang tính chất chất thiết yếu, khách quan. Nội dung của quản trị và vận hành theo điạ giới hành chính:

+ Xây dựng qui hoạch và kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính-xã hội trên lãnh thổ, nhằm mục đích xây dựng cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính có hiệu suất cao từ TW tới địa phương.

+ Qui hoạch xây dựng kiến trúc cho sản xuất và đời sống dân cư sống và thao tác trên một địa giới hành chính. Ðầu tư kinh tế tài chính luôn luôn được khuyến khích và chù ý trong quy trình lập dự án công trình bất Động sản hạ tầng. Tuy nhiên, phải có kế hoạch và khuynh hướng, tránh tình trạng “góp vốn đầu tư đi trước, qui hoạch theo sau”, làm sự tăng trưởng và định cư bị xáo trộn, gây mất cân đối trong quản trị và vận hành kinh tế tài chính-xã hội.

+ Tổ chức điều hoà, phối hợp, hợp tác link kinh doanh Một trong những cty kinh tế tài chính trực thuộc Trung ương về những mặt có liên quan đến linh tế- xã hội trên địa phận lãnh thổ; bảo vệ cho những Đk ở địa phương phục vụ cho phương hướng tăng trưởng của TW, và phong phú hoá những kĩ năng, ngành nghề tăng trưởng.

+ Tổ chức, chăm sóc đời sống nhân dân trên một địa phận lãnh thổ, không kể những nhân, tổ chức triển khai đó do Trung ương hay địa phương quản trị và vận hành. Mặt khác, bảo vệ sự chấp hành pháp lý chủ trương của địa phương, không trái với Trung ương.

Câu 11: Phân tích những phương pháp quản trị và vận hành HCNN:

Khái niệm: Phương pháp quản lí hành chính nhà nước là phương pháp thực thi những hiệu suất cao và trách nhiệm của cỗ máy hành chính; phương pháp tác động của chủ thể quản lí hành chính nhà nước lên những đối tượng người dùng quản lí nhằm mục đích đạt được hành vi xử sự thiết yếu.

*Nhóm phương pháp chung :

Phương pháp kế hoạch hóa

Phương pháp thống kê

Phương pháp toán học

Phương pháp tâm lí xã hội

Phương pháp sinh lí học

1.     Phương pháp kế hoạch hóa

Xây dựng kế hoạch tăng trưởng KTXH

Lập quy hoạch tổng thể và chuyên ngành

Dự báo xu thể tăng trưởng

Đặt chương trình tiềm năng và xây dựng kế hoạch dài hạn, thời hạn ngắn

Sử dụng pp này để tính toán những chỉ tiêu kế hoạch, tổ chức triển khai thực thi và kiểm tra, nhìn nhận tình hình thực thi kế hoạch, những giải pháp cân đối

2.     Phương pháp thống kê

Tiến hành khảo sát, khảo sát, phân loại sử dụng những pp tính toán

Thu thập số liệu, tổng hợp và chỉnh lý để tính toán vận tốc tăng trưởng những chỉ tiêu quan trọng

Phân tích những nguyên nhân, dự báo tình hình của hiện tượng kỳ lạ quản lí

3.     Phương pháp toán học

Các cơ quan nhà nước sử dụng những máy điện toán  để tích lũy số liệu xử lý và tàng trữ thông tin

Tính toán cân đối những liên ngành trong mọi nghành quản lí

4.     Phương pháp tâm lí – xã hội:

Tác động vào tâm tư nguyện vọng, tình cảm của người lđ, tạo cho họ không khí hồ hởi yêu thích việc làm, gắn bó với tập thể hăng say thao tác, xử lý và xử lý những vướng mắc trong công tác thao tác, giúp sức xử lý và xử lý những trở ngại vất vả về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường

5.     Phương pháp sinh lí học

Các cq hành chính nhà nước tiền hành sắp xếp nơi thao tác phù phù thích hợp với sinh lí con người, tạo ra sự tự do trong thao tác và tiết kiệm chi phí những thao tác không thiết yếu nhằm mục đích nâng cao năng suất lao động như: sắp xếp phòng thao tác; bàn thao tác; ghế ngồi; sắc tố; ánh sáng…

Nhóm phương pháp quản lí hành chính nhà nước chủ yếu

•         Phương pháp thuyết phục

•         Phương pháp cưỡng chế

•         Phương pháp hành chính

•         Phương pháp kinh tế tài chính

–      Phương pháp thuyết phục

Thuyết phục là làm cho đối tượng người dùng quản lí làm rõ sự thiết yếu  và tự giác thực thi những hành vi nhất định hoặc tránh thực thi những hành vi nhất định

Thông qua pp thuyết phục Các chủ thể quản lí giáo giục cho mọi người nhận thức đúng đắn về kỷ cương xã hội, kỉ luật nhà nước, động viên họ tự giác thực thi trách nhiệm và trách nhiệm riêng với nhà nước

Các tổ chức triển khai xã hội là cơ sở để thực thi nguyên tắc này

Các giải pháp thuyết phục: Giải thích, nhắc nhở, tổ chức triển khai, giáo dục, lôi kéo, phục vụ thông tin, tuyên truyền tăng trưởng những hình thức tự quản xã hội, tổ chức triển khai thi đua, khen thưởng…

–      Phương pháp cưỡng chế

Cưỡng chế là giải pháp bắt buộc bằng bạo lực của những cty nhà nước có thẩm quyền riêng với những thành viên hoặc tổ chức triển khai nhất định trong những trường hợp mà pháp lý quy định.PP cưỡng chế trong quản lí hành chính nhà nước thể hiện trong việc vận dụng những giải pháp bắt buộc đơn phương riêng với đối tượng người dùng quản lí

Các hình thức cưỡng chế nhà nước: Cưỡng chế hình sự .Cưỡng chế dân sự .Cưỡng chế kỉ luật .Cưỡng chế hành chính .

–      Phương pháp hành chính: Là PP quản lí bằng phương pháp ra thông tư từ trên xuống, nghĩa là ra những quyết định hành động bắt buộc riêng với đối tượng người dùng quản lí. Đặc trưng là yếu tố tác động trực tiếp lên đối tượng người dùng bằng phương pháp quy định đơn phương trách nhiệm và phương án hành vi của đối tượng người dùng quản lí

Phương pháp hành chính gồm có: Quy định những quy tắc xử sự chung trong quản lí hành chính nhà nước

Quy định quyền hạn và trách nhiệm và trách nhiệm của những cty dưới quyền, giao trách nhiệm cho những cq đó

Thỏa mãn đơn phương yêu cầu hợp pháp của công dân

Kiểm tra việc chấp hành pháp lý, thực thi trách nhiệm của cấp dưới

Phương pháp kinh tế tài chính (hiệu suất cao): Là PP tác động gián tiếp đến hành vi của những đối tượng người dùng quản lí thông qua việc sử dụng những đòn kích bẩy kinh tế tài chính tác động đến quyền lợi của con người

Phươg pháp kinh tế tài chính gồm: Quyền tự chủ trong sản xuất marketing thương mại; Chế độ hạch toán kinh tế tài chính, chính sách thưởng…nhằm mục đích tạo Đk vật chất thuận tiện cho hoạt động và sinh hoạt giải trí có hiệu suất cao của đối tượng người dùng quản lí, sử dụng hợp lý tài sản được giao, phát huy và khai thác hợp lý nhất những kĩ năng sẵn có

 

Câu 12: vị trí, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn của chính phủ nước nhà trong cơ quan QLHCNN:

Điều 109 Hiến pháp 1992 và Điều 1 Luật tổ chức triển khai Chính phủ (2001) quy định Chính phủ là cơ quan chấp hành Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người đứng đầu Chính phủ theo Hiến pháp và Luật tổ chức triển khai Chính phủ (2001) là Thủ tướng

Vị trí pháp lý của Chính phủ :

1. Chính phủ là một thiết chế chính trị nắm quyền hành pháp, theo nguyên tắc thống nhất quyền lực tối cao nhà nước có sự phân công, phân cấp rành mạch giữa ba quyền: lập, hành và tư pháp, Chính phủ có hiệu suất cao rõ ràng là:

+ Có quyền lập qui để thực thi những luật do cơ quan lập pháp định ra;

+ Quản lý việc làm hằng ngày của nhà nước;

+ Quyền tổ chức triển khai cỗ máy hành chính và quản trị và vận hành cỗ máy đó;

+ Trong phạm vi luật định, có quyền tham gia vào những dự luật, tương hỗ Quốc hội trong hoạt động và sinh hoạt giải trí lập pháp.

2. Là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Ðiều 112 Hiến pháp 1992 và Chương II, Luật tổ chức triển khai Chính phủ công bố ngày 10/02/1992)

3. Là cơ quan chấp hành của Quốc hội, Chính phủ và những thành viên của Chính phủ chịu sự giám sát của Quốc hội, phụ trách trước Quốc hội và báo cáo với Quốc hội. Chính phủ phải vấn đáp phỏng vấn của đại biểu Quốc hội khi Quốc hội hoặc đại biểu Quốc hội có yêu cầu.

4. Trách nhiệm của Chính phủ và những cty thành viên: Chính phủ do Quốc hội lập ra trong kỳ họp thứ nhất của mỗi khoá Quốc hội. Quốc hội bầu TTCP theo đề xuất kiến nghị của Chủ tịch nước, giao cho TTCP đề xuất kiến nghị list những Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ để Quốc hội phê chuẩn

Chức năng của CP:

+ Có quyền lập quy để thực thi những luật do cơ quan lập pháp định ra.

+Quản lý việc làm hằng ngày của NN.

+Quyền tổ chức triển khai cỗ máy hành chính và quản trị và vận hành cỗ máy đó.

+Trong phạm vi luật định, có quyền tham gia vào những dự luật, tương hỗ Quốc hội trong hoạt động và sinh hoạt giải trí lập pháp.

Nhiệm vụ của CP:

Chính phủ thống nhất quản trị và vận hành việc thực thi những trách nhiệm chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh và đối ngoại của NN, đảm bảo hiệu lực hiện hành của cỗ máy NN từ TW đến cơ sở. Là cơ quan điều hành quản lý cao nhất, Cp chỉ huy triệu tập, thống nhất những bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, những cấp cơ quan ban ngành thường trực địa phương, CP có toàn quyền quyết định hành động những yếu tố có lien quan đến Hợp Đồng quản trị và vận hành NN trên phạm vi toàn quốc, trừ những việc làm của Quốc hội và UBTV Quốc hội ( Điều 112 Hiến pháp 1992 và chương II, Luật tổ chức triển khai Chính phủ công bố ngày 10/2/1992).

Thẩm quyền của CP:

– Quyền sáng tạo độc lạ lập pháp: Trên cơ sở đường lối chủ trương pháp lý của Ðảng và nhà nước, Chính phủ dự thảo:

+ Các văn bản luật trình Quốc hội;

+ Các văn bản pháp lệnh trình UBTV Quốc hội;

+ Các dự án công trình bất Động sản kế hoạch nhà nước và ngân sách nhà nước;

+ Các chủ trương lớn về đối nội và đối ngoại của nhà nước.

– Quyền lập quy: tức là phát hành những văn bản quản trị và vận hành dưới luật có tính chất qui phạm pháp lý nhằm mục đích:

+ Ðưa ra những chủ trương, giải pháp để thực thi chủ trương, pháp lý;

+ Bảo vệ quyền lợi nhà nước;

+ Bảo đảm trật tự xã hội;

+ Bảo đảm quyền và quyền lợi hợp pháp của công dân;

Chính phủ có thẩm quyền phát hành nghị quyết, nghị định. TTCP có thẩm quyền phát hành quyết định hành động, thông tư. Trong số đó, nghị định của Chính phủ bao giờ cũng là văn bản pháp quy.

– Quyền quản trị và vận hành và điều hành quản lý toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành nhà nước trên toàn bộ những nghành của đời sống xã hội theo như đúng đường lối, chủ trương chủ trương của Ðảng, văn bản luật của Quốc hội, UBTV Quốc hội và khối mạng lưới hệ thống văn bản lập quy của Chính phủ.

– Quyền xây dựng và lãnh đạo toàn bộ khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai, những cty quản trị và vận hành nhà nước từ TW tới địa phương, từ cơ quan HCNN có thẩm quyền chung đến cơ quan HCNN có thẩm quyền trình độ.

– Quyền tổ chức triển khai những cty sản xuất, marketing thương mại theo những hình thức thích hợp, lãnh đạo những cty ấy marketing thương mại theo như đúng kế hoạch, đúng cơ chế, đúng pháp lý.

Câu 13: Trình bày quy trình tuyển dụng công chức ở Việt Nam lúc bấy giờ:

Tuyển dụng công chức: là việc tuyển người vào thao tác trong biên chế của cơ quan Nhà nước thông qua thi hoặc xét tuyển.

Định kỳ thường niên (vào quí IV năm trước đó), trưởng những phòng trình độ, cty trực thuộc sở vị trí căn cứ vào tình hình thực tiễn của cty mình nhìn nhận nhu yếu việc làm, vị trí công tác thao tác của từng chức vụ, đề xuất kiến nghị nhu yếu biên chế.

. Căn cứ đề xuất kiến nghị biên chế của những phòng trình lên, Chánh Văn phòng tổng hợp, lập kế hoạch biên chế trình Giám đốc Sở xem xét và gửi Sở Nội vụ thẩm địn.

Khi có thông báo của Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng thực thi theo chỉ huy của Giám đốc Sở thông báo tuyển công chức, viên chức trên những phương tiện đi lại thông tin đại chúng,

. Chánh Văn phòng giúp sở tiếp nhận hồ sơ dự tuyển;

Trường hợp thi tuyển: Sở nộp list và hồ sơ dự tuyển tại Sở Nội vụ. Thực hiện thi  tuyển theo quy định hiện hành.

Trường hợp xét tuyển: Hội đồng tuyển dụng sở họp xét hồ sơ dự tuyển và lập biên bản họp hội đồng tuyển dụng.

Trường hợp thi tuyển: Căn cứ thông báo kết quả trúng tuyển của Sở Nội vụ; Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định hành động tuyển dụng vào thao tác theo  quy định.

Trường hợp xét tuyển: Căn cứ kết quả họp xét, Chánh Văn phòng lập list những người dân đủ Đk tuyển dụng trình Giám đốc Sở phê duyệt và báo cáo Sở Nội vụ kết quả tuyển dụng theo quy định phân cấp (gửi văn bản đề xuất kiến nghị Sở Nội Vụ tiếp nhận, điều động công chức, viên chức theo phân cấp của UBND tỉnh).

Văn phòng sở hoàn thiện hồ sơ và đưa vào tàng trữ.

 

Câu 14: Phân tích những quyền và trách nhiệm và trách nhiệm cơ bản của công dân được quy định trong hiến pháp năm 1992:

a.Các quyền cơ bản của công dân:

Nhóm quyền dân chủ về chính trị gồm có:

Quyền tham gia quản trị và vận hành NN và xã hội; Tham gia thảo luận những yếu tố chung của toàn nước và địa phương kiến nghị vs những CQNN, biểu quyết khi NN trưng cầu ý dân, quyền bầu cử, ứng cử vào Quốc hội và HĐND theo quy định của pháp lý, quyền khiếu nại, tố cáo vs cơ quan NN có thẩm quyền về những việc làm trái pháp lý của cơ quan NN, Tổ chức kinh tế tài chính, TC xã hội, cty vũ trang nhân dân or bất kể thành viên nào.

Nhóm quyền dân chủ về kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội gồm có:

Quyền lao động: quyền tự do marketing thương mại theo quy định của PL: quyền học tập, quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà tại, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác, quyền thừa kế, quyền đc bảo vệ sức mạnh thể chất, quyền đc xây dựng nhà tại, quyền bình đẳng nam nữ, quyền đc bảo lãnh về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, quyền nghiên cứu và phân tích khoa học, ý tưởng sáng tạo, sáng tạo, quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đc hưởng chính sách bảo vệ sức mạnh thể chất, quyền đc NN và XH tạo đk học tập,….

Nhóm quyền tự do dân chủ, tự do thành viên gồm có:

Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền đc thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của PL, quyền tự do đi lại và cư trú trong nước, ra quốc tế và từ quốc tế về nước theo quy định của PL, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền bất khả xâm phạm về than thể, quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

b.Tính chất của những quyền công dân đc ghi nhận trong hiến pháp:

Tính khá đầy đủ: Mọi công dân nước CHXHCNVN đều phải có những quyền, trên all những nghành chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xh.

Tính rộng tự do và công minh: Mọi công dân k phân biệt về trình độ chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, giới tính… đều đc hưởng những quyền cơ bản mà Hiến pháp quy định. Việc thực thi những quyền này nhờ vào nguyên tắc “ Mọi công dân đều bình đẳng trc pháp lý” ( Điều 52). Tuân thủ nguyên tắc này trong thực thi quyền của mỗi công dân là bảo vệ công minh xã  hội, đảm bảo cho pháp lý đc thi hành nghiêm chỉnh.

Tính hiện thực và tăng trưởng: Hiến pháp năm 1946 có 18 điều quy định về quyền và trách nhiệm và trách nhiệm cơ bản của công dân,, xác lập vị trí làm chủ của nhân dân ta sau khi thoát khỏi cảnh nô lệ. tiếp đó, hiến pháp 1959 vs 21 điều và hiến pháp 1980 vs 29 điều tiếp tục xác lập và tăng trưởng chính sách định quyền và trách nhiệm và trách nhiệm cơ bản của công dân việt nam.

Đến hiến pháp 1992- Hiến pháp của thời kì thay đổi, quyền và trách nhiệm và trách nhiệm cơ bản của công dân việt nam đã đc ghi nhận trong 34 điều. như vậy, về số lượng những quyền cơ bản của công dân ngày càng pt phù phù thích hợp với mỗi gđ lịch sử của CM VN. Nội dung của những quyền ghi nhận trong hiến pháp cũng càng phong phú và hoàn thiện.

c.Các trách nhiệm và trách nhiệm cơ bản của công dân:

Các trách nhiệm và trách nhiệm cơ bản của công dân đc ghi nhận trong Hiến pháp bao goomg: Nghĩa vụ trung thành với chủ vs Tổ quốc, trách nhiệm và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, trách nhiệm và trách nhiệm tôn trọng và bảo vệ tài sản của NN và quyền lợi công cộng, trách nhiệm và trách nhiệm đóng thuế và lao động công ích, trách nhiệm và trách nhiệm thuân theo Hiến pháp và pháp lý.

d.Tính chất của trách nhiệm và trách nhiệm công dân đc quy định trong Hiến pháp:

 Tính thống nhất giữa quyền hạn: Tính chất này đc thể hiện ở điều 51, hiến pháp 1992 :” Quyền của công dân k tách rời trách nhiệm và trách nhiệm công dân. NN đảm bảo những quyền công dân, công dân phải làm tròn trách nhiệm và trách nhiệm của tớ đối vs NN và xh”. Quy định này đã cho toàn bộ chúng ta biết, mỗi công dân đc hưởng quyền thì đồng thời cũng phải làm trách nhiệm và trách nhiệm riêng với NN. Làm tròn trách nhiệm và trách nhiệm riêng với NN sẽ tạo ra những đk thuận tiện để NN đảm bảo thực thi ngày càng tốt hơn những quyền công dân.

Tính thống nhất giữa trách nhiệm và trách nhiệm và đạo đức XHCN:

Pháp luật XHCN về cơ bản có nhiều điểm thống nhất vs đạo đức XHCN, thích hợp vs truyền thống cuội nguồn tốt đẹp của dân tộc bản địa VN và con ng VN, vs những thuần phong mỹ tục của dân tộc bản địa ta từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Thể hiện niềm vinh dự, tự hào của mỗi công dân khi làm trách nhiệm và trách nhiệm riêng với NN:

Thực tế đã cho toàn bộ chúng ta biết, trong đấu tranh dựng nước và giữ nước cũng như trong sự nghiệp thay đổi lúc bấy giờ, nhân dân ta k tiếc xương máu, của cải để làm trách nhiệm và trách nhiệm đối vs Tổ quốc, để đánh thắng giặc ngoại xâm, giành quyền làm chủ của công dân 1 nước độc lập, giành lại c/s ấm nó, tự do, hp. Đó đó đó là niềm vinh dự, tự hào của mỗi công dân khi làm trách nhiệm và trách nhiệm riêng với Tổ quốc, góp thêm phần tạo ra những thành quả to lớn của cách mạng việt nam.

 

C âu 15: Phân biệt giữa Vi phạm hành chính vs tội phạm:

-Tính chất:

+Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội đc quy định trong bộ luật  hình sự, do người dân có khả năng trách nhiệm hình sự cố ý hoặc vô ý xâm phạm những QHXH đc luật hình sự bảo vệ.

+Vi phạm HC là những hành vi trái pháp lý do những thành viên, TC có khả năng HC thực thi 1 cách cố ý hoặc vô ý xâm hại quy tắc NN trong những nghành đời sống xã hội mà k phải là tội phạm và theo quy định của pháp lý phải bị xử phạt HC.

Vi phạm HC k gây nguy hiểm cho xã hội cao như tội phạm.

-Văn bản quy định:

+Tội phạm quy định trong bộ luật hình sự, hành vi nào là hành vi phạm tội đc bộ luật hình sự quy định.

+Vi phạm hành chính đc quy định trong pháp lệnh xử lý vi phạm HC,

-Đối tượng xâm hại:

+Tội phạm: hầu hết xâm hại trong những nghành của xã hội.

+VPHC: Là phạm vi hầu hết xẩy ra trong những nghành của quản trị và vận hành NN, trật tự quản trị và vận hành NN trên mọi đời sống xã hội.

-Hình thức xử lý:

+Tội phạm:Có hình thức tăng nặng và giảm nhẹ đc vận dụng trong quyết định hành động hình phạt.

+VPHC: K có hình thức tăng nặng, giảm nhẹ.

-Chủ thể:

+ Chủ thể của tội phạm k phải là tổ chức triển khai vì k có khả năng trách nhiệm hình sự và k vận dụng đc hình phạt với tổ chức triển khai.

+ Chủ thể của vi phạm HC hoàn toàn có thể là tổ chức triển khai.

   

Câu 16: Phân tích những nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính:

-.Mọi vi phạm HC phải đc phát hiện kịp thời và phải bị đình chỉ ngay. Việc xử lý vi phạm HC phải đc tiến hành nhanh gọn, công minh, triệt để, mọi hậu quả do vi phạm HC gây ra phải đc khắc phục theo như đúng quy định của PL,

-.Cá nhân, tổ chức triển khai bị xử phạt HC khi có vi phạm HC do PL quy định rõ ràng trong những văn bản luật của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghị định của chính phủ nước nhà.

Các văn bản do TT Chính Phủ nước nhà, những Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, hội đồng nhân dân, UBND phát hành để chỉ huy, hướng dẫn, TC thực thi xử lý vi phạm HC theo thẩm quyền k đc quy định hành vi vi phạm HC và hình thức, mức xử phạt.

Cá nhân chỉ bị vận dụng những giải pháp xử lý hành chính khác nếu thược 1 trong những đối tượng người dùng đc quy định tại những điều 23, 24, 25, 26,27 của Pháp lệnh này

-Việc xử lý vi phạm HC phải do người dân có thẩm quyền tiến hành theo như đúng quy định của PL.

-Một hành vi vi phạm HC chỉ bị xử phạt 1 lần, rõ ràng:

Một hành vi vi phạm đã đc người dân có thẩm quyền xử phạt ra quyết định hành động xử phạt hoặc lập biên bản để xử phạt thì k đc lập biên bản, ra quyết định hành động xử phạt lần thứ hai riêng với chính hành vi đó nữa. Trong trường hợp hành vi vi phạm vẫn tiếp tục đc thực thi tuy nhiên đã biết thành ng có thẩm quyền xử phạt ra lệnh đình chỉ thì bị vận dụng tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 8 điều 9 của Pháp lệnh.

Một hành vi vi phạm HC đã đc ng có thẩm quyền xử phạt ra quyết định hành động xử phạt thì k đồng thời vận dụng giải pháp xử lý HC khác quy định tại điều 22 của Pháp lệnh đối vs hành vi đó.

Trong trường hợp hành vi vi phạm có tín hiệu tội phạm bị chuyển hồ sơ đề xuất kiến nghị truy cứu trách nhiệm hình sự mà trước này đã có quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính thì ng đã quyết định hành động xử phạt phải hủy bỏ quyết định hành động xử phạt, nếu chưa ra quyết định hành động xử phạt thì k xử phạt vi phạm hành chính riêng với hành vi đó.

Nhiều người cùng thực thi 1 hành vi vi phạm hành chính thì từng người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi đó và ng có thẩm quyền xử phạt vị trí căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân người vi phạm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ mà ra quyết định hành động xử phạt riêng với từng ng cùng thực thi vi phạm HC.

Một người thực thi nhiều hành vi vi phạm HC thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, người dân có thẩm quyền chỉ ra 1 quyết định hành động xử phạt trong số đó quyết định hành động hình thức, mức xử phạt riêng với từng hành vi vi phạm, nếu cá hình thức xử phạt là phạt tiền thì cộng lại thành mức phạt chung ( khoản 2 điều 56 của pháp lệnh).

-Việc xử lý vi phạm hành chính phải vị trí căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân người vi phạm và những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng để quyết định hành động hình thức, giải pháp xử lý thích hợp.

-K xử lý vi phạm hành chính trong những trường hợp thuộc tình thế cấp thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất thần hoặc vi phạm HC trong lúc đang mắc bệnh tinh thần hoặc những bệnh khác làm mất đi kĩ năng nhận thức hoặc kĩ năng điều khiển và tinh chỉnh hành vi của tớ.

 

Câu 17: Phân tích những yếu tố cấu thành của vi phạm PL hành chính:

a.      Chủ thể của quan hệ PLHC: Là những bên tham gia vào quan hệ pháp lý HC, có khả năng chủ teher. Có quyền và trách nhiệm và trách nhiệm tương ứng riêng với nhau theo quy đinh của pháp lý HC.

*Chủ thể của quan hệ PL HC gồm có: Cơ quan NN. Cán bộ NN, TC xã hội, cty kinh tế tài chính, công dân VN, người quốc tế và ng k quốc tịch. Trong số đó có một loại chủ thể luôn luôn hiện hữu trong mọi quan hệ PL HC: chủ thể quản trị và vận hành, bên có thẩm quyền hành chính nhà nước.

Chủ thể quản trị và vận hành HCNN: Là những thành viên hay TC của con ng mang quyền lực tối cao HCNN,cần hội tụ đủ 2 yếu tố sau:

-Có thẩm quyền HCNN do PL quy định

-Tham gia vào quan hệ PLHC vs tư cách của chủ thể có thẩm quyền hành chính NN, k vượt thoát khỏi thẩm quyền đã quy định.

Chủ thể bắt buộc trong quan hệ pháp lý HC có quyền nhân danh NN để đơn phương ra những mệnh lệnh buộc phía bên kia phải thực thi. Điều kiện để trở thành chỉ thể:

+Cơ quan HCNN, cán bộ HCNN.

+Cơ quan NN khác, thành viên, TC xã hội tham gia vào 1 quan hệ PL rõ ràng vs tư cách là bên có thẩm quyền HCNN đc quy định trong PLHC.

*Chủ thể của QLHCNN:

Là 1 bên trong quan hệ PLHC, chịu sự quản trị và vận hành,chấp hành mệnh lệnh của chủ thể quản trị và vận hành. Trong quan hệ PLHC, đây hoàn toàn có thể là cơ quan, TC, thành viên tham gia k vs tư cách có quyền lực tối cao HCNN, hoặc thành viên, công dân, những TC kinh tế tài chính ngoài quốc doanh, những TC xã hội k mang quyền lực tối cao HCNN. Theo hiến pháp VN:

“NN CHXHCNVN là NN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.( Điều 2 Hiến pháp 1992).

“NN bảo vệ và k ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân” (Điều 3 Hiến pháp 1992).

“Công dân có quyền tham gia vào quản trị và vận hành NN..”( Điều 53 Hiến pháp 1992).

b.Khách thể của quan hệ PLHC:

là trật tự quản trị và vận hành HCNN. Trật tự này đc quy định trong từng nghành rõ ràng và khi tham gia vào quan hệ này, đối tượng người dùng mà những chủ thể mong ước hướng tới là những quyền lợi về vật chất hoặc những quyền lợi phi vật chất, nó góp phần vai trò là yếu tố khuynh hướng cho việc hình thành và vận động của một quan hệ PLHC. ở đây có sự rất khác nhau về khách thể của quan hệ PLHC công và tư.

 

Câu 18: Khái niệm vi vi phạm HC và thẩm quyền phát hành vi phạm hành chính?

KN: Là hành vi xâm hại những quy tắc quản lí hành chính nhà nước do chủ thể có khả năng phụ trách pháp lí hành chính thực thi một cách cố ý hoặc vô ý, có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn so với tội phạm hình sự theo quy định của pháp lý phải bị xử phạt hành chính

Thẩm quyền phát hành vi phạm HC:

•         Chủ tịch UBNDCC

•         Công an nhân dân

•         Bộ đội biên phòng

•         Cảnh sát biển

•         Hải quan

•         Kiểm lâm

•         Tòa án nhân dân

•         Cơ quan thi hành dân sự

•         Cơ quan thuế

•         Quản lí thị trường

•         Thanh tra chuyên ngành

•         Giám đốc cảng vụ hàng hải

•         Cảng vụ thủy trong nước

•         Cảng vụ hàng không

 

4159

Video Phương pháp mệnh lệnh phục tùng của ngành luật hành đó đó là phương pháp kiểm soát và điều chỉnh hầu hết vi ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Phương pháp mệnh lệnh phục tùng của ngành luật hành đó đó là phương pháp kiểm soát và điều chỉnh hầu hết vi tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Phương pháp mệnh lệnh phục tùng của ngành luật hành đó đó là phương pháp kiểm soát và điều chỉnh hầu hết vi miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Phương pháp mệnh lệnh phục tùng của ngành luật hành đó đó là phương pháp kiểm soát và điều chỉnh hầu hết vi miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Phương pháp mệnh lệnh phục tùng của ngành luật hành đó đó là phương pháp kiểm soát và điều chỉnh hầu hết vi

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phương pháp mệnh lệnh phục tùng của ngành luật hành đó đó là phương pháp kiểm soát và điều chỉnh hầu hết vi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phương #pháp #mệnh #lệnh #phục #tùng #của #ngành #luật #hành #chính #là #phương #pháp #điều #chỉnh #chủ #yếu