Kinh Nghiệm về Phun thuốc BVTV đúng phương pháp dán 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Phun thuốc BVTV đúng phương pháp dán được Update vào lúc : 2022-04-05 20:05:25 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

    2. Kỹ thuật 4 đúng trong việc dùng thuốc BVTV 2.1 Đúng thuốc 2.2 Đúng liều lượng 2.3 Đúng lúc 2.4 Đúng cách 3. Đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín khi cất giữ thuốc BVTV chưa sử dụng hếtVideo liên quan

– Khi sử dụng thuốc BVTV để phun trên đồng ruộng, thuốc BVTV sẽ tác động đến dịch hại và hạn chế tác hại của chúng đến cây trồng, sinh vật có ích và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sinh sống. Nếu không còn giải pháp sử dụng đúng đắn thì thuốc BVTV không riêng gì có gây ô nhiễm cho dịch hại mà còn gây tác hại cho những người dân, cây trồng, sinh vật có ích và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống.

Do vây, tiềm năng của việc dùng thuốc BVTV trên đồng ruộng phải gồm có hai mặt không thể tách rời là:

– Pháp huy tác dụng tích cực của việc dùng thuốc BVTV trong việc đẩy lùi tác hại của dịch hại.

– Hạn chế đến mức thấp nhất tác dụng xấy của thuốc BVTV đến con người, cây trồng, sinh vật có ích và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống.

Để đạt được tiềm năng trên, cần thực thi hai điều cơ bản sau:

– Thực hiện phương pháp phòng trừ tổng hợp riêng với mọi loài dịch hại và cây trồng, chỉ dùng giải pháp hóa học (phun thuốc trừ khi dịch hại trên đồng ruộng) trong trường hợp đã thực thi mọi giải pháp phòng trừ khác, nhưng dịch hại vẫn phát sinh, tăng trưởng với mức độ cao hoàn toàn có thể gây tổn thất nặng đến năng suất và phẩm chất nông sản.

– Đảm bảo sử dụng thuốc BVTV đúng thuốc, đúng đối tượng người dùng, đúng liều lượng, đúng nồng độ, đúng thời hạn, đúng phương pháp và phạm vi được cho phép, đúng thời hạn cách ly; đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín cho những người dân, cây trồng, vật nuôi, vệ sinh bảo vệ an toàn và uy tín thực phẩm và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

2. Kỹ thuật 4 đúng trong việc dùng thuốc BVTV

Tinh thần cơ quản của kỹ thuật 4 đúng (Đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời cơ, đúng phương pháp dán) trong việc dùng TBVTV là tìm mọi viện pháp (chọn thuốc, pha thuốc, phun thuốc trên đồng ruộng …) sao cho:

– Thuốc tiếp xúc với dịch hại nhiều nhất.

– Thuốc xâm nhập được vào khung hình dịch hại nhiều nhất.

– Thuốc dịch chuyển và tác động đến khung hình dịch hại mạnh nhất.

Nhưng đồng thời phỉa nỗ lực hạn chế đến mức thấp nhất sự tiếp xúc, sự xâm nhập, sự dịch chuyển và tác động của thuốc đến người, cây trồng, sinh vật có ích và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống.

2.1 Đúng thuốc

– Mỗi một loại thuốc BVTV có một phổ tác động đặc trưng do vậy muốn chọn đúng thuốc yên cầu người tiêu dùng thuốc phải xác lập rõ đối tượng người dùng dịch hại mà mình cần phòng trừ.

– Mỗi thuốc BVTV yên cầu một Đk ngoại cảnh trên đồng ruộng thích hợp để hiệu lực hiện hành của chúng riêng với dịch hại phát huy tác dụng một cách tối đa. Ví dụ những thuốc trừ cỏ nhóm Sulfonylurea yên cầu khi phun trên ruộng phải có một lớp nước 2-4 cm (ngập lá cỏ) thì hiệu lực hiện hành trừ cỏ của thuốc mới cao.

– Vì dịch hại hoàn toàn có thể tăng trưởng tính kháng của chúng riêng với những thuốc BVTV nên riêng với những dịch hại phải phòng trừ nhiều lần trên một vòng đời của cây trồng cũng như trong cả vụ cây trồng thì việc chọn đúng thuốc chọn những thuốc được sử dụng có tổng ngân sách thấp nhất và không sử dụng chỉ một loại thuốc cho toàn bộ mỗi lần phun.

– Thuốc BVTV là những chất độc, nhất là những thuốc trừ sâu nên việc chọn đúng thuốc nghĩa là chọn những thuốc có mức độ độc thấp, thuốc có tính tinh lọc cao riêng với những loài kỹ sinh thiên địch và có thời hạn cách ly ngắn nhất là lúc phun thuốc cho rau ăn lá và ăn quả.

– Chọn đúng thuốc còn tồn tại nghĩa là chọn những thuốc bảo vệ an toàn và uy tín cho cây trồng được phun thuốc. Điều này đặc biệt quan trọng cần để ý quan tâm riêng với thuốc trừ cỏ.

2.2 Đúng liều lượng

Liều lượng khuyến nghị sử dụng trên đồng ruộng được in trên nhãn thuốc là kết quả của việc khảo nghiệm thuốc trước lúc Đk vào khuôn khổ thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam. Và được hội đồng tư vấn quyết định hành động trên kết quả khảo nghiệm thụ được. Tuy vậy, trong nhiều kết quả khảo sát nông dân cả ngước về việc họ sử dụng thuốc BVTV đã cho toàn bộ chúng ta biết nông dân thường phun thuốc với liều lượng cao hơn liều lượng khuyến cao từ là 1,5-2 lần, nhất là nông dân ở những vùng trồng rau.

– Việc phun đúng liều lượng làm giảm kĩ năng bị diệt của nhiều chủng loại ký sinh thiên địch trên đồng ruộng, vì thường những loài này dễ bị ảnh hưởng của thuốc hơn những loài sâu hại. Mặt khác việc phun cao hơn liều khuyến cao không nghĩa là dịch hại sẽ bị tiêu diệt hết hoàn toàn cũng như sẽ tạo Đk để dịch hại nhành hình thành và tăng trưởng tính kahngs với thuốc BVTV. Hậu quả là số lần phun thuốc sẽ tăng thêm do cân đối giữa dịch hại và quân địch tự nhiên của chúng bị phá vỡ, thuốc sẽ mất hiệu lực hiện hành trừ dịch hại do chúng đã kháng với loại thuốc BVTV đó và hoàn toàn có thể kháng chéo với những loại thuốc khác.

– Dùng thuốc với liều cao hơn jhuyeens cáo càng làm ngày càng tăng rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn bị ngộ độc cho những người dân đi phun thuốc, người sống ở gần vùng phun thuốc và người tiêu dùng nông sản có thuốc.

– Ngoài ra còn tồn tại rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn cây trồng bị hại do liều lượng thuốc cao gây ra (nhất là lúc sử dụng thuốc trừ cỏ).

Xem thêm

2.3 Đúng lúc

– Về mặt dịch hại vào những quy trình sinh trưởng rất khác nhau của dịch hại mà mức độ mẫn cảm của chúng riêng với thuốc BVTV là rất khác nhau. Do vây phun thuốc đúng thời cơ là phun vào thời gian dịch hại trên đồng ruộng dễ bị tiêu diệt nhấ do loại thuốc mình sử dụng. Sâu hại thường mẫn cảm nhất với thuốc BVTV khi chúng ở quy trình sâu non thuổi nhỏ; Nấm bệnh dễ bị tiêu diệt khi chúng mới xâm nhập và cây trồng; Các thuốc trừ cỏ với hoạt chất rất khác nhau có hoạt tính trừ cỏ cao riêng với từng quy trình sinh trưởng của cỏ rất khác nhau.

– Với cây trồng có những quy trình dễ bị gây hại bởi từng loại thuốc BVTV nhất định, tốt nhất nên hạn chết phun thuốc lúc cây đang ra hoa.

– Về mặt kinh tế tài chính: Phun thuốc đúng thời cơ là tác động vào lúc tỷ suất sâu hại đạt đến ngưỡng kinh tế tài chính. Điều này phải được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cho từng trường hợp rõ ràng; phun đúng thời cơ ũng là tránh phun thuốc khi trười sắp mưa to hoàn toàn có thể làm rửa trôi hết thuốc trên mặt lá, thân cây.

– Đối với những người đi phun thuốc đúng thời cơ nghĩa là phun thuốc lúc nào ít gây hại nhất cho sức mạnh thể chất: phun thuốc vào lúc trời mát, không còn gió to để thuốc đỡ tạt vào mặt, hay bay đi quá xa khỏi nơi cần phun thuốc.

– Phun thuốc đúng thời cơ còn nhằm mục đích hạn chế một phần tác hại của thuốc riêng với sinh vật có ích: ở vùng có nuôi ông mật, nên phun nhữn loại thuốc vào buổi chiều khi ong đã về tổ; những vùng này nên làm phun những loại thuốc nội hấp để thuốc xâm nhập nhanh vào bên trong mô thực vật, đến sáng sau, thuốc không hề tồn tại trên mặt lá để hoàn toàn có thể gây nguy hại cho ong.

– Phun thuốc đúng thời cơ là không phun thuốc vào quá gần ngày thu hoạch nông sản. Phải tùy lại thuốc mà ngưng sử dụng trước lúc thu hoạch thuở nào gian nhất định (tùy thời hạn cách ly của mỗi loại thuốc).

2.4 Đúng cách

– Dùng thuốc đúng thể hiện trước hết ở khâu pha thuốc. Đa số chế phẩm thuốc BVTV sử dụng trong nông nghiêp lúc bấy giờ là những chế phẩm ở httr lỏng hoặc ở thể rắn, khi sử dụng phải hòa với nước. Pha thuốc đúng phương pháp dán là làm thể nào khiến cho chế phẩm được hòa trộn thật đồng đều vào nước, như vậy khi phun thuốc sẽ đương trang trải thật đều trên vật được phun (lá cây, thân cây, mặt đất).

Một số lưu ý khi sử dụng thuốc BVTV

– Cách pha thuốc BVTV:

+ Tính toán xem thửa ruộng định phun thuốc sẽ phải phun bao nhiêu bình bơm, dùng bao nhiêu thuốc cho từng bình bơm.

+ Bình bơm phải được rửa sạch và kiểm tra trước thật kỹ, xem có nơi nào bị rò rỉ không.

+ Cân đo đúng chuẩn lượng thuốc cần cho một bình bơm.

+ Nếu là thuốc ở dạng lỏng thì đổ nước vào trong bình bơm khoảng chừng 1-2 lít nước, kế đó rót từ từ vào trong bình bơm lượng thuốc đã đong, vừa rót thuốc vào trong bình vừa dùng một thanh tre quấy kỹ, sau cùng đổ nốt lượng nước còn sót lại vào trong bình, đổ từ từ, vừa đổ vừa khuấy cho thuốc hòa đều vào nước. Sau đó đổ vào trong bình bơm rồi thêm nước vào cho đủ (đổ từ từ, vừa đổ vừa khuấy)>

+ Để đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín khi pha thuốc, phải có dụng cụ pha thuốc thích hợp (ống đong, chân thuốc, que khuấy, xô pha thuốc …), đồ bảo lãnh lao động thích hợp (kính khẩu trang, găng tay …) Việc pha thuốc phải được tiến hành xa nhà tại, chuồng trại gia súc và không được gây ô nhiễm cho nguồn thức ăn.

Khâu tiếp theo của việc dùng thuốc đúng phương pháp dán là phun rải thuốc trên đồng ruộng cho đúng phương pháp dán.

– Phun rải thuốc đúng phương pháp dán là làm thế nào khiến cho thuốc BVTV tiếp xúc được với dịch hại nhiều nhất, có những loại sâu hại chỉ triệu tập phá ở gốc (ví dụ rầy nâu), có những loại chuyên sống trên lá, trên ngọn, lại sở hữu những loài chỉ sống ở mặt dưới là. Vì vậy, khi phun thuốc phải hướng vòi phun sao cho tia thuốc thập trung vào nơi định phun.

– Có những loại thuốc BVTV yên cầu phải có những Đk nhất định phát huy được tác dụng, phun rải thuốc đúng phương pháp dán là làm thế nào thỏa mãn nhu cầu được nhữ Đk đó. Ví dụ có loại thuốc trừ cỏ yên cầu phải được phun trong mức chừng một vài ngày sau sạ, khi phun và sau khi phun 5-7 ngày ruộng phải được rút nước… Nếu xét thấy khó thỏa mãn nhu cầu những yêu cầu đó thì chuyển sang chọn loại thuốc khác cho thích hợp.

– Dùng thuốc đúng phương pháp dán còn nhằm mục đích đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín cho những người dân đi phun thuốc, cho những người dân ở gần nơi phun thuốc: Không đi phun thuốc khi trời nổi gió to để tránh cho thuốc khỏi bị cuốn ra đi gây ô nhiễm cho vùng lân cận, không đi phun thuốc ngược chiều gió tránh cho thuốc khỏi tạt nhiều vào mặt, miix, khung hình của người đi phun rải thuốc.

– Dùng thuốc đúng phương pháp dán còn tồn tại nghĩa là không tự ý hỗn hợp nhiều loại thuốc BVTV với nhau để phun trên đồng ruộng. Khi tương hỗ 2 hay nhiều loại thuốc BVTV, có trường hợp làm ngày càng tăng hiệu lực hiện hành trừ dịch hại, nhưng có nhiều trường hợp do phản ứng với nhau mà hỗ hợp sẽ giảm hiệu lực hiện hành trừ dịch hại, hoặc dễ gây ra cháy lá cây, gây độc co người tiêu dùng. Vì vậy, chỉ thực thi việc phối trộn nếu như điều này cơ hướng dẫn trên nhãn thuốc hoặc trong những tài liệu khoa học kỹ thuật hướng dẫn dùng thuốc BVTV.

3. Đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín khi cất giữ thuốc BVTV chưa sử dụng hết

Bao bì thuốc BVTV được thu gom đúng nơi quy định

– Thuốc BVTV mua về chưa sử dụng hoặc dùng chưa hết phải được cất giữ trong phòng riêng không liên quan gì đến nhau, không đột khi mưa, có khóa cửa chắc như đinh, xa nhà tại, chuồng trại gia súc.

– Dụng cụ đong thuốc, pha thuốc, bình bơm thuốc, quần áo bảo lãnh lao động phải được giặt giũ, rửa thật sạch sau mỗi lần phun thuốc và phải được cất giữ trong kho riêng (cùng với nơi lưu chứa thuốc BVTV của mái ấm gia đình). Tuyệt đối không được sử dụng những vật dụng trong sinh hoạt (xô chứa nước ăn, chậu rửa rau vo gạo, muỗng thìa chén ăn cơm…) để đong, pha thuốc.

– Không trút bỏ thuốc BVTV dư thùa, chưa dùng hết sang bất ỳ đồ đựng khác (vỏ chai bia, chai nước mắm, túi xà phòng bột…) Sau khi đã dùng hết thuốc không được sử dụng bao bì thuốc BVTV (chai thuốc, bịch thuốc BVTV) vào bất kỳ mục tiêu nào khác; phải hủy và chôn những bao bì này.

Nguồn: Admin tổng hợp – NO

4582

Clip Phun thuốc BVTV đúng phương pháp dán ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Phun thuốc BVTV đúng phương pháp dán tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Phun thuốc BVTV đúng phương pháp dán miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Phun thuốc BVTV đúng phương pháp dán miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Phun thuốc BVTV đúng phương pháp dán

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phun thuốc BVTV đúng phương pháp dán vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phun #thuốc #BVTV #đúng #cách