Thủ Thuật Hướng dẫn Hướng dẫn php preg_match multiple patterns Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn php preg_match multiple patterns được Update vào lúc : 2022-10-08 06:41:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Hướng dẫn php preg_match multiple patterns – php preg_match nhiều mẫu Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn php preg_match multiple patterns – php preg_match nhiều mẫu được Update vào lúc : 2022-10-08 06:40:27 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Just in case some day you will need a non-regex solution, you can use the following startswith and endswith functions:

Nội dung chính

  1. Hàm preg_match() trong PHP
  2. Các ví dụ hàm preg_match trong php
  Như vậy kết quả trả về của biến True1

  True3

  6 là một mảng những ký tự được so khớp.

  Ví dụ 3: Chuỗi $subject = “freetuts”;

  $pattern = ‘/net/’;

  preg_match($pattern, $subject, $matches);

  echo ‘

  ’;

  print_r($matches);

  echo ‘

  ’;1 => index số 0 trong True1

  True3

  6 là kết quả của toàn chuỗi pattern $subject = “freetuts”;

  $pattern = ‘/(net)/’;

  preg_match($pattern, $subject, $matches);

  echo ‘

  ’;

  print_r($matches);

  echo ‘

  ’;2, index số 1 trong True1

  True3

  6 là kết quả biểu thức trong cặp thứ nhất ($subject = “freetuts”;

  $pattern = ‘/(net)/’;

  preg_match($pattern, $subject, $matches);

  echo ‘

  ’;

  print_r($matches);

  echo ‘

  ’;4), index số 2 trong True1

  True3

  6 là kết quả biểu thức trong cặp ngoặc ở đầu cuối ($subject = “freetuts”;

  $pattern = ‘/net/’;

  preg_match($pattern, $subject, $matches);

  echo ‘

  ’;

  print_r($matches);

  echo ‘

  ’;9)

  Kết luận:
  3. Một vi dụ khác hàm preg_match

function startsWith($haystack, $needle) strrpos($haystack, $needle, -strlen($haystack)) !== FALSE;

function endsWith($haystack, $needle)

// search forward starting from end minus needle length characters

return $needle === “”

if (startsWith(“1,2”, “1,”) || endsWith(“1,2”, “,3”))

echo “True1”. “n”;

if (startsWith(“31,2”, “1,”) || endsWith(“31,2″,”,3″))

echo “True2”. “n”;

if (startsWith(“4,3”, “1,”) || endsWith(“4,3″,”,3″))

echo “True3” . “n”;

Output of the IDEONE demo:

True1

True3

Nếu bạn theo dõi serie học Regular Expression từ trên đầu cho tới giờ thì hàm

True1

True3

1 quen thuộc gì nữa, nhưng nếu bạn là khách viếng thăm và đấy là bài thứ nhất của bạn thì mình khuyên bạn nên quay trở lại đọc từ bài Regular Expression là gì thì sẽ tốt hơn. Tuy nhiên mình vẫn trình làng từ trên đầu để phù phù thích phù thích hợp với mọi đối tượng người dùng người tiêu dùng luôn.Tuy nhiên mình vẫn trình làng từ trên đầu để phù phù thích phù thích hợp với mọi đối tượng người dùng người tiêu dùng luôn.

Bài viết này được đăng tại freetuts, không được copy dưới mọi hình thức.freetuts, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Hàm preg_match() trong PHP

Hàm True1

True3

1 được sử dụng để kiểm tra, so khớp và lấy kết quả của việc so sánh chuỗi nhờ vào biểu thức chính quy Regular Expression, hàm này còn tồn tại ba tham số và có cú pháp như sau:

Trong số đó::

  True1

  True3

  4 là biểu thức Regular ExpressionRegular Expression

  True1

  True3

  5 là chuỗi cần kiểm tra

  True1

  True3

  6 là kết quả trả về, đấy là một tham số truyền vào sinh sống dạng tham chiếu.

Kết quả::

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ: kiểm tra một chuỗi liệu liệu có phải là một dãy số hay là không.: kiểm tra một chuỗi liệu liệu có phải là một dãy số hay là không.

$pattern = ‘/^[0-9]+$/’;

$subject=”0979306603″;

if (preg_match($pattern, $subject, $matches))

echo ‘Đây là một dãy số’;

Nếu bạn vướng mắc tại sao biến

True1

True3

6 không tồn tại và mình truyền vào nhưng chương trình chạy không trở thành lỗi thì mình xin lý giải rằng đó là vì tham số thứ ba True1

True3

6 là một tham chiếu nên bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể truyền được như vậy, và bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể đặt cho nó một tên thường gọi bất kỳ chứ không nhất thiết phải là True1

True3

6.không tồn tại và mình truyền vào nhưng chương trình chạy không trở thành lỗi thì mình xin lý giải rằng đó là vì tham số thứ ba True1

True3

6 là một tham chiếu nên bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể truyền được như vậy, và bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể đặt cho nó một tên thường gọi bất kỳ chứ không nhất thiết phải

là True1

True3

6.

Bây giờ mình sẽ thực hành thực tiễn thực tiễn một số trong những trong những ví dụ để bạn làm rõ hơn về hàm này nhé.

2. Các ví dụ hàm preg_match trong php

Mình xin nhắc lại kết quả của hàm

True1

True3

1 sẽ trả về $pattern = ‘/^[0-9]+$/’;

$subject=”0979306603″;

if (preg_match($pattern, $subject, $matches))

echo ‘Đây là một dãy số’;

4 nên nếu bạn muốn lấy kết quả thì phải thông qua biến True1

True3

6.

Ví dụ 1: xem thử giá trị của biến True1

True3

6: xem thử giá trị của biến

True1

True3

6

$subject = “freetuts”;

$pattern = ‘/net/’;

preg_match($pattern, $subject, $matches);

echo ‘

’;

print_r($matches);

echo ‘

’;

Kết quả:

Như vậy kết quả trả về của biến

True1

True3

6 là một mảng những ký tự được so khớp.

Nếu bạn vướng mắc tại sao mảng trả về lại ở dạng

$pattern = ‘/^[0-9]+$/’;

$subject=”0979306603″;

if (preg_match($pattern, $subject, $matches))

echo ‘Đây là một dãy số’;

8 thì xem những ví dụ dưới đây nhé.

Ví dụ 2: Capturing Value – gom nhóm 1 cấp: Capturing Value – gom nhóm 1 cấp

$subject = “freetuts”;

$pattern = ‘/(net)/’;

preg_match($pattern, $subject, $matches);

echo ‘

’;

print_r($matches);

echo ‘

’;

Kết quả:

Array

(

[0] => net

[1] => net

)

Như vậy kết quả trả về của biến True1

True3

6 là một mảng những ký tự được so khớp.: Capturing Value – gom nhóm 2 cấp

$subject = “freetuts”;

$pattern = ‘/((net))/’;

preg_match($pattern, $subject, $matches);

echo ‘

’;

print_r($matches);

echo ‘

’;

Kết quả:

Array

(

[0] => net

[1] => net

[2] => net

)

Như vậy kết quả trả về của biến True1

True3

6 là một mảng những ký tự được so khớp.

Nếu bạn vướng mắc tại sao mảng trả về lại ở dạng

$pattern = ‘/^[0-9]+$/’;

$subject=”0979306603″;

if (preg_match($pattern, $subject, $matches))

echo ‘Đây là một dãy số’;

8 thì xem những ví dụ dưới đây nhé, tuy nhiên cách khai báo lại rất rất khác nhau:

  Ví dụ 2: Capturing Value – gom nhóm 1 cấp
  Ví dụ 3: Capturing Value – gom nhóm 2 cấp
  Nhận xét:

Cả 3 ví dụ trên đều cùng một tiềm năng là lấy ra chuỗi net, tuy nhiên cách khai báo lại rất rất khác nhau:

  Ví dụ 1: $pattern = ‘/^[0-9]+$/’;

  $subject=”0979306603″;

  if (preg_match($pattern, $subject, $matches))

  echo ‘Đây là một dãy số’;

  9

  Ví dụ 2: $subject = “freetuts”;

  $pattern = ‘/net/’;

  preg_match($pattern, $subject, $matches);

  echo ‘

  ’;

  print_r($matches);

  echo ‘

  ’;0

  Ví dụ 3: $subject = “freetuts”;

  $pattern = ‘/net/’;

  preg_match($pattern, $subject, $matches);

  echo ‘

  ’;

  print_r($matches);

  echo ‘

  ’;1

Và kết quả cũng rất rất khác nhau:Capturing Value thì quay trở lại những bài trước dể đọc nhé:

  Ví dụ 1: chuỗi $pattern = ‘/^[0-9]+$/’;

  $subject=”0979306603″;

  if (preg_match($pattern, $subject, $matches))

  echo ‘Đây là một dãy số’;

  9 => index số 0 trong True1

  True3

  6 là kết quả của toàn chuỗi pattern $subject = “freetuts”;

  $pattern = ‘/net/’;

  preg_match($pattern, $subject, $matches);

  echo ‘

  ’;

  print_r($matches);

  echo ‘

  ’;4.

  Ví dụ 2: chuỗi $subject = “freetuts”;

  $pattern = ‘/net/’;

  preg_match($pattern, $subject, $matches);

  echo ‘

  ’;

  print_r($matches);

  echo ‘

  ’;0 => index số 0 trong True1

  True3

  6 là kết quả của toàn chuỗi pattern $subject = “freetuts”;

  $pattern = ‘/net/’;

  preg_match($pattern, $subject, $matches);

  echo ‘

  ’;

  print_r($matches);

  echo ‘

  ’;7, index số 1 trong True1

  True3

  6 là kết quả của biểu thức trong cặp đóng mở ($subject = “freetuts”;

  $pattern = ‘/net/’;

  preg_match($pattern, $subject, $matches);

  echo ‘

  ’;

  print_r($matches);

  echo ‘

  ’;9)

Ví dụ 3: Chuỗi $subject = “freetuts”;

$pattern = ‘/net/’;

preg_match($pattern, $subject, $matches);

echo ‘

’;

print_r($matches);

echo ‘

’;1 => index số 0 trong True1

True3

6 là kết quả của toàn chuỗi pattern $subject = “freetuts”;

$pattern = ‘/(net)/’;

preg_match($pattern, $subject, $matches);

echo ‘

’;

print_r($matches);

echo ‘

’;2, index số 1 trong True1

True3

6 là kết quả biểu thức trong cặp thứ nhất ($subject = “freetuts”;

$pattern = ‘/(net)/’;

preg_match($pattern, $subject, $matches);

echo ‘

’;

print_r($matches);

echo ‘

’;4), index số 2 trong True1

True3

6 là kết quả biểu thức trong cặp ngoặc ở đầu cuối ($subject = “freetuts”;

$pattern = ‘/net/’;

preg_match($pattern, $subject, $matches);

echo ‘

’;

print_r($matches);

echo ‘

’;9)

Nếu bạn không hiểu khái niệm về Capturing Value thì quay trở lại những bài trước dể đọc nhé::

  Quy tắc Regular Expression cơ bản (p1)
  Quy tắc Regular Expression cơ bản (p2) (được gom nhóm bởi $subject = “freetuts”;

  $pattern = ‘/(net)/’;

  preg_match($pattern, $subject, $matches);

  echo ‘

  ’;

  print_r($matches);

  echo ‘

  ’;8) thì sẽ coi như thể thành phần tiếp theo.

Kết luận:

Dựa vào nhận xét trên ta đã đã có được kết luận như sau: Chúng ta sẽ làm một ví dụ lấy domain

của ://freetuts nằm trong một chuỗi cho trước.

$subject = “website hoc mien phi ://freetuts rat la hay”;

$pattern = ‘/()(.+)(net)/’;

preg_match($pattern, $subject, $matches);

echo ‘

’;

print_r($matches);

echo ‘

’;

Kết quả của biến

True1

True3

6 là một mảng những Capturing Value được so khớp, nhưng bao nhiêu thành phần thì tùy từng biểu thức Regular Expression.Array

(

[0] => ://freetuts

[1] =>

[2] => ://freetuts.

[3] => net

)

Biểu thức sẽ duyệt từ trái sang phải và toàn bộ Regex sẽ là nhóm thứ nhất (tức là thành phần 0), duyệt tiếp và mỗi lần gặp cặp biểu thức Regex (được gom nhóm bởi $subject = “freetuts”;

$pattern = ‘/(net)/’;

preg_match($pattern, $subject, $matches);

echo ‘

’;

print_r($matches);

echo ‘

’;8) thì sẽ coi như thể thành phần tiếp theo. Bonus cho những bạn thêm một ví dụ nữa đó là lấy chuỗi nằm trong cặp ngoặc vuông

$subject = “freetuts”;

$pattern = ‘/(net)/’;

preg_match($pattern, $subject, $matches);

echo ‘

’;

print_r($matches);

echo ‘

’;9.True1

True3

0

3. Một vi dụ khác hàm preg_match

Ví dụ 1: Chúng ta sẽ làm một ví dụ lấy domain của ://freetuts nằm trong một chuỗi cho trước.preg_match() trong PHP bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể lấy được bất

kì một chuỗi con nào miễn là có một quy tắc để lấy, hàm này sẽ không còn hề những dùng để lấy chuỗi con nhờ vào việc so khớp mà nó còn tồn tại tác dụng kiểm tra kết quả so khớp và trả về

$pattern = ‘/^[0-9]+$/’;

$subject=”0979306603″;

if (preg_match($pattern, $subject, $matches))

echo ‘Đây là một dãy số’;

4.

Kết quả sẽ trả về 4 thành phần tại vì trong pattern có 3 đoạn gom nhóm Regex, kết phù thích phù thích hợp với toàn bộ regex nữa nên kết quả sẽ là 4 thành phần.preg_match() để validate tài liệu như kiểm tra định dạng E-Mail, Phone, .. và một hiệu suất cao khá hay khác là bóc tách tài liệu từ website khác.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn php preg_match multiple patterns – php preg_match nhiều mẫu

programming

php

Preg_match(): Unknown modifier

Php preg_match URL

I in preg_match

PHP preg_match multiline

Preg_match_all not working

If preg_match

Reply
4
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Hướng dẫn php preg_match multiple patterns – php preg_match nhiều mẫu miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hướng dẫn php preg_match multiple patterns – php preg_match nhiều mẫu tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Hướng dẫn php preg_match multiple patterns – php preg_match nhiều mẫu Free.

Thảo Luận vướng mắc về Hướng dẫn php preg_match multiple patterns – php preg_match nhiều mẫu

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn php preg_match multiple patterns – php preg_match nhiều mẫu vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #php #pregmatch #multiple #patterns #php #pregmatch #nhiều #mẫu

Related posts:

4198

Video Hướng dẫn php preg_match multiple patterns ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hướng dẫn php preg_match multiple patterns tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Hướng dẫn php preg_match multiple patterns miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Hướng dẫn php preg_match multiple patterns Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Hướng dẫn php preg_match multiple patterns

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn php preg_match multiple patterns vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #php #pregmatch #multiple #patterns