Thủ Thuật về Hướng dẫn php base64 encode 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn php base64 encode được Update vào lúc : 2022-10-20 12:40:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Hướng dẫn php base64 encode – mã hóa php base64 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn php base64 encode – mã hóa php base64 được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-20 12:40:24 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Chuyển đến nội dung

Nội dung chính

Có nhiều giải pháp để mã hoá hình ảnh, Encode Base64 là một trong số đó. Khi chuyển hình ảnh về dạng này ảnh được hiển thị trực tiếp từ Encode Base64 Image mà không qua URL ban đầu, điều này nghĩa là sau khi bạn đã mã hoá thì bạn sẽ dùng code đã mã hoá này thay thế cho link ảnh ban đầu.

Cách mã hoá này còn tồn tại ưu điểm là giúp bạn tránh khỏi việc link ảnh bị die, hiển thị hình ảnh nhanh hơn và không sợ bị lỗi liên quan đến . Tuy nhiên, nó cũng luôn hoàn toàn có thể có nhược điểm là lúc bạn dùng để hiển thị ảnh code in ra sẽ dài và nặng hơn.

Một chút trình làng về phong thái mã hoá này thôi. Bây giờ ta tiến hành thực thi, những bạn tuân theo phía dẫn phía dưới.

//C1: dùng trên host

$path = “myfolder/myimage.png”; ‘duong-dan-ảnh-trên-host

$type = pathinfo($path, PATHINFO_EXTENSION);

//C2: dùng từ URL get content về rồi mã hoá

$path = “(s)://mydomain/myimage.png”; ‘duong-dan-ảnh-từ-web

$headers = get_headers($path, 1);

$type = $headers[“Content-Type”];

$data = file_get_contents($path);

$base64 = ‘data:image/’ . $type . ‘;base64,’ . base64_encode($data);

//KQ => ảnh đã được encode sang base64

Code trên hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi bằng phương pháp lấy content và header (để xem type ảnh) của ảnh rồi sao đó đưa vào phần mã hoá trả về kết quả $base64.

DEMO:

<?php

$path = “://i.imgur/uTWm5ez.jpg”;

$headers = get_headers($path, 1);

$type = $headers[“Content-Type”];

$data = file_get_contents($path);

$base64 = ‘data:image/’ . $type . ‘;base64,’ . base64_encode($data);

echo “””.$base64 “;

Bài viết mã hoá ảnh đơn thuần và giản dị đến đấy là hết rồi, cảm ơn những bạn đã đọc

Xem thêm: Chia sẻ API getlink Zing Mp3 2022

Xin lỗi vì đã vấn đáp muộn cho một vướng mắc đã được vấn đáp, nhưng tôi không nghĩ rằng base64_decode ($ x, true) là một giải pháp đủ tốt cho yếu tố này. Trên thực tiễn, hoàn toàn hoàn toàn có thể không hề một giải pháp tốt nào phù phù thích phù thích hợp với bất kỳ nguồn vào nhất định nào. Ví dụ: tôi hoàn toàn hoàn toàn có thể đặt nhiều giá trị xấu vào $ x và không sở hữu và nhận giá tốt trị trả về sai.

var_dump(base64_decode(‘wtf mate’,true));

string(5) “���j�”

var_dump(base64_decode(‘This is definitely not base64 encoded’,true));

string(24) “N���^~)��r��[jǺ��ܡם”

Tôi nghĩ rằng ngoài việc kiểm tra giá trị trả lại nghiêm ngặt, bạn cũng phải thực thi xác thực sau giải thuật. Cách uy tín nhất là nếu bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể giải thuật và tiếp Từ đó kiểm tra một tập hợp những giá trị khả thi đã biết.

Một giải pháp chung hơn với độ đúng chuẩn dưới 100% (gần hơn với chuỗi dài hơn thế nữa thế nữa, không đúng chuẩn riêng với chuỗi ngắn) là nếu bạn kiểm tra đầu ra của tớ để xem liệu nhiều ký tự có nằm ngoài phạm vi thông thường của ký tự utf-8 (hoặc bất kỳ mã hóa nào bạn sử dụng) hay là không.

Xem ví dụ này:

<?php

$english = array();

foreach (str_split(‘[email protected]#$%^*()_+|}?><“: Iñtërnâtiônàlizætiøn’) as $char)

echo ord($char) . “n”;

$english[] = ord($char);

echo “Max value english = ” . max($english) . “n”;

$nonsense = array();

echo “nnbase64:n”;

foreach (str_split(base64_decode(‘Not base64 encoded’,true)) as $char)

echo ord($char) . “n”;

$nonsense[] = ord($char);

echo “Max nonsense = ” . max($nonsense) . “n”;

?>

Các kết quả:

Max value english = 195

Max nonsense = 233

Vì vậy, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể làm một chiếc gì đó như sau:

if ( $maxDecodedValue > 200 ) //decoded string is Garbage – original string not base64 encoded

else //decoded string is useful – it was base64 encoded

Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể nên sử dụng giá trị trung bình () của những giá trị được giải thuật thay vì giá trị max (), tôi chỉ sử dụng hàm max () trong ví dụ này vì đáng buồn là không hề hàm ý nghĩa () tích hợp sẵn trong PHP. Thước đo bạn sử dụng (trung bình, tối đa, v.v.) so với ngưỡng nào (ví dụ: 200) tùy từng hồ sơ sử dụng ước tính của bạn.

Tóm lại, hành vi thắng lợi duy nhất là không chơi. Tôi sẽ nỗ lực tránh phải phân biệt base64 ngay từ trên đầu.

25 hữu ích 0 phản hồi chia sẻ 0 phản hồi

chia sẻ

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

base64_decode — Decodes data encoded with MIME base64 — Decodes data encoded with MIME base64

Description

base64_decode(string $string, bool $strict = false): string|false(string $string, bool $strict = false): string|false

Parameters

<?php

$path = “://i.imgur/uTWm5ez.jpg”;

$headers = get_headers($path, 1);

$type = $headers[“Content-Type”];

$data = file_get_contents($path);

$base64 = ‘data:image/’ . $type . ‘;base64,’ . base64_encode($data);

echo “””.$base64 “;

0

The encoded data.

<?php

$path = “://i.imgur/uTWm5ez.jpg”;

$headers = get_headers($path, 1);

$type = $headers[“Content-Type”];

$data = file_get_contents($path);

$base64 = ‘data:image/’ . $type . ‘;base64,’ . base64_encode($data);

echo “””.$base64 “;

1

If the

<?php

$path = “://i.imgur/uTWm5ez.jpg”;

$headers = get_headers($path, 1);

$type = $headers[“Content-Type”];

$data = file_get_contents($path);

$base64 = ‘data:image/’ . $type . ‘;base64,’ . base64_encode($data);

echo “””.$base64 “;

1 parameter is set to <?php

$path = “://i.imgur/uTWm5ez.jpg”;

$headers = get_headers($path, 1);

$type = $headers[“Content-Type”];

$data = file_get_contents($path);

$base64 = ‘data:image/’ . $type . ‘;base64,’ . base64_encode($data);

echo “””.$base64 “;

3 then the base64_decode() function will return false if the input contains character from outside the base64 alphabet. Otherwise invalid characters will be silently discarded. <?php

$path = “://i.imgur/uTWm5ez.jpg”;

$headers = get_headers($path, 1);

$type = $headers[“Content-Type”];

$data = file_get_contents($path);

$base64 = ‘data:image/’ . $type . ‘;base64,’ . base64_encode($data);

echo “””.$base64 “;

3 then the base64_decode() function will return false if the input contains character from outside the base64 alphabet. Otherwise invalid characters will be silently discarded.

Return Values

Returns the decoded data or false on failure. The returned data may be binary. false on failure. The returned data may be binary.

Examples

Example #1 base64_decode() examplebase64_decode() example

<?php

$path = “://i.imgur/uTWm5ez.jpg”;

$headers = get_headers($path, 1);

$type = $headers[“Content-Type”];

$data = file_get_contents($path);

$base64 = ‘data:image/’ . $type . ‘;base64,’ . base64_encode($data);

echo “””.$base64 “;

6

The above example will output:

This is an encoded string

winkelnkemper googlemail dot com ¶

11 years ago

<?php

$path = “://i.imgur/uTWm5ez.jpg”;

$headers = get_headers($path, 1);

$type = $headers[“Content-Type”];

$data = file_get_contents($path);

$base64 = ‘data:image/’ . $type . ‘;base64,’ . base64_encode($data);

echo “””.$base64 “;

7

<?php

$path = “://i.imgur/uTWm5ez.jpg”;

$headers = get_headers($path, 1);

$type = $headers[“Content-Type”];

$data = file_get_contents($path);

$base64 = ‘data:image/’ . $type . ‘;base64,’ . base64_encode($data);

echo “””.$base64 “;

8<?php

$path = “://i.imgur/uTWm5ez.jpg”;

$headers = get_headers($path, 1);

$type = $headers[“Content-Type”];

$data = file_get_contents($path);

$base64 = ‘data:image/’ . $type . ‘;base64,’ . base64_encode($data);

echo “””.$base64 “;

9

walf ¶

6 years ago

var_dump(base64_decode(‘wtf mate’,true));

string(5) “���j�”

var_dump(base64_decode(‘This is definitely not base64 encoded’,true));

string(24) “N���^~)��r��[jǺ��ܡם”

0

var_dump(base64_decode(‘wtf mate’,true));

string(5) “���j�”

var_dump(base64_decode(‘This is definitely not base64 encoded’,true));

string(24) “N���^~)��r��[jǺ��ܡם”

1<?php

$path = “://i.imgur/uTWm5ez.jpg”;

$headers = get_headers($path, 1);

$type = $headers[“Content-Type”];

$data = file_get_contents($path);

$base64 = ‘data:image/’ . $type . ‘;base64,’ . base64_encode($data);

echo “””.$base64 “;

9

martinstaemmler gmx dot net ¶

13 years ago

var_dump(base64_decode(‘wtf mate’,true));

string(5) “���j�”

var_dump(base64_decode(‘This is definitely not base64 encoded’,true));

string(24) “N���^~)��r��[jǺ��ܡם”

3

var_dump(base64_decode(‘wtf mate’,true));

string(5) “���j�”

var_dump(base64_decode(‘This is definitely not base64 encoded’,true));

string(24) “N���^~)��r��[jǺ��ܡם”

4

var_dump(base64_decode(‘wtf mate’,true));

string(5) “���j�”

var_dump(base64_decode(‘This is definitely not base64 encoded’,true));

string(24) “N���^~)��r��[jǺ��ܡם”

5

var_dump(base64_decode(‘wtf mate’,true));

string(5) “���j�”

var_dump(base64_decode(‘This is definitely not base64 encoded’,true));

string(24) “N���^~)��r��[jǺ��ܡם”

6

var_dump(base64_decode(‘wtf mate’,true));

string(5) “���j�”

var_dump(base64_decode(‘This is definitely not base64 encoded’,true));

string(24) “N���^~)��r��[jǺ��ܡם”

7<?php

$path = “://i.imgur/uTWm5ez.jpg”;

$headers = get_headers($path, 1);

$type = $headers[“Content-Type”];

$data = file_get_contents($path);

$base64 = ‘data:image/’ . $type . ‘;base64,’ . base64_encode($data);

echo “””.$base64 “;

9

Tom ¶

15 years ago

var_dump(base64_decode(‘wtf mate’,true));

string(5) “���j�”

var_dump(base64_decode(‘This is definitely not base64 encoded’,true));

string(24) “N���^~)��r��[jǺ��ܡם”

9

<?php

$english = array();

foreach (str_split(‘[email protected]#$%^*()_+|}?><“: Iñtërnâtiônàlizætiøn’) as $char)

echo ord($char) . “n”;

$english[] = ord($char);

echo “Max value english = ” . max($english) . “n”;

$nonsense = array();

echo “nnbase64:n”;

foreach (str_split(base64_decode(‘Not base64 encoded’,true)) as $char)

echo ord($char) . “n”;

$nonsense[] = ord($char);

echo “Max nonsense = ” . max($nonsense) . “n”;

?>

0<?php

$path = “://i.imgur/uTWm5ez.jpg”;

$headers = get_headers($path, 1);

$type = $headers[“Content-Type”];

$data = file_get_contents($path);

$base64 = ‘data:image/’ . $type . ‘;base64,’ . base64_encode($data);

echo “””.$base64 “;

9

Starson ¶

15 years ago

<?php

$english = array();

foreach (str_split(‘[email protected]#$%^*()_+|}?><“: Iñtërnâtiônàlizætiøn’) as $char)

echo ord($char) . “n”;

$english[] = ord($char);

echo “Max value english = ” . max($english) . “n”;

$nonsense = array();

echo “nnbase64:n”;

foreach (str_split(base64_decode(‘Not base64 encoded’,true)) as $char)

echo ord($char) . “n”;

$nonsense[] = ord($char);

echo “Max nonsense = ” . max($nonsense) . “n”;

?>

2

<?php

$english = array();

foreach (str_split(‘[email protected]#$%^*()_+|}?><“: Iñtërnâtiônàlizætiøn’) as $char)

echo ord($char) . “n”;

$english[] = ord($char);

echo “Max value english = ” . max($english) . “n”;

$nonsense = array();

echo “nnbase64:n”;

foreach (str_split(base64_decode(‘Not base64 encoded’,true)) as $char)

echo ord($char) . “n”;

$nonsense[] = ord($char);

echo “Max nonsense = ” . max($nonsense) . “n”;

?>

3

<?php

$english = array();

foreach (str_split(‘[email protected]#$%^*()_+|}?><“: Iñtërnâtiônàlizætiøn’) as $char)

echo ord($char) . “n”;

$english[] = ord($char);

echo “Max value english = ” . max($english) . “n”;

$nonsense = array();

echo “nnbase64:n”;

foreach (str_split(base64_decode(‘Not base64 encoded’,true)) as $char)

echo ord($char) . “n”;

$nonsense[] = ord($char);

echo “Max nonsense = ” . max($nonsense) . “n”;

?>

4

<?php

$english = array();

foreach (str_split(‘[email protected]#$%^*()_+|}?><“: Iñtërnâtiônàlizætiøn’) as $char)

echo ord($char) . “n”;

$english[] = ord($char);

echo “Max value english = ” . max($english) . “n”;

$nonsense = array();

echo “nnbase64:n”;

foreach (str_split(base64_decode(‘Not base64 encoded’,true)) as $char)

echo ord($char) . “n”;

$nonsense[] = ord($char);

echo “Max nonsense = ” . max($nonsense) . “n”;

?>

5<?php

$path = “://i.imgur/uTWm5ez.jpg”;

$headers = get_headers($path, 1);

$type = $headers[“Content-Type”];

$data = file_get_contents($path);

$base64 = ‘data:image/’ . $type . ‘;base64,’ . base64_encode($data);

echo “””.$base64 “;

9

Starson ¶

debug ¶

<?php

$english = array();

foreach (str_split(‘[email protected]#$%^*()_+|}?><“: Iñtërnâtiônàlizætiøn’) as $char)

echo ord($char) . “n”;

$english[] = ord($char);

echo “Max value english = ” . max($english) . “n”;

$nonsense = array();

echo “nnbase64:n”;

foreach (str_split(base64_decode(‘Not base64 encoded’,true)) as $char)

echo ord($char) . “n”;

$nonsense[] = ord($char);

echo “Max nonsense = ” . max($nonsense) . “n”;

?>

7

<?php

$english = array();

foreach (str_split(‘[email protected]#$%^*()_+|}?><“: Iñtërnâtiônàlizætiøn’) as $char)

echo ord($char) . “n”;

$english[] = ord($char);

echo “Max value english = ” . max($english) . “n”;

$nonsense = array();

echo “nnbase64:n”;

foreach (str_split(base64_decode(‘Not base64 encoded’,true)) as $char)

echo ord($char) . “n”;

$nonsense[] = ord($char);

echo “Max nonsense = ” . max($nonsense) . “n”;

?>

8

<?php

$english = array();

foreach (str_split(‘[email protected]#$%^*()_+|}?><“: Iñtërnâtiônàlizætiøn’) as $char)

echo ord($char) . “n”;

$english[] = ord($char);

echo “Max value english = ” . max($english) . “n”;

$nonsense = array();

echo “nnbase64:n”;

foreach (str_split(base64_decode(‘Not base64 encoded’,true)) as $char)

echo ord($char) . “n”;

$nonsense[] = ord($char);

echo “Max nonsense = ” . max($nonsense) . “n”;

?>

9

Max value english = 195

Max nonsense = 233

0

Max value english = 195

Max nonsense = 233

1

Max value english = 195

Max nonsense = 233

2

Max value english = 195

Max nonsense = 233

3<?php

$path = “://i.imgur/uTWm5ez.jpg”;

$headers = get_headers($path, 1);

$type = $headers[“Content-Type”];

$data = file_get_contents($path);

$base64 = ‘data:image/’ . $type . ‘;base64,’ . base64_encode($data);

echo “””.$base64 “;

9

14 years ago

debug ¶

Max value english = 195

Max nonsense = 233

5

Max value english = 195

Max nonsense = 233

6

Max value english = 195

Max nonsense = 233

7

Max value english = 195

Max nonsense = 233

8

Max value english = 195

Max nonsense = 233

9

if ( $maxDecodedValue > 200 ) //decoded string is Garbage – original string not base64 encoded

else //decoded string is useful – it was base64 encoded

0

if ( $maxDecodedValue > 200 ) //decoded string is Garbage – original string not base64 encoded

else //decoded string is useful – it was base64 encoded

1<?php

$path = “://i.imgur/uTWm5ez.jpg”;

$headers = get_headers($path, 1);

$type = $headers[“Content-Type”];

$data = file_get_contents($path);

$base64 = ‘data:image/’ . $type . ‘;base64,’ . base64_encode($data);

echo “””.$base64 “;

9

14 years ago

twm twmacinta dot com ¶

if ( $maxDecodedValue > 200 ) //decoded string is Garbage – original string not base64 encoded

else //decoded string is useful – it was base64 encoded

3

if ( $maxDecodedValue > 200 ) //decoded string is Garbage – original string not base64 encoded

else //decoded string is useful – it was base64 encoded

4<?php

$path = “://i.imgur/uTWm5ez.jpg”;

$headers = get_headers($path, 1);

$type = $headers[“Content-Type”];

$data = file_get_contents($path);

$base64 = ‘data:image/’ . $type . ‘;base64,’ . base64_encode($data);

echo “””.$base64 “;

9

tobias silverxnet dot de ¶

18 years ago

if ( $maxDecodedValue > 200 ) //decoded string is Garbage – original string not base64 encoded

else //decoded string is useful – it was base64 encoded

6

if ( $maxDecodedValue > 200 ) //decoded string is Garbage – original string not base64 encoded

else //decoded string is useful – it was base64 encoded

7

if ( $maxDecodedValue > 200 ) //decoded string is Garbage – original string not base64 encoded

else //decoded string is useful – it was base64 encoded

8

if ( $maxDecodedValue > 200 ) //decoded string is Garbage – original string not base64 encoded

else //decoded string is useful – it was base64 encoded

9<?php

$path = “://i.imgur/uTWm5ez.jpg”;

$headers = get_headers($path, 1);

$type = $headers[“Content-Type”];

$data = file_get_contents($path);

$base64 = ‘data:image/’ . $type . ‘;base64,’ . base64_encode($data);

echo “””.$base64 “;

9

user sfdsfd dot com ¶

11 years ago

This is an encoded string

1

This is an encoded string

2<?php

$path = “://i.imgur/uTWm5ez.jpg”;

$headers = get_headers($path, 1);

$type = $headers[“Content-Type”];

$data = file_get_contents($path);

$base64 = ‘data:image/’ . $type . ‘;base64,’ . base64_encode($data);

echo “””.$base64 “;

9

walf ¶

13 years ago

This is an encoded string

4

This is an encoded string

5

This is an encoded string

6<?php

$path = “://i.imgur/uTWm5ez.jpg”;

$headers = get_headers($path, 1);

$type = $headers[“Content-Type”];

$data = file_get_contents($path);

$base64 = ‘data:image/’ . $type . ‘;base64,’ . base64_encode($data);

echo “””.$base64 “;

9

var_dump(base64_decode(‘wtf mate’,true));

string(5) “���j�”

var_dump(base64_decode(‘This is definitely not base64 encoded’,true));

string(24) “N���^~)��r��[jǺ��ܡם”

5 ¶

Tom ¶

This is an encoded string

8

This is an encoded string

9

$string0

$string1

15 years ago

Starson ¶

$string2

$string3

<?php

$path = “://i.imgur/uTWm5ez.jpg”;

$headers = get_headers($path, 1);

$type = $headers[“Content-Type”];

$data = file_get_contents($path);

$base64 = ‘data:image/’ . $type . ‘;base64,’ . base64_encode($data);

echo “””.$base64 “;

9

debug ¶

13 years ago

$string5

var_dump(base64_decode(‘wtf mate’,true));

string(5) “���j�”

var_dump(base64_decode(‘This is definitely not base64 encoded’,true));

string(24) “N���^~)��r��[jǺ��ܡם”

5 ¶

debug ¶

$string6

$string7

$string8

$string9

14 years ago

13 years ago

$strict0

$strict1

$strict2

$strict3

var_dump(base64_decode(‘wtf mate’,true));

string(5) “���j�”

var_dump(base64_decode(‘This is definitely not base64 encoded’,true));

string(24) “N���^~)��r��[jǺ��ܡם”

5 ¶

6 years ago

$strict4

$strict5

<?php

$path = “://i.imgur/uTWm5ez.jpg”;

$headers = get_headers($path, 1);

$type = $headers[“Content-Type”];

$data = file_get_contents($path);

$base64 = ‘data:image/’ . $type . ‘;base64,’ . base64_encode($data);

echo “””.$base64 “;

9 Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn php base64 encode – mã hóa php base64

programming

php

Base64 encode PHP

Giải mã Base64

Base64 decode PHP

Base64 là gì

Base64 encode trực tuyến

Reply
6
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Hướng dẫn php base64 encode – mã hóa php base64 miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hướng dẫn php base64 encode – mã hóa php base64 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Hướng dẫn php base64 encode – mã hóa php base64 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Hướng dẫn php base64 encode – mã hóa php base64

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn php base64 encode – mã hóa php base64 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #php #base64 #encode #mã #hóa #php #base64

Related posts:

4391

Clip Hướng dẫn php base64 encode ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hướng dẫn php base64 encode tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Hướng dẫn php base64 encode miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Hướng dẫn php base64 encode miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hướng dẫn php base64 encode

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn php base64 encode vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #php #base64 #encode