Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 1931 để lại bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề gì cho cách mạng tháng Tám 1945 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 1931 để lại bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề gì cho cách mạng tháng Tám 1945 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-24 01:16:33 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phong trào cách mạng Việt Nam năm 1930 – 1931 để lại bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề gì cho cách mạng tháng Tám năm 1945?

Nội dung chính

  Phong trào cách mạng Việt Nam năm 1930 – 1931 để lại bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề gì cho cách mạng tháng Tám năm 1945?Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 – 1931 để lại bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 – 1931 để lại bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?Ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề của Cách mạng Tháng Tám năm 1945Phong trào cách mạng 1930 đến 1931 để lại bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề gì cho cách mạng tháng Tám năm 1945Video liên quan

A. Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng để giành cơ quan ban ngành thường trực

Đáp án đúng chuẩn

B. Thành lập ở mỗi nước Đông Dương một mặt trận riêng

C. Kết hợp những hình thức đấu tranh bí mật công khai minh bạch và hợp pháp

D. Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực

Xem lời giải

Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 – 1931 để lại bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam để lại bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Dùng bạo lực cách mạng của quần chúng để giành cơ quan ban ngành thường trực.

B. Kết hợp những hình thức đấu tranh bí mật, công khai minh bạch và hợp pháp.

C. Từ khởi nghĩa từng phần tiến lên Tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực.

D. Phải xây dựng ở mỗi nước Đông Dương một hình thức mặt trận riêng.

Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 – 1931 để lại bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Câu 56279 Vận dụng

Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 – 1931 để lại bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào kết quả, ý nghĩa của trào lưu cách mạng 1930-1931 để phân tích, nhìn nhận

Ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2022

Đại tá, PGS, TS Hà Trọng Thà

Phó Trưởng Phòng Chính trị, T04

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là bước nhảy vọt về chất của cách mạng Việt Nam. Đó là một trong những trang vàng chói lọi trong lịch sử của dân tộc bản địa ta, một dấu mốc lớn trên con phố tăng trưởng trong suốt chiều dài mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc bản địa Việt Nam. Thời gian đã lùi xa, đến nay đã là 76 năm (19/8/1945-19/8/2022), nhưng tầm vóc ý nghĩa thắng lợi, bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn đấy nguyên giá trị và ngày càng tỏa sáng. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022), Trang tin tức điện tử trân trọng trình làng nội dung bài viết của Đại tá, PGS. TS Hà Trọng Thà, P. Trưởng phòng Chính trị cùng bạn đọc.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là trang sử vàng chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc bản địa, là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh lâu dài của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chống quân xâm lược. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám có ý nghĩa to lớn riêng với dân tộc bản địa Việt Nam và quả đât.

1. Ý nghĩa thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Một là, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã làm ra một sự kiện “long trời, lở đất”, chính thức chấm hết ách đô hộ hơn 80 năm của thực dân Pháp, chấm hết sự tồn tại của chính sách quân chủ chuyên chế ngót nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Cách mạng Tháng Tám đã mở ra bước ngoặt vĩ đại của cách mạng, đưa dân tộc bản địa Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đang trở thành người làm chủ giang sơn, làm chủ vận mệnh của tớ. Ngày Thứ 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập”. Đánh giá về ý nghĩa lớn lao này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác lập: “Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa cơ quan ban ngành thường trực lại cho nhân dân, đã xây nền tảng cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập, tự do, niềm sung sướng. Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của việt nam” [5]. Tiếp tục nhấn mạnh yếu tố ý nghĩa to lớn đó, trong Bài phát biểu tại khóa họp Xô viết Tối cao Liên Xô nhân kỷ niệm 40 năm Cách mạng Tháng Mười, ngày 6/11/1957, Người tự hào xác lập: “Năm 1945, nhân dân Việt Nam đã làm Cách mạng Tháng Tám, đánh đuổi bọn thực dân thoát khỏi giang sơn và xây dựng cơ quan ban ngành thường trực nhân dân. Đó là một bước ngoặt trong lịch sử của dân tộc bản địa chúng tôi” [6]. Thắng lợi của Cách mạng Tháng tám mở kỷ nguyên độc lập với việc kiện lần thứ nhất tên nước Việt Nam mang tên map toàn thế giới. Cũng từ đó, dân tộc bản địa ta đã mở ra quan hệ ngoại giao với những nước trên toàn thế giới với tư cách và vị thế của một vương quốc – dân tộc bản địa có độc lập, có độc lập lãnh thổ.

Hai là, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, một mặt, đã góp thêm phần vượt mặt tàn dư của chính sách phong kiến và chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa phát xít ở Việt Nam. Cách mạng Tháng Tám thắng lợi đã chọc thủng một khâu quan trọng trong khối mạng lưới hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, mở đầu thời kỳ suy sụp và tan rã không gì cứu vãn nổi của chủ nghĩa thực dân cũ, góp thêm phần góp sức lớn nhảy vào sự nghiệp giải trừ chủ nghĩa thực dân và giải phóng dân tộc bản địa trên toàn thế giới. Về yếu tố này, trong Thư gửi đồng bào toàn quốc nhân ngày Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, ngày 19/8/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Cách mạng Tháng Tám đã giải phóng đồng bào ta thoát khỏi chính sách quân chủ chuyên chế và xiềng xích thực dân” [4]. Mặt khác, riêng với công cuộc xây dựng một chính sách xã hội mới, kết quả mà Cách mạng Tháng Tám mang lại thể hiện sự khác hoàn toàn về chất so với chính sách cũ (phong kiến, thực dân và đế quốc), như Hồ Chí Minh đã chỉ ra: “Cách mạng Tháng Tám đã xây dựng cho nhân dân ta cái nền tảng Dân chủ Cộng hòa và thống nhất độc lập” [4].

Ba là, Cách mạng Tháng Tám xác lập vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay từ khi Ra đời, ngày 03/02/1930, Đảng ta đã đưa ra đường lối đúng đắn với tiềm năng xuyên thấu của yếu tố nghiệp cách mạng là giải phóng dân tộc bản địa, tăng trưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp thêm phần tích cực vào trào lưu cách mạng toàn thế giới. Vì thế, trong suốt quy trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đống ý ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối. Chỉ trong vòng 15 năm (1930 – 1945), Đảng ta đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa, tiến hành ba cao trào cách mạng: cao trào cách mạng 1930 – 1931, với đỉnh điểm là trào lưu Xôviết – Nghệ Tĩnh; cao trào cách mạng đòi dân số, dân chủ (1936 – 1939) và cao trào cách mạng giải phóng dân tộc bản địa (1939 – 1945). Tháng 8/1945, với nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp lãnh đạo tài tình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chớp thời cơ thuận tiện nhất, lãnh đạo toàn thể dân tộc bản địa Việt Nam tiến hành tổng khởi nghĩa, đánh đổ đế quốc phong kiến, xây dựng nhà nước công nông thứ nhất ở Khu vực Đông Nam Á. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc bản địa dân chủ điển hình do Đảng Cộng sản lãnh đạo, lần thứ nhất giành thắng lợi ở một nước thuộc địa. Cách mạng Tháng Tám thắng lợi đã đưa Đảng ta từ chỗ phải hoạt động và sinh hoạt giải trí bí mật, không hợp pháp trở thành một đảng cầm quyền và hoạt động và sinh hoạt giải trí công khai minh bạch. Trong nội dung bài viết Cách mạng tháng Mười Nga mở đường giải phóng cho những dân tộc bản địa trên toàn thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác lập: “Thực tiễn ở Việt Nam đã chứng tỏ rằng nhờ có sự lãnh đạo của đảng Mác – Lênin mà cách mạng đã thu được thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội” [7].

Bốn là, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ghi lại bước tăng trưởng nhảy vọt về chất trong tiến trình tăng trưởng của dân tộc bản địa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc bản địa, kỷ nguyên độc lập tự do hướng tới chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã tạo bước ngoặt cách mạng thâm thúy trên toàn bộ những nghành chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội; là một chính sách xã hội mới mẻ hoàn toàn riêng với dân tộc bản địa Việt Nam, hiện hữu khá đầy đủ bản chất dân chủ, nhân văn vì con người, vì niềm sung sướng của nhân dân lao động. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là động lực mạnh mẽ và tự tin cổ vũ toàn thể dân tộc bản địa Việt Nam kiên cường, quật cường tiếp tục sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa, thống nhất giang sơn, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực thi thắng lợi công cuộc thay đổi đưa việt nam tăng trưởng để “đã có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày này” [2].

Năm là, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của chủ nghĩa Mác – Lênin được vận dụng sáng tạo vào tình hình rõ ràng của cách mạng Việt Nam, là yếu tố thể nghiệm thành công xuất sắc thứ nhất chủ nghĩa Mác – Lênin tại một nước thuộc địa ở châu Á. Thắng của Cách mạng Tháng Tám đã chứng tỏ tính cách mạng, khoa học của học thuyết Mác – Lênin về yếu tố dân tộc bản địa và thuộc địa; là yếu tố tiếp nối và là thắng lợi tất yếu sau thắng lợi của Cách social chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại năm 1917. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận được định: “Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã chứng tỏ sự đúng đắn của học thuyết Mác – Lênin về yếu tố dân tộc bản địa thuộc địa, đã chứng tỏ sự đúng đắn của con phố của Cách social chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại đã vạch ra” [6]. Bên cạnh đó, Cách mạng Tháng Tám còn là một minh chứng hùng hồn về sự việc thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh khi vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin. Cách mạng Tháng Tám đã chứng tỏ rằng, cách mạng giải phóng dân tộc bản địa do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo hoàn toàn hoàn toàn có thể thắng lợi ở một nước thuộc địa phong kiến lỗi thời để lấy cả dân tộc bản địa đó tăng trưởng theo con phố của chủ nghĩa xã hội. Cuộc cách mạng đó quan hệ mật thiết với cách mạng vô sản ở “chính quốc”, nhưng không lệ thuộc vào cách mạng ở “chính quốc”. Trái lại, nó hoàn toàn có thể giành được thắng lợi trước lúc giai cấp công nhân “chính quốc” lên nắm cơ quan ban ngành thường trực.

Sáu là, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cổ vũ trào lưu đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa ở những nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị. Cách mạng Tháng Tám là tấm gương, là nguồn cổ vũ cho những vương quốc – dân tộc bản địa đang mất độc lập, tự do ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, nhất là những nước láng giềng noi theo. Khẳng xác định thế, giá trị thời đại của thắng lợi này, Chủ tich Hồ Chí Minh viết: “Cách mạng Tháng Tám thắng lợi đã làm cho toàn bộ chúng ta trở nên một bộ phận trong đại mái ấm gia đình dân chủ toàn thế giới. Cách mạng Tháng Tám có ảnh hưởng trực tiếp và rất to đến hai dân tộc bản địa bạn là Miên và Lào. Cách mạng Tháng Tám thành công xuất sắc, nhân dân hai nước Miên, Lào cùng nổi lên chống đế quốc và đòi độc lập” [5]. Đối với trào lưu cộng sản và công nhân quốc tế, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám mang tầm vóc thời đại, góp thêm phần to lớn vào trào lưu đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ của quả đât. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cùng với Liên Xô, những lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới và quân liên minh đánh đổ chủ nghĩa thực phát xít, giữ vững hòa bình cho khu vực và trên toàn thế giới. Do đó, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cũng là thắng lợi chung của những nước trên bán hòn đảo Đông Dương, thắng lợi của trào lưu cộng sản và công nhân quốc tế, của trào lưu đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên toàn toàn thế giới. Về yếu tố này, Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn lại nhìn nhận của Báo Nhân dân Inđônêxia: “Chúng ta chỉ hoàn toàn có thể bày tỏ sự kính trọng và lòng khâm phục cao nhất riêng với nhân dân Việt Nam anh hùng… Với sự chiến đấu can đảm và mạnh mẽ và tự tin của tớ, nhân dân Việt Nam đã tự đặt mình lên vị trí vẻ vang nhất trên toàn thế giới…” [8]. Khái quát khá đầy đủ ý nghĩa thắng lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác lập: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta hoàn toàn có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bản địa bị áp bức nơi khác cũng hoàn toàn có thể tự hào rằng lần này là lần thứ nhất trong lịch sử cách mạng của những dân tộc bản địa thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công xuất sắc, đã nắm cơ quan ban ngành thường trực toàn quốc” [5].

Mít tinh Tổng Khởi nghĩa ở Quảng trường Nhà hát Lớn Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 19/8/1945. Ảnh: Tư liệu – TTXVN

2. Bài học kinh nghiệm tay nghề của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi đã để lại cho Đảng và nhân dân Việt Nam nhiều bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề quý báu, làm phong phú thêm khối mạng lưới hệ thống lý luận của cách mạng Việt Nam, góp thêm phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chãi Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Một là, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc bản địa, phối hợp đúng đắn hai trách nhiệm chống đế quốc và chống phong kiến. Con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác lập cách mạng việt nam trải qua hai quy trình, trước hết là cách mạng dân tộc bản địa dân chủ, tiếp theo đó chuyển lên cách social chủ nghĩa. Trong cách mạng dân tộc bản địa dân chủ, Đảng ta đã xác lập trách nhiệm chống đế quốc và trách nhiệm chống phong kiến không thể tách rời nhau. Trải qua ba cao trào cách mạng, Đảng ta nhận thức thâm thúy hơn về quan hệ giữa hai trách nhiệm đó và xác lập: tuy hai trách nhiệm không tách rời nhau nhưng trách nhiệm chống đế quốc là hầu hết nhất, trách nhiệm chống phong kiến phải phục tùng trách nhiệm chống đế quốc và phải thực thi từng bước để chĩa mũi nhọn của cách mạng vào đế quốc phát xít và bè lũ tay sai nhằm mục đích triệu tập xử lý và xử lý yêu cầu hầu hết cấp bách của cách mạng là giải phóng dân tộc bản địa. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của đường lối gắn sát độc lập dân tộc bản địa với chủ nghĩa xã hội, phối hợp đúng đắn hai trách nhiệm chống đế quốc và chống phong kiến.

Hai là, thực thi khởi nghĩa toàn dân trên nền tảng khối liên minh công – nông. Hồ Chí Minh nhận định rằng: “Vì bị áp bức mà sinh ra cách mệnh, cho nên vì thế ai mà bị áp bức càng nặng thì lòng cách mệnh càng bền, chí cách mệnh càng quyết” [3], vì thế “công nông là gốc cách mệnh; còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ cũng trở nên tư bản áp bức, tuy nhiên không cực khổ bằng công nông; 3 hạng ấy chỉ là bầu bạn cách mệnh của công nông thôi” [3]. Thực tiễn đã chứng tỏ chân lý đó. Cách mạng Tháng Tám thắng lợi là kết quả cuộc đấu tranh của hơn 20 triệu người Việt Nam yêu nước là lực lượng cách mạng, trong số đó động lực cách mạng là giai cấp công nhân và giai cấp nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Liên minh công – nông được xây dựng, củng cố qua ba cao trào cách mạng, đến đỉnh điểm là Tổng khởi nghĩa thì liên minh công – nông đã vững mạnh vượt bậc. Dựa trên nền tảng của khối liên minh này, Đảng xây dựng được khối đại đoàn kết dân tộc bản địa, động viên toàn dân tổng khởi nghĩa thắng lợi. Mặt khác, trên cơ sở nhắm đúng tiềm năng kế hoạch số 1 của cách mạng và khối đại đoàn kết toàn dân, Đảng ta đã tận dụng được xích míc giữa chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa đế quốc phát xít, xích míc giữa chủ nghĩa đế quốc và một bộ phận thế lực địa chủ phong kiến, xích míc trong hàng ngũ ngụy quyền tay sai của Pháp và của Nhật, cô lập cao độ quân địch đó đó là bọn đế quốc phát xít và bọn tay sai phản động; tranh thủ hoặc trung lập những thành phần lừng chừng. Nhờ vậy, Cách mạng Tháng Tám giành được thắng lợi nhanh gọn, ít ngã xuống.

Ba là, nhất quyết dùng bạo lực cách mạng và biết sử dụng bạo lực cách mạng một cách thích hợp. Nắm vững quan điểm cách mạng bạo lực của chủ nghĩa Mác – Lênin: “bạo lực còn là một bà đỡ cho mọi xã hội cũ đang thai nghén một xã hội mới, bạo lực là công cụ mà sự vận động xã hội dùng để tự mở đường cho mình và đập tan những hình thức chính trị cứng đờ và chết” [1], Đảng ta đã kiên trì xây dựng lực lượng cách mạng, biết phương pháp sử dụng linh hoạt những hình thức tổ chức triển khai, hình thức đấu tranh phù phù thích hợp với từng tình hình, từng quy trình lịch sử, tập dượt đấu tranh từ thấp đến cao. Trong Cách mạng Tháng Tám, bạo lực của cách mạng là yếu tố phối hợp ngặt nghèo giữa lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang; phối hợp nổi dậy của quần chúng với tiến công của lực lượng vũ trang cách mạng ở cả nông thôn và thành thị, trong số đó, vai trò quyết định hành động là những cuộc tổng khởi nghĩa ở Tp Hà Nội Thủ Đô, Huế, Sài Gòn. Cách mạng Tháng Tám là kết quả của yếu tố phối hợp toàn bộ những hình thức đấu tranh kinh tế tài chính và chính trị, hợp pháp và không hợp pháp của quần chúng, từ thấp đến cao, từ ở vài địa phương lan ra toàn nước, từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa. Khi thời cơ đến, Đảng đã biết sử dụng tối đa sức mạnh cách mạng theo nguyên tắc “triệu tập, thống nhất, kịp thời” đập tan cỗ máy nhà nước của giai cấp thống trị, lập ra cỗ máy nhà nước của nhân dân.

Bốn là, nắm vững nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp khởi nghĩa, chọn đúng thời cơ. Hồ Chí Minh và Đảng ta đã vừa vận dụng nguyên tắc của chủ nghĩa Mác – Lênin và kinh nghiệm tay nghề của cách mạng toàn thế giới, vừa tổng kết những kinh nghiệm tay nghề những cuộc khởi nghĩa ở việt nam để lãnh đạo, chỉ huy Cách mạng Tháng Tám. Trong thật nhiều văn kiện của Đảng từ thời điểm năm 1939 đến nửa thời điểm đầu xuân mới 1945, Đảng đã vạch ra những Đk làm thời cơ cho tổng khởi nghĩa thắng lợi. Nghệ thuật chỉ huy tài tình của Hồ Chí Minh và Đảng ta trong việc chọn đúng thời cơ, ra quyết định hành động Tổng khởi nghĩa đúng thời cơ thể hiện rõ ràng trong Chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng tháng 03/1945 “Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của toàn bộ chúng ta” và bản Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc phát đi vào đêm 13/8/1945. Cách mạng Tháng Tám thắng lợi chứng tỏ Đảng đã chọn đúng thời cơ. Đó là lúc bọn cầm quyền phát xít ở Đông Dương hoang mang lo ngại đến cực độ sau khi Nhật đầu hàng; nhân dân ta không thể sống nghèo khổ như trước được nữa (khi hơn hai triệu người đã biết thành chết đói…). Đảng đã sẵn sàng sẵn sàng sẵn sàng những mặt chủ trương, lực lượng và cao trào chống Nhật, cứu nước làm Đk chủ quan cho tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực trong toàn nước. Cũng nhờ chọn đúng thời cơ mà sức mạnh mẽ và tự tin của nhân dân ta trong Cách mạng Tháng Tám được nhân lên gấp bội, đã tiến hành tổng khởi nghĩa thành công xuất sắc trong phạm vi toàn nước trong thời hạn ngắn.

Năm là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là tác nhân số 1 quyết định hành động thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Cách mạng Tháng Tám được một đảng tiên phong thật sự cách mạng lãnh đạo. Đảng ta là thành phầm của yếu tố phối hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước, ngay từ trên đầu Đảng đã xác lập đúng đường lối kế hoạch và sách lược cách mạng, không ngừng nghỉ tương hỗ update và tăng trưởng đường lối kế hoạch và sách lược đó. Đảng ta rất coi trọng việc quán triệt đường lối kế hoạch và sách lược, chủ trương của Đảng trong đảng viên và quần chúng cách mạng, không ngừng nghỉ đấu tranh khắc phục những khuynh hướng lệch lạc. Đảng có tổ chức triển khai ngặt nghèo, có đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn bó với nhân dân. Đảng chăm sóc công tác thao tác tổ chức triển khai, cán bộ, giáo dục rèn luyện cán bộ, đảng viên về ý chí quật cường, phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân. Đảng biết phát huy triệt để vai trò của Mặt trận Việt Minh với hàng triệu hội viên và thông qua Mặt trận để lãnh đạo nhân dân đấu tranh. Đảng biết tóm gọn thời cơ, xây dựng lực lượng và tổ chức triển khai, sử dụng lực lượng đúng thời cơ; phát huy được sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh thời đại để dẫn dắt quần chúng tiến lên giành và giữ cơ quan ban ngành thường trực. Với những yếu tố như trên, nên tuy mới chỉ được tôi luyện qua 15 năm đấu tranh và tuy nhiên chỉ có 5.000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thành công xuất sắc, một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và mang tầm vóc thời đại. Thực tiễn lãnh đạo của Đảng đã xác lập rằng, một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức triển khai ngặt nghèo, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sáng, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ thì đảng có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con phố dẫn dắt dân tộc bản địa tăng trưởng.

Hiện nay, đất việt nam đang đứng trước những thời cơ và thử thách lớn trong quy trình tăng trưởng. Bên cạnh những thuận tiện, thì đất việt nam cũng đang gặp phải những trở ngại vất vả, trong số đó có sự xuất hiện của dịch bệnh COVID – 19, nhất là đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ tư vẫn còn đấy đang diễn biến rất là phức tạp. Sự tác động của dịch bệnh đã làm đất việt nam phải chịu thiệt hại lớn. “Từ thành thị tới nông thôn, những con phố vắng người qua lại, những khu chợ sầm uất, trường bay, bến cảng, sân trường, nhà máy sản xuất, xí nghiệp… náo nhiệt giờ lặng lẽ; trong lúc đó bệnh viện, khu điều trị ở một số trong những nơi có dịch lại trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Những chung cư, sân vận động, nhà tranh tài, ký túc xá, doanh trại quân đội bất đắc dĩ trở thành bệnh viện dã chiến, thành khu cách ly. Bao nhiêu cuộc hội ngộ, đoàn tụ vui buồn trở thành dang dở… Sản xuất marketing thương mại bị ảnh hưởng xấu đi, thu nhập, tích lũy của người dân giảm sút… Đám mây đen COVID – 19 đã phủ nghịch cảnh lên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của toàn bộ chúng ta” [10]. Bên cạnh đó, toàn thế giới hiện giờ đang bị khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ lớn về kinh tế tài chính và nhiều mặt khác, tình hình bảo mật thông tin an ninh khu vực và toàn thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo… Trước tình hình ấy, những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn còn đấy nguyên giá trị và có ý nghĩa tích cực riêng với việc nghiệp thay đổi giang sơn Việt Nam quy trình lúc bấy giờ, nhất là trong việc đối phó với dịch bệnh. Với phương châm “chống dịch như chống giặc”, toàn bộ chúng ta tin tưởng việc phát huy những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề đã đã có được từ Cách mạng Tháng Tám sẽ góp thêm phần giúp Việt Nam “đẩy lùi cho được đại dịch COVID – 19, “sớm đưa việt nam trở về “trạng thái thông thường mới”” [9] mà nhân dân toàn nước đang mong đợi như đã từng mong đợi thành công xuất sắc của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tiếp tục tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, phấn đấu thực thi thắng lợi những tiềm năng, chỉ tiêu và trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của giang sơn mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra./.

Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắtsau khi Cách mạng Tháng Tám thành công xuất sắc. Ảnh: TTXVN

Tài liệu tìm hiểu thêm:

1. C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, Nxb Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2002, t.20.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị vương quốc Sự thật, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2022, t.1, tr.25.

3. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2011, t.2.

4. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2011, t.5

5. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2011, t.7

6. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2011, t.11

7. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2011, t.13.

8. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2011, t.14.

9. Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại lễ công bố và trao quyết định hành động của Chủ tịch nước chỉ định những Phó Thủ tướng Chính phủ, những Bộ trưởng và những thành viên khác của Chính phủ khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2026.

10. Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại lễ công bố và trao quyết định hành động của Chủ tịch nước chỉ định những Phó Thủ tướng Chính phủ, những Bộ trưởng và những thành viên khác của Chính phủ khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2026.

Tin khác

Vận dụng Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2022 của Bộ Chính trị trong công tác thao tác giáo dục đào tạo và giảng dạy tại Trường Đại học An ninh nhân dân(18/10/2022)

Một số việc nêu lên cho công tác thao tác giảng dạy và nghiên cứu và phân tích khoa học của lực lượng Công an nhân dân theo tinh thần của Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2022 của Bộ Chính trị về những chủ trương, chủ trương dữ thế chủ động tham gia cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0

  Thư viện ảnh

   Thư viện Ảnh

  Những hình ảnh Trường Đại học ANND (1989-1995), Phân hiệu Đại học ANND (1995-2001), Phân hiệu Học viện ANND (2001-2003)

  Trường Đại học ANND (1989-1995), Phân hiệu Đại học ANND (1995-2001), Phân hiệu Học viện ANND (2001-2003)

  Lịch sử truyền thống cuội nguồn Trường Đại học An ninh nhân dân quy trình 1984-1989

  Giai đoạn 1984-1989: Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II

  Lịch sử truyền thống cuội nguồn Trường Đại học An ninh nhân dân quy trình 1976-1984

  Giai đoạn 1976-1984: Trường Bổ túc sỹ quan Công an nhân dân

  Lịch sử truyền thống cuội nguồn Trường Đại học An ninh nhân dân quy trình 1963-1976

  Giai đoạn 1963-1976: Trường An ninh Trung ương cục miền Nam

  Sự Ra đời của lực lượng CAND – Tất yếu của lịch sử

  “Một cuộc cách mạng chỉ có mức giá trị khi nó biết tự bảo vệ”. Thấm nhuần tư tưởng của Lênin trong quy trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang gồm Quân đội, Công an để bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân

  href=”://dhannd.edu/thu-vien-anh-883″>

  Thư viện Video

   Thư viện Video

  videocam

  Trường Đại học An ninh nhân dân – Nơi ươm mầm sĩ quan bảo mật thông tin an ninh tương lai

  videocam

  Phim Tư liệu: 75 năm – Một bản hùng ca

  Phim Tư liệu “75 năm – một bản hùng ca” góp thêm phần ôn lại cũng như phát huy truyền thống cuội nguồn anh hùng 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân.

  videocam

  Học viên Trường Đại học An ninh nhân dân đảm bảo trực tết và phòng chống dịch Covid-19

  Học viên những Trường CAND tham gia lực lượng ứng trực đảm bảo trực tết và phòng chống Covid-19

  videocam

  Hành trình gian truân đưa thi thể Đại úy Trương Văn Thắng về nơi an nghỉ

  Hy sinh trong lúc ứng cứu người dân bị nước lũ cuốn trôi từ đêm ngày 17/10, tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đến tối ngày 20/10 những đồng đội mới hoàn toàn có thể đưa đồng chí Đại úy Trương Văn Thắng về nơi an nghỉ.

  videocam

  Xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương trong sáng, vững mạnh

  Nâng cao khả năng lãnh đạo toàn vẹn và tổng thể, xây dựng đảng bộ thực sự trong sáng vững mạnh, là đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu vượt trội về phẩm chất, khả năng lãnh đạo những mặt công tác thao tác công an.

  href=”://dhannd.edu/thu-vien-video”>

  Phong trào cách mạng 1930 đến 1931 để lại bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề gì cho cách mạng tháng Tám năm 1945

  6 ngày trước

  Bài Viết Liên Quan

  Cách làm bánh bông lan phô mai con bò cười bằng nồi cơm điện

  Top 11 Cách làm bánh bông lan phô mai con bò cười được update tiên tiến và phát triển nhất lúc 2022-12-17 15:59:21 cùng với những chủ đề liên quan khác , cách làm bánh bông lan phô …

  Mẹo Hay
  Cách
  Món Ngon
  Bánh

  Đặc điểm nổi trội nhất của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 1954 1960 là

  Mục lục
  1 Việt Nam Cộng hòa
  1.1 Thành lập
  1.2 Kinh tế, văn hoá, xã hội
  1.3 Chính trị
  1.4 Quân đội
  1.5 Thi hành chủ trương chống Cộng
  1.6 Vấn đề sắc tộc
  1.7 …

  Mẹo Hay
  Cách

  Cách búi tóc bằng kẹp càng cua 3 rằng

  Cách búi tóc bằng kẹp càng cua 5 kiểu chỉ nhìn một lần là biết làm ngay

  Viết bởi Diên Nguyễn
  ngày thứ nhất/05/2022 15:00

  Mục lụcCách búi tóc bằng …

  Mẹo Hay
  Cách

  Cách chặn gửi lời mời kết bạn trên Zalo

  Cách chặn kết bạn Zalo, không cho những người dân lạ kết bạn trên zaloBước 1: Trước tiên, để chặn kết bạn Zalo những bạn cần update phiên bản Zalo mới …

  Mẹo Hay
  Cách

  Hai điện tích điểm cùng điện tích là q đặt tại hai điểm a và b cách nhau một đoạn ab = 6 cm

  Hai điện tích điểm cùng điện tích là q, đặt tại hai điểm A và Bcách nhau một đoạn AB = 6cm. Hằng số điện môi của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên làε=2.Lực tương tác giữa …

  Mẹo Hay
  Cách

  Cách kết bạn trên VioEdu bằng điện thoại

  Dịch Covid-19 bùng phát đã ngày càng tăng nhu yếu sử dụng những ứng dụng học trực tuyến. Trong nội dung bài viết này, mình sẽ hướng dẫn những bạn học viên sử dụng ứng dụng học …

  Mẹo Hay
  Cách

  Sau khi cách mạng giải phóng dân tộc bản địa thắng lợi Cuba đã lựa chọn con phố

  Cuba trở thành “ngọn hải đăng” của trào lưu tiến bộ Mỹ Latinh không bằng việc chinh phục những miền đất hay những nền kinh tế thị trường tài chính, mà bằng việc chinh phục trái …

  Mẹo Hay
  Cách

  Tại 2 điểm a b cách nhau 8cm trong không khí đặt 2 điện tích

  Tại hai điểm A và B cách nhau 8cm trong không khí có đặt hai điện tích q1=12.10-8C, q2=9.10-8C. Xác định độ lớn cường độ điện trường do hai điện tích này …

  Mẹo Hay
  Cách

  Cách chỉnh chữ to trong Excel

  Việc căn giữa ô trong Excel để làm cho sheet tài liệu trở nên chuyên nghiệp, đẹp hơn đang trở thành thói quen của nhiều người. Và nếu bạn chưa chắc như đinh phương pháp …

  Mẹo Hay
  Cách

  Tại 2 điểm a b cách nhau 20cm trong không khí đặt 2 điện tích

  Tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm trong không khí, đặt hai điện tích q1 = -3.10-6C, q2 = 8.10-6C. Xác định lực điện trường tác dụng lên điện tích q3 = 2.10-6C …

  Mẹo Hay
  Cách

  Tương Tự

  Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S1, S2 cách nhau 8 2 cm

  6 giờ trước
  . bởi
  mrtan_4

  Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 215 x 86 + 215 x 14

  6 giờ trước
  . bởi
  mr_thuyethn

  Hai nguồn phát sóng phối hợp S1 S2 trên mặt nước cách nhau 20cm

  6 giờ trước
  . bởi
  Drdunghcm

  Hai điểm m n cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần ba bước sóng

  7 giờ trước
  . bởi
  buiDanglover

  Một người xem trên mặt biển thấy khoảng chừng cách giữa 5 ngọn sóng trải qua trước mặt mình

  8 giờ trước
  . bởi
  le_tanbmt

  Quảng Cáo

  Toplist được quan tâm

  #1

  Top 10 xử lý và xử lý khiếu nại về thi hành an dân sự 2022
  4 ngày trước

  #2

  Top 10 kem chống nắng la roche posay đi biển 2022
  3 ngày trước

  #3

  Top 9 ốp iphone 8 plus vuông 2022
  4 ngày trước

  #4

  Top 9 giày mũi tròn ulzzang 2022
  4 ngày trước

  #5

  Top 10 nguyên tắc xử lý và xử lý việc dân sự 2022
  6 ngày trước

  #6

  Top 9 mắt kính hàng hiệu giá rẻ tphcm 2022
  6 ngày trước

  #7

  Top 10 thu cũ thay đổi iphone 2022
  1 ngày trước

  #8

  Top 9 thương hiệu giày nam nổi tiếng ở việt nam 2022
  4 ngày trước

  #9

  Top 9 cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành cấp xã gồm những ai 2022
  3 ngày trước

  Xem Nhiều

  0 5 giờ bằng bao nhiêu phút

  3 ngày trước
  . bởi
  mrhung_moi

  Cách gò dấu giá trị tuyệt đối trong Excel

  4 ngày trước
  . bởi
  Drhunghn

  Cách vẽ áo thun

  6 ngày trước
  . bởi
  pham_hung2020

  Cách tạo bảng phức tạp trong Excel

  6 ngày trước
  . bởi
  trannho_cute

  Cách để quên đi chuyện xấu hổ

  6 ngày trước
  . bởi
  dangdung_xinh

  Tội ác lớn số 1 tàn bạo nhất của chủ nghĩa Apacthai là gì

  6 ngày trước
  . bởi
  mittan2020

  Đứng line là gì

  6 ngày trước
  . bởi
  bui_tan2022

  Phương hướng xây dựng quân đội nhân dân lúc bấy giờ là gì?

  3 ngày trước
  . bởi
  tranduong4

  red letters là gì – Nghĩa của từ red letters

  2 ngày trước
  . bởi
  nguyenhien2022

  Đề bài – giải bài 6.4 trang 8 sgk toán 6 link tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường

  2 ngày trước
  . bởi
  Kinh_phat3

  Chủ đề

  Mẹo Hay
  Hỏi Đáp
  Là gì
  Bài Tập
  Top List
  Công Nghệ
  Học Tốt
  Nghĩa của từ
  Bao nhiêu
  Khỏe Đẹp
  Tiếng anh
  Xây Đựng
  Món Ngon
  So Sánh
  Thế nào
  Tại sao
  So sánh
  Ngôn ngữ
  Hướng dẫn
  Vì sao
  Ở đâu
  Máy tính
  Nghĩa là gì
  Meta
  Có nên
  Đánh giá
  Bài tập
  Khoa Học
  Bao lâu
  Đại học
  Màn hình
  Dịch
  Kinh nghiệm

  Token Data

   RIM
   0xa25199a79a34cc04b15e5c0bba4e3a557364e532

   HELPS
   0x78e280cf466578d1f3c86cb12aeaa7545adf5672

   KLING
   0xcca166e916088cce10f4fb0fe0c8bb3577bb6e27

   CNAME
   0xfc3514474306e2d4aa8350fd8fa9c46c165fe8cd

   SURV
   0xc8a8cb1c8104e06889cb7cdadcb5dae20c8c935e

   CRA
   0xdfc380d7ce395be4d911b94dd77983536ad71f94

   FQS
   0x9075055c3ee590ee0d7a2e1ef4376a851369e8e0

   SKUY
   0xe327ce757cd206721e100812e744fc56e4e0a969

   CLUB
   0xae01ac36deb43ec2593855e35f5e62dc992d7c95

   KING
   0xcf2d2ce89aed0073540c497fcf894ea22d37c7af

  Chúng tôi

   Giới thiệu
   Liên hệ
   Tuyển dụng
   Quảng cáo

  Điều khoản

   Điều khoản hoạt động và sinh hoạt giải trí
   Điều kiện tham gia
   Quy định cookie

  Trợ giúp

   Hướng dẫn
   Loại bỏ vướng mắc
   Liên hệ

  Mạng xã hội

   Meta

   LinkedIn
   Instagram

  Bản quyền © 2022 moiday Inc.

  4057

  Video Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 1931 để lại bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề gì cho cách mạng tháng Tám 1945 ?

  Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 1931 để lại bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề gì cho cách mạng tháng Tám 1945 tiên tiến và phát triển nhất

  Share Link Cập nhật Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 1931 để lại bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề gì cho cách mạng tháng Tám 1945 miễn phí

  Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 1931 để lại bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề gì cho cách mạng tháng Tám 1945 miễn phí.

  Hỏi đáp vướng mắc về Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 1931 để lại bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề gì cho cách mạng tháng Tám 1945

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 1931 để lại bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề gì cho cách mạng tháng Tám 1945 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Phong #trào #cách #mạng #Việt #Nam #để #lại #bài #học #kinh #nghiệm #gì #cho #cách #mạng #tháng #Tám