Kinh Nghiệm về Phiếu tương hỗ update hồ sơ đảng viên (mẫu 1) Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Phiếu tương hỗ update hồ sơ đảng viên (mẫu 1) được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-03 00:26:23 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

1- Lý lịch đảng viên Sau khi được kết nạp vào Đảng, đảng viên khai lý lịch để tổ chức triển khai đảng quản trị và vận hành, cách khai như sau: – Các nội dung từ là 1 (họ và tên đang dùng) đến 21 (kỷ luật) ghi như hướng dẫn về khai lý lịch của người xin vào Đảng; riêng mục 22 (tình hình mái ấm gia đình) phần khai về anh, chị em ruột, những con và anh, chị em ruột vợ (hoặc chồng) chỉ việc ghi họ và tên, năm sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp; việc chấp hành chủ trương, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước; phần khai về ông, bà nội ngoại chỉ ghi những người dân dân có điểm lưu ý chính trị ảnh hưởng tốt, xấu với bản thân. Ví dụ: Là Lão thành cách mạng, Anh hùng… hoặc có tội ác, bị cách mạng xử lý. – Mục 14. Ngày và nơi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: + Ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định hành động kết nạp: Ghi rõ ngày, tháng, năm cấp có thẩm quyền ra quyết định hành động kết nạp vào Đảng CSVN. + Ngày và nơi kết nạp vào Đảng: Ghi rõ ngày, tháng, năm và nơi tổ chức triển khai lễ kết nạp vào Đảng (chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện, tỉnh hoặc cơ quan Trung ương). – Mục 15. Ngày và nơi công nhận chính thức: Ghi rõ ngày, tháng, năm và nơi được công nhận chính thức (chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện, tỉnh hoặc cơ quan Trung ương).

– Cam đoan – Ký tên: Ghi như mục 24 trong lý lịch của người xin vào Đảng.

– Chứng nhận của cấp ủy cơ sở: Có 2 mức ghi nhận: + Nếu cấp ủy đã thẩm tra, kết luận đúng thực sự thì ghi: “Chứng nhận lý lịch của đồng chí… khai tại đảng bộ, chi bộ cơ sở… là đúng thực sự”. + Nếu cấp ủy chỉ đối khớp với lý lịch của người xin vào Đảng hoặc lý lịch cũ của đảng viên thấy đúng thì ghi: “Chứng nhận lý lịch của đồng chí… theo như đúng lý lịch của người xin vào Đảng (hoặc lý lịch cũ)”. Ghi ngày, tháng, năm, chức vụ, họ và tên đồng chí bí thư hoặc phó bí thư, ký tên, đóng dấu của cấp ủy cơ sở. Trường hợp cấp ủy cơ sở chưa tồn tại con dấu, thì cấp ủy cấp trên trực tiếp xác nhận chữ ký, ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu.

2- Khai Phiếu đảng viên (mẫu 2- HSĐV)

Sau khi được kết nạp vào Đảng, đảng viên khai Phiếu đảng viên để tổ chức triển khai đảng quản trị và vận hành, cách khai như sau:

a) Khai những mục ở phần tiêu đề

– Ghi rõ tên đảng bộ tỉnh và tương tự, huyện và tương tự, đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận và chi bộ đảng viên đang sinh hoạt đảng. Nếu là chi bộ cơ sở thì ghi tên chi bộ cơ sở vào dòng xoáy “Đảng bộ, chi bộ cơ sở”, không ghi vào dòng xoáy “chi bộ”.

– Số lý lịch đảng viên: Do tổ chức triển khai đảng quản trị và vận hành hồ sơ đảng viên ghi theo phía dẫn ở mục 1, phần II.

– Số thẻ đảng viên: Ghi số thẻ đảng viên trong thẻ đảng đã được đổi hoặc phát từ khi thực thi Chỉ thị 29-CT/TW ngày 17-10-2003 của Ban Bí thư đến nay. Số thẻ đảng viên gồm 8 chữ số, mỗi chữ số được ghi vào một trong những ô in sẵn trong phiếu đảng viên theo thứ tự từ trái sang phải. Ví dụ:

– Ảnh của đảng viên: ảnh màu, kiểu chân dung, 3×4 cm. Đảng viên trong lực lượng vũ trang là ảnh mặc quân phục thu đông, đội mũ kê-pi.
b) Khai những mục trong phần nội dung 1. Họ và tên đang dùng: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy chứng tỏ nhân dân hoặc căn cước công dân, bằng chữ in hoa, ví dụ: NGUYỄN VĂN HÙNG. 2. Nam, nữ: Là nam thì ghi chữ “Nam”, là nữ thì ghi chữ “Nữ”. 3. Họ và tên khai sinh: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh. Các mục: 4 (sinh ngày), 5 (nơi sinh), 6 (quê quán), 7 (nơi cư trú), 8 (dân tộc bản địa), 9 (tôn giáo): Ghi như nội dung tương ứng những mục (5, 6, 7, 8, 9, 10) trong lý lịch của người xin vào Đảng (nêu tại điểm 1.3 mục I). Mục 10 (thành phần mái ấm gia đình): Ghi thành phần giai cấp của cha hoặc mẹ hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ theo quy định trong cải cách ruộng đất năm 1954 (ở miền Bắc) hoặc trong tái tạo công, nông, thương nghiệp năm 1976 ở những tỉnh, thành phía Nam từ Quảng Trị trở vào như: cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ, công chức, viên chức, dân nghèo, tiểu thương, tiểu chủ, tiểu tư sản, tư sản… Nếu thành phần mái ấm gia đình không được quy định ở những thời gian nêu trên và lúc bấy giờ thì bỏ trống mục này. 11. Nghề nghiệp lúc bấy giờ, ghi rõ: Công nhân, nông dân, công chức, viên chức, nhân viên cấp dưới văn phòng, bộ đội, nhà văn, nhà báo, chủ doanh nghiệp; học viên, sinh viên hoặc chưa tồn tại việc làm v.v… 12. Ngày vào Đảng và ngày chính thức: Ghi ngày tháng năm chi bộ tổ chức triển khai lễ kết nạp vào Đảng, được công nhận là đảng viên chính thức (như trong lý lịch đảng viên). Tại chi bộ: ghi rõ tên chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện, tỉnh hoặc đảng bộ trực thuộc Trung ương. Người trình làng vào Đảng: Ghi rõ họ tên, chức vụ, cty công tác thao tác của từng người trình làng mình vào Đảng, lúc bấy giờ đang ở đâu; nếu ban chấp hành đoàn cơ sở trình làng thì ghi rõ tên tổ chức triển khai đoàn thanh niên cơ sở và tổ chức triển khai đoàn thanh niên cấp trên trực tiếp (nếu ban chấp hành công đoàn cơ sở trình làng thì cũng viết nội dung tương tự). 13. Ngày được tuyển dụng: Ghi rõ ngày tháng năm, tên và địa chỉ cơ quan, cty tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức, công nhân… – Tham gia cách mạng trước 19-8-1945: Ghi ngày tháng năm tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một tổ chức triển khai hoặc một đoàn thể do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo. – Từ 20-8-1945 đến 7-1954: Ghi ngày tháng năm tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một cơ quan thuộc khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai của Đảng Cộng sản Đông Dương; Đảng Lao động Việt Nam; tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí trong khối mạng lưới hệ thống cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể từ cấp cơ sở trở lên; ngày vào thao tác trong cơ quan, xí nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang. – Từ 8-1954 đến 30-4-1975: Các tỉnh phía Bắc (từ Vĩnh Linh, Quảng Bình trở ra): ghi ngày tháng năm được tuyển dụng vào thao tác tại những cty thuộc khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai của Đảng Lao động Việt Nam, cơ quan ban ngành thường trực, những đoàn thể chính trị, cơ quan, xí nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang… của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, được hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Các tỉnh phía Nam ghi ngày tháng năm vào hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một cơ quan, một tổ chức triển khai cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể từ cấp cơ sở thuộc khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai của Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam hay của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; hoặc ngày được cách mạng giao trách nhiệm rõ ràng và hoạt động và sinh hoạt giải trí liên tục. – Từ 01-5-1975: Ghi ngày tháng năm được tuyển dụng vào thao tác tại những cty thuộc khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai của Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam; cơ quan ban ngành thường trực, những đoàn thể chính trị, những cty, xí nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. – Đối với một số trong những chức vụ chủ chốt của Đảng, cơ quan ban ngành thường trực cơ sở ở xã, phường, thị xã (sau 7-1954 ở miền Bắc và sau 4-1975 ở miền Nam đến ngày Nhà nước phát hành Pháp lệnh cán bộ, công chức (ngày 26-02-1998) như: Chủ tịch, phó quản trị, ủy viên thư ký UBND; bí thư, phó bí thư, ủy viên thường trực đảng ủy xã, phường; xã đội trưởng, xã đội phó, chính trị viên trưởng, chính trị viên phó xã đội; trưởng và phó phòng ban công an, bảo mật thông tin an ninh xã) liền tiếp theo này được tuyển vào cơ quan, cty thành công xuất sắc nhân, viên chức… thì ngày tuyển dụng được xem từ thời điểm ngày được hưởng lương thuộc ngân sách nhà nước. – Từ ngày 26-02-1998 đến 31-12-2009: Ghi ngày tháng năm được tuyển dụng làm cán bộ, công chức theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức. – Từ ngày thứ nhất-01-2010 trở đi: ghi ngày tháng năm được tuyển dụng làm cán bộ, công chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức. – Từ ngày thứ nhất-01-2012 trở đi: ghi ngày tháng năm được tuyển dụng làm viên chức theo quy định của Luật Viên chức. 14. Ngày vào Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: Ghi ngày tháng năm được kết nạp vào Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 15. Ngày tham gia những tổ chức triển khai xã hội khác ví như: Công đoàn, hội nông dân, hội chữ thập đỏ, hội liên hiệp thanh niên, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ… 16. Ngày nhập ngũ, xuất ngũ: Ghi ngày quyết định hành động nhập ngũ (tham gia quân đội, công an hoặc thanh niên xung phong, làm trách nhiệm và trách nhiệm quân sự chiến lược hoặc bảo vệ giao thông vận tải lối đi bộ), quân hàm hoặc chức vụ cao nhất trong quân đội, công an, thanh niên xung phong. Nếu đã xuất ngũ thì ghi rõ ngày phục viên, chuyển ngành, nghỉ hưu. Nếu tái ngũ thì ghi khá đầy đủ ngày tháng năm mỗi lần xuất ngũ, tái ngũ. 17. Trình độ lúc bấy giờ: Ghi như nội dung mục 12 “trình độ lúc bấy giờ” trong lý lịch của người xin vào Đảng. 18. Tình trạng sức mạnh thể chất: Ghi tình hình sức khoẻ bản thân lúc bấy giờ: tốt, trung bình, kém; bệnh mãn tính… – Thương binh loại: Ghi rõ thương binh loại nào. Nếu được hưởng chính sách mái ấm gia đình liệt sĩ, mái ấm gia đình có công với nước, ghi lại “X” vào ô tương ứng. 19. Số chứng tỏ thư: Ghi số chứng tỏ nhân dân hoặc số căn cước công dân đã được cấp. 20. Được miễn công tác thao tác và sinh hoạt đảng thì ghi rõ ngày, tháng, năm, thời hạn được miễn. 21. Tóm tắt quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và công tác thao tác: Ghi rõ từng quy trình: Từ tháng năm nào đến tháng năm nào; làm nghề gì, giữ chức vụ gì ở những cty, cty nào… theo trình tự thời hạn, liên tục; nếu có thời hạn gián đoạn phải ghi rõ nguyên do. 22. Đào tạo, tu dưỡng về trình độ, trách nhiệm, lý luận chính trị, ngoại ngữ…: Ghi rõ học trường nào, chuyên ngành gì, thời hạn từ thời điểm tháng, năm nào đến tháng, năm nào. Hình thức học là chính quy hay tại chức…; đã được cấp bằng tốt nghiệp hay chứng từ tốt nghiệp, tên văn bằng hoặc chứng từ. 23. Khen thưởng: Ghi rõ tên, hạng huân chương, huy chương được Nhà nước tặng (kể cả huân chương, huy chương quốc tế) và bằng khen được tặng; tháng  năm được tặng. 24. Được tặng Huy hiệu Đảng: Được tặng Huy hiệu Đảng 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm, thì ghi lại x vào những ô tương ứng. 25. Danh hiệu được phong: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, Nhà giáo nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Nhà giáo ưu tú, thầy thuốc nhân dân…, được phong năm nào. 26. Kỷ luật: Ghi rõ hình thức kỷ luật Đảng (khai trừ, không bổ nhiệm, cảnh cáo, khiển trách); kỷ luật hành chính (buộc thôi việc, không bổ nhiệm, cảnh cáo, khiển trách, giáng chức, hạ bậc lương…); tên cơ quan quyết định hành động kỷ luật, thời hạn bị kỷ luật, nguyên do bị kỷ luật. Nếu đã được sửa án kỷ luật thì ghi rõ nguyên do, cấp nào ra quyết định hành động… 27. Đặc điểm lịch sử bản thân: a) Bị khai trừ hoặc xóa tên trong list đảng viên; xin thoát khỏi Đảng: Thời gian, nguyên do, tại chi bộ, đảng bộ nào? b) Được kết nạp lại vào Đảng: Ghi như mục 13 nêu trên. c) Được Phục hồi đảng tịch: Ghi rõ ngày tháng năm, tại chi bộ, đảng bộ nào? Lý do được Phục hồi và cấp ủy đảng ra quyết định hành động. d) Bị xử lý theo pháp lý (ghi rõ: Tù giam, án treo, tái tạo không giam giữ, cảnh cáo…, cấp nào quyết định hành động, do cơ quan ban ngành thường trực nào, từ thời điểm ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu). đ) Bản thân có thao tác trong chính sách cũ (cơ quan, cty nào, khu vực, chức vụ, chức vụ, thời hạn thao tác…). 28. Quan hệ với quốc tế: a) Đã đi quốc tế: Những nước nào, thời hạn đi, đi làm việc gì, cấp nào cử đi (chỉ ghi những lần đi quốc tế từ 3 tháng trở lên). b) Tham gia hoặc có quan hệ với những tổ chức triển khai chính trị, kinh tế tài chính, xã hội nào ở quốc tế (làm gì, tổ chức triển khai nào, trụ sở đặt tại đâu…?). c) Có thân nhân (cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con, anh chị em ruột) ở quốc tế (ghi rõ: họ và tên, quan hệ, tên nước đang ở, làm gì, địa chỉ…). 29. Quan hệ mái ấm gia đình: Ghi rõ họ tên, năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, chức vụ, chức vụ, cty công tác thao tác, nơi ở lúc bấy giờ (trong, ngoài nước) của cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng (hoặc người nuôi dưỡng bản thân từ nhỏ); vợ hoặc chồng, anh chị em ruột và những con đẻ, con nuôi. 30. Hoàn cảnh kinh tế tài chính của tớ mình và mái ấm gia đình: Ghi tại thời gian kê khai. + Tổng thu nhập của hộ mái ấm gia đình (trong một năm): Gồm lương, những nguồn khác của tớ mình và của những thành viên cùng sinh sống chung trong một hộ mái ấm gia đình về kinh tế tài chính. + Nhà ở, đất ở, đất sản xuất, marketing thương mại (ghi rõ nguồn gốc: nhà được cấp, được thuê, tự mua, tự xây dựng, nhà được thừa kế, nhà được tặng hoặc cho; đất được giao quyền sử dụng, đất được thừa kế, đất do chuyển nhượng ủy quyền, đất được thuê… tổng diện tích s quy hoạnh) của tớ mình và của những thành viên khác cùng sinh sống chung trong một hộ mái ấm gia đình (thành viên nào đã ra ở riêng thì không khai ở đây). + Hoạt động kinh tế tài chính: Ghi rõ kinh tế tài chính thành viên, hộ mái ấm gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty Cp tư nhân, chủ trang trại…, số lao động thuê mướn. + Những tài sản có mức giá trị lớn: Ghi những tài sản của tớ mình và hộ mái ấm gia đình có mức giá trị 50 triệu đồng trở lên như xe hơi, tàu, thuyền…

Lưu ý: Cấp ủy cơ sở đóng dấu giáp lai toàn bộ những trang trong lý lịch đảng viên, phiếu đảng viên bằng con dấu ướt của cấp ủy; đóng dấu giáp lai vào ảnh trong lý lịch đảng viên và phiếu đảng viên bằng con dấu nổi của cấp ủy.

3- Khai phiếu tương hỗ update hồ sơ đảng viên (mẫu 3- HSĐV) a) Các mục ở phần tiêu đề ghi như nội dung tương ứng trong phiếu đảng viên. b) Các mục trong phần nội dung: Chỉ ghi những mục có nội dung thay đổi so với năm trước đó, những mục không còn thay đổi so với năm trước đó thì ghi vào mục đó chữ “K”. Các mục đã được bố trí theo phía dẫn thì ghi theo phía dẫn trong phiếu, những mục còn sót lại ghi như hướng dẫn khai phiếu đảng viên. c) Sử dụng và quản trị và vận hành phiếu tương hỗ update hồ sơ đảng viên: – Chi ủy, chi bộ hướng dẫn, thu nhận, kiểm tra, xác nhận phiếu tương hỗ update hồ sơ đảng viên, ghi tương hỗ update những thay đổi vào list đảng viên của chi bộ và chuyển phiếu tương hỗ update hồ sơ đảng viên lên đảng ủy cơ sở (nếu là chi bộ cơ sở thì chi ủy xác nhận vào mục của cấp ủy cơ sở). – Cấp ủy cơ sở ghi tương hỗ update những thay đổi vào lý lịch đảng viên và list đảng viên của đảng bộ, chuyển phiếu tương hỗ update hồ sơ đảng viên lên cấp ủy cấp trên trực tiếp.

– Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức triển khai cơ sở đảng kiểm tra, thu nhận phiếu tương hỗ update hồ sơ đảng viên; tương hỗ update những thay đổi vào phiếu đảng viên, lý lịch đảng viên, list đảng viên và cơ sở tài liệu đảng viên; lưu giữ phiếu tương hỗ update hồ sơ đảng viên cùng với hồ sơ đảng viên, nếu cấp ủy cơ sở quản trị và vận hành hồ sơ đảng viên thì chuyển phiếu cho cấp ủy cơ sở.

4400

Video Phiếu tương hỗ update hồ sơ đảng viên (mẫu 1) ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Phiếu tương hỗ update hồ sơ đảng viên (mẫu 1) tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Phiếu tương hỗ update hồ sơ đảng viên (mẫu 1) miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Phiếu tương hỗ update hồ sơ đảng viên (mẫu 1) miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Phiếu tương hỗ update hồ sơ đảng viên (mẫu 1)

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phiếu tương hỗ update hồ sơ đảng viên (mẫu 1) vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phiếu #bổ #sung #hồ #sơ #đảng #viên #mẫu