Mẹo về Phát biểu nào sau này dụng hạt êlectron bay vào một trong những từ trường đều theo vị trí hướng của từ trường B thì 2022 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Phát biểu nào sau này dụng hạt êlectron bay vào một trong những từ trường đều theo vị trí hướng của từ trường B thì 2022 được Update vào lúc : 2022-04-26 17:51:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Phát biểu nào sau này dụng hạt êlectron bay vào một trong những trong những từ trường đều theo vị trí vị trí hướng của từ trường B thì 2022
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Phát biểu nào sau này dụng hạt êlectron bay vào một trong những trong những từ trường đều theo vị trí vị trí hướng của từ trường B thì được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-26 17:50:09 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Với giải Bài 4 trang 138 sgk Vật lý lớp 11 được biên soạn lời giải rõ ràng sẽ tương hỗ học viên biết phương pháp làm bài tập môn Vật lý 11. Mời những bạn đón xem:

Nội dung chính

  Phát biểu nào sau này là đúng? Hạt electron bay vào trong một từ trường đều theo vị trí vị trí hướng của từ trường $overrightarrowB$ thìCâu 4: SGK trang 138:
  Phát biểu nào sau này là đúng?
  Hạt electron bay vào trong một từ trường đều theo vị trí vị trí hướng của từ trường $overrightarrowB$ thì
  A. hướng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thay đổi.
  B. độ lớn vận tốc thay đổi.
  C. động năng thay đổi.
  D. hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi không thay đổi.
  CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 4: SGK trang 138:

Phát biểu nào sau này là đúng?

Hạt electron bay vào trong một từ trường đều theo vị trí vị trí hướng của từ trường

thì

A. hướng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thay đổi.

B. độ lớn vận tốc thay đổi.

C. động năng thay đổi.

D. hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi không thay đổi.

Bài làm:

Chọn đáp án D.

Giải thích: Khi electron bay theo vị trí vị trí hướng của từ trường thì góc hợp bởi vecto vận tốc của electron với từ trường là 0, do đó lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt bằng 0. Vì vậy, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của hạt không đổi.

Cập nhật: 07/09/2022

Câu 8*: SGK trang 138:

Trong một từ trường đều phải có $overrightarrowB$ thẳng đứng, cho một dòng những ion khởi đầu đi vào từ trường từ điểm A và đi ra tại điểm C, sao cho AC là $frac12$ đường tròn trong mặt phẳng nằm ngang. Các ion có cùng điện tích, cùng vận tốc đầu. Cho biết khoảng chừng chừng cách AC giữa điểm đi vào và điểm đi ra riêng với ion C2H5O+ là 22,5 cm, xác lập khoảng chừng chừng cách AC đổi với những ion C2H5OH+; C2H5+; OH+; CH2OH+; CH3+; CH2+.

Xem lời giải Phát biểu nào sau này là đúng? Hạt electron bay vào trong một từ trường đều theo vị trí vị trí hướng của từ trường $overrightarrowB$ thì

Câu 4: SGK trang 138:
Phát biểu nào sau này là đúng?
Hạt electron bay vào trong một từ trường đều theo vị trí vị trí hướng của từ trường $overrightarrowB$ thì
A. hướng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thay đổi.
B. độ lớn vận tốc thay đổi.
C. động năng thay đổi.
D. hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi không thay đổi.

Bài làm:

Chọn đáp án D.

Giải thích: Khi electron bay theo vị trí vị trí hướng của từ trường thì góc hợp bởi vecto vận tốc của electron với từ trường là 0, do đó lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt bằng 0. Vì vậy, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của hạt không đổi.

Đáp án: D

Hạt êlectron bay vào trong một từ trường đều theo vị trí vị trí hướng của từ trường B nên góc α tạo bởi v và B bằng 0o → hạt êlectron không chịu tác dụng của lực Lo-ren-xơ nên hạt tiếp tục hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi đều theo phía ban đầu.

Vì khi này hạt êlectron không chịu tác dụng của lực Lo-ren-xơ nên hạt tiếp tục hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi đều theo phía ban đầu.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Phát biểu nào dưới đấy là sai?

Lực Lo-ren-xơ

A.vuông góc với từ trường.

B.vuông góc với vận tốc.

C.không tùy từng vị trí vị trí hướng của từ trường.

D.tùy từng dấu của điện tích.

Xem đáp án » 22/03/2022 24,128

Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.

Xem đáp án » 22/03/2022 6,591

Khi nào lực Lo-ren-xơ bằng vectơ 0?

Xem đáp án » 22/03/2022 5,269

Từ công thức  hãy tính chu kỳ luân hồi luân hồi của hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi tròn đều của hạt. Chứng tỏ chu kỳ luân hồi luân hồi đó không phụ thuộc vận tốc hạt (trong lúc bán kính quỹ đạo tỉ lệ với vận tốc hạt).

Xem đáp án » 22/03/2022 4,096

Hạt proton hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi theo quỹ đạo tròn bán kính 5m dưới tác dụng của một từ trường đều B=10-2 T. Xác định: chu kì hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của proton. Cho mp=1,672.10-27 kg.

Xem đáp án » 22/03/2022 2,953

Trong một từ trường đều phải có vectơ B thẳng đứng, cho một dòng những ion khởi đầu đi vào từ điểm A và đi ra tại C sao cho AC là một trong/2 đường tròn trong mặt phẳng ngang. Các ion có cùng điện tích, cùng vận tốc đầu. Cho biết khoảng chừng chừng cách AC riêng với ion C2 H5 O+ là 22,5cm. Xác định khoảng chừng chừng cách AC riêng với những ion C2 H5 OH+,C2 H5 +,OH+,CH2 OH+,CH3+,CH2+.

Xem đáp án » 22/03/2022 1,466

Reply
5
0
Chia sẻ

Share Link Down Phát biểu nào sau này dụng hạt êlectron bay vào một trong những trong những từ trường đều theo vị trí vị trí hướng của từ trường B thì miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Phát biểu nào sau này dụng hạt êlectron bay vào một trong những trong những từ trường đều theo vị trí vị trí hướng của từ trường B thì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Phát biểu nào sau này dụng hạt êlectron bay vào một trong những trong những từ trường đều theo vị trí vị trí hướng của từ trường B thì Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Phát biểu nào sau này dụng hạt êlectron bay vào một trong những trong những từ trường đều theo vị trí vị trí hướng của từ trường B thì
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Phát biểu nào sau này dụng hạt êlectron bay vào một trong những trong những từ trường đều theo vị trí vị trí hướng của từ trường B thì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phát #biểu #nào #sau #đây #dụng #hạt #êlectron #bay #vào #một #từ #trường #đều #theo #hướng #của #từ #trường #thì

4402

Video Phát biểu nào sau này dụng hạt êlectron bay vào một trong những từ trường đều theo vị trí hướng của từ trường B thì 2022 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Phát biểu nào sau này dụng hạt êlectron bay vào một trong những từ trường đều theo vị trí hướng của từ trường B thì 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Phát biểu nào sau này dụng hạt êlectron bay vào một trong những từ trường đều theo vị trí hướng của từ trường B thì 2022 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Phát biểu nào sau này dụng hạt êlectron bay vào một trong những từ trường đều theo vị trí hướng của từ trường B thì 2022 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Phát biểu nào sau này dụng hạt êlectron bay vào một trong những từ trường đều theo vị trí hướng của từ trường B thì 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phát biểu nào sau này dụng hạt êlectron bay vào một trong những từ trường đều theo vị trí hướng của từ trường B thì 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phát #biểu #nào #sau #đây #dụng #hạt #êlectron #bay #vào #một #từ #trường #đều #theo #hướng #của #từ #trường #thì