Thủ Thuật Hướng dẫn Phân tích những ảnh hưởng của việc dân cư phân loại không đồng đều ở việt nam 2022 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Phân tích những ảnh hưởng của việc dân cư phân loại không đồng đều ở việt nam 2022 được Update vào lúc : 2022-04-22 21:00:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Phân tích những ảnh hưởng của việc dân cư phân loại không đồng đều ở việt nam Mới Nhất
You đang tìm kiếm từ khóa Phân tích những ảnh hưởng của việc dân cư phân loại không đồng đều ở việt nam được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-22 20:59:10 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phân bố dân cư chưa thích hợp lý dẫn đến những tác động xấu đi như:

– Về kinh tế tài chính tài chính : phân loại dân cư chưa thích hợp lý làm ảnh hưởng rất rộng đến việc sử dụng lao động và khai thác tài nguyên; miền núi chiếm ¾ diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh và có tài năng năng nguyên phong phú nhưng dân cư lại thưa thớt gây thiếu lao động cho khai thác tài nguyên, tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính – xã hội; đồng bằng chỉ chiếm khoảng chừng khoảng chừng chừng ¼ diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh nhưng lại triệu tập 75% dân số, tỷ suất dân số cao, tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm lớn

– Về xã hội : dân cư triệu tập đông, tỷ suất dân số cao ở thành thị gây ra nhiều vấn nạn như ùn tắc giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo, chênh lệch giàu nghèo, trộm cắp tệ nạn xã hội…

– Môi trường : dân cư triệu tập đông đúc ở đồng bằng, tỷ suất dân số cao ở thành thị gây sức ép lên tài nguyên – môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên, ô nhiễm môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên ngày càng nghiêm trọng

Câu hỏi ôn tập Địa lí 9: Địa lí dân cư

Câu hỏi: Trình bày và lý giải điểm lưu ý phân loại dân cư việt nam ?Nêu những giải pháp xử lý và xử lý sự phân loại dân cư chưa thích hợp lý ?

Lời giải:

* Đặc điểm sự phân loại dân cư:

– Dân cư phân loại không đều:

+ Tập trung đông đồng bằng, ven bờ biển ( 600người /km2)

+ Thưa thớt miền núi và cao nguyên( 60người /km2 ).

+ Quá nhiều ở nông thôn ( 74% ), quá ít ở thành thị ( 26% ).

* Giải thích:

– Các vùng đồng bằng, ven bờ biển có nhiều Đk thuận tiện sinh sống và tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính : Địa hình , đất đai , khí hậu , nguồn nước …

– Dân số thành thị còn ít, chưa thu hút thị dân -> Tỉ lệ đân thành thị thấp, do tập quán sản xuất lâu lăm của nhân dân sản xuất nông nghiệp -> Dân số triệu tập nhiều ở nông thôn .

* Các giải pháp:

– Giẩm tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên .

– Nâng cao mức sống của người dân .

– Phân công, phân loại lao động một cách hợp lý nhằm mục đích mục tiêu khai thác thế thỏa sức tự tin của từng vùng .

– Cải tạo xây dựng nông thôn mứi, thúc đẩy quy trình đo thị hoá nông thôn trên cơ sở trường hợp nhu yếu tăng trưởng KT- XH.

BÀI
16 .  ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ
NƯỚC TA

(Có trắc nghiệm và đáp án)

://.youtube/watch?v=kx8iDDwtpDs

I-Đông dân, có nhiều thành phần dân tộc bản địa bản địa.( Đặc điểm DS việt nam riêng với việc tăng trưởng
KT- XH?)

1. Đông dân

– Số dân việt nam: 84.156 nghìn người (2006) đứng thứ 3
khu vực Khu vực Khu vực Đông Nam Á,thứ 13 trên toàn toàn thế giới.

* thuận tiện:

– Là nguồn lực quan trọng để tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính giang sơn.

– Có nguồn lao động dồi dào.

– Có thị trường tiêu thụ to lớn.

* trở ngại vất vả:

– Là 1 trở ngại lớn cho việc tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính, nâng cao
đời sống vật chất và tinh thần cho những người dân dân dân.

2. Nhiều thành phần dân
tộc

 –
54 dân tộc bản địa bản địa. Nhiều nhất là dân tộc bản địa bản địa kinh (chiếm 86,2 %) dân số toàn nước. Các dân
tộc khác chiếm 13,8% dân số toàn nước.

– Ngoài ra còn khoảng chừng chừng 3,2 triệu người Việt đang sinh sống và làm việc và thao tác
ở quốc tế.

* thuận tiện:

– Các dân tộc bản địa bản địa luôn đoàn kết bên nhau.

– Phát huy truyền thống cuội nguồn cuội nguồn sản xuất, phong tục tập quán, tạo
nên sức mạnh tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính, xây dựng giang sơn.

* Khó khăn:

– Sự tăng trưởng kt – xh  những vùng có sự chênh lệch.Mức sống của một bộ
phận dân tộc bản địa bản địa ít người còn thấp.

->
Cần chú trọng góp vốn góp vốn đầu tư hơn thế nữa riêng với việc tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính – xã hội ở những
vùng này.      

II-Dân số còn tăng
nhanh, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai dân số trẻ.
( Tại sao ở việt nam lúc bấy giờ, tỉ lệ gia
tăng dân số có Xu thế giảm nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng? Nêu ví dụ
minh họa?)

1/Dân số còn tăng nhanh:


Dân số việt nam tăng nhanh, nhất là vào nửa cuối thế kỉ XX, đã dẫn đến hiện
tượng bùng nổ dân số.

->
Do kết quả của việc thực thi chủ trương dân số và kế hoạch hóa mái ấm mái ấm gia đình.


Hiện nay mức tăng dân số có giảm nhưng còn chậm, mỗi năm tăng trung bình thêm một
triệu người.

*
trở ngại vất vả:


Tạo sức ép rất rộng riêng với tăng trưởng KT-XH giang sơn.


Cạn kiệt tài nguyên vạn vật vạn vật thiên nhiên.Ô nhiễm môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.


Chất lượng môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường của người dân khó nâng cao.

2/Cơ cấu dân số trẻ.


Dân số việt nam thuộc loại trẻ, xong đang sẵn có Xu thế già hóa.

*
Thuận lợi:


Nguồn lao động dự trữ và tương lai dồi dào. Là nguồn lực có ý nghĩa quyết định hành động hành vi
đến việc tăng trưởng giang sơn.


Có kĩ năng tiếp thu vận dụng khoa học kĩ thuật nhanh.

*
Khó khăn:


Khó nâng cao mức sống.


Nhiều yếu tố cấp bách cần xử lý và xử lý như: giáo dục, y tế, việc làm….

III-Phân bố dân cư chưa
hợp lý. ( Vì sao việt nam phải phân loại lại dân cư cho hợp lý? )

Mật
độ dân số trung bình ở việt nam là 254 người/km2 (năm 2006),  phân loại chưa thích hợp lý Một trong những vùng.

1-
Giữa đồng bằng với trung du, miền núi.


Đồng bằng : Tập trung khoảng chừng chừng 75% dân số, tỷ suất dân số cao.


Vùng trung du, miền núi : tỷ suất dân số thấp, nhưng triệu tập nhiều tài nguyên
vạn vật vạn vật thiên nhiên quan trọng của giang sơn.

2. Giữa thành thị và
nông thôn.


Thành thị: 26.9 %, nông thôn: 73.1% – năm 2005 (hầu hết ở nông thôn).


Tỉ lệ dân thành thị và nông thôn đang sẵn có sự chuyển dời đáng kể theo phía giảm
tỉ lệ dân số nông thôn, tăng tỉ lệ dân số thành thị.

*/Nguyên nhân phân loại
dân cư chưa thích hợp lý.


Ở đồng bằng dân cư triệu tập đông do:

+
Có Đk tự nhiên thuận lơi (vị trí, tài nguyên đất, nước…)  có nghề trồng lúa nước truyền thống cuội nguồn cuội nguồn cần nhiều
lao động.

+
Nền kinh tế tài chính tài chính tăng trưởng mạnh. Quá trình công nghiệp hoá và tân tiến hóa trình làng
mạnh.


Ở nông thôn dân cư triệu tập đông do: là vùng sản xuất nông nghiệp, phương tiện đi lại đi lại
lỗi thời.


Lịch sử khai thác.

*/Khó khăn:


Sự phân loại dân cư không hợp lý dẫn đến:

+ Sử dụng tiêu tốn tiêu tốn lãng phí lao
động, nơi thừa, nơi thiếu.

+ Khai thác tài nguyên
những nơi ít lao động rất trở ngại vất vả.

=> Vì vậy việc phân
bố lại dân cư và lao động là rất thiết yếu.

*/Biện pháp:


Việc phân loại lại dân cư và lao động trên phạm vi toàn nước là rất thiết yếu.

IV-Chiến lược phát
triển dân số hợp lý và sử dụng hiệu suất cao nguồn lao động của việt nam.(
Nêu môt số phương hướng và giải pháp đã thực thi trong thời hạn vừa qua?)


Kế hoạch hóa mái ấm mái ấm gia đình

-Phân
bố lại dân cư, lao động Một trong những vùng.


Chính sách thích phù thích phù thích hợp với xu thế chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai dân số nông thôn và thành
thị.

-Đẩy
mạnh xuất khẩu lao động.

-Phát
triển công nghiệp ở trung du, miền núi và ở nông thôn

Bài 16. ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ NƯỚC TA

Câu 1. ’’Việc tăng trưởng KT-XH  vùng 
dân tộc bản địa bản địa ít người việt nam nam cần chú trọng hơn thế nữa’’ do:

A. Các dân tộc bản địa bản địa ít người đóng vai
trò rất quan trọng trong việc đảm bảo bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh quốc phòng.

B. Một số dân tộc bản địa bản địa ít người dân có
những kinh nghiệm tay nghề tay nghề  sản xuất quý báu.

C. Sự tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính – xã hội
Một trong những dân tộc bản địa bản địa hiện có sự chênh lệch đáng kể, mức sống của cục phận dân tộc bản địa bản địa ít
người thấp.

D. Trước đây toàn bộ toàn bộ chúng ta chưa chú
trọng vấn này.

Câu 2. Hiện tượng bùng nổ dân số ở việt nam bắt nguồn từ:

A. Cuối thế kỷ XX                                                    B.
Thập kỷ 30 của thế kỉ XX

C. Thập kỉ 40 của thế kỉ XX
                                  D.
Thập kỉ 50 của thế kỉ XX

Câu 3. Với vận tốc ngày càng tăng như lúc bấy giờ đân số việt nam mỗi năm sẽ tăng
thêm khoảng chừng chừng:

A. 0,7 đến 0,9
triệu người                                       B.
1,1 đến 1,3 triệu người

C. 1,5 đến 1,8
triệu người                                        D.
Trên 2 triệu người

Câu 4.  Dân số việt nam trẻ thể hiện rõ ràng qua:

A. Cơ cấu lao động                                                   B.
Cơ cấu nhóm tuổi

C. Tỉ lệ sinh cao    
                                       D.
Tỉ lệ tử thấp

Câu 5. Tỉ lệ ngày càng tăng dân số trung bình năm quy trình 1921-2002 của việt nam
cao nhất vào thời:

A. 1943-1951                        B. 1954-1960   
        C.1989-1999                          D.1965-1970  

Câu 6. Sức ép dân số đến:

A. Chất lượng môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường, hoà bình
toàn toàn thế giới, tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính.

B. Tài nguyên môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên, phát
triển kinh tế tài chính tài chính, chất lượng môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường.

C. An ninh lương thực, tài nguyên
môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên, tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính.

D. Lao động – việc làm, bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh
lương thực, tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính.

Câu 7. Điều nào dưới đây thể hiện rõ ràng nhất tính phi lí  trong sự phân loại đân cư ở việt nam:

A. Dân cư triệu tập đông ở những
đồng bằng.     

B. Dân cư thưa thớt ở miền núi,
trung du.

C. Các đồng bằng ở tình trạng đất
chật người đông, miền núi và trung du có dân cư thưa thớt trong lúc vùng này
triệu tập nhiều tài nguyên của giang sơn.

D. Ngay Một trong những đồng bằng tỷ suất
dân cư cũng luôn hoàn toàn có thể có sự chênh lệch lớn.

Câu 8. Ở việt nam việc tăng cường góp vốn góp vốn đầu tư tăng trưởng công nghiệp ở trung du và
miền núi và tăng trưởng công nghiệp nông thôn nhằm mục đích mục tiêu:

A. Khai thác tài nguyên và sử
dụng tối đa nguồn lao động của giang sơn

B. Nâng cao tỉ lệ dân thành thị

C. Phân bố lại dân cư

D. Giải quyết nhu yếu việc làm
của xã hội  

Câu 9. Phân bố lại dân cư và lao động Một trong những vùng trên phạm vi toàn nước là
rất thiết yếu vì:

A. Nguồn lao động việt nam còn
thiếu tác phong công nghiệp

B. Dân cư việt nam hầu hết tập
trung ở những đồng bằng

C. Sự phân loại dân cư việt nam
không đều và chưa thích hợp lý

D. Tỉ lệ thiếu việc làm và thất
nghiệp việt nam hiện còn đang cao

Câu 10. Dân số việt nam đang sẵn có Xu thế già đi thể hiện ở:

A. Tuổi thọ trung bình của người
dân tăng

B. Tỉ lệ nhóm  tuổi trên độ tuổi lao động tăng

C. Tỉ lệ nhóm  tuổi dưới độ tuổi lao động giảm

D. Tất cả những ý trên

Câu 11. Dân số việt nam đang sẵn có Xu thế già đi do:

A. Tỉ lệ sinh giảm

B. Tỉ lệ tử giảm

C. Tuổi thọ trung bình của người
dân tăng

D. Kết quả của việc thực thi tốt
chủ trương dân số và tiến bộ về xã hội

Câu 12. Tình trạng di dân tự do tới những vùng trung du miền núi trong
trong năm  mới mới gần đây khiến:

A. Tăng sự mất cân đối tỉ số giới
tính Một trong những vùng ở việt nam

B. Các vùng xuất cư thiếu vắng lao
động

C. Làm tăng thêm trở ngại vất vả cho vấn
đề việc làm ở vùng nhập cư

D. Tài nguyên và môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên những
vùng nhập cư bị suy giảm

Câu 13. Nhận định nào dưới đấy là chưa
đúng chuẩn về điểm lưu ý chất lượng nguồn lao động việt nam:

A. Cần cù,
sáng tạo

B. Có nhiều kinh nghiệm tay nghề tay nghề  trong SX nông nghiệp

C. Có nhiều kinh nghiệm tay nghề tay nghề trong sản
xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

D. Chất lượng nguồn lao động ngày
càng được nâng cao

Câu 14. Chất lượng nguồn lao động nước
ta ngày càng được nâng cao là nhờ:

A. Số lượng lao động thao tác
trong những công ti link marketing thương mại tăng thêm

B. Những thành tựu trong phát
triển văn hoá, giáo dục, y tế

C. Mở thêm nhiều TT đào
tạo,  hứơng nghiệp 

D. Phát triển công nghiệp, dịch
vụ ở nông thôn

Câu 15. Nhận định nào dưới đấy là chưa
đúng chuẩn về nguồn lao động của việt nam lúc bấy giờ:

A. Có chất lượng ngày càng nâng
cao

B. Lực lượng lao động có trình độ
còn mỏng dính dính

C. Ở những thành phố lớn lực lượng
lao động có trình độ đã phục vụ được nhu yếu trong lúc ở nông thôn vẫn thiếu
nhiều.

D. Chất lượng lao động việt nam
chưa phục vụ được nhu yếu hiện tại

Câu 16. Việc triệu tập lao động trình
độ cao ở những vùng đồng bằng gây ra trở ngại vất vả do:

A. Thiếu lao động tay chân cho
những ngành cần nhiều lao động

B. Khó khăn cho việc sắp xếp, sắp
xếp việc làm

C. Thiếi hụt lao động nhất là lao
động có trình độ ở miền nuí, trung du nơi giàu về tài nguyên

D. Ý A + B đúng

Câu
17. Quỹ thời hạn lao động không được tận dụng triệt để là tình trạng khá phổ
biến lúc bấy giờ:

A. Vùng nông nghiệp nông thôn
                           B. Các xí nghiệp quốc doanh

C. Các xí nghiệp liên doanh
                                  D. Ý A
+ B đúng

Câu
18. Cơ cấu sử dụng lao động việt nam có sự thay đổi thỏa sức tự tin trong trong năm gần
đây hầu hết là vì:

A. Tác động của Cách mạng khoa học-kĩ thuật và quá trình đổi mới

B. Chuyển dịch hợp lí cơ cấu ngành cơ cấu lãnh thổ

C. Số lượng và chất lượng nguồn lao động ngày càng được
nâng cao

D. Năng suất lao động nâng cao

Câu
19. ’’Thực hiện phong phú hoá những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt sản xuất địa phương, để ý quan tâm thích đáng
đến hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi những ngành dịch vụ’’ là phương hướng xử lý và xử lý việc làm ở :

A. Vùng nông thôn việt nam                                     B. Vùng
trung du việt nam

C. Vùng miền núi việt nam                                       D. Vùng đô
thị việt nam 

_______________________________

1/ – Phân tích tác động của
điểm lưu ý dân cư việt nam riêng với việc tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính xã hội và môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên:
a) Thuận lợi:
– Dân số đông nên có nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ to lớn.
– Dân số tăng nhanh, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai dân số trẻ tạo ra nguồn lao động tương hỗ update lớn, tiếp
thu nhanh khoa học kỹ thuật.
b) Khó khăn:
– Đối với tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính:
+ Tốc độ tăng dân số chưa thích hợp vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính.
+ Vấn đề việc làm luôn là thử thách riêng với nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính.
+ Sự tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính chưa phục vụ được tiêu dùng và tích lũy.
+ Chậm chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính theo ngành và theo lãnh thổ.
– Đối với tăng trưởng xã hội:
+ Chất lượng môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường chậm cải tổ, thu nhập trung bình đầu người còn thấp.
+ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, y tế, văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn còn gặp nhiều trở ngại vất vả.
– Đối với tài nguyên môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên:
+ Sự suy giảm những TNTN.
+ Ô nhiễm môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.
+ Không gian cư trú chật hẹp.

2/ Vì sao ở việt nam lúc bấy giờ,
tỉ lệ ngày càng tăng dân số có Xu thế giảm, nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng?
Nêu ví dụ minh họa:
– Do quy mô dân số việt nam lớn, số người trong độ tuổi sinh đẻ cao, nên tỉ lệ
ngày càng tăng giảm, nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng.
– Ví dụ: với quy mô dân số 70 triệu người, tỷ suất ngày càng tăng dân số 1,5%, thì mổi
năm dân số tăng 1,05 triệu người. Nhưng nếu quy mô dân số là 84 triệu người, tỷ
lệ ngày càng tăng dân số là một trong,31%, thì mổi năm dân số tăng thêm một,10 triệu người.

3/ Vì sao việt nam phải thực thi phân loại lại dân cư
cho hợp lý? Nêu một số trong những trong những phương hướng và giải pháp đã thực thi trong thời hạn
qua:
a) Nước ta phải thực thi phân loại lại dân cư cho hợp lý là vì:
– Mật độ dân số trung bình ở việt nam: 254 người/km2 (2006), nhưng phân loại không
đều.
– Phân bố không đều giữa đồng bằng – miền núi:
+ Đồng bằng: 1/ 4 diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh – chiếm 3/4 dân số à ĐBSH cao nhất, 1. 225
người/km2, gấp 5 lần toàn nước.
+ Miền núi: 3/4 diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh- chiếm 1/ 4 dân số à Tây Nguyên 89 người/km2, Tây Bắc
69 người/km2, trong lúc vùng nó lại giàu TNTN.
– Phân bố không đều giữa nông thôn và thành thị:
+ Nông thôn: 73,1%, có Xu thế giảm.
+ Thành thị: 26,9%, có Xu thế tăng.
– Sự phân loại dân cư chưa thích hợp lý làm ảnh hưởng rất rộng đến việc sử dụng alo
động, khai thác tài nguyên. Vì vậy, phân loại lại dân cư và lao động trên phạm vi
toàn nước là rất thiết yếu.
b) Một số phương hướng và giải pháp đã thực thi trong thời hạn vừa qua:
– Tuyên truyền và thực thi chủ trương KHHDS có hiệu suất cao.
– Phân bố dân cư, lao động hợp lý Một trong những vùng.
– Quy hoạch và có chủ trương thích hợp nhằm mục đích mục tiêu phục vụ xu thế chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai dân
số nông thôn và thành thị.
– Mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, tăng cường đào tạo và giảng dạy và giảng dạy người lao động có tay
nghề cao, có tác phong công nghiệp.
– Phát triển công nghiệp ở miền núi và ở nông thôn nhằm mục đích mục tiêu sử dụng tối đa nguồn
lao động của giang sơn.

——–Môn khác———-

Các bạn cũng co thể tham khảo các môn khác tại đây:

Anh văn: anhvan.HLT

Toán học: toanhoc.HLT

Vật lý: vatly.HLT

Hóa học: hoahoc.HLT

Sinh học: sinhhoc.HLT

Ngữ văn: nguvan.HLT

Lịch sử: lichsu.HLT

GDCD: gdcd.HLT

Tin học: tinhoc.HLT

Câu 1: Trong khu vực Khu vực Khu vực Đông Nam Á, dân số việt nam xếp thứ 3 sau

A. In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin.

B. In-đô-nê-xi-a và Thái Lan.

C. In-đô-nê-xi-a và Mi-an-ma.

D. In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a.

Đáp án: Dân số việt nam đứng thứ 3 Khu vực Khu vực Đông Nam Á, sau In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Dân số việt nam đứng thứ mấy trong khu vực Khu vực Khu vực Đông Nam Á?

A. Thứ nhất.

B. Thứ hai.

C. Thứ ba.

D. Thứ tư.

Đáp án: Dân số việt nam đứng thứ 3 Khu vực Khu vực Đông Nam Á, sau Indonexia và Philippin.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm dân tộc bản địa bản địa ít người nào có số dân lớn số 1?

A. Tày.

B. Thái

C. Mường.

D. Khơ –me.

Đáp án: Căn cứ vào bảng số liệu: Các dân tộc bản địa bản địa Việt Nam (Atlat ĐLVN trang 16):

Trừ dân tộc bản địa bản địa Việt (Kinh) ra thì những dân tộc bản địa bản địa còn sót lại đều thuộc nhóm dân tộc bản địa bản địa ít người.

⇒ Dân tộc ít người dân có số dân lớn số 1 là Tày (1 626 392 người)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Căn cứ vào Atlat trang 16, dân tộc bản địa bản địa ít người dân có dân số đứng thứ 3 ở Việt Nam là

A. Tày.

B. Thái.

C. Mường.

D. Hmong.

Đáp án: Căn cứ vào Atlat trang 16, dân tộc bản địa bản địa ít người dân có dân số đông nhất là Tày (1,63 triệu người), tiếp theo là dân tộc bản địa bản địa Thái (1,55 triệu người), Mường (1,27 triệu người),…

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Vùng có tỷ suất dân số cao nhất toàn việt nam là

A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Duyên hải miền Trung.

D. Đông Nam Bộ.

Đáp án: Đồng bằng sông Hồng có tỷ suất dân số cao nhất việt nam: 1225 người/km2.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Đặc điểm nổi trội về dân cư của Đồng bằng sông Hồng là

A. tỷ suất dân số cao nhất việt nam.

B. tỷ suất dân số thấp nhất việt nam.

C. dân cư phân loại đồng đều giữa thành thị và nông thôn

D. tỉ lệ dân số thành thị cao hơn dân nông thôn.

Đáp án: Đồng bằng sông Hồng là vùng triệu tập dân cư đông đúc nhất toàn nước với tỷ suất dân số cao nhất 1225 người/km2

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Vùng có mật đô dân số thấp nhất lúc bấy giờ của việt nam là:

A. Tây Bắc.

B. Đông Nam Bộ.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Tây Nguyên.

Đáp án: Tây Bắc có tỷ suất thấp nhất 69 người/km2.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Người Việt Nam ở quốc tế triệu tập nhiều nhất tại những vương quốc và khu vực nào sau này?

A. Trung Á, châu Âu, Ôxtrâylia.

B. Bắc Mĩ, châu Âu, Nam Á.

C. Bắc Mĩ, Ôxtrâylia, Đông Á.

D. Bắc Mĩ, châu Âu, Ôxtrâylia.

Đáp án: Có khoảng chừng chừng 3,2 triệu người Việt sinh đang sinh sống và làm việc và thao tác ở nước  ngoài; số người này triệu tập nhiều nhất ở Hoa Kì (Bắc Mĩ), Ôxtrâylia và một số trong những trong những nước châu Âu.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm nhận xét nào sau này đúng về yếu tố thay đổi hình dạng tháp dân số trong trong năm 2007 so với năm 1999?

A. đáy tháp và đỉnh tháp thu hẹp, thân tháp mở rộng.

B. đáy tháp mở rộng , thân tháp thu hẹp.

C. đáy tháp thu hẹp, thân tháp mở rộng, đỉnh tù.

D. đáy tháp thu hẹp, thân tháp mở rộng, đỉnh nhọn hơn.

Đáp án: Quan sát hai tháp tuổi năm 1999 và trong trong năm 2007 (Atlat ĐLVN trang 15):

So với năm 1999,hình dạng tháp tuổi trong trong năm 2007 có Xu thế:

– thu hẹp đáy tháp.

– thân tháp mở rộng

– đỉnh tù hơn.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm nhận xét nào sau này đúng về yếu tố thay đổi hình dạng tháp dân số trong trong năm 2007 so với năm 1999?

A. Đáy tháp thu hẹp.

B. Đáy tháp mở rộng.

C. Đỉnh tháp nhọn.

D. Thân tháp thu hẹp.

Đáp án: Quan sát hai tháp tuổi năm 1999 và trong trong năm 2007 (Atlat ĐLVN trang 15): So với năm 1999, hình dạng tháp tuổi trong trong năm 2007 có Xu thế là thu hẹp đáy tháp, thân tháp mở rộng và đỉnh tháp tù hơn.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm tỉnh nào sau này phổ cập tỷ suất dân số dưới 50 người/km2?

A. Tỉnh Tỉnh Nam Định.

B. Lai Châu.

C. thành phố thành phố Hà Tĩnh.

D. Thái Bình.

Đáp án: Căn cứ vào Atlat ĐLVN trang 15:
B1. Đọc bảng chú giải để nhận ra kí hiệu tỷ suất dân số dưới 50 người/km2

B2. Xác định tỉnh có tỷ suất dân số dưới 50 người/km2 là Lai Châu (nền hầu hết white color).

Đáp án cần chọn là: B

Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm tỉnh nào sau này phổ cập tỷ suất dân số từ 50 – 100 người/km2?

A. Lai Châu.

B. Kon Tum.

C. Sơn La.

D. Thái Nguyên.

Đáp án: Căn cứ vào Atlat ĐLVN trang 15:

B1. Đọc bảng chú giải để nhận ra kí hiệu tỷ suất dân số từ 50 – 100 người/km2.

B2. Xác định tỉnh có tỷ suất dân số từ 50 – 100 người/km2 là Sơn La (nền hầu hết màu nhạt). Lai Châu và Kon Tum nền vàng nhạt (dưới 50 người/km2) còn Thái Nguyên nền vàng đậm (từ 101 – 200 người/km2).

Đáp án cần chọn là: C

Câu 13: Hậu quả của dân số tăng nhanh về mặt môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên là

A. làm tụt giảm độ tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính.

B. chất lượng môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường chậm được cải tổ.

C. tăng sức ép lên tài nguyên nước.

D. tỉ lệ thiếu việc làm và thất nghiệp cao.

Đáp án: – Đáp án A: hậu quả về kinh tế tài chính tài chính ⇒ Loại

– Đáp án B: hậu quả về chất lượng cuộc sông ⇒ Loại

– Đáp án C: ảnh hưởng đến việc tăng trưởng bền vững ⇒ là yếu tố tăng trưởng đảm bảo cả 3 mặt: kinh tế tài chính tài chính – xã hội – môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

⇒ Đúng

– Đáp án D: hậu quả về dân cư – xã hội ⇒  Loại

Đáp án cần chọn là: C

Câu 14: Hậu quả của ngày càng tăng dân số nhanh về mặt môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên là:

A. làm tụt giảm độ tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính.

B. hạn chế sự tăng trưởng bền vững.

C. tỉ lệ thiếu việc làm và thất nghiệp cao.

D. chất lượng môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường thấp

Đáp án: Hậu quả của ngày càng tăng dân số nhanh sẽ ảnh hưởng rất rộng đến môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên, gây sức ép về mặt môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên, sức ép về khai thác tài nguyên, ô nhiễm môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên,…Như vậy, về mặt môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên dân số tăng nhanh sẽ không còn hề đảm bảo cho việc tăng trưởng bền vững.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 15: Những biểu lộ của dân số việt nam đang ngày càng già đi:

A. Nhóm tuổi 0 -14 và 15 – 59 tụt giảm khá nhanh, trên 60 tuổi tăng khá nhanh.

B. Nhóm tuổi 0 – 14 và 15 – 59 tăng nhanh, trên 60 tuổi tăng chậm.

C. Nhóm tuổi 0 – 14 giảm, nhóm tuổi 15 – 59 và trên 60 tuổi tăng.

D. Nhóm tuổi 0 -14 và trên 60 tăng thêm, nhóm tuổi 15 – 59 giảm.

Đáp án: Biểu hiện của già hóa dân số là:
– Giảm tỉ lệ dân số dưới độ tuổi lao động (0 – 14 tuổi)

– Tăng tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động (15 – 59 tuổi) và trên độ tuổi lao động (trên 64 tuổi).

Đáp án cần chọn là: C

Câu 16: Hiện nay, dân số việt nam thuộc nhóm

A. cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai dân số rất trẻ

B. cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai dân số vàng.

C. cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai dân số già.

D. cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai dân số ổn định.

Đáp án: Nước ta đang sẵn có cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai dân số vàng với dân số từ độ tuổi lao động (từ 15 – 59 tuổi chiếm khoảng chừng chừng 70% dân số). Cơ cấu dân số vàng ở việt nam đang sẵn có sự già hóa, vì vậy nếu toàn bộ toàn bộ chúng ta không biết sử dụng nguồn lao động trẻ hiện tại để tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính thì đó là một tiêu tốn tiêu tốn lãng phí cực kỳ lớn.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 17: Việc tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính – xã hội vùng dân tộc bản địa bản địa ít người ở việt nam nên phải chú trọng hơn thế nữa do

A. những dân tộc bản địa bản địa ít người đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh quốc phòng.

B. một số trong những trong những dân tộc bản địa bản địa ít người dân có những kinh nghiệm tay nghề tay nghề sản xuất quí báu.

C. sự tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính – xã hội Một trong những dân tộc bản địa bản địa hiện có sự chênh lệch đáng kể, mức sống của cục phận dân tộc bản địa bản địa ít người thấp.

D. trước kia toàn bộ toàn bộ chúng ta chưa chú trọng yếu tố này.

Đáp án: Từ khóa vướng mắc :“yếu tố tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính – xã hội vùng dân tộc bản địa bản địa”

⇒ Vậy nguyên nhân cần xác lập phải liên quan đến yếu tố tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính – xã hội ở những dân tộc bản địa bản địa

⇒ Nguyên nhân thích hợp nhất là C. sự tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính – xã hội Một trong những dân tộc bản địa bản địa hiện có sự chênh lệch đáng kể, mức sống của cục phận dân tộc bản địa bản địa ít người thấp

Đáp án cần chọn là: C

Câu 18: Đặc điểm nào không đúng với dân cư, dân tộc bản địa bản địa ở việt nam?

A. Các dân tộc bản địa bản địa luôn phát huy truyền thống cuội nguồn cuội nguồn sản xuất.

B. Các dân tộc bản địa bản địa luôn đoàn kết bên nhau.

C. Chất lượng đời sống của những dân tộc bản địa bản địa ít người đã ở tại mức cao.

D. Sự tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính – xã hội Một trong những vùng còn chênh lệch.

Đáp án: Đồng bào những dân tộc bản địa bản địa thiểu số sinh sống hầu hết ở vùng núi, vùng sâu vùng xa nên môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường vô cùng trở ngại vất vả. Mặc dù môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường ngày càng được nâng cao, cải tổ nhưng mức sống vẫn rất thấp.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 19: Gia tăng dân số giảm nhưng mỗi năm dân số việt nam vẫn tăng thêm trung bình hơn 1 triệu người, nguyên nhân là vì

A. quy mô dân số lớn, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai dân số trẻ.

B. mức chết xuống thấp và ổn định.

C. sự tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính – xã hội và chủ trương dân số.

D. đời sống nhân dân được nâng cao.

Đáp án: Dân số việt nam đông và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai dân sô trẻ ⇒ số người trong độ tuổi sinh đẻ cao

⇒  mức sinh cao

⇒ dân số tăng thêm nhanh.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 20: Gia tăng tự nhiên đã giảm nhưng mỗi năm việt nam vẫn thêm khoảng chừng chừng 1 triệu người là vì:

A. quy mô dân số lớn, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai dân số trẻ.

B. y tế tăng trưởng nên tỉ lệ tử thấp

C. sự tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính – xã hội.

D. chất lượng môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường ngày càng được thổi lên.

Đáp án: Dân số việt nam đông và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai dân sô trẻ ⇒ số người trong độ tuổi sinh đẻ nhiều nên mặt dù ngày càng tăng tự nhiên đã giảm nhưng mỗi năm việt nam vẫn thêm khoảng chừng chừng 1 triệu người.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 21: Hiện nay, dân số việt nam có tỉ suất sinh tương đối thấp là vì

A. số người trong độ tuổi sinh đẻ ít.

B. thực thi tốt công tác thao tác thao tác dân số, kế hoạch hoá mái ấm mái ấm gia đình.

C. đời sống nhân dân trở ngại vất vả.

D. Xu thế sống độc thân ngày càng phổ cập.

Đáp án: Do kết quả của việc thực thi kế hoạch hóa dân số và mái ấm mái ấm gia đình (mỗi mái ấm mái ấm gia đình nên làm có một – 2 con, sử dụng những giải pháp tránh thai bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín…)

⇒ Góp phần làm giảm tỉ lệ sinh.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 22: Sự ngày càng tăng dân số nhanh lúc bấy giờ ở việt nam đã tạo Đk thuận tiện cho việc

A. tăng trưởng ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

B. cải tổ chất lượng môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường của nhân dân.

C. khai thác hiệu suất cao tài nguyên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

D. mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đáp án: Dân số tăng nhanh ⇒ nhu yếu tiêu dùng tăng thêm ⇒ mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 23: Phát biểu nào không đúng với ảnh hưởng của đô thị hoá đến tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính – xã hội việt nam?

A. Sử dụng ít nhân lực có trình độ trình độ kĩ thuật.

B. Có kĩ năng tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho những người dân dân lao động.

C. Tác động mạnh tới quy trình chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính của việt nam.

D. Ảnh hưởng rất rộng đến việc tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính – xã hội của những địa phương.

Đáp án: Trong quy trình tăng trưởng công nghiệp hóa, đô thị hóa cần thật nhiều lao động có trình độ kĩ thuật, có trình độ và thích ứng được với việc tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính với vận tốc nhanh.

⇒ Như vậy, nhận định đô thị hóa, công nghiệp hóa tăng trưởng sẽ sử dụng ít lao động có trình độ trình độ kĩ thuật trong sản xuất là không đúng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 24: Trung du và miền núi việt nam có tỷ suất dân số thấp hơn vùng đồng bằng hầu hết là vì

A. Đk tự nhiên trở ngại vất vả hơn.

B. lịch sử định cư sớm hơn.

C. nguồn lao động thấp hơn.

D. kinh tế tài chính tài chính – xã hội còn chậm tăng trưởng.

Đáp án: Vùng trung du và miền núi có Đk sống trở ngại vất vả: địa hình hiểm trở, giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo qua lại không thuận tiện ⇒ dân cư phân loại thưa thớt

Đáp án cần chọn là: A

Câu 25: Do điểm lưu ý địa hình hiểm trở, giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo qua lại trở ngại vất vả nên Tây Bắc là vùng có

A. Ngành du lịch tăng trưởng nhất.

B. Nền kinh tế tài chính tài chính tăng trưởng nhất.

C. Mật độ dân số thấp nhất.

D. Ngành chăn nuôi tăng trưởng nhất.

Đáp án: Do điểm lưu ý địa hình hiểm trở, giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo qua lại trở ngại vất vả nên Tây Bắc có dân cư thưa thớt, vùng có tỷ suất dân số thấp nhất toàn nước (69 người/km2).

Đáp án cần chọn là: C

Câu 26: Nhân tố ảnh hưởng đến việc phân loại dân cư ở việt nam:

A. Tập quán canh tác và thâm canh cây lúa nước.

B. Chính sách tăng trưởng dân số của Nhà nước.

C. Lịch sử định cư và phương thức sản xuất.

D. Tăng cường góp vốn góp vốn đầu tư khai hoang mở rộng đất ở.

Đáp án: → phương thức canh tác lúa nước yên cầu nhiều lao động

Cùng với lịch sử nghìn năm văn hiến

⇒ Vùng thu hút thỏa sức tự tin dân cư sinh sống. Đây là vùng có tỷ suất dân số cao nhất toàn nước.

– Đồng bằng sông Cửu Long cũng là vùng chuyên canh lúa nước nhưng lịch sử khai thác lãnh thổ còn trẻ. Vùng có dân số thấp hơn Đồng bằng sông Hồng.

⇒ Vậy lịch sử khai thác lãnh thổ kết phù thích phù thích hợp với phương thức canh tác sẽ thu hút phần lớn dân cư vê đây sinh sống.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 27: Nhân tố đóng vai trò quyết định hành động hành vi đến phân loại việt nam lúc bấy giờ là

A. những Đk tự nhiên.

B. lịch sử khai thác lãnh thổ.

C. trình độ tăng trưởng của lực lượng sản xuất.

D. chuyển cư, nhập cư.

Đáp án: Phân bố dân cư là một hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ xã hội có tính quy luật do tác động tổng hợp của hàng loạt tác nhân, trong số đó nguyên nhân quyết định hành động hành vi là trình độ tăng trưởng của lực lượng sản xuất, tính chất của nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính, tiếp Từ đó mới đến những nguyên nhân về Đk tự nhiên, lịch sử khai thác lãnh thổ, chuyển cư,… Ví dụ: Đông Nam Bộ có lực lượng sản xuất có trình độ, kĩ thuật, có nhiều TT công nghiệp, dịch vụ tăng trưởng nên triệu tập nhiều dân cư. Còn những vùng miền núi hầu hết sản xuất nông nghiệp lỗi thời, máy móc thô sơ,… dân cư triệu tập ít, thưa dân,…

Đáp án cần chọn là: C

Câu 28: Nguyên nhân cơ bản khiến đồng bằng sông Hồng có tỷ suất dân số cao hơn đồng bằng sông Cửu Long là

A. đất đai phì nhiêu, phì nhiêu hơn.

B. khí hậu thuận tiện hơn.

C. giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo thuận tiện hơn.   

D. lịch sử định cư sớm hơn.

Đáp án: Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long đều phải có đất đai phì nhiêu, khí hậu thuận tiện, giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo thuận tiện…

⇒ Loại trừ đáp án A, B, C

⇒ Lịch sử định cư: đồng bằng sông Hồng có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu lăm hơn (Hàng trăm năm)

⇒ dân cư triệu tập đông đúc hơn

Đáp án cần chọn là: D

Câu 29: Nguyên nhân cơ bản nhất khiến Đồng bằng sông Hồng có tỷ suất dân số cao nhất toàn nước là

A. có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu lăm nhất.

B. có khí hậu thuận tiện, ôn hòa.

C. có nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính rất tăng trưởng.

D. có lực lượng sản xuất có trình độ, trình độ cao.

Đáp án: Đồng bằng sông Hồng là một trong những vùng có nền văn minh lúa nước lâu lăm ở việt nam. Là vùng đồng bằng có lịch sử khai thác lâu lăm nhất nên dân cư triệu tập đông đúc.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 30: Cho bảng số liệu: Dân số Việt Nam thời kì 2005 – 2015 (Đơn vị: nghìn người)

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2022)

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình tăng trưởng dân số Việt Nam thời kì 2005 – 2015 theo bảng số liệu là:

A. Cột chồng.

B. Cột ghép.

C. Đường.

D. Kết hợp cột với đường.

Đáp án: Biểu đồ cột thường thể hiện số lượng của đối tượng người dùng người tiêu dùng, trong thời hạn từ 4 năm trở lên.

– Đề bài yêu cầu thể hiện tình hình tăng trưởng dân số của 3 đối tượng người dùng người tiêu dùng (tổng số dân, dân số thành thị và nông thôn), giá trị tuyệt đối- nghìn người.

⇒ Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình tăng trưởng dân số Việt Nam thời kì 2005 – 2015 theo bảng số liệu là biểu đồ cột chồng giá trị tuyệt đối (Mỗi cột thể hiện 3 đối tượng người dùng người tiêu dùng: tổng số dân, dân số thành thị, dân số nông thôn).

Đáp án cần chọn là: A

Câu 31: Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

BẢNG DÂN SỐ NƯỚC TA THỜI KÌ 1901 – 2005. (Đơn vị: triệu người) 

Nhận định đúng nhất là:

A. Dân số việt nam ngày càng giảm.

B. Dân số việt nam tăng nhanh nhưng còn nhiều dịch chuyển

C. Thời kì 1956 – 1960 có tỉ lệ tăng dân số hằng năm cao nhất.

D. Thời kì 1960 – 1985 có dân số tăng trung bình hằng năm cao nhất.

Đáp án: – Dân số việt nam, quy trình 1901 – 2005 tăng liên tục và tăng thêm 70 triệu người.

– Giai đoạn 1960 – 1985, dân số tăng hằng năm cao nhất (tăng 30 triệu dân). Giai đoạn 1989 và quy trình 1921 – 1956 đều tăng 11,9 triệu người.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 32: Tình trạng di dân tự do tới những vùng trung du và miền núi trong năm mới tết đến tết đến mới gần đây dẫn đến

A. ngày càng tăng sự mất cân đối tỉ số giới tính Một trong những vùng ở việt nam.

B. những vùng xuất cư thiếu vắng lao động.

C. làm tăng thêm trở ngại vất vả cho yếu tố việc làm ở vùng nhập cư.

D. tài nguyên và môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên ở những vùng nhập cư bị suy giảm.

Đáp án: Vùng đồng bằng đất chật người đông, tài nguyên hết sạch.

⇒ người lao động di cư lên vùng núi và trung du để khai thác đất đai, tăng trưởng sản xuất.

⇒ tình trạng di dân tự phát, khai thác mở rộng đất sản xuất ồ ạt + trình độ canh tác lỗi thời ⇒ làm cho tài nguyên rừng, đất đai bị tàn phá nghiêm trọng, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên ô nhiễm.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 33: Đẩy mạnh tăng trưởng công nghiệp ở trung du và miền núi nhằm mục đích mục tiêu:

A. Giảm tỉ lệ ngày càng tăng dân số ở khu vực này.

B. Phân bố lại dân cư và lao động Một trong những vùng.

C. Tăng tỉ lệ dân thành thị trong cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai dân số.

D. Phát huy truyền thống cuội nguồn cuội nguồn sản xuất của những dân tộc bản địa bản địa ít người.

Đáp án: Việc tăng cường tăng trưởng công nghiệp ở trung du và miền núi, nhất là những ngành công nghiệp khai thác, khai khoáng, công nghiệp chế biến…đã tạo ra nhiều việc làm cho lao động, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính – xã hội vùng núi ⇒ điều này góp thêm phần phân loại lại dân cư và lao động Một trong những vùng, miền ở việt nam.

Đáp án cần chọn là: B

=> iDiaLy – Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo. 

Nếu có vướng mắc hay có tài năng năng liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho toàn bộ nhà cùng tìm hiểu thêm nhé…. 

Share Link Tải Phân tích những ảnh hưởng của việc dân cư phân loại không đồng đều ở việt nam miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Phân tích những ảnh hưởng của việc dân cư phân loại không đồng đều ở việt nam tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Phân tích những ảnh hưởng của việc dân cư phân loại không đồng đều ở việt nam Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Phân tích những ảnh hưởng của việc dân cư phân loại không đồng đều ở việt nam
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Phân tích những ảnh hưởng của việc dân cư phân loại không đồng đều ở việt nam vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phân #tích #những #ảnh #hưởng #của #việc #dân #cư #phân #bố #không #đồng #đều #ở #nước

4444

Video Phân tích những ảnh hưởng của việc dân cư phân loại không đồng đều ở việt nam 2022 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Phân tích những ảnh hưởng của việc dân cư phân loại không đồng đều ở việt nam 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Phân tích những ảnh hưởng của việc dân cư phân loại không đồng đều ở việt nam 2022 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Phân tích những ảnh hưởng của việc dân cư phân loại không đồng đều ở việt nam 2022 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Phân tích những ảnh hưởng của việc dân cư phân loại không đồng đều ở việt nam 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phân tích những ảnh hưởng của việc dân cư phân loại không đồng đều ở việt nam 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phân #tích #những #ảnh #hưởng #của #việc #dân #cư #phân #bố #không #đồng #đều #ở #nước