Kinh Nghiệm Hướng dẫn Parse Parse là gì Đầy đủ Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Parse Parse là gì Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-26 19:45:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Pro đang tìm kiếm từ khóa Parse Parse là gì được Update vào lúc : 2022-01-26 19:45:02 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Theo phương thức truyền thống cuội nguồn cuội nguồn thì khi lập trình viên mobile khi tạo ra 1 ứng dụng mà cần liên quan đến tài liệu thì sẽ nên phải kèm theo một web developer để tạo 1 backend để hoàn toàn hoàn toàn có thể link đến cơ sơ tài liệu cũng như thao tác trên nó. Như vậy những lập trình viên di động sẽ nên phải đợi chờ backend và viết ra những service phục vụ cho việc làm yêu cầu. Nếu cứ theo quy mô như vậy khi làm gì rồi cũng phải tùy từng web develop và khi cần sửa đổi gì thì chỉ có đợi backend và đôi lúc việc backend trả giá trị ra làm thế nào thì chỉ biết như vậy. Điều này làm cho những lập trình viên mobile khó linh động và luôn phải chờ đón. Điều này giờ đã được xử lý và xử lý bằng phương pháp những lập trình viên mobile sẽ thao tác trực tiếp qua một serice trung gian chuyên xử lý dự liệu là Parse. Trong nội dung nội dung bài viết này tôi xin hướng dẫn những bạn 1 cách cơ bản làm quen với việc sử dụng Parse cho việc lập trình cho mobile (Android) và Backend (Php).

PARSE LÀ GÌ
Tạo app mới từ Parse
Tạo app mới từ Parse

Trước khi đi vào rõ ràng tôi xin trình làng qua cho những bạn Parse là gì và tương hỗ gì cho toàn bộ toàn bộ chúng ta. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể vào trực tiếp trang chủ của Parse để hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm hiểu cũng như Đk cho mình 1 thông tin thông tin tài khoản hoàn toàn miễn phí. Khi vào trang chủ của Parse toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể thấy Parse phục vụ cho toàn bộ toàn bộ chúng ta 3 dịch vụ chính đó là:

Xử lý tài liệu: Sẽ phục vụ cho ứng dụng của bạn tàng trữ tài liệu, thao tác thuận tiện và đơn thuần và giản dị với cơ sở tài liệu đồng thời hoàn toàn hoàn toàn có thể thuận tiện và đơn thuần và giản dị trao đổi tài liệu từ server đến Parse.Push notification: Đây là một trong dịch vụ rất tiện lợi cho những nhà tăng trưởng mobile vì Parse phục vụ sẵn việc Push notification một cách tiện lợi và vô cùng đơn thuần và giản dị (Tôi sẽ nói rõ hơn khi hướng dẫn thao tác với Android).Thống kê: Đây là một kênh dịch vụ để nhà tăng trưởng tóm gọn được sự tăng trưởng của ứng dụng mình làm ra để sở hữu những phương án tăng trưởng tiếp theo.

Một điều đáng nói nữa là Parse phục vụ cho lập trình viên bộ thư viện khá khá đầy đủ cho gần như thể thể toàn bộ những ngôn từ lập trình cho Mobile (iOs, Android, Windows Phone, Unity, Xamarin, ..), cho web hay ứng dụng desktop (OsX, Windows, Php, Unity,..). Thực sự mọi người lập trình viên đều hoàn toàn hoàn toàn có thể thao tác với Parse vì được phục vụ tài liệu hướng dẫn khá khá đầy đủ cho từng ngôn từ lập trình tại đây.

Để bắt tay vào làm quen với Parse tôi sẽ đưa ra 1 yêu cầu khá đơn thuần và giản dị đó là sẽ tạo ra 1 Object là Blog gồm những trường là nameauthorcontent. Công việc yêu cầu phía backend (Php) thì nên quản trị được những Blog này và khi thêm mới sẽ gửi 1 thông báo về những client về Blog mới được thêm này. Còn về phía Client (Android App) sẽ hiển thị những Blog và hiện thông báo và click vào đó thì sẽ ra list những Blog gồm cả Blog mới được thêm.

Xem thêm: Cách Cập Nhật Và Cài Đặt Lại Realtek High Definition Audio Driver Là Gì ?

Tạo app mới từ Parse

Sau khi Đk mới 1 thông tin thông tin tài khoản toàn bộ toàn bộ chúng ta đã khởi đầu hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng Parse cho việc làm của tớ, thứ nhất ta cần tạo 1 app mới. Sau khi App mới được tạo ra thì tại màn hình hiển thị hiển thị quản trị và vận hành App ta vào phần Setting rồi vào phần Keys.

Tại đây App sẽ sinh ra những Key cho tiềm năng thao tác của lập trình. Ví dụ như Backend Php sẽ cần đến Application Id, REST API KeyMaster Key, Android thì nên Application IDClinet Key

Backend

Để setup và sử dụng Parse cho Php ta nên phải cài Composer trước tiếp Từ đó tạo 1 file là composer.json có nội dung như sau:

“require”: “parse/php-sdk” : “1.1.*” Sau đó tải về Parse bằng lệnh composer install . Sau khi chạy xong thì ta sẽ đã có được thư viện Parse trong thư mục Vendor. Và ở đây để thao tác với Parse, tôi tạo thêm một file mang tên là parse.php trong thư mục vendor vừa sinh ra. Nội dung file đó như sau

require “autoload.php”;//Load toàn bộ thư viện và những hàm của Parseuse ParseParseObject;use ParseParseQuery;use ParseParseACL;use ParseParsePush;use ParseParseUser;use ParseParseInstallation;use ParseParseException;use ParseParseAnalytics;use ParseParseFile;use ParseParseCloud;use ParseParseClient;class Parse //Để chạy được Parse thì nên 3 thông số được nhập ở dưới đấy là app_id, rest_id và master_id private $_app_id = “”; private $_rest_key = “”; private $_master_key = “”; private $_object_name = “”; //Khởi tạo class với tên của Object, tên Object hoàn toàn hoàn toàn có thể để trống public function __construct($sObject = “”) $this->_object_name = $sObject; $this->init(); //Hàm khởi tạo Parse public function init() ParseClient::initialize($this->_app_id, $this->_rest_key, $this->_master_key); /** Hàm gửi push notification đến mọi máy di động có sử dụng đến Parse $sMessage: Là nội dung thông báo gửi đến những máy client. Parse có phục vụ cho những người dân dân tiêu dùng gửi push notification đến những người dân dân tiêu dùng tinh lọc và có 2 cách tinh lọc là Chanel và Advance Targeting. Ở đấy là dùng cách Advancer Targetting với việc gửi cho toàn bộ những máy */ public function sendPushNotification($sMessage) $data = array(“alert” => $sMessage); $this->init(); $query = ParseInstallation::query(); ParsePush::send(array( “where” => $query, “data” => $data )); /** Hàm thêm tài liệu vào object, tài liệu truyền vào là những mảng với key là filed và value là giá trị còn đưa vào Hàm trả về id của object do Parse sinh ra */ public function add($aVals = ) $oObject = new ParseObject($this->_object_name); foreach ($aVals as $sField => $val) $oObject->set($sField, $val); try $oObject->save(); return $oObject->getObjectId(); catch (ParseException $ex) return false; /** Hàm lấy toàn bộ tài liệu của một Object */ public function getList() $query = new ParseQuery($this->_object_name); $results = $query->find(); return $results; /** Hàm lấy toàn bộ thông tin của một Item vừa vào Id của Parse đã phục vụ lúc thêm mới Hàm trả về là một trong Object */ public function getItemById($sObjectId) $query = new ParseQuery($this->_object_name); return $query->get($sObjectId); /** Hàm update tài liệu vào object, tài liệu truyền vào là những mảng với key là filed và value là giá trị còn đưa vào Hàm trả về item với thông tin mới update */ public function update($aVals, $sObjectId) if ($oObject = $this->getItemById($sObjectId)) foreach ($aVals as $sField => $val) $oObject->set($sField, $val); $oObject->save(); return $oObject->fetch(); /** Xóa 1 item từ database với id của Parse */ public function delete($sObjectId) if ($oObject = $this->getItemById($sObjectId)) $oObject->destroy(); return true; Giờ khi cần thao tác với Parse ta chỉ việc thêm dòng require “vendor/parse.php”;. Theo yêu cầu của đề bài đưa ra thì toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ cần 2 trang là màn hình hiển thị hiển thị list những Blog và xóa từng Blog và màn hình hiển thị hiển thị thứ hai cho việc thêm mới, sửa xóa Blog. Tương ứng với 2 trang này tôi tạo ra 2 file index.php và add.php.

File index.php

Trang này sẽ thực thi 2 hiệu suất cao là hiển thị toàn bộ Blog đã được thêm và, với mỗi Blog sẽ đã có được 2 đường link để sửa và xóa từng Blog, và thêm một đường link để thêm mới Blog. Để xóa 1 Blog thì sẽ cần gửi đến link của file này với biến là delete có mức giá trị là id của Blog này lấy từ tài liệu trả về từ Parse và sau khi xóa xong thì hiển thị list mới. Tương tự link để update Blog này sẽ sang file app.php với id là Id của Blog này.

Xem thêm: Key Visual Là Gì ? 5 Xu Hướng Key Visual Doanh Nghiệp Nên Áp Dụng

Tại đây ta hoàn toàn hoàn toàn có thể mỗi Item mà Parse trả về đều ở dạng Object và muốn lấy những trường trong đấy ta dùng đến hàm get(tên trường), tuy nhiên có 3 hàm đặc biệt quan trọng quan trọng riêng của Parse đó là

Hàm getObjectId() là để lấy id của Item.Hàm getUpdatedAt() lấy thời hạn update sớm nhất.Hàm getCreatedAt() lấy thời hạn tạo ra Item.

compile “com.parse.bolts:bolts-android:1.+” compile “com.parse:parse-android:1.+”Sau khi thêm dòng đó thì để link được đến Parse thì bạn cần chạy đoạn code này:

Parse.initialize(this, “app_id”, “client_id”); ParseInstallation.getCurrentInstallation().saveInBackground();Và đoạn code này toàn bộ toàn bộ chúng ta cần đưa vào file Application của Android vì Plugin Parse chỉ việc được load 1 lần duy nhất. Và để load duy nhất 1 lần toàn bộ toàn bộ chúng ta cần tạo 1 file và extends đến class Application của Android và trong file AndroidManifest.xml khai báo thêm tên file class đó. Cụ thể ta sẽ tạo 1 file là ParseApplication.java với nội dung như sau:

Theo phương thức truyền thống cuội nguồn cuội nguồn thì khi lập trình viên mobile khi tạo ra 1 ứng dụng mà cần liên quan đến tài liệu thì sẽ nên phải kèm theo một web developer để tạo 1 backend để hoàn toàn hoàn toàn có thể link đến cơ sơ tài liệu cũng như thao tác trên nó. Như vậy những lập trình viên di động sẽ nên phải đợi chờ backend và viết ra những service phục vụ cho việc làm yêu cầu. Nếu cứ theo quy mô như vậy khi làm gì rồi cũng phải tùy từng web develop và khi cần sửa đổi gì thì chỉ có đợi backend và đôi lúc việc backend trả giá trị ra làm thế nào thì chỉ biết như vậy. Điều này làm cho những lập trình viên mobile khó linh động và luôn phải chờ đón. Điều này giờ đã được xử lý và xử lý bằng phương pháp những lập trình viên mobile sẽ thao tác trực tiếp qua một serice trung gian chuyên xử lý dự liệu là Parse. Trong nội dung nội dung bài viết này tôi xin hướng dẫn những bạn 1 cách cơ bản làm quen với việc sử dụng Parse cho việc lập trình cho mobile (Android) và Backend (Php).

Bạn đang xem: Parse là gì

Trước khi đi vào rõ ràng tôi xin trình làng qua cho những bạn Parse là gì và tương hỗ gì cho toàn bộ toàn bộ chúng ta. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể vào trực tiếp trang chủ của Parse để hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm hiểu cũng như Đk cho mình 1 thông tin thông tin tài khoản hoàn toàn miễn phí. Khi vào trang chủ của Parse toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể thấy Parse phục vụ cho toàn bộ toàn bộ chúng ta 3 dịch vụ chính đó là:

Xử lý tài liệu: Sẽ phục vụ cho ứng dụng của bạn tàng trữ tài liệu, thao tác thuận tiện và đơn thuần và giản dị với cơ sở tài liệu đồng thời hoàn toàn hoàn toàn có thể thuận tiện và đơn thuần và giản dị trao đổi tài liệu từ server đến Parse.Push notification: Đây là một trong dịch vụ rất tiện lợi cho những nhà tăng trưởng mobile vì Parse phục vụ sẵn việc Push notification một cách tiện lợi và vô cùng đơn thuần và giản dị (Tôi sẽ nói rõ hơn khi hướng dẫn thao tác với Android).Thống kê: Đây là một kênh dịch vụ để nhà tăng trưởng tóm gọn được sự tăng trưởng của ứng dụng mình làm ra để sở hữu những phương án tăng trưởng tiếp theo.

Một điều đáng nói nữa là Parse phục vụ cho lập trình viên bộ thư viện khá khá đầy đủ cho gần như thể thể toàn bộ những ngôn từ lập trình cho Mobile (iOs, Android, Windows Phone, Unity, Xamarin, ..), cho web hay ứng dụng desktop (OsX, Windows, Php, Unity,..). Thực sự mọi người lập trình viên đều hoàn toàn hoàn toàn có thể thao tác với Parse vì được phục vụ tài liệu hướng dẫn khá khá đầy đủ cho từng ngôn từ lập trình tại đây.

Để bắt tay vào làm quen với Parse tôi sẽ đưa ra 1 yêu cầu khá đơn thuần và giản dị đó là sẽ tạo ra 1 Object là Blog gồm những trường là nameauthorcontent. Công việc yêu cầu phía backend (Php) thì nên quản trị được những Blog này và khi thêm mới sẽ gửi 1 thông báo về những client về Blog mới được thêm này. Còn về phía Client (Android App) sẽ hiển thị những Blog và hiện thông báo và click vào đó thì sẽ ra list những Blog gồm cả Blog mới được thêm.

Xem thêm: Cách Cập Nhật Và Cài Đặt Lại Realtek High Definition Audio Driver Là Gì ?

Tạo app mới từ Parse

Sau khi Đk mới 1 thông tin thông tin tài khoản toàn bộ toàn bộ chúng ta đã khởi đầu hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng Parse cho việc làm của tớ, thứ nhất ta cần tạo 1 app mới. Sau khi App mới được tạo ra thì tại màn hình hiển thị hiển thị quản trị và vận hành App ta vào phần Setting rồi vào phần Keys.

Tại đây App sẽ sinh ra những Key cho tiềm năng thao tác của lập trình. Ví dụ như Backend Php sẽ cần đến Application Id, REST API KeyMaster Key, Android thì nên Application IDClinet Key

Backend

Để setup và sử dụng Parse cho Php ta nên phải cài Composer trước tiếp Từ đó tạo 1 file là composer.json có nội dung như sau:

“require”: “parse/php-sdk” : “1.1.*” Sau đó tải về Parse bằng lệnh composer install . Sau khi chạy xong thì ta sẽ đã có được thư viện Parse trong thư mục Vendor. Và ở đây để thao tác với Parse, tôi tạo thêm một file mang tên là parse.php trong thư mục vendor vừa sinh ra. Nội dung file đó như sau

require “autoload.php”;//Load toàn bộ thư viện và những hàm của Parseuse ParseParseObject;use ParseParseQuery;use ParseParseACL;use ParseParsePush;use ParseParseUser;use ParseParseInstallation;use ParseParseException;use ParseParseAnalytics;use ParseParseFile;use ParseParseCloud;use ParseParseClient;class Parse //Để chạy được Parse thì nên 3 thông số được nhập ở dưới đấy là app_id, rest_id và master_id private $_app_id = “”; private $_rest_key = “”; private $_master_key = “”; private $_object_name = “”; //Khởi tạo class với tên của Object, tên Object hoàn toàn hoàn toàn có thể để trống public function __construct($sObject = “”) $this->_object_name = $sObject; $this->init(); //Hàm khởi tạo Parse public function init() ParseClient::initialize($this->_app_id, $this->_rest_key, $this->_master_key); /** Hàm gửi push notification đến mọi máy di động có sử dụng đến Parse $sMessage: Là nội dung thông báo gửi đến những máy client. Parse có phục vụ cho những người dân dân tiêu dùng gửi push notification đến những người dân dân tiêu dùng tinh lọc và có 2 cách tinh lọc là Chanel và Advance Targeting. Ở đấy là dùng cách Advancer Targetting với việc gửi cho toàn bộ những máy */ public function sendPushNotification($sMessage) $data = array(“alert” => $sMessage); $this->init(); $query = ParseInstallation::query(); ParsePush::send(array( “where” => $query, “data” => $data )); /** Hàm thêm tài liệu vào object, tài liệu truyền vào là những mảng với key là filed và value là giá trị còn đưa vào Hàm trả về id của object do Parse sinh ra */ public function add($aVals = ) $oObject = new ParseObject($this->_object_name); foreach ($aVals as $sField => $val) $oObject->set($sField, $val); try $oObject->save(); return $oObject->getObjectId(); catch (ParseException $ex) return false; /** Hàm lấy toàn bộ tài liệu của một Object */ public function getList() $query = new ParseQuery($this->_object_name); $results = $query->find(); return $results; /** Hàm lấy toàn bộ thông tin của một Item vừa vào Id của Parse đã phục vụ lúc thêm mới Hàm trả về là một trong Object */ public function getItemById($sObjectId) $query = new ParseQuery($this->_object_name); return $query->get($sObjectId); /** Hàm update tài liệu vào object, tài liệu truyền vào là những mảng với key là filed và value là giá trị còn đưa vào Hàm trả về item với thông tin mới update */ public function update($aVals, $sObjectId) if ($oObject = $this->getItemById($sObjectId)) foreach ($aVals as $sField => $val) $oObject->set($sField, $val); $oObject->save(); return $oObject->fetch(); /** Xóa 1 item từ database với id của Parse */ public function delete($sObjectId) if ($oObject = $this->getItemById($sObjectId)) $oObject->destroy(); return true; Giờ khi cần thao tác với Parse ta chỉ việc thêm dòng require “vendor/parse.php”;. Theo yêu cầu của đề bài đưa ra thì toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ cần 2 trang là màn hình hiển thị hiển thị list những Blog và xóa từng Blog và màn hình hiển thị hiển thị thứ hai cho việc thêm mới, sửa xóa Blog. Tương ứng với 2 trang này tôi tạo ra 2 file index.php và add.php.

File index.php

Trang này sẽ thực thi 2 hiệu suất cao là hiển thị toàn bộ Blog đã được thêm và, với mỗi Blog sẽ đã có được 2 đường link để sửa và xóa từng Blog, và thêm một đường link để thêm mới Blog. Để xóa 1 Blog thì sẽ cần gửi đến link của file này với biến là delete có mức giá trị là id của Blog này lấy từ tài liệu trả về từ Parse và sau khi xóa xong thì hiển thị list mới. Tương tự link để update Blog này sẽ sang file app.php với id là Id của Blog này.

Xem thêm: Key Visual Là Gì ? 5 Xu Hướng Key Visual Doanh Nghiệp Nên Áp Dụng

Tại đây ta hoàn toàn hoàn toàn có thể mỗi Item mà Parse trả về đều ở dạng Object và muốn lấy những trường trong đấy ta dùng đến hàm get(tên trường), tuy nhiên có 3 hàm đặc biệt quan trọng quan trọng riêng của Parse đó là

Hàm getObjectId() là để lấy id của Item.Hàm getUpdatedAt() lấy thời hạn update sớm nhất.Hàm getCreatedAt() lấy thời hạn tạo ra Item.

compile “com.parse.bolts:bolts-android:1.+” compile “com.parse:parse-android:1.+”Sau khi thêm dòng đó thì để link được đến Parse thì bạn cần chạy đoạn code này:

Parse.initialize(this, “app_id”, “client_id”); ParseInstallation.getCurrentInstallation().saveInBackground();Và đoạn code này toàn bộ toàn bộ chúng ta cần đưa vào file Application của Android vì Plugin Parse chỉ việc được load 1 lần duy nhất. Và để load duy nhất 1 lần toàn bộ toàn bộ chúng ta cần tạo 1 file và extends đến class Application của Android và trong file AndroidManifest.xml khai báo thêm tên file class đó. Cụ thể ta sẽ tạo 1 file là ParseApplication.java với nội dung như sau:

Reply

5

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Parse Parse là gì miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Parse Parse là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Parse Parse là gì Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Parse Parse là gì

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Parse Parse là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Parse #Parse #là #gì

4444

Clip Parse Parse là gì Đầy đủ ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Parse Parse là gì Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Parse Parse là gì Đầy đủ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Parse Parse là gì Đầy đủ Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Parse Parse là gì Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Parse Parse là gì Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Parse #Parse #là #gì #Đầy #đủ