Thủ Thuật về Ông coi lợi nhuận đó đó là sở dư thừa ngoài giá trị là quan điểm của Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Ông coi lợi nhuận đó đó là sở dư thừa ngoài giá trị là quan điểm của được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-27 11:20:27 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phần nội dung phía dưới là phần trắc nghiệm của chương 1, mời những bạn tham gia ôn tập.

Nội dung chính

    2. Cung và cầu (125 câu với 61 câu đúng/sai)3. Tiêu dùng (81 câu với 35 câu đúng/sai)4. Sản xuất và ngân sách (57 câu với 29 câu đúng/sai)5. Cạnh tranh hoàn hảo nhất (71 câu với 35 câu đúng/sai)6. Độc quyền (22 câu với 11 câu đúng/sai)7. Cạnh tranh độc quyền (74 câu với 35 câu đúng/sai)8. Độc quyền tập đoàn lớn lớn (33 câu với 15 câu đúng/sai)9. Cung và cầu lao động (34 câu với 15 câu đúng/sai)10. Vai trò của chính phủ nước nhà (71 câu với 39 câu đúng/sai)788 câu trắc nghiệm Kinh tế vĩ môPhần 1: 99 câuPhần 2: 99 câuPhần 3: 99 câuPhần 4: 98 câuPhần 5: 99 câuPhần 6: 99 câuPhần 7: 98 câuPhần 8: 97 câuVideo liên quan

MICRO_2_C1_1: Lý do nào sau này không phải là nguyên do tại sao lại nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính học?○ Để biết phương pháp thức người ta phân loại những tài nguyên khan hiếm để sản xuất ra những thành phầm & hàng hóa.○ Để biết phương pháp đánh đổi số lượng thành phầm & hàng hóa lấy chất lượng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.○ Để biết quy mô có khối mạng lưới hệ thống về những nguyên tắc kinh tế tài chính về hiểu biết toàn vẹn và tổng thể thực tiễn.○ Để tránh nhầm lẫn trong phân tích những chủ trương công cộng.

● Tất cả những nguyên do trên đều là những nguyên do tại sao lại nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính học.

MICRO_2_C1_2: Kinh tế học hoàn toàn có thể định nghĩa là:○ Nghiên cứu những hoạt động và sinh hoạt giải trí gắn sát với tiền và những thanh toán giao dịch thanh toán trao đổi giữa mọi người.○ Nghiên cứu sự phân loại của những tài nguyên khan hiếm cho việc sản xuất và phân phối những thành phầm & hàng hóa dịch vụ.○ Nghiên cứu của cải.○ Nghiên cứu con người trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường marketing thương mại thường ngày, kiếm tiền và thưởng thức.

● Tất cả những nguyên do trên.

Bạn đang xem: Đề thi trắc nghiệm kinh tế tài chính vi mô, vĩ mô

MICRO_2_C1_3: Lý thuyết trong kinh tế tài chính:○ Hữu ích vì nó phối hợp được toàn bộ những sự phức tạp của thực tiễn.● Hữu ích trong cả những lúc nó đơn thuần và giản dị hóa thực tiễn.○ Không có mức giá trị vì nó là trừu tượng trong lúc đó thực tiễn kinh tế tài chính lại là rõ ràng.○ “Đúng trong lý thuyết nhưng không đúng trong thực tiễn”.

○ Tất cả đều sai.

MICRO_2_C1_4: Kinh tế học hoàn toàn có thể định nghĩa là:○ Cách làm tăng tiền lương của mái ấm gia đình○ Cách kiếm tiền ở thị trường sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.○ Giải thích những số liệu khan hiếm● Cách sử dụng những tài nguyên khan hiếm để sản xuất ra những thành phầm & hàng hóa dịch vụ và phân loại những thành phầm & hàng hóa dịch vụ này cho những thành viên trong xã hội.

○ Tại sao tài nguyên lại khan hiếm như vậy.

MICRO_2_C1_5: Lý thuyết trong kinh tế tài chính học:● Có một số trong những đơn thuần và giản dị hóa hoặc bóp méo thực tiễn.○ Có quan hệ với thực tiễn mà không được chứng tỏ.○ Không thể vì không thể thực thi được thí nghiệm.○ Nếu là lý thuyết tốt thì không còn sự đơn thuần và giản dị hóa thực tiễn.

○ Có sự bóp méo quá nhiều nên không còn mức giá trị.

MICRO_2_C1_6: Nghiên cứu kinh tế tài chính học trùng với một số trong những chủ đề trong:○ Nhân chủng học.○ Tâm lý học○ Xã hội học○ Khoa học chính trị

● Tất cả những khoa học trên.

MICRO_2_C1_7: Chủ đề cơ bản nhất mà kinh tế tài chính học vi mô phải xử lý và xử lý là:○ Thị trường○ Tiền○ Tìm kiếm lợi nhuận○ Cơ chế giá

● Sự khan hiếm

MICRO_2_C1_8: Tài nguyên khan hiếm nên:○ Phải vấn đáp những vướng mắc● Phải thực thi sự lựa chọn○ Tất cả mọi người, trừ người giàu, đều phải thực thi sự lựa chọn.○ Chính phủ phải phân loại tài nguyên

○ Một số thành viên phải nghèo

MICRO_2_C1_9: Trong nền kinh tế thị trường tài chính thị trường thành phầm & hàng hóa được tiêu dùng bởi:○ Những người xứng danh○ Những người thao tác chăm chỉ nhất○ Những người dân có quan hệ chính trị tốt● Những người sẵn sàng và hoàn toàn có thể thanh toán

○ Những người sản xuất ra chúng

MICRO_2_C1_10: Thị trường nào sau này không phải là một trong ba thị trường chính?○ Thị trường thành phầm & hàng hóa○ Thị trường lao động○ Thị trường vốn● Thị trường chung Châu Âu

○ Tất cả đều đúng

MICRO_2_C1_11: Nghiên cứu rõ ràng những hãng, hộ mái ấm gia đình, những thành viên và thị trường ở đó họ thanh toán giao dịch thanh toán với nhau gọi là:○ Kinh tế học vĩ mô● Kinh tế học vi mô○ Kinh tế học chuẩn tắc○ Kinh tế học thực chứng

○ Kinh tế học tổng thể

MICRO_2_C1_12: Nghiên cứu hành vi của toàn bộ nền kinh tế thị trường tài chính, nhất là những yếu tố như thất nghiệp và lạm phát gọi là:● Kinh tế học vĩ mô○ Kinh tế học vi mô○ Kinh tế học chuẩn tắc○ Kinh tế học thực chứng

○ Kinh tế học thị trường

MICRO_2_C1_13: Một lý thuyết hay một quy mô kinh tế tài chính là:○ Phương trình toán học○ Sự Dự kiến về tương lại của một nền kinh tế thị trường tài chính○ Cải cách kinh tế tài chính được khuyến nghị trong chủ trương của chính phủ nước nhà nhấn mạnh yếu tố đến những quy luật kinh tế tài chính● Tập hợp những giả định và những kết luận rút ra từ những giả định này.

○ Một hiệp hội kinh tế tài chính nhỏ được xây dựng để kiểm nghiệm tính hiệu suất cao của một chương trình của chính phủ nước nhà

MICRO_2_C1_14: Ví dụ nào sau này thuộc kinh tế tài chính học chuẩn tắc?○ Thâm hụt ngân sách lớn trong trong năm 1980 đã gây ra thâm hụt cán cân thương mại.○ Trong những thời kỳ suy thoái và khủng hoảng, sản lượng giảm và thất nghiệp tăng○ Lãi suất thấp sẽ kích thích góp vốn đầu tư.● Phải giảm lãi suất vay để kích thích góp vốn đầu tư

○ Chính sách tiền tệ mở rộng sẽ làm giảm lãi suất vay

MICRO_2_C1_15: Ví dụ nào sau này thuộc kinh tế tài chính học thực chứng?○ Thuế là quá cao○ Tiết kiệm là quá thấp● Lãi suất thấp sẽ kích thích góp vốn đầu tư.○ Phải giảm lãi suất vay để kích thích góp vốn đầu tư

○ Ở những nước tư bản có quá nhiều sự bất bình đẳng kinh tế tài chính

MICRO_2_C1_16: Phải thực thi sự lựa chọn vì:● Tài nguyên khan hiếm○ Con người là động vật hoang dã biết thực thi sự lựa chọn○ Những điều tiết của chính phủ nước nhà yên cầu phải thực thi sự lựa chọn○ Các biến có kinh tế tài chính có tương quan với nhau

○ Không có sự lựa chọn sẽ không còn còn kinh tế tài chính học

MICRO_2_C1_17: “Sự khan hiếm” trong kinh tế tài chính học đề cập hầu hết đến:○ Thời kỳ có nạn đói○ Độc quyền hóa việc phục vụ thành phầm & hàng hóa○ Độc quyền hóa những tài nguyên dùng để phục vụ thành phầm & hàng hóa○ Độc quyền hóa những kênh phân phối thành phầm & hàng hóa

● Không có câu nào đúng

MICRO_2_C1_18: Trong kinh tế tài chính học “phân phối” đề cập đến:○ Bán lẻ, bán sỉ và vận chuyển○ Câu hỏi cái gì○ Câu hỏi ra làm sao● Câu hỏi cho ai

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C1_19: Xuất phát từ một điểm trên đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất nghĩa là:○ Không thể sản xuất nhiều hơn nữa số lượng vũ khí○ Không thể sản xuất nhiều hơn nữa số lượng sữa● Chỉ hoàn toàn có thể sản xuất nhiều vũ khí hơn bằng việc giảm sút sữa○ Dân số đang cân đối

○ Nếu xã hội có năng suất sản xuất sữa cao hơn thì hoàn toàn có thể có nhiều sữa hơn chứ không nhiều nếu không muốn nói là rất ít vũ khí hơn.

MICRO_2_C1_20: Đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất lõm so với gốc tọa độ vì:○ Các yếu tố sản xuất khan hiếm hoàn toàn có thể chuyển từ ngành này sang ngành khác● Quy luật hiệu suất giảm dần○ Nguyên lý phân công lao động○ Vấn đề Malthus

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C1_21: Quy luật ngân sách thời cơ tăng dần được lý giải tốt nhất bằng:○ Chỉ hiệu suất giảm dần● Hiệu suất giảm dần cùng với việc rất khác nhau trong cường độ sử dụng lao động hoặc cường độ sử dụng đất đai của những thành phầm & hàng hóa○ Các trữ lượng mỏ tài nguyên bị hết sạch○ Lạm phát

○ Sự khan hiếm của những tài nguyên kinh tế tài chính

MICRO_2_C1_22: Đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất tuyến tính đã cho toàn bộ chúng ta biết:○ Hiệu suất tăng theo quy mô○ Hiệu suất giảm theo quy mô○ Việc sản xuất những thành phầm & hàng hóa rất khác nhau về cường độ sử dụng lao động hoặc cường độ sử dụng đất đai● Việc sản xuất những thành phầm & hàng hóa giống nhau về cường độ sử dụng lao động hoặc cường độ sử dụng đất đai

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C1_23: Đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất lồi so với gốc tọa độ biểu thị:● Hiệu suất tăng theo quy mô○ Hiệu suất giảm theo quy mô○ Việc sản xuất những thành phầm & hàng hóa rất khác nhau về cường độ sử dụng lao động hoặc cường độ sử dụng đất đai○ Việc sản xuất những thành phầm & hàng hóa giống nhau về cường độ sử dụng lao động hoặc cường độ sử dụng đất đai

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C1_24: Khi vẽ đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất phải không thay đổi yếu tố nào trong những yếu tố sau:● Tổng tài nguyên○ Tổng số lượng tiền○ Các mức giá○ Sự phân loại những tài nguyên cho những mục tiêu sử dụng rất khác nhau

○ Số lượng một thành phầm & hàng hóa

MICRO_2_C1_25: Quy luật ngân sách thời cơ tăng dần biểu thị:○ Công đoàn đẩy mức tiền công danh sự nghiệp nghĩa lên○ Chính phủ chi quá nhiều gây ra lạm phát● Xã hội phải quyết tử những lượng ngày càng tăng của thành phầm & hàng hóa này để đạt được thêm những lượng bằng nhau của thành phầm & hàng hóa khác.○ Xã hội không thể ở trên đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất

○ Mỗi thập kỷ qua đi những mỏ nên phải khai thác sâu hơn

MICRO_2_C1_26: Quy luật ngân sách thời cơ tăng dần phù phù thích hợp với:○ Đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất khẩu từ tây-bắc sang đông nam○ Đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất lõm so với gốc tọa độ○ Quy luật hiệu suất giảm dần○ Đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất có độ dốc thay đổi

● Tất cả đều đúng

MICRO_2_C1_27: Đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất của một nền kinh tế thị trường tài chính dịch chuyển ra ngoài do những yêu tố sau. Sự lý giải nào là sai, nếu có?○ Chi tiêu vào những nhà máy sản xuất và thiết bị mới thường xuyên được thực thi○ Dân số tăng○ Tìm ra những phương pháp sản xuất tốt hơn○ Tìm thấy những mỏ dầu mới

● Tiêu dùng tăng

MICRO_2_C1_28: Sự dịch chuyển của đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất là vì:○ Thất nghiệp○ Lạm phát● Những thay đổi trong công nghệ tiên tiến và phát triển sản xuất○ Những thay đổi trong phối hợp thành phầm & hàng hóa sản xuất ra

○ Những thay đổi trong thị hiếu của người tiêu dùng

MICRO_2_C1_29: Một nền kinh tế thị trường tài chính hoàn toàn có thể hoạt động và sinh hoạt giải trí ở phía trong đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất của nó do những nguyên nhân sau. Nguyên nhân nào là không đúng?○ Độc quyền○ Thất nghiệp○ Sự thay đổi chính trị● Sản xuất hàng quốc phòng

○ Sự thất bại của khối mạng lưới hệ thống giá

MICRO_2_C1_30: Nhân dân biểu quyết cắt giảm tiêu pha của chính phủ nước nhà nhưng hiệu suất cao kinh tế tài chính không khá hơn. Điều này sẽ:○ Làm dịch chuyển đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất ra phía ngoài○ Làm dịch chuyển đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất vào phía trong○ làm cho đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất bớt cong● Chuyển xã hội đến một điểm trên đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất có nhiều thành phầm & hàng hóa thành viên hơn và ít thành phầm & hàng hóa công cộng hơn

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C1_31: Trong nền kinh tế thị trường tài chính nào sau này chính phủ nước nhà xử lý và xử lý yếu tố cái gì được sản xuất ra, sản xuất ra ra làm sao và sản xuất cho ai?○ Nền kinh tế tài chính thị trường○ Nền kinh tế tài chính hỗn hợp● Nền kinh tế tài chính kế hoạch hóa triệu tập○ Nền kinh tế tài chính truyền thống cuội nguồn

○ Tất cả những nền kinh tế thị trường tài chính trên

MICRO_2_C1_32: Trong thị trường lao động○ Các hộ mái ấm gia đình mua thành phầm của những hãng● Các hãng mua dịch vụ lao động của những thành viên○ Các hãng gọi vốn để góp vốn đầu tư○ Các hộ mái ấm gia đình mua dịch vụ lao động của những hãng

○ Việc vay và cho vay vốn ngân hàng được phối phù thích hợp với nhau.

MICRO_2_C1_33: Các thành viên và những hãng thực thi sự lựa chọn vì○ Hiệu suất giảm dần○ Sự hợp lý● Sự khan hiếm○ Tất cả những câu trên đều đúng

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C1_34: Khái niệm nào hợp lý đề cập đến○ Thực tế khan hiếm○ Nguyên lý hiệu suất giảm dần○ Giả định những thành viên và những hãng có những mục tiêu của tớ● Giả định những thành viên và những hãng xem xét ngân sách và quyền lợi của những sự lựa chọn của tớ

○ Giả định những thành viên và những hãng biết chắc những kết quả của những sự lựa chọn của tớ

MICRO_2_C1_35: Trong nền kinh tế thị trường tài chính thị trường thuần túy, động cơ thao tác nhiều hơn nữa và sản xuất hiệu suất cao được tạo ra bởi:○ Động cơ lợi nhuận○ Điều tiết của chính phủ nước nhà○ Quyền sở hữu tư nhân● Cả động cơ lợi nhận và quyền sở hữu tư nhân

○ Tất cả

MICRO_2_C1_36: Sự lựa chọn của những thành viên và những hãng bị số lượng giới hạn bởi:○ Ràng buộc thời hạn○ Khả năng sản xuất○ Ràng buộc ngân sách● Tất cả những yếu tố trên

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C1_37: Tâm có 10$ để chi vào thể chơi bóng chuyền và ăn được điểm tâm sáng. Giá của thẻ chơi bóng chuyền là 0,5$ một trận. Thức ăn được điểm tâm có mức giá là một trong$ một món. Các kĩ năng nào sau này không nằm trong tập hợp những thời cơ của Tâm?○ 10 món điểm tâm và 0 trận bóng chuyền○ 5 món điểm tâm và 10 trận bóng chuyền○ 2 món điểm tâm và 16 trận bóng chuyền○ 1 món điểm tâm và 18 trận bóng chuyền

● Không câu nào đúng

MICRO_2_C1_38: Đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất○ Biểu thị lượng thành phầm & hàng hóa mà một hãng hay xã hội hoàn toàn có thể sản xuất ra○ Không phải là đường thẳng vì quy luật hiệu suất giảm dần○ Minh họa sự đánh đổi Một trong những thành phầm & hàng hóa● Tất cả đều đúng

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C1_39: Hưng bỏ ra một giờ để đi shopping và đã mua một chiếc áo 30$. Chi phí thời cơ của cái áo là:○ Một giờ○ 30$○ Một giờ cộng 30$● Phương án sử dụng tốt nhất một giờ và 30$ đó

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C1_40: Khi thuê một căn hộ cao cấp Thanh ký một hợp đồng thuê một năm phải trả 400$ mỗi tháng. Thanh giữ lời hứa hẹn nên sẽ trả 400$ mỗi tháng dù ở hay là không, 400$ mỗi tháng biểu thị:○ Chi phí thời cơ● Chi phí chìm○ Sự đánh đổi○ Ràng buộc ngân sách

○ Hiệu suất giảm dần.

MICRO_2_C1_41: Mua một gói m&m giá 2,55$. Mua hai gói thì gói thứ hai sẽ tiến hành giảm 0,5$ so với giá thông thường. Chi phí cận biên của gói thứ hai là:○ 2,55$○ 3,05$● 2,05$○ 1,55$

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C1_42: Thực hiện một sự lựa chọn hợp lý gồm có:○ Xác định tập hợp những thời cơ○ Xác định sự đánh đổi○ Tính những ngân sách thời cơ● Tất cả đều đúng

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C1_43: Long đang xem xét thuê một căn hộ cao cấp. Căn hộ một phòng ngủ với giá 400$, căn hộ cao cấp xinh đẹp hai phòng ngủ giá 500$. Chênh lệch 100$ là:○ Chi phí thời cơ của căn hộ cao cấp hai phòng ngủ● Chi phí cận biên của phòng ngủ thứ hai○ Chi phí chìm○ Chi phí cận biên của một căn hộ cao cấp

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C1_44: Nếu một hãng trả tiền hoa hồng theo lượng bán cho từng thành viên của lực lượng bán hàng với lương tháng cố định và thắt chặt thì nó sẽ:○ Bán được nhiều hơn nữa○ Công bằng hơn trong thu nhập của những đại diện thay mặt thay mặt bán hàng○ Không thấy gì khác vì thù lao là ngân sách chìm● a và b

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C1_45: Sử dụng những số liệu sau:

Các số liệu đó phản ảnh ba phối hợp rất khác nhau của quần áo và thức ăn hoàn toàn có thể sản xuất ra từ những nguyên vật tư xác lập. Đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất có dạng lõm so với gốc tọa độ thì x sẽ:○ Bằng 25● Nhiều hơn 25○ Ít hơn 25○ Bằng 5

○ Không thể xác lập từ những số liệu đã cho

MICRO_2_C1_46: Sử dụng những số liệu sau:

Các số liệu đó phản ảnh ba phối hợp rất khác nhau của quần áo và thức ăn hoàn toàn có thể sản xuất ra từ những nguyên vật tư xác lập. Nếu việc sản xuất quần áo hiện có hiệu suất tăng làm cho đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất lồi so với gốc tọa độ thì x phải:○ Bằng 25○ Nhiều hơn 25● Ít hơn 25○ Bằng 50

○ Không thể xác lập từ những số liệu đã cho

MICRO_2_C1_47: Sử dụng những số liệu sau:

Các số liệu đó phản ảnh ba phối hợp rất khác nhau của quần áo và thức ăn hoàn toàn có thể sản xuất ra từ những nguyên vật tư xác lập. Nếu việc sản xuất quần áo và thức ăn đều sử dụng toàn bộ những nguồn vào theo một tỷ suất như nhau thì x phải:● Bằng 25○ Nhiều hơn 25○ Ít hơn 25○ Bằng 50

○ Không thể xác lập từ những số liệu đã cho

MICRO_2_C1_48: Sử dụng những số liệu sau:

Các số liệu đó phản ảnh những phối hợp rất khác nhau của vũ khí và sữa. Nếu đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất có dạng lõm so với gốc tọa độ thì x phải:○ Bằng 100○ Nhiều hơn 100● Ít hơn 100○ Bằng 150

○ Không thể xác lập từ những số liệu đã cho

MICRO_2_C1_49: Sử dụng những số liệu sau:

Các số liệu đó phản ảnh những phối hợp rất khác nhau của vũ khí và sữa. Nếu việc sản xuất vũ khí có hiệu suất tăng làm cho đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất lồi so với gốc tọa độ thì x phải:○ Bằng 100● Nhiều hơn 100○ Ít hơn 100○ Bằng 150

○ Không thể xác lập từ những số liệu đã cho

MICRO_2_TF1_1: Mô hình cơ bản của kinh tế tài chính học tìm cách lý giải tại sao mọi người muốn cái mà người ta muốn○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF1_2: Cái gì, ra làm sao và cho ai là những vướng mắc then chốt của một khối mạng lưới hệ thống kinh tế tài chính● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF1_3: Một người ra quyết định hành động hợp lý hoàn toàn có thể chọn và quyết định hành động trong nhiều phương án rất khác nhau mà không tìm thêm thông tin tốt nếu người đó dự kiến rằng ngân sách để sở hữu thêm thông tin to nhiều hơn quyền lợi thu được● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF1_4: Một người ra quyết định hành động hợp lý luôn luôn Dự kiến tương lai một cách đúng chuẩn○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF1_5: Tập hợp những thời cơ gồm có chỉ những phương án tốt nhất○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF1_6: Đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất biểu thị biên giới của tập hợp những thời cơ● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF1_7: Nếu một nền kinh tế thị trường tài chính không sử dụng tài nguyên của tớ Theo phong cách năng suất nhất thì những nhà kinh tế tài chính nói rằng đó là không hiệu suất cao● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF1_8: Độ dốc của PPF biểu thị ngân sách thời cơ● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF1_9: Nếu một chiếc bánh hoàn toàn có thể bán với giá 8$ nhưng hai cái bánh thì hoàn toàn có thể mua được bằng 12$, ngân sách cận biên của cái bánh thứ hai là 6$○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF1_10: Hệ thống giá là yếu tố quyết định hành động số 1 riêng với cái gì, ra làm sao và cho ai trong nền kinh tế thị trường tài chính tư bản chủ nghĩa● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF1_11: Sự khan hiếm làm cho những thành phầm & hàng hóa trở thành thành phầm & hàng hóa kinh tế tài chính● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF1_12: Chủ nghĩa xã hội gặp những yếu tố kinh tế tài chính khác chủ nghĩa tư bản○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF1_13: Quy luật ngân sách thời cơ tăng dần biểu thị một thực tiễn là xã hội phải quyết tử những lượng ngày càng tăng của thành phầm & hàng hóa này để đạt được những lượng ngày càng tăng của thành phầm & hàng hóa khác○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF1_14: Nếu đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất của một nước đang rất được mở rộng thì nước đó không còn mối lo từ việc dân số tăng○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF1_15: Đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất là tên thường gọi gọi những nhà kinh tế tài chính đặt cho đường hiệu suất giảm dần○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF1_16: Biết xã hội đang ở đâu trên đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất là đủ để vấn đáp vướng mắc cho ai của xã hội này○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF1_17: Có thất nghiệp tràn ngập nghĩa là xã hội đang hoạt động và sinh hoạt giải trí ở phía trong đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF1_18: Nếu xã hội không ở trên đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất của tớ nghĩa là nó sử dụng những tài nguyên của tớ không hiệu suất cao● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF1_19: Đường số lượng giới hạn kĩ năng sản xuất đưa ra một khuôn khổ những sự lựa chọn những giải pháp cho vướng mắc cho ai○ Đúng

● Sai

2. Cung và cầu (125 câu với 61 câu đúng/sai)

Phần nội dung phía dưới là phần trắc nghiệm của chương 2, mời những bạn tham gia ôn tập.

MICRO_2_C2_1: Giá thị trường:○ Đo sự khan hiếm○ Truyền tải thông tin○ Tạo động cơ.● Tất cả đều đúng

○ a và b

MICRO_2_C2_2: Đường cầu thành viên về một thành phầm & hàng hóa hoặc dịch vụ● Cho biết số lượng thành phầm & hàng hóa hoặc dịch vụ mà một thành viên sẽ mua ở mỗi mức giá○ Cho biết giá cân đối thị trường○ Biểu thị thành phầm & hàng hóa hoặc dịch vụ nào sẽ tiến hành thay thế theo nguyên tắc thay thế○ Tất cả đều đúng

○ a và c

MICRO_2_C2_3: Ý tưởng là có những thành phầm & hàng hóa hoặc dịch vụ khác hoàn toàn có thể có hiệu suất cao là những phương án thay thế cho một thành phầm & hàng hóa hoặc dịch vụ rõ ràng gọi là:○ Luật cầu● Nguyên lý thay thế○ Đường cầu thị trường○ Nguyên lý khan hiếm

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C2_4: Nếu biết những đường cầu thành viên của từng người tiêu dùng thì hoàn toàn có thể tìm ra đường cầu thị trường bằng phương pháp:○ Tính lượng cầu trung bình ở mỗi mức giá○ Cộng toàn bộ những mức giá lại● Cộng lượng mua ở tại mức giá của những thành viên lại○ Tính mức giá trung bình

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C2_5: Khi giá tăng lượng cầu giảm dọc trên một đường cầu thành viên vì:● Các thành viên thay thế những thành phầm & hàng hóa và dịch vụ khác○ Một số thành viên rời bỏ thị trường○ Một số thành viên gia nhập thị trường○ Lượng cung tăng

○ a và b

MICRO_2_C2_6: Khi giá tăng lượng cầu giảm dọc theo đường cầu thị trường vì:○ Các thành viên thay thế những thành phầm & hàng hóa và dịch vụ khác○ Một số thành viên rời bỏ thị trường○ Một số thành viên gia nhập thị trường○ Lượng cung tăng

● a và b

MICRO_2_C2_7: Khi giá tăng lượng cung tăng dọc theo đường cung thành viên vì:● Giá cao hơn tạo động cơ cho những hãng bán nhiều hơn nữa○ Nguyên lý thay thể dẫn đến những hãng thay thế những thành phầm & hàng hóa và dịch vụ khác○ Đường cung thị trường là tổng của toàn bộ số lượng do thành viên những hãng sản xuất ra ở mỗi mức giá○ b và c

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C2_8: Khi giá tăng lượng cung tăng dọc theo đường cung thị trường vì:○ Ở giá cao hơn nhiều hãng sẵn sàng gia nhập thị trường để sản xuất thành phầm & hàng hóa hơn○ Mỗi hãng ở trong thị trường sẵn sàng sản xuất nhiều hơn nữa○ Đường cung thị trường là tổng của toàn bộ số lượng do thành viên những hãng sản xuất ra ở mỗi mức giá○ Ở giá cao hơn nhiều hãng thay thế những thành phầm & hàng hóa và dịch vụ khác hơn.

● a và b

MICRO_2_C2_9: Việc cắt giảm sản lượng dầu của OPEC làm tăng giá dầu vì:○ Quy luật hiệu suất giảm dần○ Quy luật đường cầu co dãn● Đường cầu dốc xuống○ Tất cả những nguyên do trên

○ Không nguyên do nào trong những nguyên do trên.

MICRO_2_C2_10: Tăng giá sẽ dẫn đến lượng cầu giảm vì:○ Người cung sẽ cung số lượng nhỏ hơn○ Một số thành viên không mua thành phầm & hàng hóa này nữa○ Một số thành viên mua thành phầm & hàng hóa này ít đi○ a và b

● b và c

MICRO_2_C2_11: Nếu trong hình 

E là cân đối ban đầu trong thị trường lương thực và E’ là cân đối mới, yếu tố hoàn toàn có thể gây ra sự thay đổi này là:○ Thời tiết xấu làm cho đường cầu dịch chuyển○ Thời tiết xấu làm cho đường cung dịch chuyển● Thu nhập của người tiêu dùng tăng làm cho đường cầu dịch chuyển○ Cả cung và cầu đều dịch chuyển

○ Không yếu tố nào trong những yếu tố trên.

MICRO_2_C2_12: Sự thay đổi của yếu tố nào trong những yếu tố sau này sẽ không còn làm thay đổi đường cầu về thuê nhà?○ Quy mô mái ấm gia đình● Giá thuê nhà○ Thu nhập của người tiêu dùng○ Giá nguồn tích điện

○ Dân số của hiệp hội tăng

MICRO_2_C2_13: Hiệu suất giảm dần hàm ý:○ Đường cầu dốc lên○ Đường cầu dốc xuống● Đường cung dốc lên○ Đường cầu dốc xuống

○ Bất kỳ điều nào trong những điều trên đều phải có nghĩa

MICRO_2_C2_14: Khi nói rằng giá trong thị trường đối đầu đối đầu là “quá cao so với cân đối” nghĩa là (đã cho những đường cung dốc lên):○ Không người sản xuất nào hoàn toàn có thể bù đắp được ngân sách sản xuất của tớ ở tại mức giá đó● Lượng cung vượt lượng cầu ở tại mức giá đó○ Những người sản xuất rời bỏ ngành○ Người tiêu dùng sẵn sàng mua toàn bộ những cty thành phầm sản xuất ra ở tại mức giá đó.

○ Lượng cầu vượt lượng cung ở tại mức giá đó.

MICRO_2_C2_15: Nắng hạn hoàn toàn có thể sẽ:○ Làm cho những người dân cung gạo sẽ dịch chuyển đường cung của tớ lên một mức giá cao hơn○ Gây ra cầu cao hơn về gạo dẫn đến một mức giá cao hơn○ Làm cho những người dân tiêu dùng giảm cầu của tớ về gạo.● Làm cho đường cung về gạo dịch chuyển sang trái và lên trên

○ Làm giảm giá những thành phầm & hàng hóa thay thế cho gạo.

MICRO_2_C2_16: Một nguyên do làm cho lượng cầu về một thành phầm & hàng hóa tăng khi giá của nó giảm là:○ Giảm giá làm dịch chuyển đường cung lên trên● Mọi người cảm thấy mình giàu thêm một ít và tăng việc sử dụng thành phầm & hàng hóa trên○ Cầu phải tăng để đảm bảo cân đối khi giá giảm○ Ở những mức giá thấp hơn người cung cung nhiều hơn nữa

○ Giảm giá làm dịch chuyển đường cầu lên trên

MICRO_2_C2_17: Mức giá mà ở đó số lượng thành phầm & hàng hóa người tiêu dùng muốn mua về để tiêu dùng cao hơn số rất nhiều người bán muốn sản xuất để bán (đường cung dốc lên)○ Nằm ở phía trên giá cân đối dài hạn● Nằm ở phía dưới giá cân đối dài hạn○ Sẽ gây ra sự dịch chuyển của đường cầu trong dài hạn○ Không thể có trong cả trong thời hạn ngắn

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C2_18: Trong thị trường đối đầu đối đầu giá được xác lập bởi:○ Chi phí sản xuất thành phầm & hàng hóa○ Thị hiếu của người tiêu dùng○ Sự sẵn sàng thanh toán của người tiêu dùng○ Số rất nhiều người bán và người tiêu dùng

● Tất cả những yếu tố trên

MICRO_2_C2_19: Tăng cung thành phầm & hàng hóa X ở một mức giá xác lập nào đó hoàn toàn có thể do○ Tăng giá của những thành phầm & hàng hóa khác○ Tăng giá của những yếu tố sản xuất● Giảm giá của những yếu tố sản xuất○ Không nắm được công nghệ tiên tiến và phát triển

○ Không yếu tố nào trong những yếu tố trên

MICRO_2_C2_20: Đường cung thị trường○ Là tổng những đường cung của những người dân sản xuất lớn số 1 trên thị trường○ Luôn luôn dốc lên● Cho thấy phương pháp mà nhóm những người dân bán sẽ ứng xử trong thị trường đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất○ Là đường hoàn toàn có thể tìm ra chỉ khi toàn bộ những người dân bán hành vi như những người dân ấn định góa

○ Là đường hoàn toàn có thể tìm ra chỉ nếu nếu thị trường là thị trường vương quốc

MICRO_2_C2_21: Câu nào trong những câu sau là sai? Giả định rằng đường cung dốc lên:○ Nếu đường cung dịch chuyển sang trái và đường cầu không thay đổi giá cân đối sẽ tăng● Nếu đường cầu dịch chuyển sang trái và đường cung tăng giá cân đối sẽ tăng○ Nếu đường cầu dịch chuyển sang trái và đường cung dịch chuyển sang phải giá cân đối sẽ giảm○ Nếu đường cầu dịch chuyển sang phải và đường cung dịch chuyển sang trái giá cân đối sẽ tăng

○ Nếu đường cung dịch chuyển sang phải và cầu không thay đổi giá cân đối sẽ giảm

MICRO_2_C2_22: “Giá cân đối” trong thị trường đối đầu đối đầu● Là giá được thiết lập ngay lúc người tiêu dùng và người bán đến với nhau trên thị trường○ Sẽ ổn định nếu như đạt được nhưng không còn ý nghĩa quan trọng trong đời sống thực tiễn do thiếu những lực lượng có Xu thế đẩy giá đến mức này○ Không có ý nghĩa trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường thực tiễn vì sự phân tích này sẽ không còn tính đến thu nhập, thị hiếu, hoặc những yếu tố khác ảnh hưởng đến cầu.○ Có Xu thế đạt được nhưng không nhất thiết phải đạt được ngày vì có những lực lượng đối đầu đối đầu bất kể lúc nào giá ở tại mức khác với mức cân đối

○ Không có ứng dụng gì trừ khi mọi người đều là một “con người kinh tế tài chính”

MICRO_2_C2_23: Nếu đường cầu P = 100 – 40Q và cung P = 40 + 20Q thì giá và lượng cân đối sẽ là:● P bằng 60, Q. bằng 10○ P bằng 10, Q. bằng 6○ P bằng 40, Q. bằng 6○ P bằng 20, Q. bằng 20

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C2_24: Cho cung về thịt là cố định và thắt chặt, giảm giá cả sẽ dẫn đến:○ Đường cầu về thịt dịch chuyển sang phải○ Đường cầu về cá dịch chuyển sang phải○ Đường cầu về cá dịch chuyển sang trái○ Tăng giá thịt

● Giảm giá thịt

MICRO_2_C2_25: Bốn trong số năm sự kiện mô tả dưới đây hoàn toàn có thể làm dịch chuyển đường cầu về thịt bò đến một vị trí mới. Một sự kiện sẽ không còn làm dịch chuyển đường cầu thịt bò. Đó là:○ Tăng giá một thành phầm & hàng hóa nào đó khác mà người tiêu dùng coi như thành phầm & hàng hóa thay thế cho thịt bò● Giảm giá thịt bò○ Tăng thu nhập danh nghĩa của người tiêu dùng thịt bò○ Chiến dịch quảng cáo to lớn của người sản xuất một thành phầm & hàng hóa đối đầu đối đầu với thịt bò (ví dụ thịt lợn)

○ Thay đổi trong thị hiếu của mọi người về thịt bò

MICRO_2_C2_26: Đường cầu của ngành dịch chuyển nhanh sang trái khi đường cung dịch chuyển sang phải, hoàn toàn có thể kỳ vọng:○ Giá cũ vẫn thịnh hành● Lượng cũ vẫn thịnh hành○ Giá và lượng cung tăng○ Giá và lượng cung giảm

○ Giá và lượng cầu tăng

MICRO_2_C2_27: Trong quy mô chuẩn về cung và cầu điều gì xẩy ra khi cầu giảm?○ Giá giảm lượng cầu tăng○ Giá tăng lượng cầu giảm○ Giá và lượng cung tăng○ Giá và lượng cung giảm

● Giá và lượng cân đối giảm

MICRO_2_C2_28: Lý do không đúng lý giải cho đường cung dốc lên và sang phải là:○ Hiệu suất giảm dần● Mọi người sẵn sàng trả giá cao hơn cho nhiều thành phầm & hàng hóa hơn○ Sản phẩm sản xuất thêm là kém hiệu suất cao hơn, người sản xuất có ngân sách cao hơn○ Sản lượng tăng thêm của ngành hoàn toàn có thể gây ra thiếu vắng lao động và dẫn đến tăng lương và ngân sách sản xuất

○ Sản xuất nhiều hơn nữa hoàn toàn có thể phải sử dụng cả những tài nguyên thứ cấp

MICRO_2_C2_29: Nếu nông dân thao tác chăm hơn để duy trì thu nhập và mức sống của tớ khi tiền công hạ xuống, điều này biểu thị:○ Việc loại trừ đường cầu lao động dốc xuống● Việc loại trừ đường cung lao động dốc lên○ Việc xác nhận đường cung lao động dốc xuống○ Việc xác nhận đường cung lao động dốc lên

○ Không trường hợp nào

MICRO_2_C2_30: Tăng giá sẽ dẫn đến lượng cầu thấp hơn vì:○ Người cung sẽ cung số lượng thấp hơn○ Chất lượng giảm● Mọi người sẽ giảm sút lượng mua○ Tất cả những nguyên do trên

○ Không có nguyên do nào trong những nguyên do trên

MICRO_2_C2_31: Đường cung dốc lên là vì:○ Hiệu suất tăng của quy mô● Hiệu suất giảm○ Tính kinh tế tài chính hướng ngoại○ Thay đổi trong công nghệ tiên tiến và phát triển

○ Không nguyên do nào trong những nguyên do trên

MICRO_2_C2_32: Một nguyên nhân tại sao lượng cầu thành phầm & hàng hóa giảm khi giá của nó tăng là:○ Tăng giá làm dịch chuyển đường cung lên trên○ Tăng giá làm dịch chuyển đường cầu xuống dưới○ Ở những mức giá cao hơn người cung sẵn sàng cung thấp hơn● Mọi người cảm thấy nghèo hơn và cắt giảm việc sử dụng thành phầm & hàng hóa của tớ

○ Cầu phải giảm để đảm bảo cân đối sau khi giá tăng

MICRO_2_C2_33: Thay đổi trong cung (khác với thay đổi trong lượng cung) về một thành phầm & hàng hóa đã cho hoàn toàn có thể do:○ Thay đổi trong cầu về thành phầm & hàng hóa○ Thay đổi trong sở trường của người tiêu dùng● Thay đổi trong công nghệ tiên tiến và phát triển làm thay đổi ngân sách sản xuất○ Có những người dân tiêu dùng mới gia nhập thị trường

○ Không cầu nào đúng

MICRO_2_C2_34: Tại sao lệch giá của nông dân lại cao hơn trong trong năm sản lượng thấp do thời tiết xấu?○ Cầu co dãn hơn cung○ Cung co dãn hoàn toàn● Cầu không co dãn: sự dịch chuyển sang trái của cung sẽ làm cho lệch giá tăng○ Cung không co dãn: sự dịch chuyển sang trái của cung sẽ làm cho tổng lệch giá tăng

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C2_35: Hãy sắp xếp những đường cầu ở hình theo thứ tự độ co dãn lớn số 1 (về giá trị tuyệt đối) đến nhỏ nhất ở điểm cắt.● A, B, C○ B, C, A○ B, A, C○ C, A, B

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C2_36: Số lượng thành phầm & hàng hóa mà một người muốn mua không tùy từng yếu tố nào trong những yếu tố sau?○ Giá của thành phầm & hàng hóa đó○ Thị hiếu của người đó○ Giá của thành phầm & hàng hóa thay thế○ Thu nhập của người đó

● Độ co dãn của cung

MICRO_2_C2_37: Hãy sắp xếp những điểm A, B và C ở hình theo thứ tự từ độ co dãn của cầu lớn số 1 đến nhỏ nhất (về giá trị tuyệt đối)○ C, A, B○ B, A, C● A, B, C○ Chúng có độ co dãn bằng nhau

○ Cần có thêm thông tin

MICRO_2_C2_38: Hãy sắp xếp những đường cầu ở hình 

theo thứ tự từ độ co dãn lớn số 1 đến nhỏ nhất ở Q.*● A, B, C○ C, A, B○ C, B, A○ Chúng có độ co dãn bằng nhau ở Q.*

○ Cần có thêm thông tin

MICRO_2_C2_39: Kiểm soát giá bằng hạn chế số lượng:● Là nỗ lực giữ cho giá không tăng khi ngăn ngừa thiếu vắng bằng việc làm dịch chuyển đường cầu○ Là nỗ lực giữ cho giá không tăng khi ngăn ngừa thiếu vắng bằng việc làm dịch chuyển đường cung○ Có nghĩa là cung và cầu không còn ảnh hưởng gì đến việc xác lập giá○ Có nghĩa là thu nhập danh nghĩa không ảnh hưởng

○ Không được mô tả thích đáng bằng một trong những câu trên

MICRO_2_C2_40: Co dãn của cầu theo giá là:○ Thay đổi trong tổng lệch giá chia cho thay đổi trong giá○ Không đổi riêng với những đường cầu rất khác nhau bất kể hình dạng của chúng○ Luôn luôn co dãn, hoặc không co dãn, hoặc co dãn cty trong suốt độ dài của đường cầu○ Lượng cầu chia cho thay đổi trong giá

● Thay đổi Phần Trăm trong lượng cầu chia cho thay đổi Phần Trăm trong giá

MICRO_2_C2_41: Tăng cung sẽ làm giảm giá trừ khi:○ Cung là không co dãn hoàn toàn● Cầu co dãn hoàn toàn○ Sau đó lượng cầu tăng○ Cầu không co dãn

○ Cả cầu và cung đều không co dãn

MICRO_2_C2_42: Đường cung thẳng đứng hoàn toàn có thể được mô tả là:○ Tương đối co dãn● Hoàn toàn không co dãn○ Tương đối không co dãn○ Co dãn hoàn toàn

○ Không sự mô tả nào là đúng chuẩn cả

MICRO_2_C2_43: Đường cầu là đường thẳng dốc xuống có tính chất nào trong những tính chất sau:● Có độ dốc không đổi và độ co dãn thay đổi○ Có độ co dãn không đổi và độ dốc thay đổi○ Có độ dốc và độ co dãn thay đổi○ Nói chung không thể xác lập được như những câu trên

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C2_44: Lượng cầu nhạy cảm hơn riêng với những thay đổi trong giá khi:○ Cung là không co dãn tương đối● Có nhiều thành phầm & hàng hóa thay thể được nó ở tại mức giá cao○ Những người tiêu dùng là người hợp lý○ Những người tiêu dùng được thông tin tương đối tốt về chất lượng của một thành phầm & hàng hóa nào đó

○ Tất cả đều đúng

MICRO_2_C2_45: Giả sử rằng giá giảm 10% và lượng cầu tăng 20%. Co dãn của cầu theo giá là:● 2○ 1○ 0○ 1/2

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C2_46: Giả sử rằng co dãn của cầu theo giá là một trong/3. Nếu giá tăng 30% thì lượng cầu sẽ thay đổi ra làm sao?○ Lượng cầu tăng 10%● Lượng cầu giảm 10%○ Lượng cầu tăng 90%○ Lượng cầu giảm 90%

○ Lượng cầu không thay đổi

MICRO_2_C2_47: Giả sử rằng co dãn của cầu theo giá là một trong,5. Nếu giá giảm tổng lệch giá sẽ:○ Giữ nguyên○ Giảm● Tăng○ Tăng gấp hai

○ c và d

MICRO_2_C2_48: Giả sử rằng co dãn của cầu theo giá là 0,7. Cầu về thành phầm & hàng hóa này là:○ Hoàn toàn không co dãn● Không co dãn○ Co dãn cty○ Co dãn

○ Co dãn hoàn toàn

MICRO_2_C2_49: Câu nào liên quan đến co dãn của cầu theo giá sau này là đúng:○ Co dãn của cầu theo giá là không đổi đới với bất kỳ đường cầu nào○ Cầu về thành phầm & hàng hóa lâu bền trong thời hạn ngắn co dãn theo giá nhiều hơn nữa so với trong dài hạn● Nếu tổng lệch giá giảm khi giá tăng thì khi đó cầu là tương đối không co dãn○ a và c

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C2_50: Nếu đường cung là thẳng đứng thì co dãn của cung theo giá là:● 0○ Nhỏ hơn 1○ 1○ Lớn hơn 1

○ Bằng vô cùng

MICRO_2_C2_51: Co dãn dài hạn của cung to nhiều hơn co dãn thời hạn ngắn của cung vì:○ Trong dài hạn số lượng máy móc thiết bị và nhà xưởng hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh được○ Trong dài hạn những hãng mới hoàn toàn có thể gia nhập và những hãng đang tồn tại hoàn toàn có thể rời bỏ ngành○ Trong dài hạn người tiêu dùng hoàn toàn có thể tìm ra những thành phầm & hàng hóa thay thế● a và b

○ Tất cả đều đúng

MICRO_2_C2_52: Giả sử rằng cung là co dãn hoàn toàn. Nếu đường cầu dịch chuyển sang phải thì:○ Giá và lượng sẽ tăng● Lượng sẽ tăng nhưng giá không thay đổi○ Giá sẽ tăng nhưng lượng không thay đổi○ Cả giá và lượng đều không tăng

○ Giá tăng nhưng lượng giảm

MICRO_2_C2_53: Giả sử rằng cầu là hoàn toàn không co dãn và cung dịch chuyển sang trái thì:○ Giá và lượng sẽ tăng● Lượng sẽ tăng nhưng giá không thay đổi○ Giá sẽ tăng nhưng lượng không thay đổi○ Cả giá và lượng đều không tăng

○ Giá tăng nhưng lượng giảm

MICRO_2_C2_54: Co dãn của cầu về thành phầm A theo giá là một trong,3 và đường cung dốc lên. Nếu thuế 1$ một cty thành phầm bán ra đánh vào người sản xuất thành phầm A thì giá cân đối sẽ:○ Không thay đổi vì thuế đánh vào sản xuất chứ không phải vào tiêu dùng○ Tăng thêm một$● Tăng thêm thấp hơn 1$○ Giảm xuống thấp hơn 1$

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C2_55: Nói chung người tiêu dùng chịu phần lớn trong thuế khi cầu là:● Tương đối không co dãn○ Co dãn cty○ Tương đối co dãn○ Là ra làm sao đó để người tiêu dùng luôn luôn chịu toàn bộ gánh nặng thuế

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C2_56: Giả sử cung một thành phầm & hàng hóa là hoàn toàn không co dãn. Thuế 1$ vào thành phầm & hàng hóa này sẽ làm cho giá tăng thêm:○ Ít hơn 1$○ 1$○ Nhiều hơn 1$○ 0,5$

● Không câu nào đúng

MICRO_2_C2_57: Chính phủ tuyên bố sẽ mua toàn bộ vàng do những mỏ trong nước phục vụ ở giá 50$ một chỉ. Sơ đồ nào – nếu có – trong những sơ đồ ở hình hoàn toàn có thể sử dụng để mô tả đường cầu của chính phủ nước nhà?● a○ b○ c○ d

○ Không sơ đồ nào

MICRO_2_C2_58: Nếu cả cung và cầu đều tăng thì giá thị trường sẽ:○ Tăng chỉ trong trường hợp cung không co dãn hoàn toàn● Không thể Dự kiến được chỉ với những Đk này○ Giảm nếu cung là co dãn hoàn toàn○ Tăng chỉ nếu cầu là không co dãn hoàn toàn

○ Giảm dù cung liệu có phải là không co dãn hoàn toàn hay là không

MICRO_2_C2_59: Nếu giá là 10$, lượng mua sẽ là 500 và ở giá 15$, lượng mua sẽ là 400 một ngày, khi đó co dãn của cầu theo giá xấp xỉ bằng:○ 0,1○ 3,3○ 0,7○ 2,5

● 1,8

MICRO_2_C2_60: Co dãn của cầu theo giá lượng hóa○ Sự dịch chuyển của đường cầu○ Sự dịch chuyển của đường cung● Sự vận động dọc theo đường cầu○ Sự vận động dọc theo đường cung

○ Thay đổi Phần Trăm trong tổng lệch giá gây do thay đổi giá 1% gây ra.

MICRO_2_C2_61: Nếu toàn bộ gánh nặng thuê tiêu thụ đặc biệt quan trọng chuyển hết sang người tiêu dùng thì hoàn toàn có thể nói rằng rằng:● Cầu hoàn toàn không co dãn○ Cầu co dãn hoàn toàn○ Cầu co dãn hơn cung○ Cung không co dãn cầu co dãn

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C2_62: Nếu trần giá được nêu lên riêng với đơn giá thuê nhà thì từ hình ta thấy:

○ Giá OC đi liền với số lượng nhà bỏ trống là FG○ Giá OA đi liền với số lượng nhà bỏ trống là FG● Giá OC đi liền với “list chờ đón” là DG○ Không xác lập được số lượng bỏ trống hoặc list chờ đón lúc không cho độ co dãn

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C2_63: Chính phủ đánh thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng 7$ một cty bán ra riêng với những người bán trong một ngành đối đầu đối đầu. Cả cung và cầu đều phải có một độ co dãn nào đó theo giá. Thuế này làm:○ Toàn bộ đường cung dịch chuyển sang trái 7$ nhưng giá sẽ không còn tăng (trừ khi cầu co dãn hoàn toàn)○ Toàn bộ đường cung dịch chuyển lên trên thấp hơn 7$ nhưng giá sẽ tăng không nhiều nếu không muốn nói là rất thấp hơn 7$ (trừ khi cầu co dãn cao)○ Toàn bộ đường cung dịch chuyển sang trái thấp hơn 7$ nhưng giá sẽ tăng không nhiều nếu không muốn nói là rất thấp hơn 7$ (trừ khi cầu co dãn cao)● Toàn bộ đường cung dịch chuyển lên trên 7$ nhưng giá sẽ tăng thấp hơn 7$ (trừ khi cung co dãn hoàn toàn)

○ Tất cả đều sai

MICRO_2_C2_64: Nếu trợ cấp 2$ cho những người dân phục vụ làm cho giá mà người tiêu dùng trả giảm sút 2$, và đường cầu dốc xuống sang phải thì đây phải là ngành được đặc trưng bởi:○ Tô kinh tế tài chính thuần túy○ Chi phí tăng● Chi phí không đổi○ Đường cung vòng về phía sau

○ Chi phí giảm

MICRO_2_TF2_1: Ở mức giá P lượng cầu to nhiều hơn lượng cung thì P có Xu thế bị đưa lên● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_2: Đường cầu thị trường là tổng những số lượng và những mức giá của những cầu thành viên.○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_3: Đường cầu thành viên là ví dụ về quan hệ cân đối○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_4: Khi giảm giá lượng cầu giảm○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_5: Một nguyên do làm cho đường cung dốc lên là ở những mức giá cao hơn có nhiều người gia nhập thị trường hơn● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_6: Ở cân đối không còn cầu vượt hoặc cung vượt● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_7: Nếu giá cao hơn giá cân đối người tiêu dùng hoàn toàn có thể mua được một số trong những lượng mà người ta sẵn sàng mua● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_8: Nếu giá thấp hơn giá cân đối người bán không thể bán được một số trong những lượng nhiều như họ sẵn sàng bán○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_9: Luật cung và luật cầu phát biểu rằng sẽ là giá mua mà ở đó lượng cung bằng lượng cầu● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_10: Giá kim cương cao hơn giá nước vì kim cương có mức giá trị sử dụng cao hơn.○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_11: Thay đổi trong thu nhập của người tiêu dùng sẽ làm dịch chuyển đường cầu● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_12: Tăng giá thành phầm & hàng hóa thay thế của một thành phầm & hàng hóa xác lập nào này sẽ làm dịch chuyển đường cầu thành phầm & hàng hóa đó sang phải● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_13: Thay đổi giá của một thành phầm & hàng hóa sẽ làm dịch chuyển đường cầu thị trường của nó sang phải○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_14: Giảm giá thành phầm & hàng hóa tương hỗ update của một thành phầm & hàng hóa xác lập nào này sẽ làm dịch chuyển đường cầu thành phầm & hàng hóa đó sang phải○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_15: Tăng giá dầu sẽ làm cho lượng cung dầu tăng và lượng cầu dầu giảm● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_16: Vì lượng mua phải bằng lượng bán nên không thể có một mức giá mà ở này lại không còn sự bằng nhau của lượng cầu và lượng cung○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_17: Khi mọi người trả nhiều đồng hơn cho đôla thì tỷ giá hối đoái đối đầu đối đầu đồng / đôla sẽ tăng.● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_18: Giá tạo động cơ cho nền kinh tế thị trường tài chính sử dụng tài nguyên một cách hiệu suất cao● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_19: Nếu đường cung là dốc lên thì sự dịch chuyển sang phải của đường cầu sẽ làm cho giá và sản lượng cân đối tăng● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_20: Nếu đường cầu là dốc xuống thì sự dịch chuyển sang phải của đường cung sẽ làm cho giá và sản lượng cân đối tăng○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_21: Khi đường cầu rất co dãn thì người sản xuất sẽ phải chịu một phần to nhiều hơn trong thuế đánh vào người sản xuất● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_22: Thuế đánh vào số lượng thành phầm & hàng hóa bán ra làm dịch chuyển đường cung lên trên một lượng đúng bằng thuế● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_23: Khi giá cứng nhắc hoàn toàn có thể có dư thừa hoặc thiếu vắng trong thời hạn ngắn● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_24: Trần giá được đặt cao hơn giá cân đối sẽ không còn ảnh hưởng đến thị trường● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_25: Trần giá được đặt thấp hơn giá cân đối sẽ không còn ảnh hưởng đến thị trường○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_26: Sàn giá được đặt phía trên giá cá cân đối trong thị trường sữa dẫn đến dư thừa sữa● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_27: Giá tôm hùm cao và đang tăng không nhất thiết là phía dẫn về độc quyền trong thị trường tôm hùm● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_28: Sự dịch chuyển sang phải của đường cầu biểu thị mọi người tiêu dùng thấp hơn ở mỗi mức giá○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_29: Ở giá trần hợp pháp lượng cung và lượng cầu không bao giờ là lượng cân đối● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_30: Luật cầu phát biểu rằng có quan hệ nghịch biến giữa giá và lượng khi giá tăng thì lượng cầu giảm● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_31: Thay đổi trong thu nhập sẽ làm cho mọi người vận động lên phía trên dọc đường cầu, không in như thay đổi trong thị hiếu làm cho đường cầu dịch chuyển○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_32: Việc quảng cáo cho một thành phầm là yếu tố nỗ lực của những người dân quảng cáo làm dịch chuyển đường cầu lên trên hoặc sang phải● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_33: Nói rằng giá “làm cân đối thị trường” là nói rằng mọi người muốn thành phầm & hàng hóa đó đang đạt được toàn bộ những gì mình yêu thích○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_34: Giảm cầu cùng với giảm cung nhất thết sẽ làm giảm cả giá và lượng cân đối○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_35: Nếu cung giảm và thu nhập của mái ấm gia đình giảm thì hoàn toàn có thể làm cho lượng cầu không thay đổi● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_36: Hiệu suất giảm dần hàm ý đường cầu dốc lên○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_37: Với cung không co dãn, tăng Q. làm giảm tổng lệch giá○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_38: Nếu 2% tăng P làm Q. tăng 3% thì cầu là co dãn● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_39: Khi cầu co dãn cty thì lệch giá bằng nhau ở mọi giá● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_40: Cho bảng số liệu sau:

Năm khảo sát 2005 2006 2007

Giá thành phầm & hàng hóa A 1,29$ 1,59$ 1,79$

Lượng bán 400 500 600

Từ số liệu đã cho không thể kết luận rằng cầu về thành phầm & hàng hóa A là dốc lên trên về phía phải● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_41: Đặt trần cho mức lãi suất vay hoàn toàn có thể làm cho lượng cung về vốn giảm so với lượng cầu ở tại mức lãi suất vay hiện hành● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_42: Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng riêng với một thành phầm & hàng hóa thường đẻ ra gánh nặng chỉ riêng với những người phục vụ○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_43: Đối với một số trong những thành phầm & hàng hóa số tiền thu được ở những mức giá cao hơn lại thấp hơn● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_44: Co dãn của cầu theo giá dọc theo đường cầu luôn luôn không đổi○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_45: Đường cầu nằm ngang là đường cầu co dãn hoàn toàn● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_46: Đường cung thẳng đứng là hoàn toàn không co dãn● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_47: Nếu đường cung là co dãn cty thì tổng lệch giá là không đổi khi giá thay đổi○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_48: Có một mức giá nào này mà ở đó một sự thay đổi nhỏ về giá theo phía này hoặc theo phía kia thực tiễn không còn ảnh hưởng gì đến tổng lệch giá. Phần đó của đường cầu được gọi là có độ co dãn bằng vô cùng○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_49: Đường cầu tuyến tính, trừ khi là đường thẳng đứng hoặc nằm ngăn, có độ co dãn không đổi ở mọi điểm○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_50: Đối với một sự dịch chuyển xác lập của đường cầu, hoàn toàn có thể kỳ vọng sự thay đổi giá trong thời hạn ngắn sẽ to nhiều hơn trong dài hạn● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_51: Co dãn của cầu theo giá là thay đổi Phần Trăm trong giá chia cho thay đổi Phần Trăm trong tổng lệch giá○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_52: Nói chung, khoảng chừng thời hạn xem xét càng dài thì những đường cung càng co dãn nhiều hơn nữa● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_53: Cầu về những thành phầm & hàng hóa và dịch vụ có nhiều thành phầm & hàng hóa thay thế được nó ở tại mức độ cao hơn sẽ có được co dãn theo giá cao hơn● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_54: Khi nông dân như mong ước có vụ mùa bội thu thì tổng lệch giá (tính chung cho toàn bộ nông dân) hoàn toàn có thể giảm. Điều này đã cho toàn bộ chúng ta biết cầu thị trường về nông sản là co dãn○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_55: Đường cung tuyến tính trải qua gốc tọa độ có độ co dãn bằng 1 ở mọi điểm● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF2_56: Cầu về một thành phầm & hàng hóa càng co dãn thì phần trong thuế tính theo cty thành phầm rơi vào người tiêu dùng càng lớn và tổng lệch giá thuế chính phủ nước nhà thu được càng lớn○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_57: Nếu một thành phầm & hàng hóa mà chẳng mất tí vướng mắc phí nào để sản xuất và bán ra thì không thể bán cao hơn mức giá bằng 0○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_58: Đường cầu về một thành phầm & hàng hóa càng không co dãn phần trong thuế tính theo cty thành phầm rơi vào người sản xuất càng lớn○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_59: Nếu một ngành có ngân sách không đổi thì thuế bán hàng sẽ rơi hoàn toàn vào người bán○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_60: Nếu chính phủ nước nhà thu thuế 3$ một cty thành phầm nào đó từ người sản xuất thì nghĩa là người sản xuất bị buộc phải để giá cao hơn trước kia đây 3$ để bán thành phầm & hàng hóa đó○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF2_61: Đặt trần cho lãi suất vay cao hơn lãi suất vay cân đối trên thị trường tự do sẽ làm hết sạch vốn sẵn có○ Đúng

● Sai

3. Tiêu dùng (81 câu với 35 câu đúng/sai)

Phần nội dung phía dưới là phần trắc nghiệm của chương 3, mời những bạn tham gia ôn tập.

MICRO_2_C3_1: Giả định rằng không còn tiết kiệm chi phí hay phải đi vay, và thu nhập của người tiêu dùng là cố định và thắt chặt, ràng buộc ngân sách của người đó:○ Xác định tập hợp những thời cơ của người đó○ Chỉ ra rằng tổng tiêu pha không thể vượt quá tổng thu nhập○ Biểu thị quyền lợi cận biên giảm dần○ Tất cả

● a và b

MICRO_2_C3_2: Giả sử rằng vé xem phim là 2$ và giá một chiếc bánh là 4$. Sự đánh đổi giữa hai thành phầm & hàng hóa này là:○ Một cái bánh lấy một vé xem phim● Hai vé xem phim lấy một chiếc bánh○ Hai cái bánh lấy một vé xem phim○ 2$ một vé xem phim

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_3: Lợi ích cận biên của một thành phầm & hàng hóa chỉ ra:○ Rằng tính hữu ích của thành phầm & hàng hóa là hạn chế● Sự sẵn sàng thanh toán cho một cty tương hỗ update○ Rằng thành phầm & hàng hóa đó là khan hiếm○ Rằng độ dốc của đường ngân sách là giá tương đối

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_4: Ích lợi cận biên giảm dần nghĩa là:○ Tính hữu ích của thành phầm & hàng hóa là hạn chế● Sự sẵn sàng thanh toán cho một cty tương hỗ update giảm khi tiêu dùng nhiều thành phầm & hàng hóa đó hơn○ Hàng hóa đó là khan hiếm○ Độ dốc của đường ngân sách nhỏ hơn khi tiêu dùng nhiều thành phầm & hàng hóa đó hơn

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_5: Nếu Long sẵn sàng thanh toán 100$ cho một chiếc máy pha cafe và 120$ cho hai chiếc máy đó thì quyền lợi cận biên của chiếc máy thứ hai là:● 20$○ 120$○ 100$○ 60$

○ 50$

MICRO_2_C3_6: Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng, ràng buộc ngân sách của người tiêu dùng● Dịch chuyển ra ngoài và tuy nhiên tuy nhiên với đường ngân sách ban đầu○ Quay và trở nên dốc hơn○ Quay và trở nên thoải hơn○ Dịch chuyển vào trong và tuy nhiên tuy nhiên với đường ngân sách ban đầu

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_7: Thay đổi Phần Trăm trong lượng cầu do thay đổi 1% trong thu nhập gây ra là:○ 1○ Lớn hơn 0● Co dãn của cầu theo thu nhập○ Co dãn của cầu theo giá

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_8: Nếu phần thu nhập mà một thành viên chi vào một trong những thành phầm & hàng hóa giảm khi thu nhập của người đó tăng thì co dãn của cầu theo thu nhập là:○ Lớn hơn 1○ Giữa 0 và 1○ 0● Nhỏ hơn 0

○ Không thể nói gì từ thông tin trên

MICRO_2_C3_9: Trong dài hạn○ Co dãn của cầu theo giá to nhiều hơn trong ngân sách○ Co dãn của cầu theo thu nhập to nhiều hơn trong thời hạn ngắn○ Co dãn của cầu theo giá nhỏ hơn trong thời hạn ngắn○ Co dãn của cầu theo thu nhập hơn trong thời hạn ngắn

● Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_10: Khi giá của một thành phầm & hàng hóa (biểu thị trên trục hoành) giảm thì ràng buộc ngân sách● Quay và trở nên thoải hơn○ Quay và trở nên dốc hơn○ Dịch chuyển ra ngoài và tuy nhiên tuy nhiên với đường ngân sách ban đầu○ Dịch chuyển vào trong và tuy nhiên tuy nhiên với đường ngân sách ban đầu

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_11: Nếu cầu về một thành phầm & hàng hóa giảm khi thu nhập giảm thì● Hàng hóa đó là thành phầm & hàng hóa thông thường○ Hàng hóa đó là thành phầm & hàng hóa cấp thấphải○ Co dãn của cầu theo thu nhập nhỏ hơn 0○ Co dãn của cầu theo thu nhập giữa 0 và 1

○ b và c

MICRO_2_C3_12: Khi giá của một thành phầm & hàng hóa giảm, ảnh hưởng thay thế● Khuyến khích thành viên tiêu dùng thành phầm & hàng hóa đó nhiều hơn nữa○ Khuyến khích thành viên tiêu dùng thành phầm & hàng hóa đó thấp hơn○ Dẫn đến tiêu dùng nhiều hơn nữa nếu thành phầm & hàng hóa đó là thành phầm & hàng hóa thứ cấp, thấp hơn nếu thành phầm & hàng hóa đó là thành phầm & hàng hóa thông thường○ Dẫn đến tiêu dùng thấp hơn nếu thành phầm & hàng hóa đó là thành phầm & hàng hóa thứ cấp, nhiều hơn nữa nếu thành phầm & hàng hóa đó là thành phầm & hàng hóa thông thường

○ a và c

MICRO_2_C3_13: Khi giá một thành phầm & hàng hóa giảm, ảnh hưởng thu nhập○ Khuyến khích thành viên tiêu dùng thành phầm & hàng hóa đó nhiều hơn nữa○ Khuyến khích thành viên tiêu dùng thành phầm & hàng hóa đó thấp hơn○ Dẫn đến tiêu dùng nhiều hơn nữa nếu thành phầm & hàng hóa đó là thành phầm & hàng hóa thứ cấp, thấp hơn nếu thành phầm & hàng hóa đó là thành phầm & hàng hóa thông thường● Dẫn đến tiêu dùng thấp hơn nếu thành phầm & hàng hóa đó là thành phầm & hàng hóa thứ cấp, nhiều hơn nữa nếu thành phầm & hàng hóa đó là thành phầm & hàng hóa thông thường

○ a và c

MICRO_2_C3_14: Nếu giá của thành phầm & hàng hóa giảm và cầu về một thành phầm & hàng hóa khác tăng thì những thành phầm & hàng hóa đó là:○ Thứ cấp● Bổ sung○ Thay thế○ Bình thường

○ b và c

MICRO_2_C3_15: Nếu giá của thành phầm & hàng hóa tăng và cầu về một thành phầm & hàng hóa khác tăng thì những thành phầm & hàng hóa đó là:○ Thứ cấp○ Bổ sung● Thay thế○ Bình thường

○ b và c

MICRO_2_C3_16: Đối với thành phầm & hàng hóa thông thường khi thu nhập tăng:○ Đường ngân sách dịch chuyển tuy nhiên tuy nhiên ra ngoài● Đường cầu dịch chuyển sang phải○ Lượng cầu tăng○ Chi nhiều tiền hơn vào thành phầm & hàng hóa đó

○ Tất cả đều đúng

MICRO_2_C3_17: Đối với thành phầm & hàng hóa thông thường khi thu nhập tăng:○ Ảnh hưởng thay thế khuyến khích tiêu dùng thấp hơn○ Ảnh hưởng thu nhập khuyến khích tiêu dùng thấp hơn○ Cầu về những thành phầm & hàng hóa thay thế tăng○ Cầu về những thành phầm & hàng hóa tương hỗ update giảm

● Tất cả đều đúng

MICRO_2_C3_18: Đối với thành phầm & hàng hóa thứ cấp khi giá tăng○ Ảnh hưởng thay thế khuyến khích tiêu dùng thấp hơn○ Ảnh hưởng thu nhập khuyến khích tiêu dùng thấp hơn○ Ảnh hưởng thu nhập khuyến khích tiêu dùng nhiều hơn nữa○ Lượng cầu giảm

● a và c

MICRO_2_C3_19: Độ dốc của đường ngân sách tùy từng● Giá tương đối của những thành phầm & hàng hóa○ Thu nhập của người tiêu dùng○ Sự sẵn có của những thành phầm & hàng hóa thay thế○ Hàng hóa đó là thành phầm & hàng hóa thông thường hay thứ cấp

○ a và b

MICRO_2_C3_20: Nếu những người dân sở hữu không cho bán tài nguyên của tớ thì● Tài nguyên không thể đến được những người dân tiêu dùng giá trị cao nhất○ Những người sở hữu sẽ không còn hành vi một cách hợp lý○ Những sự lựa chọn của tớ không biến thành số lượng giới hạn bởi những tập hợp thời cơ○ Thị trường sẽ là đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_21: Phân bổ thành phầm & hàng hóa bằng xếp hàng, sổ xố, và tem phiếu là những ví dụ rõ ràng về:○ Hạn chế tiêu dùng○ Không bán cho những người dân trả giá cao nhất○ Những cách phân loại tài nguyên hiệu suất cao○ Động cơ lợi nhuận

● a và b

MICRO_2_C3_22: Hạn chế tiêu dùng bằng xếp hàng○ Dẫn đến phân loại tài nguyên không hiệu suất cao○ Phân bổ tài nguyên cho những người dân trả nhiều tiền nhất○ Lãng phí thời hạn khi sử dụng để xếp hàng○ Là cách phân loại tài nguyên hiệu suất cao

● a và c

MICRO_2_C3_23: Khi những thành phầm & hàng hóa bị hạn chế tiêu dùng bằng tem phiếu và tem phiếu không được mua và bán● Hàng hóa không đến được với những người dân nhìn nhận nó cao nhất○ Thị trường chợ đen sẽ phát sinh○ Các thành viên sẽ không còn hành vi một cách hợp lý○ a và b

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_24: Ở cầu cân đối, sự lựa chọn Q1 và Q2 là:○ MU1 bằng MU2○ MU1/Q1 bằng MU2/Q2● MU1/P1 bằng MU2/P2○ P1 bằng P2

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_25: Nếu biết đường cầu của những thành viên ta hoàn toàn có thể tìm ra cầu thị trường bằng phương pháp:○ Cộng chiều dọc những đường cầu thành viên lại● Cộng chiều ngang toàn bộ những đường cầu thành viên lại○ Lấy trung bình của những đường cầu thành viên○ Không thể làm được nếu không biết thu nhập của người tiêu dùng

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_26: Trong hình tăng giá từ 5 đến 10 làm cho thặng dư tiêu dùng giảm mất diện tích s quy hoạnh:

○ FGH○ CEH○ FGDC● CEGF

○ DEG

MICRO_2_C3_27: Yếu tố nào trong những yếu tố sau không ảnh hưởng đến cầu về cafe?● Giá cafe○ Giá chè○ Thu nhập của người tiêu dùng○ Thời tiết

○ Tất cả những yếu tố trên

MICRO_2_C3_28: Người tiêu dùng được cho là cân đối trong sự lựa chọn của tớ giữa hai thành phầm & hàng hóa A và B khi:○ Việc mua thành phầm & hàng hóa A đem lại sự thỏa mãn nhu cầu bằng việc mua thành phầm & hàng hóa B○ Đơn vị mua ở đầu cuối của thành phầm & hàng hóa A đem lại phần tăng thêm trong sự thỏa mãn nhu cầu bằng cty mua ở đầu cuối của thành phầm & hàng hóa B○ Mỗi đồng chi vào thành phầm & hàng hóa A đem lại sự thỏa mãn nhu cầu như mỗi đồng chi vào thành phầm & hàng hóa B● Đồng ở đầu cuối chi vào thành phầm & hàng hóa A đem lại sự thỏa mãn nhu cầu như đồng ở đầu cuối chi vào thành phầm & hàng hóa B

○ Những đồng ở đầu cuối chi vào thành phầm & hàng hóa A và B không làm tăng sự thỏa mãn nhu cầu

MICRO_2_C3_29: Nếu một thành phầm & hàng hóa sẽ là “thấp cấp” thì:○ Giá của nó tăng người ta sẽ mua nó ít đi○ Giá của nó giảm người ta sẽ mua nó nhiều hơn nữa● Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng người ta sẽ mua thành phầm & hàng hóa đó ít đi○ Khi thu nhập của người tiêu dùng giảm người ta sẽ mua thành phầm & hàng hóa đó ít đi

○ Nếu giá hoặc thu nhập thay đổi sẽ không còn khiến ra sự thay đổi trong tiêu dùng thành phầm & hàng hóa đó

MICRO_2_C3_30: Quy tắc phân loại ngân sách tối ưu của người tiêu dùng là:● Ích lợi cận biên thu được từ cty ở đầu cuối của mỗi thành phầm & hàng hóa cho cho giá của nó phải bằng nhau○ Ích lợi cận biên thu được từ mỗi thành phầm & hàng hóa nhân với giá của nó phải bằng nhau○ Ích lợi cận biên thu được từ mỗi thành phầm & hàng hóa phải bằng không○ Ích lợi cận biên thu được từ mỗi thành phầm & hàng hóa phải bằng vô cùng

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_31: Giá của thành phầm & hàng hóa X giảm, ảnh hưởng thu nhập (nếu có) của yếu tố thay đổi giá này:○ Sẽ thường làm cho số thành phầm & hàng hóa X được mua tăng thêm○ Sẽ thường làm cho số thành phầm & hàng hóa X được mua hạ xuống● Có thể làm cho số thành phầm & hàng hóa X được mua tăng hoặc giảm, không còn kết quả “thường”○ Theo định nghĩa không làm tăng hoặc giảm số lượng thành phầm & hàng hóa X mua

○ Sẽ không vận dụng được vì ảnh hưởng thu nhập đề cập đến những thay đổi trong thu nhập được sử dụng chứ không phải đến những thay đổi trong giá

MICRO_2_C3_32: Giả sử rằng hai thành phầm & hàng hóa A và B là tương hỗ update hoàn hảo nhất lẫn nhau trong tiêu dùng và giá của thành phầm & hàng hóa B tăng dần do cung giảm. Hiện tượng nào sau này sẽ xẩy ra?○ Lượng cầu thành phầm & hàng hóa A sẽ có được Xu thế tăng● Giá của thành phầm & hàng hóa A sẽ có được Xu thế giảm○ Cả giá và lượng cầu thành phầm & hàng hóa A sẽ có được Xu thế tăng○ Giá của thành phầm & hàng hóa A sẽ có được Xu thế tăng lượng cầu thành phầm & hàng hóa A sẽ có được Xu thế giảm

○ Giá của thành phầm & hàng hóa A sẽ có được Xu thế giảm, và lượng cầu sẽ có được Xu thế tăng

MICRO_2_C3_33: Một người tiêu dùng có 20$ một tuần để tiêu pha theo ý mình vào thành phầm & hàng hóa A và B. Giá của những thành phầm & hàng hóa này, những số lượng mà người đó mua và sự nhìn nhận của người đó về ích lợi thực thi được từ những số lượng này được cho phía dưới

Để tối đa hóa sự thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng này phải (giả định hoàn toàn có thể mua những số lẻ của A và B):○ Mua ít A hơn, nhiều B hơn○ Mua số lượng A và B bằng nhau● Mua nhiều A hơn, ít B hơn○ Mua nhiều A hơn thế nữa, số lượng B như cũ

○ Không làm gì cả, người này đang ở vị trí tốt nhất

MICRO_2_C3_34: Để ở vị trí cân đối (nghĩa là tối đa hóa sự thỏa mãn nhu cầu) người tiêu dùng phải:○ Không mua thành phầm & hàng hóa thứ cấp○ Làm cho ích lợi cận biên của cty mua ở đầu cuối của những thành phầm & hàng hóa bằng nhau○ Đảm nói rằng giá của những thành phầm & hàng hóa tỷ suất với tổng ích lợi của chúng● Phân bổ thu nhập sao cho đồng tiêu pha ở đầu cuối vào thành phầm & hàng hóa này đem lại phần ích lợi tăng thêm bằng đồng đúc tiêu pha ở đầu cuối vào thành phầm & hàng hóa kia

○ Đảm nói rằng giá của thành phầm & hàng hóa bằng ích lợi cận biện của tiền

MICRO_2_C3_35: Ảnh hưởng thu nhập được mô tả là:○ Ảnh hưởng do thay đổi thu nhập danh nghĩa đến cầu về một thành phầm & hàng hóa không liên quan đến việc thay đổi của giá● Ảnh hưởng do thay đổi trong thu nhập thực tiễn gây ra riêng với cầu về một thành phầm & hàng hóa○ Thay đổi trong sở trường của người tiêu dùng do ảnh hưởng của phân phối thu nhập○ Ảnh hưởng do thay đổi giá thị trường gây ra riêng với cầu về một thành phầm & hàng hóa

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_36: Ở cân đối tỷ suất ích lợi cận biên/giá của thành phầm & hàng hóa thiết yếu so với của thành phầm & hàng hóa xa xỉ có Xu thế:● Tăng khi giá của thành phầm & hàng hóa thiết yếu tăng○ Giảm khi giá của thành phầm & hàng hóa xa xỉ giảm○ Tăng khi thu nhập tăng○ Giảm khi thu nhập giảm

○ Giữ nguyên tuy nhiên giá và thu nhập thay đổi

MICRO_2_C3_37: Trong hình tăng thu nhập sẽ làm dịch chuyển tiêu dùng từ:○ E đến F○ E đến G○ E đến E’○ G đến E’

● F đến E’

MICRO_2_C3_38: Các đường bàng quan của người tiêu dùng bị ảnh hưởng của toàn bộ những yếu tố sau trừ:○ Tuổi tác○ Thu nhập● Quy mô mái ấm gia đình○ Những người tiêu dùng khác

○ Không yếu tố nào

MICRO_2_C3_39: Như biểu thị trong hình , đường ngân sách chuyển từ AC đến BC biểu thị:○ Thu nhập giảm● Giá của thành phầm & hàng hóa 2 tăng○ Giá của thành phầm & hàng hóa 1 tăng○ Giá của thành phầm & hàng hóa 2 giảm

○ Giá của thành phầm & hàng hóa 1 giảm

MICRO_2_C3_40: Nếu hai thành phầm & hàng hóa, ví dụ điển hình chè và cafe, hoàn toàn có thể là thay thế hoàn hảo nhất lẫn nhau, thì quan hệ giá – lượng của chúng hoàn toàn có thể mô tả như hình :

○ a● b○ c○ d

○ e

MICRO_2_C3_41: Ở hình nếu người tiêu dùng đang ở điểm A, với đường ngân sách và những đường bàng quan đã cho, thì phải:○ Chuyển tới điểm B○ Mua ít thành phầm & hàng hóa 1 và nhiều thành phầm & hàng hóa 2 hơn thế nữa○ Mua ít thành phầm & hàng hóa 1 và ít thành phầm & hàng hóa 2 hơn thế nữa● Giữ nguyên ở A

○ Mua nhiều thành phầm & hàng hóa 1 và ít thành phầm & hàng hóa 2 hơn thế nữa

MICRO_2_C3_42: Điều kiện cân đối riêng với những người tiêu dùng là:● Đường ngân sách là tiếp tuyến của đường bàng quang○ Chi tiêu vào những thành phầm & hàng hóa bằng nhau○ Ích lợi cận biên của mỗi thành phầm & hàng hóa bằng giá của nó○ Ích lợi cận biên của những thành phầm & hàng hóa bằng nhau

○ a và c

MICRO_2_C3_43: Mục đích của phân tích bàng quan là:○ Để tìm ra lý thuyết hành vi người sản xuất○ Để chứng tỏ quy luật ích lợi cận biên giảm dần○ Để tìm ra lý thuyết người tiêu dùng mà không yên cầu đo quyền lợi tuyết tuyệt đối○ Để chứng tỏ rằng đường cầu về toàn bộ những thành phầm & hàng hóa đều dốc xuống

● Để mô tả những hiện tượng kỳ lạ thị trường

MICRO_2_C3_44: Theo phân tích bàng quan về hành vi của người tiêu dùng, câu nào sau này không đúng?● Mỗi điểm trên đường ngân sách biểu thị một phối hợp thành phầm & hàng hóa rất khác nhau○ Tất cả những điểm trên đường bàng quan biểu thị cùng một mức thỏa mãn nhu cầu○ Tất cả những điểm trên đường ngân sách biểu thị cùng một mức thỏa mãn nhu cầu○ Độ cong của đường bàng quan biểu thị: càng tiêu dùng nhiều thành phầm & hàng hóa X thì một thành viên sẵn sàng thay thế một số trong những lượng càng nhiều thành phầm & hàng hóa X để đạt thêm một lượng Y và vẫn vẫn đang còn mức độ thỏa mãn nhu cầu như cũ

○ c và d

MICRO_2_C3_45: Các đường bàng quan thường lồi so với gốc tọa độ vì:● Quy luật ích lợi cận biên giảm dần○ Quy luật hiệu suất giảm dần○ Những hạn chế của nền kinh tế thị trường tài chính trong việc phục vụ những số lượng ngày càng tăng những thành phầm & hàng hóa đang xem xét○ Sự tạm bợ của nhu yếu của thành viên một người

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_46: Thay đổi giá những thành phầm & hàng hóa và thu nhập cùng một tỷ suất sẽ:● Làm cho số lượng cân đối không đổi○ Làm thay đổi cả giá và lượng cân đối○ Làm thay đổi toàn bộ những giá cân đối nhưng lượng cân đối không thay đổi○ Làm thay đổi toàn bộ những lượng cân đối nhưng giá cân đối không thay đổi

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_TF3_1: Ràng buộc ngân sách chỉ ra rằng lượng tiêu pha vào thành phầm & hàng hóa dịch vụ không thể vượt thu nhập● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_2: Độ dốc của ràng buộc ngân sách biểu thị sự đánh đổi giữa hai thành phầm & hàng hóa● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_3: Thu nhập xác lập độ dốc của ràng buộc ngân sách○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_4: Lượng tiền mà người tiêu dùng sẵn sàng trả cho cafe gọi là ích lợi cận biên của cafe○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_5: Lượng tiền mà người tiêu dùng sẵn sàng trả cho một cốc cafe tương hỗ update là ích lợi cận biên của cốc cafe● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_6: Một người tiêu dùng hợp lý sẽ tăng tiêu dùng một thành phầm & hàng hóa cho tới tận khi ích lợi cận biên của cty ở đầu cuối bằng giá● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_7: Khi thu nhập tăng, đường ngân sách quay, trở nên tự do hơn○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_8: Khi thu nhập tăng người tiêu dùng cầu nhiều hàng thứ cấp hơn○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_9: Nếu một thành viên cầu nhiều thành phầm & hàng hóa hơn khi thu nhập giảm thì thành phầm & hàng hóa đó gọi là thành phầm & hàng hóa tương hỗ update○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_10: Nếu co dãn của cầu theo thu nhập nhỏ hơn 0 thì thành phầm & hàng hóa đó là hàng thấp cấp.● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_11: Co dãn của cầu theo thu nhập trong dài hạn to nhiều hơn co dãn của cầu theo thu nhập trong thời hạn ngắn○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_12: Nếu giá của một thành phầm & hàng hóa giảm cầu về một thành phầm & hàng hóa khác cũng giảm thì những thành phầm & hàng hóa đó là thành phầm & hàng hóa thay thế● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_13: Nếu giá của một thành phầm & hàng hóa giảm cầu về một thành phầm & hàng hóa khác cũng giảm thì những thành phầm & hàng hóa đó là thành phầm & hàng hóa thay tương hỗ update○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_14: Khi giá của một thành phầm & hàng hóa giảm, ảnh hưởng thay thế khuyến khích tiêu dùng nhiều thành phầm & hàng hóa đó hơn● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_15: Khi giá của một thành phầm & hàng hóa thông thường giảm, ảnh hưởng thu nhập khuyến khích tiêu dùng thành phầm & hàng hóa đó nhiều hơn nữa● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_16: Ích lợi cận biên có Xu thế tăng khi mức tiêu dùng tăng○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_17: Ích lợi cận biên có Xu thế tăng khi tổng ích lợi tăng○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_18: Đường cầu thị trường được xác lập bằng phương pháp cộng toàn bộ những đường cầu thành viên riêng không liên quan gì đến nhau lại● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_19: Lý thuyết “thặng dư tiêu dùng” nói rằng khi thành phầm & hàng hóa được trao đổi giữa người bán và người tiêu dùng thì người tiêu dùng được còn người bán mất○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_20: Chênh lệch giữa tổng ích lợi và tổng mức thị trường làm lợi cho những người dân tiêu dùng vì người tiêu dùng nhận được nhiều ích lợi hơn phần họ trả● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_21: Thu nhập của người tiêu dùng tăng làm dịch chuyển đường cầu về trứng lên trên nhưng không làm thay đổi lượng cầu○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_22: Với giá và thu nhập xác lập, người tiêu dùng cân đối khi những số lượng mua thêm sẽ làm giảm tổng mức thỏa mãn nhu cầu● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_23: Khi một thành phầm & hàng hóa được người ta rất thích nhưng không còn những thành phầm & hàng hóa thay thế ở tại mức độ cao thì đường cầu về nó có Xu thế tương đối không co dãn ở vùng lân cận mức giá hiện hành● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_24: Khi một thành phầm & hàng hóa phải mua bằng một tỷ suất to nhiều hơn trong ngân sách của người tiêu dùng thì điều này sẽ có được Xu thế làm cho cầu về thành phầm & hàng hóa đó tương đối không co dãn○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_25: Có hai yếu tố lý giải cho quy luật đường cầu dốc xuống: ảnh hưởng thay thế – thành phầm & hàng hóa rẻ hơn sẽ tiến hành người ta thay thế cho thành phầm & hàng hóa giá bán đắt hơn, và ảnh hưởng thu nhập – cầu của người tiêu dùng tùy từng thu nhập danh nghĩa của tớ○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_26: Lượng cầuvề thành phầm & hàng hóa thấp cấp tăng khi thu nhập tăng○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_27: Quy tắc tối đa hóa ích lợi trong việc tiêu pha là: làm cho ích lợi cận bei6n của cty mua ở đầu cuối bằng nhau○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_28: Độ dốc của đường bàng quan đo ích lợi cận biên tương đối của hai thành phầm & hàng hóa● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_29: Đường ngân sách dịch chuyển tuy nhiên tuy nhiên vào phía trong lúc thu nhập hạ xuống● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_30: Thu nhập giảm sút một nửa đường ngân sách sẽ dịch chuyển tuy nhiên tuy nhiên ra ngoài (tính từ gốc tọa độ) xa gấp hai lần so với ban đầu○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_31: Độ dốc của đường bàng quan biểu thị tỷ suất mà người tiêu dùng sẵn sàng đánh đổi hai thành phầm & hàng hóa lẫn nhau● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_32: Khi giá của thành phầm & hàng hóa X thay đổi, đường kĩ năng tiêu dùng về thành phầm & hàng hóa X và Y sẽ quay xung quanh điểm nằm trên trục biểu thị thành phầm & hàng hóa Y.● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_33: Ở cân đối, tỷ suất thay thế hai thành phầm & hàng hóa lẫn nhau của người tiêu dùng bằng tỷ số giá của hai thành phầm & hàng hóa● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_34: Độ co dãn của đường ngân sách bằng tỷ số giá của hai thành phầm & hàng hóa○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_35: Thay đổi toàn bộ những giá của hai thành phầm & hàng hóa và thu nhập theo cùng một tỷ suất sẽ làm cho những lượng cầu cân đối thay đổi đúng tỷ suất như vậy.○ Đúng

● Sai

4. Sản xuất và ngân sách (57 câu với 29 câu đúng/sai)

Phần nội dung phía dưới là phần trắc nghiệm của chương 4, mời những bạn tham gia ôn tập.

MICRO_2_C4_1: Sản phẩm cận biên của một yếu tố sản xuất là:○ Chi phí của việc sản xuất thêm một cty thành phầm● Sản phẩm tương hỗ update được tạo ra từ việc thuê thêm một cty yếu tố sản xuất○ Chi phí thiết yếu để thuê thêm một cty yếu tố sản xuất○ Sản lượng chia cho số yếu tố sử dụng trong quy trình sản xuất

○ a và c

MICRO_2_C4_2: Nếu hàm sản xuất biểu thị hiệu suất tăng theo quy mô thì○ Sản phẩm cận biên của yếu tố sản xuất tăng cùng với số lượng thành phầm sản xuất ra○ Chi phí cận biên tăng cùng với sản lượng● Năng suất cao hơn○ Hàm sản xuất dốc xuống

○ a và d

MICRO_2_C4_3: Các yếu tố sản xuất cố định và thắt chặt là:○ Các yếu tố không thể di tán được○ Các yếu tố hoàn toàn có thể mua chỉ ở một số trong những lượng cố định và thắt chặt○ Các yếu tố hoàn toàn có thể mua chỉ ở giá cố định và thắt chặt● Các yếu tố không tùy từng mức sản lượng

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C4_4: Chi phí cố định và thắt chặt:○ Là những ngân sách gắn với những yếu tố cố định và thắt chặt○ Không thay đổi theo mức sản lượng○ Bao gồm những thanh toán trả cho một số trong những yếu tố khả biến○ Tất cả đều đúng

● a và b

MICRO_2_C4_5: Mối quan hệ giữa thành phầm cận biên của lao động và ngân sách cận biên của thành phầm là:○ Chi phí cận biên là nghịch hòn đảo của thành phầm cận biên● Chi phí cận biên bằng lương chia cho thành phầm cận biên○ Chi phí cận biên dốc xuống khi thành phầm cận biên dốc xuống○ Chi phí cận biên không đổi nhưng thành phầm cận biên thì tuân theo hiệu suất giảm dần

○ b và d

MICRO_2_C4_6: Khi đường ngân sách cận biên nằm trên đường ngân sách trung bình thì○ Đường ngân sách trung bình ở tại mức tối thiểu của nó○ Đường ngân sách cận biên ở tại mức cực lớn của nó○ Đường ngân sách cận biên dốc xuống○ Đường ngân sách trung bình dốc xuống

● Đường ngân sách trung bình dốc lên

MICRO_2_C4_7: Theo nguyên tắc thay thế cận biên thì○ Chi phí cận biên bằng ngân sách trung bình ở tại mức tối thiểu của ngân sách trung bình● Tăng giá một yếu tố sẽ dẫn đến hãng thay thế nó bằng những yếu tố khác○ Giảm giá của một yếu tố sẽ dẫn đến hãng thay thế nó bằng một yếu tố khác○ Nếu hãng không biết đường ngân sách cận biên của tớ thì nó hoàn toàn có thể thay thế bằng đường ngân sách trung bình của nó

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C4_8: Sự rất khác nhau giữa thời hạn ngắn và dài hạn là○ Trong thời hạn ngắn có hiệu suất không đổi nhưng trong dài hạn không còn● Trong dài hạn toàn bộ những yếu tố đều hoàn toàn có thể thay đổi được○ Ba tháng○ Trong thời hạn ngắn đường ngân sách trung bình giảm dần, còn trong dài hạn thì nó tăng thêm

○ a và b

MICRO_2_C4_9: Đường ngân sách trung bình dài hạn là○ Tổng của toàn bộ những đường ngân sách trung bình thời hạn ngắn● Đường bao phía dưới của những đường ngân sách trung bình thời hạn ngắn○ Đường bao phía trên của những đường ngân sách trung bình thời hạn ngắn○ Nằm ngang

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C4_10: Đường ngân sách trung bình dài hạn○ Có thể dốc xuống○ Có thể ở đầu cuối sẽ dốc lên vì yếu tố quản trị và vận hành○ Luôn luôn biểu thị hiệu suất tăng của quy mô○ a và c

● a và b

MICRO_2_C4_11: Khái niệm tính kinh tế tài chính của quy mô nghĩa là○ Sản xuất nhiều loại thành phầm rất khác nhau cùng với nhau sẽ rẻ hơn sản xuất chúng riêng rẽ○ Sản xuất số lượng lớn sẽ giá bán đắt hơn sản xuất số lượng nhỏ○ Chi phí sản xuất trung bình thấp hơn khi sản xuất số lượng to nhiều hơn○ Đường ngân sách cận biên dốc xuống

● c và d

MICRO_2_C4_12: Khái niệm tính kinh tế tài chính của phạm vi nghĩa là● Sản xuất nhiều loại thành phầm rất khác nhau cùng với nhau sẽ rẻ hơn sản xuất chúng riêng rẽ○ Sản xuất số lượng lớn sẽ giá bán đắt hơn sản xuất số lượng nhỏ○ Chi phí sản xuất trung bình thấp hơn khi sản xuất số lượng to nhiều hơn○ Đường ngân sách cận biên dốc xuống

○ a và b

MICRO_2_C4_13: Quy luật hiệu suất giảm dần co thể được mô tả đúng nhất bằng:○ Tổng sản lượng sẽ giảm nếu sử dụng quá nhiều yếu tố vào một trong những quy trình sản xuất● Sản lượng ngày càng tăng sẽ giảm khi sử dụng thêm ngày càng nhiều một yếu tố○ Những phần ngày càng tăng của tổng sản lượng sẽ tăng khi toàn bộ những yếu tố sử dụng trong quy trình sản xuất tăng tỷ suất với nhau○ Những phần ngày càng tăng của tổng sản lượng sẽ giảm khi toàn bộ những yếu tố sử dụng trong quy trình sản xuất tăng tỷ suất với nhau

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C4_14: Hiệu suất tăng theo quy mô nghĩa là:○ Tăng gấp hai toàn bộ những yếu tố sẽ làm cho sản lượng tăng thấp hơn hai lần○ Tăng gấp hai toàn bộ những yếu tố trừ một nguồn vào sẽ làm cho sản lượng tăng thấp hơn hai lần○ Tăng gấp hai toàn bộ những yếu tố sẽ làm cho sản lượng tăng đúng gấp hai● Tăng gấp hai toàn bộ những yếu tố sẽ làm cho sản lượng tăng nhiều hơn nữa hai lần

○ Quy luật hiệu suất giảm dần không đúng nữa

MICRO_2_C4_15: Câu nào hàm ý hiệu suất giảm dần?○ Khi toàn bộ những yếu tố tăng gấp hai sản lượng tăng thấp hơn hai lần● Khi một yếu tố tăng thì thành phầm tăng thêm tính trên cty yếu tố tương hỗ update hạ xuống○ Khi một yếu tố tăng gấp hai sản lượng tăng nhiều hơn nữa hai lần○ Khi toàn bộ những yếu tố tăng gấp hai sản lượng tăng nhiều hơn nữa hai lần

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C4_16: Hiệu suất giảm của lao động vận dụng cho đất đai cố định và thắt chặt được lý giải đúng nhất bởi:○ Tổng sản lượng giảm○ Đất chua● Sản phẩm ngày càng tăng giảm vì mỗi cty lao động sử dụng thêm có ít đất hơn để thao tác○ Các công nhân tốt nhất được thuê trước

○ Đất tốt nhất được giữ bảo tồn

MICRO_2_C4_17: Cho những đường ở hình , hoàn toàn có thể nói rằng gì về đường ngân sách cận biên thời hạn ngắn (SMC) (không được biểu thị trong hình)?● SMC bằng LMC ở q1○ Đường SMC thoải hơn đường SAC○ Đường SMC thoải hơn đường LMC○ Tất cả những câu trên

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C4_18: Chi phí cố định và thắt chặt trung bình:○ Là thiết yếu để xác lập điểm ngừng hoạt động○ Là tối thiểu ở điểm hòa vốn● Luôn luôn dốc xuống về phía phải○ Là tối thiểu ở điểm tối đa hóa lợi nhuận

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C4_19: Nếu q bằng 1, 2, 3 cty thành phầm, tổng ngân sách tương ứng là 2, 3, 4$ thì MC:● Là không đổi○ Tăng dần○ Giảm dần○ Là 2, 1,5, 1,3$

○ Không thể xác lập được từ những số liệu đã cho

MICRO_2_C4_20: Một người lái xe muốn mua xăng và rửa xe xe hơi. Người này thấy rằng ngân sách rửa xe ô tọ là 0,52$lúc mua 24 lít xăng với giá 0,52$ một lít, nhưng nếu mua 25 lít thì rửa xe sẽ không còn mất tiền. Do vậy ngân sách cận biên của lít xăng thứ 25 là:● 0,00$○ 0,52$○ 0,50$○ 0,02$

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C4_21: Nếu tổng ngân sách của việc sản xuất 6 cty là 48$ và ngân sách cận biên của cty thứ 7 là 15$ thì:● Tổng ngân sách trung bình của 7 cty là 9○ Chi phí biến hóa trung bình của 7 cty là 9○ Chi phí cố định và thắt chặt là 8○ Chi phí cố định và thắt chặt là 33

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C4_22: Biết tổng ngân sách biến hóa và ngân sách cố định và thắt chặt thì hoàn toàn có thể xác lập ngân sách nào trong những ngân sách sau?○ Chi phí trung bình○ Chi phí cố định và thắt chặt trung bình○ Chi phí biến hóa trung bình○ Chi phí cận biên

● Tất cả những ngân sách trên

MICRO_2_C4_23: Ở mức sản lượng mà ngân sách trung bình đạt giá trị tối thiểu:○ Chi phí biến hóa trung bình sẽ bằng ngân sách trung bình○ Lợi nhuận phải ở tại mức tối đa○ Chi phí cận biên bằng ngân sách biến hóa trung bình● Chi phí cận biên bằng ngân sách trung bình

○ Chi phí cận biên bằng ngân sách cố định và thắt chặt

MICRO_2_C4_24: Câu nào trong những câu sau này không đúng?○ AC dưới MC hàm ý AC đang tăng○ MC ở trên AC hàm ý MC đang tăng● MC tăng hàm ý AC tăng○ MC giảm hàm ý MC ở dưới AC

○ MC bằng AC ở mọi điểm hàm ý AC là đường thẳng

MICRO_2_C4_25: Trong kinh tế tài chính học về hãng, thời hạn ngắn được định nghĩa là khoảng chừng thời hạn đủ để:○ Thu thập số liệu về ngân sách chứ không phải về sản xuất○ Thu thập số liệu về ngân sách và về sản xuất● Thay đổi sản lượng chứ không phải hiệu suất nhà máy sản xuất○ Thay đổi sản lượng và hiệu suất nhà máy sản xuất

○ Thay đổi hiệu suất nhà máy sản xuất chứ không phải thay đổi sản lượng

MICRO_2_C4_26: Đường cung dài hạn của ngành:○ Là tổng những đường ngân sách trung bình dài hạn của toàn bộ những hãng thành viên, phần nằm dưới ngân sách cận biên dài hạn● Là tổng những đường ngân sách cận biên dài hạn của toàn bộ những hãng thành viên, phần nằm trên ngân sách trung bình dài hạn○ Được tìm ra bằng phương pháp cộng toàn bộ những đường ngân sách cận biên thời hạn ngắn của toàn bộ những hãng thành viên○ Là tổng của những đường tổng ngân sách của toàn bộ những hãng thành viên

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C4_27: Khái niệm ngân sách tường khác ngân sách ẩn ở đoạn ngân sách tường:○ Là ngân sách thời cơ và ngân sách ẩn là lãi suất vay và tô● Là lãi suất vay và tô còn ngân sách ẩn là ngân sách thời cơ○ Là ngân sách bỏ ra để trả cho những yếu tố sản xuất không thuộc về của hãng sản xuất và ngân sách ẩn là ngân sách thời cơ của những yếu tố sản xuất thuộc về của hãng sản xuất○ Là ngân sách bỏ ra để trả cho những yếu tố sản xuất và ngân sách ẩn là những ảnh hưởng hướng ngoại

○ Chỉ hoàn toàn có thể biểu thị bằng những đường ngân sách thời hạn ngắn và ngân sách ẩn chỉ hoàn toàn có thể biểu thị bằng những đường ngân sách dài hạn

MICRO_2_C4_28: Trong Đk ngân sách giảm:○ Ảnh hưởng hướng ngoại không còn liên quan và không thể ứng dụng được○ Mỗi hãng trong ngành sẽ tiếp tục sản xuất nhiều thành phầm hơn khi ngân sách cty đang giảm○ Cần phải xây dựng thêm những nhà máy sản xuất để đối đầu đối đầu với một loại hành vi tập thể nào đó● Một số người bán lớn hoàn toàn có thể khống chế cả ngành

○ Không thể độc quyền hóa được ngành

MICRO_2_TF4_1: Quy luật hiệu suất giảm dần nghĩa là lúc tương hỗ update thêm những yếu tố sản xuất thì sau một điểm nào đó phần tương hỗ update thêm vào cho sản lượng hạ xuống● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF4_2: Sản phẩm cận biên là cty thành phầm ở đầu cuối○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF4_3: Nguyên lý hiệu suất giảm dần đã cho toàn bộ chúng ta biết rằng khi một yếu tố được đưa vào nhiều hơn nữa, những yếu tố khác không thay đổi, thì thành phầm cận biên của yếu tố đưa thêm vào đó giảm dần● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF4_4: Với hiệu suất không đổi theo quy mô, nếu toàn bộ những yếu tố tăng gấp 1/3 thì sản lượng cũng tăng gấp 1/3● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF4_5: Các ngân sách gắn với những yếu tố mà thay đổi theo sự thay đổi của sản lượng gọi là ngân sách biến hóa● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF4_6: Tổng ngân sách là tổng của ngân sách trung bình và ngân sách cận biên○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF4_7: Nếu lao động là yếu tố duy nhất khả biến thì ngân sách cận biên bằng mức lương chia cho thành phầm cận biên● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF4_8: Đường ngân sách biến hóa trung bình nằm dưới đường tổng ngân sách trung bình● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF4_9: Đường ngân sách cận biên cắt đường ngân sách trung bình ở điểm tối thiểu của đường ngân sách cận biên○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF4_10: Nếu giá của một yếu tố tăng hãng sẽ thay thế những yếu tố khác ở một mức độ nào đó nhưng những đường ngân sách của nó vẫn dịch chuyển lên trên● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF4_11: Các đường ngân sách trung bình thời hạn ngắn điển hình có dạng chữ U○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF4_12: Nếu có tính kinh tế tài chính của quy mô thì những đường ngân sách trung bình dài hạn dốc xuống dưới● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF4_13: Mức sản lượng mà ở đó đường ngân sách trung bình đạt giá trị tối thiểu tùy từng quy mô tương đối của ngân sách cố định và thắt chặt và ngân sách biến hóa● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF4_14: Chi phí cố định và thắt chặt tương đối cao hàm ý rằng ngân sách trung bình tối thiểu xẩy ra ở tại mức sản lượng tương đối thấp○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF4_15: Khi sản xuất trong Đk hiệu suất giảm dần thì hoàn toàn có thể nói rằng rằng lượng yếu tố biến hóa thiết yếu phải tăng lũy tiến để sản lượng tăng thêm những lượng bằng nhau.● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF4_16: Nếu đất đai phì nhiêu như nhau thì ta tránh việc nói về hiệu suất giảm dần○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF4_17: Tổng ngân sách chia cho sản lượng, TC/q, bằng MC○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF4_18: Đường MC dài hạn nằm ngang gắn với hiệu suất không đổi theo quy mô● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF4_19: Nếu MC thấp hơn AC thì AC đang giảm● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF4_20: AFC không bao giờ tăng khi sản lượng tăng● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF4_21: Từ đường ngân sách trung bình dài hạn hoàn toàn có thể tìm ra đường ngân sách cận biên dài hạn● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF4_22: Chi phí cận biên bằng thay đổi theo cty thành phầm trong tổng ngân sách● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF4_23: Chi phí cố định và thắt chặt trung bình cắt ngân sách biến hóa trung bình ở tại mức tối thiểu của ngân sách biến hóa trung bình○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF4_24: Khi ngân sách cận biên đang tăng thì ngân sách trung bình luôn luôn tăng○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF4_25: Một số hãng lớn tìm kiếm được lợi nhuận cao torng khi một số trong những hãng nhỏ trong ngành đó bị thua lỗ, điều này bản thân nó không phải là phía dẫn về sức mạnh độc quyền● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF4_26: MC cắt cả ATC và AVC ở những điểm tối thiểu của chúng● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF4_27: Nếu ngân sách cận biên đang giảm thì tổng ngân sách đng giảm với vận tốc tăng dần○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF4_28: Trong thời hạn ngắn chỉ hoàn toàn có thể thay đổi hiệu suất nhà máy sản xuất chứ không thể thay đổi sản lượng○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF4_29: Vì tôi thích cả bơi và đánh tennis nên không còn ngân sách thời cơ nếu tôi chọn đi bơi vào trong ngày nóng chứ không phải chọn đi đánh tennis○ Đúng

● Sai

5. Cạnh tranh hoàn hảo nhất (71 câu với 35 câu đúng/sai)

Phần nội dung phía dưới là phần trắc nghiệm của chương 5, mời những bạn tham gia ôn tập.

MICRO_2_C5_1: Doanh thu cận biên○ Nhỏ hơn giá riêng với hãng đối đầu đối đầu vì khi bán nhiều thành phầm nó phải hạ giá○ Bằng giá riêng với hãng đối đầu đối đầu○ Là lệch giá mà hãng nhận được từ một cty bán thêm○ Là lợi nhuận tương hỗ update mà hãng thu được khi bán thêm một cty thành phầm sau khi đã tính toàn bộ những ngân sách thời cơ

● b và c

MICRO_2_C5_2: Hãng cung mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận khi:○ Doanh thu cận biên bằng giá● Doanh thu cận biên bằng ngân sách cận biên○ Lợi nhuận kinh tế tài chính bằng không○ Lợi nhuận kế toán bằng không

○ Chi phí chìm bằng ngân sách cố định và thắt chặt

MICRO_2_C5_3: Một hãng sẽ gia nhập thị trường bất kể lúc nào● Giá thị trường to nhiều hơn ngân sách trung bình tối thiểu mà hãng hoàn toàn có thể sản xuất○ Hãng hoàn toàn có thể thu được lệch giá to nhiều hơn những ngân sách biến hóa○ Giá to nhiều hơn mức tối thiểu của đường ngân sách biến hóa trung bình○ Giá bằng ngân sách cận biên

○ Doanh thu cận biên bằng ngân sách cận biên

MICRO_2_C5_4: Hãng nên rời bỏ thị trường khi○ Không thể thu được lệch giá tối thiểu là bằng ngân sách biến hóa○ Giá nhỏ hơn ngân sách cận biên○ Giá nhỏ hơn mức tối thiểu của đường ngân sách trung bình○ Giá nhỏ hơn mức tối thiểu của đường ngân sách biến hóa trung bình

● a và d

MICRO_2_C5_5: Câu nào sau này là đúng?○ Chi phí kế toán luôn luôn to nhiều hơn ngân sách kinh tế tài chính○ Chi phí kinh tế tài chính luôn luôn to nhiều hơn ngân sách kế toán○ Lợi nhuận kế toán luôn luôn to nhiều hơn lợi nhuận kinh tế tài chính○ Lợi nhuận kinh tế tài chính luôn luôn to nhiều hơn lợi nhuận kế toán

● Không câu nào đúng

MICRO_2_C5_6: Các ngân sách kinh tế tài chính của hãng sản xuất gồm có:○ Chi phí thời cơ của thời hạn○ Doanh thu hoàn toàn có thể thu được từ những tài sản mà hãng sở hữu khi sử dụng theo cac phương án khác○ Thu nhập từ vốn Cp mà những chủ sở hữu góp vốn đầu tư vào hãng○ Khấu hao nhà xưởng và máy móc mà hãng sở hữu

● Tất cả đều đúng

MICRO_2_C5_7: Đường cung dài hạn riêng với một ngành là○ Co dãn hoàn toàn● Co dãn hơn đường cung thời hạn ngắn○ Ít cố định và thắt chặt hơn đường cung thời hạn ngắn○ Đường biên phía dưới của toàn bộ những đường cung thời hạn ngắn

○ Tổng của toàn bộ những đường cung thời hạn ngắn

MICRO_2_C5_8: Tô kinh tế tài chính đề cập đến○ Lợi nhuận kinh tế tài chính trừ ngân sách chìm● Một khoản thanh toán nào đó cho một nguồn vào cao hơn mức tối thiểu thiết yếu để giữ nguồn vào đó trong việc sử dụng hiện thời của nó○ Những khoản thanh toán của tá điền cho địa chủ○ Lương cho những người dân dân có tay nghề đặc biệt quan trọng

○ Doanh thu mà những hãng có hiệu suất cao nhận được

MICRO_2_C5_9: Trong quy mô đối đầu đối góp vốn đầu tư mạnh bản lợi nhuận hạ xuống bằng 0. Điều này nghĩa là:○ Doanh thu vừa đủ để bù đắp những ngân sách biến hóa● Doanh thu vừa đủ để bù đắp toàn bộ những ngân sách, gồm có cả ngân sách thời cơ của tư bản tài chính đã góp vốn đầu tư○ Giá bằng mức tối thiểu của đường ngân sách biến hóa trung bình○ Lợi nhuận kế toán bằng không

○ b và d

MICRO_2_C5_10: Trong quy mô đối đầu đối góp vốn đầu tư mạnh bản, một hãng đặt giá cao hơn giá hiện hành○ Sẽ mất dần một ít người tiêu dùng của tớ● Sẽ mất toàn bộ người tiêu dùng của tớ○ Có thể giữ được người tiêu dùng của tớ nếu chất lượng thành phầm & hàng hóa của tớ cao hơn của những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu khác○ Sẽ không mất người tiêu dùng nếu giá của nó bằng ngân sách cận biên của nó

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C5_11: Theo quy mô đối đầu đối góp vốn đầu tư mạnh bản○ Những người quản trị và vận hành những tập đoàn lớn lớn đôi lúc hoàn toàn có thể ứng xử Theo phong cách không tối đa hóa giá trị thị trường của hãng sản xuất○ Các hãng tối đa hóa lợi nhuận thời hạn ngắn của tớ nhưng bỏ qua những ảnh hưởng dài hạn của những quyết định hành động hiện thời○ Các hãng tối đa hóa lợi nhuận xem xét cả thời hạn ngắn và dài hạn○ Các hãng tối đa hóa giá trị thị trường của tớ

● c và d

MICRO_2_C5_12: Khi giá nhỏ hơn mức tối thiểu của đường ngân sách biến hóa trung bình hãng○ Gia nhập thị trường○ Rời bỏ thị trường○ Có thể tiếp tục hoặc rời bỏ tùy thuộc vào độ lớn của ngân sách chìm● Đóng của sản xuất nhưng không rời bỏ

○ Gia nhập chỉ nếu ngân sách cố định và thắt chặt bằng không

MICRO_2_C5_13: Đường cung thị trường○ Là tổng những số lượng của những đường cung của những thành phầm & hàng hóa● Là ít cố định và thắt chặt hơn so với những đường cung của toàn bộ những hãng○ Là đường ngân sách con người của hãng sản xuất ở đầu cuối gia nhập thị trường○ Luôn luôn là đường nằm ngang

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C5_14: Nếu biết toàn bộ những ngân sách cố định và thắt chặt của hãng sản xuất đều là ngân sách chìm thì nó sẽ ngừng hoạt động khi:○ Giá thấp hơn ngân sách cận biên● Giá thấp hơn mức tối thiểu của đường ngân sách biến hóa trung bình○ Giá thấp hơn mức tối thiểu của đường ngân sách trung bình○ Lợi nhuận kế toán hạ xuống dưới không

○ Lợi nhuận kinh tế tài chính hạ xuống dưới không

MICRO_2_C5_15: Nếu không còn ngân sách cố định và thắt chặt nào của hãng sản xuất là ngân sách chìm thì nó sẽ ngừng hoạt động khi○ Giá thấp hơn ngân sách cận biên○ Giá thấp hơn mức tới thiểu của đường ngân sách biến hóa trung bình○ Giá thấp hơn mức tối thiểu của đường ngân sách trung bình○ Lợi nhuận kinh tế tài chính hạ xuống dưới không

● c và d

MICRO_2_C5_16: Nếu hãng với đường ngân sách trung bình thời hạn ngắn hình chữ U tăng gấp hai sản lượng của tớ lên bằng phương pháp tăng gấp hai số nhà máy sản xuất và không thay đổi ngân sách trung bình của tớ thì đường cung dài hạn là● Co dãn hoàn toàn○ Không cố định và thắt chặt hoàn toàn○ Dốc lên○ Dốc xuống

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C5_17: Trong nền kinh tế thị trường tài chính thị trường, sau khi cầu giảm, phản ứng thời hạn ngắn riêng với cung quá nhiều là:○ Giá sẽ tăng nhưng lợi nhuận giảm● Giá và lợi nhuận sẽ giảm○ Giá sẽ giảm nhưng lợi nhuận sẽ không còn thay đổi○ Giá sẽ giảm nhưng lợi nhuận tăng

○ Giá và lợi nhuận đều tăng

MICRO_2_C5_18: Trong nền kinh tế thị trường tài chính thị trường, sau khi cầu tăng, phản ứng thời hạn ngắn riêng với thiếu vắng là:○ Giá sẽ giảm nhưng lợi nhuận tăng○ Giá sẽ tăng nhưng lợi nhuận giảm○ Giá sẽ tăng nhưng lợi nhuận không thay đổi● Giá và lợi nhuận sẽ tăng

○ Sản lượng sẽ giảm nhưng giá tăng

MICRO_2_C5_19: Trong nền kinh tế thị trường tài chính thị trường hiệu suất cao quan trọng của giá là:○ Đảm bảo sự phân phối thành phầm & hàng hóa công minh● Đảm bảo tài nguyên được sử dụng là đối đầu đối đầu Theo phong cách hiệu suất cao nhất○ Đảm bảo toàn bộ những ngành sẽ là đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất trong dài hạn○ Làm cho ích lợi cận biên của toàn bộ những thành phầm & hàng hóa và dịch vụ được tiêu dùng bằng nhau

○ Làm cho mức mua bằng mức nhu yếu

MICRO_2_C5_20: Đường cung của một hãng đối đầu đối đầu trong dài hạn trùng với● Phần tăng trưởng của đường ngân sách cận biên, phía trên đường ngân sách trung bình○ Phần tăng trưởng của đường ngân sách trung bình của nó○ Toàn bộ đường ngân sách trung bình của nó○ Toàn bộ phần của đường tổng ngân sách khi mà tổng ngân sách tăng hoặc không thay đổi khi sản lượng tăng

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C5_21: Thặng dư sản xuất hoàn toàn có thể biểu thị là:○ Chênh lệch giữa lệch giá và tổng ngân sách của hãng sản xuất○ Tổng của ngân sách cố định và thắt chặt và ngân sách biến hóa của hãng sản xuất○ Diện tích nằm trong tâm đường ngân sách biến hóa trung bình của hãng sản xuất và đường giá số lượng giới hạn bởi sản lượng tối đa hóa lợi nhuận và mức sản lượng bằng không○ Chênh lệch giữa lệch giá và tổng ngân sách biến hóa của hãng sản xuất

● c và d

MICRO_2_C5_22: Người cung trong một thị trường đối đầu đối đầu thuần túy được đặc trưng bởi toàn bộ trừ điểm lưu ý nào trong những điểm lưu ý sau?● Có thể ảnh hưởng đến giá thành phầm của tớ○ Sản xuất sao cho ngân sách cận biên bằng giá○ Nó hoàn toàn có thể bán bao nhiêu tùy ý ở tại mức giá đang thịnh hành○ Sản xuất một số trong những dương khối lượng thành phầm trong thời hạn ngắn hoàn toàn có thể bù đắp được những ngân sách biến hóa

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C5_23: Hình nào trong những hình ở hình chỉ ra một cách đúng chuẩn nhất mức sản lượng mà người cung trong thị trường đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất sẽ sản xuất, số lượng thành phầm là số dương?○ a● b○ c○ d

○ e

MICRO_2_C5_24: Yếu tố nào trong những yếu tố sau không phù phù thích hợp với đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất. Đối với mỗi hãng:● Chi phi cận biên nhất định giảm○ Chi phí cận biên nhất định tăng○ Chi phí cận biên không đổi○ Cầu co dãn vô cùng

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C5_25: Nếu hãng phải bán thành phầm của tớ ở tại mức giá thị trường, bất kể giá thị trường đó là bao nhiêu, và muốn thu được lợi nhuận cực lớn hoàn toàn có thể thì nó phải:● Cố gắng sản xuất và bán mức sản lượng ở đó ngân sách cận biên tăng và bằng giá○ Cố gắng bán toàn bộ số lượng mà nó hoàn toàn có thể sản xuất○ Cố gắng x và bán mức sản lượng ở đó ngân sách cận biên đạt tới tối thiểu○ Không bao giờ khiến cho ngân sách cận biên bằng giá, vì đó là yếu tố làm cho lợi nhuận bằng không

○ Giữ cho ngân sách cận biên cao hơn giá

MICRO_2_C5_26: Nếu hãng ở trong tình hình đối đầu đối đầu thuần túy (hoàn hảo nhất) hoạt động và sinh hoạt giải trí ở tại mức tổng lệch giá không đủ để bù đắp tổng ngân sách biến hóa thì tốt nhất là phải:● Lập kế hoạch ngừng hoạt động sản xuất○ Lập kế hoạch tiếp tục hoạt động và sinh hoạt giải trí ổn định○ Tiếp tục hoạt động và sinh hoạt giải trí nếu ở tại mức sản lượng đó giá đủ để bù đắp ngân sách trung bình○ Tăng giá

○ Giảm giá

MICRO_2_C5_27: Nếu bốn hãng trong ngành đối đầu đối đầu có biểu cung sau này thì cung tổng số của chúng hoàn toàn có thể xem là những biểu được liệt kê ở dưới: Q1S = 16 + 4P; Q2S = 5 + 5P; Q3S = 32 + 8P; Q4S = 60 + 10P○ Q. bằng 113 – 27P● Q. bằng 113 + 27P○ Q. bằng 51 + 4P○ Cần thêm số liệu nữa

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C5_28: Đối với hình , câu nào sau này là đúng?○ B là yếu tố ngừng hoạt động sản xuất○ Người tối đa hóa lợi nhuận sẽ chọn sản xuất ở B○ C là yếu tố hòa vốn● A là yếu tố ngừng hoạt động sản xuất

○ C là yếu tố ngừng hoạt động sản xuất

MICRO_2_C5_29: Lý do tại sao ở cân đối P phải bằng MC riêng với toàn bộ những thành phầm & hàng hóa là○ Ở điểm này một số trong những người dân hoàn toàn có thể được làm cho có lợi hơn mà không phải làm cho những người dân khác bị thiệt● Ở điểm này sẽ không còn thể tăng lợi nhuận từ một thành phầm & hàng hóa mà không phải giảm lợi nhuận từ một thành phầm & hàng hóa khác○ Xã hội vẫn chưa đạt phúc lợi tối ưu○ Xã hội không thể đạt được phúc lợi tối ưu

○ Hàng hóa không được sản xuất ra một cách hiệu suất cao

MICRO_2_C5_30: Điểm ngừng hoạt động sản xuất là yếu tố mà ở đó:○ Giá bằng ngân sách cận biên○ Chi phí cố định và thắt chặt trung bình bằng ngân sách cận biên● Chi phí biến hóa trung bình bằng ngân sách cận biên○ Tổng ngân sách trung bình bằng ngân sách cận biên

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C5_31: Điều gì sẽ xẩy ra khi một nông trại trong đối đầu đối đầu thuần túy hạ giá của tớ xuống thấp hơn giá cân đối thị trường đối đầu đối đầu ?○ Tất cả những nông trại khác cũng tiếp tục hạ giá của tớ xuống● Nó sẽ không còn tối đa hóa được lợi nhuận của tớ○ Nó sẽ có được Thị phần to nhiều hơn và điều này làm cho nó có lợi○ Tất cả những nông trại khác sẽ bị loại thoát khỏi ngành

○ Các hãng khác sẽ gia nhập ngành

MICRO_2_C5_32: Đôi khi riêng với hãng nên hoạt động và sinh hoạt giải trí bị lỗ trong thị trường đối đầu đối đầu thuần túy khi mà giá bù đắp được:● Chi phí biến hóa trung bình○ Chi phí trung bình○ Chi phí cận biên○ Chi phí cố định và thắt chặt trung bình

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C5_33: Đối với hãng, thời hạn ngắn được định nghĩa là khoảng chừng thời hạn đủ dài để:○ Thu thập những số liệu về những yếu tố sản xuất chứ không phải là những số liệu về sản lượng○ Thu thập những số liệu về sản lượng và về những yếu tố sản xuất○ Thay đổi mức sản lượng chứ không phải toàn bộ những yếu tố sản xuất● Thay đổi mức sản lượng và những yếu tố sản xuất

○ Thay đổi hiệu suất nhà máy sản xuất chứ không phải mức sản lượng

MICRO_2_C5_34: Khi chỉ có những người dân sản xuất đối đầu đối đầu trong nền kinh tế thị trường tài chính (bỏ qua ảnh hưởng hướng ngoại) thì có sự phân loại tài nguyên hiệu suất cao vì:○ Mặc dù thu được lợi nhuận kinh tế tài chính dương ở một số trong những ngành nhưng tư bản cũng trở nên ngăn không cho chuyển đến những ngành này○ Mặc dù thu được lợi nhuận ky dương ở một số trong những ngành nhưng một số trong những ngành khác lại bị lỗ○ Một số hãng sẽ sản xuất quá ít thành phầm còn những hãng khác lại sản xuất quá nhiều thành phầm● Giá của thành phầm & hàng hóa sẽ phản ánh ngân sách cận biên của sản xuất

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C5_35: Nếu toàn bộ những hãng trong một ngành được đặc trưng bởi ngân sách giảm cùng đặt giá bằng ngân sách cận biên thì sự dịch chuyển lên phía trên của đường cầu trong dài hạn sẽ● Làm tăng sản lượng của ngành và giảm giá○ Làm giảm sản lượng của ngành và tăng giá○ Không làm thay đổi giá hoặc lượng của ngành○ Tạo ra một cấu trúc ngành đối đầu đối đầu nhiều hơn nữa

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C5_36: Trong Đk ngân sách giảm:● Sản lượng của ngành hoàn toàn có thể tăng mà không cần tăng giá○ Mỗi hãng trong ngành sẽ tiếp tục sản xuất sản lượng to nhiều hơn với ngân sách cty giảm dần mà giá không biến thành giảm○ Có thể không đạt được cận biên○ Không thể đạt được hiệu suất cao

○ Việc độc quyền hóa ngành là không thể thực thi được

MICRO_2_TF5_1: Theo quy mô đối đầu đối góp vốn đầu tư mạnh bản, những hãng tối đa hóa giá trị của hãng sản xuất● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF5_2: Hãng chọn được mức yếu tố sản xuất tối đa hóa lợi nhuận khi giá yếu tố sản xuất bằng giá trị của thành phầm cận biên● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF5_3: Hãng chọn được mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận khi giá bằng ngân sách cận biên● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF5_4: Giá trị của thành phầm cận biên bằng thành phầm cận biên chia cho mức lương○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF5_5: Trong quy mô đối đầu đối đầu lệch giá cận biên nhỏ hơn giá vì tăng sản lượng dẫn đến giảm giá○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF5_6: Tất cả những ngân sách cố định và thắt chặt là ngân sách chìm nhưng không phải toàn bộ những ngân sách chìm đều là ngân sách cố định và thắt chặt○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF5_7: Lợi nhuận kế toán luôn luôn nhỏ hơn lợi nhuận kinh tế tài chính○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF5_8: Trong ngành đối đầu đối đầu lợi nhuận kinh tế tài chính bằng không riêng với bất kỳ người gia nhập tiềm năng nào● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF5_9: Các hãng rời bỏ ngành khi giá hạ xuống thấp hơn mức tối thiểu của ngân sách trung bình○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF5_10: Một hãng sẽ gia nhập ngành khi giá cao hơn mức tối thiểu của đường ngân sách biến hóa trung bình○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF5_11: Tô kinh tế tài chính là một khoản thanh toán nào đó cho một yếu tố sản xuất thấp hơn mức thiết yếu để giữ nguồn vào đó ở việc sử dụng hiện thời của nó○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF5_12: Đất đai là nguồn vào duy nhất hoàn toàn có thể đem lại tô kinh tế tài chính○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF5_13: Đường cung dài hạn co dãn hơn đường cung thời hạn ngắn riêng với ngành nhưng không phải riêng với hãng○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF5_14: Đường cung dài hạn của ngành là tổng những đường cung của những hãng, gồm có cả những hãng gia nhập ở những mức giá cao● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF5_15: Ngay cả khi đường cung của hãng sản xuất là dốc lên trong thời hạn ngắn thì nó hoàn toàn có thể là co dãn hoàn toàn trong dài hạn● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF5_16: Tổng ngân sách, tính đúng, phải gồm có toàn bộ những ngân sách thời cơ của hoạt động và sinh hoạt giải trí● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF5_17: Chi phí cận biên bằng ích lợi cận biên trong một xã hội được điều hành quản lý tốt, do đó về mặt bản chất chúng giống nhau○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF5_18: Hiệu quả kinh tế tài chính yên cầu toàn bộ những thành phầm & hàng hóa phải được sản xuất ở tại mức ngân sách cận biên tối thiểu○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF5_19: Sự phân loại tài nguyên hiệu suất cao yên cầu những giá linh hoạt● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF5_20: Hệ thống giá đối đầu đối đầu đạt được hiệu suất cao về yếu tố ra làm sao nhưng không nhất thiết công minh về yếu tố cho ai● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF5_21: Với những mức giá thấp toàn bộ chúng ta không thể cộng chiều ngang những đường cung của những hãng để được cung thị trường vì trong cả trong thời hạn ngắn một số trong những hãng vẫn sẽ ngừng hoạt động nếu chúng không bù đắp được ngân sách cố định và thắt chặt của tớ○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF5_22: Người bán đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất được định nghĩa là người hoàn toàn có thể bán bao nhiêu tùy ý ở tại mức giá thịnh hành trên thị trường● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF5_23: Bạn hoàn toàn có thể tìm ra đường cung thời hạn ngắn của thị trường bằng việc cộng chiều ngang những đường cung thời hạn ngắn của những hãng lại với nhau● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF5_24: Khi ngân sách biến hóa của hãng sản xuất nhỏ hơn tổng lệch giá thì hãng nên ngừng hoạt động sản xuất○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF5_25: Trong xã hội kế hoạch hóa triệu tập thì nguyên tắc ngân sách cận biên bằng nhau hoàn toàn có thể vận dụng cho việc lựa chọn của nhà nước nhưng không vận dụng được cho việc lựa chọn của người tiêu dùng○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF5_26: Hãng đối đầu đối đầu nên sản xuất ở điểm ngân sách cận biên thấp nhất○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF5_27: Trong dài hạn đường cung của ngành hoàn toàn có thể phản ánh ngân sách không đổi, tăng hoặc giảm● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF5_28: Nếu có ảnh hưởng hướng ngoại thì hoàn toàn có thể có sự rất khác nhau giữa ngân sách xã hội và ngân sách bằng tiền của tư nhân● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF5_29: Hãng sẽ đóng của nếu MU cao hơn MC○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF5_30: Hiệu quả kinh tế tài chính yên cầu toàn bộ những thành phầm & hàng hóa phải sản xuất ở ngân sách cận biên thấp nhất○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF5_31: Có thể có sự phân loại tài nguyên hiệu suất cao trong cả những lúc P không bằng MC riêng với toàn bộ những thành phầm & hàng hóa○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF5_32: Đường ngân sách cận biên nằm ngang gắn với hiệu suất không đổi của quy mô● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF5_33: Hãng đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất luôn luôn muốn sản xuất ở điểm ngân sách trung bình thấp nhất○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF5_34: Một hãng to nhiều hơn đang thu được lợi nhuận trong lúc đó một số trong những hãng nhỏ hơn hiện giờ đang bị lỗ thì điều này không phải là một hướng dẫn tốt về sức mạnh độc quyền● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF5_35: Việc gia nhập và rút khỏi tự do không phải là một điểm lưu ý cơ bản riêng với những kiểm soát và điều chỉnh sản lượng ngành theo những thay đổi giá trong thị trường đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất○ Đúng

● Sai

6. Độc quyền (22 câu với 11 câu đúng/sai)

Phần nội dung phía dưới là phần trắc nghiệm của chương 6, mời những bạn tham gia ôn tập.

MICRO_2_C6_1: Ngành độc quyền tự nhiên đặt P bằng AC:○ Làm cho ngành thu được quá nhiều lợi nhuận○ Loại trừ lợi nhuận độc quyền và điều xã hội không thích về độc quyền● Có thể vẫn không đạt được P bằng MC○ Là những số lượng giới hạn hợp lý riêng với tự do

○ Đạt được tối ưu Pareto

MICRO_2_C6_2: Độc quyền đi trệch khỏi P bằng MC nghĩa là:○ Không ai hoàn toàn có thể được lợi mà không còn người nào đó khác bị thiệt○ Hàng hóa được sản xuất ra một cách hiệu suất cao○ Xã hội hoàn toàn có thể nhiều hơn nữa để đạt được tối ưu phúc lợi của tớ● Có thể làm cho một người nào này được lợi mà không phải làm cho những người dân khác bị thiệt

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C6_3: Trong độc quyền bị điều tiết thông thường, giá bị điều tiết ở trong hình là:○ OA● OB○ OC○ OD

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C6_4: Với những đường cầu và đường ngân sách đã cho ở hình câu nào sau này là đúng riêng với những nhà độc quyền?○ Ở B hãng đang tối thiểu hóa thu lỗ trong thời hạn ngắn; trong dài hạn hãng nên ngừng hoạt động sản xuất○ Ở C, P bằng MC, hãng đang tối đa hóa lợi nhuận● Ở A hãng đang ở vị trí tối ưu, nhưng trong dài hạn hãng phải bỏ marketing thương mại○ Ở B hãng phải đóng của thời hạn ngắn

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C6_5: Khi những nhà kinh tế tài chính thúc giục chính phủ nước nhà nỗ lực vô hiệu độc quyền bán, họ làm thế hầu hết nhằm mục đích mục tiêu:○ Ngăn chặn sự tăng trưởng của doanh nghiệp lớn○ Mở rộng những dịch vụ công cộng có tính kinh tế tài chính của quy mô○ Ngăn chặn không còn giảm số những hãng nhỏ○ Hạn chế việc sát nhập

● Đảm bảo sự đối đầu đối đầu

MICRO_2_C6_6: Trong hình diện tích s quy hoạnh nào biểu thị thặng dư tiêu dùng bị mất do đặt giá độc quyền bán?○ DEF○ ACF● BDFC○ BCED

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C6_7: Một hãng bán cùng một loại thành phầm cho hai nhóm người tiêu dùng: A và B. Hãng nhận định rằng việc phân biệt giá cấp ba là khả thi và muốn đặt những mức giá tối đa hóa lợi nhuận. Biểu thức nào sau này mô tả sát nhất kế hoạch giá và sản lượng tối đa hóa lợi nhuận?○ PA bằng PB bằng MC○ MRA bằng MRB● MRA bằng MRB bằng MC○ MRA – MRB bằng 1 – MC

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C6_8: Trường hợp nào trong những trường hợp sau là hàng rào gia nhập ủng hộ đối đầu đối đầu không hoàn hảo nhất?○ Đặt giá thấp hơn giá gia nhập○ Bảo hộ ngành trong nước khỏi sự đối đầu đối đầu toàn thế giới bằng thuế quan● Khác biệt hóa thành phầm○ Sản lượng tăng thì ngân sách sản xuất giảm

○ Tất cả những trường hợp trên

MICRO_2_C6_9: Lập luận nào sau này ủng hộ đối đầu đối đầu?○ Cạnh tranh tạo ra số hãng sản xuất hiệu suất cao● Cạnh tranh luôn luôn làm cho giá thành phầm thấp hơn○ Cạnh tranh làm cho giá thành phầm phản ánh sát hơn với ngân sách thời cơ của việc sản xuất thành phầm & hàng hóa○ Cạnh tranh hoàn hảo nhất là cho P bằng MC

○ Tất cả những lập luận trên đều ủng hộ đối đầu đối đầu

MICRO_2_C6_10: Lập luận nào sau này không ủng hộ đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất?○ Trong những ngành được đặc trưng bởi tính kinh tế tài chính của quy mô thì việc triệu tập hóa sẽ làm cho giá thấp hơn○ Độc quyền hoàn toàn có thể thực thi những nghiên cứu và phân tích và tăng trưởng yên cầu nhiều kinh phí góp vốn đầu tư hơn○ Chi phí sản xuất tính trên cty thành phầm giảm dần trong một chuỗi thành phầm tiềm tàng● Hãng đối đầu đối đầu không hoàn hảo nhất tối đa hóa lợi nhuận bằng việc sản xuất thành phầm ở MC bằng MR

○ Tất cả những lập luận trên

MICRO_2_C6_11: Lời phát biểu nào trong những lời phát biểu sau này là đúng?○ Đường cung độc quyền là phần của đường ngân sách cận biên nằm trên mức ngân sách biến hóa trung bình tối thiểu○ Đường cung độc quyền là kết quả của quan hệ 1:1 giữa giá và lượng● Nhà độc quyền không còn đường cung vì lượng cung ở một mức giá rõ ràng tùy từng đường cầu của nhà độc quyền○ Nhà độc quyền không còn đường cung vì đường ngân sách cận biên (của nhà độc quyền) thay đổi đáng kể theo thời hạn

○ Tất cả đều sai

MICRO_2_TF6_1: Trong độc quyền tự nhiên một hãng hoàn toàn có thể sản xuất với ngân sách trung bình thấp hơn mức hoàn toàn có thể nếu nó phải chia sẻ thị trường cho những hãng khác● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF6_2: Thiệt hại của độc quyền mà xã hội phải chịu được minh họa bởi sự rất khác nhau giữa giá và ngân sách cận biên● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF6_3: Nếu sự gia nhập vào một trong những ngành làm dịch chuyển đường cầu dốc xuống của mỗi hãng sang bên trái đủ để loại trừ toàn bộ lợi nhuận thì hầu hết cái gọi là tiêu tốn lãng phí của đối đầu đối đầu không hoàn hảo nhất sẽ bị vô hiệu○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF6_4: Một trong những quyền lợi của độc quyền so với đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất là trong những trường hợp có tính kinh tế tài chính của mô thì ngân sách sản xuất sẽ thấp hơn● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF6_5: Một lập luận mạnh mẽ và tự tin ủng hộ cho thương mại tự do là nó sẽ khuyến khích những ngành trong nước triệu tập cao để sản xuất có hiệu suất cao hơn● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF6_6: Một khi hãng đạt được những kết quả tích lũy của nghiên cứu và phân tích và quảng cáo và đã có được một sức mạnh độc quyền nào đó riêng với giá thì những hãng nhỏ khó mà đuổi kịp và đối đầu đối đầu có hiệu suất cao● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF6_7: Trong một ngành mà ở đó tính kinh tế tài chính của quy mô là to nhiều hơn thì những hãng đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất sẽ có được ngân sách thấp hơn những hãng mang tính chất chất chất độc quyền○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF6_8: Nếu ngành độc quyền tự nhiên thu được lợi nhuận thông thường thì mức sản lượng là tối ưu về mặt xã hội○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF6_9: Trong những ngành đối đầu đối đầu nghiên cứu và phân tích và triển khai được theo đuổi tích cức hơn so với trong những ngành mang tính chất chất độc quyền● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF6_10: Đánh thuế thu một lần vào lợi nhuận độc quyền hoàn toàn có thể làm giảm sút sự bóp méo về sản lượng○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF6_11: Không có hàng rào nhập khẩu thì việc đối đầu đối đầu nhập khẩu buộc những người dân sản xuất trong nước đặt giá của tớ bằng giá toàn thế giới trừ những ngành trong nước triệu tập cao○ Đúng

● Sai

7. Cạnh tranh độc quyền (74 câu với 35 câu đúng/sai)

Phần nội dung phía dưới là phần trắc nghiệm của chương 7, mời những bạn tham gia ôn tập.

MICRO_2_C7_1: Trong quy mô đối đầu đối đầu thì○ Doanh thu cận biên riêng với một hãng bằng giá thị trường○ Nếu hãng nâng giá của tớ lên rất cao hơn giá mà những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đặt thì nó sẽ mất toàn bộ người tiêu dùng○ Đường cầu mà hãng gặp là đường nằm ngang○ Hãng là người đồng ý giá

● Tất cả đều đúng

MICRO_2_C7_2: Nếu một hãng cung cho toàn bộ thị trường thì cấu trúc thị trường là○ Cạnh tranh hoàn hảo nhất○ Độc quyền tập đoàn lớn lớn● Độc quyền○ Cạnh tranh độc quyền

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C7_3: Cạnh tranh độc quyền khác với độc quyền tập đoàn lớn lớn ở đoạn● Trong đối đầu đối đầu độc quyền những hãng không lo sợ ngại lắng về những phản ứng của những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh của tớ○ Trong độc quyền tập đoàn lớn lớn không còn sự đối đầu đối đầu○ Độc quyền tập đoàn lớn lớn là một hình thức đối đầu đối đầu○ Trong đối đầu đối đầu độc quyền đường cầu mà hãng gặp là một đường dốc xuống

○ Trong độc quyền tập đoàn lớn lớn giá cao hơn ngân sách cận biên

MICRO_2_C7_4: Nếu thị trường do một số trong những hãng chi phối thì cấu trúc thị trường của nó là○ Cạnh tranh hoàn hảo nhất● Độc quyền tập đoàn lớn lớn○ Độc quyền○ Cạnh tranh độc quyền

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C7_5: Khi có đối đầu đối đầu không hoàn hảo nhất thì○ Đường cầu mà hãng gặp bằng đường cầu thị trường○ Đường cầu mà hãng gặp là đường nằm ngang● Đường cầu mà hãng gặp là dốc xuống○ Đường cầu mà hãng gặp là dốc lên

○ Đường cầu mà hãng gặp là thẳng đứng

MICRO_2_C7_6: Khi đường cầu hãng gặp là đường dốc xuống thì lệch giá cận biên nhỏ hơn giá○ Vì nguyên tắc hiệu suất giảm dần○ Trong thời hạn ngắn chứ không phải trong dài hạn● Vì khi sản lượng tăng giá phải giảm cho toàn bộ những cty thành phầm○ Vì phải trả thuế

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C7_7: “Chi phí cận biên bằng giá” là quy tắc tối đa hóa lợi nhuận cho cấu trúc thị trường nào sau này?● Cạnh tranh hoàn hảo nhất○ Độc quyền tập đoàn lớn lớn○ Độc quyền○ Cạnh tranh độc quyền

○ Tất cả những cấu trúc thị trường trên

MICRO_2_C7_8: So với đối đầu đối đầu, độc quyền bán○ Đặt giá cao hơn○ Bán nhiều sản lượng hơn○ Đặt gia thấp hơn○ Bán ít sản lượng hơn

● a và d

MICRO_2_C7_9: Đường cầu thị trường là đường cầu hãng gặp khi cấu trúc thị trường là:○ Cạnh tranh hoàn hảo nhất○ Độc quyền tập đoàn lớn lớn● Độc quyền○ Cạnh tranh độc quyền

○ Tất cả những cấu trúc thị trường trên

MICRO_2_C7_10: Trong độc quyền bán chênh lệch giữa giá và ngân sách cận biên sẽ to nhiều hơn khi đường cầu là○ Co dãn hơn● Ít co dãn hơn○ Co dãn cty○ Co dãn hoàn toàn

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C7_11: Vì họ là những người dân bán duy nhất nên độc quyền bán hoàn toàn có thể thu được● Lợi nhuận kinh tế tài chính thuần túy○ Lợi nhuận kế toán thuần túy○ Lợi nhuận bằng không○ Tỷ lệ lợi nhuận thông thường từ vốn góp vốn đầu tư

○ c và d

MICRO_2_C7_12: Thước đo sức mạnh thị trường của hãng sản xuất là○ Số công nhân hãng có○ Quy mô tư bản○ Giá thị trường của những Cp của nó● Mức độ mà đường cầu nó gặp dốc xuống

○ Tất cả

MICRO_2_C7_13: Đường cầu mà hãng gặp dốc xuống ra làm sao được quy định bỏi○ Số hãng trong ngành○ Mức độ mà thành phầm của nó khác với của những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh○ Quy mô tư bản○ Mức tối thiểu của ngân sách trung bình của nó

● a và b

MICRO_2_C7_14: Sự khác lạ thành phầm là vì○ Những sự rất khác nhau trong đặc tính của những thành phầm do những hãng rất khác nhau sản xuất ra○ Những sự rất khác nhau trong vị trí của những hãng● Những sự rất khác nhau nhận được do quảng cáo○ Thông tun không hoàn hảo nhất về giá và sự sẵn có

○ Tất cả

MICRO_2_C7_15: Khi những thành phầm bán trong một ngành là rất khác nhau thì nếu một hãng nâng giá của tớ lên○ Sẽ mất hết người tiêu dùng○ Sẽ không mất người tiêu dùng nào● Sẽ mất một số trong những chứ không phải toàn bộ người tiêu dùng○ Sẽ rời bỏ marketing thương mại

○ Lợi nhuận của nó sẽ tăng

MICRO_2_C7_16: Các hàng rao gia nhập○ là những yếu tố ngăn cản những hãng mới gia nhập ngành○ Là phạm pháp○ Cho phép những hãng đang ở trong ngành tiếp tục thu được lợi nhuận kinh tế tài chính○ Hàm ý rằng lệch giá cận biên to nhiều hơn ngân sách cận biên

● a và c

MICRO_2_C7_17: Ở cân đối trong đối đầu đối đầu độc quyền○ Các hãng thu được lợi nhuận kinh tế tài chính bằng không○ Giá bằng ngân sách trung bình○ Doanh thu cận biên bằng ngân sách cận biên○ Giá cao hơn ngân sách cận biên

● Tất cả

MICRO_2_C7_18: Đặt những giá rất khác nhau cho những người dân tiêu dùng rất khác nhau gọi là○ Phân biệt thành phầm● Phân biệt giá○ Đặt giá chiếm thị trường○ Đặt giá số lượng giới hạn

○ Độc quyền tự nhiên

MICRO_2_C7_19: Tính kinh tế tài chính của quy mô đề cập đến● Khi sản lượng tăng nguồn lực vốn trung bình giảm○ Đặt những giá rất khác nhau cho những người dân tiêu dùng rất khác nhau○ Một yếu tố nào đó dựng lên những hàng rào gia nhập riêng với những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu mới○ Khi sản xuất ra những thành phầm rất khác nhau bằng cùng một nhà máy sản xuất và máy móc thiết bị thì ngân sách trung bình thấp hơn

○ Đặt giá thấp cho trong một khoản thời hạn để đuổi những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu ra ngoài thị trường

MICRO_2_C7_20: Một hãng không thể ảnh hưởng đến giá thành phầm mà mình bán ra gọi là:○ Người đặt giá● Người đồng ý giá○ Người ra quyết định hành động hợp lý○ Không câu nào đúng

○ Tất cả đều đúng

MICRO_2_C7_21: Nếu D là đường thẳng dốc xuống thì○ MR khởi đầu ở cùng một điểm với đường cầu và là đường dốc xuống tuy nhiên với độ dốc to nhiều hơn gấp hai● MR cao hơn P○ MR dương○ MR không đổi

○ MR đó đó là đường thẳng đó

MICRO_2_C7_22: Sản lượng của hãng sản xuất đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất trong thời hạn ngắn là số lượng có:● MC bằng MR bằng P○ AVC bằng P○ Tối thiểu hóa ATC○ ATC bằng P

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C7_23: Nếu đường cầu của hãng sản xuất là đường nằm ngang thì lệch giá cận biên của hãng sản xuất:○ Nhỏ hơn giá của thành phầm● Bằng giá của thành phầm○ Lớn hơn giá của thành phầm○ Lớn hơn, bằng, hoặc nhỏ hơn giá của thành phầm tùy từng những tình hình rõ ràng

○ Không thể xác lập được từ những thông tin trên

MICRO_2_C7_24: Câu nào sau này mô tả một hãng ở điểm cận biên tối đa hóa lợi nhuận của nó?○ Doanh thu cận biên luôn luôn bằng lệch giá trung bình○ Độ dốc của đường tổng lợi nhuận bằng 1● Độ dốc của đường tổng lệch giá và đường tổng ngân sách bằng nhau○ Cầu to nhiều hơn cung

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C7_25: Trong trường hợp đối đầu đối đầu không hoàn hảo nhất quan hệ giữa giá thị trường và lệch giá cận biên của hãng sản xuất là:○ P nhỏ hơn MR ở toàn bộ hay hầu hết những mức sản lượng● P to nhiều hơn MR ở hầu hết những mức sản lượng○ P bằng MR ở toàn bộ những mức sản lượng○ P hoặc nhỏ hơn MR ở những mức sản lượng rõ ràng hoặc bằng MR

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C7_26: Trong thời hạn ngắn hãng muốn tối đa hóa lợi nhuận (hoặc tối thiểu hóa thua lỗ) phải đảm bảo:○ Tổng ngân sách trung bình cao hơn ngân sách cận biên○ Doanh thu trung bình cao hơn tổng ngân sách trung bình○ Tổng lệch giá to nhiều hơn tổng ngân sách● Giá cao hơn ngân sách biến hóa trung bình

○ Doanh thu trung bình to nhiều hơn ngân sách trung bình

MICRO_2_C7_27: Nếu nhà độc quyền muốn tối đa hóa lợi nhuận thì nó phải làm điều gì sau này?○ Tối đa hóa lệch giá○ Tối đa hóa lợi nhuận cty○ Chọn mức sản lượng nào có ngân sách trung bình tối thiểu○ Chọn mức sản lượng nào có ngân sách cố định và thắt chặt trung bình tối thiểu

● Không câu nào đúng

MICRO_2_C7_28: Nếu một hãng đối đầu đối đầu không hoàn hảo nhất hiện giờ đang sản xuất ở điểm mà lệch giá trung bình cao hơn ngân sách cận biên thì ban quản trị và vận hành phải vận dụng chủ trương nào trong những chủ trương sau để tối đa hóa lợi nhuận○ Mở rộng sản lượng và hạ giá○ Thu hẹp sản lượng và tăng giá○ Thu hẹp sản lượng và không thay đổi giá○ Mở rộng sản lượng và giữ giá không đổi

● Không nhất thiết phải làm một điều nào trong những điều trê vì hoàn toàn có thể nó đang tối đa hóa lợi nhuận

MICRO_2_C7_29: Để tối đa hóa lợi nhuận (hoặc tối thiểu hóa thua lỗ) hãng phải đảm bảo sản xuất ở tại mức sản lượng mà tại đó:● Doanh thu cận biên tụt giảm khá nhanh hơn ngân sách cận biên○ Chi phí trung bình đang tăng○ Chi phí cận biên đang giảm○ Doanh thu cận biên đang tăng

○ Doanh thu cận biên đang giảm

MICRO_2_C7_30: Một nhà độc quyền thấy rằng, ở tại mức sản lượng hiện thời, lệch giá cận biên bằng 4$ và ngân sách cận biên bằng 3,2$, điều nào trong những điều sau sẽ tối đa hóa được lợi nhuận ?○ Giữ giá và sản lượng không đổi○ Tăng giá và giữ sản lượng không đổi○ Giảm giá và tăng sản lượng● Giảm giá và tăng sản lượng

○ Giảm giá và không thay đổi sản lượng

MICRO_2_C7_31: Nếu có những Đk cầu đang làm cho hãng không thể thu được lợi nhuận ở bất kỳ mức sản lượng nào thì cách sách thời hạn ngắn tốt nhất mà hãng nên thực thi là gì?○ Đóng cửa○ Tiếp tục sản xuất nếu có một mức sản lượng nào này mà hãng hoàn toàn có thể bù đắp được ngân sách cố định và thắt chặt của tớ● Tiếp tục sản xuất nếu có một mức sản lượng nào này mà hãng hoàn toàn có thể bù đắp được ngân sách biến hóa của tớ○ Loại bỏ quy tắc lệch giá cận biên bằng ngân sách cận biên

○ Cho lệch giá cận biên bằng ngân sách trung bình

MICRO_2_C7_32: Trong một trường hợp độc quyền bán thuần túy○ Giá thành phầm và sản lượng phải bằng trong đối đầu đối đầu thuần túy○ Giá thành phầm và sản lượng phải cao hơn trong đối đầu đối đầu thuần túy○ Giá thành phầm và sản lượng phải thấp hơn trong đối đầu đối đầu thuần túy● Giá thành phầm thông thường là cao hơn và sản lượng thấp hơn trong đối đầu đối đầu thuần túy

○ Giá thành phầm thấp hơn và sản lượng cao hơn so với đối đầu đối đầu thuần túy.

MICRO_2_C7_33: Nguyên nhân nào sau này làm cho đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất tạo ra sự phân loại tài nguyên hiệu suất cao hơn độc quyền ?○ Các hãng trong đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất nỗ lực tối thiểu hóa ngân sách trong lúc những độc quyền nỗ lực tối đa hóa lợi nhuận○ Các hãng trong đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất nỗ lực tối đa hóa sản lượng trong lúc những độc quyền nỗ lực tối đa hóa lợi nhuận○ Các hãng trong đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất nỗ lực tối đặt giá thấp hơn trong lúc những độc quyền nỗ lực đặt giá cao hơn● Một hãng trong đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất không trấn áp giá tốt thị trường của thành phầm của tớ trong lúc độc quyền hoàn toàn có thể được lợi từ việc tạo ra sự rất khác nhau giữa P và MC

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C7_34: Nếu đường cầu mà một hãng đối đầu đối đầu không hoàn hảo nhất gặp là P: ($) 5, 4, 3, 2, 1 và q: 8, 12, 17, 22, 27 thì lượng lệch giá tương hỗ update do giá giảm sút 1$ là:○ 3, 8, 12 ($)○ 3, 8, 12, -7 ($)○ 8, 12, -7, -17 ($)● 8, 3, -7, -17 ($)

○ 0, 3, -7 ($)

MICRO_2_C7_35: Đường cầu mà một hãng đối đầu đối đầu không hoàn hảo nhất gặp là P: 5, 4, 3, 2, 1 ($), và q: 8, 12, 17, 22, 27. Nếu hãng không thể sản xuất ở tại mức sản lượng bất kỳ nào khác thì giá và sản lượng tối đa hóa lệch giá là:○ P bằng 5, q bằng 8○ P bằng 4, q bằng 12● P bằng 3, q bằng 17○ P bằng 2, q bằng 22

○ P bằng 1, q bằng 27

MICRO_2_C7_36: Đường cầu mà một hãng đối đầu đối đầu không hoàn hảo nhất gặp là P: 5, 4, 3, 2, 1 ($), và q: 8, 12, 17, 22, 27, và MC không đổi ở 4,5$. Nếu hãng không thể sản xuất ở tại mức sản lượng bất kỳ nào khác thì giá và sản lượng tối đa hóa lợi nhuận là:○ P bằng 5, q bằng 8○ P bằng 4, q bằng 12○ P bằng 3, q bằng 17● P bằng 2, q bằng 22

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C7_37: Một hãng đối đầu đối đầu không hoàn hảo nhất có những quan hệ giữa ngân sách và cầu được cho ở hình :○ Đang bị lỗ○ Đang có lợi nhuận thuần túy● Đang không còn lợi nhuận thuần túy○ Đóng cửa sản xuất

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C7_38: Độc quyền tập đoàn lớn lớn nghĩa là:○ Một người bán○ Hai người bán● Một số người bán○ Độc quyền tự nhiên bị điều tiết

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C7_39: Đặc điểm nào sau này là của độc quyền bán tập đoàn lớn lớn?○ Một thị trường mở vì quyền lợi tốt nhất của người tiêu dùng○ Một trường hợp thị trường trong số đó không còn đối đầu đối đầu○ Một trường hợp thị trường trong số đó chỉ có một người bán● Một trường hợp thị trường trong số đó có người bán đối đầu đối đầu với nhau

○ Một trường hợp thị trường trong số đó có người tiêu dùng đối đầu đối đầu với nhau

MICRO_2_TF7_1: Trong đối đầu đối đầu hoàn hải đường cầu mà hãng gặp là một đường dốc xuống○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF7_2: Trong đối đầu đối đầu độc quyền đường cầu mà hãng gặp là một đường dốc xuống● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF7_3: Khi hãng gặp đường cầu dốc xuống thì lệch giá cận biên nhỏ hơn giá● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF7_4: Doanh thu cận biên nhỏ hơn giá cả vì giá phải giảm để sản lượng tăng● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF7_5: Ngành có một người bán là độc quyền bán● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF7_6: Đường cầu mà nhà độc quyền gặp cũng là đường cầu của ngành● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF7_7: Trong độc quyền bán giá cao hơn ngân sách cận biên● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF7_8: Trong đối đầu đối đầu độc quyền giá cao hơn ngân sách cận biên● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF7_9: So với đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất, độc quyền sản xuất nhiều hơn nữa nhưng đặt giá cao hơn○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF7_10: Nếu có hàng rào gia nhập thì những hãng hoàn toàn có thể tiếp tục thu được lợi nhuận ròng● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF7_11: Sự khác lạ thành phầm do những hàng rào gia nhập gây ra○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF7_12: Ở cân đối trong đối đầu đối đầu độc quyền giá cao hơn ngân sách trung bình○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF7_13: Mức độ của sức mạnh thị trường của hãng sản xuất được đo bởi đường cầu của hãng sản xuất dốc ra làm sao● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF7_14: Đường cầu càng co dãn thì giá càng cao hơn ngân sách cận biên trong độc quyền○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF7_15: Độc quyền tập đoàn lớn lớn có đúng hai người bán○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF7_16: Thép là một ngành độc quyền tập đoàn lớn lớn● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF7_17: Nếu một ngành là độc quyền tập đoàn lớn lớn thì hãng sẽ bị hạn chế hơn trong việc làm dịch chuyển đường cầu của tớ do những hành vi của những hãng khác so với khi là hãng đối đầu đối đầu độc quyền● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF7_18: Hãng đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất khác lạ ở đoạn nó không đã có được sự trấn áp riêng với giá● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF7_19: Sản lượng mà hãng phải sản xuất để tối đa hóa lợi nhuận là mức sản lượng mà ở đó lợi nhuận từ cty thành phầm ở đầu cuối to nhiều hơn ở bất kỳ mức sản lượng nào đó khác○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF7_20: Nếu lệch giá cận biên âm nghĩa là tổng lệch giá đang giảm● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF7_21: Trong Đk đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất lệch giá cận biên và giá riêng với thành viên hãng là một● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF7_22: Một hãng luôn nỗ lực sản xuất ở điểm ngân sách trung bình tối thiểu○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF7_23: Một hãng tối đa hóa lợi nhuận sẽ luôn luôn nỗ lực hoạt động và sinh hoạt giải trí ở tại mức ngân sách cận biên bằng lệch giá cận biên nếu ngân sách trung bình không đạt tối thiểu ở điểm đó● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF7_24: Nhà độc quyền tập đoàn lớn lớn đạt cân đối khi lệch giá cận biên bằng ngân sách cận biên● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF7_25: Sản xuất lúa được mô tả tốt nhất là độc quyền tập đoàn lớn lớn○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF7_26: Tối đa hóa lợi nhuận xẩy ra ở độ co dãn của cầu theo giá bằng 1○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF7_27: Một nhà đối đầu đối đầu không hoàn hảo nhất không gia nhập ngành ở tại mức giá đang thịnh hành vì làm như vậy sẽ làm giảm lệch giá cận biên○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF7_28: Thuế cả gói (không tùy từng sản lượng) đánh vào hãng đối đầu đối đầu không hoàn hảo nhất sẽ làm dịch chuyển đường lệch giá cận biên của nó lên trên và do đó làm tăng giá cân đối và làm giảm số lượng cân đối○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF7_29: Khi một hãng đối đầu đối đầu không hoàn hảo nhất đặt ngân sách cận biên bằng lệch giá cận biên sẽ dẫn đến sản lượng nhỏ hơn và giá cao hơn so với ngân sách cận biên bằng giá● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF7_30: Nếu một hãng có ngân sách bằng không thì sản lượng tối đa hóa lợi nhuận là mức mà ở đó lệch giá cận biên bằng không● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF7_31: Một hãng không thể tối đa hóa được lợi nhuận của tớ nếu nó hoạt động và sinh hoạt giải trí ở miền không co dãn của đường cầu● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF7_32: Đường tổng lệch giá của một hãng đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất là một đường thẳng dốc lên xuất phát từ gốc tọa độ● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF7_33: Quy mô tối thiểu có hiệu suất cao là mức sản lượng mà ở đó tính kinh tế tài chính của quy mô không hề nữa● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF7_34: Trong thực tiễn một doanh nghiệp không đặt giá cho thành phầm của tớ bằng phương pháp làm ngân sách cận biên bằng lệch giá cận biên vì nó thấy rằng nó hoàn toàn có thể tạo ra nhiều lợi nhuận hơn bằng phương pháp đặt giá cao hơn ngân sách cận biên○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF7_35: Trong những ngành ngân sách giảm mạh không thể kỳ vọng có đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất● Đúng

○ Sai

8. Độc quyền tập đoàn lớn lớn (33 câu với 15 câu đúng/sai)

Phần nội dung phía dưới là phần trắc nghiệm của chương 8, mời những bạn tham gia ôn tập.

MICRO_2_C8_1: Không in như những hãng hoạt động và sinh hoạt giải trí trong những thị trường đối đầu đối đầu độc quyền, những nhà độc quyền tập đoàn lớn lớn○ Gặp đường cầu dốc xuống○ Là những người dân đồng ý giá● Phải lo ngại về kiểu cách mà những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu phản ứng lại những quyết định hành động của tớ○ Đặt giá cao hơn ngân sách cận biên

○ a và d

MICRO_2_C8_2: Một nhóm những công ty hành vi phối hợp và phân loại ngành để tối đa hóa lợi nhuận gọi là○ Độc quyền bán○ Độc quyền mua● Cartel○ Antitrust

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C8_3: Một trở ngại vất vả mà những cartel gặp phải là thành viên những hãng hoàn toàn có thể gian lận và○ Đặt giá thấp hơn mức đã thống nhất○ Bán nhiều hơn nữa mức sản lượng đã thống nhất○ Đặt giá cao hơn mức đã thống nhất● a và b

○ b và c

MICRO_2_C8_4: Trong Tình thế lưỡng nan của những người dân tù○ Cả hai người đều hành vi vì quyền lợi riêng của tớ, dẫn đến phương án tốt nhất trên quan điểm phối hợp của tớ○ Cả hai người phối hợp để thực thi phương án tốt nhất● Hành động vì quyền lợi riêng của tớ, những người dân từ thực thi phương án xấu nhất○ Không thể nói điều gì sẽ xẩy ra vì từng người tù đều phải lo ngại về những phản ứng của người kia

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C8_5: Cấu kết trong thực tiễn là trở ngại vất vả vì○ Luật chống cấu kết làm cho những hiệp định công khai minh bạch có định giá là phạm pháp○ Cá nhân những hãng có động cơ gian lận và cắt giảm giá lẫn nhau● Khi Đk cầu và ngân sách thay đổi khó mà đàm phán lại những hiệp định ngầm○ Tất cả đều đúng

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C8_6: Khi những nhà độc quyền công bố sẽ tuân theo những sự thay đổi giá do một hãng nào đó nêu lên, thì sẽ có được○ Cạnh tranh giá nhiều hơn nữa○ Mức độ đối đầu đối đầu giá vẫn như vậy● Cạnh tranh giá thấp hơn○ Rắc rối vì sự công bố tuân theo là phạm pháp

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C8_7: Một hãng hoàn toàn có thể đặt giá thấp hơn ngân sách để đuổi đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu khỏi nghành marketing thương mại mà nó đang tiến hành gọi là● Đặt giá chiếm thị trường○ Đặt giá số lượng giới hạn○ Đặt giá hoàn toàn có thể đối đầu đối đầu giành lấy thị trường○ Đặt giá cấu kết

○ Tất cả đều đúng

MICRO_2_C8_8: Một hãng hoàn toàn có thể sử dụng hiệu suất thừa để:○ làm cho những người dân gia nhập tiềm tàng tin rằng việc làm marketing thương mại đó là không tốt● Đe dọa những người dân gia nhập tiềm tàng bằng việc tăng sản lượng nếu ho gia nhập thị trường○ Làm cho những người dân gia nhập tiềm tàng không phân biệt được ngân sách sản xuất○ Làm tăng nguồn lực vốn của đối thủ cạnh tranh cạnh tranh của tớ

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C8_9: Một hãng đang ở trong ngành hoàn toàn có thể hạ thấp giá của tớ để:○ Thuyết phục những người dân gia nhập tiềm tàng rằng ngân sách cận biên của nó cao● Thuyết phục những người dân gia nhập tiềm tàng rằng ngân sách cận biên của nó thấp○ Thuyết phục những người dân gia nhập tiềm tàng rằng ngân sách của nó cao○ Thuyết phục những người dân gia nhập tiềm tàng rằng tổng ngân sách của nó thấp

○ b và d

MICRO_2_C8_10: Các hãng trong độc quyền tập đoàn lớn lớn hoàn toàn có thể ngăn cản việc gia nhập bằng○ Đe dọa đặt giá chiếm thị trường○ Xây dựng hiệu suất thừa● Đặt giá số lượng giới hạn○ Tất cả

○ a và b

MICRO_2_C8_11: Trong đối đầu đối đầu Cournot những hãng● Cạnh tranh bằng việc chọn sản lượng, với một Dự kiến nào đó về sản lượng mà những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu sẽ sản xuất○ Cạnh tranh bằng việc chọn giá, với một Dự kiến nào đó về giá mà những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu sẽ đặt○ Làm theo việc giảm giá của đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu nhưng không tuân theo việc tăng giá○ Cấu kết để cố định và thắt chặt giá và thu lợi nhuận độc quyền

○ Phân chia thị trường theo một cách có trật tự

MICRO_2_C8_12: Trong đối đầu đối đầu Bertrand những hãng○ Cạnh tranh bằng việc chọn sản lượng, với một Dự kiến nào đó về sản lượng mà những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu sẽ sản xuất● Cạnh tranh bằng việc chọn giá, với một Dự kiến nào đó về giá mà những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu sẽ đặt○ Làm theo việc giảm giá của đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu nhưng không tuân theo việc tăng giá○ Cấu kết để cố định và thắt chặt giá và thu lợi nhuận độc quyền

○ Phân chia thị trường theo một cách có trật tự

MICRO_2_C8_13: Trong quy mô Cournot, hàm phản ứng● Xác định mức sản lượng của hãng sản xuất với dự kiến của nó về mức sản lượng hãng kia sẽ sản xuất○ Xác định mức giá của hãng sản xuất với dự kiến của nó về mức giá mà hãng kia sẽ đặt○ Biểu thị cách mà thị trường sẽ phản ứng với việc tăng lợi nhuận của hãng sản xuất○ Vạch ra phương pháp mà những hãng trong cartel sẽ phản ứng với việc gian lận của một trong những thành viên

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C8_14: Sản lượng cân đối trong quy mô Cournot là○ Cao hơn trong đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất○ Thấp hơn trong đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất○ Cao hơn trong độc quyền bán○ Thấp hơn trong độc quyền bán

● b và c

MICRO_2_C8_15: Doanh thu cận biên riêng với hãng có đường cầu gẫy○ Là cao hơn trong độc quyền bán○ Là thấp hơn trong độc quyền bán○ Bằng trong độc quyền bán○ Có sự gián đoạn ở tại mức sản lượng hiện thời

● Không câu nào đúng

MICRO_2_C8_16: Nếu những thành phầm & hàng hóa là thay thế hoàn hảo nhất thì giá cân đối trong quy mô Bertrand là○ Cao hơn ngân sách cận biên○ Thấp hơn ngân sách cận biên● Bằng ngân sách cận biên○ Thấp hơn trong độc quyền bán

○ a và d

MICRO_2_C8_17: Nếu những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu tuân theo việc giảm giá nhưng không tuân theo việc tăng giá thì đường cầu hãng gặp● Gẫy ở tại mức sản lượng hiện thời○ Có sự gián đoạn ở tại mức sản lượng hiện thời○ Nằm ngang ở tại mức giá hiện thời○ Thẳng đứng ở tại mức giá hiện thời

○ Hoặc c hoặc d

MICRO_2_C8_18: Lời phát biểu nào trong những lời phát biểu sau này là đúng?○ Mô hình đường cầu gẫy giả định rằng mỗi hãng coi mức sản lượng của những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh của tớ là cố định và thắt chặt○ Mô hình đường cầu gẫy giả định rằng mỡi hãng coi mức giá của những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh của tớ là cố định và thắt chặt● Trong quy mô hãng trội những hãng nhỏ là những người dân đồng ý giá○ Trong mg Cournot, hai nhà độc quyền đối đầu đối đầu bằng việc chọn mức giá cùng một lúc

○ Tất cả đều đúng

MICRO_2_TF8_1: Trong độc quyền tập đoàn lớn lớn, những hãng lo ngại về những phản ứng của những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF8_2: Trong đối đầu đối đầu Cournot, những nhà độc quyền tập đoàn lớn lớn chọn sản lượng của tớ dự kiến rằng những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu sẽ sản xuất ở tại mức sản lượng đúng bằng thế○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF8_3: Trong đối đầu đối đầu Bertrand, những hãng chọn giá của tớ dự kiến những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh không thay đổi giá● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF8_4: Trong đối đầu đối đầu Bertrand, những hãng nhận định rằng đường cầu co dãn hơn trong quy mô Cournot● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF8_5: Trong đối đầu đối đầu Cournot, sản lượng được chọn cao hơn mức sẽ tiến hành chọn trong đối đầu đối đầu nhưng thấp hơn mức sẽ tiến hành chọn trong độc quyền bán○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF8_6: Nếu thành phầm & hàng hóa của những hãng là thay thế hoàn hảo nhất thì giá trong đối đầu đối đầu Bertrand là giá độc quyền bán○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF8_7: Nếu hãng coi đường cầu là hẫy thì có tầm khoảng chừng trống trong lệch giá cận biên ở tại mức sản lượng hiện thời● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF8_8: Cartel là một nhóm những hãng đối đầu đối đầu với nhau bằng giá○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF8_9: Luật chống cấu kết được cho phép những cartel đàm phán công khai minh bạch để cố định và thắt chặt giá○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF8_10: Việc sẽ đặt giá theo giá do những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu nêu lên gây ra đối đầu đối đầu giá nhiều hơn nữa○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF8_11: Người chỉ huy giá đã hỗ trợ cartel kiểm soát và điều chỉnh theo những Đk thường xuyên thay đổi● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF8_12: Một trở ngại vất vả mà những cartel gặp phải là lúc chúng thành công xuất sắc trong việc nâng giá thì những thành viên cartel lại nỗ lực cắt giảm giá cartel● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF8_13: Đặt giá chiếm thị trường là việc cố ý đặt giá thấp hơn ngân sách sản xuất để loại những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu thoát khỏi nghành marketing thương mại● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF8_14: Đặt giá số lượng giới hạn là đặt giá cao để khuyến khích sự gia nhập○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF8_15: Các hãng hoàn toàn có thể để hiệu suất thừa để rình rập đe dọa những người dân gia nhập tiềm tàng là sẽ tăng sản lượng khi chúng gia nhập thị trường● Đúng

○ Sai

9. Cung và cầu lao động (34 câu với 15 câu đúng/sai)

Phần nội dung phía dưới là phần trắc nghiệm của chương 9, mời những bạn tham gia ôn tập.

MICRO_2_C9_1: Nếu một người hoàn toàn có thể thu được 10$ một giờ thì độ dốc của ràng buộc ngân sách nghỉ ngơi tiêu dùng là○ 1/10● 10○ 0,01○ 1

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C9_2: Nếu thu nhập không phải từ lương tăng thêm thì ràng buộc ngân sách○ Quay và trở nên dốc hơn○ Quay và trở nên thoải hơn● Dịch chuyển tuy nhiên tuy nhiên lên trên○ Dịch chuyển tuy nhiên tuy nhiên xuống dưới

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C9_3: Nếu thu nhập không phải từ lương hạ xuống thì ràng buộc ngân sách○ Quay và trở nên dốc hơn○ Quay và trở nên thoải hơn○ Dịch chuyển tuy nhiên tuy nhiên lên trên● Dịch chuyển tuy nhiên tuy nhiên xuống dưới

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C9_4: Tăng thu nhập không từ lương dẫn đến○ Giảm lượng cung lao động thông qua ảnh hưởng thay thế● Giảm lượng cung lao động thông qua ảnh hưởng thu nhập○ Tăng lượng cung lao động thông qua ảnh hưởng thay thế○ Tăng lượng cung lao động thông qua ảnh hưởng thu nhập

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C9_5: Ảnh hưởng thay thế của mức lương tăng dẫn đến○ Giảm lượng cung lao động○ Tăng lượng cung lao động○ Giảm nghỉ ngơi○ Ràng buộc ngân sách dịch chuyển tuy nhiên tuy nhiên

● b và c

MICRO_2_C9_6: Đường cung lao động của một thành viên○ Là đường luôn luôn dốc lên○ Là đường luôn luôn dốc xuống● Có thể dốc lên hoặc dốc xuống tùy từng độ lớn của ảnh hưởng thu nhập và ảnh hưởng thay thế○ Là thẳng đứng vì ảnh hưởng thu nhập và ảnh hưởng thay thế triệt tiêu lẫn nhau

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C9_7: Giảm mức thuế thu nhập cận biên sẽ○ Làm cho lượng cung lao động tăng nhiều vì ảnh hưởng thu nhập nhỏ hơn ảnh hưởng thay thế○ Làm cho lượng cung lao động giảm nhiều vì ảnh hưởng thay thế nhỏ hơn ảnh hưởng thu nhập● Dẫn đến thay đổi trong lượng cung lao động○ Không có ảnh hưởng gì đế lượng cung lao động vì thuế không ảnh hưởng đến ràng buộc ngân sách

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C9_8: Của cải đã có được trong cả cuộc sống tăng thêm dẫn đến● Nghỉ việc sớm hơn thông qua ảnh hưởng thu nhập○ Nghỉ việc muộn hơn thông qua ảnh hưởng thay thế○ Nghỉ việc sớm hơn thông qua ảnh hưởng thay thế○ Nghỉ việc muộn hơn thông qua ảnh hưởng thu nhập

○ a và c

MICRO_2_C9_9: Các chương trình phúc lợi○ Làm giảm cung lao động của những người dân nhận trợ cấp thông qua ảnh hưởng thu nhập○ Làm giảm cung lao động của những người dân nhận trợ cấp thông qua ảnh hưởng thay thế○ Làm tăng cung lao động của những người dân nhận trợ cấp thông qua ảnh hưởng thu nhập● a và b

○ a và c

MICRO_2_C9_10: Giả sử đường cầu về thành phầm của một hãng như hình phía dưới với lao động là yếu tố biến hóa duy nhất. Với những số liệu này hãng phải thuê bao nhiêu lao động nếu ngân sách lao động là 30$ một cty?

○ 3 cty lao động● 4 cty lao động○ 5 cty lao động○ 6 cty lao động

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C9_11: Ví dụ nào sau này là về góp vốn đầu tư vào vốn con người○ Đi học phổ thông chính thức○ Học thông qua thao tác● Đào tạo kỹ thuật○ Nhà máy và thiết bị

○ Tất cả

MICRO_2_C9_12: Câu nào sau này là nhất quán với lý thuyết giáo dục tạo ra tín hiệu cho những người dân tiêu dùng lao động về năng suất bẩm sinh của người Đk xin việc○ Ở trường sinh viên học những kỹ năng để trở thành có năng suất hơn ở nơi thao tác○ Sinh viên học thuộc loại kiên trì được nhìn nhận cao trong toàn thế giới marketing thương mại● Những thành viên vốn thông minh hơn thấy học dễ hơn, dễ chịu và tự do hơn và thỏa mãn nhu cầu hơn○ Tất cả

○ a và b

MICRO_2_C9_13: Chi phí thời cơ của việc đi học không gồm có○ Chi phí trả học phí○ Cho phí vào tài liệu sách vở● Phòng và bảng○ Thu nhập bị bỏ mất khi tham gia trên lớp và nghiên cứu và phân tích

○ Tất cả đều là ngân sách thời cơ của việc đi học

MICRO_2_C9_14: Trong hình điều gì xẩy ra khi lương tối thiểu tăng?

○ Thất nghiệp giảm● Thất nghiệp tăng○ Đường cầu sẽ dịch chuyển sang trái hoặc sang phải○ Đường cung sẽ dốc hơn

○ Cả đường cung và đường cầu đều dịch chuyển nhưng không thể biết chng dịch chuyển ra làm sao

MICRO_2_C9_15: Nói chung, khi của cải của một quốc ngày càng tăng thêm● Tỷ lệ sinh giảm○ Tỷ lệ sinh không thay đổi○ Tỷ lệ sinh tăng○ Tỷ lệ sinh tăng gấp hai

○ Không có quan hệ điển hình giữa của cải và tỷ suất sinh

MICRO_2_C9_16: Giá trị của việc thuê một công nhân riêng với hãng○ Bằng ngân sách cận biên○ Bằng lệch giá cận biên○ Bằng thành phầm cận biên của lao động● Bằng thành phầm cận biên nhân với giá thành phầm

○ Bằng thành phầm cận biên nhân với mức lương

MICRO_2_C9_17: Giá trị của thành phầm cận biên của lao động bằng○ Doanh thu mà hãng thu được riêng với cty so ở đầu cuối○ Doanh thu mà hãng thu được từ việc gia nhập thị trường○ Sản phẩm cận biên nhân với mức lương● Sản phẩm cận biên nhân với giá thành phầm

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C9_18: Cầu lao động của thị trường bằng○ Cung thành phầm của thị trường● Tổng của cầu lao động của những hãng○ Lương○ Sản phẩm cận biên cảu lao động

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C9_19: Khi tìm ra đường cầu lao động của ngành từ đường cầu của thành viên hãng thì phải tính đến○ Những thay đổi trong giá những yếu tố sản xuất khác● Những thay đổi trong giá thành phầm○ Những rất khác nhau giữa năng suất lao động của những hãng rất khác nhau○ Những rất khác nhau giữa năng suất tư bản của những hãng rất khác nhau

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_TF9_1: Thay đổi Phần Trăm trong cung lao động do một% thay đổi trong mức lương gây ra là co dãn của cung lao động● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF9_2: Ảnh hưởng thu nhập của mức lương giảm là làm tăng lượng cung lao động○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF9_3: Ảnh hưởng thay thế của giảm mức lương là làm tăng lượng cung lao động○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF9_4: Đầu tư vào giáo dục là một ví dụ về vốn con người● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF9_5: Tăng thu nhập không phải từ lương làm cho đường ngân sách quay○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF9_6: Tăng thu nhập từ bảo hiểm xã hội sẽ dẫn đến mọi người, tính trung bình, đến nghỉ việc muộn hơn○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF9_7: Các chương trình phúc lợi làm giảm cung lao động thông qua cả ảnh hưởng thu nhập và ảnh hưởng thay thế● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF9_8: Cắt giảm thuế thu nhập cận biên sẽ gây nên ra giảm cung lao động 50%○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF9_9: Co dãn của cung lao động nữ không khác co dãn của cung lao động nam○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF9_10: Khi của cải của một giang sơn tăng thêm thì tỷ suất sinh cũng tăng thêm○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF9_11: Sinh con là quyết định hành động của thành viên không biến thành ảnh hưởng bởi những động cơ kinh tế tài chính○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF9_12: Nữ tham gia vào nhân lực tăng thêm từ sau trận chiến tranh toàn thế giới thứ hai● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF9_13: Theo lý thuyết vốn con người, giáo dục làm tăng năng suất của sinh viên làm cho họ hoàn toàn có thể tìm kiếm được nhiều thu nhập hơn trong thị trường lao động● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF9_14: Khi cung và cầu lao động co dãn nhiều thì lương tối thiểu đặt phía trên lương cân đối sẽ dẫn đếnt thất nghiệp nhiều hơn nữa● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF9_15: Mức lương tối thiểu cao hơn sẽ có được ít chỗ thao tác hơn cho những người dân không còn tay nghề● Đúng

○ Sai

10. Vai trò của chính phủ nước nhà (71 câu với 39 câu đúng/sai)

Phần nội dung phía dưới là phần trắc nghiệm của chương 10, mời những bạn tham gia ôn tập.

MICRO_2_C10_1: Vai trò của chính phủ nước nhà trong nền kinh tế thị trường tài chính gồm có○ Tạo ra khung pháp lý khiến cho những quan hệ kinh tế tài chính trình làng○ Phân bổ hầu hết những thành phầm & hàng hóa và dịch vụ○ Xác định mức giá và mức lương○ Tham gia vào thị trường không tạo ra được những kết quả hiệu suất cao

● a và d

MICRO_2_C10_2: Các ví dụ về thất bại của thị trường gồm có○ Ảnh hưởng hướng ngoại○ Thiếu sự đối đầu đối đầu đủ liều lượng○ Các yếu tố thông tin○ Đổi mới công nghệ tiên tiến và phát triển không đủ liều lượng

● Tất cả

MICRO_2_C10_3: Thiệt hại của ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên là những ví dụ về○ Ảnh hưởng hướng ngoại tích cực○ Hàng hóa công cộng● Ảnh hưởng hướng ngoại xấu đi○ Chi phí tư nhân

○ Hiệu suất giảm dần

MICRO_2_C10_4: Chi phí xã hội cận biên gồm có● Tất cả ngân sách cận biên mà toàn bộ những thành viên trong nền kinh tế thị trường tài chính phải chịu○ Chỉ những ngân sách cận biên không nằm trong ngân sách tư nhân cận biên○ Chỉ những ngân sách cận biên nằm trong ngân sách tư nhân cận biên○ Tổng lệch giá trừ tổng ngân sách tư nhân

○ Doanh thu cận biên trừ ngân sách cận biên

MICRO_2_C10_5: Hàng hóa công cộng○ Là những thành phầm & hàng hóa mà toàn bộ mọi người hoàn toàn có thể được thưởng thức một khi chúng đã được cung○ Là những thành phầm & hàng hóa mà khó hoàn toàn có thể loại trừ một người nào đó khỏi việc tiêu dùng○ Là dạng cực đoan nhất của ảnh hưởng hướng ngoại tích cực● Tất cả đều đúng

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C10_6: Ví dụ nào sau này là về sự việc điều tiết mệnh lệnh và trấn áp?○ Trợ cấp cho việc sản xuất những thành phầm & hàng hóa có ảnh hưởng hướng ngoại tích cực○ Đánh thuế những thành phầm & hàng hóa có ảnh hưởng hướng ngoại xấu đi● Những quy định số lượng giới hạn ở tại mức ô nhiễm được phép○ Xác định quyền tài sản cho những người dân bị thiệt hại từ ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

○ Tiêu dùng mang tính chất chất không đối đầu đối đầu

MICRO_2_C10_7: Để giảm chất thải gây ô nhiễm chính phủ nước nhà hoàn toàn có thể○ Đánh thuế việc giảm sút ô nhiễm● Trợ cấp cho việc giảm ô nhiễm○ Trợ cấp cho việc bán những thành phầm & hàng hóa gây ô nhiễm như sắt thép, hóa chất○ Xác định lại quyền tài sản cho những người dân gây ô nhiễm

○ Tịch thu những thiết bị sản xuất gây ô nhiễm của những hãng

MICRO_2_C10_8: Theo phương pháp cấp giấy phép gây ô nhiễm hoàn toàn có thể mua và bán được để gây ô nhiễm○ Các hãng mua giấy phép từ nhà nước nước nhà○ Giấy phép được cho phép những hãng thải một lượng xác lập chất thải ô nhiễm○ Tồn tại thị trường để sở hữ và bán giấy phép gây ô nhiễm Một trong những hãng với nhau○ Các hãng có động cơ mạnh mẽ và tự tin làm giảm ô nhiễm

● Tất cả đều đúng

MICRO_2_C10_9: Hệ thống thị trường khuyến khích bảo tồn vì● Giá tài nguyên vạn vật thiên nhiên, ví như một giếng dầu, bằng giá trị chiết khấu về hiện tại của những việc sử dụng tiềm tàng trong tương lai○ Việc khai thác tiêu tốn lãng phí bị phạt bằng tiền hoặc phạt tù○ Thị trường luôn luôn phân loại tài nguyên hiệu suất cao○ Phải có giấy phép chính phủ nước nhà cấp trước lúc bán tài nguyên vạn vật thiên nhiên

○ Có sự thừa thải về tàu nguyên vạn vật thiên nhiên

MICRO_2_C10_10: Những người sở hữu tư nhân có thê nhìn nhận thấp cầu tương lai về tài nguyên vạn vật thiên nhiên nếu○ Có ảnh hưởng hướng ngoại xấu đi gắn với việc sử dụng tài nguyên đó○ Có ảnh hưởng hướng ngoại tích cực gắn với việc sử dụng tài nguyên đó● Quyền sở hữu tài sản không được đảm bảo○ Những người sở hữu hoàn toàn có thể có những thời cơ đi vay hữu hạn

○ b, c và d

MICRO_2_C10_11: Việc điều tiết độc quyền tự nhiên thường đặt giá bằng○ Doanh thu cận biên○ Chi phí cận biên○ Doanh thu trung bình● Chi phí trung bình

○ Chi phí biến hóa trung bình

MICRO_2_C10_12: Độc quyền tự nhiên bị điều tiết thường● Đầu tư quá nhiều○ Đầu tư quá ít○ Thuê quá nhiều lao động○ Thuê quá ít lao động

○ Bán quá nhiều sản lượng

MICRO_2_C10_13: Các chủ trương khuyến khích đối đầu đối đầu của chính phủ nước nhà được gọi là● Chống cấu kết○ Kiếm chênh lệch○ Quản lý lỏng lẻo○ Độc quyền tự nhiên

○ Sáp nhập ngang

MICRO_2_C10_14: Khi nhìn nhận xem một nền kinh tế thị trường tài chính hoạt động và sinh hoạt giải trí ra làm sao toàn bộ chúng ta cần xem xét○ Hiệu quả○ Công bằng○ Những nhìn nhận giá trị○ Việc hoàn thành xong những trách nhiệm

● Tất cả những điều trên

MICRO_2_C10_15: Cân bằng của một nền kinh tế thị trường tài chính sẽ là hiệu suất cao Pareto nếu:○ Máy móc được sử dụng tốt● Không ai hoàn toàn có thể làm cho được lợi mà không phải làm cho những người dân khác bị thiệt○ Doanh thu cận biên bằng ngân sách cận biên○ Một sự phân phối thu nhập thích hợp được duy trì

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C10_16: Điều kiện thiết yếu cho việc tồn tại của một giải pháp cân đối tổng thể xác lập trong đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất là:○ Chi phí không đổi và những đường cung nằm ngang ở toàn bộ những ngành○ Sự can thiệp tối thiểu của chính phủ nước nhà● Có Đk cân đối cung và cầu cho từng yếu tố sản xuất và mỗi thành phầm & hàng hóa○ Không có sự khan hiếm riêng với bất kỳ yếu tố sản xuất nào

○ Mỗi thị trường thành phầm & hàng hóa hoặc yếu tố hoàn toàn có thể được phân tích trong những Đk cân đối bộ phận

MICRO_2_C10_17: Trong một xã hội đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất○ Sự vận động thoát khỏi cân đối sẽ không còn làm cho một ai lợi hơn○ Thu nhập được phân phối theo nhu yếu○ Tính không công minh của phân phối thu nhập là tối thiểu○ Một thành viên bằng việc nỗ lực thao tác vì quyền lợi của tớ mình không nhất thiết đi đến thúc đẩy quyền lợi xã hội

● Không câu nào đúng

MICRO_2_C10_18: Tình huống nào sau này không phù phù thích hợp với tối ưu kinh tế tài chính ?○ Cạnh tranh hoàn hảo nhất○ Không có ảnh hưởng hướng ngoại● Độc quyền○ Tất cả đều không thích hợp

○ Không có trường hợp nào không thích hợp

MICRO_2_C10_19: Cái nào không phải là TT của một quy trình định giá đối đầu đối đầu độc lập● Những ảnh hưởng hướng ngoại làm cho khối mạng lưới hệ thống không ở những Đk hiệu suất cao và tối ưu của nó○ Lợi nhuận có Xu thế bằng không trong Đk có sự chắc như đinh và không còn sự thay đổi công nghệ tiên tiến và phát triển○ thành phầm lệch giá cận biên tạo ra đường cầu thứ phát về những yếu tố○ Sản phẩm cận biên là tỷ suất thuận với giá những yếu tố

○ Tất cả những tài sản được nhìn nhận ở giá trị hiện tại đã chiết khấu của chúng

MICRO_2_C10_20: Trong một nền kinh tế thị trường tài chính đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất thì Đk nào sau này không phải là yếu tố kiện cần cho hiệu suất cao kinh tế tài chính ?○ Người tiêu dùng được tự do tiêu pha thu nhập của tớ theo ý muốn● Dự trữ vốn tăng thông qua góp vốn đầu tư○ Sản lượng của mỗi thành phầm là mức mà giá bằng ngân sách cận biên○ Mỗi cty sản xuất đang sử dụng phương pháp sản xuất đem lại ngân sách trên cty thành phầm thấp nhất

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C10_21: Trong một nền kinh tế thị trường tài chính đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất○ Một sự vận động đến vị trí cân đối sẽ không còn làm cho một ai lợi hơn○ Một sự vận động khỏi vị trí cân đối hoàn toàn có thể làm cho một ai đó lợi hơn, nhưng một ai đó khác bị thiệt○ Cá nhân không hành vi Theo phong cách có lợi nhất cho bản thân mình mình○ Tính không công minh trong phân phối thu nhập là tối đa

● Không câu nào đúng

MICRO_2_C10_22: Cái khó riêng với đối đầu đối đầu tự do marketing thương mại (laissez-faire) là;○ Giá của những thành phầm & hàng hóa quan trọng hoàn toàn có thể quá cao làm cho một số trong những người dân không mua được chúng○ Nghèo khổ hoàn toàn có thể quá cao● Phân phối thu nhập hoàn toàn có thể là không công minh○ Tất cả đều hoàn toàn có thể được lợi với những sự thay đổi giá

○ Tất cả những câu trên

MICRO_2_C10_23: Đâu không phải là vai trò tiềm tàng của chính phủ nước nhà trong nền kinh tế thị trường tài chính hỗn hợp?○ Đưa ra một khung pháp lý cho hành vi kinh tế tài chính và xã hội○ Đưa ra một khối mạng lưới hệ thống xác lập quyền sở hữu tài sản○ Phân bổ lại tài nguyên để sở hữu hiệu suất cao và công minh hơn○ Ảnh hưởng đến việc ổn định kinh tế tài chính vĩ mô to nhiều hơn thông qua chủ trương tiền tệ và chủ trương tài khóa

● Không câu nào đúng

MICRO_2_C10_24: Trong hình mức ô nhiễm do tư nhân gây ra lúc không còn sự can thiệp của chính phủ nước nhà được biểu thị bằng:● Điểm A○ Điểm B○ Điểm C○ Điểm D

○ Điểm E

MICRO_2_C10_25: Chuẩn ô nhiễm tốt nhất chính phủ nước nhà hoàn toàn có thể nêu lên ngăn được ô nhiễm trên mức chỉ ra trong hình biểu thị bằng khoảng chừng cách:○ 0B○ 0F○ 0C● 0D

○ 0E

MICRO_2_C10_26: Hàng hóa công cộng là:○ Giống như ảnh hưởng hướng ngoại theo nghĩa là phúc lợi của nhiều hơn nữa một người hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng đồng thời do sự xuất hiện của nó○ Tốt nhất là hoàn toàn có thể lấy ví dụ bằng một thành phầm & hàng hóa mua và bán được và sự phân loại nó được tập thể xác lập○ Là một chủ đề của mối quan tâm khoa học trong một xã hội dân chủ vì quy tắc ra quyết định hành động tập thể thường không dẫn đến kết quả○ Được đặc trưng bởi ngân sách sản xuất thấp và ngân sách loại trừ bớt một người tiêu dùng cao

● Không câu nào đúng

MICRO_2_C10_27: Hàng hóa nào sau này về mặt bản chất không phải là thành phầm & hàng hóa công cộng?○ Quốc phòng● Dịch Vụ TM bưu điện○ Ngọn hải đăng○ Sự bảo vệ của công an

○ Kiểm soát bão lụt

MICRO_2_C10_28: Hàng hóa công cộng có Xu thế không được bán trên thị trường vì:○ Chính hành vi bán chúng theo phong cách này sẽ tự động hóa làm mất đi quyền lợi đã có được từ chúng và sự khác lạ của chúng● Chúng là quá đắt mà chỉ những người dân tiêu dùng giàu nhất mới hoàn toàn có thể mua được nếu chúng được bán theo phong cách này○ Người này còn có nhiều hơn nữa thì người khác sẽ phải có thấp hơn○ Nếu cung cho một người tiêu dùng thi chúng trở thành có sẵn cho những người dân khác không mua chúng

○ Không nguyên do nào trên đấy là đúng

MICRO_2_C10_29: Hàng hóa công cộng được đặt trưng bởi:○ Chi phí phục vụ nhỏ hơn quyền lợi thành viên và việc loại trừ mọi người khỏi tiêu dùng chung chịu ngân sách thấp○ Chi phí phục vụ to nhiều hơn quyền lợi thành viên và việc loại trừ mọi người khỏi tiêu dùng chung chịu ngân sách cao○ Chi phí phục vụ to nhiều hơn quyền lợi thành viên thật nhiều và việc loại trừ mọi người khỏi tiêu dùng chung chịu ngân sách thấp○ Chi phí phục vụ nhỏ hơn quyền lợi thành viên thật nhiều và việc loại trừ mọi người khỏi tiêu dùng chung chịu ngân sách cao

● Không câu nào đúng

MICRO_2_C10_30: Lời phát biểu nào trong những lời phát biểu sau này là sai?○ Đối với thành phầm & hàng hóa công cộng tì không thể (hoặc rất tốn kém) loại trừ những thành viên nhân khỏi việc tiêu dùng nó○ Các thành phầm & hàng hóa công cộng là không đối đầu đối đầu trong tiêu dùng○ Vấn đề kẻ ăn không tồn tại riêng với những thành phầm & hàng hóa công cộng○ Nhóm càng lớn thì yếu tố kẻ ăn không càng nghiêm trọng

● Không có câu nào

MICRO_2_C10_31: Ô nhiễm là yếu tố tương phản với thành phầm & hàng hóa công cộng (có nghĩ là nó là thành phầm & hàng hóa công cộng tốt) vì:○ Những quyết định hành động về số lượng yên cầu một loại hành vi tập thể nào đó○ Ảnh hưởng phúc lợi của ô nhiễm mở rộng ra ngoài những người dân tạo ra ô nhiễm○ Chi phí thành viên của việc hạ thấp ô nhiễm cao hơn quyền lợi thành viên của việc làm giảm ô nhiễm○ Chi phí thành viên của việc hạ thấp ô nhiễm nhỏ hơn quyền lợi thành viên của việc làm giảm ô nhiễm

● Tất cả những trường hợp trên

MICRO_2_C10_32: Khi một tài sản là sở hữu chung thì những người dân tiêu dùng:○ Không tối đa hóa lợi nhuận○ Vi phạm nguyên tắc hợp lý○ Bỏ qua nguyên tắc hiệu suất giảm dần● Có ít động cơ để duy trì và bảo tồn tài sản đó

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_TF10_1: Khi không còn sự can thiệp của chính phủ nước nhà, thị trường luôn luôn tạo ra ra những kết quả hiệu suất cao○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF10_2: Những thất bại của thị trường giao cho chính phủ nước nhà trách nhiệm cải tổ khi thị trường phân loại tài nguyên không hiệu suất cao● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF10_3: Thị trường thất bại vì quá nhiều người dân có động cơ tham lam○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF10_4: Thị trường luôn luôn cung quá nhiều thành phầm & hàng hóa mà có ảnh hưởng hướng ngoại tích cực○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF10_5: Chi phí xã hội cận biên to nhiều hơn ngân sách tư nhân cận biên riêng với những thành phầm & hàng hóa tạo ra ảnh hưởng hướng ngoại xấu đi● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF10_6: Xác định lại quyền sở hữu tài sản đôi lúc hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế được thất bại của thị trường● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF10_7: Vì ô nhiễm là một ví dụ của ảnh hưởng hướng ngoại xấu đi nên những nhà kinh tế tài chính khuyến nghị đánh thuế việc làm giảm ô nhiễm○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF10_8: Các thành phầm & hàng hóa gây ra ảnh hưởng hướng ngoại xấu đi phải bị đánh thuế khiến cho giá phản ánh được nhiều hơn nữa ngân sách xã hội● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF10_9: Hàng hóa công cộng là không đối đầu đối đầu trong tiêu dùng ở đoạn một khi nó đã được cung ra cho một số trong những nào đó thì mọi người đều hoàn toàn có thể thưởng thức chúng● Đúng

○ Sai

10. Chúng ta đang sử dụng hết tài nguyên vạn vật thiên nhiên hữu hạn vì chúng được bán mà không quan tâm đến nhu yếu của những người dân tiêu dùng tiềm tàng trong tương lai○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF10_10: tin tức không hoàn hảo nhất là một nguyên do của yếu tố thất bại cảu thị trường chứ không phải sự thất bại công cộng● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF10_11: Nghịch lý của bỏ phiếu hàm ý rằng những đảng chính trị sẽ phản ánh sở trường của cử tri trung dung● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF10_12: Khi những người dân dân có nhà đất cho thuê quảng cáo một không khí cho thuê là họ đang tìm kiếm tô○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF10_13: Giá cân đối của chè hoàn toàn có thể tùy từng giá cafe và ngược lại● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF10_14: Ảnh hưởng hướng ngoại hoàn toàn có thể là một trường hợp xa rời khỏi tự do marketing thương mại● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF10_15: Nếu chỉ việc nhà nước đánh thuế để làm giảm lợi nhuận độc quyền thì thiệt hại của độc quyền sẽ bị vô hiệu○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF10_16: Hệ thống đối đầu đối đầu đảm bảo phân phối thu nhập công minh○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF10_17: Nếu đúng là những người dân nghèo không thể mua được sữa cho con mình và người giàu thì cho chó của tớ ăn sữa thì một số trong những khối mạng lưới hệ thống đạo đức sẽ nghĩ rằng đấy là khiếm khuyết của cơ chế thị trường● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF10_18: Nếu thu nhập được phân phối thích hợp thì cân đối đối đầu đối đầu tổng thể sẽ đưa những tài nguyên đến việc sử dụng tốt nhất để thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF10_19: Sản xuất không hiệu suất cao thường thấy trong thời hạn ngắn nhiều hơn nữa là trong dài hạn● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF10_20: Ngay cả khối mạng lưới hệ thống giá đối đầu đối đầu cũng hoàn toàn có thể không phản ánh được toàn bộ những ngân sách xã hội một cách thích hợp trong phân loại tài nguyên● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF10_21: Tiền công, tô, ngân sách trả lãi, và giá phải chứa phần thưởng để làm cho mọi người góp vốn đầu tư vốn vào những ngành có hiệu suất biến hóa○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF10_22: Nếu như những lá phiếu bằng tiền mà được kiểm soát và điều chỉnh không mất ngân sách thì khối mạng lưới hệ thống đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất hoàn toàn có thể tạo ra phúc lợi xã hội lớn số 1● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF10_23: Ở cân đối tổng thể sự thay đổi giá một yếu tố sản xuất hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến giá của toàn bộ những yếu tố sản xuất và thành phầm● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF10_24: Các nhà kinh tế tài chính thường nhất trí rằng phân phối thu thu nhập trong khối mạng lưới hệ thống đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất sẽ luôn luôn là “công minh” nhất○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF10_25: Trong đối đầu đối đầu thuần túy mỗi cty tiền được người ta bỏ phiếu đúng bằng cái mà nó tạo ra○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF10_26: Cạnh tranh thuần túy hoàn toàn có thể là mong ước nhất trong mọi ngành○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF10_27: Sự thay đổi mang tính chất chất chất thay đổi tạo ra sự không chắc như đinh không thể giảm được giữa hiệu suất cân đối và hiệu suất thực tiễn○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF10_28: Duy trì sự ổn định vĩ mô, phân loại tài nguyên để cải tổ hiệu suất cao kinh tế tài chính và công minh, và đưa ra khung pháp lý là toàn bộ những hiệu suất cao mà chính phủ nước nhà hoàn toàn có thể thực thi trong nền kinh tế thị trường tài chính hỗn hợp● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF10_29: Chức năng hiệu suất cao của chính phủ nước nhà được hình thành hầu hết bởi mối quan tâm về những vướng mắc Cái gì và Thế nào mà trên thị trường được vấn đáp không đúng● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF10_30: Sự lựa chọn công cộng chỉ liên quan đến cái chính phủ nước nhà phải làm chứ không liên quan đến liệu chính phủ nước nhà hoàn toàn có thể thực thi những mục tiêu đó ra làm sao○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF10_31: Lý thuyết sự lựa chọn công cộng bỏ qua kĩ năng là chủ trương của chính phủ nước nhà hoàn toàn có thể thất bại và làm giảm phúc lợi của toàn bộ những công dân○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF10_32: Khi việc làm giảm ô nhiễm tốn thật nhiều ngân sách thì ô nhiễm bằng không không phải là mức ô nhiễm tối ưu● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF10_33: Hàng hóa công cộng và ảnh hưởng hướng ngoại rất khác nhau đủ để một phân tích về cái này hoàn toàn có thể không đã cho toàn bộ chúng ta biết bản chất để phân tích cái kia○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF10_34: Xác định cơ cấu tổ chức triển khai pháp lý là một trong những hiệu suất cao chính của chính phủ nước nhà trong nền kinh tế thị trường tài chính hỗn hợp● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF10_35: Chính phủ hoàn toàn có thể hoạt động và sinh hoạt giải trí để phân loại lại tài nguyên công minh hơn, nhưng không thể ảnh hưởng đến hiệu suất cao hơn○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF10_36: Hành động tập thể hoàn toàn có thể không bao giờ cải tổ được phúc lợi của mọi thành viên cùng một lúc○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF10_37: Quy tắc bỏ phiếu theo hầu hết không nhất thiết tạo ra sự kiểm soát và điều chỉnh hoàn thiện Pareto trong hoạt động và sinh hoạt giải trí kinh tế tài chính● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF10_38: Các ảnh hưởng hướng ngoại hoàn toàn có thể được “nội hóa” bằng đàm phán, nêu lên những quy tắc trách nhiệm và trách nhiệm, trấn áp trực tiếp, và/hoặc đánh thuế● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF10_39: Các chủ trương tự do marketing thương mại được cho phép mức ô nhiễm được tư nhân quyết định hành động bằng việc tính toán ngân sách và thiệt hại hoàn toàn có thể dẫn đến việc sản xuất quá nhiều một cách không hiệu suất cao● Đúng

○ Sai

788 câu trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô

Phần 1: 99 câu

MACRO_2_P1_1: Kinh tế vĩ mô là môn học nghiên cứu và phân tích (chọn 2 đáp án đúng):○ Thị trường vương quốc về từng thành phầm như gạo, thịt lợn.● Các tổng lượng phản ánh hoạt động và sinh hoạt giải trí của nền kinh tế thị trường tài chính.● Nền kinh tế tài chính tổng thể.

○ Nghiên cứu về hành vi của những doanh nghiệp lớn trong nền kinh tế thị trường tài chính.

MACRO_2_P1_2: Kinh tế vĩ mô nghiên cứu và phân tích:○ Thị trường vương quốc về từng thành phầm như gạo, thịt lợn.○ Mức giá chung và lạm phát.○ Tỉ lệ thất nghiệp và cán cân thanh toán.

● Tất cả những điều trên.

MACRO_2_P1_3: Kinh tế vĩ mô ít đề cập nhất đến:● Sự thay đổi giá cả tương đối.○ Sự thay đổi mức giá chung.○ Thất nghiệp.

○ Mức sống.

MACRO_2_P1_4: Chỉ tiêu nào dưới đây sẽ là quan trọng nhất để xem nhận tiền tựu kinh tế tài chính của một vương quốc trong dài hạn?○ Tăng trưởng GDP danh nghĩa.○ Tăng trưởng GDP thực tiễn.● Tăng trưởng GDP thực tiễn trung bình đầu người

○ Tăng trưởng khối lượng tư bản.

MACRO_2_P1_5: Tổng thành phầm trong nước (GDP) là:○ Tổng giá trị của toàn bộ những thành phầm & hàng hóa và dịch vụ tạo ra trên lãnh thổ một nước trong thuở nào kỳ nhất định● Tổng giá trị của toàn bộ những hàng hoá và dịch vụ ở đầu cuối tạo ra trên lãnh thổ một nước trong thuở nào kỳ nhất định○ Tổng giá trị của toàn bộ những hàng hoá và dịch vụ ở đầu cuối do những công dân trong nước sản xuất ra trong thuở nào kỳ nhất định.

○ Tổng giá trị của toàn bộ những thành phầm & hàng hóa và dịch vụ sản xuất ra tại thuở nào điểm nhất định, ví dụ ngày 31 tháng 12 năm 2009.

MACRO_2_P1_6: Tổng thành phầm trong nước (GDP) của Việt Nam đo lường thu nhập.○ Mà người Việt Nam tạo ra ở cả trong và ngoài nước tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam.○ Của khu vực dịch vụ trong nước.○ Của khu vực sản xuất vật chất trong nước.

● Tổng thành phầm được tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam không kể là người Việt Nam hay người quốc tế tạo ra

MACRO_2_P1_7: Tổng thành phầm quốc dân (GNP) của Việt Nam đo lường thu nhập.● Mà người Việt Nam tạo ra ở cả trong và ngoài nước.○ Tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam.○ Của khu vực dịch vụ trong nước.

○ Của khu vực sản xuất vật chất trong nước.

MACRO_2_P1_8: Một ví dụ về chuyển giao thu nhập trong khối mạng lưới hệ thống thông tin tài khoản vương quốc là:○ Tiền thuê.● Trợ cấp cho đồng bào miền Trung sau cơn lốc số 6.○ Kinh phí mà nhà nước cấp cho Bộ giáo dục & Đào tạo để trả lương cho cán bộ công nhân viên cấp dưới.

○ Câu 2 và 3 đúng.

MACRO_2_P1_9: Giá trị hao mòn của nhà máy sản xuất và những trang thiết bị trong quy trình sản xuất hàng hoá và dịch vụ được gọi là:○ Tiêu dùng.● Khấu hao.○ Đầu tư.

○ Hàng hoá trung gian.

MACRO_2_P1_10: 10 Khoản mục nào sau này sẽ là góp vốn đầu tư trong khối mạng lưới hệ thống thông tin tài khoản thu nhập quốc dân?● Một người thợ gốm mua một chiếc xe tải mới để chở hàng và đi dự những buổi trưng bày nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp vào thời gian vào buổi tối cuối tuần.○ Gia đình bạn mua 100 Cp trên thị trường sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.○ Gia đình bạnmua một ngôi nhà 100 năm tuổi nằm trong Khu di tích lịch sử lịch sử lịch sử được bảo vệ.

○ Tất cả những câu trên đều đúng.

MACRO_2_P1_11: Sản phẩm trung gian hoàn toàn có thể được định nghĩa là thành phầm:○ Được bán cho những người dân tiêu dùng ở đầu cuối.● Được sử dụng để sản xuất ra thành phầm & hàng hóa và dịch vụ khác.○ Được tính trực tiếp vào GDP.

○ Được mua trong trong năm này, nhưng được sử dụng trong trong năm tiếp Từ đó.

MACRO_2_P1_12: Lợi nhuận do một công ty Việt Nam tạo ra tại Mátxcơva sẽ tiến hành tính vào:○ Cả GDP và GNP của Việt Nam.○ GDP của Việt Nam và GNP của Nga.○ Cả GDP và GNP của Nga.

● GNP của Việt Nam và GDP của Nga.

MACRO_2_P1_13: Lợi nhuận do một công ty Nhật Bản tạo ra tại Việt Nam sẽ tiến hành tính vào:○ Cả GDP và GNP của Việt Nam.● GDP của Việt Nam và GNP của Nhật Bản○ Cả GDP và GNP của Nhật Bản.

○ GNP của Việt Nam và GDP của Nhật Bản.

MACRO_2_P1_14: Giả sử hãng Honda vừa xây một nhà máy sản xuất mới ở Vĩnh Phúc, thì:● Trong tương lai, GDP của Việt Nam sẽ tăng nhanh hơn GNP.○ Trong tương lai, GDP của Việt Nam sẽ tăng chậm hơn GNP.○ Trong tương lai, cả GDP và GNP của Việt Nam đều giảm vì một phần thu nhập tạo ra phải trả cho những người dân quốc tế.

○ Đã có sự tăng thêm về góp vốn đầu tư quốc tế gián tiếp tại Việt Nam.

MACRO_2_P1_15: Giả sử rằng khối lượng tư bản trong năm của một nền kinh tế thị trường tài chính tăng thêm. Điều gì đã xẩy ra?○ Đầu tư ròng to nhiều hơn tổng góp vốn đầu tư.● Đầu tư ròng to nhiều hơn không.○ Khấu hao to nhiều hơn góp vốn đầu tư ròng.

○ Khấu hao mang giá trị dương.

MACRO_2_P1_16: Điều nào dưới đây không phải là cách mà những hộ mái ấm gia đình sử dụng tiết kiệm chi phí của tớ?○ Cho chính phủ nước nhà vay tiền.○ Cho người quốc tế vay tiền.○ Cho những nhà góp vốn đầu tư vay tiền.

● Đóng thuế.

MACRO_2_P1_17: Giá trị sản lượng của một hãng trừ đi ngân sách về những thành phầm trung gian được gọi là:○ Xuất khẩu ròng.● Giá trị ngày càng tăng.○ Lợi nhuận.

○ Khấu hao

MACRO_2_P1_18: Sự chênh lệch giữa tổng góp vốn đầu tư và góp vốn đầu tư ròng:○ Giống như sự rất khác nhau giữa GNP và GDP.○ Giống như xuất khẩu ròng.● Giống như sự rất khác nhau giữa GNP và NNP.

○ Không phải những điều trên.

MACRO_2_P1_19: Muốn tính GNP từ GDP của một nước toàn bộ chúng ta phải:○ Trừ đi chuyển giao thu nhập của chính phủ nước nhà cho những hộ mái ấm gia đình.○ Cộng với thuế gián thu.○ Cộng với xuất khẩu ròng.

● Cộng với thu nhập ròng của dân cư trong nước tìm kiếm được ở quốc tế.

MACRO_2_P1_20: Muốn tính thu nhập quốc dân NI từ GNP, toàn bộ chúng ta phải trừ đi:○ Khấu hao.● khấu hao và thuế gián thu.○ Khấu hao, thuế gián thu và lợi nhuận công ty.

○ Khấu hao, thuế gián thu, lợi nhuận công ty và đóng bảo hiểm xã hội.

MACRO_2_P1_21: Chủ đề nào dưới đây được kinh tế tài chính vĩ mô quan tâm nghiên cứu và phân tích?○ Chính sách tài khóa.○ Chính sách tiền tệ.○ Lạm phát.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P1_22: Các tiềm năng của chủ trương kinh tế tài chính vĩ mô gồm có:○ Thất nghiệp thấp.○ Giá cả ổn định.○ Tăng trưởng kinh tế tài chính nhanh một cách bền vững.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P1_23: Điều nào dưới đây không thuộc chủ trương tài khóa?○ Chi tiêu chính phủ nước nhà mua thành phầm & hàng hóa và dịch vụ.○ Chuyển giao thu nhập của chính phủ nước nhà cho những hộ mái ấm gia đình.● NHNN Việt Nam mua trái phiếu chính phủ nước nhà.

○ Chính phủ vay tiền bằng phương pháp phát hành trái phiếu.

MACRO_2_P1_24: Vấn đề nào sau này không được những nhà kinh tế tài chính vĩ mô quan tâm nghiên cứu và phân tích○ Các yếu tố quyết định hành động lạm phát.● Thị phần tương đối giữa ACB và SACOMBANK trên thị trường.○ Tăng trưởng GDP thực tiễn của Việt Nam.

○ Cán cân thương mại của Việt Nam.

MACRO_2_P1_25: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê vận tốc tăng GDP thực tiễn của Việt Nam năm 2006 là:○ 7,8%.○ 8,4%.● 8,2%.

○ 6,6%

MACRO_2_P1_26: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê vận tốc tăng GDP thực tiễn của Việt Nam năm 2005 là○ 7,8%.● 8,4%.○ 8,2%.

○ 6,6%

MACRO_2_P1_27: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê vận tốc tăng GDP thực tiễn của Việt Nam năm 2006 là 8,2%. Điều đó nghĩa là:○ GDP danh nghĩa của năm 2006 bằng 108,2% so với năm gốc.○ GDP danh nghĩa của năm 2006 bằng 108,2% so với năm 2005.○ GDP tính theo giá cố định và thắt chặt của năm 2006 bằng 108,2% so với năm gốc.

● GDP tính theo giá cố định và thắt chặt của năm 2006 bằng 108,2% so với năm 2005.

MACRO_2_P1_28: Sự thay đổi của khối lượng tư bản bằng:○ Đầu tư cộng khấu hao.○ Đầu tư nhân khấu hao.● Đầu tư trừ khấu hao.

○ Đầu tư chia khấu hao.

MACRO_2_P1_29: Trong thông tin tài khoản thu nhập quốc dân, khoản mục nào dưới đây không được xem trong góp vốn đầu tư:○ Các doanh nghiệp mua máy móc và thiết bị mới.● Việc mua Cp trên sàn thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán Tp Hà Nội Thủ Đô.○ Hộ mái ấm gia đình mua nhà tại mới.

○ Sự ngày càng tăng của lượng hàng tồn kho trong những doanh nghiệp.

MACRO_2_P1_30: Khoản mục nào dưới đây không sẽ là shopping của chính phủ nước nhà:○ Chính phủ mua một máy bay ném bom.● Khoản tiền trợ cấp xã hội mà bà của bạn nhận được.○ Chính phủ xây một con đê mới.

○ Thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô tuyển dụng thêm một nhân viên cấp dưới công an mới.

MACRO_2_P1_31: Thành phần lớn số 1 trong GDP của Việt Nam là:● Tiêu dùng.○ Đầu tư.○ Mua hàng của chính phủ nước nhà.

○ Xuất khẩu ròng.

MACRO_2_P1_32: Theo cách tiếp cận tiêu pha trong việc tính GDP, khoản tiền mà thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô chi để tăng cấp những đường giao thông vận tải lối đi bộ nội thị sẽ là:○ Tiêu dùng.○ Đầu tư.● Mua hàng của chính phủ nước nhà.

○ Xuất khẩu ròng.

MACRO_2_P1_33: Theo cách tiếp cận tiêu pha trong việc tính GDP, khoản tiềm năng pha của những hộ mái ấm gia đình mua nhà tại mới sẽ là:○ Tiêu dùng.● Đầu tư.○ Mua hàng của chính phủ nước nhà.

○ Xuất khẩu ròng.

MACRO_2_P1_34: Theo cách tiếp cận tiêu pha trong việc tính GDP cho năm 2006, một lô hàng may mặc được sản xuất vào năm 2006 và được bán trong trong năm 2007 sẽ là:○ Tiêu dùng.● Đầu tư.○ Mua hàng của chính phủ nước nhà.

○ Xuất khẩu ròng.

MACRO_2_P1_35: Theo cách tiếp cận tiêu pha trong việc tính GDP, khoản mục chi trả lương cho công nhân viên cấp dưới chức thao tác cho cỗ máy quản trị và vận hành nhà nước sẽ là:○ Tiêu dùng.○ Đầu tư.● Mua hàng của chính phủ nước nhà.

○ Không được xem vào GDP.

MACRO_2_P1_36: Khoản mục nào sau này không được xem một cách trực tiếp trong GDP của Việt Nam Theo phong cách tiếp cận tiêu pha?○ Dịch Vụ TM giúp việc mà một mái ấm gia đình thuê.○ Dịch Vụ TM tư vấn luật mà một mái ấm gia đình thuê.● Sợi bông mà công ty dệt 8-3 mua và dệt thành vải.

○ Giáo trình bán cho sinh viên.

MACRO_2_P1_37: Khoản mục nào sau này được xem một cách trực tiếp trong GDP Theo phong cách tiếp cận tiêu pha?○ Công việc nội trợ.○ Hoạt động mua và bán ma tuý phạm pháp.○ Giá trị thành phầm & hàng hóa trung gian.

● Dịch Vụ TM tư vấn.

MACRO_2_P1_38: Những khoản mục nào sau này sẽ tiến hành tính vào GDP trong năm này?● Máy in mới sản xuất ra trong trong năm này được một công ty xuất bản mua.○ Máy tính thành viên sản xuất trong năm trước này được một sinh viên mua về để sẵn sàng sẵn sàng cho kỳ thi học kỳ.○ Một chiếc ôtô mới được nhập khẩu từ quốc tế.

○ Nhà máy giày Thượng Đình vừa xuất khẩu một lô hàng được sản xuất từ thời điểm năm trước đó.

MACRO_2_P1_39: Khoản mục nào sau này không được xem vào GDP năm 2006 của Việt Nam?○ Một chiếc xe đạp điện sản xuất năm 2006 tại công ty xe đạp điện Thống nhất.○ Dịch Vụ TM cắt tóc trong năm 2006.○ Dịch Vụ TM của nhà môi giới bất động sản trong năm 2006.

● Một căn hộ cao cấp được xây dựng năm 2005 và được bán lần thứ nhất trong năm 2006.

MACRO_2_P1_40: Những khoản mục nào sau này không được xem vào GDP của trong năm này?○ Máy tính thành viên sản xuất từ thời điểm năm trước này được một sinh viên mua về để sẵn sàng sẵn sàng cho thi học kỳ.○ Một chiếc ôtô mới được nhập khẩu từ quốc tế.○ Nhà máy giày Thượng Đình vừa xuất khẩu một lô hàng được sản xuất từ thời điểm năm trước đó.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P1_41: Câu phản hồi về GDP nào sau này là sai?○ GDP hoàn toàn có thể được xem bằng phương pháp sử dụng giá cả hiện hành hoặc giá cả năm gốc.● Cả hàng hoá trung gian và hàng hoá ở đầu cuối đều được xem vào GDP.○ Chỉ tính những thành phầm & hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra trong thời kỳ nghiên cứu và phân tích.

○ GDP không tính những thành phầm & hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu.

MACRO_2_P1_42: Tổng thành phầm trong nước hoàn toàn có thể được xem bằng tổng của:● Tiêu dùng, góp vốn đầu tư, tiêu pha chính phủ nước nhà và xuất khẩu ròng tiêu dùng.○ Chuyển giao thu nhập, tiền lương và lợi nhuận.○ Đầu tư, tiền lương, lợi nhuận, và hàng hoá trung gian.

○ Hàng hoá và dịch vụ ở đầu cuối, hàng hoá trung gian, chuyển giao thu nhập và tiền thuê

MACRO_2_P1_43: Tổng thành phầm trong nước không thể được xem bằng tổng của.○ Tiêu dùng, chuyển giao thu nhập, tiền lương và lợi nhuận.○ Đầu tư, tiền lương, lợi nhuận, và thành phầm & hàng hóa trung gian.○ Hàng hoá và dịch vụ ở đầu cuối, thành phầm & hàng hóa trung gian, chuyển giao thu nhập và tiền thuê.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P1_44: GDP danh nghĩa:○ Được tính theo giá của năm gốc.○ Được tính theo giá cố định và thắt chặt.○ Được sử dụng để phản ánh sự thay đổi của phúc lợi kinh tế tài chính theo thời hạn.

● Được tính theo giá hiện hành.

MACRO_2_P1_45: Nếu bạn muốn so sánh sản lượng giữa hai năm, bạn cần nhờ vào:○ GDP thực tiễn.○ GDP danh nghĩa.○ GDP tính theo giá cố định và thắt chặt của năm gốc.

● 1 và 3 đúng.

MACRO_2_P1_46: Câu nào dưới đây phản ánh sự rất khác nhau giữa GDP danh nghĩa và GDP thực tiễn?○ GDP thực tiễn chỉ gồm có hàng hoá, trong lúc GDP danh nghĩa gồm có cả thành phầm & hàng hóa và dịch vụ.● GDP thực tiễn được xem theo giá cố định và thắt chặt của năm gốc, trong lúc GDP danh nghĩa được xem theo giá hiện hành.○ GDP thực tiễn bằng GDP danh nghĩa trừ đi khấu hao.

○ GDP thực tiễn bằng GDP danh nghĩa nhân với chỉ số kiểm soát và điều chỉnh GDP.

MACRO_2_P1_47: Nếu mức sản xuất không thay đổi, trong lúc giá cả của mọi hàng hoá đều tăng gấp hai, khi đó:○ Cả GDP danh nghĩa và GDP thực tiễn đều không thay đổi.○ GDP thực tiễn không đổi, trong lúc GDP danh nghĩa giảm một nửa.● GDP thực tiễn không đổi, còn GDP danh nghĩa tăng gấp hai.

○ GDP thực tiễn tăng gấp hai, còn GDP danh nghĩa không đổi.

MACRO_2_P1_48: Nếu mức sản xuất không thay đổi và giá của mọi thành phầm đều tăng gấp hai so với năm gốc, khi đó chỉ số kiểm soát và điều chỉnh GDP (GDP deflator) bằng:○ 50○ 100● 200

○ Không đủ thông tin để tính.

MACRO_2_P1_49: GDP thực tiễn đo lường theo mức giá ___________, còn GDP danh nghĩa đo lường theo mức giá ___________○ Năm hiện hành, năm cơ sở.● Năm cơ sở, năm hiện hành.○ Của thành phầm & hàng hóa trung gian, của thành phầm & hàng hóa ở đầu cuối.

○ Quốc tế, trong nước.

MACRO_2_P1_50: Khi tính GDP thì việc cộng hai khoản mục nào dưới đấy là không đúng?● Chi tiêu của chính phủ nước nhà với tiền lương.○ Lợi nhuận công ty và tiền lãi nhận được từ việc cho công ty vay tiền.○ Chi tiêu cho góp vốn đầu tư và tiêu pha chính phủ nước nhà.

○ Tiêu dùng của dân cư và tiêu pha chính phủ nước nhà.

MACRO_2_P1_51: Giá trị ngày càng tăng của một công ty được xem bằng:○ Doanh thu của công ty đó.○ Lợi nhuận của công ty đó.● Giá trị tổng sản lượng trừ đi tiêu pha mua những thành phầm trung gian.

○ Bằng 0 xét trong dài hạn.

MACRO_2_P1_52: Giả sử mái ấm gia đình bạn mua một căn hộ cao cấp phép mới với giá 1,5 tỷ VNĐ và dọn đến đó ở. Trong thông tin tài khoản thu nhập quốc dân, tiêu pha cho tiêu dùng sẽ:○ Tăng 1,5 tỷ VNĐ.○ Tăng 1,5 tỷ VNĐ chia cho số năm bạn sẽ ở trong căn phòng đó.○ Tăng một lượng bằng giá cho thuê của một căn hộ cao cấp tương tự.

● Không thay đổi.

MACRO_2_P1_53: Chỉ số kiểm soát và điều chỉnh GDP được xem bởi công thức:● GDP danh nghĩa chia cho GDP thực tiễn.○ GDP danh nghĩa nhân với GDP thực tiễn.○ GDP danh nghĩa trừ đi GDP thực tiễn.

○ GDP danh nghĩa cộng với GDP thực tiễn

MACRO_2_P1_54: Chỉ số kiểm soát và điều chỉnh GDP hoàn toàn có thể tăng trong lúc GDP thực tiễn giảm. Trong trường hợp này, GDP danh nghĩa sẽ:○ Tăng.○ Giảm.○ Không thay đổi.

● Có thể tăng, giảm hoặc không thay đổi.

MACRO_2_P1_55: Nếu mức sản xuất không thay đổi, trong lúc giá cả của mọi hàng hoá đều giảm một nửa, khi đó:○ Cả GDP danh nghĩa và GDP thực tiễn đều không thay đổi.● GDP thực tiễn không đổi, trong lúc GDP danh nghĩa giảm một nửa.○ GDP thực tiễn không đổi, còn GDP danh nghĩa tăng gấp hai.

○ GDP thực tiễn giảm một nửa, còn GDP danh nghĩa không đổi.

MACRO_2_P1_56: Nếu mức sản xuất không thay đổi và mọi giá cả đều giảm một nửa so với năm gốc, khi đó chỉ số kiểm soát và điều chỉnh GDP (GDP deflator) có mức giá trị bằng:● 50○ 100○ 200

○ Không đủ thông tin để tính.

MACRO_2_P1_57: Khoản tiền 100 triệu USD do Hãng hàng không vương quốc Việt Nam chi để sở hữ máy bay sản xuất tại Mỹ được xem vào GDP của Việt Nam được xem ra làm sao Theo phong cách tiếp cận tiêu pha (chọn 2 đáp án đúng)?● Đầu tư tăng 100 triệu USD.○ Tiêu dùng tăng 100 triệu USD.● Xuất khẩu ròng giảm 100 triệu USD.

○ Đầu tư giảm 100 triệu USD.

MACRO_2_P1_58: Một công ty vừa mua chiếc xe CAMRY sản xuất tại Nhật Bản với giá 1 tỷ VNĐ. Giao dịch này được xem vào GDP của Việt Nam được xem ra làm sao Theo phong cách tiếp cận tiêu pha (chọn 2 đáp án đúng)?● Đầu tư tăng 1 tỷ VNĐ.○ Tiêu dùng tăng 1 tỷ VNĐ.● Xuất khẩu ròng giảm 1 tỷ VNĐ.

○ Xuất khẩu ròng tăng 1 tỷ VNĐ.

MACRO_2_P1_59: Gia đình bạn vừa mua chiếc xe Honda Accord sản xuất tại Nhật Bản với giá 800 triệu đồng. Giao dịch này được xem vào GDP của Việt Nam được xem ra làm sao Theo phong cách tiếp cận tiêu pha (chọn 2 đáp án đúng)?○ Đầu tư tăng 800 triệu đồng.● Tiêu dùng tăng 800 triệu đồng.● Xuất khẩu ròng giảm 800 triệu đồng.

○ Đầu tư giảm 800 triệu đồng.

MACRO_2_P1_60: Giả sử mái ấm gia đình bạn vừa mua một chiếc xe SuperDream được sản xuất tại Việt Nam từ thời điểm tháng 12 năm 2005 với giá 1 nghìn USD. Giao dịch này được xem vào GDP của Việt Nam năm 2006 Theo phong cách tiếp cận tiêu pha ra làm sao?○ Đầu tư tăng 1 nghìn USD và xuất khẩu ròng giảm 1 nghìn USD.○ Không có tác động nào chính bới thanh toán giao dịch thanh toán này sẽ không còn liên quan đến giá trị sản xuất hiện tại.○ Tiêu dùng tăng 1 nghìn USD và xuất khẩu ròng giảm 1 nghìn USD.

● Tiêu dùng tăng 1 nghìn USD và góp vốn đầu tư giảm 1 nghìn USD.

MACRO_2_P1_61: Giả sử một công ty vừa mua một chiếc xe Spacy được sản xuất tại Việt Nam từ thời điểm tháng 12 năm 2005 với giá 2 nghìn USD. Giao dịch này được xem vào GDP của Việt Nam năm 2006 Theo phong cách tiếp cận tiêu pha ra làm sao?○ Tiêu dùng tăng 2 nghìn USD và xuất khẩu ròng giảm 2 nghìn USD.○ Tiêu dùng tăng 2 nghìn USD và góp vốn đầu tư giảm 2 nghìn USD.○ Đầu tư tăng 2 nghìn USD.

● Tổng góp vốn đầu tư không thay đổi nhưng cơ cấu tổ chức triển khai góp vốn đầu tư thay đổi.

MACRO_2_P1_62: Giả sử một người nông dân trồng lúa mì và bán cho một người sản xuất bánh mì với giá 10 triệu đồng. Người sản xuất bánh mì làm bánh mì và bán cho shop với giá 14triệu. Cửa hàng bán cho những người dân tiêu dùng với giá 16triệu. Đóng góp của shop bán bánh.● 2 triệu.○ 4 triệu.○ 6 triệu.

○ 16 triệu.

MACRO_2_P1_63: Ngày 20-11-2006, bạn bán một chiếc máy tính với giá 2 triệu đồng mà cách đó hai năm bạn đã mua với giá 8 triệu đồng. Để bán được chiếc máy tính này bạn phải trả cho những người dân môi giới 50 nghìn đồng. Sau khi thực thi thanh toán giao dịch thanh toán bán chiếc máy này, GDP của Việt Nam:○ Tăng 2 triệu đồng.○ Giảm 6 triệu đồng.● Tăng 50 nghìn đồng.

○ Không bị ảnh hưởng.

MACRO_2_P1_64: Để tính được phần góp phần của một doanh nghiệp vào GDP, toàn bộ chúng ta phải lấy giá trị tổng sản lượng của doanh nghiệp trừ đi:○ Toàn bộ thuế gián thu.● Chi tiêu cho những thành phầm trung gian.○ Khấu hao.

○ 2 và 3 đúng.

MACRO_2_P1_65: Giả sử một người nông dân trồng lúa mì và bán cho một người sản xuất bánh mì với giá 1 triệu đồng. Người sản xuất bánh mì làm bánh mì và bán cho shop với giá 2 triệu đồng. Cửa hàng bán cho những người dân tiêu dùng với giá 3 triệu đồng. Các hoạt động và sinh hoạt giải trí này làm tăng:○ 1 triệu đồng.○ 2 triệu đồng.● 3 triệu đồng.

○ 6 triệu đồng.

MACRO_2_P1_66: Giả sử một người nông dân trồng lúa mì và bán cho một người sản xuất bánh mì với giá 3 triệu đồng. Người sản xuất bánh mì làm bánh mì và bán cho shop với giá 5 triệu đồng. Cửa hàng bán cho những người dân tiêu dùng với giá 6 triệu đồng. Đóng góp của shop là:● 1 triệu đồng.○ 2 triệu đồng.○ 3 triệu đồng.

○ 6 triệu đồng.

MACRO_2_P1_67: Giả sử một người nông dân trồng lúa mì và bán cho một người sản xuất bánh mì với giá 3 triệu đồng. Người sản xuất bánh mì làm bánh mì và bán cho shop với giá 5 triệu đồng. Cửa hàng bán cho những người dân tiêu dùng với giá 6 triệu đồng. Đóng góp của người sản xuất bánh mì:○ 1 triệu đồng.● 2 triệu đồng.○ 3 triệu đồng.

○ 6 triệu đồng.

MACRO_2_P1_68: Giả sử một người nông dân trồng lúa mì và bán cho một người sản xuất bánh mì với giá 3 triệu đồng. Người sản xuất bánh mì làm bánh mì và bán cho shop với giá 5 triệu đồng. Cửa hàng bán cho những người dân tiêu dùng với giá 6 triệu đồng. Đóng góp của người nông:○ 2 triệu đồng.● 3 triệu đồng.○ 5 triệu đồng.

○ 6 triệu đồng.

MACRO_2_P1_69: Một giám đốc bị mất việc do công ty hoạt động và sinh hoạt giải trí không hiệu suất cao. Anh ta được trao khoản trợ cấp thôi việc là 30 triệu đồng. Tiền lương của anh ta khi thao tác là 30 triệu đồng / năm. Vợ anh ta khởi đầu đi làm việc với mức lương 10 triệu đồng/năm. Con gái anh ta vẫn:○ Giảm 30 triệu đồng.○ Giảm 19 triệu đồng.● Giảm 20 triệu đồng.

○ Tăng 11 triệu đồng.

MACRO_2_P1_70: Nếu một công dân Việt Nam làm cho một công ty của Việt Nam tại Nga, thu nhập của anh ta là:○ Một phần trong GDP của Việt Nam và GNP của Nga.○ Một phần trong GDP của Việt Nam và GDP của Nga.○ Một phần trong GNP của Việt Nam và GNP của Nga.

● Một phần trong GNP của Việt Nam và GDP của Nga.

MACRO_2_P1_71: Giả sử vào năm 2006, Honda Việt Nam buộc phải tăng số lượng xe máy tồn kho do chưa bán được. Như vậy, trong năm 2006:○ Tổng thu nhập to nhiều hơn tổng tiêu pha cho hàng hoá và dịch vụ.○ Tổng thu nhập nhỏ hơn tổng tiêu pha cho hàng hoá và dịch vụ.● Tổng thu nhập vẫn bằng tổng tiêu pha cho hàng hoá và dịch vụ.

○ Đầu tư của Honda Việt Nam nhỏ hơn 0.

MACRO_2_P1_72: Giả sử rằng Thép Việt-Úc bán thép cho Honda Việt Nam với giá 300 USD. Sau đó thép được sử dụng để sản xuất ra 1 chiếc xe máy Super Dream. Chiếc xe này được bán cho đại lí với giá 1200 USD. Đại lí bán chiếc xe này cho những người dân tiêu dùng với giá 1400 USD. Ta có:○ 2900 USD.○ 2600 USD.● 1400 USD.

○ 1200 USD.

MACRO_2_P1_73: Nếu cả mức giá và sản lượng trong năm 2 đều cao hơn trong năm 1 thì:● GDP thực tiễn của năm 2 thấp hơn so với năm 1.○ GDP danh nghĩa của năm 2 thấp hơn so với năm 1.○ GDP danh nghĩa của năm 2 cao hơn so với năm 1, nhưng GDP thực tiễn của năm 2 lại thấp hơn năm 1.

○ Cả GDP thực tiễn và GDP danh nghĩa của năm 2 đều cao hơn so với năm 1.

MACRO_2_P1_74: Từ năm 2001 đến 2006, GDP thực tiễn của Việt Nam luôn tăng chậm hơn GDP danh nghĩa. Điều này đã cho toàn bộ chúng ta biết:○ Mức sống của người dân Việt Nam đã tiếp tục tăng thêm trong quy trình này.○ Người dân Việt Nam phải trả phần lớn thu nhập dưới dạng thuế thu nhập.● Mức giá chung đã tiếp tục tăng trong thời kỳ này.

○ Dịch Vụ TM chiếm tỉ trọng ngày càng tăng trong GDP danh nghĩa.

MACRO_2_P1_75: Nếu quan sát sự dịch chuyển của GDP thực tiễn và GDP danh nghĩa bạn nhận thấy rằng trước năm 1994, GDP thực tiễn to nhiều hơn GDP danh nghĩa, nhưng sau năm 1994, GDP danh nghĩa lại to nhiều hơn GDP thực tiễn, bạn hoàn toàn có thể xác lập rằng:○ Lạm phát đã tiếp tục tăng từ thời điểm năm 1994.○ Lạm phát đã giảm từ thời điểm năm 1994.● Năm 1994 là năm cơ sở.

○ Năng suất lao động tăng mạnh sau năm 1994.

MACRO_2_P1_76: GDP danh nghĩa sẽ tăng:○ Chỉ khi mức giá chung tăng.○ Chỉ khi số lượng thành phầm & hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra nhiều hơn nữa.○ Chỉ khi cả mức giá chung và lượng thành phầm & hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra đều tăng.

● Khi mức giá chung tăng và /hoặc lượng hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra nhiều hơn nữa.

MACRO_2_P1_77: Giả sử năm 2000 là năm cơ sở và tỉ lệ lạm phát thường niên từ 1990 tới nay của Việt Nam đều mang giá trị dương. Khi đó:○ GDP thực tiễn luôn to nhiều hơn GDP danh nghĩa trong suốt thời hạn từ 1990 tới nay.○ GDP danh nghĩa luôn to nhiều hơn GDP thực tiễn trong suốt thời hạn từ 1990 tới nay.○ GDP thực tiễn nhỏ hơn GDP danh nghĩa trong quy trình 1990-1999 và điều ngược lại xẩy ra trong quy trình 2001 tới nay.

● GDP thực tiễn to nhiều hơn GDP danh nghĩa trong quy trình 1990-1999 và điều ngược lại xẩy ra trong quy trình 2001 tới nay.

MACRO_2_P1_78: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số kiểm soát và điều chỉnh GDP (D) rất khác nhau ở đoạn:○ D phản ánh giá cả của toàn bộ hàng hoá, dịch vụ được sản xuất ra trong nước, còn CPI phản ánh giá cả của giỏ hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng đại diện thay mặt thay mặt mua.○ Giá hàng tiêu dùng nhập khẩu không được phản ánh trong D, nhưng lại được phản ánh trong CPI.○ CPI sử dụng quyền số cố định và thắt chặt, còn D sử dụng quyền số thay đổi.

● Tất cả những câu trên đều đúng.

MACRO_2_P1_79: Nếu GDP danh nghĩa là 4410 tỷ VNĐ và chỉ số kiểm soát và điều chỉnh GDP là 105, khi đó GDP thực tiễn là:○ 4305 tỷ VNĐ.○ 4000 tỷ VNĐ.● 4200 tỷ VNĐ.

○ 4515 tỷ VNĐ.

MACRO_2_P1_80: GDP danh nghĩa của năm gốc là 1000 tỷ VNĐ. Giả sử đến năm thứ 5, mức giá chung tăng 2 lần và GDP thực tiễn tăng 30%. Chúng ta hoàn toàn có thể Dự kiến rằng GDP danh nghĩa của năm thứ 5 sẽ là:○ 1300 tỷ VNĐ.○ 2000 tỷ VNĐ.○ 2300 tỷ VNĐ.

● 2600 tỷ VNĐ.

MACRO_2_P1_81: Nếu GDP danh nghĩa là 2000 tỷ VNĐ năm 1 và 2150 tỷ VNĐ năm 2 và giá cả năm 2 cao hơn năm 1, khi đó:○ GDP thực tiễn năm 1 to nhiều hơn năm 2.○ GDP thực tiễn năm 2 to nhiều hơn năm 1.○ GNP thực tiễn năm 1 to nhiều hơn năm 2.

● Chưa đủ thông tin để kết luận về sự việc thay đổi của GDP hay GNP thực tiễn.

MACRO_2_P1_82: Khi tính GDP thì việc cộng hai khoản mục nào dưới đấy là không đúng:● Chi tiêu của chính phủ nước nhà với tiền lương.○ Lợi nhuận của công ty và lợi tức nhận được từ việc cho công ty vay tiền.○ Chi tiêu cho góp vốn đầu tư và tiêu pha chính phủ nước nhà.

○ Tiêu dùng của dân cư và tiêu pha chính phủ nước nhà

MACRO_2_P1_83: Giả sử chính phủ nước nhà trợ cấp 1 tỷ VNĐ cho những hộ mái ấm gia đình, tiếp theo đó những hộ mái ấm gia đình đã dùng khoản tiền này mua thuốc y tế. Khi tính GDP Theo phong cách tiếp cận tiêu pha, thì khoản tiêu pha trên sẽ tiến hành tính vào:○ Chi tiêu shopping hoá và dịch vụ của chính phủ nước nhà.○ Trợ cấp của chính phủ nước nhà cho những hộ mái ấm gia đình.● Tiêu dùng của những hộ mái ấm gia đình.

○ Đầu tư của chính phủ nước nhà.

MACRO_2_P1_84: Nếu thu nhập quốc dân không đổi, thì thu nhập khả dụng tăng khi:○ Tiết kiệm tăng.● Thuế thu nhập giảm.○ Tiêu dùng tăng.

○ Tất cả những câu trên đều đúng.

MACRO_2_P1_85: Nếu GDP danh nghĩa tăng từ 8.000 tỉ trong năm cơ sở lên 8.400 tỉ trong năm tiếptheo, và GDP thực tiễn không đổi. Điều nào dưới đây sẽ đúng?○ Chỉ số kiểm soát và điều chỉnh GDP tăng từ 100 lên 110.● Giá cả của hàng sản xuất trong nước tăng trung bình 5%.○ CPI tăng trung bình 5%.

○ Mức giá không thay đổi.

MACRO_2_P1_86: Sự chênh lệch giữa tổng góp vốn đầu tư và góp vốn đầu tư ròng.○ Giống như sự rất khác nhau giữa GDP và thu nhập khả dụng.○ Giống như sự rất khác nhau giữa GDP và thu nhập khả dụng.○ Giống như chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu.

● Không phải những điều trên.

MACRO_2_P1_87: Câu nào dưới đây phản ánh đúng quan hệ giữa GNP và NNP?○ NNP to nhiều hơn GNP nếu mức giá giảm.○ NNP to nhiều hơn GNP nếu mức giá tăng.● NNP không thể to nhiều hơn GNP.

○ NNP luôn to nhiều hơn GNP.

MACRO_2_P1_88: Nếu GDP danh nghĩa là 4000 tỷ VNĐ trong năm 1 và 4300 tỷ VNĐ trong năm 2 và mức giá của năm 2 cao hơn năm 1, khi đó○ GDP thực tiễn năm 1 to nhiều hơn năm 2.○ GDP thực tiễn năm 2 to nhiều hơn năm 1.○ NNP thực tiễn năm 1 to nhiều hơn năm 2.

● Không đủ thông tin để kết luận.

MACRO_2_P1_89: Nếu GDP danh nghĩa là 4410 tỷ VNĐ và chỉ số kiểm soát và điều chỉnh GDP là 105, khi đó GDP thực tiễn là:○ 4630 tỷ VNĐ.○ 4000 tỷ VNĐ.● 4200 tỷ VNĐ.

○ 4515 tỷ VNĐ.

MACRO_2_P1_90: Điều nào dưới đây không phải là cách mà những hộ mái ấm gia đình sử dụng tiết kiệm chi phí của tớ?○ Cho chính phủ nước nhà vay tiền.○ Cho người quốc tế vay tiền.○ Cho những nhà góp vốn đầu tư vay tiền.

● Đóng thuế.

MACRO_2_P1_91: Nếu chỉ số giá tiêu dùng của năm 2004 là 129,5 (2000 là năm cơ sở), thì ngân sách sinh hoạt của năm 2004 đã tiếp tục tăng thêm:○ 129,5% so với năm 2000.● 29,5% so với năm 2000.○ 129,5% so với năm 2004.

○ 29,5% so với năm 2004.

MACRO_2_P1_92: Nếu chỉ số giá tiêu dùng của năm 2004 là 119 (2000 là năm cơ sở), thì ngân sách sinh hoạt của năm 2004 đã tiếp tục tăng thêm:○ 119% so với năm 2003.○ 19% so với năm 2003.○ 119% so với năm 2000.

● 19% so với năm 2000.

MACRO_2_P1_93: Nếu CPI của năm 2006 là 136,5 và tỉ lệ lạm phát của năm 2006 là 5%, thì CPI của năm 2005 là:○ 135○ 125○ 131,5.

● 130

MACRO_2_P1_94: Nếu chỉ số giá tiêu dùng là 120 năm 1994 và tỉ lệ lạm phát của năm 1995 là 10%, thì chỉ số giá tiêu dùng của năm 1995 là:○ 130● 132○ 144

○ 110

MACRO_2_P1_95: Nếu mức giá chung là 130 cho năm 2005 và 136,5 cho năm 2006, thì tỉ lệ lạm phát của năm 2006 là:● 5%.○ 6,5%.○ 36,5%.

○ Không thể tính được vì không biết năm cơ sở.

MACRO_2_P1_96: Điều nào sau này sẽ làm cho CPI tăng nhiều hơn nữa so với chỉ số kiểm soát và điều chỉnh GDP?○ Giá giáo trình tăng.○ Giá xe tăng mà quân đội mua tăng.● Giá xe máy được sản xuất ở Thái Lan và được bán ở Việt Nam tăng.

○ Giá máy kéo sản xuất tại Việt Nam tăng.

MACRO_2_P1_97: “Giỏ hàng hoá” được sử dụng để tính CPI gồm có:○ Nguyên vật tư được những doanh nghiệp mua.○ Tất cả những thành phầm được sản xuất trong nước.● Các thành phầm được người tiêu dùng điển hình mua.

○ Tất cả những thành phầm tiêu dùng.

MACRO_2_P1_98: Nếu lãi suất vay danh nghĩa là7% và tỉ lệ lạm phát là 3% thì lãi suất vay thực tiễn là:○ -4%.○ 3%.● 4%.

○ 10%.

MACRO_2_P1_99: Nếu tỉ lệ lạm phát là 8% và lãi suất vay thực tiễn là 3%, thì lãi suất vay danh nghĩa là:○ (3/8)%.○ 5%.● 11%.

○ -5%.

Phần 2: 99 câu

MACRO_2_P2_1: Nhận định nào sau này là đúng?○ Lãi suất thực tiễn bằng tổng của lãi suất vay danh nghĩa và tỉ lệ lạm phát.● Lãi suất thực tiễn bằng lãi suất vay danh nghĩa trừ đi tỉ lệ lạm phát.○ Lãi suất danh nghĩa bằng tỉ lệ lạm phát trừ đi lãi suất vay thực tiễn

○ Lãi suất danh nghĩa bằng lãi suất vay thực tiễn trừ đi tỉ lệ lạm phát.

MACRO_2_P2_2: CPI của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự ngày càng tăng 10% giá của nhóm hàng tiêu dùng nào dưới đây?○ Thiết bị và vật dụng mái ấm gia đình.● Thực phẩm.○ Y tế và giáo dục.

○ Tất cả những nhóm hàng trên đều phải có cùng một tác động.

MACRO_2_P2_3: Giả sử thu nhập hàng tháng của bạn tăng từ 5 triệu đồng lên 7 triệu đồng, trong lúc đó CPI tăng từ 110 lên 160. Nhìn chung mức sống của bạn đã● Giảm.○ Tăng.○ Không thay đổi.

○ Không thể kết luận vì không biết năm cơ sở.

MACRO_2_P2_4: Giả sử thu nhập hàng tháng của bạn tăng từ 5 triệu đồng lên 7 triệu đồng, trong lúc đó CPI tăng từ 110 lên 150. Nhìn chung mức sống của bạn đã○ Giảm.● Tăng.○ Không thay đổi.

○ Không thể kết luận vì không biết năm cơ sở.

MACRO_2_P2_5: Giả sử thu nhập hàng tháng của bạn tăng từ 5 triệu đồng lên 7 triệu đồng, trong lúc đó CPI tăng từ 110 lên 154. Nhìn chung mức sống của bạn đã○ Giảm.○ Tăng.● Không thay đổi.

○ Không thể kết luận vì không biết năm cơ sở.

MACRO_2_P2_6: Với tư cách là người đi vay bạn sẽ thích trường hợp nào sau này nhất?● Lãi suất danh nghĩa là 20% và tỉ lệ lạm phát là 25%.○ Lãi suất danh nghĩa là 15% và tỉ lệ lạm phát là 14%.○ Lãi suất danh nghĩa là 12% và tỉ lệ lạm phát là 9%.

○ Lãi suất danh nghĩa là 5% và tỉ lệ lạm phát là một trong%.

MACRO_2_P2_7: Với tư cách là người cho vay vốn ngân hàng bạn sẽ thích trường hợp nào sau này nhất?○ Lãi suất danh nghĩa là 20% và tỉ lệ lạm phát là 25%.○ Lãi suất danh nghĩa là 15% và tỉ lệ lạm phát là 14%.○ Lãi suất danh nghĩa là 12% và tỉ lệ lạm phát là 9%.

● Lãi suất danh nghĩa là 5% và tỉ lệ lạm phát là một trong%.

MACRO_2_P2_8: CPI của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự tăng giá 5% của nhóm hàng tiêu dùng nào dưới đây?○ Thiết bị và vật dụng mái ấm gia đình.● Thực phẩm.○ Lương thực.

○ Tất cả những nhóm hàng trên đều phải có cùng một tác động.

MACRO_2_P2_9: CPI của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự tăng giá 15% của nhóm hàng tiêu dùng nào dưới đây?○ Thiết bị và vật dụng mái ấm gia đình.● Thực phẩm.○ Y tế và giáo dục.

○ Tất cả những nhóm hàng trên đều phải có cùng một tác động.

MACRO_2_P2_10: CPI của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự tăng giá 5% của nhóm hàng tiêu dùng nào dưới đây?○ Thiết bị và vật dụng mái ấm gia đình.● Lương thực.○ Y tế và giáo dục.

○ Tất cả những nhóm hàng trên đều phải có cùng một tác động.

MACRO_2_P2_11: Giả sử tiền lương tối thiểu đã tiếp tục tăng từ 120 nghìn đồng vào năm 1993 lên 350 nghìn đồng vào năm 2005 trong lúc đó CPI tăng tương ứng từ 87,4 lên 172,7. Tiền lương tối thiểu thực tiễn của năm 2005 so với năm 1993 đã○ Giảm.● Tăng.○ Không thay đổi.

○ Không thể kết luận vì không biết năm cơ sở.

MACRO_2_P2_12: CPI của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự tăng giá 15% của nhóm hàng tiêu dùng nào sau này?○ May mặc, mũ nón, giày dép.○ Phương tiện đi lại, bưu điện.○ Văn hóa, thể thao và vui chơi.

● Lương thực, thực phẩm.

MACRO_2_P2_13: Yếu tố nào sau này ảnh hưởng đến mức sản lượng thực tiễn trong dài hạn?○ Mức phục vụ tiền tệ.● Cung về những yếu tố sản xuất.○ Cán cân thương mại quốc tế.

○ Tổng cầu của nền kinh tế thị trường tài chính.

MACRO_2_P2_14: Thước đo tốt về mức sống của người dân một nước là● GDP thực tiễn trung bình đầu người.○ GDP thực tiễn.○ GDP danh nghĩa trung bình đầu người.

○ Tỉ lệ tăng trưởng của GDP danh nghĩa trung bình đầu người.

MACRO_2_P2_15: Vận dụng quy tắc 70, nếu thu nhập của bạn tăng 10% một năm, thì thu nhập của bạn sẽ tăng gấp hai sau khoảng chừng● 7 năm.○ 10 năm.○ 70 năm.

○ 14 năm.

MACRO_2_P2_16: Chi phí thời cơ của tăng trưởng cao hơn trong tương lai là○ Sự giảm sút về góp vốn đầu tư hiện tại.○ Sự giảm sút về tiết kiệm chi phí hiện tại.● Sự giảm sút về tiêu dùng hiện tại.

○ Sự giảm sút về thuế.

MACRO_2_P2_17: Sự ngày càng tăng tác nhân nào sau này không làm tăng năng suất của một vương quốc?○ Vốn nhân lực trung bình một công nhân.○ Tư bản hiện vật trung bình một công nhân.● Lao động.

○ Tiến bộ công nghệ tiên tiến và phát triển.

MACRO_2_P2_18: Dầu mỏ là một ví dụ về○ Vốn nhân lực.○ Tư bản hiện vật.○ Tài nguyên vạn vật thiên nhiên hoàn toàn có thể tái tạo nên.

● Tài nguyên vạn vật thiên nhiên không thể tái tạo nên.

MACRO_2_P2_19: Trường hợp nào sau này là một ví dụ về góp vốn đầu tư trực tiếp ra quốc tế của Việt Nam?● Công ty Bến Thành xây dựng một nhà hàng quán ăn ở Mát-xcơ-va.○ Hãng phim truyền hình Việt Nam bán bản quyền của một phim cho một trường quay Nga.○ Công ty sản xuất ôtô Hoà Bình mua Cp của Toyota (Nhật Bản).

○ Câu 1 và 3 đúng.

MACRO_2_P2_20: Nhân tố nào dưới đây không làm tăng GDP trong dài hạn (chọn 2 đáp án đúng)?○ Công nhân được đào tạo và giảng dạy tốt hơn.● Tăng mức cung tiền.● Đầu tư thay thế bộ phận tư bản đã hao mòn.

○ Giảm thuế.

MACRO_2_P2_21: Câu nào dưới đây biểu thị tiến bộ công nghệ tiên tiến và phát triển?● Một nông dân phát hiện ra rằng trồng cây vào trong ngày xuân tốt hơn trồng vào trong ngày hè.○ Một nông dân mua thêm một máy kéo.○ Một nông dân thuê thêm lao động.

○ Một nông dân gửi con đến học tại trường ĐH nông nghiệp để sau này trở về thao tác trong trang trại mái ấm gia đình.

MACRO_2_P2_22: Điều nào dưới đấy là tác nhân hầu hết quyết định hành động mức sống của toàn bộ chúng ta?○ Mức độ thao tác chăm chỉ của toàn bộ chúng ta.○ Cung về tư bản vì toàn bộ những gì có mức giá trị đều do máy móc sản xuất ra.○ Cung về tài nguyên vạn vật thiên nhiên, vì chúng chỉ hạn chế.

● Năng suất của toàn bộ chúng ta, vì thu nhập của toàn bộ chúng ta chính bằng những gì toàn bộ chúng ta sản xuất ra.

MACRO_2_P2_23: Chính sách nào dưới đây có ít kĩ năng làm tăng vận tốc tăng trưởng của một vương quốc?○ Tăng tiêu pha cho giáo dục hiệp hội.● Dựng lên những rào cản riêng với việc nhập khẩu thành phầm từ quốc tế.○ Ổn định chính trị và đảm bảo quyền sở hữu tư nhân.

○ Giảm rào cản riêng với góp vốn đầu tư quốc tế.

MACRO_2_P2_24: Để nâng cao mức sống và cống hiến cho những người dân dân ở những nước đang tăng trưởng, chính phủ nước nhà tránh việc làm điều gì sau này?○ Thúc đẩy thương mại tự do.○ Khuyến khích tiết kiệm chi phí và góp vốn đầu tư.● Khuyến khích tăng dân số.

○ Khuyến khích nghiên cứu và phân tích và triển khai công nghệ tiên tiến và phát triển.

MACRO_2_P2_25: Để góp thêm phần nâng caomức sống và cống hiến cho những người dân dân ở những nước đang tăng trưởng, chính phủ nước nhà tránh việc làm điều gì sau này?○ Khuyến khích tiết kiệm chi phí và góp vốn đầu tư.○ Hạn chế tăng trưởng dân số.○ Khuyến khích những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt nghiên cứu và phân tích và triển khai.

● Dựng lên những rào cản thương mại như thuế quan và hạn ngạch.

MACRO_2_P2_26: Để nâng cao mức sống và cống hiến cho những người dân dân ở một nước nghèo, thì chính phủ nước nhà tránh việc làm điều gì sau này?○ Mở cửa và hội nhập kinh tế tài chính quốc tế.○ Khuyến khích tiết kiệm chi phí và góp vốn đầu tư.● Khuyến khích tăng dân số.

○ Phát triển giáo dục.

MACRO_2_P2_27: Để nâng cao mức sống và cống hiến cho những người dân dân của một vương quốc, thì chính phủ nước nhà nên làm điều gì sau này?○ Mở cửa và hội nhập kinh tế tài chính quốc tế.○ Khuyến khích tiết kiệm chi phí và góp vốn đầu tư.○ Phát triển giáo dục.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P2_28: Ví dụ về tài trợ Cp là○ Trái phiếu công ty.○ Trái phiếu địa phương.● Cổ phiếu.

○ Ngân hàng cho vay vốn ngân hàng tiền.

MACRO_2_P2_29: Rủi ro tín dụng thanh toán là○ Do trái phiếu có kỳ hạn.● Có thể không được hoàn trả tiền lãi hoặc vốn gốc.○ Bị đánh thuế thu nhập từ tiền lãi.

○ Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P2_30: Tiết kiệm quốc dân bằng● Tiết kiệm tư nhân + Tiết kiệm Chính phủ.○ Đầu tư + Tiêu dùng.○ GDP – Tiêu dùng.

○ GDP – Chi tiêu chính phủ nước nhà.

MACRO_2_P2_31: Tiết kiệm quốc dân bằng○ Tiết kiệm tư nhân + Thâm hụt ngân sách chính phủ nước nhà.○ Đầu tư + Tiêu dùng.● GDP tiêu dùng – Chi tiêu chính phủ nước nhà.

○ GDP – góp vốn đầu tư.

MACRO_2_P2_32: Nếu tiêu pha chính phủ nước nhà to nhiều hơn tổng thuế thu được thì (chọn 2 đáp án đúng)○ Chính phủ có thặng dư ngân sách.● Chính phủ có thâm hụt ngân sách.● Tiết kiệm chính phủ nước nhà sẽ âm.

○ Chính phủ ngày càng tăng tiết kiệm chi phí.

MACRO_2_P2_33: Nếu tiêu pha chính phủ nước nhà nhỏ hơn tổng thuế thu được thì● Chính phủ có thặng dư ngân sách.○ Chính phủ có thâm hụt ngân sách.○ Tiết kiệm chính phủ nước nhà sẽ âm.

○ Câu 2 và 3 đúng.

MACRO_2_P2_34: Nếu công chúng giảm tiêu dùng 1000 tỷ VNĐ và chính phủ nước nhà tăng tiêu pha 1000 tỷ VNĐ (những yếu tố khác không đổi), thì trường hợp nào sau này là đúng?○ Tiết kiệm quốc dân tăng và nền kinh tế thị trường tài chính sẽ tăng trưởng nhanh hơn.○ Tiết kiệm quốc dân giảm và nền kinh tế thị trường tài chính tăng trưởng chậm hơn.● Tiết kiệm quốc dân không thay đổi.

○ Chưa có đủ thông tin để kết luận về sự việc thay đổi của tiết kiệm chi phí quốc dân.

MACRO_2_P2_35: Nếu công chúng tăng tiêu dùng 500 tỷ VNĐ và chính phủ nước nhà giảm tiêu pha 500 tỷ VNĐ (những yếu tố khác không đổi), thì trường hợp nào sau này là đúng?○ Tiết kiệm quốc dân tăng và nền kinh tế thị trường tài chính sẽ tăng trưởngnhanh hơn.○ Tiết kiệm quốc dân giảm và nền kinh tế thị trường tài chính tăng trưởng chậm hơn.● Tiết kiệm quốc dân không thay đổi.

○ Chưa có đủ thông tin để kết luận về sự việc thay đổi của tiết kiệm chi phí quốc dân.

MACRO_2_P2_36: Chứng khoán nào trên thị trường tài chính có nhiều kĩ năng phải trả lãi suất vay cao nhất?○ Ttrái phiếu địa phương do UBND TP Hồ Chí Minh phát hành.○ Trái phiếu do chính phủ nước nhà Việt Nam phát hành.○ Trái phiếu do Vietcombank phát hành.

● Trái phiếu do một công ty mới xây dựng phát hành.

MACRO_2_P2_37: Đầu tư là○ Việc mua Cp và trái phiếu.● Việc mua thiết bị và xây dựng nhà xưởng.○ Việc toàn bộ chúng ta gửi tiền tiết kiệm chi phí vào ngân hàng nhà nước.

○ Tất cả những câu trên đúng.

MACRO_2_P2_38: Nếu người dân Việt Nam tiết kiệm chi phí nhiều hơn nữa do bi quan vào tình hình kinh tế tài chính tương lai, thì theo quy mô về thị trường vốn vay,○ Đường cung vốn dịch chuyển sang trái và lãi suất vay tăng.● Đường cung vốn dịch chuyển sang phải và lãi suất vay giảm.○ Đường cầu vốn dịch chuyển sang phải và lãi suất vay tăng.

○ Đường cầu vốn dịch chuyển sang trái và lãi suất vay giảm.

MACRO_2_P2_39: Nếu người Việt Nam tiết kiệm chi phí thấp hơn do sáng sủa vào tình hình kinh tế tài chính tương lai, thì điều gì xẩy ra trên thị trường vốn vay?○ Lãi suất thực tiễn giảm và góp vốn đầu tư giảm.○ Lãi suất thực tiễn giảm và góp vốn đầu tư tăng.● Lãi suất thực tiễn tăng và góp vốn đầu tư giảm.

○ Lãi suất thực tiễn tăng và góp vốn đầu tư tăng.

MACRO_2_P2_40: Nếu chính phủ nước nhà tăng thời hạn miễn thuế cho những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, thì theo quy mô về thị trường vốn vay,○ Đường cung vốn dịch chuyển sang phải và lãi suất vay tăng.○ Đường cung vốn dịch chuyển sang phải và lãi suất vay giảm.● Đường cầu vốn dịch chuyển sang phải và lãi suất vay tăng.

○ Đường cầu vốn dịch chuyển sang trái và lãi suất vay giảm.

MACRO_2_P2_41: Nếu chính phủ nước nhà giảm thời hạn miễn thuế cho những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, thì theo quy mô về thị trường vốn vay,○ Đường cung vốn dịch chuyển sang phải và lãi suất vay tăng.○ Đường cung vốn dịch chuyển sang phải và lãi suất vay giảm.○ Đường cầu vốn dịch chuyển sang phải và lãi suất vay tăng.

● Đường cầu vốn dịch chuyển sang trái và lãi suất vay giảm.

MACRO_2_P2_42: Những chủ trương nào của chính phủ nước nhà sẽ làm kinh tế tài chính tăng trưởng nhiều nhất○ Giảm thuế thu nhập từ tiết kiệm chi phí, miễn thuế cho những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư và giảm thâm hụt ngân sách chính phủ nước nhà.● Giảm thuế thu nhập từ tiết kiệm chi phí, miễn thuế cho những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, và tăng thâm hụt ngân sách chính phủ nước nhà.○ Tăng thuế thu nhập từ tiết kiệm chi phí, miễn thuế cho những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư và giảm thâm hụt ngân sách chính phủ nước nhà.

○ Tăng thuế thu nhập từ tiết kiệm chi phí, miễn thuế cho những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, và giảm thâm hụt ngân sách chính phủ nước nhà.

MACRO_2_P2_43: Theo quy mô về đồ thị thị trường vốn vay, tăng thâm hụt ngân sách khiến chính phủ nước nhà đi vay nhiều hơn nữa sẽ làm○ Dịch chuyển đường cầu vốn sang phải và làm tăng lãi suất vay.○ Dịch chuyển đường cầu vốn sang trái và làm giảm lãi suất vay.● Dịch chuyển đường cung vốn sang trái và làm tăng lãi suất vay.

○ Dịch chuyển đường cung vốn sang phải và làm giảm lãi suất vay.

MACRO_2_P2_44: Theo quy mô thị trường vốn vay, giảm thâm hụt ngân sách sẽ làm○ Dịch chuyển đường cầu vốn sang phải và làm tăng lãi suất vay.○ Dịch chuyển đường cầu vốn sang trái và làm giảm lãi suất vay.○ Dịch chuyển đường cung vốn sang trái và làm tăng lãi suất vay.

● Dịch chuyển đường cung vốn sang phải và làm giảm lãi suất vay.

MACRO_2_P2_45: Trong thông tin tài khoản thu nhập quốc dân, những thanh toán giao dịch thanh toán nào sau này sẽ là góp vốn đầu tư?○ Bạn mua 100 Cp của FPT.○ Bạn mua một máy tính của FPT cho con bạn để phục vụ việc học tập.● Công ty FPT xây dựng một nhà máy sản xuất mới để sản xuất máy tính.

○ Bạn ăn một quả táo.

MACRO_2_P2_46: Trong thông tin tài khoản thu nhập quốc dân, những thanh toán giao dịch thanh toán nào sau này sẽ là góp vốn đầu tư?○ Bạn dành 10 triệu đồng để sở hữ trái phiếu chính phủ nước nhà.○ Bạn dành 10 triệu đồng để sở hữ Cp của FPT.○ Một kho tàng trữ bảo tàng nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp mua một bức tranh của Picasso với giá 20 triệu USD.

● Gia đình bạn mua một căn hộ cao cấp phép mới xây.

MACRO_2_P2_47: Lãi suất của trái phiếu tùy từng○ Thời hạn.○ Tính rủi ro không mong muốn của trái phiếu.○ Chính sách thuế riêng với tiền lãi.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P2_48: Nhận định nào dưới đây về tiết kiệm chi phí quốc dân là sai?● Tiết kiệm quốc dân là tổng số gửi trong những NHTM.○ Tiết kiệm quốc dân là tổng của tiết kiệm chi phí tư nhân và tiết kiệm chi phí chính phủ nước nhà.○ Tiết kiệm quốc dân phản ánh phần thu nhập quốc dân còn sót lại sau khi chi cho tiêu dùng của những hộ mái ấm gia đình và tiêu pha chính phủ nước nhà.

○ Tiết kiệm quốc dân bằng góp vốn đầu tư tại trạng thái cân đối trong một nền kinh tế thị trường tài chính đóng.

MACRO_2_P2_49: Tiết kiệm chính phủ nước nhà có mức giá trị bằng○ Thuế cộng với khoản chuyển giao thu nhập của chính phủ nước nhà cho thành viên trừ đi shopping của chính phủ nước nhà.● Thuế trừ đi tiêu pha chính phủ nước nhà (gồm có cả chuyển giao thu nhập cho khu vực tư nhân và chi mua thành phầm & hàng hóa và dịch vụ).○ Thuế cộng với khoản chuyển giao thu nhập của chính phủ nước nhà cho thành viên cộng với shopping của chính phủ nước nhà.

○ Thâm hụt ngân sách của chính phủ nước nhà.

MACRO_2_P2_50: Tiết kiệm tư nhân tùy từng○ Thu nhập quốc dân.○ Thuế thu nhập thành viên.○ Chuyển giao thu nhập của chính phủ nước nhà cho những hộ mái ấm gia đình.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P2_51: Trong một nền kinh tế thị trường tài chính đóng, tiết kiệm chi phí bằng (chọn 2 đáp án đúng)● Tiết kiệm tư nhân + Tiết kiệm chính phủ nước nhà.○ Đầu tư + tiêu pha cho tiêu dùng.● GDP – tiêu dùng – Chi tiêu chính phủ nước nhà.

○ Chi tiêu cho tiêu dùng.

MACRO_2_P2_52: Trong một nền kinh tế thị trường tài chính đóng, tiết kiệm chi phí bằng○ Tiết kiệm tư nhân – Thâm hụt ngân sách chính phủ nước nhà.○ Đầu tư + Tiêu dùng.○ GDP – Tiêu dùng – Chi tiêu chính phủ nước nhà.

● Câu 1 và 3 đúng.

MACRO_2_P2_53: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng có Y = 5000; C = 500 +0,6(Y – T); T = 600; G = 1000; I = 2160 – 100r. Theo quy mô về thị trường vốn vay, lãi suất vay cân đối là○ 5%.○ 8%.○ 10%.

● 0.13

MACRO_2_P2_54: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng có Y = 5140; C = 500 +0,6(Y – T); T = 600; G = 1000; I = 1716 – 100r. Theo quy mô về thị trường vốn vay, lãi suất vay cân đối là○ 5%.● 8%.○ 10%.

○ 13%.

MACRO_2_P2_55: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng có Y = 5140; C = 500 +0,6(Y – T); T = 600; G = 1000; I = 1916 – 100r. Theo quy mô về thị trường vốn vay, lãi suất vay cân đối là○ 5%.○ 8%.● 10%.

○ 0.13

MACRO_2_P2_56: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng. Nếu GDP = 2000, C = 1200, T = 200, và G = 400, thì○ S = 200, I = 400.○ S = 400, I = 200.● S = I = 400.

○ S = I = 600

MACRO_2_P2_57: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng. Nếu Y = 1000, tiết kiệm chi phí bằng 200, T = 100, và G = 200 thì○ Tiết kiệm tư nhân bằng 100, C = 700.● Tiết kiệm tư nhân bằng 300, C = 600.○ Tiết kiệm tư nhân bằng C = 300.

○ Không phải những kết quả trên.

MACRO_2_P2_58: Nếu một nền kinh tế thị trường tài chính đóng có thu nhập là 2000 tỷ VNĐ, tiết kiệm chi phí quốc dân là 400 tỷ VNĐ; tiêu dùng là 1200 tỷ VNĐ và thuế là 500 tỷ VNĐ. Tiết kiệm chính phủ nước nhà sẽ là○ -100 tỷ VNĐ.○ -200 tỷ VNĐ.● 100 tỷ VNĐ.

○ 200 tỷ VNĐ.

MACRO_2_P2_59: Nếu một nền kinh tế thị trường tài chính đóng có thu nhập là 1000 tỷ VNĐ, tiết kiệm chi phí quốc dân là 200 tỷ VNĐ ; tiêu dùng là 600 tỷ VNĐ, thuế là 250 tỷ VNĐ. Tiết kiệm chính phủ nước nhà sẽ là○ -50 tỷ VNĐ.○ -100 tỷ VNĐ.● 50 tỷ VNĐ.

○ 100 tỷ VNĐ.

MACRO_2_P2_60: Theo quy mô thị trường vốn vay, nếu đường cung vốn vay rất dốc, chủ trương nào sau này có hiệu suất cao nhất trong việc khuyến khích tiết kiệm chi phí và góp vốn đầu tư?○ Giảm thuế cho những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư.● Giảm thâm hụt ngân sách.○ Tăng thâmhụt ngân sách.

○ Các câu trên đều sai.

MACRO_2_P2_61: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng. Giả sử chính phủ nước nhà đồng thời giảm thuế cho góp vốn đầu tư và miễn thuế đánh vào tiền lãi từ tiết kiệm chi phí trong lúc giữ cho cán cân ngân sách không thay đổi. Theo quy mô về thị trường vốn vay thì điều gì sẽ xẩy ra?○ Cả góp vốn đầu tư và lãi suất vay thực tiễn sẽ tăng.○ Cả góp vốn đầu tư và lãi suất vay thực tiễn sẽ giảm.○ Cả góp vốn đầu tư và lãi suất vay thực tiễn đều không thay đổi.

● Đầu tư sẽ tăng, nhưng lãi suất vay thực tiễn hoàn toàn có thể tăng, giảm hoặc không thay đổi.

MACRO_2_P2_62: Giả sử chính phủ nước nhà giảm thuế thu nhập thành viên 100 tỷ VNĐ và giảm tiêu pha 100 tỷ VNĐ. Theo quy mô về thị trường vốn vay cho một nền kinh tế thị trường tài chính đóng trong dài hạn, thì trường hợp nào sau này đúng?● Tiết kiệm tăng và nền kinh tế thị trường tài chính sẽ tăng trưởngnhanh hơn.○ Tiết kiệm giảm và nền kinh tế thị trường tài chính tăng trưởng chậm hơn.○ Tiết kiệm không đổi và tăng trưởng kinh tế tài chính không biến thành ảnh hưởng.

○ Chưa có đủ thông tin để kết luận về ảnh hưởng đến tiết kiệm chi phí.

MACRO_2_P2_63: Lực lượng lao động○ Bao gồm toàn bộ mọi người hoàn toàn có thể lao động.○ Không gồm có những người dân đang tìm việc.● Là tổng số người đang sẵn có việc và thất nghiệp.

○ Không gồm có những người dân trong thời điểm tạm thời mất việc.

MACRO_2_P2_64: Lực lượng lao động○ Bao gồm những người dân trưởng thành hoàn toàn có thể lao động.○ Không gồm có những người dân đang tìm việc.● Bao gồm những người dân trưởng thành có nhu yếu thao tác.

○ Chỉ gồm có những đang thao tác.

MACRO_2_P2_65: Mức thất nghiệp mà nền kinh tế thị trường tài chính thông thường phải chịu là○ Thất nghiệp do tiền lương hiệu suất cao.○ Thất nghiệp trong thời điểm tạm thời.○ Thất nghiệp chu kỳ luân hồi.

● Thất nghiệp tự nhiên.

MACRO_2_P2_66: Theo những nhà thống kê lao động, khi người vợ quyết định hành động ở trong nhà để chăm sóc mái ấm gia đình thì cô ta sẽ là○ Thất nghiệp.○ Có việc làm.● Không nằm trong nhân lực.

○ Công nhân vô vọng.

MACRO_2_P2_67: Sự kiện nào sau này làm tăng số người thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường tài chính?○ Một phụ nữ bỏ việc để ở trong nhà chăm sóc mái ấm gia đình.● Một công nhân bị đuổi việc do vi phạm kỉ luật lao động.○ Một người được nghỉ hưu theo chính sách.

○ Một người ngừng tìm việc do nhận thấy không còn thời cơ tìm kiếm được việc.

MACRO_2_P2_68: Sự kiện nào sau này làm giảm số người thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường tài chính?○ Một công nhân bị sa thải.○ Một nhân viên cấp dưới vừa mới được nghỉ hưu theo chính sách.○ Một sinh viên mới ra trường tìm kiếm được việc làm ngay.

● Một người đã tìm việc trong 4 tháng qua và vừa quyết định hành động thôi không tìm việc nữa để theo học một lớp đào tạo và giảng dạy nghề.

MACRO_2_P2_69: Tỉ lệ thất nghiệp được định nghĩa là○ Số người thất nghiệp chia cho số người dân có việc.○ Số người dân có việc chia cho dân số của nước đó.○ Số người thất nghiệp chia cho dân số của nước đó.

● Số người thất nghiệp chia cho nhân lực.

MACRO_2_P2_70: Giả sử một nước có dân số là 40 triệu người, trong số đó 18 triệu người dân có việc làm và 2 triệu người thất nghiệp. Tỉ lệ thất nghiệp của nước này là bao nhiêu?○ 11%.○ 8%.○ 5%.

● 0.1

MACRO_2_P2_71: Giả sử một nước có dân số là 20 triệu người, trong số đó 8 triệu người dân có việc làm và 1 triệu người thất nghiệp. Lực lượng lao động của nước này là bao nhiêu?○ 11 triệu.○ 20 triệu.● 9 triệu.

○ 8 triệu.

MACRO_2_P2_72: Giả sử một nước có dân số là 20 triệu người, trong số đó 9 triệu người dân có việc làm và 1 triệu người thất nghiệp. Tỉ lệ thất nghiệp của nước này là bao nhiêu?○ 5%.● 10%.○ 11%.

○ Không phải những kết quả trên.

MACRO_2_P2_73: Những người nào sau này sẽ là thất nghiệp○ Một người đang thao tác nhưng muốn được nghỉ phép khi cuộc khảo sát về thất nghiệp tiến hành.○ Một sinh viên đang tìm một việc làm thêm suốt cả tháng qua.○ Một kế toán có chứng từ CPA không thể tìm kiếm được việc và quyết định hành động ngừng tìm việc.

● Một người mới bỏ việc và đang nộp hồ sơ để tuyển dụng vào một trong những việc làm mới.

MACRO_2_P2_74: Nếu bạn đang không còn việc làm chính bới bạn đã bỏ việc làm cũ và đang đi tìm kiếm một việc làm tốt hơn, những nhà kinh tế tài chính xếp bạn vào nhóm● Thất nghiệp trong thời điểm tạm thời.○ Thất nghiệp chu kỳ luân hồi.○ Thất nghiệp cơ cấu tổ chức triển khai.

○ Thất nghiệp theo lí thuyết cổ xưa.

MACRO_2_P2_75: Những người thất nghiệp do thiếu những kỹ năng lao động mà thị trường đang cần phải gọi là○ Thất nghiệp trong thời điểm tạm thời.○ Thất nghiệp chu kỳ luân hồi.● Thất nghiệp cơ cấu tổ chức triển khai.

○ Thất nghiệp theo lý thuyết cổ xưa.

MACRO_2_P2_76: Loại thất nghiệp nào sau này là vì tiền lương được ấn định cao hơn mức cân đối thị trường?○ Thất nghiệp cơ cấu tổ chức triển khai.○ Thất nghiệp trong thời điểm tạm thời.○ Thất nghiệp chu kỳ luân hồi.

● Thất nghiệp theo lí thuyết cổ xưa.

MACRO_2_P2_77: 2 loại thất nghiệp nào sau này tồn tại trong cả những lúc tiền lương ở tại mức cân đối?● Thất nghiệp cơ cấu tổ chức triển khai.○ Thất nghiệp do tiền lương hiệu suất cao.● Thất nghiệp trong thời điểm tạm thời.

○ Thất nghiệp theo chu kì.

MACRO_2_P2_78: Ai trong số những người dân sau này sẽ là thất nghiệp chu kỳ luân hồi?○ Một người nông dân bị mất ruộng và trở thành thất nghiệp cho tới khi anh ta được đào tạo và giảng dạy lại.○ Một công nhân thao tác trong ngành thuỷ sản đang tìm kiếm một việc làm tốt hơn ở gần nhà.○ Một công nhân trong ngành thép tạm bị nghỉ việc nhưng anh ta kỳ vọng sớm được gọi trở lại.

● Một nhân viên cấp dưới văn phòng bị mất việc khi nền kinh tế thị trường tài chính lâm vào cảnh suy thoái và khủng hoảng.

MACRO_2_P2_79: Ai trong số những người dân sau này sẽ là thất nghiệp cơ cấu tổ chức triển khai?● Một người nông dân bị mất ruộng và trở thành thất nghiệp cho tới khi anh ta được đào tạo và giảng dạy lại.○ Một công nhân thao tác trong ngành thuỷ sản đang tìm kiếm một việc làm tốt hơn ở gần nhà.○ Một công nhân trong ngành thép tạm bị nghỉ trong thời điểm tạm thời do nhà máy sản xuất đang lắp đặt thiết bị mới.

○ Một nhân viên cấp dưới văn phòng bị mất việc khi nền kinh tế thị trường tài chính lâm vào cảnh suy thoái và khủng hoảng.

MACRO_2_P2_80: Ai trong số những người dân sau này sẽ là thất nghiệp trong thời điểm tạm thời?○ Một người nông dân bị mất ruộng và trở thành thất nghiệp cho tới khi anh ta được đào tạo và giảng dạy lại.● Một công nhân thao tác trong ngành thuỷ sản đang tìm kiếm một việc làm tốt hơn ở gần nhà.○ Một công nhân trong ngành thép tạm bị nghỉ việc trong 2 tuần do nhà máy sản xuất đang lắp đặt thiết bị mới.

○ Một nhân viên cấp dưới văn phòng bị mất việc khi nền kinh tế thị trường tài chính lâm vào cảnh suy thoái và khủng hoảng.

MACRO_2_P2_81: Nguyên nhân nào dưới đây gây ra thất nghiệp chu kỳ luân hồi?○ Thất nghiệp tăng là vì sự thu hẹp của ngành dệt may và sự mở rộng của ngành công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin.○ Thất nghiệp tăng là vì tiền lương thực tiễn được qui định cao hơn mức cân đối thị trường lao động.● Thất nghiệp tăng là vì sự suy giảm của tổng cầu.

○ Các thành viên thay đổi việc làm của tớ.

MACRO_2_P2_82: Nguyên nhân nào dưới đây gây ra thất nghiệp cơ cấu tổ chức triển khai?● Thất nghiệp tăng là vì sự thu hẹp của ngành dệt may và sự mở rộng của ngành công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin.○ Thất nghiệp tăng là vì tiền lương thực tiễn được qui định cao hơn mức cân đối thị trường lao động.○ Thất nghiệp tăng là vì sự suy giảm của tổng cầu.

○ Các thành viên thay đổi việc làm của tớ.

MACRO_2_P2_83: Nguyên nhân nào dưới đây gây ra thất nghiệp theo lí thuyết cổ xưa?○ Thất nghiệp tăng là vì sự thu hẹp của ngành dệt may và sự mở rộng của ngành công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin.● Thất nghiệp tăng là vì tiền lương thực tiễn được qui định cao hơn mức cân đối thị trường lao động.○ Thất nghiệp tăng là vì sự suy giảm của tổng cầu.

○ Các thành viên thay đổi việc làm của tớ.

MACRO_2_P2_84: Ai trong số những người dân sau này sẽ là thất nghiệp trong thời điểm tạm thời? Một công nhân ngành thép○ Mất việc do sự thay đổi của công nghệ tiên tiến và phát triển.● Bỏ việc và đang đi tìm một việc làm tốt hơn.○ Quyết định ngừng thao tác để trở thành sinh viên chính qui của một trường ĐH.

○ Bỏ việc để ở trong nhà chăm sóc mái ấm gia đình.

MACRO_2_P2_85: Nếu tiền lương được qui định cao hơn mức tiền lương cân đối thì nền kinh tế thị trường tài chính sẽ xuất hiện● Thất nghiệp theo lý thuyết cổ xưa.○ Thất nghiệp trong thời điểm tạm thời.○ Thất nghiệp chu kỳ luân hồi.

○ Thất nghiệp cơ cấu tổ chức triển khai.

MACRO_2_P2_86: Tăng cung tiền có tác động yếu đến tổng cầu khi (chọn 2 đáp án đúng)● Đầu tư ít co dãn với việc thay đổi của lãi suất vay.○ Cầu tiền ít co dãn với việc thay đổi của lãi suất vay.● MPC nhỏ.

○ Đầu tư co dãn theo lãi suất vay.

MACRO_2_P2_87: Điều nào sau này không phải là lí do làm cho tiềm năng thất nghiệp bằng không là không thực tiễn và hoàn toàn có thể không đáng mong ước?○ Cần có thời hạn để việc làm và công nhân khớp nhau.● Sẽ là vô nhân đạo nếu buộc người già phải thao tác.○ Luật tiền lương tối thiểu, hạn chế những thời cơ thao tác.

○ Một số người thất nghiệp không sẵn sàng đồng ý những việc làm sẵn có.

MACRO_2_P2_88: Với L là nhân lực, E là số lao động có việc làm, và U là số lao động thất nghiệp, thì tỉ lệ thất nghiệp được xem bằng○ (L-E)/L.○ U/L.○ 1-(E/L).

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P2_89: Thị trường lao động có hiện tượng kỳ lạ dư cầu khi○ Mức tiền lương thực tiễn cao hơn mức tiền lương cân đối thị trường lao động.● Mức tiền lương thực tiễn thấp hơn mức tiền lương cân đối thị trường lao động.○ Nhiều người tham gia vào nhân lực hơn.

○ Nhiều người bị sa thải.

MACRO_2_P2_90: Thất nghiệp vẫn tồn tại ở trạng thái toàn dụng nhân công chính bới○ Một số người trưởng thành không hoàn toàn có thể lao động.● Mọi người cần thời hạn để tìm việc và trong nền kinh tế thị trường tài chính luôn xuất hiện sự sự không ăn khớp giữa cung và cầu lao động theo ngành, nghề, địa phận.○ Sự dịch chuyển theo chu kỳ luân hồi là yếu tố không tránh khỏi.

○ Có những người dân trưởng thành không còn nhu yếu tìm việc.

MACRO_2_P2_91: Điều nào sau này không phải là ngân sách của thất nghiệp?● Bạn có nhiều thời hạn để nâng cao trình độ trình độ và tìm kiếm những thông tin về việc làm mới.○ Giảm sút sản lượng và thu nhập.○ Kĩ năng lao động bị xói mòn khi thất nghiệp kéo dãn.

○ Sự ức chế về tinh thần.

MACRO_2_P2_92: Chính sách nào dưới đây của chính phủ nước nhà sẽ giảm được thất nghiệp cơ cấu tổ chức triển khai?● Mở rộng những khoá đào tạo và giảng dạy lại nghề cho những công nhân mất việc để thích phù thích hợp với nhu yếu mới của thị trường.○ Giảm tiền lương tối thiểu.○ Phổ biến rộng tự do thông tin về những việc làm đang cần tuyển người làm.

○ Câu 1 và 3 đúng.

MACRO_2_P2_93: Chính sách nào dưới đây của chính phủ nước nhà sẽ giảm được thất nghiệp trong thời điểm tạm thời?○ Mở rộng cáckhoá đào tạo và giảng dạy lại nghề cho những công nhân mất việc để thích phù thích hợp với nhu yếu mới của thị trường.○ Giảm tiền lương tối thiểu.● Phổ biến rộng tự do thông tin về những việc làm đang cần tuyển người làm.

○ Không phải những chủ trương trên.

MACRO_2_P2_94: Chính sách nào dưới đây của chính phủ nước nhà sẽ giảm được thất nghiệp theo lí thuyết cổ xưa?○ Mở rộng những khoá đào tạo và giảng dạy nghề phù phù thích hợp với nhu yếu thị trường.● Giảm tiền lương tối thiểu.○ Phổ biến rộng tự do thông tin về những việc làm đang cần tuyển người làm.

○ Câu 1 và 3 đúng.

MACRO_2_P2_95: Trợ cấp thất nghiệp có Xu thế làm tăng thất nghiệp trong thời điểm tạm thời do○ Làm cho công nhân mất việc cảm thấy cấp bách hơn trong việc tìm kiếm việc làm mới.○ Buộc công nhân phải đồng ý ngay việc làm thứ nhất mà người ta nhận được.○ Làm cho những doanh nghiệp phải rất là thận trọng trong việc sa thải công nhân.

● Làm giảm áp lực đè nén phải tìm việc để sở hữu thu nhập trang trải cho môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của những người dân bị thất nghiệp.

MACRO_2_P2_96: Biện pháp nào dưới đây có hiệu suất cao trong việc giảm tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên?○ Tăng tiền lương tối thiểu.○ Thực hiện chủ trương tài khoá và tiền tệ mở rộng.● Trợ cấp cho những chương trình đào tạo và giảng dạy lại và tương hỗ cho công nhân đến thao tác ở những vùng xa và vùng sâu.

○ Tăng trợ cấp thất nghiệp.

MACRO_2_P2_97: Biện pháp nào dưới đây có hiệu suất cao trong việc giảm thất nghiệp chu kỳ luân hồi?○ Tăng tiền lương tối thiểu.● Thực hiện chủ trương tài khoá và tiền tệ mở rộng.○ Trợ cấp cho những chương trình đào tạo và giảng dạy lại và tương hỗ cho công nhân đến thao tác ở những vùng xa và vùng sâu.

○ Tăng trợ cấp thất nghiệp.

MACRO_2_P2_98: Luật tiền lương tối thiểu có khuynh hướng○ Tạo ra nhiều thất nghiệp hơn trong thị trường lao động tay nghề cao so với trong thị trường lao động giản đơn.● Tạo ra nhiều thất nghiệp hơn trong thị trường lao động giản đơn so với trong thị trường lao động tay nghề cao.○ Không tác động đến thất nghiệp nếu nó cao hơn mức lương cân đối thị trường lao động.

○ Trợ giúp toàn bộ thanh niên bởi họ nhận được tiền lương cao hơn so với khi họ tự xoay sở.

MACRO_2_P2_99: Luật tiền lương tối thiểu có khuynh hướng○ Không tác động đến thất nghiệp nếu nó cao hơn mức lương cân đối.● Tạo ra nhiều thất nghiệp hơn cho những lao động trẻ không còn bằng ĐH so với lao động trẻ có bằng ĐH.○ Tạo ra nhiều thất nghiệp hơn cho những lao động trẻ có bằng ĐH so với những lao động trẻ không còn bằng ĐH.

○ Trợ giúp toàn bộ thanh niên bởi họ nhận được tiền lương cao hơn so với khi họ tự xoay sở.

Phần 3: 99 câu

MACRO_2_P3_1: Công đoàn có Xu thế làm tăng chênh lệch tiền lương giữa người trong cuộc và người ngoài cuộc do làm:● Tăng tiền lương trong khu vực có công đoàn, điều hoàn toàn có thể dẫn tới hiện tượng kỳ lạ tăng cung về lao động trong khu vực không còn công đoàn.○ Tăng tiền lương trong khu vực có công đoàn, điều hoàn toàn có thể dẫn tới hiện tượng kỳ lạ giảm cung về lao động trong khu vực không còn công đoàn○ Giảm cầu về công nhân trong khu vực có công đoàn.

○ Tăng cầu về công nhân trong khu vực có công đoàn.

MACRO_2_P3_2: Nhận định nào sau này về lý thuyết tiền lương hiệu suất cao là đúng?○ Đó là mức tiền lương do chính phủ nước nhà quy định doanh nghiệp trả lương cho công nhân càng thấp càng tốt.○ Việc trả tiền lương cao hơn mức cân đối thị trường tạo ra rủi ro không mong muốn về đạo đức vì nó làm cho công nhân trở nên vô trách nhiệm.○ Việc trả tiền lương cao hơn mức cân đối thị trường hoàn toàn có thể cải tổ sức khoẻ, giảm sút vận tốc thay thế, nâng cao chất lượng và nỗ lực của công nhân.

● Việc trả tiền lương theo mức cân đối thị trường hoàn toàn có thể cải tổ sức khoẻ, giảm sút vận tốc thay thế, nâng cao chất lượng và nỗ lực của công nhân.

MACRO_2_P3_3: Chính sách nào sau này của chính phủ nước nhà không thể giảm được tỉ lệ thất nghiệp?○ Thành lập những TT trình làng việc làm.○ Hỗ trợ kinh phí góp vốn đầu tư cho những chương trình đào tạo và giảng dạy lại những công nhân bị thất nghiệp.○ Giảm tiền lương tối thiểu.

● Tăng trợ cấp thất nghiệp.

MACRO_2_P3_4: Chính sách nào dưới đây của chính phủ nước nhà sẽ làm tăng thất nghiệp trong thời điểm tạm thời?○ Mở rộng những chương trình đào tạo và giảng dạy nghề.● Tăng trợ cấp thất nghiệp.○ Giảm tiền lương tối thiểu.

○ Phổ biến rộng tự do thông tin về những việc làm cần tuyển người làm.

MACRO_2_P3_5: Thất nghiệp trong thời điểm tạm thời không phát sinh trong trường hợp nào dưới đây?○ Sinh viên mới tốt nghiệp đi tìm việc làm.○ Một số doanh nghiệp bị phá sản.○ Một số công nhân từ bỏ việc làm hiện tại để tìm việc làm mới.

● Các công nhân từ bỏ những việc làm hiện tại và thôi không tìm việc nữa.

MACRO_2_P3_6: Thất nghiệp theo lí thuyết cổ xưa xuất hiện khi:○ Tiền lương hoàn toàn linh hoạt.● Các việc làm chỉ hạn chế.○ Cầu về lao động vượt quá cung về lao động tại mức lương hiện hành.

○ Thị trường lao động là đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất.

MACRO_2_P3_7: Các nhà kinh tế tài chính tin rằng sự cứng nhắc của tiền lương hoàn toàn có thể là vì:○ Công đoàn○ Luật về tiền lương tối thiểu.○ Tiền lương hiệu suất cao.

● Tất cả những câu trên đều đúng

MACRO_2_P3_8: Theo lý thuyết về tiền lương hiệu suất cao, điều nào dưới đây không phải là nguyên nhân làm cho năng suất cao hơn đi cùng với tiền lương cao hơn?○ Tiền lương cao hơn được cho phép công nhân mua được thức ăn giàu dinh dưỡng hơn.○ Tiền lương cao hơn thu hút được những công nhân có rất chất lượng hơn.○ Tiền lương cao hơn hoàn toàn có thể làm tăng nỗ lực của công nhân do làm tăng nguồn lực vốn mất việc.

● Tiền lương cao hơn chuyển công nhân vào những thang thuế cao hơn, do đó họ cần thao tác tích cực hơn để duy trì mức thu nhập sau thuế như cũ.

MACRO_2_P3_9: Trong quy mô AS-AD, đường tổng cầu phản ánh quan hệ giữa:○ Tổng tiêu pha thực tiễn và GDP thực tiễn.○ Thu nhập thực tiễn và GDP thực tiễn.● Mức giá chung và tổng lượng cầu.

○ Mức giá chung và GDP danh nghĩa.

MACRO_2_P3_10: Trong quy mô AS-AD, đường tổng cung phản ánh quan hệ giữa:○ Tổng tiêu pha thực tiễn và GDP thực tiễn.○ Thu nhập thực tiễn và GDP thực tiễn.● Mức giá chung và tổng lượng cung.

○ Mức giá chung và GDP danh nghĩa.

MACRO_2_P3_11: Biến nào sau này hoàn toàn có thể thay đổi mà không làm dịch chuyển đường tổng cầu:○ Lãi suất.● Mức giá chung.○ Thuế thu nhập.

○ Cung tiền.

MACRO_2_P3_12: Biến nào sau này hoàn toàn có thể thay đổi mà không làm dịch chuyển đường tổng cung:○ Giánhiên liệu nhập khẩu.● Mức giá chung.○ Thuế đánh vào nguyên vật tư.

○ Tiền công.

MACRO_2_P3_13: Mọi thứ khác không đổi, sự tăng thêm của mức giá nghĩa là:○ Đường tổng cầu dịch trái.○ Đường tổng cầu dịch phải.○ Sẽ có sự di tán xuống phía dưới dọc một đường tổng cầu.

● Sẽ có sự di tán lênp hía trên dọc một đường tổng cầu

MACRO_2_P3_14: Mọi thứ khác không đổi, sự cắt giảm mức giá nghĩa là:○ Đường tổng cầu dịch phải.○ Đường tổng cầu dịch trái.● Sẽ có sự di tán xuống phía dưới dọc một đường tổng cầu.

○ Sẽ có sự di tán lên phía trên dọc một đường tổng cầu.

MACRO_2_P3_15: Mọi thứ khác không đổi, sự tăng thêm của mức giá cónghĩa là:○ Đường tổng cung dịch phải.○ Đường tổng cung dịch trái.○ Sẽ có sự di tán xuống phía dưới dọc một đường tổng cung.

● Sẽ có sự di tán lên phía trên dọc một đường tổng cung.

MACRO_2_P3_16: Mọi thứ khác không đổi, sự cắt giảm mức giá nghĩa là:○ Đường tổng cung dịch phải.○ Đường tổng cung dịch trái.● Sẽ có sự di tán xuống phía dưới dọc một đường tổng cung.

○ Sẽ có sự di tán lên phía trên dọc một đường tổng cung.

MACRO_2_P3_17: Mọi thứ khác không đổi, sự tăng thêm của cung tiền danh nghĩa nghĩa là:● Đường tổng cầu dịch phải.○ Đường tổng cầu dịch trái.○ Sẽ có sự di tán xuống phía dưới dọc một đường tổng cầu.

○ Sẽ có sự di tán xuống lên phía trên dọc một đường tổng cầu.

MACRO_2_P3_18: Mọi thứ khác không đổi, sự cắt giảm cung tiền danh nghĩa nghĩa là:○ Đường tổng cầu dịch phải.● Đường tổng cầu dịch trái.○ Sẽ có sự di tán xuống phía dưới dọc một đường tổng cầu.

○ Sẽ có sự di tán xuống lên phía trên dọc một đường tổng cầu.

MACRO_2_P3_19: Chính sách tài khoá và tiền tệ thắt chặt sẽ làm cho:○ Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải.○ Đường tổng cung dịch chuyển sang trái.● Đường tổng cầu dịch chuyển sang trái

○ Đường tổng cung dịch chuyển sang phải.

MACRO_2_P3_20: Chính sách tài khoá và tiền tệ mở rộng sẽ làm cho:● Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải.○ Đường tổng cung dịch chuyển sang trái.○ Đường tổng cầu dịch chuyển sang trái

○ Đường tổng cung dịch chuyển sang phải.

MACRO_2_P3_21: Các nhà hoạch định chủ trương được gọi là đã “thích ứng” với một cú sốc cung bất lợi nếu họ:● Tăng tổng cầu và làm giá tăng hơn thế nữa.○ Làm giảm tổng cầu và làm giá giảm.○ Làm giảm tổng cung thời hạn ngắn

○ Để nền kinh tế thị trường tài chính tự kiểm soát và điều chỉnh.

MACRO_2_P3_22: Cú sốc cung có lợi là những thay đổi trong nền kinh tế thị trường tài chính:○ Làm dịch chuyển đường tổng cung thời hạn ngắn sang trái kéo theo hiện tượng kỳ lạ lạm phát đi kèm theo suy thoái và khủng hoảng.○ Làm đường tổng cung thời hạn ngắn dịch chuyển sang phải đồng thời làm tăng tỉ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường tài chính.● Làm đường tổng cung thời hạn ngắn dịch chuyển sang phải đồng thời làm giảm tỉ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường tài chính.

○ Làm đường tổng cung thời hạn ngắn dịch chuyển sang phải đồng thời làm tăng tỉ lệ lạm phát trong nền kinh tế thị trường tài chính.

MACRO_2_P3_23: Cú sốc cung bất lợi là những thay đổi trong nền kinh tế thị trường tài chính:● Làm dịch chuyển đường tổng cung thời hạn ngắn sang trái kéo theo hiện tượng kỳ lạ lạm phát đi kèm theo suy thoái và khủng hoảng.○ Làm đường tổng cung thời hạn ngắn dịch chuyển sang phải đồng thời làm tăng tỉ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường tài chính.○ Làm đường tổng cung thời hạn ngắn dịch chuyển sang phải đồng thời làm giảm tỉ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường tài chính.

○ Làm đường tổng cung thời hạn ngắn dịch chuyển sang phải đồng thời làm tăng tỉ lệ lạm phát trong nền kinh tế thị trường tài chính.

MACRO_2_P3_24: Đường tổng cung thời hạn ngắn được xây dựng nhờ vào giả thiết:○ Mức giá cố định và thắt chặt.● Giá những yếu tố sản xuất cố định và thắt chặt.○ Sản lượng cố định và thắt chặt.

○ Lợi nhuận cố định và thắt chặt.

MACRO_2_P3_25: Độ dốc của đường tổng cung thời hạn ngắn có Xu thế:○ Giảm khi sản lượng tăng.○ Không thay đổi khi sản lượng tăng.● Tăng khi sản lượng tăng.

○ Cả 3 ý kiến trên.

MACRO_2_P3_26: Đường tổng cung thời hạn ngắn có Xu thế tương đối thoải ở tại mức sản lượng thấp chính bới:○ Nhu cầu về tiêu dùng ít co dãnvới giá cả ở tại mức sản lượng thấp.● Các doanh nghiệp có những nguồn lực chưa sử dụng.○ Lợi nhuận thông thường cao ở phần này của đường tổng cung do đó những doanh nghiệp sẵn sàng mở rộng sản xuất.

○ Sản lượng cố định và thắt chặt.

MACRO_2_P3_27: Đường tổng cung thẳng đứng hàm ý rằng:● Tăng mức giá sẽ không còn ảnh hưởng đến mức sản lượng của nền kinh tế thị trường tài chính.○ Tăng giá sẽ tiến hành cho phép nền kinh tế thị trường tài chính đạt được một mức sản lượng cao hơn.○ Tăng giá sẽ khuyến khích thay đổi công nghệ tiên tiến và phát triển và do vậy là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tài chính.

○ Đường tổng cung dài hạn không bao giờ thay đổi vị trí.

MACRO_2_P3_28: Một nguyên do làm cho đường tổng cầu có độ dốc âm là:○ Mọi người chuyển sang mua thành phầm thay thế khi giá cả của một loại hàng nào này mà người ta đang tiêu dùng tăng.○ Giống với nguyên do làm cho đường cầu riêng với một món đồ rõ ràng có độ dốc âm.● Dân cư trở nên khá giả hơn khi mức giá giảm và sẵn sàng mua nhiều hàng hơn.

○ Khi mức giá trong nước tăng, mọi người sẽ chuyển từ shopping ngoại sang shopping sản xuất trong nước.

MACRO_2_P3_29: Theo hiệu ứng lãi suất vay, đường tổng cầu dốc xuống chính bới:○ Mức giá thấp hơn làm tăng giá trị lượng tiền sở hữu và tiêu dùng tăng thêm.○ Mức giá thấp hơn làm hạ thấp giá trị lượng tiền nắmgiữ và tiêu dùng giảm sút.● Mức giá thấp hơn làm giảm lượng tiền cần giữ, làm tăng lượng cho vay vốn ngân hàng, lãi suất vay giảm và tiêu pha cho góp vốn đầu tư tăng thêm.

○ Mức giá thấp hơn làm tăng lượng tiền cần giữ, làm giảm lượng cho vay vốn ngân hàng, lãi suất vay tăng và tiêu pha góp vốn đầu tư giảm.

MACRO_2_P3_30: Theo hiệu ứng lãi suất vay, đường tổng cầu dốc xuống chính bới:○ Mức giá cao hơn làm tăng giá trị lượng tiền sở hữu và tiêu dùng tăng thêm.○ Mức giá cao hơn làm hạ thấp giá trị lượng tiền nắmgiữ và tiêu dùng giảm sút.○ Mức giá cao hơn làm giảm lượng tiền cần giữ, làm tăng lượng cho vay vốn ngân hàng, lãi suất vay giảm và tiêu pha cho góp vốn đầu tư tăng.

● Mức giá cao hơn làm tăng lượng tiền cần giữ, làm giảm lượng cho vay vốn ngân hàng, lãi suất vay tăng và tiêu pha cho góp vốn đầu tư giảm.

MACRO_2_P3_31: Theo hiệu ứng của cải, đường tổng cầu dốc xuống chính bới:● Mức giá thấp hơn làm tăng giá trị lượng tiền sở hữu và tiêu dùng tăng thêm.○ Mức giá thấp hơn làm hạ thấp giá trị lượng tiền nắmgiữ và tiêu dùng giảm sút.○ Mức giá thấp hơn làm tăng lượng tiền sở hữu, làm giảm lượng cho vay vốn ngân hàng, lãi suất vay tăng và tiêu pha góp vốn đầu tư giảm sút.

○ Mức giá thấp hơn làm giảm lượng tiền cần giữ, làm tăng lượng cho vay vốn ngân hàng, lãi suất vay giảm và tiêu pha cho góp vốn đầu tư tăng thêm

MACRO_2_P3_32: Theo hiệu ứng của cải, đường tổng cầu dốc xuống chính bới:○ Mức giá cao hơn làm tăng giá trị lượng tiền sở hữu và tiêu dùng tăng thêm.● Mức giá cao hơn làm hạ thấp giá trị lượng tiền sở hữu và tiêu dùng giảm sút.○ Mức giá cao hơn làm tăng lượng tiền cần giữ, làm giảm lượng cho vay vốn ngân hàng, lãi suất vay tăng và tiêu pha cho góp vốn đầu tư giảm.

○ Mức giá cao hơn làm giảm lượng tiền cầngiữ, làm tăng lượng cho vay vốn ngân hàng, lãi suất vay giảm và tiêu pha cho góp vốn đầu tư tăng.

MACRO_2_P3_33: Theo hiệu ứng tỉ giá hối đoái, đường tổng cầu dốc xuống chính bới:○ Mức giá thấp hơn làm giảm lượng tiền cần giữ, làm tăng lượng cho vay vốn ngân hàng, lãi suất vay giảm và tiêu pha cho góp vốn đầu tư tăng thêm.○ Mức giá thấp hơn làm tăng lượng tiền sở hữu, làm giảm lượng cho vay vốn ngân hàng, lãi suất vay tăng và tiêu pha góp vốn đầu tư giảm sút.● Mức giá của nước A trở nên thấp hơn làm cho những người dân quốc tế mua nhiều hàng của nước A hơn.

○ Mức giá của nước A trở nên thấp hơn làm cho những người dân quốc tế mua ít hàng của nước A hơn.

MACRO_2_P3_34: Theo hiệu ứng tỉ giá hối đoái, đường tổng cầu dốc xuống chính bới:○ Mức giá cao hơn làm tăng giá trị lượng tiền sở hữu và tiêu dùng tăng thêm.○ Mức giá cao hơn làm hạ thấp giá trị lượng tiền sở hữu và tiêu dùng giảm sút.● Mức giá trong nước cao hơn làm cho một số trong những người dân tiêu dùng chuyển từ shopping nội sang shopping ngoại.

○ Mức giá trong nước cao hơn làm cho một số trong những người dân tiêu dùng chuyển từ shopping ngoại sang shopping nội.

MACRO_2_P3_35: Yếu tố nào sau này không phải là nguyên do lý giải đường tổng cầu dốc xuống?○ Hiệu ứng của cải.○ Hiệu ứng lãi suất vay.○ Hiệu ứng tỉ giá hối đoái.

● Sự thay đổi những biến danh nghĩa không tác động đến những biến thực tiễn.

MACRO_2_P3_36: Trong quy mô AS-AD, 2 điều nào sau này hoàn toàn có thể làm cho đường AD dịch chuyển sang phải?● Giảm thuế thu nhập thành viên.○ Các hộ mái ấm gia đình và doanh nghiệp bi quan vào triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế thị trường tài chính trong tương lai.● Tăng cung tiền danh nghĩa.

○ Tăng thuế thu nhập thành viên.

MACRO_2_P3_37: Trong quy mô AS-AD, điều nào sau này hoàn toàn có thể làm cho đường AD dịch chuyển sang trái?○ Giảm thuế thu nhập thành viên.● Các hộ mái ấm gia đình và doanh nghiệp bi quan vào triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế thị trường tài chính trong tương lai.○ Tăng cung tiền danh nghĩa.

○ Câu 1 và 3 đúng.

MACRO_2_P3_38: Trong thời hạn ngắn, theo lí thuyết tiền lương cứng nhắc sự dịch chuyển sang bên phải của đường tổng cầu hoàn toàn có thể làm cho:● Sản lượng tăng và tiền lương thực tiễn giảm.○ Cả sản lượng và tiền lương thực tiễn đều tăng.○ Cả sản lượng và tiền lương thực tiễn đều giảm.

○ Sản lượng giảm và tiền lương thực tiễn tăng.

MACRO_2_P3_39: Trong thời hạn ngắn, theo lí thuyết tiền lương cứng nhắc sự dịch chuyển sang bên trái của đường tổng cầu hoàn toàn có thể làm cho:○ Sản lượng tăng và tiền lương thực tiễn giảm.○ Cả sản lượng và tiền lương thực tiễn đều tăng.○ Cả sản lượng và tiền lương thực tiễn đều giảm.

● Sản lượng giảm và tiền lương thực tiễn tăng.

MACRO_2_P3_40: Trong quy mô AD-AS, sự cắt giảm mức giá làm tăng cung tiền thực tiễn và tăng lượng tổng cầu được màn biểu diễn bằng:○ Sự dịch chuyển của đường AD sang phải.○ Sự dịch chuyển của đường AD sang trái.● Sự trượt dọc đường AD xuống phía dưới.

○ Sự trượt dọc đường AD lên phía trên.

MACRO_2_P3_41: Trong quy mô AD-AS, sự ngày càng tăng mức giá làm giảm cung tiền thực tiễn và giảm lượng tổng cầu được màn biểu diễn bằng:○ Sự dịch chuyển của đường AD sang phải.○ Sự dịch chuyển của đường AD sang trái.○ Sự trượt dọc đường AD xuống phía dưới.

● Sự trượt dọc đường AD lên phía trên.

MACRO_2_P3_42: Vì đường tổng cung dài hạn là thẳng đứng, do đó trong dài hạn:○ Sản lượng thực tiễn và mức giá được quyết định hành động bởi tổng cầu.○ Sản lượng thực tiễn và mức giá được quyết định hành động bởi tổng cung.● Sản lượng thực tiễn được quyết định hành động bởi tổng cung, còn mức giá được quyết định hành động bởi tổng cầu.

○ Sản lượng thực tiễn được quyết định hành động bởi tổng cầu, còn mức giá được quyết định hành động bởi tổng cung.

MACRO_2_P3_43: Điều nào dưới đây không làm dịch chuyển đường tổng cung thời hạn ngắn sang bên trái?○ Tiền lương tăng.○ Giá cả những nguyên vật tư thiết yếu tăng.○ Năng suất lao động giảm.

● Các doanh nghiệp dự trù mức giá sẽ tụt giảm trong tương lai.

MACRO_2_P3_44: Điều nào dưới đây hoàn toàn có thể làm dịch chuyển đường tổng cung thời hạn ngắn sang bên trái?○ Tiến bộ côngnghệ.● Giá những yếu tố đầu tăng.○ Tổng cầu giảm.

○ Các doanh nghiệp dự trù mức giá sẽ tụt giảm trong tương lai.

MACRO_2_P3_45: Trạng thái lạm phát đi kèm theo với suy thoái và khủng hoảng sẽ xuất hiện khi:○ Đường tổng cung dịch chuyển sang phải.● Đường tổng cung dịch chuyển sang trái.○ Đường tổng cầu dịch trái.

○ Đường tổng cầu dịch phải.

MACRO_2_P3_46: Khi OPEC tăng giá dầu, thì:○ Tỉ lệ lạm phát ở những nước nhập khẩu dầu mỏ tăng.○ GDP thực tiễn ở những nước nhập khẩu dầu mỏ giảm.○ Thu nhập quốc dân được phân phối lại từ những nước nhập khẩu dầu sang những nước xuất khẩu dầu.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P3_47: Sự kiện nào sau này sẽ làm dịch chuyển đường tổng cung thời hạn ngắn, nhưng không làm dịch chuyển đường tổng cung dài hạn:○ Sự thay đổi khối lượng tư bản.○ Sự thay đổi công nghệ tiên tiến và phát triển.● Sự thay đổi tiền lương danh nghĩa.

○ Sự thay đổicung về lao động.

MACRO_2_P3_48: Giả sử rằng khối lượng tư bản trong nền kinh tế thị trường tài chính giảm. Khi đó đường AS thời hạn ngắn,● Và AS dài hạn đều dịch chuyển sang trái.○ Và AS dài hạn đều dịch chuyển sang phải.○ Không thay đổi vị trí, nhưng đường AS dài hạn dịch chuyển sang trái.

○ Sẽ dịch chuyển sang trái, nhưng đường AS dài hạn không thay đổi vị trí.

MACRO_2_P3_49: Tiến bộ công nghệ tiên tiến và phát triển sẽ làm dịch chuyển:○ Cả đường tổng cung thời hạn ngắn và đường tổng cầu sang phải.○ Đường tổng cung thời hạn ngắn sang phải, nhưng đường tổng cung dài hạn không thay đổi vị trí.○ Đường tổng cung dài hạn sang phải, nhưng đường tổng cung thời hạn ngắn không thay đổi vị trí.

● Cả hai tuyến phố tổng cung thời hạn ngắn và dài hạn sang phải.

MACRO_2_P3_50: Sự dịch chuyển sang phải của đường tổng cầu không ảnh hưởng đến mức giá hàm ý rằng:○ Sản lượng thực tiễn phải bằng sản lượng tiềm năng.● Đường AS nằm ngang.○ Đường AS thẳng đứng.

○ Đường AD thẳng đứng.

MACRO_2_P3_51: Khi chính phủ nước nhà giảm thuế đánh vào hàng tiêu dùng nhập khẩu:○ Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải.● Đường tổng cầu dịch chuyển sang trái.○ Đường tổng cung dịch chuyển sang trái.

○ Cả đường tổng cầu và tổng cung đều dịch chuyển sang trái.

MACRO_2_P3_52: Khi chính phủ nước nhà tăng thuế đánh vào hàng tiêu dùng nhập khẩu:● Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải.○ Đường tổng cầu dịch chuyển sang trái.○ Đường tổng cung dịch chuyển sang trái.

○ Cả đường tổng cầu và tổng cung đều dịch chuyển sang trái.

MACRO_2_P3_53: Khi chính phủ nước nhà giảm thuế đánh vào những nguyên vật tư nhập khẩu:○ Đường tổng cầu dịch chuyển sang trái.● Đường tổng cung thời hạn ngắn dịch chuyển sang phải.○ Đường tổng cung thời hạn ngắn dịch chuyển sang trái.

○ Cả đường tổng cầu và tổng cung thời hạn ngắn đều dịch chuyển sang phải.

MACRO_2_P3_54: Khi chính phủ nước nhà tăng thuế đánh vào những nguyên vật tư nhập khẩu:○ Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải.○ Đường tổng cung thời hạn ngắn dịch chuyển sang phải.● Đường tổng cung thời hạn ngắn dịch chuyển sang trái.

○ Cả đường tổng cầu và tổng cung thời hạn ngắn đều dịch chuyển sang phải.

MACRO_2_P3_55: Giả sử ban đầu nền kinh tế thị trường tài chính ở trạng thái cân đối tại mức sản lượng tiềm năng. Theo quy mô tổng cung và tổng cầu, trong dài hạn, một sự tăng thêm trong cung tiền sẽ làm:○ Mức giá tăng và sản lượng tăng.○ Mức giá giảm và sản lượng giảm.● Mức giá tăng và sản lượng không đổi.

○ Mức giá giảm và sản lượng không đổi.

MACRO_2_P3_56: Giả sử ban đầu một nền kinh tế thị trường tài chính nhập khẩu dầu mỏ đang ở trạng thái toàn dụng nhân công. Sau đó giá dầu trên toàn thế giới tăng mạnh. NHTW đã đối phó bằng phương pháp tăng cung tiền. So với trạng thái ban đầu, trong dài hạn:○ Thất nghiệp sẽ tăng và lạm phát sẽ giảm.○ Thất nghiệp sẽ giảm và lạm phát sẽ tăng.○ Thất nghiệp và lạm phát sẽ không còn thay đổi.

● Thất nghiệp hoàn toàn có thể không thay đổi, nhưng lạm phát sẽ tăng.

MACRO_2_P3_57: Muốn đưa giá cả trở lại mức ban đầu sau một cú sốc cung bất lợi, những nhà hoạch định chủ trương cần:● Thực hiện chủ trương tiền tệ thắt chặt.○ Giảm thuế thu nhập.○ Tăng tiêu pha chính phủ nước nhà.

○ Kết hợp giữa tăng thuế và tăng tiêu pha chính phủ nước nhà cùng một lượng.

MACRO_2_P3_58: Muốn đưa giá cả trở lại mức ban đầu sau một cú sốc cung bất lợi, những nhà hoạch định chủ trương cần:○ Tăng cung tiền.○ Giảm thuế thu nhập.○ Kết hợp giữa tăng thuế và tăng tiêu pha chính phủ nước nhà cùng một lượng.

● Tất cả những câu trên đều đúng.

MACRO_2_P3_59: Giả sử nền kinh tế thị trường tài chính đang ở trạng thái toàn dụng nhân công. Với đường tổng cung thời hạn ngắn có độ dốc dương, sự dịch chuyển sang phải của đường tổng cầu sẽ làm tăng:● Sản lượng và mức giá.○ Tỉ lệ thất nghiệp và sản lượng.○ Tỉ lệ thất nghiệp và mức giá.

○ Câu 2 và 3.

MACRO_2_P3_60: Nếu đường tổng cung là thẳng đứng, tổng cầu tăng làm tăng (chọn 2 đáp án đúng):○ GDP thực tiễn● GDP danh nghĩa● mức giá

○ lãi suất vay

MACRO_2_P3_61: Nếu những nhà hoạch định chủ trương muốn đưa lạm phát trở lại mức ban đầu sau một cú sốc cung bất lợi, họ nên phải:● Thực hiện chủ trương tiền tệ thắt chặt.○ Giảm thuế.○ Tăng tiêu pha chính phủ nước nhà.

○ Kết hợp giữa tăng thuế và tăng tiêu pha chính phủ nước nhà cùng một lượng.

MACRO_2_P3_62: Nếu những nhà hoạch định chủ trương muốn đưa sản lượng trở lại mức ban đầu sau một cú sốc cung bất lợi, họ hoàn toàn có thể:○ Giảm thuế.○ Tăng tiêu pha chính phủ nước nhà.○ Kết hợp giữa tăng thuế và tăng tiêu pha chính phủ nước nhà cùng một lượng.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P3_63: Nhân tố nào dưới đây hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến hơn cả GDP thực tiễn và GDP tiềm năng?○ Tiến bộ công nghệ tiên tiến và phát triển.○ Tăng khối lượng tư bản.○ Tăng nhân lực.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P3_64: Tiết kiệm nhỏ hơn không khi những hộ mái ấm gia đình:○ Chi tiêu thấp hơn thu nhập khả dụng.○ Chi tiêu nhiều hơn nữa tiết kiệm chi phí.○ Tiết kiệm nhiều hơn nữa tiêu pha.

● Chi tiêu nhiều hơn nữa thu nhập khả dụng.

MACRO_2_P3_65: Tiết kiệm to nhiều hơn không khi những hộ mái ấm gia đình:● Chi tiêu thấp hơn thu nhập khả dụng.○ Chi tiêu nhiều hơn nữa tiết kiệm chi phí.○ Tiết kiệm nhiều hơn nữa tiêu pha.

○ Chi tiêu nhiều hơn nữa thu nhập khả dụng.

MACRO_2_P3_66: Xu hướng tiêu dùng cận biên được xem bằng:○ Tổng tiêu dùng chia cho việc thay đổi của thu nhập khả dụng.● Sự thay đổi của tiêu dùng chia cho việc thay đổi của thu nhập khả dụng.○ Tổng tiêu dùng chia cho tổng thu nhập khả dụng.

○ Sự thay đổi của tiêu dùng chia cho tiết kiệm chi phí.

MACRO_2_P3_67: Xu hướng tiết kiệm chi phí cận biên được xem bằng:○ Tổng tiết kiệm chi phí chia cho việc thay đổi của thu nhập khả dụng.● Sự thay đổi của tiết kiệm chi phí chia cho việc thay đổi của thu nhập khả dụng.○ Tổng tiết kiệm chi phí chiacho tổng thu nhập khả dụng.

○ Sự thay đổi của tiết kiệm chi phí chiacho tiêu dùng.

MACRO_2_P3_68: Xu hướng tiêu dùng cận biên:○ Có giá trị âm khi tiêu dùng to nhiều hơn thu nhập khả dụng.○ Phải có mức giá trị to nhiều hơn 1.● Phải có mức giá trị giữa 0 và 1.

○ Phải có mức giá trị trong mức chừng 1/2 đến 1.

MACRO_2_P3_69: Xu hướng tiết kiệm chi phí cận biên:○ Có giá trị âm khi tiết kiệm chi phí nhỏ hơn không.○ Phải có mức giá trị to nhiều hơn 1.● Phải có mức giá trị giữa 0 và 1.

○ Phải có mức giá trị trong mức chừng 1/2 đến 1.

MACRO_2_P3_70: Đường tiêu dùng mô tả quan hệ giữa:● Mức tiêu dùng và mức thu nhập khả dụng của những hộ mái ấm gia đình.○ Mức tiêu dùng và mức tiết kiệm chi phí của những hộ mái ấm gia đình.○ Mức tiết kiệm chi phí và mức thu nhập khả dụng của những hộ mái ấm gia đình.

○ Mức tiêu dùng của những hộ mái ấm gia đình và mức GDP thực tiễn.

MACRO_2_P3_71: Đường tiết kiệm chi phí mô tả quan hệ giữa:○ Mức tiêu dùng và mức thu nhập khả dụng của những hộ mái ấm gia đình.○ Mức tiết kiệm chi phí và mức tiêu dùng của những hộ mái ấm gia đình.● Mức tiết kiệm chi phí và mức thu nhập khả dụng của những hộ mái ấm gia đình.

○ Mức tiết kiệm chi phí của những hộ mái ấm gia đình và mức GDP thực tiễn.

MACRO_2_P3_72: “Điểm vừa đủ” trên đường tiêu dùng là yếu tố mà tại đó:○ Tiêu dùng của những hộ mái ấm gia đình bằng góp vốn đầu tư của những doanh nghiệp.○ Tiết kiệm của cáchộ mái ấm gia đình bằng góp vốn đầu tư của những doanh nghiệp.○ Tiêu dùng của những hộ mái ấm gia đình bằng tiết kiệm chi phí của những hộ mái ấm gia đình.

● Tiêu dùng bằng với thu nhập khả dụng.

MACRO_2_P3_73: Nếu tiêu pha cho tiêu dùng của một hộ mái ấm gia đình tăng từ 500 nghìn đồng lên 800 nghìn đồng khi thu nhập khả dụng tăng từ 400 nghìn đồng lên 800 nghìn đồng, thì Xu thế tiêu dùng cận biên của hộ mái ấm gia đình đó:○ Bằng 1.● Bằng 0,75.○ Mang giá trị âm.

○ Bằng 1,33.

MACRO_2_P3_74: Nếu tiêu pha cho tiêu dùng của một hộ mái ấm gia đình tăng từ 500 nghìn đồng lên 800 nghìn đồng khi thu nhập khả dụng tăng từ 400 nghìn đồng lên 800 nghìn đồng, thì Xu thế tiết kiệm chi phí cận biên của hộ mái ấm gia đình đó:● Bằng 0,25.○ Mang giá trị âm.○ Bằng 1,33.

○ Không đủ tài liệu để tính.

MACRO_2_P3_75: Giả sử thu nhập khả dụng bằng 800; tiêu dùng tự định bằng 100; Xu thế tiết kiệm chi phí cận biên bằng 0,3. Tiêu dùng bằng:○ 590○ 490● 660

○ 560

MACRO_2_P3_76: Giả sử thu nhập khả dụng bằng 800; tiêu dùng tự định bằng 100; Xu thế tiết kiệm chi phí cận biên bằng 0,3.:○ 100● 140○ 460

○ 660

MACRO_2_P3_77: Nếu xuất khẩu là X bằng 400,và hàm nhập khẩu là IM = 100 + 0,4Y, thì hàm xuất khẩu ròng là:○ NX = 500 + 0,4Y.○ NX = 500 – 0,4Y.○ NX = 300 + 0,6Y.

● NX = 300 – 0,4Y.

MACRO_2_P3_78: Nếu xuất khẩu là X bằng 800,và hàm nhập khẩu là IM = 200 + 0,3Y, thì hàm xuất khẩu ròng là:○ NX = 1000 + 0,3Y.○ NX = 1000 – 0,3Y.○ NX = 600 + 0,7Y.

● NX = 600 – 0,3Y.

MACRO_2_P3_79: Chi tiêu tự định:○ Luôn tùy từng mức thu nhập.○ Không phải là thành phần của tổng cầu.● Không tùy từng mức thu nhập.

○ Cao hơn khi thu nhập to nhiều hơn.

MACRO_2_P3_80: Theo cách tiếp cận thu nhập – tiêu pha, sản lượng cân đối đạt được khi:○ Tiêu dùng bằng với tiết kiệm chi phí.○ Cán cân thương mại cân đối.○ Sản lượng thực tiễn bằng với sản lượng tiềm năng.

● Sản lượng thực tiễn bằng với tổng tiêu pha dự kiến.

MACRO_2_P3_81: Theo cách tiếp cận thu nhập – tiêu pha, sản lượng cân đối trong một nền kinh tế thị trường tài chính giản đơn đạt được khi:○ Tiết kiệm thực tiễn bằng góp vốn đầu tư thực tiễn.○ Tiết kiệm bằng góp vốn đầu tư theo kế hoạch.○ Sản lượngthực tế bằng với tổng tiêu pha dự kiến.

● Câu 2 và 3 đúng.

MACRO_2_P3_82: Trong Đk những yếu tố khác không đổi, sự kiện nào sau này sẽ làm tăng sản lượng cân đối?○ Sự ngày càng tăng của tiết kiệm chi phí.● Sự ngày càng tăng của xuất khẩu.○ Sự hạ xuống của góp vốn đầu tư.

○ Sự ngày càng tăng của thuế.

MACRO_2_P3_83: Giá trị của số nhân tiêu pha tùy từng:○ MPS.○ MPM.○ Thuế suất biên.

● Tất cả những điều kể trên.

MACRO_2_P3_84: Nhìn chung, sự ngày càng tăng thu nhập gây ra do góp vốn đầu tư tăng thêm sẽ càng lớn khi:○ MPC càng nhỏ.○ MPM càng lớn.○ Thuế suất càng lớn.

● MPS càng nhỏ.

MACRO_2_P3_85: Số nhân góp vốn đầu tư được sử dụng để tính:○ Sự thay đổi góp vốn đầu tư gây ra từ sự thay đổi một cty thu nhập.● Sự thay đổi thu nhập gây ra do sự thay đổi một cty góp vốn đầu tư.○ Sự thay đổi góp vốn đầu tư gây ra từ sự thay đổi một cty tiêu dùng.

○ Sự thay đổi thu nhập gây ra từ sự thay đổi một cty tiết kiệm chi phí.

MACRO_2_P3_86: Số nhân tiêu pha chính phủ nước nhà được sử dụng để tính:○ Sự thay đổi tiêu pha chính phủ nước nhà gây ra từ sự thay đổi một cty sản lượng.● Sự thay đổi sản lượng gây ra do sự thay đổi một cty tiêu pha chính phủ nước nhà.○ Sự thay đổichi tiêu chính phủ nước nhà gây ra từ sự thay đổi một cty tiêu dùng.

○ Sự thay đổi sản lượng gây ra từ sự thay đổi một cty tiết kiệm chi phí.

MACRO_2_P3_87: Số nhân thuế được sử dụng để tính:○ Sự thay đổi mức thu thuế gây ra từ sự thay đổi một cty sản lượng.● Sự thay đổi sản lượng gây ra do sự thay đổi một cty thuế.○ Sự thay đổi mức thu thuế gây ra từ sự thay đổi một cty tiêu dùng.

○ Sự thay đổi sản lượng gây ra từ sự thay đổi một cty tiết kiệm chi phí.

MACRO_2_P3_88: Giảm tiêu pha chính phủ nước nhà sẽ không còn nhất thiết làm giảm thu nhập quốc dân nếu có sự tăng thêm của (chọn 2 đáp án):● Đầu tư.● Xuất khẩu.○ Nhập khẩu.

○ Thuế.

MACRO_2_P3_89: Nếu góp vốn đầu tư, thuế và tiêu pha chính phủ nước nhà được giữ cố định và thắt chặt, thì đường tổng tiêu pha cho một nền kinh tế thị trường tài chính đóng:● Dốc lên và có độ dốc bằng MPC.○ Dốc xuống và có độ dốc bằng MPC.○ Là đường 45 độ.

○ Là đường thẳng đứng.

MACRO_2_P3_90: Dọc đường 45 độ trên hệ trục AE-Y:○ Thu nhập tăng bất kỳ lúc nào tiêu dùng tăng.● Sản lượng luôn bằng tổng tiêu pha dự kiến.○ Mức thu nhập cân đối tăng bất kỳ lúc nào thu nhập thực tiễn tăng.

○ Tất cả những câu trên đúng.

MACRO_2_P3_91: Tại mức thu nhập cân đối:○ Sự tích tụ hàng tồn kho ngoài kế hoạch bằng không.○ Chi tiêu dự kiến bằng tiêu pha thực tiễn.○ GDP không còn Xu thế thay đổi.

● Tất cả những câu trên đúng.

MACRO_2_P3_92: Nếu mức sản xuất to nhiều hơn tổng tiêu pha dự kiến, những doanh nghiệp sẽ cắt giảm sản lượng chính bới sự tích luỹ hàng tồn kho ngoài kế hoạch sẽ:● Dương.○ Âm.○ Bằng không.

○ Bằng vô cùng.

MACRO_2_P3_93: Xét nền kinh tế thị trường tài chính giản đơn, nếu góp vốn đầu tư thực tiễn bằng 10 trong lúc góp vốn đầu tư theo kế hoạch bằng 20,khi đó:● Đầu tư không dự kiến bằng – 10.○ Đầu tư không dự kiến bằng 30.○ Đầu tư không dự kiến bằng 10.

○ Thu nhập thực tiễn cao hơn mức cân đối và góp vốn đầu tư không dự kiến bằng 10.

MACRO_2_P3_94: Trong nền kinh tế thị trường tài chính giản đơn, ở trạng thái cân đối lượng hàng tồn kho ngoài kế hoạch:○ Phụ thuộc vào mức tiêu dùng.● Bằng không.○ Bằng sản lượng trừ tiêu dùng.

○ Luôn dương.

MACRO_2_P3_95: Xét nền kinh tế thị trường tài chính giản đơn. Giả sử thu nhập bằng 800; tiêu dùng tự định bằng 200; Xu thế tiết kiệm chi phí cận biên bằng 0,3. Tiêu dùng bằng○ 690○ 590● 760

○ Không phải những kết quả trên.

MACRO_2_P3_96: Xét nền kinh tế thị trường tài chính giản đơn. Khi tiết kiệm chi phí theo kế hoạch bằng góp vốn đầu tư theo kế hoạch, thì:○ Tiêu dùng cộng góp vốn đầu tư theo kế hoạch bằng thu nhập.○ Sản lượng thực tiễn bằng tổng tiêu pha theo kế hoạch.○ Không có sự thay đổi hàng tồn kho ngoài kế hoạch.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P3_97: Nhìn chung, sự ngày càng tăng thu nhập gây ra do tăng góp vốn đầu tư sẽ càng lớn khi (chọn 2 đáp án đúng):● MPM càng nhỏ.● MPS càng nhỏ.○ Thuế suất càng cao.

○ MPM càng lớn

MACRO_2_P3_98: Nhìn chung, sự ngày càng tăng thu nhập gây ra do tăng tiêu dùng tự định sẽ càng nhỏ khi:○ MPM càng lớn.○ MPS càng lớn.○ Thuế suất càng cao.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P3_99: Số nhân góp vốn đầu tư được sử dụng để tính:○ Sự thay đổi góp vốn đầu tư gây ra do sự thay đổi 1 cty thu nhập.● Sự thay đổi thu nhập cân đối gây ra do sự thay đổi 1 cty góp vốn đầu tư.○ Sự thay đổi góp vốn đầu tư gây ra do sự thay đổi 1 cty tiêu dùng.

○ Sự thay đổi thu nhập gây ra do sự thay đổi 1 cty tiết kiệm chi phí.

Phần 4: 98 câu

MACRO_2_P4_1: Khi tính số nhân tiêu pha chính phủ nước nhà, toàn bộ chúng ta:○ Giả thiết tiêu pha chính phủ nước nhà là trung lập – chúng không ảnh hưởng đến tiêu pha tư nhân.○ Đã tự lừa dối mình vì tiêu pha chính phủ nước nhà cần phải tài trợ và thuế tăng sẽ làm triệt tiêu bất kể ảnh hưởng kích thích nào từ tăng tiêu pha chính phủ nước nhà.○ Đã ngầm định giả thiết rằng những khoản mục chính phủ nước nhà mua sẽ có được ích cho xã hội và không phải là những dự án công trình bất Động sản đơn thuần tạo việc làm.

● Cần phải ghi nhận giá trị của MPC.

MACRO_2_P4_2: Trong Đk những yếu tố khác không đổi, sự kiện nào sau này sẽ làm cho những hộ mái ấm gia đình tăng tiết kiệm chi phí?○ Thu nhập khả dụng hiện tại giảm.○ Các hộ mái ấm gia đình tin rằng thu nhập sẽ tăng mạnh trong tương lai.○ Chính phủ tăng thuế đánh vào thu nhập của những hộ mái ấm gia đình.

● Các hộ mái ấm gia đình tin rằng thu nhập sẽ tụt giảm trong tương lai.

MACRO_2_P4_3: Trong Đk những yếu tố khác không đổi, sự kiện nào sau này sẽ làm cho những hộ mái ấm gia đình giảm mức tiết kiệm chi phí?○ Thu nhập khả dụng hiện tại giảm.○ Các hộ mái ấm gia đình tin rằng thu nhập sẽ tụt giảm trong tương lai.○ Chính phủ tăng thuế đánh vào thu nhập của những hộ mái ấm gia đình.

● Câu 1 và 3 đúng.

MACRO_2_P4_4: Trong Đk những yếu tố khác không đổi, sự kiện nào sau này sẽ làm cho những hộ mái ấm gia đình giảm mức tiết kiệm chi phí?○ Thu nhập khả dụng hiện tại giảm.○ Các hộ mái ấm gia đình tin rằng thu nhập sẽ tăng mạnh trong tương lai.○ Chính phủ tăng thuế đánh vào thu nhập của những hộ mái ấm gia đình.

● Tất cả những câu trên đúng.

MACRO_2_P4_5: Yếu tố nào sau này hoàn toàn có thể làm dịch chuyển đường tiêu dùng xuống dưới?○ Các hộ mái ấm gia đình tin rằng thu nhập sẽ tăng mạnh trong tương lai.● Các hộ mái ấm gia đình tin rằng thu nhập sẽ tụt giảm trong tương lai.○ Thu nhập khả dụng giảm.

○ Câu 2 và 3 đúng.

MACRO_2_P4_6: Yếu tố nào sau này hoàn toàn có thể làm dịch chuyển đường tiêu dùng lên trên?○ Thu nhập khả dụng tăng.● Các hộ mái ấm gia đình tin rằng thu nhập sẽ tăng mạnh trong tương lai.○ Các hộ mái ấm gia đình tin rằng thu nhập sẽ tụt giảm trong tương lai.

○ Câu 1 và 2 đúng.

MACRO_2_P4_7: Độ dốc của đường tiết kiệm chi phí bằng (chọn 2 đáp án đúng):○ S/Yd.● 1 – MPC.● MPS.

○ MPC.

MACRO_2_P4_8: Độ dốc của đường C = (chọn 2 đáp án đúng):○ C/Yd.● MPC.● 1 – MPS.

○ MPS.

MACRO_2_P4_9: Nếu hàm tiết kiệm chi phí là S = -25 + 0,4Yd, thì hàm tiêu dùng sẽ có được dạng:○ C = -25 + 0,4Yd○ C = 25 – 0,4Yd● C = 25 + 0,6Yd

○ C = 25 – 0,4Yd

MACRO_2_P4_10: Nếu hàm tiêu dùng là C = 50 + 0,8Yd, thì hàm tiết kiệm chi phí sẽ là:○ S = 50 + 0,2Yd○ S = 50 – 0,2Yd● S = -50 + 0,2Yd

○ S = -50 + 0,8Yd

MACRO_2_P4_11: Trên phần đường tiêu dùng nằm phía dưới đường 45 độ, thì những hộ mái ấm gia đình:○ Chi tiêu toàn bộ phần thu nhập tăng thêm.○ Tiêu dùng nhiều hơn nữa thu nhập khả dụng của tớ.● Đang tiết kiệm chi phí một phần thu nhập khả dụng của tớ.

○ Tiết kiệm tăng.

MACRO_2_P4_12: Trên phần đường tiêu dùng nằm phía trên đường 45 độ, những hộ mái ấm gia đình:○ Chi tiêu toàn bộ phần thu nhập tăng thêm.● Tiêu dùng nhiều hơn nữa thu nhập khả dụng của tớ.○ Đang tiết kiệm chi phí một phần thu nhập khả dụng của tớ.

○ Tiết kiệm tăng.

MACRO_2_P4_13: Câu nào dưới đấy là đúng thời cơ đề cập đến quan hệ giữa MPC và MPS?○ Nếu MPC tăng, thì MPS cũng tăng.○ Nếu MPS giảm, thì MPC cũng giảm.○ MPC – MPS = 1.

● MPC + MPS = 1

MACRO_2_P4_14: Điều nào dưới đây sẽ là tác nhân quan trọng nhất ảnh hưởng đến việc dịch chuyển của góp vốn đầu tư?○ Sự thay đổi lãi suất vay thực tiễn.● Sự thay đổi kỳ vọng về triển vọng thị trường trong tương lai.○ Sự thay đổi lạm phát dự trù.

○ Sự thay đổi lãi suất vay danh nghĩa.

MACRO_2_P4_15: Theo cách tiếp cận thu nhập – tiêu pha sự rất khác nhau giữa sản lượng thực tiễn và tổng tiêu pha dự kiến:○ Giống như sự rất khác nhau giữa sản lượng thực tiễn và sản lượng tiềm năng.○ Bằng với thâm hụt ngân sách của chính phủ nước nhà.○ Bằng với cán cân thương mại.

● Phản ánh sự thay đổi hàng tồn kho ngoài kế hoạch của những doanh nghiệp.

MACRO_2_P4_16: Theo cách tiếp cận thu nhập – tiêu pha nếu sản lượng không ở trạng thái cân đối:○ Sự can thiệp của chính phủ nước nhà là cần thiếtnhằm đảm bảorằng sản lượng thay đổi theo phía hợp lý.○ Sản lượng sẽ thay đổi cho tới khi đạt trạng thái cânbằng ở tại mức sản lượng trong dài hạn của nền kinh tế thị trường tài chính.○ Thất nghiệp phải quá nhiều trong nền kinh tế thị trường tài chính.

● Sản lượng luôn có Xu thế thay đổi cho tới khi cân riêng với tổng tiêu pha dự kiến.

MACRO_2_P4_17: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính giản đơn. Theo cách tiếp cận thu nhập – tiêu pha tại những vị trí trên đường tiết kiệm chi phí và nằm phía trên đường góp vốn đầu tư toàn bộ chúng ta hoàn toàn có thể xác lập rằng:○ Tiết kiệm dự kiến nhỏ hơn góp vốn đầu tư dự kiến và sản lượng sẽ giảm.● Tiết kiệm dự kiếnlớn hơn góp vốn đầu tư dự kiến và sản lượng sẽ giảm.○ Tiết kiệm dự kiến nhỏ hơn góp vốn đầu tư dự kiến và sản lượng sẽ tăng.

○ Tiết kiệm dự kiến to nhiều hơn góp vốn đầu tư dự kiến và sản lượng sẽ tăng.

MACRO_2_P4_18: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính giản đơn. Theo cách tiếp cận thu nhập – tiêu pha tại những vị trí trên đường tiết kiệm chi phí và nằm phía dưới đường góp vốn đầu tư toàn bộ chúng ta hoàn toàn có thể xác lập rằng:○ Tiết kiệm dự kiến nhỏ hơn góp vốn đầu tư dự kiến và sản lượng sẽ giảm.○ Tiết kiệm dự kiếnlớn hơn góp vốn đầu tư dự kiến và sản lượng sẽ giảm.● Tiết kiệm dự kiến nhỏ hơn góp vốn đầu tư dự kiến và sản lượng sẽ tăng.

○ Tiết kiệm dự kiến to nhiều hơn góp vốn đầu tư dự kiến và sản lượng sẽ tăng.

MACRO_2_P4_19: Giả sử hàm tiết kiệm chi phí của một nền kinh tế thị trường tài chính đóng có dạng S = -100 + 0,2Yd và thuế suất biên là 25%. Ảnh hưởng đến thu nhập cân đối của việc giảm tiêu dùng tự định 50 là:○ Thu nhập giảm 250.● Thu nhập giảm 125.○ Thu nhập giảm 200.

○ Thu nhập giảm 100.

MACRO_2_P4_20: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng có thuế độc lập với thu nhập. Giả sử chính phủ nước nhà giảm sút cả thuế và tiêu pha cùng một lượng như nhau. Khi đó:○ Cả thu nhập quốc dân và cán cân ngân sách đều không thay đổi.○ Thu nhập quốc dân sẽ không còn thay đổi.○ Cán cân ngân sách sẽ không còn thay đổi, nhưng thu nhập quốc dân sẽ tăng.

● Cán cân ngân sách sẽ không còn thay đổi, nhưng thu nhập quốc dân sẽ giảm.

MACRO_2_P4_21: Trong quy mô thu nhập – tiêu pha về nền kinh tế thị trường tài chính giản đơn, góp vốn đầu tư tăng 20 sẽ làm cho sản lượng tăng 100,nếu● MPS = 1/5.○ MPC = 1/5.○ Tỉ lệ thu nhập so với góp vốn đầu tư là 4/5.

○ Nếu sự thay đổi tiêu dùng chia cho việc thay đổi thu nhập bằng 5/4.

MACRO_2_P4_22: Lý do mà sự ngày càng tăng của tiêu pha tự định dẫn đến việc ngày càng tăng to nhiều hơn của thu nhập cân đối là:● Khi những doanh nghiệp tăng sản lượng để phục vụ nhu yếu, điều này đến lượt nó sẽ làm tăng tiêu dùng.○ Số nhân tăng thêm cùng với việc ngày càng tăng của tiêu pha tự định.○ Khi sản lượng tăng, giá cả tăng, và điều nàylàm sản lượng tiếp tục tăng.

○ Khi sản lượng tăng, dân cư giảm tiết kiệm chi phí, do đó làm tăng tiêu dùng và tổng cầu.

MACRO_2_P4_23: Trong nền kinh tế thị trường tài chính đóng với thuế độc lập với thu nhập, nếu MPS = 0,25, giá trị của số nhân thuế là:○ -0,75.○ -1,50.● -3,00.

○ -4,00.

MACRO_2_P4_24: Trong nền kinh tế thị trường tài chính đóng với thuế độc lập với thu nhập, nếu MPS = 0,25, giá trị của số nhân tiêu pha là:○ 0,75.○ 1,50.○ 3,00.

● 4,00

MACRO_2_P4_25: Nếu Xu thế tiêu dùng cận biên bằng 0,8, thuế suất bằng 0,2 và Xu thế nhập khẩu cận biên bằng 0,3, thì khi xuất khẩu tăng thêm 66 tỷ VNĐ, sản lượng cân đối của nền kinh tế thị trường tài chính sẽ tăng thêm:○ 66 tỉ.○ 120 tỉ.○ 16 tỉ.

● 100 tỉ.

MACRO_2_P4_26: Nếu Xu thế tiêu dùng cận biên bằng 0,8, thuế suất bằng 0,2 và Xu thế nhập khẩu cận biên bằng 0,3, thì khi góp vốn đầu tư giảm sút 132 tỷ VNĐ, sản lượng cân đối của nền kinh tế thị trường tài chính sẽ giảm sút:○ 132 tỉ.○ 240 tỉ.○ 32 tỉ.

● 200 tỉ.

MACRO_2_P4_27: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng với thuế độc lập với thu nhập. Nếu hàm tiêu dùng là C = 400 + 0,75Yd, thì ảnh hưởng của việc giảm thuế đi 100 đến mức sản lượng cân đối là bao nhiêu?○ Sản lượng cân đối sẽ tăng thêm 400.● Sản lượng cân đối sẽ tăng thêm 300.○ Sản lượng cân đối sẽ giảm sút 300.

○ Sản lượng cân đối sẽ tăng thêm 100.

MACRO_2_P4_28: Giả sử góp vốn đầu tư tăng thêm 250 và xuất khẩu tăng thêm 650. Với Xu thế tiêu dùng cận biên từ thu nhập quốc dân (MPC = C/Y) là 0,8 và MPM bằng 0,05, thì thu nhập quốc dân sẽ tăng thêm:○ 900○ 2025● 3600

○ 4500

MACRO_2_P4_29: 2 điều nào dưới đấy là ví dụ về chủ trương tài khoá mở rộng?● Tăng tiêu pha chính phủ nước nhà.○ Tăng thuế.● Tăng trợ cấp cho những hộ mái ấm gia đình.

○ Giảm tiêu pha chính phủ nước nhà.

MACRO_2_P4_30: 2 yếu tố nào dưới đây sẽ là cơ chế tự ổn định của nền kinh tế thị trường tài chính?● Thuế thu nhập luỹ tiến.○ Xuất khẩu.● Trợ thấp cấp nghiệp.

○ Thuế thu nhập thành viên.

MACRO_2_P4_31: Yếu tố nào dưới đây sẽ là cơ chế tự ổn định của nền kinh tế thị trường tài chính?○ Thuế không tùy từng thu nhập.○ Xuất khẩu.● Trợ thấp cấp nghiệp.

○ Câu 1 và 3 đúng.

MACRO_2_P4_32: Thâm hụt ngân sách phát sinh khi nền kinh tế thị trường tài chính ở trạng thái toàn dụng nhân công được gọi là:○ Thâm hụt thực tiễn.○ Thâm hụt chu kỳ luân hồi.● Thâm hụt cơ cấu tổ chức triển khai.

○ Thâm hụt dự kiến.

MACRO_2_P4_33: Chính phủ hoàn toàn có thể khắc phục thâm hụt ngân sách cơ cấu tổ chức triển khai bằng phương pháp:○ Tăng tiêu pha chính phủ nước nhà vì nó làm tăng thu nhập và tổng lệch giá từ thuế.○ Tăng trợ cấp thất nghiệp nhằm mục đích kích thích tiêu dùng của những hộ mái ấm gia đình.● Giảm tiêu pha và tăng thuế.

○ Không thể khắc phục được chính bới đấy là hiện tượng kỳ lạ cố hữu của nền kinh tế thị trường tài chính.

MACRO_2_P4_34: Cán cân ngân sách chính phủ nước nhà:○ Luôn thâm hụt trong thời kỳ suy thoái và khủng hoảng.○ Luôn thặng dư trong thời kỳ bùng nổ.● Có tùy từng những dịch chuyển kinh tế tài chính trong thời hạn ngắn

○ Luôn thâm hụt ở toàn bộ những nước.

MACRO_2_P4_35: Tăng tiêu pha chính phủ nước nhà sẽ:○ Không ảnh hưởng đến tổng cầu trừ khi được tài trợ bằng thuế.○ Không ảnh hưởng đến tổng cầu trừ khi được tài trợ bằng phát hành tiền.○ Không ảnh hưởng đến tổng cầu nếu nó được sử dụng cho quốc phòng.

● Làm tổng cầu tăng nhiều hơn nữa so với giảm thuế cùng một lượng.

MACRO_2_P4_36: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng có thuế độc lập với thu nhập và hàm tiết kiệm chi phí là S = -100 + 0,2Yd. Số nhân tiêu pha chính phủ nước nhà là:○ 0,8.○ 1,25.○ 4

● 5

MACRO_2_P4_37: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng có thuế độc lập với thu nhập và hàm tiêu dùng là C = 100 + 0,8Yd. Số nhân thuế là:○ -0,8.○ -1,25.● -4

○ -5

MACRO_2_P4_38: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng có thuế độc lập với thu nhập và hàm tiêu dùng là C = 100 + 0,8(Y – T). Nếu chính phủ nước nhà giảm tiêu pha 1tỉ đồng, thì thu nhập cân đối sẽ:○ Giảm 5 tỷ VNĐ.○ Giảm 4 tỷ VNĐ.● Tăng 5 tỷ VNĐ.

○ Tăng 4 tỷ VNĐ.

MACRO_2_P4_39: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng có thuế độc lập với thu nhập và hàm tiêu dùng là C = 100 + 0,8(Y – T). Nếu chính phủ nước nhà tăng tiêu pha 1 tỷ VNĐ, thì thu nhập cân đối sẽ:○ Giảm 5 tỷ VNĐ.○ Giảm 4 tỷ VNĐ.● Tăng 5 tỷ VNĐ.

○ Tăng 4 tỷ VNĐ.

MACRO_2_P4_40: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng có thuế độc lập với thu nhập và hàm tiêu dùng là C = 100 + 0,8(Y – T). Nếu thuế giảm 1 tỷ VNĐ, thì thu nhập cân đối sẽ:○ Giảm 5 tỷ VNĐ.○ Giảm 4 tỷ VNĐ.○ Tăng 5 tỷ VNĐ.

● Tăng 4 tỷ VNĐ.

MACRO_2_P4_41: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng có thuế độc lập với thu nhập và hàm tiêu dùng là C = 100 + 0,8(Y – T). Nếu thuế tăng 1 tỷ VNĐ, thì thu nhập cân đối sẽ:○ Giảm 5 tỷ VNĐ.● Giảm 4 tỷ VNĐ.○ Tăng 5 tỷ VNĐ.

○ Tăng 4 tỷ VNĐ.

MACRO_2_P4_42: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng có thuế độc lập với thu nhập và hàm tiêu dùng là C = 100 + 0,8(Y – T). Nếu cả thuế và tiêu pha chính phủ nước nhà đều tăng 1 tỷ VNĐ, thì thu nhập cân đối sẽ:○ Không thay đổi.○ Tăng 3 tỷ VNĐ.● Tăng 1 tỷ VNĐ.

○ Giảm 4 tỷ VNĐ.

MACRO_2_P4_43: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng có thuế độc lập với thu nhập và hàm tiêu dùng là tăng C = 100 + 0,8(Y – T). Nếu cả thuế và tiêu pha chính phủ nước nhà đều giảm 1 tỷ VNĐ, thì thu nhập cân đối sẽ:○ Không thay đổi.○ Tăng 3 tỷ VNĐ.○ Tăng 1 tỷ VNĐ.

● Giảm 1 tỷ VNĐ.

MACRO_2_P4_44: Nếu góp vốn đầu tư tăng 100, và tiêu pha chính phủ nước nhà giảm 100, điều nào dưới đây sẽ đúng?○ Thu nhập sẽ tăng 100.○ Thu nhập sẽ tăng một lượng bằng tích của số nhân với 100.● Thu nhập sẽ không còn thay đổi.

○ Thu nhập sẽ tăng, nhưng toàn bộ chúng ta không biết đúng chuẩn bao nhiêu.

MACRO_2_P4_45: Nếu hàm tiết kiệm chi phí có dạng S = -200 + 0,1Yd và thuế suất biên là 0,2, khi đó tăng thu nhập 200 sẽ làm tăng tiêu dùng.● 144○ 200○ 288

○ Không phải những kết quả trên.

MACRO_2_P4_46: Nếu hàm tiết kiệm chi phí có dạng S = -200 + 0,1Yd và thuế suất biên là 0,2. Khi đó thu nhập giảm 200 sẽ làm tiêu dùng giảm● 144○ 200○ 288

○ Không phải những kết quả trên.

MACRO_2_P4_47: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng. Hàm tiêu dùng: C = 400 + 0,5Yd; góp vốn đầu tư: I = 600; Chi tiêu chính phủ nước nhà: G = 300; Thuế ròng: T = 200. Khi thuế tăng thêm 150, thì sản lượng cân đối:○ Giảm bớt 75.○ Giảm bớt 150.○ Giảm bớt 120.

● Không phải những kết quả trên.

MACRO_2_P4_48: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng với những hàm số sau này: Hàm tiêu dùng: C = 400 + 0,6Yd; Hàm góp vốn đầu tư: I = 500. Muốn tăng sản lượng cân đối 50 và giữ cho cán cân thương mại cân đối thì sản lượng cân đối sẽ:○ Tăng thêm 20.○ Giảm bớt 50.● Tăng thêm 50.

○ Không phải những kết quả trên.

MACRO_2_P4_50: Tiền:○ Là một phương tiện đi lại hoàn toàn có thể sử dụng để thực thi những thanh toán giao dịch thanh toán.○ Bao gồm những đồng xu tiền giấy trong tay công chúng.○ Là một phương tiện đi lại hoàn toàn có thể sử dụng để chuyển sức tiêu thụ sang tương lai và là cty hạch toán.

● Tất cả những điều trên.

MACRO_2_P4_51: Chức năng bảo tồn giá trị của tiền hoàn toàn có thể được mô tả một cách rõ ràng là:○ Một thước đo quy ước để ấn định giá cả.○ Sự đảm bảo cho việc trùng hợp về nhu yếu.● Một phương tiện đi lại hoàn toàn có thể được giữ lại và tiếp theo đó đem trao đổi với hàng hoá khác.

○ Một phương tiện đi lại được đồng ý chung để thực thi những thanh toán giao dịch thanh toán.

MACRO_2_P4_52: Chức năng phương tiện đi lại trao đổi của tiền hoàn toàn có thể được mô tả một cách rõ ràng là:○ Một thước đo quy ước để ấn định giá cả.○ Sự đảm bảo cho việc trùng hợp về nhu yếu.○ Một phương tiện đi lại hoàn toàn có thể được giữ lại và tiếp theo đó đem trao đổi với hàng hoá khác.

● Một phương tiện đi lại được đồng ý chung để thực thi những thanh toán giao dịch thanh toán.

MACRO_2_P4_53: Chức năng cty hạch toán của tiền hoàn toàn có thể được mô tả một cách rõ ràng là:● Một thước đo quy ước để ấn định giá cả.○ Sự đảm bảo cho việc trùng hợp về nhu yếu.○ Một phương tiện đi lại hoàn toàn có thể được giữ lại và tiếp theo đó đem trao đổi với hàng hoá khác.

○ Một phương tiện đi lại được đồng ý chung để thực thi những thanh toán giao dịch thanh toán.

MACRO_2_P4_54: Khoản mục nào dưới đây thuộc M2, nhưng không thuộc M1?○ Tiền mặt.○ Tiền gửi hoàn toàn có thể viết séc tại những NHTM.● Tiền gửi tiết kiệm chi phí có kỳ hạn của thành viên tại những NHTM.

○ Câu 2 và 3 đúng.

MACRO_2_P4_55: Một người chuyển 1 triệu đồng từ sổ tiết kiệm chi phí có kỳ hạn sang thông tin tài khoản tiền gửi hoàn toàn có thể viết séc. Khi đó:○ Cả M1 và M2 đều không thay đổi.○ Cả M1 và M2 đều tăng.○ M1 giảm, còn M2 không thay đổi.

● M1 tăng, còn M2 không thay đổi.

MACRO_2_P4_56: Một người chuyển 1 triệu đồng từ thông tin tài khoản tiền gửi hoàn toàn có thể viết séc sang sổ tiết kiệm chi phí có kỳ hạn. Khi đó:○ Cả M1 và M2 đều không thay đổi.○ M1 giảm, còn M2 tăng.● M1 giảm, còn M2 không thay đổi.

○ M1 tăng, còn M2 không thay đổi.

MACRO_2_P4_57: Một NHTM hoàn toàn có thể tạo tiền bằng phương pháp:○ Bán trái phiếu cho chính phủ nước nhà.○ Tăng mức dự trữ.● Cho vay một phần số tiền lôi kéo được.

○ Bán trái phiếucho NHTW.

MACRO_2_P4_58: Điều nào sau này không làm thay đổi cơ sở tiền tệ?● Chính phủ bán trái phiếu cho những NHTM.○ NHTW mua trái phiếu chính phủ nước nhà từ những NHTM.○ NHTW mua trái phiếu chính phủ nước nhà từ công chúng.

○ NHTW bán trái phiếu chính phủ nước nhà cho một NHTM.

MACRO_2_P4_59: 2 điều nào sau này không làm thay đổi cơ sở tiền?● Chính phủ bán trái phiếu cho những NHTM.○ NHTW mua trái phiếu chính phủ nước nhà từ những NHTM.● Chính phủ bán trái phiếu cho công chúng.

○ Các NHTM bán trái phiếu lẫn nhau.

MACRO_2_P4_60: Sự cắt giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc do NHTW quy định sẽ:○ Không tác động đến những NHTM (NHTM) không còn dự trữ dôi ra.○ Dẫn tới mở rộng những khoản tiền gửi.● Làm giảm dự trữ thực tiễn của những NHTM và làm tăng những khoản cho vay vốn ngân hàng (giả định những NHTM luôn dự trữ đúng bằng tỉ lệ dự trữ bắt buộc).

○ Không phải những điều nêu trên.

MACRO_2_P4_61: Nếu toàn bộ những NHTM đều không cho vay vốn ngân hàng số tiền lôi kéo được, thì số nhân tiền sẽ là:○ 0● 1○ 10

○ 100

MACRO_2_P4_62: Giá trị của số nhân tiền tăng khi:○ Các NHTM (NHTM) cho vay vốn ngân hàng nhiều hơn nữa và dự trữ thấp hơn.○ Tỉ lệ dự trữ bắt buộc giảm và những NHTM luôn dự trữ đúng bằng mức bắt buộc.○ Tỉ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng nhà nước so với tiền gửi giảm.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P4_63: Giá trị của số nhân tiền giảm khi:○ Các NHTM (NHTM) cho vay vốn ngân hàng nhiều hơn nữa và dự trữ thấp hơn.○ Tỉ lệ dự trữ bắt buộc giảm và những NHTM luôn dự trữ đúng bằng mức bắt buộc.● Tỉ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng nhà nước so với tiền gửi tăng.

○ Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P4_64: Biện pháp tài trợ cho tăng tiêu pha chính phủ nước nhà nào dưới đây sẽ làm tăng cung tiền mạnh nhất?○ Chính phủ bán trái phiếu cho công chúng.● Chính phủ bán trái phiếu cho NHNW.○ Chính phủ bán trái phiếu cho những NHTM.

○ Câu 2 và 3.

MACRO_2_P4_65: Hoạt động thị trường mở:○ Liên quan đến việc NHTW mua và bán những trái phiếu công ty.● Liên quan đến việc NHTW mua và bán trái phiếu chính phủ nước nhà.○ Liên quan đến việc NHTW cho những ngân hàng nhà nước thươngmại vay tiền.

○ Liên quan đến việc NHTW trấn áp tỉ giá hối đoái.

MACRO_2_P4_66: Dưới đấy là ba kênh mà NHTW hoàn toàn có thể sử dụng để giảm cung tiền:○ Bán trái phiếu chính phủ nước nhà, giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc và tăng lãi suất vay chiết khấu.○ Bán trái phiếu chính phủ nước nhà, tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc và giảm lãi suất vay chiết khấu.● Bán trái phiếu chính phủ nước nhà, tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc và tăng lãi suất vay chiết khấu.

○ Mua trái phiếu chính phủ nước nhà, tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc và tăng lãi suất vay chiết khấu

MACRO_2_P4_67: Dưới đấy là ba kênh mà NHTW hoàn toàn có thể sử dụng để tăng cung tiền:○ Bán trái phiếu chính phủ nước nhà, giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc và tăng lãi suất vay chiết khấu.● Mua trái phiếu chính phủ nước nhà, giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc và giảm lãi suất vay chiết khấu.○ Bán trái phiếu chính phủ nước nhà, tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc và tăng lãi suất vay chiết khấu.

○ Mua trái phiếu chính phủ nước nhà, tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc và tăng lãi suất vay chiết khấu.

MACRO_2_P4_68: Quá trình mở rộng tiền tệ còn tồn tại thể tiếp tục cho tới lúc:○ Các NHTMkhông còn dự trữ bắt buộc.○ NHTW bãi bỏ qui định về dự trữ bắt buộc.○ Lãi suất chiết khấu thấp hơn lãi suất vay thị trường.

● Các NHTMkhông còn dự trữ dôi ra.

MACRO_2_P4_69: Hoạt động nào dưới đây không phải là hiệu suất cao của NHTW?○ Đóng vai trò là “người cho vaycuối cùng trong nền kinh tế thị trường tài chính” riêng với những NHTM.○ Giữ tiền gửi của những NHTM.● Giữ tiền gửi của công chúng.

○ Điều tiết lãi suất vay thị trường.

MACRO_2_P4_70: Các nền kinh tế thị trường tài chính không sử dụng tiền yên cầu○ Sử dụng tiền pháp định.○ Sử dụng tiền thành phầm & hàng hóa.● Sự trùng lặp kép về sở trường trong những thanh toán giao dịch thanh toán.

○ Tiền đóng vai trò là phương tiện đi lại cất trữ giá trị nhưng không phải là phương tiện đi lại trao đổi.

MACRO_2_P4_71: Tiền pháp định:○ Được bảo chứng bằng vàng.○ Được sử dụng với tư cách là tiền bởi một doanh nghiệp sản xuất ôtô của Ý.○ Bao gồm tiền vàng được giữ trong két của những ngân hàng nhà nước.

● Là một loại tiền mà không còn mức giá trị thực.

MACRO_2_P4_72: Cung tiền tăng khi:○ Chính phủ tăng tiêu pha.● NHNN mua trái phiếu chính phủ nước nhà từ công chúng.○ Một người dân mua trái phiếu của FPT.

○ FPT bán Cp cho công chúng và sử dụng lệch giá đựng xây dựng một nhà máy sản xuất mới.

MACRO_2_P4_73: Khoản mục nào dưới đây không thuộc M1:○ Tiền mặt ngoài ngân hàng nhà nước.○ Tiền gửi không thời hạn.● Tiền gửi tiết kiệm chi phí có kỳ hạn.

○ Séc thành viên.

MACRO_2_P4_74: Lượng tiền M1 xấp xỉ bằng lượng tiền mặt được giữ bởi:○ Người dân.● Người dân và tiền gửi hoàn toàn có thể rút theo nhu yếu.○ Người dân và dự trữ của những ngân hàng nhà nước.

○ Người dân và những khoản ngân hàng nhà nước cho vay vốn ngân hàng.

MACRO_2_P4_75: Trong khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước dự trữ 100%, nếu một ngân hàng nhà nước nhận 500 nghìn đồng xu tiền mới gửi thì:○ Bên có của ngân hàng nhà nước sẽ tăng 500 nghìn đồng.○ Bên nợ của ngân hàng nhà nước sẽ tăng 500 nghìn đồng.○ Khoản tiền ngân hàng nhà nước cho vay vốn ngân hàng sẽ vẫn bằng không.

● Tất cả những câu trên đều đúng.

MACRO_2_P4_76: Cở sở tiền tệ bằng:● Tiền mặt ngoài ngân hàng nhà nước cộng với dự trữ của những ngân hàng nhà nước.○ Tiền mặt ngoài ngân hàng nhà nước cộng với tiền gửi tiền tiết kiệm chi phí.○ M1.

○ Tổng tiền gửi tiền tiết kiệm chi phí.

MACRO_2_P4_77: Khoản mục nào dưới đây sẽ là một khoản mục nợ riêng với một NHTM?○ Khoản tiền mà ngân hàng nhà nước cho những thành viên vay.○ Khoản tiền mà ngân hàng nhà nước cho những ngân hàng nhà nước khác vay.○ Trái phiếu mà ngân hàng nhà nước mua.

● Tiền gửi tại ngân hàng nhà nước.

MACRO_2_P4_78: Với giả thiết tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 20%, một ngân hàng nhà nước nhận được khoản tiền gửi 100 triệu đồng sẽ hoàn toàn có thể:○ Cho vay thêm 500 triệu đồng.○ Cho vay thêm 100 triệu đồng.● Cho vay thêm 80 triệu đồng.

○ Cho vay thêm 20 triệu đồng.

MACRO_2_P4_79: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính không còn rò rỉ tiền mặt ngoài ngân hàng nhà nước. Nếu cung tiền tăng 400 triệu đồng khi NHTW mua 100 triệu đồng trái phiếu chính phủ nước nhà, thì tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM phải là:○ 40%.● 25%.○ 4%.

○ 2,5%.

MACRO_2_P4_80: Nếu như bạn tìm thấy một người hoàn toàn có thể đổi những thứ bạn có lấy những những thứ bạn muốn thì:○ Cần phải có tiền để tiến hành trao đổi.○ Việc trình độ hoá là yếu tố không thể trong xã hội bạn đang sống.● Xuất hiện sự trùng hợp ngẫu nhiên về nhu yếu.

○ Xuất hiện khối mạng lưới hệ thống trao đổi bằng tiền.

MACRO_2_P4_81: Chức năng cất trữ giá trị của tiền hoàn toàn có thể được mô tả một cách rõ ràng là:○ Là một thước đo quy ước để định giá cả.○ Là sự đảm bảo cho việc trùng hợp ngẫu nhiên về nhu yếu.● Là một thứ hoàn toàn có thể được giữ lại và tiếp theo đó đem trao đổi với hàng hoá khác.

○ Là một cty trao đổi hoàn toàn có thể được đồng ý chung.

MACRO_2_P4_82: Khoản mục nào dưới đây không nằm trong lượng cung tiền M2?○ Tiền lưu hànhngoài khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước.○ Tiền gửi tiết kiệm chi phí không kỳ hạn của những thành viên tại những NHTM.● Trái phiếu chính phủ nước nhà.

○ Tiền gửi tiết kiệm chi phí có kỳ hạn của những thành viên tại những NHTM.

MACRO_2_P4_83: Nếu như giá cả của thành phầm & hàng hóa và dịch vụ được xem bằng số kg muối thì lúc đó muối sẽ là:● Đơn vị hạch toán.○ Phương tiện cất trữ giá trị.○ Phương tiện trao đổi.

○ Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P4_84: Tiền do NHNN Việt Nam phát hành lúc bấy giờ là một ví dụ về:● Tiền pháp định.○ Tiền hàng hoá.○ Tiền hoàn toàn có thể quy đổi tự do.

○ Câu 1 và 3 đúng.

MACRO_2_P4_85: Khoản mục nào dưới đây kém hiệu suất cao nhất để chuyển sức tiêu thụ từ hiện tại đến tương lai?● Tiền mặt.○ Tiền gửi không kỳ hạn.○ Tiền gửi có kỳ hạn.

○ Trái phiếu chính phủ nước nhà.

MACRO_2_P4_86: Một người chuyển 10 triệu đồng từ sổ tiết kiệm chi phí kỳ hạn 3 tháng sang sổ tiết kiệm chi phí không kỳ hạn, khi đó:○ M1 và M2 giảm.○ M1 giảm và M2 tăng thêm.○ M1 giảm và M2 không thay đổi.

● M1 tăng và M2 không thay đổi.

MACRO_2_P4_87: Tỉ lệ dự trữ của một NHTM là:○ Tỉ lệ dự trữ dôi ra so với tổng tiền gửi.● Tỉ lệ giữa tổng lượng tiền được giữ trong két và được gửi tại NHTW so với tổng tiền gửi.○ Tỉ lệ giữa tổng tiền dự trữ bằng tiền mặt được giữ trong két của ngân hàng nhà nước đó so với tổng tiền gửi.

○ Tỉ lệ giữa tổng tiền dự trữ được gửi tại NHTW so với tổng tiền gửi.

MACRO_2_P4_88: Tài khoản tiền gửi hoàn toàn có thể phát séc của bạn là:○ Tài sản nợ của bạn và là tài sản có của ngân hàng nhà nước.● Tài sản có của bạn và là tài sản nợ của ngân hàng nhà nước.○ Là tài sản nợ của bạn và cũng là tài sản nợ của ngân hàng nhà nước.

○ Là tài sản có của bạn và cũng là tài sản có của ngân hàng nhà nước.

MACRO_2_P4_89: Khoản mục nào dưới đây có tính thanh toán cao nhất● Tiền gửi tiết kiệm chi phí không kỳ hạn.○ Cổ phiếu.○ Trái phiếu chính phủ nước nhà.

○ Tiền gửi tiết kiệm chi phí có kỳ hạn.

MACRO_2_P4_90: Giả sử bạn vừa gửi 2000 USD vào một trong những ngân hàng nhà nước. Ngân hàng đó muốn giữ dự trữ bằng 20% số tiền đó. Hỏi ngân hàng nhà nước đó hoàn toàn có thể cho vay vốn ngân hàng thêm bao nhiêu tiền?○ 200 USD.○ 400 USD.○ 1800 USD.

● 1600 USD.

MACRO_2_P4_91: Bất kỳ lúc nào dự trữ mong ước to nhiều hơn so với dự trữ thực tiễn, ngân hàng nhà nước:○ Có thể cho vay vốn ngân hàng nhiều hơn nữa.● Sẽ hạn chế cho người tiêu dùng vay tiền.○ Phá sản.

○ Có dự trữ dôi ra.

MACRO_2_P4_92: Bất kỳ lúc nào dự trữ thực tiễn to nhiều hơn so với mức mong ước, ngân hàng nhà nước:● Có thể khuyến khích người tiêu dùng vay nhiều tiền hơn.○ Sẽ đi đến phá sản.○ Sẽ phải vay tiền ở ngân hàng nhà nước khác.

○ Đang trong thời gian thu nhiều lợi nhuận.

MACRO_2_P4_93: Khoản mục nào dưới đây có tính thanh toán thấp nhất?○ Tiền gửi hoàn toàn có thể rút theo theo yêu cầu.● Bất động sản.○ Trái phiếu chính phủ nước nhà.

○ Tiền gửi tiết kiệm chi phí có kỳ hạn.

MACRO_2_P4_94: Việc NHTW bán trái phiếu chính phủ nước nhà sẽ làm cho:○ Lãi suất hạ xuống.● Dự trữ của những NHTM hạ xuống.○ Lượng cung tiền tăng thêm.

○ Lượng tiền mà những NHTM cho dân cư vay tăng thêm.

MACRO_2_P4_95: Việc NHTW mua trái phiếu chính phủ nước nhà sẽ làm cho:○ Lãi suất tăng thêm.○ Dự trữ của những NHTM (NHTM) hạ xuống.○ Các khoản cho vay vốn ngân hàng của những NHTM hạ xuống.

● Tổng cầu tăng thêm.

MACRO_2_P4_96: Việc NHTW mua trái phiếu chính phủ nước nhà sẽ:○ Làm cho dự trữ của những NHTM (NHTM) giảm.● Làm cho những khoản cho vay vốn ngân hàng của những NHTM tăng thêm.○ Là công cụ tốt để chốnglại lạm phát.

○ Thắt chặt Đk tín dụng thanh toán.

MACRO_2_P4_97: Nếu NHTW bán trái phiếu chính phủ nước nhà với trị giá là một trong triệu USD thì lượng cung tiền sẽ:○ Giảm đi 1 triệu USD.○ Tăng thêm một triệu USD.● Giảm nhiều hơn nữa 1 triệu USD.

○ Tăng nhiều hơn nữa 1 triệu USD.

MACRO_2_P4_98: Biện pháp nào trong số những giải pháp dưới đây sẽ là công cụ của chủ trương tiền tệ thu hẹp?○ Giảm giá đồng nội tệ trên thị trường ngoại hối.○ NHTW khuyến khích những NHTM cho vay vốn ngân hàng.● NHTW bán trái phiếu chính phủ nước nhà.

○ NHTW mua trái phiếu chính phủ nước nhà.

MACRO_2_P4_99: Một chủ trương tiền tệ mở rộng hoàn toàn có thể gồm có:○ tăng lãi suất vay chiết khấu.● Các hoạt động và sinh hoạt giải trí thị trường mở làm giảm lãi suất vay.○ Việc ngân hàng nhà nước NHTW thuyết phục những NHTM thu hẹp những khoản cho vay vốn ngân hàng.

○ Việc NHTW bán trái phiếu chính phủ nước nhà.

Phần 5: 99 câu

MACRO_2_P5_1: Để kích thích tổng cầu, NHTW hoàn toàn có thể:○ Mua trái phiếu chính phủ nước nhà.○ Giảm lãi suất vay chiết khấu.○ Nới lỏng điềukiện tín dụng thanh toán.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P5_2: Nhằm hạn chế góp vốn đầu tư, NHTW hoàn toàn có thể (chọn 2 đáp án đúng):● Tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc.○ Giảm lãi suất vay chiết khấu.● Thắt chặt Đk tín dụng thanh toán.

○ Giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc

MACRO_2_P5_3: Để hạ thấp lãi suất vay, NHTW hoàn toàn có thể:○ Mua trái phiếu chính phủ nước nhà.○ Giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc.○ Giảm lãi suất vay chiết khấu.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P5_4: Để giảm tổng cầu, NHTW hoàn toàn có thể:● Thu hẹp lượng cung tiền và tăng lãi suất vay.○ Mở rộng cung tiền và giảm lãi suất vay.○ Thu hẹp cung tiền và giảm lãi suất vay.

○ Mở rộng cung tiền và tăng lãi suất vay.

MACRO_2_P5_5: Điều nào sau này không xẩy ra nếu NHTW mua trái phiếu chính phủ nước nhà?○ Dự trữ của những ngân hàng nhà nước tăng thêm.○ Lượng cung tiền tăng.● Lãi suất ngân hàng nhà nước tăng thêm.

○ Điều kiện tín dụng thanh toán được thả lỏng.

MACRO_2_P5_6: Dự trữ của những NHTM hạ xuống hoàn toàn có thể là vì:○ Các hộ mái ấm gia đình quyết định hành động giữ ít tiền mặt hơn.● NHTW bán trái phiếu chính phủ nước nhà.○ Lãi suất ngân hàng nhà nước giảm.

○ NHTW mua trái phiếu chính phủ nước nhà.

MACRO_2_P5_7: Số nhân tiền tệ hoàn toàn có thể được xem bằng:● Thay đổi của lượng cung tiền chia cho thay đổi của lượng tiền cơ sở.○ Thay đổi của lượng tiền giấy hoàn toàn có thể quy đổi chia cho thay đổi của lượng tiền cơ sở.○ Thay đổi của lượng tiền cơ sở chia cho thay đổi của lượng tiền mặt nằm trong tay những hộ mái ấm gia đình.

○ Thay đổi của lượng tiền cơ sở chia cho thay đổi của lượng cung tiền.

MACRO_2_P5_8: Nhân tố nào sau này không khiến ảnh hưởng đến lượng tiền cơ sở?● Một NHTM chuyển số tiền mặt nằm trong két của tớ vào thông tin tài khoản tiền gửi tại NHTW.○ NHTW mua trái phiếu chính phủ nước nhà từ một NHTM.○ NHTW mua trái phiếu chính phủ nước nhà từ công chúng.

○ NHTW bán trái phiếu chính phủ nước nhà cho một NHTM.

MACRO_2_P5_9: Việc NHTW bán trái phiếu chính phủ nước nhà trên thị trường mở sẽ làm:○ Dự trữ của NHTM tăng thêm và vì thế mà làm tăng lượng tiền cơ sở.● Dự trữ của NHTM hạ xuống và vì thế mà làm giảm lượng tiền cơ sở.○ Dự trữ của những NHTM tăng thêm và vì thế làm giảm lượng tiền cơ sở.

○ Dự trữ của cácNHTM giảm sút và vì thế làm tăng lượng tiền cơ sở.

MACRO_2_P5_10: Nhân tố nào dưới đây có tác động đến lượng tiền cơ sở?○ Một NHTM mua trái phiếu chính phủ nước nhà từ một người tiêu dùng.○ Một NHTM chuyển tiền mặt từ két sang thông tin tài khoản tiền gửi tại NHTW.● Một cá nhânmua trái phiếu chính phủ nước nhà từ NHTW.

○ Chính phủ bán trái phiếu cho một NHTM và tiếp theo đó sử dụng số tiền đó chi cho quốc phòng.

MACRO_2_P5_11: Việc giảm tỉ lệ dự trữ/tiền gửi sẽ làm tăng phục vụ tiền tệ thông qua:○ Tăng cở sở tiền tệ.● Tăng số nhân tiền.○ Giảm tỉ lệ tiền mặt/tiền gửi.

○ Giảm lãi suất vay chiết khấu.

MACRO_2_P5_12: Số nhân tiền sẽ tăng nếu○ Ngân hàng TW quyết định hành động mua trái phiếu chính phủ nước nhà.○ NHTW bán trái phiếu chính phủ nước nhà.● Người dân quyết định hành động giữ ít tiền mặt hơn so với tiền gửi.

○ Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P5_13: Các ngân hàng nhà nước có Xu thế giảm tỉ lệ dự trữ đến mức tối thiểu vì:● Dự trữ không còn lãi suất vay.○ Dự trữ to nhiều hơn có nghĩa kĩ năng thanh toán thấp hơn.○ tiền gửi là tài sản của ngân hàng nhà nước, còn dự trữ thì không.

○ Tỉ lệ dự trữ càng lớn thì vị thế của ngân hàng nhà nước càng yếu.

MACRO_2_P5_14: Giá trị của số nhân tiền○ Chỉ tùy từng tỉ lệ tiền mặt so với tiền gửi○ Chỉ tùy từng tỉ lệ dự trữ○ Do NHTW trực tiếp điều tiết

● Tăng khi tỉ lệ dự trữ giảm.

MACRO_2_P5_15: Trong Đk những tác nhân khác không đổi, tỉ lệ tiền mặt càng nhỏ thì:○ Tỉ lệ dự trữ càng lớn.○ Số nhân tiền càng nhỏ.● Số nhân tiền càng lớn.

○ Cơ sở tiền càng nhỏ.

MACRO_2_P5_16: Thước đo ngân sách thời cơ của việc giữ tiền là:○ Lãi suất thực tiễn.○ Tiền mặt không được trả lãi.○ Tỉ lệ lạm phát.

● Lãi suất danh nghĩa.

MACRO_2_P5_17: Động cơ hầu hết để mọi người giữ tiền là:● Để thanh toán giao dịch thanh toán.○ Để dự trữ.○ Để chuyển sức tiêu thụ sang tương lai.

○ Giảm rủi ro không mong muốn cho khuôn khổ góp vốn đầu tư.

MACRO_2_P5_18: Nếu bạn mang tiền khi tới lớp để phòng trường hợp giáo viên yêu cầu phải mua ngay bây giờ tài liệu, thì những nhà kinh tế tài chính sẽ xếp hành vi đó vào:● Cầu dự trữ về tiền.○ Cầu góp vốn đầu tư mạnh về tiền.○ Cầu thanh toán giao dịch thanh toán về tiền.

○ Không phải những động cơ trên.

MACRO_2_P5_19: Cân bằng thị trường tiền tệ xuất hiện khi:○ Lãi suất không thay đổi.○ GDP thực tiễn không thay đổi.● Cung tiền bằng với cầu tiền.

○ Câu 1 và 3 đúng.

MACRO_2_P5_20: Nếu GDP thực tiễn tăng thêm, đường cầu tiền sẽ dịch chuyển sang:○ Trái và lãi suất vay sẽ tăng thêm.○ Trái và lãi suất vay sẽ giảm sút.● Phải và lãi suất vay sẽ tăng thêm.

○ Phải và lãi suất vay sẽ hạ xuống.

MACRO_2_P5_21: Nhân tố nào sau này không ảnh hưởng đến vị trí của đường cung tiền?○ Quyết định chủ trương của NHTW.● Lãi suất.○ Quyết định cho vay vốn ngân hàng của những NHTM.

○ Hoạt động thị trường mở

MACRO_2_P5_22: Với những yếu tố khác không đổi, lượng cầu về tiền to nhiều hơn khi:○ Chi phí thời cơ của việc giữ tiền thấp hơn.○ Thu nhập cao hơn.○ Mức giá cao hơn.

● Tất cả những câu trên đúng.

MACRO_2_P5_23: Lý thuyết ưa thích thanh toán về lãi suất vay của Keynes nhận định rằng lãi suất vay được quyết định hành động bởi.○ Cung và cầu vốn.● Cung và cầu tiền.○ Cung và cầu lao động.

○ Tổng cung và tổng cầu.

MACRO_2_P5_24: Khi cầu tiền được màn biểu diễn bằng một đồ thị với trục tung là lãi suất vay còn trục hoành là lượng tiền, việc cắt giảm lãi suất vay:● Làm tăng lượng cầu tiền.○ Làm dịch chuyển đường cầu tiền sang trái.○ Làm giảm lượng cầu tiền.

○ Làm dịch chuyển đường cầu tiền sang phải.

MACRO_2_P5_25: Khi cầu tiền được màn biểu diễn bằng một đồ thị với trục tung là lãi suất vay còn trục hoành là lượng tiền, tăng lãi suất vay:○ Làm tăng lượng cầu tiền.○ Làm dịch chuyển đường cầu tiền sang trái.● Làm giảm lượng cầu tiền.

○ Làm dịch chuyển đường cầu tiền sang phải

MACRO_2_P5_26: Khi cung tiền và cầu tiền được màn biểu diễn bằng một đồ thị với trục tung là lãi suất vay và trục hoành là lượng tiền, mức giá tăng:● Làm dịch chuyển đường cầu tiền sang phải và làm tăng lãi suất vay.○ Làm dịch chuyển đường cầu tiền sang trái và tăng lãi suất vay.○ Làm dịch chuyển đường cầu tiền sang phải và giảm lãi suất vay.

○ Làm dịch chuyển đường cầu tiền sang trái và giảm lãi suất vay.

MACRO_2_P5_27: Khi cung tiền và cầu tiền được màn biểu diễn bằng một đồ thị với trục tung là lãi suất vay và trục hoành là lượng tiền, mức giá giảm:○ Làm dịch chuyển đường cầu tiền sang phải và làm tăng lãi suất vay.○ Làm dịch chuyển đường cầu tiền sang trái và tăng lãi suất vay.○ Làm dịch chuyển đường cầu tiền sang phải và giảm lãi suất vay.

● Làm dịch chuyển đường cầu tiền sang trái và giảm lãi suất vay.

MACRO_2_P5_28: Trên thị trường thành phầm, ảnh hưởng ban đầu của yếu tố ngày càng tăng trong cung tiền là:● Làm dịch chuyển tổng cầu sang phải.○ Làm dịch chuyển tổng cầu sang trái.○ Làm dịch chuyển tổng cung sang phải.

○ Làm dịch chuyển tổng cung sang trái

MACRO_2_P5_29: Trên thị trường thành phầm, ảnh hưởng ban đầu của yếu tố cắt giảm mức cung tiền là:○ Làm dịch chuyển tổng cầu sang phải.● Làm dịch chuyển tổng cầu sang trái.○ Làm dịch chuyển tổng cung sang phải.

○ Làm dịch chuyển tổng cung sang trái.

MACRO_2_P5_30: Động cơ hầu hết để mọi người giữ tiền là:● Để thanh toán giao dịch thanh toán.○ Để dự trữ.○ Để góp vốn đầu tư mạnh

○ Vì thu nhập từ tiền lãi.

MACRO_2_P5_31: Nếu như nguyên do để bạn giữ tiền là để trả tiền thuê nhà thì những nhà kinh tế tài chính học sẽ xếp khoản tiền đó vào:○ Động cơ góp vốn đầu tư mạnh của bạn.○ Động cơ thu nhập của bạn.○ Động cơ dự trữ của bạn.

● Động cơ thanh toán giao dịch thanh toán.

MACRO_2_P5_32: Lý do nào dưới đây để mọi người giữ tiền cho những khoản tiêu pha theo kế hoạch?○ Đơn vị hạch toán.● Động cơ thanh toán giao dịch thanh toán.○ Động cơ đầucơ.

○ Động cơ dự trữ.

MACRO_2_P5_33: Lượng tiền mà mọi người sở hữu để dùng cho thanh toán giao dịch thanh toán:○ Là một số trong những không đổi theo thời hạn.○ Không có quan hệ gì với lãi suất vay.○ Không có quan hệ gì với thu nhập mà mọi người tìm kiếm được.

● Phụ thuộc dương vào thu nhập và phụ thuộc âm vào lãi suất vay.

MACRO_2_P5_34: Nếu bạn mang tiền theo mình nhiều để đề phòng trường hợp những bạn rủ ở lại ăn trưa, thì những nhà kinh tế tài chính sẽ xếp hành vi đó vào:● Cầu tiền dự trữ của bạn.○ Cầu tiền góp vốn đầu tư mạnh của bạn.○ Cầu tiền thanh toán giao dịch thanh toán của bạn.

○ Câu 1 và 3.

MACRO_2_P5_35: Nếu bạn gửi tiền trong thông tin tài khoản để chờ mua khi giá Cp giảm, thì những nhà kinh tế tài chính sẽ xếp hành vi đó vào:○ Cầu tiền dự trữ của bạn.● Cầu tiền góp vốn đầu tư mạnh của bạn.○ Cầu tiền thanh toán giao dịch thanh toán của bạn.

○ Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P5_36: Giả sử bạn đang xem xét để quyết định hành động mua một Cp. Nếu bạn nghĩ giá Cp sẽ thấp hơn trong tuần tới thì nguyên do để giờ đây bạn giữ tiền trong tay mà không mua Cp sẽ là:○ Cầu tiền dự trữ của bạn.● Cầu tiền góp vốn đầu tư mạnh của bạn.○ Cầu tiền thanh toán giao dịch thanh toán của bạn.

○ Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P5_37: Chi phí của việc giữ tiền tăng thêm khi:○ Sức mua của đồng xu tiền tăng thêm.● Lãi suất tăng thêm.○ Giá của thành phầm & hàng hóa và dịch vụ giảm.

○ Thu nhập của người tiêu dùng tăng thêm.

MACRO_2_P5_38: Lượng tiền danh nghĩa là:● Lượng tiền được xem theo số cty tiền tệ hiện hành.○ Lượng tiền được xem theo số cty tiền tệ vào năm gốc.○ Lượng tiền được xem bằng số cty GDP.

○ Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P5_39: Khi những yếu tố khác không đổi, mức giá tăng thêm gấp 2 lần nghĩa là:○ Cầu tiền thực tiễn tăng thêm gấp 2 lần.● Cầu tiền danh nghĩa tăng thêm gấp 2 lần.○ Cung tiền danh nghĩa tăng thêm gấp 2 lần.

○ Cầu tiền danh nghĩa vẫn không thay đổi.

MACRO_2_P5_40: Lượng tiền thực tiễn bằng:○ Thu nhập danh nghĩa chia cho mức giá.● Lượng tiền danh nghĩa chia cho mức giá.○ Mức giá chia cho lượng tiền danh nghĩa.

○ Lượng tiền danh nghĩa chia cho thu nhập danh nghĩa.

MACRO_2_P5_41: Lượng tiền danh nghĩa bằng:● Lượng tiền thực tiễn nhân với mức giá.○ GDP thực tiễn nhân với mức giá.○ GDP nhân với chỉ số kiểm soát và điều chỉnh GDP.

○ Lượng tiền thực tiễn chia cho mức giá.

MACRO_2_P5_42: Nếu toàn bộ những yếu tố khác không đổi, GDP thực tiễn tăng thêm thì:● Cầu tiền thực tiễn tăng thêm.○ Cầu tiền thực tiễn giảm sút.○ Không có ảnh hưởng gì đến cầu tiền thực tiễn.

○ Cầu tiền thực tiễn sẽ tăng thêm đến mức một mức nào đó, và tiếp theo đó nó sẽ tự động hóa hạ xuống.

MACRO_2_P5_43: Lượng tiền thực tiễn mà mọi người muốn sở hữu sẽ tăng thêm nếu hoặc thu nhập thực tiễn tăng thêm hoặc:○ Mức giá tăng thêm.○ Mức giá giảm sút.○ Lãi suất tăng thêm.

● Lãi suất giảm sút.

MACRO_2_P5_44: Nguyên nhân nào sau này gây ra sự dịch chuyển của đường cầu tiền danh nghĩa sang trái?○ GDP thực tiễn tăng thêm.○ Lãi suất tăng.● Mức giá chung giảm.

○ Câu 2 và 3.

MACRO_2_P5_45: Nếu hộ mái ấm gia đình và những hãng nhận thấy rằng lượng tiền mình đang sở hữu thấp hơn so với dự kiến, họ sẽ:● Bán những tài sản tài chính và làm cho lãi suất vay tăng thêm.○ Bán những tài sản tài chính và làm cho lãi suất vay hạ xuống.○ Mua những tài sản tài chính và làm cho lãi suất vay tăng thêm.

○ Mua những tài sản tài chính và làm cho lãi suất vay giảm sút.

MACRO_2_P5_46: 2 nguyên nhân nào sau này làm cho đường cầu tiền danh nghĩa dịch chuyển sang phải?● GDP thực tiễn tăng thêm.● Mức giá chung tăng.○ Lãi suất giảm.

○ Mức giá chung giảm

MACRO_2_P5_47: Nếu bạn tin rằng lãi suất vay sẽ hạ xuống trong thời hạn tới, bạn hoàn toàn có thể sẽ muốn:● Mua trái phiếu tại mức giá hiện hành.○ Mua trái phiếu sau khi lãi suất vay giảm.○ Bán ngay trái phiếu từ giờ đây.

○ Gửi tiền vào thông tin tài khoản tiết kiệm chi phí thời hạn ngắn và thuở nào gian sau mới sắm trái phiếu.

MACRO_2_P5_48: Chi phí thời cơ của việc giữ tiền so với những tài sản khác, ví như trái phiếu, sẽ là:○ Lạm phát.○ Mức tiêu dùng bị bỏ qua.○ Khả năng thanh toán bị bỏ qua.

● Tiền lãi bỏ qua.

MACRO_2_P5_49: Cân bằng thị trường tiền tệ xuất hiện khi:○ Lãi suất không đổi.○ GDP thực tiễn không đổi.● Cung tiền cân riêng với cầu tiền.

○ Câu 1 và 3.

MACRO_2_P5_50: Trái phiếu và tiền:● Là những tài sản thay thế.○ Là những tài sản tương hỗ update.○ Không có quan hệ kinh tế tài chính nào.

○ Đều là phương tiện đi lại trao đổi.

MACRO_2_P5_51: Định nghĩa đúng nhất về NHTW là:○ Một tổ chức triển khai đặt trụ thường trực TT của một nước.○ Một tổ chức triển khai đảm bảo sự tiện lợi cho những người dân gửi tiền.○ Ngân hàng của một nước mà chỉ khi có nó, những ngân hàng nhà nước quốc tế mới hoàn toàn có thể quy đổi đồng ngoại tệ thành đồng nội tệ.

● Là tổ chức triển khai có hiệu suất cao trấn áp cung tiền và điều tiết những tổ chức triển khai tài chính – tiền tệ của một nước.

MACRO_2_P5_52: Nỗ lực nhằm mục đích trấn áp lạm phát và giảm sút chu kỳ luân hồi marketing thương mại bằng phương pháp thay đổi lượng tiền trong lưu thông và kiểm soát và điều chỉnh lãi suất vay được gọi là:○ Chính sách tín dụng thanh toán.● Chính sách tiền tệ.○ Chính sách tài khoá.

○ Chính sách tỉ giá hối đoái.

MACRO_2_P5_53: Các công cụ của chủ trương tiền tệ gồm có:○ Lãi suất chiết khấu, và lãi suất vay của ngân hàng nhà nước.○ Lãi suất ngân hàng nhà nước và những trách nhiệm thị trường mở.● Các trách nhiệm thị trường mở và lãi suất vay chiết khấu.

○ Lãi suất chiết khấu và tỉ giá hối đoái.

MACRO_2_P5_54: Hoạt động nào sau này không phải là hiệu suất cao của NHTW?○ Đóng vai trò là “người cho vay vốn ngân hàng ở đầu cuối” riêng với những NHTM.● Kinh doanh tiền tệ để tối đa hoá lợi nhuận.○ Điều chỉnh lượng cung tiền.

○ Điều tiết lãi suất vay ngân hàng nhà nước.

MACRO_2_P5_55: Công cụ nào dưới đây thường được ngân hàng nhà nước Nhà nước Việt Nam sử dụng để điều tiết cung tiền lúc bấy giờ?○ Lựa chọn chính sách tỉ giá hối đoái.○ Quy định tỉ lệ dự trữ bắt buộc.○ Thay đổi lãi suất vay chiết khấu.

● Nghiệp vụ thị trưởng mở.

MACRO_2_P5_56: Lãi suất mà NHTW nhận được khi cho những NHTM vay tiền được gọi là:○ Lãi suất thị trường mở.● Lãi suất chiết khấu.○ Lãi suất ngân hàng nhà nước.

○ Lãi suất cơ bản.

MACRO_2_P5_57: Số nhân tiền tăng thêm nếu tỉ lệ tiền mặt mà hộ mái ấm gia đình và những hãng marketing thương mại muốn giữ:○ Tăng lên hoặc tỉ lệ dự trữ thực tiễn tăng thêm.● Giảm xuống hoặc tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM hạ xuống.○ Giảm xuống hoặc tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM tăng thêm.

○ Tăng lên hoặc tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM hạ xuống.

MACRO_2_P5_58: Giả sử tỉ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng nhà nước là 23%, tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM là 7%, và cung tiền là 820 tỷ VNĐ. Cơ sở tiền tệ là:○ 120 tỉ.● 200 tỉ.○ 410 tỉ.

○ 820 tỉ.

MACRO_2_P5_59: Giả sử tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 10% và những ngân hàng nhà nước không còn dự trữ dôi ra. Nếu không còn rò rỉ tiền mặt ngoài khối mạng lưới hệ thống NHTM và NHTW mua 1.000 tỷ VNĐ trái phiếu chính phủ nước nhà, thì lượng cung tiền:○ Không thay đổi.○ Tăng 1.000 tỷ VNĐ.● Tăng 10.000 tỷ VNĐ.

○ Giảm 10.000 tỷ VNĐ.

MACRO_2_P5_60: Giả sử tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 10% và những ngân hàng nhà nước không còn dự trữ dôi ra. Nếu không còn rò rỉ tiền mặt ngoài khối mạng lưới hệ thống NHTM và NHTW bán 1.000 tỷ VNĐ trái phiếu chính phủ nước nhà, thì lượng cung tiền:○ Không thay đổi.○ Giảm 1.000 tỷ VNĐ.○ Tăng 10.000 tỷ VNĐ.

● Giảm 10.000 tỷ VNĐ.

MACRO_2_P5_61: Ngân hàng TW hoàn toàn có thể điều tiết tốt nhất riêng với:○ Cung tiền.● Cơ sở tiền tệ.○ Số nhân tiền.

○ Tỉ lệ dữ trữ thực tiễn của những NHTM.

MACRO_2_P5_62: Điều nào dưới đây làm tăng lãi suất vay. Chọn 2 đáp áp đúng nhất từ những lựa chọn sau:● cầu tiền tăng○ cung tiền tăng○ tỉ lệ dự trữ bắt buộc giảm

● cung tiền giảm

MACRO_2_P5_63: Điều nào dưới đây làm giảm lãi suất vay, hãy lựa chọn 2 đáp án đúng nhất:● cầu tiền giảm○ cung tiền giảm○ tỉ lệ dự trữ bắt buộc tăng

● cung tiền tăng

MACRO_2_P5_64: Điều nào dưới đây làm tăng lãi suất vay:○ thu nhập giảm○ tỉ lệ dự trữ bắt buộc giảm○ cầu tiền giảm.

● NHTW bán trái phiếu chính phủ nước nhà

MACRO_2_P5_65: Điều nào dưới đây làm giảm lãi suất vay:● thu nhập giảm● tỉ lệ dự trữ bắt buộc giảm○ NHTW bán trái phiếu chính phủ nước nhà.

○ cầu tiền tăng

MACRO_2_P5_66: Trong khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước dự trữ 100%, số nhân tiền bằng:○ 0● 1○ 10

○ 100

MACRO_2_P5_67: Nếu cơ sở tiền tệ bằng 60 tỷ VNĐ và số nhân tiền bằng 3 thì cung tiền bằng:○ 20 tỷ VNĐ.○ 60 tỷ VNĐ.○ 63 tỷ VNĐ.

● 180 tỷ VNĐ.

MACRO_2_P5_68: Nếu cơ sở tiền tệ tăng gấp hai trong lúc cả tỉ lệ tiền mặt/tiền gửi và tỉ lệ dự trữ/tiền gửi không thay đổi thì phục vụ tiền tệ sẽ:○ Giảm một nửa.○ Không đổi.● Tăng gấp hai.

○ Tất cả đều sai.

MACRO_2_P5_69: Việc tăng tỉ lệ tiền mặt so với tiền gửi sẽ dẫn đến:○ Tăng phục vụ tiền tệ.● Giảm phục vụ tiền tệ.○ Tăng số nhân tiền.

○ Tăng tỉ lệ dự trữ/tiền gửi.

MACRO_2_P5_70: Nghiệp vụ thị trường mở xẩy ra khi (chọn 2 đáp án đúng):○ Chính phủ bán trái phiếu cho những NHTM.● NHNN Việt Nam mua trái phiếu chính phủ nước nhà từ những NHTM.● NHNN Việt Nam bán trái phiếu chính phủ nước nhà cho những NHTM.

○ Các NHTM mua và bán trái phiếu chính phủ nước nhà với nhau.

MACRO_2_P5_71: Việc giảm dự trữ bắt buộc sẽ không còn ảnh hưởng đáng kể tới phục vụ tiền tệ nếu:● Các ngân hàng nhà nước không thay đổi tỉ lệ dự trữ/tiền gửi.○ Tỉ lệ tiền mặt/ tiền gửi không thay đổi.○ Lượng dự trữ dôi ra của những ngân hàng nhà nước không thay đổi.

○ Cơ sở tiền tệ không thay đổi.

MACRO_2_P5_72: Lãi suất chiết khấu là:○ Sự chênh lệch giữa giá của một món đồ bán tại Metro và giá của món đồ tương tự tại Big C.○ Lãi suất mà những người dân tiêu dùng tốt nhất của ngân hàng nhà nước phải trả khi vay tiền của ngân hàng nhà nước.● Lãi suất màcác ngân hàng nhà nước phải trả NHNN Việt Nam khi vay để tương hỗ update dự trữ từ NHNN Việt Nam.

○ Sự chênh lệch giữa lãi suất vay của trái phiếu kho bạc và lãi suất vay cơ bản.

MACRO_2_P5_73: Muốn tăng phục vụ tiền tệ, NHNN Việt Nam hoàn toàn có thể:○ Thực hiện trách nhiệm mua trái phiếu trên thị trường mở.○ Giảm lãi suất vay chiết khấu.○ Giảm dự trữ bắt buộc.

● Tất cả những câu trên đều đúng.

MACRO_2_P5_74: Cơ sở tiền tăng khi NHTW○ Bán trái phiếu trên thị trường mở.○ Giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc.○ Bán ngoại tệ.

● Cho những NHTM vay tiền.

MACRO_2_P5_75: Khi can thiệp vào thị trường ngoại hối bằng phương pháp mua ngoại tệ, NHTW thường bán trái phiếu trên thị trường mở. Tại sao?○ Nếu không bán trái phiếu trên thị trường mở, ảnh hưởng của việc mua ngoại tệ sẽ làm giảm cung tiền trong nước và do vậy hoàn toàn có thể gây ra suy thoái và khủng hoảng.○ Muốn nền kinh tế thị trường tài chính trong nước không biến thành ảnh hưởng bởi đối đầu đối đầu từ quốc tế.● Để trung hoà ảnh hưởng của việc mua ngoại tệ đến cung tiền trong nước.

○ Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P5_76: Biện pháp tài trợ cho tăng tiêu pha chính phủ nước nhà nào dưới đây sẽ làm tăng cung tiền mạnh nhất?○ Bán trái phiếu cho công chúng.● Bán trái phiếu cho NHTW.○ Bán trái phiếu cho những NHTM.

○ Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P5_77: Giá trị của số nhân tiền tăng khi:○ Lãi suất chiết khấu giảm.○ Tỉ lệ dự trữ bắt buộc giảm.○ Tỉ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng nhà nước giảm.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P5_78: Ảnh hưởng của chủ trương tiền tệ thắt chặt là làm giảm sản lượng bằng phương pháp:○ Làm giảm lãi suất vay và giảm góp vốn đầu tư.○ Làm giảm lãi suất vay và tăng góp vốn đầu tư.● Làm tăng lãi suất vay và giảm góp vốn đầu tư.

○ Làm tăng lãi suất vay và tăng góp vốn đầu tư.

MACRO_2_P5_79: Ảnh hưởng của chủ trương tiền tệ mở rộng là làm tăng sản lượng bằng phương pháp:○ Làm giảm lãi suất vay và giảm góp vốn đầu tư.● Làm giảm lãi suất vay và tăng góp vốn đầu tư.○ Làm tăng lãi suất vay và giảm góp vốn đầu tư.

○ Làm tăng lãi suất vay và tăng góp vốn đầu tư.

MACRO_2_P5_80: Kết quả ở đầu cuối của yếu tố thay đổi chủ trương của chính phủ nước nhà là lãi suất vay giảm, tiêu dùng tăng, và góp vốn đầu tư tăng. Đó là vì kết quả của việc vận dụng:● Chính sách tiền tệ mở rộng.○ Chính sách tiền tệ thắt chặt.○ Chính sách tài khoá thắt chặt.

○ Chính sách tài khoá mở rộng.

MACRO_2_P5_81: Giả sử NHTW giảm cung tiền. Muốn đưa tổng cầu trở về mức ban đầu, chính phủ nước nhà cần:○ Giảm tiêu pha chính phủ nước nhà.● Giảm thuế.○ Yêu cầu NHTW bán trái phiếu trên thị trường mở.

○ Giảm cả thuế và tiêu pha chính phủ nước nhà một lượng bằng nhau.

MACRO_2_P5_82: Giả sử NHTW tăng cung tiền. Muốn đưa tổng cầu trở về mức ban đầu, chính phủ nước nhà cần:○ Tăng tiêu pha chính phủ nước nhà.○ Giảm thuế.○ Yêu cầu NHTW mua trái phiếu trên thị trường mở.

● Giảm cả thuế và tiêu pha chính phủ nước nhà một lượng bằng nhau.

MACRO_2_P5_83: Giả sử NHTW và chính phủ nước nhà theo đuổi những tiềm năng trái ngược nhau riêng với tổng cầu. Nếu chính phủ nước nhà giảm thuế, thì NHTW cần:○ Mua trái phiếu chính phủ nước nhà.○ Yêu cầu chính phủ nước nhà tăng tiêu pha.○ Giảm lãi suất vay cơ bản.

● Bán trái phiếu chính phủ nước nhà.

MACRO_2_P5_84: Giả sử NHTW và chính phủ nước nhà theo đuổi những tiềm năng trái ngược nhau riêng với tổng cầu. Nếu chính phủ nước nhà tăng thuế, thì NHTW cần:● Mua trái phiếu chính phủ nước nhà.○ Yêu cầu chính phủ nước nhà tăng tiêu pha.○ Giảm lãi suất vay cơ bản.

○ Bán trái phiếu chính phủ nước nhà.

MACRO_2_P5_85: Giả sử ban đầu nền kinh tế thị trường tài chính ở trạng thái cân đối tại mức sản lượng tiềm năng. Sau đó, làn sóng bi quan của những nhà góp vốn đầu tư và người tiêu dùng làm giảm tiêu pha. Nếu quyết định hành động vận dụng chủ trương bình ổn dữ thế chủ động, thì NHNW sẽ:○ Tăng tiêu pha chính phủ nước nhà và giảm thuế.○ Giảm tiêu pha chính phủ nước nhà và tăng thuế.● Tăng cung tiền và giảm lãi suất vay.

○ Giảm cung tiền và tăng lãi suất vay.

MACRO_2_P5_86: Câu nào sau này miêu tả rõ ràng nhất sự ngày càng tăng của cung tiền làm dịch chuyển đường tổng cầu?○ Đường cung tiền dịch chuyển sang phải, lãi suất vay tăng, góp vốn đầu tư giảm, đường tổng cầu dịch chuyển sang trái.● Đường cung tiền dịch chuyển sang phải, lãi suất vay giảm, góp vốn đầu tư tăng, đường tổng cầu dịch chuyển sang phải.○ Đường cung tiền dịch chuyển sang phải, giá tăng, tiêu pha giảm, đường tổng cầu dịch chuyển sang trái.

○ Đường cung tiền dịch chuyển sang phải, giá sụt giảm, tiêu pha tăng, đường tổng cầu dịch chuyển sang phải.

MACRO_2_P5_87: Câu nào sau này miêu tả rõ ràng nhất sự cắt giảm cung tiền làm dịch chuyển đường tổng cầu?● Đường cung tiền dịch chuyển sangtrái, lãi suất vay tăng, góp vốn đầu tư giảm, đường tổng cầu dịch chuyển sang trái.○ Đường cung tiền dịch chuyển sangtrái, lãi suất vay giảm, góp vốn đầu tư tăng, đường tổng cầu dịch chuyển sang phải.○ Đường cung tiền dịch chuyển sangtrái, giá cả giảm, tiêu pha giảm, đường tổng cầu dịch chuyển sang trái.

○ Đường cung tiền dịch chuyển sang phải, giá cả giảm, tiêu pha tăng, đường tổng cầu dịch chuyển sang phải.

MACRO_2_P5_88: NHTW và chính phủ nước nhà theo đuổi những tiềm năng trái ngược nhau nhằm mục đích tác động đến tổng cầu. Nếu chính phủ nước nhà tăng tiêu pha thì NHTW phải (chọn 2 đáp án đúng):○ Mua trái phiếu chính phủ nước nhà.● Tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc.● Bán trái phiếu chính phủ nước nhà.

○ Mua trái phiếu chính phủ nước nhà

MACRO_2_P5_89: Nếu NHTW mua trái phiếu chính phủ nước nhà trên thị trường mở thì đường cung tiền sẽ dịch chuyển sang:○ Trái và lãi suất vay sẽ tăng thêm.○ Trái và lãi suất vay sẽ hạ xuống.○ Phải và lãi suất vay sẽ tăng thêm.

● Phải và lãi suất vay sẽ hạ xuống.

MACRO_2_P5_90: Nếu GDP thực tiễn tăng thêm, đường cầu tiền sẽ dịch chuyển sang:○ Trái và lãi suất vay sẽ tăng thêm.○ Trái và lãi suất vay sẽ giảm sút.● Phải và lãi suất vay sẽ tăng thêm.

○ Phải và lãi suất vay sẽ hạ xuống.

MACRO_2_P5_91: Vị trí của đường cung tiền được xác lập bởi:○ Mức độ phảnứng của cầu tiền với lãi suất vay.○ Mức độ phản ứng của cầu tiền với thu nhập.○ Mức độ phản ứng của góp vốn đầu tư với lãi suất vay.

● Hành vi chủ trương của NHTW.

MACRO_2_P5_92: Nhân tố nào sau này không xác lập vị trí của đường cung tiền danh nghĩa?○ Hành vi chủ trương của NHTW.● Lãi suất.○ Chính sách cho vay vốn ngân hàng của những ngân hàng nhà nước thươngmại.

○ Hành vi giữ tiền của người dân.

MACRO_2_P5_93: Nhân tố nào sau này xác lập vị trí của đường cung tiền danh nghĩa?○ Hành vi chủ trương của NHTW.○ Chính sách cho vay vốn ngân hàng của những NHTM.○ Hành vi giữ tiền của người dân.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P5_94: Nếu lãi suất vay tăng thêm:○ Đường cầu góp vốn đầu tư sẽ dịch sang trái.● Lượng cầu về góp vốn đầu tư sẽ giảm.○ Đường cầu tiền sẽ dịch sang phải.

○ Đường cầu tiền sẽ dịch sang trái.

MACRO_2_P5_95: Lãi suất thay đổi gây ra sự thay đổi của tổng cầu thông qua một trong những quy trình sau này:○ Cả đường cầu tiền và đường cầu góp vốn đầu tư cùng dịch chuyển.○ Cả đường cầu góp vốn đầu tư và đường tổng cầu cùng dịch chuyển .○ Có sự di tán dọccả đường cầu góp vốn đầu tư và đường tổng cầu.

● Có sự di tán dọc đường cầu góp vốn đầu tư, còn đường tổng cầu dịch chuyển.

MACRO_2_P5_96: Lượng cầu tiền thực tiễn hạ xuống khi lãi suất vay tăng thêm là vì:○ Bộ Tài chính vay tiền nhiều hơn nữa ở tại mức lãi suất vay cao hơn.○ Giá của trái phiếu tăng khi lãi suất vay tăng.● Chi phí thời cơ của việc giữ tiền với vai trò là một tài sản tăng thêm khi lãi suất vay tăng.

○ Khi lãi suất vay tăng thêm, những nhà ngân hàng nhà nước lo sợ rằng mức lãi suất vay này lại giảm nên họ không thích cho vay vốn ngân hàng.

MACRO_2_P5_97: Chuỗi sự kiện nào dưới đấy là một phần trong những kết quả do tác động của NHTW nhằm mục đích hạn chế tổng cầu?○ Cung tiền giảm, lãi suất vay giảm, góp vốn đầu tư giảm, tổng tiêu pha dự kiến giảm.○ Hàng tồn kho không dự kiến tăng, GDP thực tiễn khởi đầu giảm, cầu tiền tăng thêm.● Cung tiền giảm, lãi suất vay tăng, góp vốn đầu tư giảm, tổng tiêu pha dự kiến giảm.

○ Cung tiền tăng, lãi suất vay tăng, góp vốn đầu tư giảm, tổng tiêu pha dự kiến giảm.

MACRO_2_P5_98: Cung tiền giảm hoàn toàn có thể làm:○ Cả lãi suất vay, góp vốn đầu tư và tổng cầu cùng tăng.● Lãi suất tăng, góp vốn đầu tư giảm, tổng cầu giảm.○ Lãi suất giảm, góp vốn đầu tư tăng, tổng cầu tăng.

○ Cả lãi suất vay, góp vốn đầu tư và tổng cầu đều giảm.

MACRO_2_P5_99: Trật tự đúng chuẩn của chuỗi sự kiện khi NHTW vận dụng chủ trương tiền tệ để làm thay đổi GDP thực tiễn là:○ C + I + G + NX, cung tiền, lãi suất vay, góp vốn đầu tư.○ C + I + G + NX, góp vốn đầu tư, cung tiền, lãi suất vay.● Cung tiền, lãi suất vay, góp vốn đầu tư, C + I + G + NX.

○ Lãi suất và cầu tiền, góp vốn đầu tư, C + I + G + NX.

Phần 6: 99 câu

MACRO_2_P6_1: Tỉ lệ tiền mặt ngoài khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước so với tiền gửi (cr) 20%; Tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM (rr) 10%; Cơ sở tiền tệ (tỷ VNĐ) 1.000. Với số liệu trên, số nhân tiền là:○ 3● 4○ 5

○ Không phải những kết quả trên.

MACRO_2_P6_2: Tỉ lệ tiền mặt ngoài khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước so với tiền gửi (cr) 20%; Tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM (rr) 20%; Cung tiền (tỷ VNĐ) 3.000. Với số liệu trên, cơ sở tiền tệ là:● 1.000 tỷ VNĐ.○ 600 tỷ VNĐ.○ 3.000 tỷ VNĐ.

○ Không phải những kết quả trên.

MACRO_2_P6_3: Tỉ lệ tiền mặt ngoài khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước so với tiền gửi (cr) 20%; Tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM (rr) 10%; Cơ sở tiền tệ (tỷ VNĐ) 2.000; Với số liệu trên, cung tiền là:○ 6.000 tỷ VNĐ.● 8.000 tỷ VNĐ.○ 10.000 tỷ VNĐ.

○ Không phải những kết quả trên.

MACRO_2_P6_4: Tỉ lệ tiền mặt ngoài khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước so với tiền gửi (cr) 20%; Tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM (rr)20%; Cung tiền (tỷ VNĐ) 6.000; Với số liệu trên, số nhân tiền là:● 3○ 4○ 5

○ Không phải những kết quả trên.

MACRO_2_P6_5: Tỉ lệ tiền mặt ngoài khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước so với tiền gửi (cr) 40%; Tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM (rr) 30%; Cơ sở tiền tệ (tỷ VNĐ) 5.000; Với số liệu trên, số nhân tiền là:○ 41915● 2○ 2,5

○ Không phải những kết quả trên.

MACRO_2_P6_6: Tỉ lệ tiền mặt ngoài khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước so với tiền gửi (cr) 23%; Tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM (rr) 7%; Cơ sở tiền tệ (tỷ VNĐ) 5.000; Với số liệu trên, số nhân tiền là:● 4,1○ 4,3○ 14,3

○ Không phải những kết quả trên.

MACRO_2_P6_7: Tỉ lệ tiền mặt ngoài khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước so với tiền gửi (cr) 10%; Tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM (rr) 10%; Với số liệu trên, số nhân tiền là:○ 5● 5,5○ 10

○ Không phải những kết quả trên.

MACRO_2_P6_8: Tỉ lệ tiền mặt ngoài khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước so với tiền gửi (cr) 40%; Tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM (rr) 10%; Cung tiền (tỷ VNĐ) 14.000; Với số liệu trên, số nhân tiền là:○ 10○ 2,5● 2,8

○ Không phải những kết quả trên.

MACRO_2_P6_9: Tỉ lệ tiền mặt ngoài khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước so với tiền gửi (cr) 20%; Tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM (rr) 10%; Cơ sở tiền tệ (tỷ VNĐ) 1.000; Với số liệu trê, muốn giảm cung tiền 1 tỷ VNĐ, NHTW cần:○ Mua 100 triệu đồng trái phiếu chính phủ nước nhà.○ Bán 100 triệu đồng trái phiếu chính phủ nước nhà.○ Mua 250 triệu đồng trái phiếu chính phủ nước nhà.

● Bán 250 triệu đồng trái phiếu chính phủ nước nhà.

MACRO_2_P6_10: Tỉ lệ tiền mặt ngoài khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước so với tiền gửi (cr) 20%; Tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM (rr) 20%; Cung tiền (tỷ VNĐ) 3.000; Với số liệu trên, muốn giảm cung tiền 3 tỷ VNĐ, NHTW cần:○ Mua 1 tỷ VNĐ trái phiếu chính phủ nước nhà.● Bán 1 tỷ VNĐ trái phiếu chính phủ nước nhà.○ Mua 750 triệu đồng trái phiếu chính phủ nước nhà.

○ Bán 750 triệu đồng trái phiếu chính phủ nước nhà

MACRO_2_P6_11: Tỉ lệ tiền mặt ngoài khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước so với tiền gửi (cr) 20%; Tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM (rr) 10%; Cơ sở tiền tệ (tỷ VNĐ) 2.000; Với số liệu trên, muốn tăng cung tiền 1 tỷ VNĐ, NHTW cần:○ Mua 100 triệu đồng trái phiếu chính phủ nước nhà.○ Bán 100 triệu đồng trái phiếu chính phủ nước nhà.● Mua 250 triệu đồng trái phiếu chính phủ nước nhà.

○ Bán 250 triệu đồng trái phiếu chính phủ nước nhà.

MACRO_2_P6_12: Tỉ lệ tiền mặt ngoài khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước so với tiền gửi (cr) 20%; Tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM (rr) 20%; Cung tiền (tỷ VNĐ) 6.000; Với số liệu trên, cơ sở tiền tệ là:○ 1.500 tỷ VNĐ.● 2.000 tỷ VNĐ.○ 6.000 tỷ VNĐ.

○ Không phải những kết quả trên.

MACRO_2_P6_13: Tỉ lệ tiền mặt ngoài khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước so với tiền gửi (cr) 40%; Tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM (rr) 30%; Cơ sở tiền tệ (tỷ VNĐ) 5.000; Với số liệu trên, muốn giảm sút cung tiền 1 tỷ VNĐ NHTW cần:○ Mua 1 tỷ VNĐ trái phiếu chính phủ nước nhà.○ Bán 1 tỉ triệu đồng trái phiếu chính phủ nước nhà.○ Mua 500 triệu đồng trái phiếu chính phủ nước nhà.

● Bán 500 triệu đồng trái phiếu chính phủ nước nhà.

MACRO_2_P6_14: Tỉ lệ tiền mặt ngoài khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước so với tiền gửi (cr) 23%; Tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM (rr) 7%; Cơ sở tiền tệ (tỷ VNĐ) 5.000; Với số liệu trên, cung tiền là:○ 5.000 tỷ VNĐ.● 20.500 tỷ VNĐ.○ 21.500 tỷ VNĐ.

○ Không phải những kết quả trên.

MACRO_2_P6_15: Tỉ lệ tiền mặt ngoài khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước so với tiền gửi (cr) 40%; Tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM (rr) 30%; Cơ sở tiền tệ (tỷ VNĐ) 10.000; Với số liệu trên, muốn tăng cung tiền thêm một tỷ VNĐ, NHTW cần:○ Mua 1 tỷ VNĐ trái phiếu chính phủ nước nhà.○ Bán 1 tỷ VNĐ đồng trái phiếu chính phủ nước nhà.● Mua 500 triệu đồng trái phiếu chính phủ nước nhà.

○ Không phải những kết quả trên.

MACRO_2_P6_16: Tỉ lệ tiền mặt ngoài khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước so với tiền gửi (cr) 23%; Tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM (rr) 7%; Cung tiền (tỷ VNĐ) 41.000; Với số liệu trên, cơ sở tiền là:● 10.000 tỷ VNĐ.○ 41.000 tỷ VNĐ.○ 20.500 tỷ VNĐ.

○ Không phải những kết quả trên.

MACRO_2_P6_17: Tỉ lệ tiền mặt ngoài khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước so với tiền gửi (cr) 40%; Tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM (rr) 10%; Cung tiền (tỷ VNĐ) 14.000; Với số liệu trên, cơ sở tiền tệ là:○ 1.400 tỷ VNĐ.● 5.000 tỷ VNĐ.○ 5.600 tỷ VNĐ.

○ Không phải những kết quả trên.

MACRO_2_P6_18: Tỉ lệ tiền mặt ngoài khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước so với tiền gửi (cr) 10%; Tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM (rr) 10%; Với số liệu trên, giả sử NHNW bán 600 tỷ VNĐ trái phiếu chính phủ nước nhà. Điều gì xẩy ra lượng cung tiền:○ Cung tiền tăng 600 tỷ VNĐ.○ Cung tiền tăng 3.300 tỷ VNĐ.● Cung tiền giảm 3.300 tỷ VNĐ.

○ Không phải những kết quả trên.

MACRO_2_P6_19: Tỉ lệ tiền mặt ngoài khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước so với tiền gửi (cr) 40%; Tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM (rr) 10%; Với số liệu trên, giả sử NHTW mua 100 tỷ VNĐ trái phiếu chính phủ nước nhà. Điều gì xẩy ra với lượng cung tiền:○ Cung tiền tăng 250 tỷ VNĐ.● Cung tiền tăng 280 tỷ VNĐ.○ Cung tiền tăng 1.000 tỷ VNĐ.

○ Không phải những kết quả trên.

MACRO_2_P6_20: Tỉ lệ tiền mặt ngoài khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước so với tiền gửi (cr) 10%; Tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM (rr) 10%; Cung tiền (tỷ VNĐ) 22.000; Với số liệu trên, cơ sở tiền tệ của nền kinh tế thị trường tài chính là:○ 2.200 tỷ VNĐ.○ 4.400 tỷ VNĐ.● 4.000 tỷ VNĐ.

○ Không phải những kết quả trên.

MACRO_2_P6_21: Tỉ lệ tiền mặt ngoài khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước so với tiền gửi (cr) 20%; Tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM (rr) 10%; Cơ sở tiền tệ (tỷ VNĐ) 1.000; Với số liệu ở trên và giả sử những NHTM luôn dự trữ đúng mức bắt buộc. Muốn giảm lượng cung tiền, NHTW cần:○ Qui định tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 10%.● Qui định tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 20%.○ Qui định tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 30%.

○ Qui định tỉ lệ dự trữ bắt buộclà 40%.

MACRO_2_P6_22: Tỉ lệ tiền mặt ngoài khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước so với tiền gửi (cr) 20%; Tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM (rr) 20%; Cung tiền (tỷ VNĐ) 3.000; Với số liệu ở trên, điều gì xẩy ra với nền kinh tế thị trường tài chính nếu những NHTM giảm tỉ lệ dự trữ xuống 10%:○ Lãi suất tăng, góp vốn đầu tư giảm và sản lượng tăng.○ Lãi suất tăng, góp vốn đầu tư giảm và sản lượng giảm.● Lãi suất giảm, góp vốn đầu tư tăng và sản lượng tăng.

○ Lãi suất giảm, góp vốn đầu tư tăng và sản lượng giảm.

MACRO_2_P6_23: Tỉ lệ tiền mặt ngoài khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước so với tiền gửi (cr) 20%; Tỉ lệ dự trữ thực tiễn của những NHTM (rr) 20%; Cung tiền (tỷ VNĐ) 6.000; Với số liệu ở trên và giả sử những NHTM luôn dự trữ đúng mức bắt buộc. Muốn tăng cung tiền, NHTW cần:● Qui định tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 10%.○ Qui định tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 20%.○ Qui định tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 30%.

○ Không phải những kết quả trên.

MACRO_2_P6_24: Lạm phát được định nghĩa là yếu tố tăng thêm liên tục của:○ Giá cả của một số trong những loại thành phầm & hàng hóa thiết yếu.○ Tiền lương trả cho công nhân.● Mức giá chung.

○ GDP danh nghĩa.

MACRO_2_P6_25: Giảm phát xẩy ra khi:○ Khi giá cả của một món đồ quan trọng trên thị trường giảm đáng kể.○ Tỉ lệ lạm phát giảm.○ Mức giá chung ổn định

● Mức giá chung giảm.

MACRO_2_P6_26: Sức mua của tiền thay đổi:○ Tỉ lệ thuận với tỉ lệ lạm phát.● Tỉ lệ nghịch với tỉ lệ lạm phát.○ Không tùy từng tỉ lệ lạm phát.

○ Khi cung về vàng thay đổi.

MACRO_2_P6_27: Nếu mức giá tăng nhanh hơn thu nhập danh nghĩa của bạn và mọi thứ khác vẫn như cũ, thì mức sống của bạn sẽ:● Giảm.○ Tăng.○ Không thay đổi.

○ Chỉ không thay đổi khi mức giá tăng với tỉ lệ ổn định thường niên.

MACRO_2_P6_28: Giả sử rằng mọi người Dự kiến rằng tỉ lệ lạm phát là 10%. Nhưng trên thực tiễn lạm phát chỉ là 8%. Trong trường hợp này:○ Tỉ lệ lạm phát không được dự kiến là 8%.○ Tỉ lệ lạm phát không được dự kiến là 10%○ Tỉ lệ lạm phát không được dự kiến là 2%.

● Tỉ lệ lạm phát không được dự kiến là -2%.

MACRO_2_P6_29: Lạm phát được dự trù trước:○ Gây ra nhiều tổn thất hơn so với lạm phát không được dự trù trước.○ Có khuynh hướng làm tăng tiết kiệm chi phí.● Không gây ra nhiều tổn thất như trong trường hợp lạm phát không được dự trù trước.

○ Làm tăng lãi suất vay thấp hơn so với lạm phát không được dự trù trước.

MACRO_2_P6_30: Lạm phát cao hơn mức được dự trù trước có Xu thế phân phối lại thu nhập theo phía có lợi cho:○ Những người dân có thu nhập cố định và thắt chặt.○ Những người cho vay vốn ngân hàng theo lãi suất vay được ấn định trước.● Những ngườiđi vay theo lãi suất vay được ấn định trước.

○ Những người tiết kiệm chi phí.

MACRO_2_P6_31: Một sự ngày càng tăng của tỉ lệ lạm phát hoàn toàn được dự trù trước:● Không gây tác hại lớn chính bới hợp đồng về những biến danh nghĩa hoàn toàn có thể được kiểm soát và điều chỉnh thích ứng.○ Có lợi cho toàn bộ công nhân và chủ doanh nghiệp.○ Cũng gây ra ngân sách cho xã hội chính bới nó làm giảm ngân sách thời cơ của việc giữ tiền.

○ Cũng gây ra ngân sách cho xã hội chính bới nó tái phân phối từ người cho vay vốn ngân hàng sang người đi vay.

MACRO_2_P6_32: Nhận định nào dưới đấy là sai?○ Khi tỉ lệ lạm phát là dương, sức tiêu thụ của đồng nội tệ giảm.○ Lạm phát không được dự kiến trước gây ra phân phối lại thu nhập và của cải.○ Lạm phát cao hơn được dự kiến trước có Xu thế làm tăng nguồn lực vốn thời cơ của việc giữ tiền.

● Khi tỉ lệ lạm phát là dương, mọi người chi ít tiền hơn.

MACRO_2_P6_33: Mức sống giảm xẩy ra khi:○ Thu nhập bằng tiền giảm.○ CPI tăng.● Tốc độ giảm giá chậm hơn vận tốc giảm thu nhập bằng tiền.

○ Tốc độ tăng giá chậm hơn vận tốc tăng thu nhập bằng tiền.

MACRO_2_P6_34: Tỉ lệ lạm phát được dự kiến trước gây ra tổn thất cho xã hội chính bới nó:○ Làm giảm khối lượng và tần suất thanh toán giao dịch thanh toán.○ Làm giảm ngân sách thời cơ của việc giữ tiền.● Làm tăng nguồn lực vốn thời cơ của việc giữ tiền.

○ Phân phối lại của cải từ người cho vay vốn ngân hàng sang người đi vay.

MACRO_2_P6_35: Nếu tỉ lệ lạm phát to nhiều hơn lãi suất vay danh nghĩa, thì lãi suất vay thực tiễn sẽ:○ Lớn hơn 0.○ Không âm.● Nhỏ hơn 0.

○ Không dương.

MACRO_2_P6_36: Điều nào dưới đấy là nguyên nhân gây ra lạm phát do cầu kéo:● Tăng tiêu pha chính phủ nước nhà cách phát hành tiền.○ Giá dầu toàn thế giới tăng.○ Tăng thuế giá trị ngày càng tăng (VAT).

○ Giảm Xu thế tiêu dùng cận biên của những hộ mái ấm gia đình.

MACRO_2_P6_37: Trong trường hợp lạm phát do cầu kéo:○ Cả lạm phát và thất nghiệp đều phải có Xu thế tăng.○ Thất nghiệp tăng, trong lúc lạm phát giảm.● Lạm phát có Xu thế tăng, trong lúc thất nghiệp giảm.

○ Cả lạm phát và thất nghiệp đều giảm.

MACRO_2_P6_38: Trong trường hợp lạm phát do ngân sách đẩy:● Cả lạm phát và thất nghiệp đều phải có Xu thế tăng.○ Thất nghiệp tăng, trong lúc lạm phát giảm.○ Lạm phát tăng, trong lúc thất nghiệp giảm.

○ Cả lạm phát và thất nghiệp đều giảm.

MACRO_2_P6_39: Để kiềm chế lạm phát, NHTW cần:○ Giảm lãi suất vay ngân hàng nhà nước.○ Mua trái phiếu trên thị trường mở.○ Tăng vận tốc tăng của cung tiền.

● Giảm vận tốc tăng của cung tiền.

MACRO_2_P6_40: Lạm phát được định nghĩa là yếu tố tăng thêm của:○ Giá cả của một số trong những loại thành phầm & hàng hóa rõ ràng.○ Lương trả cho công nhân.● Mức giá chung.

○ GDP danh nghĩa.

MACRO_2_P6_41: Mức giá trong năm này là 180 và tỉ lệ lạm phát là 20%. Hỏi mức giá năm ngoái là bao nhiêu?○ 144● 150○ 160

○ 216

MACRO_2_P6_42: Mức giá của một nền kinh tế thị trường tài chính tăng thêm từ 200 đến 230 trong vòng 1 năm. Tỉ lệ lạm phát của năm đó là bao nhiêu?○ 0.13○ 0.6○ 0.3

● 0.15

MACRO_2_P6_43: Nguyên nhân nào sau này làm cho đường tổng cầu dịch chuyển sang phải từ thời điểm năm này qua năm khác?○ Do chính phủ nước nhà cắt giảm thuế một lần duy nhất.○ Do chính phủ nước nhà tăng tiêu pha mua thành phầm & hàng hóa và dịch vụ một lần duy nhất.○ Do giá những nguồn vào mà doanh nghiệp phải nhập khẩu tăng mạnh.

● Lượng tiền liên tục tăng thêm.

MACRO_2_P6_44: Lạm phát do cầu kéo xuất hiện khi (chọn 2 đáp án đúng):● Các hộ mái ấm gia đình tăng mạnh tiêu pha khi thị trường sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán bùng nổ.○ Giá nhiên liệu mà doanh nghiệp phải nhập khẩu tăng mạnh.● Chính phủ phát hành tiền để tài trợ thâm hụt ngân sách.

○ NHTW tăng lãi suất vay.

MACRO_2_P6_45: Lạm phát do tổng cầu tăng thêm được gọi là:○ Lạm phát do ngân sách đẩy.● Lạm phát do cầu kéo.○ Lạm phát được dự kiến trước.

○ Lạm phát không được dự kiến trước.

MACRO_2_P6_46: Nguyên nhân nào dưới đây gây ra lạm phát do cầu kéo?○ Giá dầu lửa tăng mạnh.○ Mức lương theo thoả thuận với công đoàn tăng thêm.● NHTW mua trái phiếu chính phủ nước nhà trên thị trường mở.

○ NHTW bán trái phiếu chính phủ nước nhà trên thị trường mở.

MACRO_2_P6_47: Nguyên nhân nào dưới đây gây ra lạm phát do ngân sách đẩy?○ Giá dầu lửa tăng mạnh.○ Mức lương theo thoả thuận với công đoàn tăng thêm.● NHTW mua trái phiếu chính phủ nước nhà trên thị trường mở.

○ Câu 1 và 2

MACRO_2_P6_48: Cú sốc cung bất lợi gây ra:○ Lạm phát và tăng trưởng.○ Giảm phát và suy thoái và khủng hoảng.● Lạm phát và suy thoái và khủng hoảng.

○ Giảm phát và tăng trưởng.

MACRO_2_P6_49: Tình trạng lạm phát đìnhtrệ xuất hi ện khi nền kinh tế thị trường tài chính phải trải qua cả:○ Lạm phát và tăng trưởng.○ Giảm phát và suy thoái và khủng hoảng.● Lạm phát và suy thoái và khủng hoảng.

○ Giảm phát và tăng trưởng.

MACRO_2_P6_50: Giả sử một nền kinh tế thị trường tài chính khởi đầu ở trạng thái cân đối dài hạn. Kết quả nào sau này không phải là ảnh hưởng trong thời hạn ngắn của cú một sốc cung bất lợi?● GDP thực tiễn tăng thêm rất cao hơn mức tự nhiên.○ Mức giá chung tăng thêm.○ GDP thực tiễn hạ xuống.

○ Thất nghiệp tăng thêm.

MACRO_2_P6_51: Kết quả nào sau này không phải là ảnh hưởng trong thời hạn ngắn của một cú sốc cung bất lợi?○ Mức giá chung tăng thêm.○ GDP thực tiễn hạ xuống.○ Thất nghiệp tăng thêm.

● Việc làm tăng thêm.

MACRO_2_P6_52: Giả sử rằng Thương Hội những nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) bị tan rã mà không được dự báo trước, làm cho giá thành dầu lửa hạ xuống. Kết quả là, mức giá sẽ:○ Tăng lên và GDP thực tiễn tăng.○ Tăng và GDP thực tiễn giảm.● Giảm và GDP thực tiễn tăng.

○ Giảm và GDP thực tiễn giảm.

MACRO_2_P6_53: Mức giá tăng thêm do giá dầu lửa tăng:○ Sẽ gây ra tình trạng lạm phát đình trệ trong thời hạn ngắn.○ Có thể làm giảm lương thực tiễn.○ Có thể làm tăng thất nghiệp.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P6_54: Lạm phát do ngân sách đẩy hoàn toàn có thể xuất hiện khi:○ Thuế thu nhập giảm.○ Thuế thu nhập tăng.○ Chi tiêu chính phủ nước nhà tăng.

● Tăng lương.

MACRO_2_P6_55: Nguyên nhân gây ra tình trạng lạm phát đình trệ là yếu tố dịch chuyển của:○ Đường tổng cầu sang phải.● Đường tổng cung sang trái.○ Đường tổng cung sang phải.

○ Đường tổng cầu sang phải, tiếp đó là đường tổng cung dịch sang trái.

MACRO_2_P6_56: Hiện tượng lạm phát đình trệ sẽ dịu đi nếu phản ứng chủ trương làm cho:○ Đường tổng cầu sang phải.○ Đường tổng cung sang trái.● Đường tổng cung sang phải.

○ Đường tổng cầu sang trái.

MACRO_2_P6_57: Giả sử những người dân cho vay vốn ngân hàng và đi vay thống nhất về một mức lãi suất vay danh nghĩa nhờ vào kỳ vọng của tớ về lạm phát. Trong thực tiễn lạm phát lại cao hơn mức mà người ta kỳ vọng ban đầu, thì:● Người đi vay sẽ tiến hành lợi và người cho vay vốn ngân hàng bị thiệt.○ Người cho vay vốn ngân hàng được lợi và người đi vay bị thiệt.○ Cả người đi vay và người cho vay vốn ngân hàng đều không được lợi chính bới lãi suất vay danh nghĩa được cố định và thắt chặt theo hợp đồng.

○ Không phải những điều kể trên.

MACRO_2_P6_58: Giả sử những người dân cho vay vốn ngân hàng và đi vay thống nhất về một mức lãi suất vay danh nghĩa nhờ vào kỳ vọng của tớ về lạm phát. Trong thực tiễn lạm phát lại thấp hơn mức mà người ta kỳ vọng ban đầu, thì:○ Người đi vay sẽ tiến hành lợi và người cho vay vốn ngân hàng bị thiệt.● Người cho vay vốn ngân hàng được lợi và người đi vay bị thiệt.○ Cả người đi vay và người cho vay vốn ngân hàng đều không được lợi chính bới lãi suất vay danh nghĩa được cố định và thắt chặt theo hợp đồng.

○ Không phải những điều kể trên.

MACRO_2_P6_59: Giả sử những người dân lao động và những chủ doanh nghiệp thống nhất về việc ngày càng tăng tiền lương nhờ vào kỳ vọng của tớ về lạm phát. Trong thực tiễn lạm phát lại cao hơn mức mà người ta kỳ vọng ban đầu, thì:● Chủ doanh nghiệp sẽ tiến hành lợi, còn người lao động bị thiệt.○ Người lao động được lợi còn chủ doanh nghiệp bị thiệt.○ Cả người lao động và chủ doanh nghiệp đều không được lợi chính bới sự ngày càng tăng tiền lương được ấn định theo hợp đồng lao động.

○ Không phải những điều kể trên.

MACRO_2_P6_60: Giả sử những người dân lao động và những chủ doanh nghiệp thống nhất về việc ngày càng tăng tiền lương nhờ vào kỳ vọng của tớ về lạm phát. Trong thực tiễn lạm phát lại thấp hơn mức mà người ta kỳ vọng ban đầu, thì:○ Chủ doanh nghiệp sẽ tiến hành lợi, còn người lao động bị thiệt.● Người lao động được lợi, còn chủ doanh nghiệp bị thiệt.○ Cả người lao động và chủ doanh nghiệp đều không được lợi chính bới sự ngày càng tăng tiền lương được ấn định theo hợp đồng lao động.

○ Không phải những điều kể trên.

MACRO_2_P6_61: Nếu lãi suất vay thực tiễn trước thuế là 4%, tỉ lệ lạm phát là 6% và thuế suất đánh vào tiền lãi là 20%, thì lãi suất vay thực tiễn sau thuế là bao nhiêu?○ 1%.● 2%.○ 3%.

○ 4%.

MACRO_2_P6_62: Nếu lãi suất vay thực tiễn trước thuế là 2%, tỉ lệ lạm phát là 8% và thuế suất đánh vào tiền lãi là 10%, thì lãi suất vay thực tiễn sau thuế là bao nhiêu?○ -1%.○ 0%.● 1%.

○ 2%.

MACRO_2_P6_63: Đặc điểm nổi trội của nền kinh tế thị trường tài chính Việt Nam trong quy trình 1999-2002 là:○ Xu hướng giảm lạm phát đi kèm theo với tăng trưởng kinh tế tài chính cao.○ Lạm phát cao đi kèm theo với tăng trưởng kinh tế tài chính thấp.● Lạm phát thấp đi kèm theo với tăng trưởng kinh tế tài chính thấp.

○ Lạm phát cao đi kèm theo với tăng trưởng kinh tế tài chính cao.

MACRO_2_P6_64: Đặc điểm nổi trội của nền kinh tế thị trường tài chính Việt Nam trong quy trình 2004-2006 là:○ Xu hướng giảm lạm phát đi kèm theo với tăng trưởng kinh tế tài chính cao.○ Lạm phát cao đi kèm theo với tăng trưởng kinh tế tài chính thấp.○ Lạm phát thấp đi kèm theo với tăng trưởng kinh tế tài chính thấp.

● Lạm phát cao đi kèm theo với tăng trưởng kinh tế tài chính cao.

MACRO_2_P6_65: Đường Phillips màn biểu diễn:○ Mối quan hệ giữa mức tiền lương và mức thất nghiệp.○ Mối quan hệ giữa mức giá và mức thất nghiệp.● Mối quan hệ giữa vận tốc tăng giá và tỉ lệ thất nghiệp.

○ Mối quan hệ giữa sự thay đổi của tỉ lệ lạm phát và sự thay đổi của tỉ lệ thất nghiệp.

MACRO_2_P6_66: Đường Phillips phản ánh quan hệ đánh đổi giữa tỉ lệ lạm phát và tỉ lệ thất nghiệp. Mối quan hệ này xẩy ra khi (chọn 2 đáp án đúng):● trong thời hạn ngắn.○ nền kinh tế thị trường tài chính phi đối phó với những cú sốc từ phía tổng cung.● nền kinh tế thị trường tài chính phi đối phó với những cú sốc từ phía tổng cầu.

○ trong dài hạn

MACRO_2_P6_67: Câu nào sau này đúng thời cơ đề cập đến ngân sách thời cơ của việc giữ tiền trong thời kỳ có lạm phát?○ Nếu lạm phát Dự kiến được thì nó hoàn toàn có thể được xem vào lãi suất vay và không khiến ra tổn thất gì.○ Tỉ lệ lạm phát càng cao thì lượng tiền thực tiễn mọi người sở hữu trong tay càng lớn.○ Tỉ lệ lạm phát càng cao thì ngân sách thời cơ của việc giữ tiền càng nhỏ.

● Tỉ lệ lạm phát càng cao thì lượng tiền thực tiễn mọi người sở hữu trong tay càng nhỏ.

MACRO_2_P6_68: Nhìn chung, lạm phát được dự kiến trước có khuynh hướng:○ Làm giảm mức sống trung bình và mức sản lượng đầu ra.○ Làm cho thu nhập danh nghĩa tăng nhanh hơn mức giá.○ Gây ra sự phân phối lại thu nhâp từ người đi vay sang người cho vay vốn ngân hàng.

● Gây ra tổn thất không nhiều nếu không muốn nói là rất ít cho xã hội nếu lạm phát ổn định ở tại mức thấp.

MACRO_2_P6_69: Đường Phillips● Minh hoạ sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp trong thời hạn ngắn.○ Mối quan hệ thuận chiều giữa lạm phát và thất nghiệp.○ Sự đánh đổi giữa sản lượng và thất nghiệp.

○ Mối quan hệ thuận chiều giữa sản lượng và thất nghiệp.

MACRO_2_P6_70: Đường Phillips là yếu tố mở rộng quy mô tổng cung và tổng cầu chính bới trong thời hạn ngắn, tăng tổng cầu làm tăng giá và○ Giảm tăng trưởng○ Giảm lạm phát.○ Tăng thất nghiệp.

● Giảm thất nghiệp.

MACRO_2_P6_71: Dọc theo đường Phillips thời hạn ngắn:○ Tốc độ tăng trưởng sản lượng cao hơn kết phù thích hợp với tỉ lệ thất nghiệp thấp hơn.○ Tốc độ tăng trưởng sản lượng cao hơn kết phù thích hợp với tỉ lệ thất nghiệp cao hơn.● Tỉ lệ lạm phát cao hơn kết phù thích hợp với tỉ lệ thất nghiệp thấp hơn.

○ Tỉ lệ lạm phát cao hơn kết phù thích hợp với tỉ lệ thất nghiệp cao hơn.

MACRO_2_P6_72: Theo đường Phillips, trong thời hạn ngắn, nếu những nhà hoạch định chủ trương chọn chủ trương mở rộng để giảm tỉ lệ thất nghiệp,○ Nền kinh tế tài chính sẽ trải qua thuở nào kỳ có lạm phát thấp hơn.● Nền kinh tế tài chính sẽ trải qua thuở nào kỳ có lạm phát cao hơn.○ Lạm phát không biến thành tác động nếu kỳ vọng về giá cả không thay đổi.

○ Không phải những nhận định trên.

MACRO_2_P6_73: Đường cong Phillips mô tả quan hệ giữa:○ Tỉ lệ lạm phát với vận tốc tăng trưởng.○ Tỉ lệ thất nghiệp với vận tốc tăng trưởng.● Tỉ lệ lạm phát với tỉ lệ thất nghiệp.

○ Tỉ lệ lạm phát với vận tốc tăng của tiền lương danh nghĩa.

MACRO_2_P6_74: Lạm phát được dự kiến trước gây tổn hại cho:○ Những người giữ tiền.○ Những người nhận lương hưu cố định và thắt chặt bằng tiền và những người dân thoả thuận về lương hưu của tớ trước lúc lạm phát được dự kiến.○ Các nhà hàng quán ăn do phải in lại thực đơn.

● Tất cả những câu trên đều đúng.

MACRO_2_P6_75: Giả sử lãi suất vay danh nghĩa là 9% và tỉ lệ lạm phát dự kiến là 5%, và tỉ lệ lạm phát thực tiễn là 3%. Trong trường hợp này:● Lãi suất thực tiễn dự kiến là 4%.○ Lãi suất thực tiễn thực thi là 4%.○ Lãi suất thực tiễn dự kiến là 6%.

○ Lãi suất thực tiễn thực thi là 2%.

MACRO_2_P6_76: Giả sử lãi suất vay danh nghĩa là 9% và tỉ lệ lạm phát dự kiến là 5%, và tỉ lệ lạm phát thực tiễn là 3%. Trong trường hợp này lãi suất vay sẽ (chọn 2 đáp án):● Lãi suất thực tiễn dự kiến là 4%.● Lãi suất thực tiễn thực thi là 6%.○ Lãi suất thực tiễn dự kiến là 6%.

○ Lãi suất thực tiễn là 2%.

MACRO_2_P6_77: Giả sử lãi suất vay danh nghĩa là 9% và tỉ lệ lạm phát dự kiến là 5%, và tỉ lệ lạm phát thực tiễn là 3%. Trong trường hợp này:● Thu nhập được phân phối lại từ những người dân đi vay sang những ngườicho vay.○ Thu nhập được phân phối lại từ những người dân cho vay vốn ngân hàng sang những người dân đi vay.○ Không ai được lợi vì lãi suất vay danh nghĩa không thay đổi.

○ Những người giữ tiền được lợi.

MACRO_2_P6_78: Giả sử lãi suất vay danh nghĩa là 9% và tỉ lệ lạm phát dự kiến là 5%, và tỉ lệ lạm phát thực tiễn là 8%. Trong trường hợp này:○ Thu nhập được phân phối lại từ những người dân đi vay sang những ngườicho vay.● Thu nhập được phân phối lại từ những người dân cho vay vốn ngân hàng sang những người dân đi vay.○ Không ai được lợi vì lãi suất vay danh nghĩa không thay đổi.

○ Những người giữ tiền được lợi.

MACRO_2_P6_79: Trong thời kỳ có lạm phát, ngân sách thời cơ của việc giữ tiền bằng (chọn 2 đáp án đúng):● Lãi suất danh nghĩa.● Lãi suất thực tiễn dự kiến cộng tỉ lệ lạm phát dự kiến.○ Lãi suất thực tiễn thực thi.

○ Lãi suất của ngân hàng nhà nước.

MACRO_2_P6_80: Trong thời kỳ có lạm phát cao hơn mức dự kiến:● Lãi suất thực tiễn dự kiến cao hơn lãi suất vay thực tiễn thực thi.○ Lãi suất thực tiễn thực thi cao hơn lãi suất vay thực tiễn dự kiến.○ Không ai bị tổn thất vì lãi suất vay danh nghĩa không thay đổi.

○ Những người giữ tiền được lợi.

MACRO_2_P6_81: Lạm phát dự kiến:○ Gây ra nhiều yếu tố phức tạp hơn so với lạm phát không dự kiến.○ Có khuynh hướng làm tăng tiết kiệm chi phí.● Không gây ra những tổn thất lớn như lạm phát không dự kiến.

○ Làm tăng lương thấp hơn so với lạm phát không dự kiến.

MACRO_2_P6_82: Lạm phát cao hơn mức dự kiến trước có khuynh hướng phân phối lại thu nhập có lợi cho:○ Những người nhận thu nhập cố định và thắt chặt.○ Những người cho vay vốn ngân hàng theo lãi suất vay cố định và thắt chặt.● Những người đi vay theo lãi suất vay cố định và thắt chặt.

○ Những người tiết kiệm chi phí.

MACRO_2_P6_83: Lạm phát thấp hơn mức dự kiến trước có khuynh hướng phân phối lại thu nhập có lợi cho:○ Những người nhận thu nhập cố định và thắt chặt.● Những người cho vay vốn ngân hàng theo lãi suất vay cố định và thắt chặt.○ Những người đi vay theo lãi suất vay cố định và thắt chặt.

○ Những người tiết kiệm chi phí.

MACRO_2_P6_84: Trong mọi trường hợp lạm phát sẽ:● Làm giảm thu nhập thực tiễn của một số trong những người dân.○ Làm giảm lãi suất vay theo thời hạn.○ Làm cho những người dân đi vay được lợi khi họ vay tiền theo lãi suất vay cố định và thắt chặt.

○ Câu 1 và 3.

MACRO_2_P6_85: Một nền kinh tế thị trường tài chính có quan hệ thương mại và tài chính với những nền kinh tế thị trường tài chính khác được gọi là:○ Nnền kinh tế tài chính xuất khẩu.○ Nền kinh tế tài chính nhập khẩu.○ Nền kinh tế tài chính đóng.

● Nền kinh tế tài chính mở.

MACRO_2_P6_86: Điều nào sau này đúng với một nền kinh tế thị trường tài chính có thâm hụt thương mại?● Xuất khẩu ròng âm.○ Xuất khẩu ròng dương.○ Xuất khẩu to nhiều hơn nhập khẩu.

○ Không điều nào trong những điều ở trên.

MACRO_2_P6_87: Sự kiện nào sau này trực tiếp làm tăng góp vốn đầu tư ra quốc tế ròng của Việt Nam?○ Công ty Honda Việt Nam bán một dây chuyền sản xuất lắp ráp xe máy cho Lào.● Cà phê Trung nguyên xây dựng một khối mạng lưới hệ thống phân phối mới ở Nga.○ Honda xây dựng một nhà máy sản xuất mới ở Vĩnh Phúc.

○ Mead Johnsonmua Cp của Vinamilk.

MACRO_2_P6_88: Trường hợp nào sau này là một ví dụ về góp vốn đầu tư trực tiếp quốc tế tại Việt Nam?● KFC xây dựng một nhà hàng quán ăn ở Tp Hà Nội Thủ Đô.○ Hãng phim Columbia bán bản quyền của một phim cho truyền hình Việt Nam.○ HSBC mua Cp của ACB.

○ Lào mua thép của Tổng công ty Thép Việt Nam.

MACRO_2_P6_89: Nếu Việt Nam nhập khẩu nhiều hơn nữa xuất khẩu, thì (chọn 2 đáp án đúng):● Xuất khẩu ròng của Việt Nam là âm.● Việt Nam đang sẵn có thâm hụt thương mại.○ Việt Nam đang sẵn có thặng dư thương mại.

○ Đồng tiền Việt Nam mất giá.

MACRO_2_P6_90: Nếu Việt Nam xuất khẩu nhiều hơn nữa nhập khẩu,○ Xuất khẩu ròng của Việt Nam là âm.○ Việt Nam đang sẵn có thâm hụt thương mại.● Việt Nam đang sẵn có thặng dư thương mại.

○ Câu 1 và 2 đúng.

MACRO_2_P6_91: Hoạt động nào sau này sẽ trực tiếp làm tăng thâm hụt thông tin tài khoản vãng lai của Việt Nam:○ Nhật Bản mua gạo của Việt Nam.○ Nhật Bản mua trái phiếu của chính phủ nước nhà Việt Nam.● Việt Nam mua xe Toyota của Nhật Bản.

○ Việt Nam bán than cho Nhật Bản.

MACRO_2_P6_92: Hoạt động nào sau này sẽ trực tiếp làm giảm thâm hụt thông tin tài khoản vãng lai của Việt Nam (chọn 2 đáp án đúng):● Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam.○ Việt Nam mua xe Toyota của Nhật Bản.● Việt Nam bán than cho Nhật Bản.

○ Khuyến khích sinh viên Việt Nam sang Nhật du học.

MACRO_2_P6_93: Hoạt động nào sau này sẽ trực tiếp làm tăng thâm hụt thông tin tài khoản vốn của Việt Nam:○ Việt Nam viện trợ cho Lào.● Cà phê Trung nguyên xây dựng một khối mạng lưới hệ thống phân phối tại Lào.○ Việt Nam vay tiền của Nhật Bản.

○ Câu 1 và 2 đúng.

MACRO_2_P6_94: Hoạt động nào sau này sẽ trực tiếp làm tăng thặng dư thông tin tài khoản vốn của Việt Nam:○ Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam.○ Cà phê Trung Nguyên xây dựng một khối mạng lưới hệ thống phân phối tại Lào.● Việt Nam vay tiền của Nhật Bản.

○ Câu 1 và 3 đúng.

MACRO_2_P6_95: Khi tỉ giá hối đoái thực tiễn của đồng Việt Nam tăng:○ Hàng hoá quốc tế trở nên rẻ hơn một cách tương đối so với thành phầm & hàng hóa của Việt Nam.○ Thâm hụt thương mại của Việt Nam tăng.○ Thặng dư thương mại của Việt Nam giảm.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P6_96: Giả sử tỉ giá được định nghĩa là số cty ngoại tệ thiết yếu để sở hữ một cty nội tệ (ví dụ, 0,000063 USD đổi lấy một đồng). Tỉ giá cao hơn:○ Làm cho hàng nội rẻ hơn một cách tương đối so với hàng ngoại.○ Khuyến khích xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu.● Làm giảm xuất khẩu ròng.

○ Làm tăng thu nhập.

MACRO_2_P6_97: Các thông tin tài khoản chính của cán cân thanh toán gồm có:○ Tài khoản vãng lai.○ Tài khoản vốn.○ Tài khoản kết toán chính thức.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P6_98: Khoản mục nào sau này chiếm tỉ trọng lớn số 1 trong thông tin tài khoản vãng lai của Việt Nam?○ Giá trị thành phầm & hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu.● Giá trị thành phầm & hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu.○ Thu nhập tác nhân trả cho quốc tế.

○ Đầu tư trực tiếp của quốc tế tại Việt Nam.

MACRO_2_P6_99: Cán cân thương mại là:○ Chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu về hàng hoá.○ Chênh lệch giữa giá trị của thông tin tài khoản vãng lai với thông tin tài khoản vốn.○ Chênh lệch giá trị thương mại trong nước và quốc tế.

● Chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu về thành phầm & hàng hóa và dịch vụ.

Phần 7: 98 câu

MACRO_2_P7_1: Tài khoản vốn đo lường:● Chênh lệch giữa luồng vốn từ quốc tế chảy vào và luồng vốn chảy ra.○ Chênh lệch giữa khoản tiền vay ở quốc tế với khoản tiền mà quốc tế vay trong nước.○ Chênh lệch giá trị thương mại trong nước và quốc tế.

○ Chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ.

MACRO_2_P7_2: Tài khoản kết toán chính thức đo lường:○ Giá trị thành phầm & hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu từ quốc tế.○ Giá trị ròng của hàng hoá quốc tế chính thức được trong nước mua.○ Giá trị ròng của xuất khẩu chính thức.

● Sự thay đổi dự trữ ngoại tệ của vương quốc.

MACRO_2_P7_3: Một nước có thâm hụt thương mại khi:○ Giá trị thành phầm & hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu to nhiều hơn giá trị hàng hoá và dịch vụ nhập khẩu.● Giá trị hàng hoá và dịch vụ xuất khẩu nhỏ hơn giá trị hàng hoá và dịch vụ nhập khẩu.○ Giá trị thành phầm & hàng hóa xuất khẩu to nhiều hơn giá trị thành phầm & hàng hóa nhập khẩu.

○ Giá trị thành phầm & hàng hóa nhập khẩu to nhiều hơn giá trị hàng hoá xuất khẩu.

MACRO_2_P7_4: Một nước có thặng dư thương mại khi:● Giá trị thành phầm & hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu to nhiều hơn giá trị hàng hoá và dịch vụ nhập khẩu.○ Giá trị hàng hoá và dịch vụ xuất khẩu nhỏ hơn giá trị hàng hoá và dịch vụ nhập khẩu.○ Giá trị thành phầm & hàng hóa xuất khẩu to nhiều hơn giá trị thành phầm & hàng hóa nhập khẩu.

○ Tài khoản vãng lai có thặng dư.

MACRO_2_P7_5: Thay đổi dự trữ chính thức của một nước bằng:● Giá trị của cán cân thanh toán.○ Thâm hụt thương mại.○ Chênh lệch giữa thâm hụt thương mại hữu hình với khoản vay ròng từ quốc tế.

○ Chênh lệch giữa thâm hụt thông tin tài khoản vãng lai với khoản vay ròng từ quốc tế.

MACRO_2_P7_6: Giá trị xuất khẩu được ghi trong cán cân thanh toán:○ Là một khoản mục Nợ.● Là một khoản mục Có○ Cả ở bên Có và bên Nợ.

○ Không phải những điều ở trên.

MACRO_2_P7_7: Giá trị nhập khẩu được ghi trong cán cân thanh toán:● Là một khoản mục Nợ.○ Là một khoản mục Có○ Cả ở bên Có và bên Nợ.

○ Không phải những điều ở trên.

MACRO_2_P7_8: Khoản tiền mà chính phủ nước nhà Việt Nam vay quốc tế được ghi trong cán cân thanh toán:○ Là một khoản mục Nợ.● Là một khoản mục Có○ Cả ở bên Có và bên Nợ.

○ Không phải những điều ở trên.

MACRO_2_P7_9: Khoản tiền mà những NHTM Việt Nam gửi ở quốc tế được ghi trong cán cân thanh toán với tư cách là:● Là một khoản mục Nợ.○ Là một khoản mục Có○ Cả ở bên Có và bên Nợ.

○ Không phải những điều ở trên.

MACRO_2_P7_10: Giao dịch nào dưới đây được ghi là một khoản mục Có trong cán cân thanh toán của Việt Nam?○ Một người dân trong nước đi du lịch ở quốc tế và tiêu 3000 USD.○ Một người dânViệt Nam mua trái phiếu do chính phủ nước nhà Mỹ phát hành.○ Một doanh nghiệp trong nước trả lãi trái phiếu cho một công dân ở quốc tế.

● Không có khoản mục nào.

MACRO_2_P7_11: 699 thanh toán giao dịch thanh toán nào dưới đây được ghi là một khoản mục Nợ trong cán cân thanh toán của Việt Nam?○ một người dân trong nước đi du lịch ở quốc tế và tiêu 3000 USD.○ Một người dân Việt Nam mua trái phiếu do chính phủ nước nhà Mỹ phát hành.○ Một doanh nghiệp trong nước trả lãi trái phiếu cho một công dân ở quốc tế.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P7_12: Giả sử thông tin tài khoản vãng lai của một nước có thâm hụt 300 triệu USD, trong lúc đó thông tin tài khoản vốn có thặng dư 700 triệu USD. Khi đó, cán cân thanh toán của vương quốc đó có:● Thặng dư 400 triệu USD.○ Thặng dư 700 triệu USD.○ Thâm hụt 300 triệu USD.

○ Thâm hụt 400 triệu USD.

MACRO_2_P7_13: Giả sử thông tin tài khoản vãng lai của một nước có thặng dư 300 triệu USD, trong lúc đó thông tin tài khoản vốn có thâm hụt 700 triệu USD. Khi đó, cán cân thanh toán của vương quốc đó có:○ Thặng dư 400 triệu USD.○ Thặng dư 700 triệu USD.○ Thâm hụt 300 triệu USD.

● Thâm hụt 400 triệu USD.

MACRO_2_P7_14: Những khoản tiền mà Việt kiều gửi về cho những người dân thân trong gia đình của tớ ở Việt Nam sẽ làm:○ Tăng thâm hụt thông tin tài khoản vãng lai của Việt Nam.● giảm thâm hụt thông tin tài khoản vãng lai của Việt Nam.○ Giảm thâm hụt thông tin tài khoản vốn của Việt Nam.

○ Không ảnh hưởng gì đến thông tin tài khoản vãng lai hay thông tin tài khoản vốn của Việt Nam.

MACRO_2_P7_15: Những khoản tiền mà những tổ chức triển khai quốc tế viện trợ cho Việt Nam sẽ làm:● Giảm thâm hụt thông tin tài khoản vãng lai của Việt Nam.○ Tăng thâm hụt thông tin tài khoản vãng lai của Việt Nam.○ Tăng thặng dư thông tin tài khoản vốn của Việt Nam.

○ Không ảnh hưởng gì đến thông tin tài khoản vãng lai hay thông tin tài khoản vốn của Việt Nam.

MACRO_2_P7_16: Tiền lãi mà Việt Nam phải trả cho những tổ chức triển khai tài chính quốc tế sẽ làm:○ Giảm thâm hụt thông tin tài khoản vãng lai của Việt Nam.● Tăng thâm hụt thông tin tài khoản vãng lai của Việt Nam.○ Giảm thặng dư thông tin tài khoản vốn của Việt Nam.

○ Không ảnh hưởng gì đến thông tin tài khoản vãng lai hay thông tin tài khoản vốn của Việt Nam.

MACRO_2_P7_17: Điều nào sau này không làm giảm thâm hụt thông tin tài khoản vãng lai trong cán cân thanh toán của Việt Nam:○ Khách du lịch quốc tế vào Việt Nam tăng.○ Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng.○ Cổ tức màcác công dân Việt Nam nhận được từ quốc tế tăng.

● Chính phủ Việt Nam bán trái phiếu ra quốc tế.

MACRO_2_P7_18: Cán cân thanh toán gồm có 3 thông tin tài khoản chính:○ Tài khoản vãng lai, thông tin tài khoản vốn và thông tin tài khoản thương mại dịch vụ.○ Tài khoản vốn, thông tin tài khoản tài trợ chính thức, và thông tin tài khoản thương mại hữu hình.● Tài khoản vãng lai, thông tin tài khoản vốn và thông tin tài khoản tài trợ chính thức.

○ Tài khoản tài trợ chính thức, thông tin tài khoản vốn và thông tin tài khoản thương mại hữu hình.

MACRO_2_P7_19: Cán cân thương mại là:○ Chênh lệch giữa thông tin tài khoản vãng lai với thông tin tài khoản vốn.○ Chênh lệch giữa thương mại trong nước và thương mại với quốc tế.● Chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu về thành phầm & hàng hóa và dịch vụ.

○ Chênh lệch giữa luồng vốn chảy vào và chảy ra.

MACRO_2_P7_20: Cán cân thông tin tài khoản vốn đo lường:● Chênh lệch giữa luồng vốn chảy vào một trong những vương quốc và chảy thoát khỏi vương quốc đó.○ Chênh lệch giá trị thương mại trong nước và thương mại với quốc tế.○ Chênh lệch giá trị giữa xuất khẩu và nhập khẩu về hàng hoá và dịch vụ.

○ Sự tăng thêm hoặc giảm sút của dự trữ ngoại tệ ở trong nước.

MACRO_2_P7_21: Tỉ giá hối đoái danh nghĩa là tỉ lệ:○ Trao đổi thành phầm & hàng hóa giữa hai nước.○ Trao đổi giữa tiền của nước này với hàng hoá của một nước khác.● Trao đổi giữa tiền của hai nước.

○ Trao đổi giữa tiền của một nước với đồng USD.

MACRO_2_P7_22: Nếu tỉ giá hối đoái danh nghĩa tăng từ 15.500 đồng Việt Nam/USD lên 16.000 đồng Việt Nam/USD,.● Đồng Việt Nam giảm giá trên thị trường ngoại hối.○ Đồng Việt Nam lên giá trên thị trường ngoại hối.○ Đồng Việt Nam lên giá hay giảm giá còn tùy từng điều gì xẩy ra với giá tương đối giữa Việt Nam và Mỹ.

○ Các câu trên đều sai.

MACRO_2_P7_23: Nếu tỉ giá hối đoái danh nghĩa giữa đồng Bảng Anh và USD Mỹ là 0,5 Bảng/USD thì 1 Bảng hoàn toàn có thể đổi được bao nhiêu USD?● 2 USD.○ 1,5 USD.○ 1 USD.

○ 0,5 USD.

MACRO_2_P7_24: Giả sử tỉ giá hối đoái giữa đồng VND và đồng USD là 16100 VND bằng 1 USD. Nếu một chiếc xe hơi được bán với giá 20000 USD, thì giá của nó tính theo đồng VND sẽ là:○ 161 triệu.○ 200 triệu.○ 320 triệu.

● 322 triệu.

MACRO_2_P7_25: Đồng nội tệ giảm giá thực tiễn hàm ý:○ Hàng ngoại trở nên rẻ hơn một cách tương đối so với hàng nội.○ Khả năng đối đầu đối đầu quốc tế của hàng nội giảm.● Giá hàng ngoại tính bằng nội tệ tăng một cách tương đối so với giá hàng sản xuất trong nước.

○ Một ngoại tệ đổi được nhiều cty nội tệ hơn.

MACRO_2_P7_26: Trong Đk vốn tự do chu chuyển , cán cân thanh toán của một nước chịu ràng buộc bởi:○ Tình hình tăng trưởng trong nước và ở quốc tế.○ Sự thay đổi tỉ giá hối đoái thực tiễn.○ Sự thay đổi lãi suất vay tương đối giữa trong nước và quốc tế.

● Tất cả những câu trên đều đúng.

MACRO_2_P7_27: Giả sử cán cân thông tin tài khoản vãng lai (CA) và cán cân thông tin tài khoản vốn (KA) của một nước lần lượt được thể hiện qua những phương trình CA = 500 – 0,1Y và KA bằng -200. Tại mức thu nhập quốc dân là 3000 thì cán cân thanh toán của nước đó:○ Thâm hụt 500.○ Thâm hụt 200.● Cân bằng.

○ Thặng dư 200

MACRO_2_P7_28: Giả sử cán cân thông tin tài khoản vãng lai (CA) và cán cân thông tin tài khoản vốn (KA) của một nước lần lượt được thể hiện qua những phương trình CA = 500 – 0,1Y và KA bằng 300. Tại mức thu nhập quốc dân là 3000 thì cán cân thanh toán của nước đó:○ Thâm hụt 500.○ Thâm hụt 200.○ Thặng dư 200.

● Thặng dư 500

MACRO_2_P7_29: Yếu tố nào sau này sẽ làm tăng cầu về hàng xuất khẩu của Việt Nam?○ Giá cả thành phầm & hàng hóa và dịch vụ của toàn thế giới giảm.○ GDP thực tiễn của Việt Nam tăng.● Kinh tế toàn thế giới tăng trưởng mạnh.

○ GDP thực tiễn của toàn thế giới giảm.

MACRO_2_P7_30: Yếu tố nào sau này sẽ làm tăng cầu về nhập khẩu của Việt Nam từ toàn thế giới bên phía ngoài?○ Giá cả thành phầm & hàng hóa và dịch vụ của toàn thế giới tăng.● GDP thực tiễn của Việt Nam tăng.○ Kinh tế toàn thế giới tăng trưởng mạnh.

○ GDP thực tiễn của toàn thế giới giảm.

MACRO_2_P7_31: Lượng cầu về nhập khẩu của một vương quốc tùy từng:○ GDP của vương quốc đó.○ Xu hướng nhập khẩu cận biên.○ Tỉ giá hối đoái.

● Tất cả những câu trên đều đúng.

MACRO_2_P7_32: Lượng cầu về nhập khẩu của một vương quốc không tùy từng:○ GDP của vương quốc đó.● Tăng trưởng kinh tế tài chính ở quốc tế.○ Xu hướngnhập khẩu cận biên.

○ Tỉ giá hối đoái.

MACRO_2_P7_33: Nhân tố nào sau này không ảnh hưởng đến cầu về hàng xuất khẩu của Việt Nam?○ Tăng trưởng kinh tế tài chính ở quốc tế.● GDP thực tiễn của Việt Nam.○ Tỉ giá hối đoái.

○ Giá tương đối của hàng hoá sản xuất ở Việt Nam so với giá của hàng hoá tương tự sản xuất ở quốc tế.

MACRO_2_P7_34: Nhân tố nào sau này ảnh hưởng đến cầu về hàng xuất khẩu của Việt Nam?○ Tăng trưởng kinh tế tài chính ở quốc tế.○ Tỉ giá hối đoái.○ Giá tương đối của thành phầm & hàng hóa sản xuất ở Việt Nam so với giá của hàng hoá tương tự sản xuất ở quốc tế.

● Tất cả những câu trên đều đúng.

MACRO_2_P7_35: Các nhà kinh tế tài chính thường giả thiết rằng xuất khẩu ròng với tư cách là một thành tố trong tổng cầu về hàng Việt Nam:○ Tăng khi thu nhập của Việt Nam tăng.○ Giảm khi thu nhập ở quốc tế tăng.● Giảm khi thu nhập của Việt Nam tăng.

○ Không bị ảnh hưởng bởi thu nhập của Việt Nam.

MACRO_2_P7_36: Các nhà kinh tế tài chính thường giả thiết rằng xuất khẩu ròng với tư cách là một thành tố trong tổng cầu về hàng Việt Nam:○ Giảm khi thu nhập của Việt Nam giảm.○ Tăng khi thu nhập ở quốc tế giảm.● Tăng khi thu nhập của Việt Nam giảm.

○ Không bị ảnh hưởng bởi thu nhập của Việt Nam.

MACRO_2_P7_37: Các nhà kinh tế tài chính thường giả thiết rằng xuất khẩu ròng với tư cách là một thành tố trong tổng cầu về hàng Việt Nam sẽ (chọn 2 đáp án):● Tăng khi thu nhập của Việt Nam giảm.● Tăng khi thu nhập ở quốc tế tăng.○ Giảm khi thu nhập của Việt Nam giảm.

○ Giảm khi thu nhập của quốc tế tăng.

MACRO_2_P7_38: Lượng cầu về nhập khẩu của một vương quốc tùy từng:○ GDP của vương quốc đó.○ Xu hướng nhập khẩu cận biên.○ Tỉ giá hối đoái.

● Tất cả những câu trên đều đúng.

MACRO_2_P7_39: Nếu giá USD Mỹ (USD) tính bằng số đồng Việt Nam (VND) trên thị trường Tp Hà Nội Thủ Đô thấp hơn so với thị trường Tp. Hồ Chí Minh, những nhà góp vốn đầu tư mạnh sẽ có được Xu thế:● Mua USD ở Tp Hà Nội Thủ Đô và bán ở Tp.Hồ Chí Minh.○ Bán USD ở Tp Hà Nội Thủ Đô và mua ở Tp.Hồ Chí Minh.○ Mua USD ở Tp Hà Nội Thủ Đô và Tp.Hồ Chí Minh.

○ Mua USD ở Tp Hà Nội Thủ Đô và cho vay vốn ngân hàng ở Tp.Hồ Chí Minh.

MACRO_2_P7_40: Nếu giá USD Mỹ (USD) tính bằng số đồng Việt Nam (VND) trên thị trường Tp Hà Nội Thủ Đô cao hơn so với thị trường Tp. Hồ Chí Minh, những nhà góp vốn đầu tư mạnh sẽ có được Xu thế:○ Mua USD ở Tp Hà Nội Thủ Đô và bán ở Tp.Hồ Chí Minh.● Bán USD ở Tp Hà Nội Thủ Đô và mua ở Tp.Hồ Chí Minh.○ Mua USD ở Tp Hà Nội Thủ Đô và Tp.Hồ Chí Minh.

○ Mua USD ở Tp Hà Nội Thủ Đô và cho vay vốn ngân hàng ở Tp.Hồ Chí Minh.

MACRO_2_P7_41: Thị trường mà ở đó đồng xu tiền của nước này được trao đổi với đồng xu tiền của những nước khác được gọi là:○ Thị trường tiền tệ.○ Thị trường vốn.● Thị trường ngoại hối.

○ Thị trường thương mại quốc tế.

MACRO_2_P7_42: Trên thị trường trao đổi giữa VND và USD, nếu giá của USD càng thấp thì (chọn 2 đáp án):○ Lượng cung USD trên thị trường ngoại hối càng cao.● Lượng cầu USD trên thị trường ngoại hối càng cao.● Lượng cung USD trên thị trường ngoại hối càng thấp.

○ Lượng cầu USD trên thị trường ngoại hối càng thấp.

MACRO_2_P7_43: Trong chính sách tỉ giá hối đoái linh hoạt, nếu cung về ngoại tệ trên thị trường ngoại hối tăng thêm thì NHTW:○ Phải bán ngoại tệ.○ Phải mua ngoại tệ.● Không làm gì cả.

○ Phải giảm cầu về nội tệ.

MACRO_2_P7_44: Giả sử trong tiến trình hội nhập, xuất khẩu của Việt Nam tăng nhiều hơn nữa nhập khẩu của Việt Nam, thì trên thị trường ngoại hối toàn bộ chúng ta hoàn toàn có thể dự trù rằng:○ Chỉ đường cầu ngoại tệ dịch phải.○ Cả đường cung và đường cầu ngoại tệ đều dịch phải và đồng ngoại tệ lên giá.● Cả đường cung và đường cầu ngoại tệ đều dịch phải và đồng ngoại tệ giảm giá.

○ Cả đường cung và đường cầu ngoại tệ đều dịch phải, nhưng tỉ giá không thay đổi.

MACRO_2_P7_45: Điều nào dưới đây sẽ làm dịch chuyển đường cung về ngoại tệ trên thị trường ngoại hối sang phải?○ Cầu về thành phầm & hàng hóa quốc tế của dân cư trong nước tăng thêm.○ Cầu về hàng hoá trong nước của người quốc tế giảm.● Người ta Dự kiến đồng nội tệ sẽ lên giá mạnh trên thị trường ngoại hối trong thời hạn tới.

○ Ngân sách chính phủ nước nhà thâm hụt.

MACRO_2_P7_46: Điều nào dưới đây sẽ làm dịch chuyển đường cung về ngoại tệ trên thị trường ngoại hối sang trái?○ Cầu về hàng quốc tế của dân cư trong nước tăng thêm.● Cầu về hàng hoá trong nước của người quốc tế giảm.○ Người ta Dự kiến đồng nội tệ sẽ lên giá mạnh trên thị trường ngoại hối trong thời hạn tới.

○ Câu 1 và 2 đúng.

MACRO_2_P7_47: Trên thị trường trao đổi giữa tiền đồng Việt Nam và USD Mỹ, khi người tiêu dùng Việt Nam ưa thích hàng hoá của Mỹ hơn sẽ làm:○ Đường cung về USD Mỹ dịch chuyển sang trái và làm tăng giá trị của đồng USD.● Đường cầu về USD Mỹ dịch chuyển sang phải và làm tăng giá trị của đồng USD.○ Đường cungvề USD Mỹ dịch chuyển sang phải và làm hạ thấp giá trị của đồng USD.

○ Đường cầu về USD Mỹ dịch chuyển sang trái và làm hạ thấp giá trị của đồng USD.

MACRO_2_P7_48: Trên thị trường ngoại hối, sự ngày càng tăng nhập khẩu của Việt Nam, người Việt Nam đi du lịch quốc tế và dòng vốn chảy ra quốc tế nhiều hơn nữa làm (chọn 2 đáp án):○ Cung về ngoại tệ tăng.● Cầu về ngoại tệ tăng.● Đồng Việt Nam giảm giá.

○ Đồng Việt Nam tăng giá.

MACRO_2_P7_49: Trên thị trường ngoại hối, sự ngày càng tăng xuất khẩu ra quốc tế, người quốc tế đi du lịch Việt Nam và dòng vốn chảy từ quốc tế vào Việt Nam nhiều hơn nữa làm:○ Tăng cung về ngoại tệ.○ Tăng cầu về ngoại tệ.○ Đồng Việt Nam lên giá.

● Câu 1 và 3 đúng.

MACRO_2_P7_50: Điều nào dưới đây mô tả thị trường trao đổi giữa USD Mỹ (USD) và tiền đồng Việt Nam là đúng?○ Cung USD bắt nguồn từ cầu về hàng Việt Nam của những nhà nhập khẩu quốc tế.○ Cầu USD bắt nguồn từ cầu của Việt Nam về tài sản Mỹ.○ Cầu USD bắt nguồn từ cầu của Việt Nam về hàng nhập khẩu

● Tất cả những câu trên đều đúng.

MACRO_2_P7_51: Điều nào dưới đây sẽ làm dịch chuyển đường cầu về ngoại tệ trên thị trường ngoại hối sang phải?○ Cầu của người dân trong nước về hàng hoá quốc tế giảm.○ Cầu của người quốc tế về hàng hoá trong nước tăng.● Người ta Dự kiến đồng nội tệ sẽ giảm giá mạnh trên thị trường ngoại hối trong thời hạn tới.

○ Ngân sách chính phủ nước nhà thâm hụt.

MACRO_2_P7_52: Với những yếu tố khác không đổi, đường cầu về đồng Việt Nam trên thị trường trao đổi với USD Mỹ dịch sang phải là vì:○ Đồng Việt Nam giảm giá trên thị trường ngoại hối.○ Giá hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam tăng.● Lãi suất tiền gửi bằng đồng đúc Việt Nam tăng.

○ Lãi suất tiền gửi bằng USD Mỹ tăng.

MACRO_2_P7_53: Với những yếu tố khác không đổi, đường cầu về đồng USD Mỹ trên thị trường trao đổi với đồng Việt Nam dịch sang phải là vì:○ Đồng Việt Nam giảm giá trên thị trường ngoại hối.○ Giá hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam giảm.○ Lãi suất tiền gửi bằng đồng đúc Việt Nam tăng.

● Lãi suất tiền gửi bằng USD Mỹ tăng.

MACRO_2_P7_54: Với những yếu tố khác không đổi, đường cầu về đồng USD Mỹ trên thị trường trao đổi với đồng Việt Nam dịch sang phải là vì:○ Đồng Việt Nam giảm giá trên thị trường ngoại hối.○ Giá hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam giảm.○ Lãi suất tiền gửi bằng đồng đúc Việt Nam tăng.

● Nhiều nhà góp vốn đầu tư quốc tế rút vốn khỏi thị trường sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán Việt Nam.

MACRO_2_P7_55: Nguyên nhân nào sau này làm tăng giá đồng Việt Nam trên thị trường ngoại hối?○ Giá hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam tăng.● Llãi suất tiền gửi bằng đồng đúc Việt Nam tăng.○ Lãi suất tiền gửi bằng USD Mỹ tăng.

○ Nhập khẩu từ quốc tế tăng thêm.

MACRO_2_P7_56: Nguyên nhân nào sau này làm giảm giá đồng Việt Nam trên thị trường ngoại hối?○ Giá hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam giảm.○ Lãi suất tiền gửi bằng đồng đúc Việt Nam tăng.● Lãi suất tiền gửi bằng USD Mỹ tăng.

○ Xuất khẩu ra quốc tế tăng thêm.

MACRO_2_P7_57: Nguyên nhân nào sau này làm tăng giá đồng Việt Nam trên thị trường ngoại hối?○ Giá hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam tăng.● Nhiều nhà góp vốn đầu tư nước góp vốn đầu tư mạnh vào thị trường sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán Việt Nam trong thời hạn qua.○ Lãi suất tiền gửi bằng USD Mỹ tăng.

○ Nhập khẩu từ quốc tế tăng thêm.

MACRO_2_P7_58: Ai sẽ vui khi đồng USD Mỹ giảm giá trên thị trường tiền tệ quốc tế?○ Một khách du lịch Mỹ đến Châu Âu.○ Một công ty Mỹ nhập khẩu Vốt-ka của Nga.○ Một công ty Pháp xuất khẩu rượu sang Mỹ.

● Một công ty Italia nhập khẩu thép của Mỹ.

MACRO_2_P7_59: Ai sẽ vui khi đồng Việt Nam giảm giá trên thị trường ngoại hối?○ Khách Việt Nam đi du lịch châu Âu.○ Một công ty Việt Nam nhập khẩu Vốtka từ Nga.○ Một công ty Pháp xuất khẩu rượu sang Việt Nam.

● Một công ty Đức nhập khẩu hàng thủy sản của Việt Nam.

MACRO_2_P7_60: Ai sẽ vui khi đồng Việt Nam giảm giá trên thị trường ngoại hối?○ Khách quốc tế đi du lịch Việt Nam.○ Một công ty Việt Nam xuất khẩu hàng thủy sản sang Châu Âu.○ Một công ty Hà Lan nhập khẩu hạt tiêu của Việt Nam.

● Tất cả những câu trên đúng.

MACRO_2_P7_61: Ai sẽ vui khi đồng Việt Nam lên giá trên thị trường ngoại hối (chọn 2 đáp án)?● Khách Việt Nam đi du lịch châu Âu.● Một công ty Pháp xuất khẩu rượu sang Việt Nam.○ Một công ty Đức nhập khẩu hàng thủy sản của Việt Nam.

○ Nhà xuất khẩu Việt Nam

MACRO_2_P7_62: Ai sẽ vui khi đồng Việt Nam lên giá trên thị trường ngoại hối?○ Khách quốc tế đi du lịch Việt Nam.○ Một công ty Hà Lan nhập khẩu hạt tiêu của Việt Nam.● Một công ty Pháp xuất khẩu rượu vang sang Việt Nam.

○ Câu 1 và 2.

MACRO_2_P7_63: Giả sử người dân Việt Nam ưa thích hàng hoá của Mỹ hơn trên thị trường ngoại hối:○ Đường cung về USD Mỹ dịch chuyển sang trái và làm tăng giá trị của đồng USD.● Đường cầu về USD Mỹ dịch chuyển sang phải và làm tăng giá trị của đồng USD.○ Đường cungvề USD Mỹ dịch chuyển sang phải và làm hạ thấp giá trị của đồng USD.

○ Đường cầu về USD Mỹ dịch chuyển sang trái và làm hạ thấp giá trị của đồng USD.

MACRO_2_P7_64: Giả sử lãi suất vay tiền gửi USD tăng mạnh trong lúc lãi suất vay tiền gửi VND không thay đổi. Trên thị trường ngoại hối:○ Đường cung về USD Mỹ dịch chuyển sang trái và làm tăng giá trị của đồng USD.● Đường cầu về USD Mỹ dịch chuyển sang phải và làm tăng giá trị của đồng USD.○ Đường cungvề USD Mỹ dịch chuyển sang phải và làm hạ thấp giá trị của đồng USD.

○ Đường cầu về USD Mỹ dịch chuyển sang trái và làm hạ thấp giá trị của đồng USD.

MACRO_2_P7_65: Giả sử người dân Việt Nam dự trù VND sẽ giảm giá mạnh so với USD trong thời hạn tới. Trên thị trường ngoại hối:○ Đường cung về USD Mỹ dịch chuyển sang trái và làm tăng giá trị của đồng USD.● Đường cầu về USD Mỹ dịch chuyển sang phải và làm tăng giá trị của đồng USD.○ Đường cungvề USD Mỹ dịch chuyển sang phải và làm hạ thấp giá trị của đồng USD.

○ Đường cầu về USD Mỹ dịch chuyển sang trái và làm hạ thấp giá trị của đồng USD.

MACRO_2_P7_66: Giả sử người Mỹ ưa thích hàng hoá của Việt Nam hơn. Trên thị trường ngoại hối:○ Đường cung về USD Mỹ dịch chuyển sangtrái và làm tăng giá trị của đồng USD.○ Đường cầu về USD Mỹ dịch chuyển sang phải và làm tăng giá trị của đồng USD.● Đường cung về USD Mỹ dịch chuyển sang phải và làm hạ thấp giá trị của đồng USD.

○ Đường cầu về USD Mỹ dịch chuyển sang trái và làm hạ thấp giá trị của đồng USD.

MACRO_2_P7_67: Giả sử lãi suất vay tiền gửi VND tăng mạnh trong lúc lãi suất vay tiền gửi USD không thay đổi. Trên thị trường ngoại hối:○ Đường cung về USD Mỹ dịch chuyển sang trái và làm tăng giá trị của đồng USD.○ Đường cầu về USD Mỹ dịch chuyển sang phải và làm tăng giá trị của đồng USD.● Đường cung về USD Mỹ dịch chuyển sang phải và làm hạ thấp giá trị của đồng USD.

○ Đường cầu về USD Mỹ dịch chuyển sang trái và làm hạ thấp giá trị của đồng USD.

MACRO_2_P7_68: 757 Giả sử người dân Việt Nam dự trù VND sẽ lên giá mạnh so với USD trong thời hạn tới. Trên thị trường ngoại hối:○ Đường cung về USD Mỹ dịch chuyển sang trái và làm tăng giá trị của đồng USD.○ Đường cầu về USD Mỹ dịch chuyển sang phải và làm tăng giá trị của đồng USD.● Đường cung về USD Mỹ dịch chuyển sang phải và làm hạ thấp giá trị của đồng USD.

○ Đường cầu về USD Mỹ dịch chuyển sang trái và làm hạ thấp giá trị của đồng USD.

MACRO_2_P7_69: Việc đồng Việt Nam lên giá so với USD Mỹ sẽ (chọn 2 đáp án đúng):● Khuyến khích những doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu hàng hoá của quốc tế.○ Khuyến khích những doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu ra quốc tế.● Khuyến khích người Việt Nam đi du lịch quốc tế.

○ Tạo áp lực đè nén lên những doanh nghiệp quốc tế rời bỏ Việt Nam

MACRO_2_P7_70: Việc đồng Việt Nam giảm giá so với USD Mỹ có Xu thế (chọn 2 đáp án đúng):○ Khuyến khích những doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu hàng hoá của quốc tế.● Khuyến khích những doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu ra quốc tế.● Khuyến khích người Việt Nam đi du lịch quốc tế.

○ Khuyến khích những doanh nghiệp quốc tế góp vốn đầu tư vào Việt Nam.

MACRO_2_P7_71: Việc đồng Việt Nam lên giá trên thị trường ngoại hối sẽ:○ Không ảnh hưởng đến những nhà nhập khẩu và xuất khẩu.○ Cải thiện kĩ năng đối đầu đối đầu của hàng xuất khẩu và làm giảm kĩ năng đối đầu đối đầu của những nhà nhập khẩu so với khu vực sản xuất hàng trong nước để đối đầu đối đầu với hàng nhập khẩu.● Làm giảm kĩ năng đối đầu đối đầu của hàng xuất khẩu và làm tăng kĩ năng đối đầu đối đầu của những nhà nhập khẩu so với khu vực sản xuất hàng trong nước.

○ Giảm kĩ năng đối đầu đối đầu của hàng xuất khẩu và làm tăng kĩ năng đối đầu đối đầu của khuvực sản xuất hàng trong nước để đối đầu đối đầu với hàng nhập khẩu.

MACRO_2_P7_72: Việc đồng Việt Nam giảm giá trên thị trường ngoại hối sẽ:○ Không ảnh hưởng đến những nhà nhập khẩu và xuất khẩu.○ Làm giảm kĩ năng đối đầu đối đầu của hàng xuất khẩu và làm giảm kĩ năng đối đầu đối đầu của những nhà nhập khẩu so với khu vực sản xuất hàng trong nước để đối đầu đối đầu với hàng nhập khẩu.○ Làm giảm kĩ năng đối đầu đối đầu của hàng xuất khẩu và làm tăng kĩ năng đối đầu đối đầu của những nhà nhập khẩu so với khu vực sản xuất hàng trong nước.

● Tăng kĩ năng đối đầu đối đầu của hàng xuất khẩu và làm tăng kĩ năng đối đầu đối đầu của khuvực sản xuất hàng trong nước để đối đầu đối đầu với hàng nhập khẩu.

MACRO_2_P7_73: Nếu giá hàng ngoại tính bằng đồng đúc VN tăng, trong lúc giá hàng Việt Nam không thay đổi, toàn bộ chúng ta hoàn toàn có thể dự trù:○ Cả xuất và nhập khẩu của VN đều tăng.● Xuất khẩu tăng nhưng nhập khẩu giảm.○ Nhập khẩu tăng nhưng xuất khẩu không biến thành ảnh hưởng.

○ Xuất khẩu ròng giảm.

MACRO_2_P7_74: Hệ thống tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt là khối mạng lưới hệ thống trong số đó:● NHTW những nước phải thường xuyên can thiệp vào thị trường ngoại hối để bảo vệ tỉ giá hối đoái danh nghĩa cố định và thắt chặt.○ Tiền của vương quốc đó phải hoàn toàn có thể quy đổi với vàng tại một mức giá cố định và thắt chặt.○ Cán cân thanh toán của vương quốc đó luôn cân đối.

○ Tỉ giá hối đoái thực tiễn luôn cố định và thắt chặt.

MACRO_2_P7_75: Hệ thống tỉ giá hối đoái thả nổi là khối mạng lưới hệ thống trong số đó:○ Các nhà marketing thương mại chỉ quan tâm đến giá hàng hoá mà không cần quan tâm đến cung và cầu tiền tệ.○ Các chính phủ nước nhà xác lập giá trị đồng xu tiền của nước mình theo đồng xu tiền của một nước khác, tiếp theo đó họ sẽ duy trì mức tỉ giá đã xác lập.● Tỉ giá hối đoái được xác lập theo quan hệ cung và cầu trên thị trường ngoại hối chứ không phải do NHTW qui định.

○ Tỉ giá sẽ luôn dịch chuyển tương ứng với việc thay đổi lạm phát tương đối Một trong những nước.

MACRO_2_P7_76: Chế độ tỉ giá thả nổi có quản trị và vận hành là chính sách trong đóng NHNW:○ Cho phép những hãng marketing thương mại được hưởng những mức tỉ giá rất khác nhau nhằm mục đích khuyến khích xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu.● Đôi khi can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm mục đích hạn chế sự dịch chuyển bất lợi của tỉ giá hối đoái.○ Không được cho phép những ngân hàng nhà nước tư nhân được xác lập tỉ giá mà can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối.

○ Cố định tỉ giá ở tại mức đã được công bố trước.

MACRO_2_P7_77: Trong chính sách tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt, nếu cung về ngoại tệ trên thị trường ngoại hối tăng thêm thì NHTW phải:○ Thay đổi mức giá trong nước.● Mua ngoại tệ.○ Đề nghị IMF giúp sức.

○ Để thị trường tự kiểm soát và điều chỉnh tới điểm cân đối mới.

MACRO_2_P7_78: Trong chính sách tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt, nếu lãi suất vay tiền gửi ngoại tệ tăng mạnh so với lãi suất vay tiền gửi nội tệ, NHTW sẽ cần:○ Mua USD để giữ cho tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt.● Bán USD để giữ cho tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt.○ Tăng giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ.

○ Phá giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ.

MACRO_2_P7_79: Trong chính sách tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt, nếu lãi suất vay tiền gửi VND tăng mạnh so với lãi suất vay tiền gửi USD, thì NHTW sẽ cần:● Mua USD để giữ cho tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt.○ Bán USD để giữ cho tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt.○ Tăng giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ.

○ Phá giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ.

MACRO_2_P7_80: Trong chính sách tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt, nếu xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh, thì NHTW sẽ cần:● Mua USD để giữ cho tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt.○ Bán USD để giữ cho tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt.○ Tăng giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ.

○ Phá giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ.

MACRO_2_P7_81: Trong chính sách tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt, nếu nhập khẩu của Việt Nam tăng mạnh, thì NHTW sẽ cần:○ Mua USD để giữ cho tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt.● Bán USD để giữ cho tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt.○ Tăng giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ.

○ Phá giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ.

MACRO_2_P7_82: Trong chính sách tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt, nếu người dân tin rằng đồng Việt Nam sẽ giảm giá mạnh so với USD trong tương lai, thì NHNW mua USD để:○ Mua USD để giữ cho tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt.● Bán USD để giữ cho tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt.○ Tăng giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ.

○ Phá giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ.

MACRO_2_P7_83: Khoản tiền 10 tỷ VNĐ do chính phủ nước nhà cấp cho Bộ giáo dục và Đào tạo để sở hữ thiết bị được sản xuất tại Trung Quốc được xem vào GDP của Việt Nam Theo phong cách tiếp cận tiêu pha ra làm sao?● Chi tiêu chính phủ nước nhà tăng 10 tỷ VNĐ và xuất khẩu ròng giảm 10 tỷ VNĐ.○ Cả xuất khẩu ròng và GDP đều giảm 10 tỷ VNĐ.○ Đầu tư tăng 10 tỷ VNĐ và xuất khẩu ròng giảm 10 tỷ VNĐ.

○ Không có tác động nào chính bới thanh toán giao dịch thanh toán này sẽ không còn liên quan đến sản xuất trong nước.

MACRO_2_P7_84: Tháng 2 năm 2006 Công ty Lương thực miền Nam xuất khẩu 1000 tấn gạo trị giá 200 nghìn USD được thu hoạch từ thời điểm năm 2005. Theo cách tiếp cận tiêu pha thanh toán giao dịch thanh toán này được xem vào GDP của Việt Nam năm 2006 ra làm sao?● Đầu tư giảm 200 nghìn USD và xuất khẩu ròng tăng 200 nghìn USD.○ Không có tác động nào chính bới thanh toán giao dịch thanh toán này sẽ không còn liên quan đến sản xuất hiện tại.○ Tiêu dùng giảm 200 nghìn USD và xuất khẩu ròng tăng 200 nghìn USD.

○ Tiêu dùng tăng 200 nghìn USD và góp vốn đầu tư giảm 200 nghìn USD.

MACRO_2_P7_85: Nếu thu nhập quốc dân không đổi, thì thu nhập khả dụng tăng khi:● Chuyển giao thu nhập của chính phủ nước nhà cho những hộ mái ấm gia đình tăng.○ Thuế gián thu giảm.○ Tiêu dùng tăng.

○ Tất cả những câu trên đều đúng.

MACRO_2_P7_86: CPI của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự ngày càng tăng 10% giá của nhóm món đồ nào dưới đây?● Phương tiện đi lại, bưu điện.○ May mặc, giày dép, mũ nón.○ Giáo dục đào tạo và giảng dạy.

○ Tất cả những nhóm hàng trên đều phải có cùng một tác động.

MACRO_2_P7_87: Vận dụng qui tắc 70 hãy cho biết thêm thêm tỉ lệ lạm phát thường niên sẽ là bao nhiêu nếu tỉ lệ lạm phát hàng tháng là (70/6)%?○ (700/6)%○ 1.4● 3

○ 4

MACRO_2_P7_88: Giả sử lãi suất vay trả định kỳ thường niên là 14%. Theo qui tắc 70, lãi suất vay của khoản tiền cho vay vốn ngân hàng sau 10 năm sẽ là:○ 1.4○ 2.8○ 4

● 3

MACRO_2_P7_89: Giả sử tỉ lệ lạm phát thường niên là 14%. Theo qui tắc 70, tỉ lệ lạm phát sau một thập kỷ sẽ là:○ 1.4○ 2.8● 3

○ 4

MACRO_2_P7_90: Giả sử lãi suất vay trả định kỳ thường niên là 7%. Theo qui tắc 70, lãi suất vay của khoản tiền cho vay vốn ngân hàng sau 10 năm sẽ là:○ 0.7○ 1.4○ 2

● 1

MACRO_2_P7_91: Vận dụng qui tắc 70 hãy cho biết thêm thêm tỉ lệ lạm phát thường niên sẽ là bao nhiêu nếu tỉ lệ lạm phát hàng tháng là (70/12)%?○ 0.7○ 1.4● 1

○ 2

MACRO_2_P7_92: Theo quy mô về thị trường vốn vay trong dài hạn, điều gì xẩy ra khi chính phủ nước nhà giảm thuế thu nhập thành viên và giảm tiêu pha cùng một lượng như nhau:○ Cả tăng trưởng, góp vốn đầu tư và tiêu dùng đều không thay đổi.○ Cả tăng trưởng, góp vốn đầu tư và tiêu dùng đều giảm.○ Tăng trưởng không thay đổi, còn góp vốn đầu tư và tiêu dùng giảm.

● Cả tăng trưởng, góp vốn đầu tư và tiêu dùng đều tăng.

MACRO_2_P7_93: Theo quy mô về thị trường vốn vay trong dài hạn, điều gì xẩy ra khi chính phủ nước nhà tăng thuế thu nhập thành viên và tăng tiêu pha cùng một lượng như nhau:○ Cả tăng trưởng, góp vốn đầu tư và tiêu dùng đều không thay đổi.● Cả tăng trưởng, góp vốn đầu tư và tiêu dùng đều giảm.○ Tăng trưởngkhông thay đổi, còn góp vốn đầu tư và tiêu dùng giảm.

○ Cả tăng trưởng, góp vốn đầu tư và tiêu dùng đều tăng.

MACRO_2_P7_94: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng. Theo quy mô về thị trường vốn vay, điều gì xẩy ra tại trạng thái cân đối khi chính phủ nước nhà Việt Nam tăng tiêu pha 200 tỷ VNĐ (chọn 2 đáp án đúng)?○ Tiết kiệm quốc dân và góp vốn đầu tư tư nhân giảm 200 tỷ VNĐ.● Tiết kiệm quốc dân và góp vốn đầu tư tư nhân giảm thấp hơn 200 tỷ VNĐ.● Tiết kiệm tư nhân tăng thấp hơn 200 tỷ VNĐ.

○ Tiết kiệm quốc dân giảm nhiều hơn nữa 200 tỷ VNĐ.

MACRO_2_P7_95: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng. Theo quy mô về thị trường vốn vay trong dài hạn, điều gì xẩy ra tại trạng thái cân đối khi chính phủ nước nhà Việt Nam giảm tiêu pha 500 tỷ VNĐ (chọn 2 đáp án đúng)?○ Tiết kiệm quốc dân và góp vốn đầu tư tư nhân tăng 500 tỷ VNĐ.● Tiết kiệm quốc dân và góp vốn đầu tư tư nhân tăng thấp hơn 500 tỷ VNĐ.● Tiết kiệm tư nhân giảm thấp hơn 500 tỷ VNĐ.

○ Tiết kiệm quốc dân tăng nhiều hơn nữa 500 tỷ VNĐ.

MACRO_2_P7_96: Nhận định nào dưới đây không đúng?○ GDP tính được thấp hơn so với hoạt động và sinh hoạt giải trí kinh tế tài chính thực do một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí kinh tế tài chính không đưa ra thị trường.○ Sự ngày càng tăng tỉ lệ giữ tiền mặt so với tiền gửi tiền tiết kiệm chi phí hoàn toàn có thể sẽ là một dẫn chứng về sự việc ngày càng tăng của những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt kinh tế tài chính ngầm.○ Nếu những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt kinh tế tài chính ngầm tăng nhanh, thì vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính tính được sẽ bị nhìn nhận thấp.

● Nếu những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt kinh tế tài chính ngầm tăng nhanh, thì mức sống sẽ giảm.

MACRO_2_P7_97: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng. Khi chính phủ nước nhà tăng thuế thu nhập thành viên và tăng tiêu pha chính cùng một lượng như nhau, thì điều gì xẩy ra trong dài hạn theo quy mô về thị trường vốn vay?○ Cả lãi suất vay và góp vốn đầu tư đều không thay đổi.● Lãi suất tăng, còn góp vốn đầu tư giảm.○ Lãi suất giảm, còn góp vốn đầu tư tăng.

○ Cả lãi suất vay và góp vốn đầu tư đều giảm.

MACRO_2_P7_98: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng. Khi chính phủ nước nhà giảm thuế thu nhập thành viên và giảm tiêu pha chính cùng một lượng như nhau, thì điều gì xẩy ra trong dài hạn theo quy mô về thị trường vốn vay?○ Cả lãi suất vay và góp vốn đầu tư đều không thay đổi.○ Lãi suất tăng, còn góp vốn đầu tư giảm.● Lãi suất giảm, còn góp vốn đầu tư tăng.

○ Cả lãi suất vay và góp vốn đầu tư đều giảm.

Phần 8: 97 câu

MACRO_2_P8_1: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng với MPC = 0,75. Khi chính phủ nước nhà giảm thuế thu nhập thành viên 1000 tỷ VNĐ trong lúc duy trì mức tiêu pha không thay đổi, thì điều gì xẩy ra trên thị trường vốn vay?○ Đường cung vốn vay dịch chuyển sang bên trái một đoạn bằng 1000 tỷ VNĐ.● Đường cung vốn vay dịch chuyển sang bên trái một đoạn bằng 750 tỷ VNĐ.○ Đường cung vốn vay dịch chuyển sang bên phải một đoạn bằng 250 tỷ VNĐ.

○ Cả đường cung vốn vay và đường cầu vốn vay đều không dịch chuyển.

MACRO_2_P8_2: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng với MPC = 0,75. Khi chính phủ nước nhà tăng thuế thu nhập thành viên 1000 tỷ VNĐ trong lúc duy trì mức tiêu pha không thay đổi, thì điều gì xẩy ra trên thị trường vốn vay?○ Đường cung vốn vay dịch chuyển sang bên trái một đoạn bằng 1000 tỷ VNĐ.● Đường cung vốn vay dịch chuyển sang bên phải một đoạn bằng 750 tỷ VNĐ.○ Đường cung vốn vay dịch chuyển sang bên trái một đoạn bằng 250 tỷ VNĐ.

○ Cả đường cung vốn vay và đường cầu vốn vay đều không dịch chuyển.

MACRO_2_P8_3: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng. Khi chính phủ nước nhà tăng tiêu pha thêm 1000 tỷ VNĐ trong lúc duy trì mức thu thuế không thay đổi, thì điều gì xẩy ra trên thị trường vốn vay tại trạng thái cân đối?○ Tiết kiệm quốc dân giảm một lượng thấp hơn 1000 tỷ VNĐ.○ Tiết kiệm tư nhân tăng một lượng thấp hơn 1000 tỷ VNĐ.○ Tổng góp vốn đầu tư tư nhân giảm một lượng thấp hơn 1000 tỷ VNĐ.

● Tất cả những câu trên đúng.

MACRO_2_P8_4: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng. Khi chính phủ nước nhà giảm tiêu pha 1000 tỷ VNĐ trong lúc duy trì mức thu thuế không thay đổi, thì điều gì xẩy ra trên thị trường vốn vay tại trạng thái cân đối○ Tiết kiệm quốc dân tăng 1000 tỷ VNĐ.● Tiết kiệm quốc dân tăng thấp hơn 1000 tỷ VNĐ.○ Tiết kiệm quốc dân tăng nhiều hơn nữa 1000 tỷ VNĐ

○ Tiết kiệm quốc dân không thay đổi.

MACRO_2_P8_5: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng với thuế độc lập với thu nhập và MPC = 0,75. Khi chính phủ nước nhà giảm thuế thu nhập thành viên thêm 1000 tỷ VNĐ trong lúc duy trì mức tiêu pha không thay đổi, thì điều gì xẩy ra trên thị trường vốn vay tại trạng thái cân đối (chọn 2 đáp án đúng)?○ Tiết kiệm quốc dân giảm 750 tỷ VNĐ.● Tiết kiệm tư nhân tăng một lượng thấp hơn 750 tỷ VNĐ.● Tổng góp vốn đầu tư tư nhân giảm một lượng thấp hơn 750 tỷ VNĐ.

○ Tiết kiệm quốc dân giảm nhiều hơn nữa 750 tỷ VNĐ

MACRO_2_P8_6: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng với thuế độc lập với thu nhập và MPC = 0,75. Khi chính phủ nước nhà tăng thuế thu nhập thành viên thêm 1000 tỷ VNĐ trong lúc duy trì mức tiêu pha không thay đổi, thì điều gì xẩy ra trên thị trường vốn vay tại trạng thái cân đối?○ Tiết kiệm quốc dân tăng 750 tỷ VNĐ.○ Tiết kiệm quốc dân tăng 1000 tỷ VNĐ.● Tiết kiệm quốc dân tăng thấp hơn 750 tỷ VNĐ.

○ Tiết kiệm quốc dân không thay đổi.

MACRO_2_P8_7: Giả sử hàm tiết kiệm chi phí của nền kinh tế thị trường tài chính mở có dạng S = -100 + 0,2Y, thuế suất biên là 25%, nhập khẩu bằng 10% GDP. Theo cách tiếp cận thu nhập – tiêu pha ảnh hưởng đến sản lượng cân đối của việc tăng thuế tự định 50 là:○ Sản lượng cân đối giảm 50.● Sản lượng cân đối giảm 80.○ Sản lượng cân đối giảm 100.

○ Sản lượng cân đối giảm 125.

MACRO_2_P8_8: Giả sử hàm tiết kiệm chi phí của nền kinh tế thị trường tài chính mở có dạng S = -100 + 0,2Y, thuế suất biên là 25%, nhập khẩu bằng 10% GDP. Theo cách tiếp cận thu nhập – tiêu pha ảnh hưởng đến sản lượng cân đối của việc giảm thuế tự định 50 là:○ Sản lượng cân đối tăng 50.● Sản lượng cân đối tăng 80.○ Sản lượng cân đối tăng 100.

○ Sản lượng cân đối tăng 125.

MACRO_2_P8_9: Giả sử hàm tiết kiệm chi phí của nền kinh tế thị trường tài chính mở có dạng S = -100 + 0,2Y, thuế suất biên là 25%, nhập khẩu bằng 10% GDP. Theo cách tiếp cận thu nhập – tiêu pha ảnh hưởng đến sản lượng cân đối của việc giảm tiêu pha chính phủ nước nhà 50 là:○ Sản lượng cân đối giảm 50.● Sản lượng cân đối giảm 100.○ Sản lượng cân đối giảm 125.

○ Sản lượng cân đối tăng 50.

MACRO_2_P8_10: Giả sử hàm tiết kiệm chi phí của nền kinh tế thị trường tài chính mở có dạng S = -100 + 0,2Y, thuế suất biên là 25%, nhập khẩu bằng 10% GDP. Theo cách tiếp cận thu nhập – tiêu pha ảnh hưởng đến sản lượng cân đối của việc tăng tiêu pha chính phủ nước nhà 50 là:○ Sản lượng cân đối tăng 50.● Sản lượng cân đối tăng 100.○ Sản lượng cân đối tăng 125.

○ Sản lượng cân đối tăng 50.

MACRO_2_P8_11: Cơ sở tiền tệ thay đổi khi:● Ngân hàng nhà nước Việt Nam mua trái phiếu chính phủ nước nhà.○ Chính phủ Việt Nam bán trái phiếu cho những NHTM.○ Kho bạc Nhà nước bán tín phiếu cho cán bộ công nhân viên cấp dưới trường ĐH kinh tế tài chính TpHCM.

○ Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P8_12: Cơ sở tiền tệ thay đổi khi (chọn 2 đáp án đúng):● Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) bán trái phiếu chính phủ nước nhà.○ Chính phủ Việt Nam bán trái phiếu cho những NHTM.● NHNN mua USD Mỹ trên thị trường ngoại hối.

○ Các NHTM mua và bán trái phiếu lẫn nhau.

MACRO_2_P8_13: Cơ sở tiền tệ tăng khi:○ Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) bán trái phiếu chính phủ nước nhà.○ Chính phủ Việt Nam bán trái phiếu cho những NHTM.● NHNN mua USD Mỹ trên thị trường ngoại hối.

○ Câu 2 và 3 đúng.

MACRO_2_P8_14: Cơ sở tiền tệ giảm khi:○ Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) mua trái phiếu chính phủ nước nhà.○ Chính phủ Việt Nam bán trái phiếu cho những NHTM.● NHNN bán USD Mỹ trên thị trường ngoại hối.

○ Câu 2 và 3 đúng

MACRO_2_P8_15: Nếu ban đầu lãi suất vay đang cao hơn mức cân đối thì quy trình nào sau này sẽ làm cho lãi suất vay trở về mức cân đối?○ Mọi người shopping hoá để tiêu hết số tiền thừa, làm giảm giá hàng hoá, và làm giảm lãi suất vay về mức cân đối.○ Mọi người bán hàng hoá để tiêu hết số tiền thừa, làm giảm giá thành phầm & hàng hóa, và làm giảm lãi suất vay về mức cân đối.○ Mọi người bán trái phiếu để tiêu hết số tiền thừa, làm tăng giá trái phiếu, và làm giảm lãi suất vay về mức cân đối.

● Mọi người tiêu dùng trái phiếu để tiêu hết số tiền thừa, làm tăng giá trái phiếu, và làm giảm lãi suất vay về mức cân đối.

MACRO_2_P8_16: Nếu ban đầu lãi suất vay đang thấp hơn mức cân đối thì quy trình nào sau này sẽ làm cho lãi suất vay tăng thêm mức cân đối?○ Mọi người bánh àng hoá để sở hữu đủ tiền tiêu, làm giảm giá hàng hoá, và làm tăng lãi suất vay lên mức cân đối.○ Mọi người bán trái phiếu để tiêu hết số tiền thừa, làm giảm giá trái phiếu và làm tăng lãi suất vay lên mức cân đối.● Mọi người bán trái phiếu để sở hữu đủ tiền tiêu, làm giảm giá trái phiếu, và làm tăng lãi suất vay lên mức cân đối.

○ Mọi người tiêu dùng trái phiếu để tiêu hết số tiền thừa, làm tăng giá trái phiếu, và làm tăng lãi suất vay lên mức cân đối.

MACRO_2_P8_17: Lượng tiền cơ sở không thay đổi trong trường hợp nào dưới đây?○ Một NHTM mua trái phiếu chính phủ nước nhà từ một người tiêu dùng.○ Một NHTM chuyển tiền mặt từ két sang thông tin tài khoản tiền gửi tại NHNW.○ Chính phủ bán trái phiếu cho một NHTM và tiếp theo đó sử dụng số tiền đó chi cho quốc phòng.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P8_18: Hiệu quả của chủ trương tiền tệ trong việc điều tiết tổng cầu tùy từng (chọn 2 đáp án đúng):● Độ co dãn của cầu góp vốn đầu tư riêng với lãi suất vay.● Độ co dãnm của cầu tiền riêng với lãi suất vay.○ Độ co dãn của cầu tiêu dùng riêng với tỉ giá hối đoái.

○ Độ co dãn của cầu góp vốn đầu tư riêng với tỉ giá hối hoái.

MACRO_2_P8_19: Với một thay đổi nhất định của lượng cung tiền thì (chọn 2 đáp án đúng):● Tổng cầu thay đổi mạnh hơn khi đường cầu tiền rất dốc.○ Tổng cầu thay đổi mạnh hơn khi đường cầu tiền rất thoải.● Tổng cầu thay đổi mạnh hơn khi đường cầu góp vốn đầu tư rất thoải.

○ Tổng cầu không thay đổi.

MACRO_2_P8_20: Ảnh hưởng của chủ trương tiền tệ riêng với tổng cầu sẽ càng lớn khi:○ Đường cầu tiền và đường cầu góp vốn đầu tư càng thoải.○ Đường cầu tiền càng thoải, và đường cầu góp vốn đầu tư càng dốc.● Đường cầu tiền càng dốc, và đường cầu góp vốn đầu tư càng thoải.

○ Đường cầu tiền càng dốc, và đường AE càng thoải.

MACRO_2_P8_21: Ảnh hưởng của yếu tố thay đổi cung tiền riêng với tổng cầu sẽ càng lớn khi:○ Đường cầu tiền càng dốc.○ Đường cầu góp vốn đầu tư càng thoải.○ Đường AE càng dốc.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P8_22: Ảnh hưởng của yếu tố thay đổi cung tiền riêng với tổng cầu sẽ càng yếu khi:○ Đường cầu tiền càng thoải.○ Đường cầu góp vốn đầu tư càng dốc.○ Đường AE càng thoải.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P8_23: Ảnh hưởng của yếu tố thay đổi cung tiền riêng với tổng cầu sẽ càng lớn khi (chọn 2 đáp án đúng):● Đường cầu tiền càng dốc.○ Đường cầu góp vốn đầu tư càng dốc.● Đường AE càng dốc.

○ Đường AE càng thoải.

MACRO_2_P8_24: Ảnh hưởng của yếu tố thay đổi cung tiền riêng với tổng cầu sẽ càng yếu khi:○ Đường cầu tiền càng dốc.● Đường cầu góp vốn đầu tư càng dốc.○ Đường AE càng dốc.

○ Câu 2 và 3.

MACRO_2_P8_25: Chính sách tiền tệ ít hiệu suất cao trong việc điều tiết tổng cầu khi:○ Cả đường cầu tiền và đường cầu góp vốn đầu tư đều tương đối thoải.○ Đường cầu tiền tương đối dốc và đường cầu góp vốn đầu tư tương đối thoải.● Đường cầu tiền tương đối thoải và đường cầu góp vốn đầu tư tương đối dốc.

○ Đường AE tương đối dốc.

MACRO_2_P8_26: Chính sách tiền tệ sẽ có được ảnh hưởng yếu đến tổng cầu khi độ co dãn của cầu tiền với lãi suất vay là:○ Lớn, và độ co dãn của cầu góp vốn đầu tư riêng với lãi suất vay lớn.● Lớn, và độ co dãn của cầu góp vốn đầu tư riêng với lãi suất vay nhỏ.○ Nhỏ, và độ co dãn của cầu góp vốn đầu tư riêng với lãi suất vay lớn.

○ Nhỏ, và độ co dãn của cầu góp vốn đầu tư riêng với lãi suất vay nhỏ.

MACRO_2_P8_27: Giả sử một nền kinh tế thị trường tài chính có cầu tiền rất co dãn với việc thay đổi của lãi suất vay. Vấn đề phát sinh khi thực thi chủ trương tiền tệ ở nước đó là:○ Chính sách tiền tệ rất hiệu suất cao trong việc điều tiết tổng cầu.○ Sự thay đổi của lãi suất vay sẽ ít tác động tới cầu góp vốn đầu tư.○ Sự thay đổi lượng cung tiền sẽ gây nên ra sự thay đổi rất rộng của lãi suất vay.

● Sự thay đổi lượng cung tiền sẽ gây nên ra sự thay đổi rất nhỏ của lãi suất vay.

MACRO_2_P8_28: Các ngân hàng nhà nước có Xu thế giữ dự trữ dư thừa cho mục tiêu dự trữ○ Để tránh tình trạng không hoàn toàn có thể thanh toán.○ Để tránh ngân sách vay nóng với lãi suất vay cao từ những ngân hàng nhà nước khác.○ Để tránh ngân sách vay chiết khấu từ NHTW.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P8_29: Theo cách tiếp cận thu nhâp-tiêu pha, tăng thâm hụt ngân sách cơ cấu tổ chức triển khai sẽ làm:○ Tăng thu nhập quốc dân.○ Không ảnh hưởng đến tiêu dùng tự định.○ Không ảnh hưởng đến góp vốn đầu tư.

● Tất cả những điềukể trên.

MACRO_2_P8_30: Giả sử ban đầu nền kinh tế thị trường tài chính ở trạng thái cân đối tại mức sản lượng tiềm năng. Tiếp đó giả sử rằng chính phủ nước nhà giảm tiêu pha. Theo quy mô tổng cung và tổng cầu, điều gì sẽ xẩy ra với mức giá và sản lượng trong dài hạn?○ Mức giá tăng, sản lượng không đổi so với giá trị ban đầu.● Mức giá giảm, sản lượng không đổi so với giá trị ban đầu.○ Sản lượng tăng, mức giá không đổi so với giá trị ban đầu.

○ Cả sản lượng và mức giá không đổi so với giá trị ban đầu.

MACRO_2_P8_31: Giả sử ban đầu nền kinh tế thị trường tài chính ở trạng thái cân đối tại mức sản lượng tiềm năng. Tiếp đó giả sử rằng những hộ mái ấm gia đình tăng tiêu dùng. Theo quy mô tổng cung và tổng cầu, điều gì sẽ xẩy ra với mức giá và sản lượng trong dài hạn?● Mức giá tăng, sản lượng không đổi so với giá trị ban đầu.○ Mức giá giảm, sản lượng không đổi so với giá trị ban đầu.○ Sản lượng tăng, mức giá không đổi so với giá trị ban đầu.

○ Cả sản lượng và mức giá không đổi so với giá trị ban đầu.

MACRO_2_P8_32: Giả sử ban đầu nền kinh tế thị trường tài chính ở trạng thái cân đối tại mức sản lượng tiềm năng. Tiếp đó giả sử rằng giá những nguyên vật tư thiết yếu nhập khẩu tăng mạnh. Theo quy mô tổng cung và tổng cầu, điều gì sẽ xẩy ra với mức giá và sản lượng trong dài hạn?○ Mức giá tăng, sản lượng không đổi so với giá trị ban đầu.○ Mức giá giảm, sản lượng không đổi so với giá trị ban đầu.○ Sản lượng tăng, mức giá không đổi so với giá trị ban đầu.

● Cả sản lượng và mức giá không đổi so với giá trị ban đầu.

MACRO_2_P8_33: Giả sử ban đầu nền kinh tế thị trường tài chính ở trạng thái cân đối tại mức sản lượng tiềm năng. Tiếp đó giả sử rằng giá những nguyên vật tư thiết yếu nhập khẩu tụt giảm. Theo quy mô tổng cung và tổng cầu, điều gì sẽ xẩy ra với mức giá và sản lượng trong dài hạn?○ Mức giá tăng, sản lượng không đổi so với giá trị ban đầu.○ Mức giá giảm, sản lượng không đổi so với giá trị ban đầu.○ Sản lượng tăng, mức giá không đổi so với giá trị ban đầu.

● Cả sản lượng và mức giá không đổi so với giá trị ban đầu.

MACRO_2_P8_34: Theo cách tiếp cận thu nhập – tiêu pha, nếu sản lượng nhỏ hơn tổng tiêu pha dự kiến thì (chọn 2 đáp án đúng):● Tổng tiêu pha dự kiến sẽ tăng.● Sản lượng sẽ tăng.○ Mức giá phải tăng để Phục hồi trạng thái cân đối.

○ Tổng mức tiêu pha dự kiến sẽ không còn đổi.

MACRO_2_P8_35: Theo cách tiếp cận thu nhập – tiêu pha, nếu sản lượng to nhiều hơn tổng tiêu pha dự kiến thì (chọn 2 đáp án đúng):● Tổng tiêu pha dự kiến sẽ giảm.● Sản lượng sẽ giảm.○ Mức giá phải giảm để Phục hồi trạng thái cân đối.

○ Tổng mức tiêu pha dự kiến sẽ không còn đổi.

MACRO_2_P8_36: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng có thuế độc lập với thu nhập. Giả sử chính phủ nước nhà tăng thêm cả thuế và tiêu pha cùng một lượng như nhau. Khi đó Theo phong cách tiếp cận thu nhập – tiêu pha:○ Cả tiêu dùng và thu nhập quốc dân đều giảm.○ Tiêu dùng giảm, còn thu nhập quốc dân tăng.○ Cả tiêu dùng và thu nhập quốc dân đều không thay đổi.

● Tiêu dùng sẽ không còn thay đổi, nhưng thu nhập quốc dân sẽ tăng.

MACRO_2_P8_37: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng có thuế độc lập với thu nhập. Giả sử chính phủ nước nhà giảm sút cả thuế và tiêu pha cùng một lượng như nhau. Khi đó Theo phong cách tiếp cận thu nhập – tiêu pha:○ Cả tiêu dùng và thu nhập quốc dân đều giảm.○ Tiêu dùng giảm, còn thu nhập quốc dân giảm.○ Cả tiêu dùng và thu nhập quốc dân đều không thay đổi.

● Tiêu dùng sẽ không còn thay đổi, nhưng thu nhập quốc dân sẽ giảm.

MACRO_2_P8_38: Trong nền kinh tế thị trường tài chính đóng với: T = To + tY, nếu chính phủ nước nhà tăng tiêu pha và thuế tự định (To) cùng một lượng như nhau, thì điều gì sẽ xẩy ra?○ Sản lượng tăng một lượng tương ứng.○ Sản lượng tăng, trong lúc cán cân ngân sách không thay đổi.○ Sản lượng tăng, trong lúc thâm hụt ngân sách tăng.

● Sản lượng tăng, trong lúc thâm hụt ngân sách giảm.

MACRO_2_P8_39: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng với thuế không tùy từng thu nhập và Xu thế tiêu dùng cận biên là 0,8. Giả sử chính phủ nước nhà tăng tiêu pha thêm 10 tỷ VNĐ. Muốn sản lượng không thay đổi, thì số thu về thuế thiết yếu phải tăng một lượng là:○ Nhỏ hơn 10 tỷ VNĐ.○ 10 tỷ VNĐ.● 12,5 tỷ VNĐ.

○ Lớn hơn 12,5 tỷ VNĐ.

MACRO_2_P8_40: Giả sử ngân sách cơ cấu tổ chức triển khai có thặng dư, nhưng ngân sách thực tiễn bị thâm hụt. Chúng ta hoàn toàn có thể kết luận điều gì?○ Tiết kiệm to nhiều hơn góp vốn đầu tư.○ Cán cân thương mại bị thâm hụt.● Chính phủ đang thực thi chủ trương tài khoá thắt chặt trong lúc sản lượng thực tiễn đang thấp hơn mức tiềm năng.

○ Chính phủ đang thực thi chủ trương tài khoá mở rộng trong lúc sản lượng thực tiễn đang thấp hơn mức tiềm năng.

MACRO_2_P8_41: Sự thay đổi cung tiền có tác động mạnh đến tổng cầu khi:○ Đầu tư rất co dãn với việc thay đổi của lãi suất vay.○ Cầu tiền ít co dãn với việc thay đổi của lãi suất vay.○ MPC lớn.

● Tất cả những điều trên.

MACRO_2_P8_42: Với những yếu tố khác không đổi, giả sử những bạn hàng của Việt Nam tăng trưởng mạnh thì điều nào sau này hoàn toàn có thể xẩy ra trên thị trường ngoại hối?○ Xuất khẩu Việt Nam tăng làm đồng nội tệ giảm giá trên thị trường ngoại hối.● Xuất khẩu của Việt Nam tăng làm đồng nội tệ lên giá trên thị trường ngoại hối.○ Nhập khẩu của Việt giảm làm đồng nội tệ lên giá trên thị trường ngoại hối.

○ Nhập khẩu của Việt Nam tăng làm đồng nội tệ giảm giá trên thị trường ngoại hối.

MACRO_2_P8_43: Giả sử Việt Nam thực thi chính sách tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt. Nếu giá của đồng USD trên thị trường tự do đang cao hơn mức cố định và thắt chặt mà NHNN Việt Nam (NHNN) nêu lên, thì những nhà góp vốn đầu tư mạnh hoàn toàn có thể kiếm lời bằng 2 cách nào?○ Mua USD trên thị trường ngoại hối và bán chúng cho NHNN.● Mua USD từ NHNN và bán chúng trên thị trường ngoại hối.● Mua đồng Việt Nam trên thị trường tự do và bán chúng cho NHNN.

○ Mua đồng Việt Nam từ NHNN và bán chúng trên thị trường ngoại hối.

MACRO_2_P8_44: Số liệu thống kê đã cho toàn bộ chúng ta biết cán cân thanh toán của Việt Nam luôn có thặng dư từ thời điểm năm 1996 đến nay. Điều này hàm ý:○ Dự trữ ngoại hối của NHNN Việt Nam (NHNN) liên tục tăng thêm từ thời điểm năm 1996 đến nay.○ NHNN đã mua được lượng USD Mỹ trên thị trường ngoại hối nhiều hơn nữa so với lượng USD Mỹ bán ra từ thời điểm năm 1996 đến nay.○ Hai câu trên đúng.

● Không đủ thông tin để kết luận.

MACRO_2_P8_45: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng với thuế tỉ lệ thuận với thu nhập. Theo cách tiếp cận thu nhập – tiêu pha, sự cắt giảm tiêu pha chính phủ nước nhà sẽ làm○ Giảm thu nhập, trong lúc cán cân ngân sách không thay đổi.● Giảm cả thu nhập và thâm hụt ngânsách.○ Giảm thu nhập nhưng làm tăng thâm hụt ngân sách.

○ Giảm thu nhập, nhưng thâm hụt ngân sách hoàn toàn có thể tăng, giảm hoặc không thay đổi.

MACRO_2_P8_46: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng với thuế tỉ lệ thuận với thu nhập. Theo cách tiếp cận thu nhập – tiêu pha, sự ngày càng tăng tiêu pha chính phủ nước nhà sẽ làm:○ Tăng thu nhập, trong lúc cán cân ngân sách không thay đổi.○ Tăng thu nhập và giảm thâm hụt ngân sách.● Tăng cả thu nhập và thâm hụt ngân sách.

○ Tăng thu nhập, nhưng thâm hụt ngân sách hoàn toàn có thể tăng, giảm hoặc không thay đổi.

MACRO_2_P8_47: Thâm hụt ngân sách cơ cấu tổ chức triển khai hoàn toàn có thể tăng thêm chỉ khi:○ Thu nhập quốc dân giảm.○ Thuế thu nhập tăng.● Chính phủ dữ thế chủ động tăng tiêu pha hay giảm thuế.

○ Nền kinh tế tài chính lâm vào cảnh suy thoái và khủng hoảng.

MACRO_2_P8_48: Câu nào dưới đây không đúng?○ Lãi suất cao sẽ góp thêm phần làm tăng thâm hụt ngân sách.○ Thâm hụt ngân sách cao sẽ góp thêm phần làm tăng lãi suất vay.● Tăng thuế suất chắc như đinh sẽ làm tăng thu nhập từ thuế.

○ Câu 1 và 3.

MACRO_2_P8_49: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng với thuế là tự định và Xu thế tiêu dùng cận biênlà 0,5. Giả sử chính phủ nước nhà giảm tiêu pha 10 tỷ VNĐ. Muốn sản lượng không thay đổi, thì số thu về thuế thiết yếu phải giảm một lượng là:○ Nhỏ hơn 10 tỷ VNĐ.○ 10 tỷ VNĐ.● 20 tỷ VNĐ.

○ Lớn hơn 20 tỷ VNĐ.

MACRO_2_P8_50: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng với thuế là tự định và Xu thế tiêu dùng cận biên là 0,5. Giả sử chính phủ nước nhà tăng tiêu pha 10 tỷ VNĐ. Muốn sản lượng không thay đổi, thì số thu về thuế thiết yếu phải tăng một lượng là:○ Nhỏ hơn 10 tỷ VNĐ.○ 10 tỷ VNĐ.● 20 tỷ VNĐ.

○ Lớn hơn 20 tỷ VNĐ.

MACRO_2_P8_51: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng với thuế là tự định và Xu thế tiêu dùng cận biên là 0,5. Giả sử chính phủ nước nhà tăng thuế 100 tỷ VNĐ. Muốn sản lượng không thay đổi, thì tiêu pha chính phủ nước nhà thiết yếu phải tăng một lượng là:○ Nhỏ hơn 50 tỷ VNĐ.○ 100 tỷ VNĐ.● 50 tỷ VNĐ.

○ Lớn hơn 100 tỷ VNĐ.

MACRO_2_P8_52: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng với thuế là tự định và Xu thế tiêu dùng cận biên là 0,5. Giả sử chính phủ nước nhà giảm thuế 100 tỷ VNĐ. Muốn sản lượng không thay đổi, thì tiêu pha chính phủ nước nhà thiết yếu phải giảm một lượng là:○ Nhỏ hơn 50 tỷ VNĐ.○ 100 tỷ VNĐ.● 50 tỷ VNĐ.

○ Lớn hơn 100 tỷ VNĐ.

MACRO_2_P8_53: Chính sách tài khóa rất hiệu suất cao trong việc điều tiết tổng cầu khi (chọn 2 đáp án đúng):● MPS nhỏ.○ Thuế suất biên lớn.● Xu hướng nhập khẩu cận biên nhỏ.

○ MPS lớn.

MACRO_2_P8_54: Chính sách tài khóa mở rộng rất hiệu suất cao trong việc kích thích tăng trưởng kinh tế tài chính trong thời hạn ngắn khi:○ MPS nhỏ.○ MPM nhỏ.○ Đường tổng cung rất thoải.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P8_55: Chính sách tài khóa ít hiệu suất cao trong việc điều tiết tổng cầu khi:○ MPS nhỏ.● Thuế suất biên lớn.○ Xu hướng nhập khẩu cận biên nhỏ.

○ Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P8_56: Chính sách tài khóa mở rộng ít hiệu suất cao trong việc kích thích tăng trưởng kinh tế tài chính trong thời hạn ngắn khi (chọn 2 đáp án đúng):○ MPS nhỏ.● Thuế suất biên lớn.● Đường tổng cung rất dốc.

○ Đường tổng cung rất thoải.

MACRO_2_P8_57: Sự ngày càng tăng cung tiền rất hiệu suất cao trong việc kích thích tăng trưởng kinh tế tài chính trong thời hạn ngắn khi (chọn 2 đáp án đúng):○ Cầu tiền rất co dãn với lãi suất vay.● Đầu tư rất co dãn với lãi suất vay.● Đường tổng cung rất thoải.

○ Đường tổng cung rất dốc.

MACRO_2_P8_58: Sự ngày càng tăng cung tiền ít hiệu suất cao trong việc kích thích tăng trưởng kinh tế tài chính trong thời hạn ngắn khi (chọn 2 đáp áp đúng):● Cầu tiền rất co dãn với lãi suất vay.○ Đầu tư rất co dãn với lãi suất vay.● Đường tổng cung rất dốc.

○ Đường tổng cung rất thoải.

MACRO_2_P8_59: Sự ngày càng tăng cung tiền ít hiệu suất cao trong việc kích thích tăng trưởng kinh tế tài chính trong thời hạn ngắn khi:○ Cầu tiền rấtco dãn với lãi suất vay.○ Đầu tư ít nhạycảm với lãi suất vay.○ Đường tổng cung rất dốc.

● Tất cả những câu trên.

MACRO_2_P8_60: Điều nào dưới đây hoàn toàn có thể sẽ là lí do để NHNN Việt Nam duy trì tỉ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam và USD Mỹ ổn định từ thời điểm năm 2004 đến nay○ Nhằm khuyến khích xuất khẩu.○ Nhằm hạn chế nhập khẩu.● Nhằm kiềm chế lạm phát.

○ Tất cả những câu trên đúng.

MACRO_2_P8_61: Nguyên nhân nào dưới đây hoàn toàn có thể sẽ là nguyên nhân làm cho đồng Việt Nam lên giá so với USD Mỹ trong một năm qua?○ Lạm phát ở Việt Nam cao hơn ở Mỹ.○ Việt Nam có thâm hụt cán cân thương mại.○ NHNN Việt Nam đã bán USD Mỹ ra thị trường nhiều hơn nữa so với lượng mua vào.

● Sự bùng nổ của thị trường sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán ở Việt Nam.

MACRO_2_P8_62: Chiếm nhiều nhất trong lượng cung tiền M2 của Việt Nam lúc bấy giờ là:○ Tiền lưu hành ngoài khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước.● Các khoản tiền gửi bằng đồng đúc Việt Nam.○ Tiền gửi không kỳ hạn tại những NHTM.

○ Tiền gửi bằng ngoại tệ.

MACRO_2_P8_63: Giả sử nền kinh tế thị trường tài chính ban đầu ở trạng thái cân đối tại mức sản lượng tiềm năng. Nếu chính phủ nước nhà muốn kích thích để đối phó với một cú sốc cung bất lợi, thì○ Tỉ lệ lạm phát sẽ giảm.○ Tỉ lệ thất nghiệp sẽ tăng nhưng tỉ lệ lạm phát sẽ giảm.● Thất nghiệp hoàn toàn có thể giảm tuy nhiên với ngân sách là lạm phát cao hơn.

○ Tỉ lệ lạm phát không thay đổi trong lúc tỉ lệ thất nghiệp sẽ giảm.

MACRO_2_P8_64: Giả sử nền kinh tế thị trường tài chính ban đầu ở trạng thái cân đối tại mức sản lượng tiềm năng. Sau đó để đối phó với giá dầu tăng thêm, NHNW đã tiếp tục tăng cung tiền. Điều gì xẩy ra với thất nghiệp và lạm phát trong dài hạn?○ Thất nghiệp sẽ tăng và lạm phát sẽ giảm.○ Thất nghiệp sẽ giảm và lạm phát sẽ tăng.○ Thất nghiệp và lạm phát sẽ không còn thay đổi.

● Thất nghiệp không thay đổi nhưng lạm phát sẽ tăng.

MACRO_2_P8_65: Khi siêu lạm phát chấm hết, lượng tiền thực tiễn thường tăng chính bới:○ Ngân hàng TW thủ tiêu lạm phát bằng phương pháp in nhiều tiền hơn.● Khi mọi người dự trù lạm phát thấp hơn thì lãi suất vay danh nghĩa sẽ giảm và do đó lượng cầu về tiền thực tiễn sẽ tăng. Kết quả là giá cả vẫn hoàn toàn có thể ổn định tại mức cung tiền thực tiễn cao hơn.○ Lạm phát dự kiến thấp hơn làm giảm lãi suất vay thực tiễn dự kiến, điều này làm tăng lượng cầu về tiền thực tiễn.

○ Mọi người dân có Xu thế giữ nhiều tài sản dưới hình thái tiền tệ hơn khi lãi suất vay thực tiễn tăng.

MACRO_2_P8_66: Trong mọi trường hợp lạm phát:● Làm giảm thu nhập thực tiễn của một số trong những người dân.○ Làm giảm lãi suất vay theo thời hạn.○ Làm cho những người dân đi vay được lợi khi họ vay tiền theo lãi suất vay cố định và thắt chặt.

○ Câu 1 và 3.

MACRO_2_P8_67: Các nhà hoạch định chủ trương nên phải nhận thấy rằng họ không bao giờ hoàn toàn có thể giảm được thất nghiệp mà không làm tăng mạnh lạm phát.○ Có thể giảm thất nghiệp mà không khiến ra lạm phát nếu họ kích thích từ từ, nhưng sẽ tăng.○ Cường độ khi nền kinh tế thị trường tài chính ở gần mức toàn dụng nhân công.● Có thể theo đuổi chủ trương thúc đẩy tăng trưởng khi nền kinh tế thị trường tài chính đang ở trạng thái suy thoái và khủng hoảng trầm trọng mà ít có mạo hiểm là lạm phát sẽ tăng mạnh.

○ Luôn phải đốiphó với việc đánh đổi dài hạn giữa lạm phát và thất nghiệp.

MACRO_2_P8_68: Trong chính sách tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt, nếu lãi suất vay tiền gửi ngoại tệ tăng mạnh so với lãi suất vay tiền gửi nội tệ, NHTW sẽ cần:○ Mua USD để giữ cho tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt.● Bán USD để giữ cho tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt.○ Tăng giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ.

○ Phá giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ.

MACRO_2_P8_69: Trong chính sách tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt, nếu lãi suất vay tiền gửi VND tăng mạnh so với lãi suất vay tiền gửi USD, thì NHTW sẽ cần:● Mua USD để giữ cho tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt.○ Bán USD để giữ cho tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt.○ Tăng giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ.

○ Phá giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ.

MACRO_2_P8_70: Trong chính sách tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt, nếu xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh, thì NHTW sẽ cần:● Mua USD để giữ cho tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt.○ Bán USD để giữ cho tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt.○ Tăng giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ.

○ Phá giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ.

MACRO_2_P8_71: Trong chính sách tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt, nếu nhập khẩu của Việt Nam tăng mạnh, thì NHTW sẽ cần:○ Mua USD để giữ cho tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt.● Bán USD để giữ cho tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt.○ Tăng giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ.

○ Phá giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ.

MACRO_2_P8_72: Trong chính sách tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt, nếu người dân tin rằng đồng Việt Nam sẽ giảm giá mạnh so với USD trong tương lai, thì NHNW mua USD để:○ Mua USD để giữ cho tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt.● Bán USD để giữ cho tỉ giá hối đoái cố định và thắt chặt.○ Tăng giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ.

○ Phá giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ.

MACRO_2_P8_73: Khoản tiền 10 tỷ VNĐ do chính phủ nước nhà cấp cho Bộ giáo dục và Đào tạo để sở hữ thiết bị được sản xuất tại Trung Quốc được xem vào GDP của Việt Nam Theo phong cách tiếp cận tiêu pha ra làm sao?● Chi tiêu chính phủ nước nhà tăng 10 tỷ VNĐ và xuất khẩu ròng giảm 10 tỷ VNĐ.○ Cả xuất khẩu ròng và GDP đều giảm 10 tỷ VNĐ.○ Đầu tư tăng 10 tỷ VNĐ và xuất khẩu ròng giảm 10 tỷ VNĐ.

○ Không có tác động nào chính bới thanh toán giao dịch thanh toán này sẽ không còn liên quan đến sản xuất trong nước.

MACRO_2_P8_74: Ngày 25. 2. 2006 Công ty giày Thượng Đình xuất khẩu một lô hàng 80 triệu USD được sản xuất từ thời điểm tháng 12 năm 2005. Theo cách tiếp cận tiêu pha thanh toán giao dịch thanh toán này được xem vào GDP của Việt Nam năm 2006 ra làm sao?○ Đầu tư giảm 80 triệu USD.○ Xuất khẩu ròng tăng 80 triệu USD.○ Không có tác động nào chính bới thanh toán giao dịch thanh toán này sẽ không còn liên quanđến sản xuất hiện tại.

● Câu 1 và 2 đúng.

MACRO_2_P8_75: Tháng 2 năm 2006 Công ty Lương thực miền Nam xuất khẩu 1000 tấn gạo trị giá 200 nghìn USD được thu hoạch từ thời điểm năm 2005. Theo cách tiếp cận tiêu pha thanh toán giao dịch thanh toán này được xem vào GDP của Việt Nam năm 2006 ra làm sao?● Đầu tư giảm 200 nghìn USD và xuất khẩu ròng tăng 200 nghìn USD.○ Không có tác động nào chính bới thanh toán giao dịch thanh toán này sẽ không còn liên quan đến sản xuất hiện tại.○ Tiêu dùng giảm 200 nghìn USD và xuất khẩu ròng tăng 200 nghìn USD.

○ Tiêu dùng tăng 200 nghìn USD và góp vốn đầu tư giảm 200 nghìn USD.

MACRO_2_P8_76: Nếu thu nhập quốc dân không đổi, thì thu nhập khả dụng tăng khi:● Chuyển giao thu nhập của chính phủ nước nhà cho những hộ mái ấm gia đình tăng.○ Thuế gián thu giảm.○ Tiêu dùng tăng.

○ Tất cả những câu trên đều đúng.

MACRO_2_P8_77: CPI của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự ngày càng tăng 10% giá của nhóm món đồ nào dưới đây?● Phương tiện đi lại, bưu điện.○ May mặc, giày dép, mũ nón.○ Giáo dục đào tạo và giảng dạy.

○ Tất cả những nhóm hàng trên đều phải có cùng một tác động.

MACRO_2_P8_78: Vận dụng qui tắc 70 hãy cho biết thêm thêm tỉ lệ lạm phát thường niên sẽ là bao nhiêu nếu tỉ lệ lạm phát hàng tháng là (70/6)%?○ (700/6)%○ 1.4● 3

○ 4

MACRO_2_P8_79: Giả sử lãi suất vay trả định kỳ thường niên là 14%. Theo qui tắc 70, lãi suất vay của khoản tiền cho vay vốn ngân hàng sau 10 năm sẽ là:○ 1.4○ 2.8○ 4

● 3

MACRO_2_P8_80: Giả sử tỉ lệ lạm phát thường niên là 14%. Theo qui tắc70, tỉ lệ lạm phát sau một thập kỷ sẽ là:○ 1.4○ 2.8● 3

○ 4

MACRO_2_P8_81: Giả sử lãi suất vay trả định kỳ thường niên là 7%. Theo qui tắc 70, lãi suất vay của khoản tiền cho vay vốn ngân hàng sau 10 năm sẽ là:○ 0.7○ 1.4○ 2

● 1

MACRO_2_P8_82: Vận dụng qui tắc 70 hãy cho biết thêm thêm tỉ lệ lạm phát thường niên sẽ là bao nhiêu nếu tỉ lệ lạm phát hàng tháng là (70/12)%?○ 0.7○ 1.4● 1

○ 2

MACRO_2_P8_83: Theo quy mô về thị trường vốn vay trong dài hạn, điều gì xẩy ra khi chính phủ nước nhà giảm thuế thu nhập thành viên và giảm tiêu pha cùng một lượng như nhau:○ Cả tăng trưởng, góp vốn đầu tư và tiêu dùng đều không thay đổi.○ Cả tăng trưởng, góp vốn đầu tư và tiêu dùng đều giảm.○ Tăng trưởng không thay đổi, còn góp vốn đầu tư và tiêu dùng giảm.

● Cả tăng trưởng, góp vốn đầu tư và tiêu dùng đều tăng.

MACRO_2_P8_84: Theo quy mô về thị trường vốn vay trong dài hạn, điều gì xẩy ra khi chính phủ nước nhà tăng thuế thu nhập thành viên và tăng tiêu pha cùng một lượng như nhau:○ Cả tăng trưởng, góp vốn đầu tư và tiêu dùng đều không thay đổi.● Cả tăng trưởng, góp vốn đầu tư và tiêu dùng đều giảm.○ Tăng trưởngkhông thay đổi, còn góp vốn đầu tư và tiêu dùng giảm.

○ Cả tăng trưởng, góp vốn đầu tư và tiêu dùng đều tăng.

MACRO_2_P8_85: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng. Theo quy mô về thị trường vốn vay, điều gì xẩy ra tại trạng thái cân đối khi chính phủ nước nhà Việt Nam tăng tiêu pha 200 tỷ VNĐ (chọn 2 đáp án đúng)?○ Tiết kiệm quốc dân và góp vốn đầu tư tư nhân giảm 200 tỷ VNĐ.● Tiết kiệm quốc dân và góp vốn đầu tư tư nhân giảm thấp hơn 200 tỷ VNĐ.● Tiết kiệm tư nhân tăng thấp hơn 200 tỷ VNĐ.

○ Tiết kiệm tư nhân tăng 200 tỷ VNĐ.

MACRO_2_P8_86: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng. Theo quy mô về thị trường vốn vay trong dài hạn, điều gì xẩy ra tại trạng thái cân đối khi chính phủ nước nhà Việt Nam giảm tiêu pha 500 tỷ VNĐ (chọn 2 đáp án đúng)?○ Tiết kiệm quốc dân và góp vốn đầu tư tư nhân tăng 500 tỷ VNĐ.● Tiết kiệm quốc dân và góp vốn đầu tư tư nhân tăng thấp hơn 500 tỷ VNĐ.● Tiết kiệm tư nhân giảm thấp hơn 500 tỷ VNĐ.

○ Tiết kiệm quốc dân tăng 500 tỷ VNĐ.

MACRO_2_P8_87: Nhận định nào dưới đây không đúng?○ GDP tính được thấp hơn so với hoạt động và sinh hoạt giải trí kinh tế tài chính thực do một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí kinh tế tài chính không đưa ra thị trường.○ Sự ngày càng tăng tỉ lệ giữ tiền mặt so với tiền gửi tiền tiết kiệm chi phí hoàn toàn có thể sẽ là một dẫn chứng về sự việc ngày càng tăng của những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt kinh tế tài chính ngầm.○ Nếu những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt kinh tế tài chính ngầm tăng nhanh, thì vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính tính được sẽ bị nhìn nhận thấp.

● Nếu những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt kinh tế tài chính ngầm tăng nhanh, thì mức sống sẽ giảm.

MACRO_2_P8_88: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng. Khi chính phủ nước nhà tăng thuế thu nhập thành viên và tăng tiêu pha chính cùng một lượng như nhau, thì điều gì xẩy ra trong dài hạn theo quy mô về thị trường vốn vay?○ Cả lãi suất vay và góp vốn đầu tư đều không thay đổi.● Lãi suất tăng, còn góp vốn đầu tư giảm.○ Lãi suất giảm, còn góp vốn đầu tư tăng.

○ Cả lãi suất vay và góp vốn đầu tư đều giảm.

MACRO_2_P8_89: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng. Khi chính phủ nước nhà giảm thuế thu nhập thành viên và giảm tiêu pha chính cùng một lượng như nhau, thì điều gì xẩy ra trong dài hạn theo quy mô về thị trường vốn vay?○ Cả lãi suất vay và góp vốn đầu tư đều không thay đổi.○ Lãi suất tăng, còn góp vốn đầu tư giảm.● Lãi suất giảm, còn góp vốn đầu tư tăng.

○ Cả lãi suất vay và góp vốn đầu tư đều giảm.

MACRO_2_P8_90: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng với MPC = 0,75. Khi chính phủ nước nhà giảm thuế thu nhập thành viên 1000 tỷ VNĐ trong lúc duy trì mức tiêu pha không thay đổi, thì điều gì xẩy ra trên thị trường vốn vay?○ Đường cung vốn vay dịch chuyển sang bên trái một đoạn bằng 1000 tỷ VNĐ.● Đường cung vốn vay dịch chuyển sang bên trái một đoạn bằng 750 tỷ VNĐ.○ Đường cung vốn vay dịch chuyển sang bên phải một đoạn bằng250 tỷ VNĐ.

○ Cả đường cung vốn vay và đường cầu vốn vay đều không dịch chuyển.

MACRO_2_P8_91: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng với MPC = 0,75. Khi chính phủ nước nhà tăng thuế thu nhập thành viên 1000 tỷ VNĐ trong lúc duy trì mức tiêu pha không thay đổi, thì điều gì xẩy ra trên thị trường vốn vay?○ Đường cung vốn vay dịch chuyển sang bên trái một đoạn bằng 1000 tỷ VNĐ.● Đường cung vốn vay dịch chuyển sang bên phải một đoạn bằng 750 tỷ VNĐ.○ Đường cung vốn vay dịch chuyển sang bên trái một đoạn bằng 250 tỷ VNĐ.

○ Cả đường cung vốn vay và đường cầu vốn vay đều không dịch chuyển.

MACRO_2_P8_93: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng. Khi chính phủ nước nhà giảm tiêu pha 1000 tỷ VNĐ trong lúc duy trì mức thu thuế không thay đổi, thì điều gì xẩy ra trên thị trường vốn vay tại trạng thái cân đối?○ Tiết kiệm quốc dân tăng 1000 tỷ VNĐ.● Tiết kiệm quốc dân tăng thấp hơn 1000 tỷ VNĐ.○ Tiết kiệm quốc dân tăng nhiều hơn nữa 1000 tỷ VNĐ

○ Tiết kiệm quốc dân không thay đổi.

MACRO_2_P8_95: Xét một nền kinh tế thị trường tài chính đóng với thuế độc lập với thu nhập và MPC = 0,75. Khi chính phủ nước nhà tăng thuế thu nhập thành viên thêm 1000 tỷ VNĐ trong lúc duy trì mức tiêu pha không thay đổi, thì điều gì xẩy ra trên thị trường vốn vay tại trạng thái cân đối?○ Tiết kiệm quốc dân tăng 750 tỷ VNĐ.○ Tiết kiệm quốc dân tăng 1000 tỷ VNĐ.● Tiết kiệm quốc dân tăng thấp hơn 750 tỷ VNĐ.

○ Tiết kiệm quốc dân không thay đổi.

MACRO_2_P8_96: Giả sử hàm tiết kiệm chi phí của nền kinh tế thị trường tài chính mở có dạng S = -100 + 0,2Y, thuế suất biên là 25%, nhập khẩu bằng 10% GDP. Theo cách tiếp cận thu nhập – tiêu pha ảnh hưởng đến sản lượng cân đối của việc tăng thuế tự định 50 là:○ Sản lượng cân đối giảm 50.● Sản lượng cân đối giảm 80.○ Sản lượng cân đối giảm 100.

○ Sản lượng cân đối giảm 125.

MACRO_2_P8_97: Giả sử hàm tiết kiệm chi phí của nền kinh tế thị trường tài chính mở có dạng S = -100 + 0,2Y, thuế suất biên là 25%, nhập khẩu bằng 10% GDP. Theo cách tiếp cận thu nhập – tiêu pha ảnh hưởng đến sản lượng cân đối của việc giảm thuế tự định 50 là:○ Sản lượng cân đối tăng 50.● Sản lượng cân đối tăng 80.○ Sản lượng cân đối tăng 100.

○ Sản lượng cân đối tăng 125.

MACRO_2_P8_98: Giả sử hàm tiết kiệm chi phí của nền kinh tế thị trường tài chính mở có dạng S = -100 + 0,2Y, thuế suất biên là 25%, nhập khẩu bằng 10% GDP. Theo cách tiếp cận thu nhập – tiêu pha ảnh hưởng đến sản lượng cân đối của việc giảm tiêu pha chính phủ nước nhà 50 là:○ Sản lượng cân đối giảm 50.● Sản lượng cân đối giảm 100.○ Sản lượng cân đối giảm 125.

○ Sản lượng cân đối tăng 50.

MACRO_2_P8_99: Giả sử hàm tiết kiệm chi phí của nền kinh tế thị trường tài chính mở có dạng S = -100 + 0,2Y, thuế suất biên là 25%, nhập khẩu bằng 10% GDP. Theo cách tiếp cận thu nhập – tiêu pha ảnh hưởng đến sản lượng cân đối của việc tăng tiêu pha chính phủ nước nhà 50 là:○ Sản lượng cân đối tăng 50.● Sản lượng cân đối tăng 100.○ Sản lượng cân đối tăng 125.

○ Sản lượng cân đối tăng 50.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục đào tạo và giảng dạy

4572

Review Ông coi lợi nhuận đó đó là sở dư thừa ngoài giá trị là quan điểm của ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Ông coi lợi nhuận đó đó là sở dư thừa ngoài giá trị là quan điểm của tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Ông coi lợi nhuận đó đó là sở dư thừa ngoài giá trị là quan điểm của miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Download Ông coi lợi nhuận đó đó là sở dư thừa ngoài giá trị là quan điểm của miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Ông coi lợi nhuận đó đó là sở dư thừa ngoài giá trị là quan điểm của

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ông coi lợi nhuận đó đó là sở dư thừa ngoài giá trị là quan điểm của vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Ông #coi #lợi #nhuận #chính #là #sở #dư #thừa #ngoài #giá #trị #là #quan #điểm #của