Kinh Nghiệm về Nội quy phòng đọc thư viện trường THCS Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Nội quy phòng đọc thư viện trường THCS được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-04 09:22:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

TRƯỜNG THCS-THPT TRẦN QUỐC TUẤN

NỘI QUY THƯ VIỆN

(Ban hành kèm theo quyết định hành động số: /QĐ – TQT ngày tháng 7 năm 2014 của

Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Trần Quốc Tuấn)

Tất cả cán bộ, giáo viên, học viên trong trường đều được mượn sách, báo, tạp chí tại chỗ hoặc đưa về nghiên cứu và phân tích và học tập.

I. NỘI QUY ĐỌC:

Điều 1. Xuất trình thẻ do nhà trường cấp.

Điều 2. Giữ im re, trật tự, không làm ảnh hưởng đến người khác. Luôn có ý thức giữ vệ sinh chung, tác phong trang trọng.

Điều 3. Sách truyện, báo chí xem xong phải để đúng nơi quy định, không tự ý mang thoát khỏi phòng.

II. NỘI QUY MƯỢN:

Điều 1. Xuất trình thẻ do nhà trường cấp.

Điều 2. Khi mượn sách phải tra ở khối mạng lưới hệ thống mục lục và ký hiệu vào phiếu theo yêu cầu để thủ thư tìm sách.

Điều 3. Phải trả hết sách và tài liệu cũ mới được mược tiếp sách và tài liệu mới. Đối với sách tìm hiểu thêm chỉ được mượn tối đa 02 cuốn trong thời hạn không thật 07 ngày. Sách giáo khoa, sách trách nhiệm được mượn theo học kỳ, theo năm (sách quý có mức giá trị chỉ được đọc tại chỗ).

Điều 4. Trước khi đưa sách thoát khỏi thư viện phải kiểm tra thận trọng. Nếu phát hiện sách hư hỏng, thiếu trang cần báo cho thủ thư biết.

Điều 5. Phải dữ gìn và bảo vệ sách thận trọng, khi sao chép, nhân bản phải được sự đồng ý của Ban giám hiệu. Nếu làm hư hỏng hoặc thất lạc phải bồi thường từ 01 đến 15 lần theo giá trị của sách.

Điều 6. Không setup và truy vấn văn hoá phẩm ô nhiễm trên máy vi tính của Thư viện.

III. NỘI QUY CHUNG:

1. Giữ trật tự, vệ sinh khi vào thư viện. Cấm đưa món ăn, uống, chất nổ, chất dễ cháy vào Thư viện.

2. Bạn đọc vi phạm một trong những quy định trên sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định./.

HIỆU TRƯỞNG

://.youtube/watch?v=hXlOBaS-9Kw

Related posts:

4406

Clip Nội quy phòng đọc thư viện trường THCS ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nội quy phòng đọc thư viện trường THCS tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Nội quy phòng đọc thư viện trường THCS miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Nội quy phòng đọc thư viện trường THCS miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Nội quy phòng đọc thư viện trường THCS

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nội quy phòng đọc thư viện trường THCS vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nội #quy #phòng #đọc #thư #viện #trường #THCS