Kinh Nghiệm về Những nước nào ở trung và nam mĩ có ngành chăn nuôi bò thịt, bò sữa tăng trưởng với quy mô lớn? Chi tiết Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Những nước nào ở trung và nam mĩ có ngành chăn nuôi bò thịt, bò sữa tăng trưởng với quy mô lớn? Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-11 21:27:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Những nước nào ở trung và nam mĩ có ngành chăn nuôi bò thịt, bò sữa tăng trưởng với quy mô lớn? Chi Tiết
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Những nước nào ở trung và nam mĩ có ngành chăn nuôi bò thịt, bò sữa tăng trưởng với quy mô lớn? được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-11 21:26:13 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mời những em học viên và quý thầy cô tìm hiểu thêm Bộ vướng mắc trắc nghiệm Địa Lý 7 Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (có đáp án) được đội ngũ Chuyên Viên sưu tầm và biên soạn dưới đây.

Nội dung chính

    Bộ 18 bài tập trắc nghiệm Địa Lí 7 Bài 44: Kinh tế Trung và Nam MĩĐáp án bộ 18 vướng mắc Địa 7 Bài 44 trắc nghiệm: Kinh tế Trung và Nam Mĩ

Bộ 18 bài tập trắc nghiệm Địa Lí 7 Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ

Câu 1: Các công ty đã mua mảnh đất nền trống nền trống to lớn để lập đồn điền trồng trọt, chăn nuôi và chế biến xuất khẩu là nước:

A. Hoa Kì và Anh.

B. Hoa Kì và Pháp.

C. Anh và Pháp.

D. Pháp và Ca-na-da.

Câu 2: Hình thức sở hữu đất phổ cập trong nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ là:

A. Hợp tác xã.

B. Trang trại.

C. Điền trang.

D. Hộ mái ấm mái ấm gia đình.

Câu 3: Thành phần nào chiếm nhiều diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đất trồng nhất ở Trung và Nam Mĩ?

A. Các công ti tư bản quốc tế.

B. Các đại điền chủ.

C. Các hộ nông dân.

D. Các hợp tác xã.

Câu 4: Các hình thức canh tác hầu hết ở những nước Trung và Nam Mĩ:

A. Quảng canh – độc canh.

B. Thâm canh.

C. Du canh.

D. Quảng canh.

Câu 5: Cây trồng chủ yêu của Cu Ba là:

A. Mía.

B. Cà phê.

C. Bông.

D. Dừa.

Câu 6: Nước có sản lượng cá biển lớn số 1 Nam Mĩ:

A. Cô-lôm-bi-a.

B. Chi-lê.

C. Xu-ri-nam.

D. Pê-ru.

Câu 7: Để giảm sút sự phi lí trong sở hữu ruộng dất một số trong những trong những vương quốc Trung và Nam Mĩ đang không thao tác gì sau?

A. Bán ruộng đất cho những công ti tư bản.

B. Ban hành luật cải cách ruộng đất.

C. Tổ chức khai hoang đất mới.

D. Mua lại đất của điền chủ, những công ti tư bản chia cho dân.

Câu 8 :Do lệ thuộc vào quốc tế nên ngành trồng trọt ở nhiều nước Trung và Nam Mĩ mang tính chất chất chất chất chất:

A. Đa da hóa cây trồng.

B. Độc canh.

C. Đa phương thức sản xuất.

D. Tiên tiến, tân tiến.

Câu 9: Những nước có ngành chăn nuôi bò thịt và bò sữa tăng trưởng với quy mô lớn là:

A. Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay.

B. Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-goay, Chi-le.

C. Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Chi-le, Pa-ra-goay.

D. Bra-xin, Cô-lôm-bi-a, U-ru-goay, Pa-ra-goay.

Câu 10: Trên sườn núi Trung An-đét, người ta nuôi:

A. Bò thịt, cừu.

B. Cừu, dê.

C. Dê, bò sữa.

D. Cừu, lạc đà Lama.

Câu 11: Các công ty đã mua diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đất to lớn để lập đồn điền trồng trọt, chăn nuôi và chế biến xuất khẩu là

A. Hoa Kì và Anh.

B. Hoa Kì và Pháp.

C. Anh và Pháp.

D. Pháp và Ca-na-da.

Câu 12: Hình thức sở hữu đất phổ cập trong nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ

A. Hợp tác xã.

B. Trang trại.

C. Điền trang.

D. Hộ mái ấm mái ấm gia đình.

Câu 13: Thành phần nào chiếm nhiều diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đất trồng nhất ở Trung và Nam Mĩ?

A. Các công ti tư bản quốc tế.

B.  Các đại điền chủ.

C.  Các hộ nông dân.

D. Các hợp tác xã.

Câu 14: Các hình thức canh tác hầu hết ở những nước Trung và Nam Mĩ:

A. Quảng canh – độc canh.

B. Thâm canh.

C. Du canh.

D. Quảng canh.

Câu 15: Các nước xuất khẩu lúa mì là:

A. Bra-xin, Chi-le

B. Bra-xin, Ac-hen-ti-na

C. Cô-lôm-bi-a, U-ru-goay

D. U-ru-goay, Chi-le

Câu 16: Trên sườn núi Trung An-đét, người ta nuôi:

A. Bò thịt, cừu.

B. Cừu, dê.

C. Dê, bò sữa.

D. Cừu, lạc đà Lama.

Câu 17: Cây trồng chủ yêu của Cu Ba là:

A. Mía.

B. Cà phê.

C. Bông.

D. Dừa.

Câu 18: Nước có sản lượng cá biển lớn số 1 Nam Mĩ:

A. Cô-lôm-bi-a.

B. Chi-lê.

C. Xu-ri-nam.

D. Pê-ru.

Đáp án bộ 18 vướng mắc Địa 7 Bài 44 trắc nghiệm: Kinh tế Trung và Nam Mĩ

Câu 1:

Đáp án cần chọn là: A

Giải thích:

Các công ty của Hoa Kì và Anh đã mua mảnh đất nền trống nền trống to lớn để lập đồn điền trồng trọt, chăn nuôi và chế biến xuất khẩu.

Câu 2:

Đáp án cần chọn là: C.

Giải thích:

Hình thức sở hữu đất phổ cập trong nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ là điền trang.

Câu 3:

Đáp án cần chọn là: B.

Giải thích:

Các đại điền chủ là thành phần chiếm nhiều diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đất trồng nhất ở Trung và Nam Mĩ.

Câu 4:

Đáp án cần chọn là: A.

Giải thích:

Các hình thức canh tác hầu hết ở những nước Trung và Nam Mĩ là quảng canh – độc canh.

Câu 5:

Đáp án cần chọn là: A.

Giải thích:

Cây trồng chủ yêu của Cu Ba là cây mía. Cu Ba là một trong những vương quốc có sản lượng mía lớn số 1 toàn toàn thế giới.

Câu 6:

Đáp án cần chọn là: D.

Giải thích:

Nước có sản lượng cá biển lớn số 1 Nam Mĩ là Pê-ru.

Câu 7:

Đáp án cần chọn là: A.

Giải thích:

Để giảm sút sự phi lí trong sở hữu ruộng dất một số trong những trong những vương quốc Trung và Nam Mĩ đã phát hành luật cải cách ruộng đất, tổ chức triển khai triển khai khai hoang đất mới và tóm gọn về đất của điền chủ, những công ti tư bản chia cho dân.

Câu 8:

Đáp án cần chọn là: B.

Giải thích:

Do lệ thuộc vào quốc tế nên ngành trồng trọt ở nhiều nước Trung và Nam Mĩ mang tính chất chất chất chất chất độc canh, mỗi vương quốc trồng vài loại cây công nghiệp hoặc cây ăn quả để xuất khẩu.

Câu 9:

Đáp án cần chọn là: A.

Giải thích:

Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay là những nước có ngành chăn nuôi bò thịt và bò sữa tăng trưởng với quy mô lớn, nhờ có những đồng cỏ to lớn xanh tươi.

Câu 10:

Đáp án cần chọn là: D.

Giải thích:

Trên sườn núi Trung An-đét, người ta nuôi cừu và lạc đà Lama.

Câu 11:

Đáp án cần chọn là: A

Giải thích:

Các công ty của Hoa Kì và Anh đã mua mảnh đất nền trống nền trống to lớn để lập đồn điền trồng trọt, chăn nuôi và chế biến xuất khẩu.

Câu 12:

Đáp án cần chọn là: C

Giải thích:

 Hình thức sở hữu đất phổ cập trong nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ là điền trang.

Câu 13:

Đáp án cần chọn là: B

Giải thích:

Các đại điền chủ là thành phần chiếm nhiều diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đất trồng nhất ở Trung và Nam Mĩ.

Câu 14:

Đáp án cần chọn là: A

Giải thích:

Các hình thức canh tác hầu hết ở những nước Trung và Nam Mĩ là quảng canh – độc canh.

Câu 15:

Đáp án cần chọn là: B

Giải thích:

Các nước xuất khẩu lúa mì là Bra-xin, Ac-hen-ti-na. Tuy vậy, nhiều nước ở Trung và Nam Mĩ vẫn phải nhập lương thực.

Câu 16:

Đáp án cần chọn là: D

Giải thích:

Trên sườn núi Trung An-đét, người ta nuôi cừu và lạc đà Lama.

Câu 17:

Đáp án cần chọn là: A

Giải thích:

Cây trồng chủ yêu của Cu Ba là cây mía. Cu Ba là một trong những vương quốc có sản lượng mía lớn số 1 toàn toàn thế giới.

Câu 18:

Đáp án cần chọn là: D

Giải thích:

Pê-ru tăng trưởng mạnh nghề đánh cá vì dòng biển lạnh Peru xa bờ đã mang lại cho Peru một lượng cá biển dồi dào, góp thêm phần quan trọng cho nền xuất khẩu của nước này. Peru là nước có sản lượng đánh bắt cá cá cá lớn số 1 toàn toàn thế giới.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Bộ vướng mắc trắc nghiệm Địa Lí 7 Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (có đáp án) file PDF hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá nội dung nội dung bài viết

Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay là những nước có ngành chăn nuôi bò thịt và bò sữa tăng trưởng với quy mô lớn, nhờ có những đồng cỏ to lớn xanh tươi.

Chọn: A.

Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay là những nước có ngành chăn nuôi bò thịt và bò sữa tăng trưởng với quy mô lớn, nhờ có những đồng cỏ to lớn xanh tươi. Chọn: A.

11/11/2022 201

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Câu Hỏi:

A. Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay. B. Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-goay, Chi-le. C. Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Chi-le, Pa-ra-goay. D. Bra-xin, Cô-lôm-bi-a, U-ru-goay, Pa-ra-goay.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa 7 bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

Những nước có ngành chăn nuôi bò thịt và bò sữa tăng trưởng với quy mô lớn là:

A. Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay.

B. Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-goay, Chi-le.

C. Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Chi-le, Pa-ra-goay.

D. Bra-xin, Cô-lôm-bi-a, U-ru-goay, Pa-ra-goay.

Reply
7
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Những nước nào ở trung và nam mĩ có ngành chăn nuôi bò thịt, bò sữa tăng trưởng với quy mô lớn? miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Những nước nào ở trung và nam mĩ có ngành chăn nuôi bò thịt, bò sữa tăng trưởng với quy mô lớn? tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Những nước nào ở trung và nam mĩ có ngành chăn nuôi bò thịt, bò sữa tăng trưởng với quy mô lớn? Free.

Giải đáp vướng mắc về Những nước nào ở trung và nam mĩ có ngành chăn nuôi bò thịt, bò sữa tăng trưởng với quy mô lớn?
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Những nước nào ở trung và nam mĩ có ngành chăn nuôi bò thịt, bò sữa tăng trưởng với quy mô lớn? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Những #nước #nào #ở #trung #và #nam #mĩ #có #ngành #chăn #nuôi #bò #thịt #bò #sữa #phát #triển #với #quy #mô #lớn

4624

Clip Những nước nào ở trung và nam mĩ có ngành chăn nuôi bò thịt, bò sữa tăng trưởng với quy mô lớn? Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Những nước nào ở trung và nam mĩ có ngành chăn nuôi bò thịt, bò sữa tăng trưởng với quy mô lớn? Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Những nước nào ở trung và nam mĩ có ngành chăn nuôi bò thịt, bò sữa tăng trưởng với quy mô lớn? Chi tiết miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Những nước nào ở trung và nam mĩ có ngành chăn nuôi bò thịt, bò sữa tăng trưởng với quy mô lớn? Chi tiết Free.

Thảo Luận vướng mắc về Những nước nào ở trung và nam mĩ có ngành chăn nuôi bò thịt, bò sữa tăng trưởng với quy mô lớn? Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Những nước nào ở trung và nam mĩ có ngành chăn nuôi bò thịt, bò sữa tăng trưởng với quy mô lớn? Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Những #nước #nào #ở #trung #và #nam #mĩ #có #ngành #chăn #nuôi #bò #thịt #bò #sữa #phát #triển #với #quy #mô #lớn #Chi #tiết