Mẹo Hướng dẫn Nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 11 2022 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 11 2022 được Update vào lúc : 2022-04-20 10:12:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 11 2022
Pro đang tìm kiếm từ khóa Nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 11 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-20 10:11:13 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 11,chu kì 3,nhóm I trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá học Hãy cho biết thêm thêm thêm thêm:
-Cấu tạo nguyên tử của A
-Tính chất hoá học đặc trưng của A

Nội dung chính

  Phân loại và những quy ước khácBán kính nguyên tửNăng lượng ion hóaĐộ âm điệnÁi lực electronTính sắt kẽm kim loạiBảng tuần hoàn của MendeleevNhững tăng trưởng về sauMở rộng bảng tuần hoàn trong tương laiQuy mô tối hậuCác vị trí không tương hợpDạng tối ưu

-So sánh tính chất hoá học của A với những nguyên tố lân cận.

Bảng tuần hoàn (tên khá khá đầy đủ là Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học, còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Mendeleev), là một phương pháp liệt kê những nguyên tố hóa học thành dạng bảng, nhờ vào số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), thông số kỹ thuật electron và những tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. Các nguyên tố được màn màn biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mọi ô. Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm những nguyên tố được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm phía dưới cùng.

Các hàng trong bảng gọi là những chu kỳ luân hồi luân hồi, trong lúc những cột gọi là những nhóm, một số trong những trong những mang tên riêng như halogen hoặc khí hiếm. Bởi vì theo định nghĩa một bảng tuần hoàn thể hiện những Xu thế tuần hoàn, bất kỳ bảng dưới dạng nào thì cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng để suy ra quan hệ Một trong những tính chất của nguyên tố và tiên đoán tính chất của những nguyên tố mới, không được mày mò hoặc chưa tổng hợp được. Do đó, một bảng tuần hoàn-dù ở dạng tiêu chuẩn hay những biến thể-phục vụ khuôn khổ hữu ích cho việc phân tích thuộc tính hóa học, và những bảng như vậy được sử dụng rộng tự do trong hóa học và những ngành khoa học khác.

Mặc dù có những người dân dân tiên phong trước đó, Dmitri Ivanovich Mendeleev thường sẽ là người công bố bảng tuần hoàn phổ cập thứ nhất vào năm 1869. Ông đã tiếp tục tăng trưởng bảng tuần hoàn của tớ để minh họa những Xu thế tuần hoàn trong thuộc tính những nguyên tố đã biết khi đó. Mendeleev cũng tiên đoán một số trong những trong những thuộc tính của những nguyên tố chưa chắc như đinh mà ông kỳ vọng sẽ lấp vào những chỗ trống trong bảng này. Hầu hết những tiên đoán của ông tỏ ra đúng chuẩn khi những nguyên tố đó lần lượt được phát hiện. Bảng tuần hoàn của Mendeleev từ này đã được mở rộng và hiệu chỉnh với việc khám giá hoặc tổng hợp thêm những nguyên tố mới và sự tăng trưởng của những quy mô lý thuyết để lý giải thuộc tính hóa học.

Tất cả những nguyên tố có số nguyên tử từ là một trong (hiđrô) đến 118 (Oganesson) đã được phát hiện hoặc ghi nhận tổng hợp được, trong lúc những nguyên tố 113, 115, 117 và 118 vẫn không được thừa nhận rộng tự do. 98 nguyên tố đầu tồn tại trong tự nhiên tuy nhiên một số trong những trong những chỉ tìm thấy sau khi đã tổng hợp được trong phòng thí nghiệm và tồn tại với lượng cực nhỏ.[chú thích 1] Các nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ 99 đến 118 chỉ được tổng hợp ra, hoặc được tuyên bố là đã tổng hợp được trong phòng thí nghiệm. Người ta hiện vẫn đang theo đuổi việc tạo ra những nguyên tố có những số hiệu nguyên tử to nhiều hơn nữa, cũng như tranh cãi về vướng mắc rằng bảng tuần hoàn hoàn toàn hoàn toàn có thể nên phải hiệu chỉnh ra sao để tương thích với những nguyên tố mới sẽ thêm vào.

Bảng tuần hoàn

Nhóm →

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
↓ Chu kỳ

1

1
H

2
He
2

3
Li

4
Be

5
B

6
C

7
N

8
O

9
F

10
Ne
3

11
Na

12
Mg

13
Al

14
Si

15
P

16
S

17
Cl

18
Ar
4

19
K

20
Ca

21
Sc

22
Ti

23
V

24
Cr

25
Mn

26
Fe

27
Co

28
Ni

29
Cu

30
Zn

31
Ga

32
Ge

33
As

34
Se

35
Br

36
Kr
5

37
Rb

38
Sr

39
Y

40
Zr

41
Nb

42
Mo

43
Tc

44
Ru

45
Rh

46
Pd

47
Ag

48
Cd

49
In

50
Sn

51
Sb

52
Te

53
I

54
Xe
6

55
Cs

56
Ba

*
72
Hf

73
Ta

74
W

75
Re

76
Os

77
Ir

78
Pt

79
Au

80
Hg

81
Tl

82
Pb

83
Bi

84
Po

85
At

86
Rn
7

87
Fr

88
Ra

**
104
Rf

105
Db

106
Sg

107
Bh

108
Hs

109
Mt

110
Ds

111
Rg

112
Cn

113
Nh

114
Fl

115
Mc

116
Lv

117
Ts

118
Og

* Họ Lantan

57
La

58
Ce

59
Pr

60
Nd

61
Pm

62
Sm

63
Eu

64
Gd

65
Tb

66
Dy

67
Ho

68
Er

69
Tm

70
Yb

71
Lu
** Họ Actini

89
Ac

90
Th

91
Pa

92
U

93
Np

94
Pu

95
Am

96
Cm

97
Bk

98
Cf

99
Es

100
Fm

101
Md

102
No

103
Lr

Đen=Rắn

Lục=Lỏng

Đỏ=Khí

Xám=Chưa xác lập

Màu của số hiệu nguyên tử thể tình hình thái vật chất (ở 0 °C và 1 atm)

Nguyên thủy

Từ phân rã

Tổng hợp

Đường viền ô nguyên tố thể hiện sự hiện hữu trong tự nhiên của nguyên tố
Các nhóm cùng gốc trong bảng tuần hoàn

Kim loại kiềm
Kim loại kiềm thổ
Họ Lantan
Họ Actini
Kim loại chuyển tiếp
Kim loại yếu
Á kim
Phi kim
Halogen
Khí trơ
Thuộc tính hóa học chưa rõ
Chú thích: Đây là bố cục bảng tuần hoàn 8 cột phổ cập nhất, được gọi là dạng thông thường hoặc dạng tiêu chuẩn, hoặc có khi gọi là dạng bảng dài để so với dạng bảng ngắn hay bảng kiểu Mendeleev Lưu trữ 2013-12-17 tại Wayback Machine, thường những nhóm từ 3 tới 12 bằng phương pháp gộp vào nhóm chính. Bảng tuần hoàn rộng khác ở đoạn tiềm ẩn luôn cả họ lanthan và họ actini, thay vì tách chúng khỏi phần thân chính của bảng. Bảng tuần hoàn mở rộng thì thêm những chu kì 8 và 9 chứa những nguyên tố xa hơn nhóm actini.

Tất cả những phiên bản của bảng tuần hoàn chỉ gồm có những nguyên tố hóa học, không gồm có hỗn hợp, hợp chất hay những hạt hạ nguyên tử.[chú thích 2] Mỗi nguyên tố hóa học có một số trong những trong những hiệu nguyên tử đặc trưng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cho số proton có trong hạt nhân của nó. Hầu hết những nguyên tố hoàn toàn hoàn toàn có thể có số neutron rất rất khác nhau Một trong những nguyên tử, những biến thể này gọi là những đồng vị của nguyên tố đó. Chẳng hạn, cacbon có 3 đồng vị tồn tại trong tự nhiên: hầu hết cacbon tự nhiên có 6 proton và 6 neutron, nhưng cỡ khoảng chừng chừng 1% có 8 neutron và một lượng rất nhỏ có 7 neutron. Đồng vị không tách rời mà gộp lại trong một ô của bảng tuần hoàn như một nguyên tố duy nhất với khối lượng trung bình theo hàm lượng. Những nguyên tố không hề đồng vị bền nào có khối lượng nguyên tử bằng của đồng vị bền nhất và được đặt trong dấu ngoặc đơn.[1]

 

Bảng tuần hoàn những nguyên tố với những trạng thái oxy hóa

Trong bảng tuần hoàn tiêu chuẩn, những nguyên tố được liệt kê theo thứ tự số hiệu nguyên tử tăng dần. Một hàng mới (tức một chu kỳ luân hồi luân hồi) khởi đầu khi một lớp electron mới thêm vào. Các cột (tức nhóm) được xác lập bởi thông số kỹ thuật electron của nguyên tử; những nguyên tố có cùng số electron trong một phân lớp rõ ràng rơi vào cùng cột (ví dụ điển hình oxi và seleni nằm cùng cột chính bới chúng đều phải có 4 electron ở phân lớp p.. ngoài cùng). Các nguyên tố với tính chất hóa học tương tự nhau thường nằm trong cùng nhóm, tuy nhiên ở khối f và quá nhiều ở khối d, những nguyên tố cùng chu kì cũng thường có tính chất tương tự nhau. Do đó, người ta hoàn toàn hoàn toàn có thể tiên đoán tương đối thuận tiện và đơn thuần và giản dị tính chất hóa học của một nguyên tố nếu biết tính chất của những nguyên tố xung quanh nó.[2]

Tính tới tháng 12 năm 2022, bảng tuần hoàn có 118 nguyên tố đã được xác nhận, gồm có những nguyên tố từ là một trong (hiđrô) tới 118 (oganesson) trong số đó những nguyên tố 113, 115, 117 và 118 đã được tổng hợp trong phòng thí nghiệm và những tuyên bố tổng hợp thành công xuất sắc xuất sắc chúng đã được IUPAC chính thức công nhận lần lượt là nihoni (Nh), moscovi (Mc), tennessine (Ts), và oganesson (Og).[3][4][5][6]

Tổng cộng 98 nguyên tố xuất hiện trong tự nhiên; 20 nguyên tố còn sót lại, từ ensteini tới oganesson, chỉ xuất hiện trong phép tổng hợp tự tạo. Trong số 98 nguyên tố đó, 84 là nguyên tố nguyên thủy, nghĩa là xuất hiện trước lúc Trái Đất hình thành. 14 nguyên tố còn sót lại chỉ xuất hiện trong những chuỗi phân rã của những nguyên tố nguyên thủy.[7] Không có nguyên tố nào nặng hơn einsteini (số hiệu 99) từng quan sát thấy với lượng vĩ mô ở dạng tinh khiết.[8]

Một nhóm, còn gọi là một họ, là một cột đứng trong bảng tuần hoàn. Các nhóm thường thể nhiều Xu thế tuần hoàn quan trọng hơn là những chu kỳ luân hồi luân hồi và những khối. Các thuyết về cấu trúc nguyên tử trong cơ học lượng tử tân tiến lý giải rằng những nguyên tố trong cùng một nhóm có thông số kỹ thuật electron như nhau trong lớp hóa trị của chúng,[9] và do đó những nguyên tố trong cùng một nhóm có tính chất hóa học giống nhau và thể hiện một Xu thế rõ ràng trong những tính chất với số hiệu nguyên tử tăng dần.[10] Tuy nhiên, trong một vài phần của bảng tuần hoàn, như những khối d và f, tính tương tự theo chiều ngang hoàn toàn hoàn toàn có thể quan trọng không kém, hoặc thậm chí còn còn quan trọng hơn, tính tương tự theo chiều dọc.[11][12][13]

Theo quy ước đặt tên quốc tế, những nhóm đánh số từ là một trong đến 18 từ cột thứ nhất bên trái (sắt kẽm sắt kẽm kim loại kiềm) đến cột ở đầu cuối bên phải (khí hiếm).[14] Trước đây, chúng được đánh thứ tự theo số La Mã. Ở Hoa Kỳ (và một số trong những trong những nước khác) trước kia, người ta phân những nhóm vào loại “A” nếu nhóm đó chỉ chứa lớp s hoặc p.., hoặc “B” nếu nhóm đó chứa lớp d. Số La Mã bằng hàng cty của thứ tự cột từ trái sang phải (ví dụ điển hình, cột thứ 4 là nhóm IVB, và cột thứ 14 là IVA). Các nhóm thứ 8, 9, 10 được xếp chung thành một nhóm lớn là VIIIB. Tiêu chuẩn cũ của IUPAC từng lưu hành ở châu Âu cũng tương tự, trừ chữ “A” được sử dụng nếu nhóm nằm trước 10 và “B” được sử dụng cho nhóm 10 trở về sau; ngoài ra nhóm VIIIB ở đây gọi là nhóm VIII còn nhóm VIIIA là nhóm 0. Năm 1988, khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống đặt tên IUPAC mới có hiệu lực hiện hành hiện hành, và những tên thường gọi nhóm cũ theo chữ số La Mã đã biết thành vô hiệu,[15] nhưng vẫn tồn tại ở một số trong những trong những nước như Việt Nam. Tham khảo những phương pháp gọi tên nhóm cũ và mới ở bảng phía dưới.

Một số nhóm này mang tên thông thường, ví dụ điển hình nhóm 2 được gọi là nhóm sắt kẽm sắt kẽm kim loại kiềm thổ. Nhóm 3–10 không mang tên chung của 3 nhóm và sẽ là đơn thuần và giản dị bởi những nhóm của chúng hoặc bởi tên thường gọi của nhóm thứ nhất trong nhóm của chúng (như ‘nhóm scandi’ cho nhóm 3), vì chúng thể hiện những Xu thế ít tương tự hơn theo phương đứng.[14]

Các nguyên tố cùng nhóm có khuynh hướng thể hiện những dáng điệu tương tự về bán kính nguyên tử, nguồn tích điện ion hóa, và độ âm điện. Từ trên xuống trong cùng một nhóm, bán kính nguyên tử tăng dần. Do có nhiều mức nguồn tích điện được lấp đầy hơn, những electron hóa trị xuất hiện ở xa hạt nhân hơn. Từ trên xuống, những nguyên tố sau có mức nguồn tích điện ion hóa thấp hơn, tức là dễ tách electron thoát khỏi nguyên tử bởi link lỏng lẻo đi. Tương tự, trong một nhóm từ trên cuống sẽ giảm độ âm điện do khoảng chừng chừng cách Một trong những electron hóa trị và hạt nhân tăng dần.[16] Tuy nhiên những xu phía này cũng luôn hoàn toàn có thể có ngoại lệ, ví dụ trong nhóm 11 thì độ âm điện tăng từ trên xuống.[17]

Số nhóm

1

2

3b
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ACS (Hoa Kỳ)

IA

IIA

IIIB

IVB

VB

VIB

VIIB

VIIIB

IB

IIB

IIIA

IVA

VA

VIA

VIIA

VIIIA
IUPAC (châu Âu)

IA

IIA

IIIA

IVA

VA

VIA

VIIA

VIII

IB

IIB

IIIB

IVB

VB

VIB

VIIB

Nhóm 0
Tên thông thường

Kim loại kiềm

Kim loại kiềm thổ

Kim loại bay hơi

Crystallogen

Pnictogen

Chacogen

Halogen

Khí hiếm
Theo nguyên tố đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt

Nhóm Liti

Nhóm Beri

Nhóm Scanđi

Nhóm Titan

Nhóm Vanađi

Nhóm Crom

Nhóm Mangan

Nhóm Sắt

Nhóm Coban

Nhóm Nickel

Nhóm Đồng

Nhóm kẽm

Nhóm Bo

Nhóm Cacbon

Nhóm Nitơ

Nhóm Oxi

Nhóm Flo

Nhóm Heli (hoặc Neon)
Chu kỳ 1

H

He
Chu kỳ

Li

Be

B

C

N

O

F

Ne
Chu kỳ 3

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

Ar
Chu kỳ 4

K

Ca

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr
Chu kỳ 5

Rb

Sr

khối fb
Y

Zr

Nb

Mo

Tc

Ru

Rh

Pd

Ag

Cd

In

Sn

Sb

Te

I

Xe
Chu kỳ 6

Cs

Ba

La–Yb

Lub
Hf

Ta

W

Re

Os

Ir

Pt

Au

Hg

Tl

Pb

Bi

Po

At

Rn
Chu kỳ7

Fr

Ra

Ac–No

Lrb
Rf

Db

Sg

Bh

Hs

Mt

Ds

Rg

Cn

Nh

Fl

Mc

Lv

Ts

Og
a Hiđro (H), tuy nhiên ở cột 1, không sẽ là sắt kẽm sắt kẽm kim loại kiềm.
b Nhóm 3: có nguồn cho Luteti (Lu) và Lawrenci(Lr) thêm vào; khối f (với những họ lantan và actini cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể xuất hiện.
c Cách đặt tên này đã biết thành IUPAC đề xuất kiến nghị kiến nghị bãi bỏ.

Chu kỳ

Một chu kỳ luân hồi luân hồi là một hàng ngang trong bảng tuần hoàn. Mặc dù nhóm thông thường có những Xu thế quan trọng hơn, có những vùng trong bảng mà Xu thế theo chiều ngang quan trọng hơn chiều dọc, như ở khối f, với những họ Lanthan và họ Actini tạo ra hai chuỗi hàng ngang quan trọng.[18]

Trong một chu kì từ trái sang phải, bán kính nguyên tử giảm dần do mỗi nguyên tố thêm vào proton làm cho electron lớp ngoài bị kéo lại gần hạt nhân hơn.[19] Bán kính nguyên tử giảm làm nguồn tích điện ion hóa và độ âm điện tăng dần[16] Ái lực electron cũng không nhiều nếu không muốn nói là rất ít nếu không thích nói là rất quá nhiều có một Xu thế, với sắt kẽm sắt kẽm kim loại (phía trái) thường có ái lực electron thấp hơn phi kim (phía bên phải) với ngoại lệ là những khí hiếm.[20]

Khối

 

Sơ đồ bảng tuần hoàn, ghi lại những khối rất rất khác nhau.

Các vùng rất rất khác nhau trên bảng tuần hoàn đôi lúc sẽ là “khối” (tiếng Anh: “block”) Theo phong thái mà những vỏ electron của những nguyên tố được lấp đầy. Mỗi lớp được đặt tên theo sự sắp xếp những electron ở đầu cuối trong vỏ.[21][chú thích 3] Khối s gồm hai nhóm thứ nhất (sắt kẽm sắt kẽm kim loại kiềm và kiềm thổ) cũng như hydro và heli. Khối p.. gồm 6 nhóm cuối từ số 13 đến 18 theo IUPAC (3A đến 8A theo bảng hiện hành ở Việt Nam), trong số đó có toàn bộ những á kim và một số trong những trong những sắt kẽm sắt kẽm kim loại cùng phi kim. Khối d gồm những nhóm thứ 3 đến 12 theo IUPAC (tức 3B đến 2B) và chứa toàn bộ sắt kẽm sắt kẽm kim loại chuyển tiếp. Khối f, thường xếp riêng phía dưới bản tuần hoàn, gồm những nguyên tố sắt kẽm sắt kẽm kim loại thuộc những họ lanthan và actini.[22]

Phân loại và những quy ước khác

Tùy theo tính chất, những nguyên tố trong bảng tuần hoàn hoàn toàn hoàn toàn có thể phân thành nhiều chủng loại đó đó là sắt kẽm sắt kẽm kim loại, phi kim và á kim. Kim loại thường nằm cạnh bên trái và phía dưới bảng tuần hoàn. Đặc trưng của chúng là chất rắn, có ánh kim, dẫn điện và nhiệt tốt, hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo thành sắt kẽm sắt kẽm kim loại tổng phù thích phù thích hợp với nhau và hợp chất với phi kim. Phi kim nằm ở vị trí vị trí bên phải và phía trên. Chúng thường là những khí có màu hoặc không màu, cách điện và nhiệt, hình thành hợp chất hóa trị với nhau. Ở giữa sắt kẽm sắt kẽm kim loại và phi kim là á kim, có tính chất trung gian hoặc phối hợp giữa hai loại trên.[23]

Kim loại và phi kim hoàn toàn hoàn toàn có thể phân thành những tiểu loại thể hiện nguyên tố giảm tính sắt kẽm sắt kẽm kim loại và tăng tính phi kim từ trái sang phải. Kim loại phân thành sắt kẽm sắt kẽm kim loại kiềm hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi mạnh, sắt kẽm sắt kẽm kim loại kiềm thổ ít hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi hơn, rồi đến những họ lanthan và actini, rồi tới những sắt kẽm sắt kẽm kim loại chuyển tiếp nguyên hình, và kết thúc ở những sắt kẽm sắt kẽm kim loại yếu hơn về hóa học lẫn vật lý. Các phi kim đơn thuần và giản dị phân thành phi kim đa nguyên tử, nằm gần á kim nhất, thể hiện chút ít đặc tính sắt kẽm sắt kẽm kim loại, những phi kim hai nguyên tử, thể hiện tính phi kim rõ ràng, và ở đầu cuối là những phi kim đơn nguyên tử tức khí hiếm, gần như thể thể hoàn toàn trơ và phi kim. Các loại đặc biệt quan trọng quan trọng như sắt kẽm sắt kẽm kim loại chịu nhiệt và những sắt kẽm sắt kẽm kim loại hiếm đều thuộc vào sắt kẽm sắt kẽm kim loại chuyển tiếp[24] và đôi lúc cũng rất được thể hiện trong bảng tuần hoàn.[25] Việc phân loại như vậy này tồn tại từ rất mất thời hạn, tối thiểu là từ thời gian năm 1869 khi Hinrichs xác lập rằng hoàn toàn hoàn toàn có thể vạch những đường đơn thuần và giản dị trên bảng tuần hoàn để chia ra thành sắt kẽm sắt kẽm kim loại, phi kim hay nguyên tố khí.[26] Thực tế cách phân loại này sẽ không còn hề hoàn hảo nhất nhất vì có thật nhiều chồng lấn về tính chất chất chất ở gần biên của nhiều chủng loại trên bảng tuần hoàn, và có những nguyên tố, như beryli, khó mà phân vào một trong những trong những loại nào.[27]

Bố cục bảng tuần hoàn

 

 

Họ lanthan và actini tách biệt (trái) hoặc trong hàng (phải)

Trong cách màn màn biểu diễn bảng tuần hoàn, họ lanthan và họ actini thường thể hiện thành hai hàng dưới thân chính của bảng tuần hoàn, với những vị trí giữa bari và hafni, giữa radi và rutherfordi được ghi lại bằng ký hiệu hoặc bằng một nguyên tố đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt (lanthan và actini hoặc luteti và lawrenci)[28] Quy ước này thuần túy là một yếu tố thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp và tính tiện lợi; một dạng bảng rộng hiếm gặp chèn những họ nguyên tố này vào vị trí đúng chuẩn của chúng, tức là một phần của những hàng (chu kỳ luân hồi luân hồi) 6 và 7. Một quy ước khác cũng hay gặp là một đường chia giữa sắt kẽm sắt kẽm kim loại và phi kim, tuy đường này cũng luôn hoàn toàn có thể có những biến thể rất rất khác nhau và không nằm trong bảng tuần hoàn chính thức của IUPAC.[29]

 

Tóm tắt những Xu thế tuần hoàn với mũi tên chỉ chiều tăng.

 

Thứ tự xấp xỉ với những lớp và phân lớp xếp theo nguồn tích điện tăng dần theo quy tắc Klechkowski.

Cấu hình electron, tức cách phân loại electron quay quay xung quanh những nguyên tử trung hòa, thể hiện một dáng điệu tuần hoàn. Electron chiếm một chuỗi những lớp vỏ electron (ghi lại bằng những vần âm in hoa từ K,L,M,N,… ứng với số lượng tử chính n=1,2,3,4,…). Mỗi lớp lại chứa một hoặc nhiều phân lớp (gọi là s,p..,d,f và g, ứng với số lượng tử phụ m=0,1,2,3,4). Khi số hiệu nguyên tử tăng, số electron sẽ lần lượt lấp đầy những lớp và phân lớp này theo quy tắc Klechkowski hay quy tắc thứ tự nguồn tích điện thể hiện ở giản đồ hình bên. Trong bảng tuần hoàn, mọi khi electron khởi đầu chiếm một lớp mới tương ứng với một chu kỳ luân hồi luân hồi mới khởi đầu bởi một sắt kẽm sắt kẽm kim loại kiềm.[30][31]

Vì tính chất cả một nguyên tố hầu hết tùy từng thông số kỹ thuật electron của nó, cho nên vì thế vì thế những tính chất này cũng thể hiện dáng điệu tuần hoàn. Chính tuần hoàn này đã dẫn tới sự hình thành định luật tuần hoàn (tính chất của những nguyên tố lặp lại với những khoảng chừng chừng đều nhau) và những bảng tuần hoàn thứ nhất, tuy nhiên biểu lộ của nó chỉ nhận được sự để ý quan tâm khi quy mô Bohr về cấu trúc nguyên tử Ra đời.[30][31]

Bán kính nguyên tử

 

Quan hệ giữa số nguyên tử và bán kính nguyên tử[chú thích 4]

Bán kính nguyên tử thay đổi Theo phong thái hoàn toàn hoàn toàn có thể Dự kiến và lý giải được trong toàn bảng tuần hoàn. Ví dụ, bán kính nguyên tử thường giảm dọc theo mỗi chu kỳ luân hồi luân hồi của bảng tuần hoàn, từ những sắt kẽm sắt kẽm kim loại kiềm đến những khí hiếm; và tăng theo chiều từ trên xuống trong mọi nhóm. Bán kính tăng mạnh giữa khí hiếm ở cuối mỗi chu kỳ luân hồi luân hồi và sắt kẽm sắt kẽm kim loại kiềm ở đầu chu kỳ luân hồi luân hồi tiếp theo. Các xu phía này của bán kính nguyên tử (cũng như nhiều tính chất vật lý và hóa học khác của những nguyên tố) hoàn toàn hoàn toàn có thể lý giải bằng lý thuyết về lớp vỏ electron của nguyên tử; chúng phục vụ dẫn chứng quan trọng cho việc tăng trưởng và xác nhận của cơ học lượng tử.[32]

Các electron trong phân lớp 4f, được lấp đầy từ từ từ xeri (Z = 58) đến ytterbi (Z = 70) tỏ ra không hiệu suất cao trong việc che chắn điện tích hạt nhân tăng thêm từ những phân lớp ra ngoài. Kết quả là những nguyên tố ngay sau nhóm lanthan có bán kính nguyên tử nhỏ hơn như Dự kiến và hầu như bằng đúng bán kính nguyên tử những nguyên tố nằm ở vị trí vị trí phía trên chúng.[33] Hiện tượng này được gọi là yếu tố co ở họ lanthan, mổi bật từ trên đầu họ này tới platin (Z = 78), từ tiếp Từ đó bị che khuất bởi một hiệu ứng tương đối tính gọi là “hiệu ứng cặp trơ” [chú thích 5][34] Một hiệu ứng có nguồn gốc và biểu lộ tương tự, sự co khối d, xẩy ra giữa khối d và khối p.. và khó nhận thấy hơn so với việc co ở họ lanthan.[33]

Năng lượng ion hóa

 

Năng lượng ion hóa. Mỗi chu kỳ luân hồi luân hồi khởi đầu ở tại mức thấp nhất của những sắt kẽm sắt kẽm kim loại kiềm, và kết thúc lớn số 1 ở những khí hiếm.

Mức nguồn tích điện ion hóa thứ nhất (IE1 hay I1) là nguồn tích điện thiết yếu để tách một electron thoát khỏi nguyên tử, và những mức nguồn tích điện thứ hai, thứ 3,.. định nghĩa tương tự. Đối với một nguyên tử cho trước, những mức nguồn tích điện ion hóa tiếp theo tăng theo mức độ ion hóa. Các electron ở những orbital càng gần thì chịu lực hút tĩnh điện càng lớn; do đó lượng nguồn tích điện thiết yếu để tách electron tăng càng nhiều. Năng lượng ion hóa tăng về phía trên bên phải của bảng tuần hoàn.[34]

Các bước nhảy lớn trong nguồn tích điện ion hóa phân tử liên tục xuất hiện khi tách một electron khỏi thông số kỹ thuật khí hiếm (lớp vỏ bão hòa). Chẳng hạn, nguồn tích điện ion hóa thứ nhất và thứ hai của magnesi lần lượt là 738 kJ/mol và 1450 kJ/mol, nhưng nguồn tích điện ion hóa thứ ba, từ Mg2+ (có thông số kỹ thuật khí hiếm 1s22s22p2) xuống Mg3+(1s22s22p1) đạt tới 7730 kJ/mol.[34]

Độ âm điện

 

Đồ thị thể hiện sự ngày càng tăng độ âm điện so với số nhóm được chọn.

Độ âm điện là khuynh hướng một nguyên tử hút những electron.[35] Độ âm điện của nguyên tử chịu ràng buộc của toàn bộ số hiệu nguyên tử và khoảng chừng chừng cách Một trong những electron hóa trị và những hạt nhân. Độ âm điện càng cao thì kĩ năng hút electron càng mạnh. Khái niệm này được Linus Pauling đề xuất kiến nghị kiến nghị thứ nhất năm 1932 và thang Pauling vẫn là cơ sở tham chiếu rộng tự do cho độ âm điện tới ngày này, tuy cũng tồn tại những phương pháp khác.[36] Nhìn chung, độ âm điện tăng từ trái qua phải trong một chu kỳ luân hồi luân hồi, và giảm từ trên xuống trong một nhóm. Do đó fluor có độ âm điện lớn số 1 trong những nguyên tố,[chú thích 6]trong lúc Caesi có độ âm điện thấp nhất, chí ít là theo những nguồn tài liệu chủ chốt đã có.[17]

Có những ngoại lệ về nguyên tắc chung này. Galli và germani có độ âm điện cao hơn nhôm và silic theo thứ tự do sự co khối d. Những nguyên tố của chu kỳ luân hồi luân hồi 4 nằm ở vị trí vị trí sau dòng thứ nhất của những sắt kẽm sắt kẽm kim loại chuyển tiếp có bán kính nguyên tử nhỏ không thông thường do những electron 3d không che chắn hiệu suất cao điện tích hạt nhân ngày càng tăng, và kích thước nguyên tử nhỏ hơn tương ứng độ âm điện to nhiều hơn nữa.[17] Độ âm điện cao không thông thường của chì, nhất là lúc so sánh với thalli và bismuth, dường như thể một hệ quả của yếu tố tinh lọc tài liệu công bố (cũng như sự thiếu thốn tài liệu)-những phương pháp tính toán khác phương pháp Pauling đều thể hiện Xu thế tuần hoàn thông thường của những nguyên tố này.[37]

Ái lực electron

 

Sự phụ thuộc ái lực nguyên tử vào số hiệu nguyên tử.[38] Các giá trị thường tăng theo mỗi chu kì, lên rất cao nhất ở halogen trước lúc giảm dốc đứng ở khí hiếm. Các đỉnh địa phương xuất hiện ở hiđrô, sắt kẽm sắt kẽm kim loại kiềm thổ và những nguyên tố nhóm 11. Các chỗ lõm địa phương xuất hiện ở sắt kẽm sắt kẽm kim loại kiềm thổ, nitơ, phôtpho, mangan và rheni.[39]

Ái lực electron của một nguyên tử là lượng nguồn tích điện giải phóng ra khi electron thêm vào nguyên tử trung hòa để tạo thành ion âm. Mặc dù ái lực electron thay đổi với những khoảng chừng chừng rất rộng, người ta vẫn quan sát thấy có những dáng điệu nhất định. Nhìn chung, phi kim có mức giá trị ái lực electron dương nhiều hơn nữa thế nữa sắt kẽm sắt kẽm kim loại, với clo có mức giá trị ái lực electron cao hơn hết. Ái lực electron của khí hiếm chưa đo đạc được một cách thuyết phục, cho nên vì thế vì thế chúng có hoặc không hề những giá trị âm nhỏ.[40]

Ái lực electron tăng theo chu kỳ luân hồi luân hồi. Điều này là vì sự lấp đầy lớp vỏ hóa trị của nguyên tử; một nguyên tử nhóm 17 giải phóng nhiều nguồn tích điện hơn nguyên tử nhóm 1 nhận một electron vì nó đạt đi học vỏ hóa trị bão hóa và do đó bền hơn.[40] Với cách lý giải tương tự, ta hoàn toàn hoàn toàn có thể trông đợi quan sát thấy Xu thế giảm ái lực electron từ trên xuống trong một nhóm. Electron thêm vào sẽ rơi vào orbital nằm xa hạt nhân hơn. Do vậy electron này sẽ ít bị hút vào hạt nhân hơn và hoàn toàn hoàn toàn có thể giải phóng ít nguồn tích điện hơn khi được thêm vào. Tuy nhiên, theo chiều từ trên xuống, khoảng chừng chừng 1/3 những nguyên tố là không thông thường, với những nguyên tố nặng hơn có ái lực electron cao hơn so với nguyên tố cùng nhóm mà nhẹ hơn. Phần lớn điều này là vì sự che chắn kém bởi những electron lớp d và f. Việc giảm đều đặn ái lực electron chỉ đúng với những nguyên tử nhóm 1.[41]

Tính sắt kẽm sắt kẽm kim loại

Năng lượng ion hóa, độ âm điện và ái lực electron càng thấp thì tính sắt kẽm sắt kẽm kim loại càng mạnh và ngược lại, tính phi kim tăng thì những giá trị trên càng lớn.[42] Theo đó, tính sắt kẽm sắt kẽm kim loại có khuynh hướng giảm trong chu kỳ luân hồi luân hồi và, với một số trong những trong những vị trí không đều đặn hầu hết do kĩ năng chắn hạt nhân kém bởi electron những phân lớp d và f cùng hiệu ứng tương đối tính,[43] có khuynh hướng tăng dần trong một nhóm. Vì vậy, hầu hết những nguyên tố có tính sắt kẽm sắt kẽm kim loại mạnh nhất (như xezi và franci) nằm ở vị trí vị trí góc dưới bên trái của bảng tuần hoàn truyền thống cuội nguồn cuội nguồn và hầu hết những nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất (ôxi, fluor, clo) ở góc cạnh cạnh trên bên phải. Sự phối hợp những Xu thế theo chiều đứng và chiều ngang của tính sắt kẽm sắt kẽm kim loại lý giải ranh giới gấp khúc chia tách giữa sắt kẽm sắt kẽm kim loại và phi kim trên một số trong những trong những phiên bản bảng tuần hoàn, và việc xếp nhóm một số trong những trong những nguyên tố nằm cạnh đường ranh này thành á kim.[44][45]

 

Bảng tuần hoàn ghi lại màu theo niên đại mày mò

Năm 1789, Antoine Lavoisier công bố list 33 nguyên tố hóa học, xếp nhóm thành những chất khí, sắt kẽm sắt kẽm kim loại, phi kim và “đất”.[46] Các nhà hóa học đã dành cả một thế kỉ tiếp Từ đó để tìm kiếm một sơ đồ phân loại đúng chuẩn hơn. Năm 1829, Johann Wolfgang Döbereiner nhận thấy nhiều nguyên tố hoàn toàn hoàn toàn có thể nhóm thành những bộ ba nhờ vào tính chất hóa học. Lithi, natri và kali ví dụ điển hình, hoàn toàn hoàn toàn có thể xếp vào nhóm những sắt kẽm sắt kẽm kim loại mềm, dễ phản ứng. Döbereiner cũng nhận thấy rằng khi sắp xếp theo khối lượng, nguyên tố thứ hai trong mọi bộ ba thường gần bằng trung bình cộng của hai nguyên tố kia;[47] sau này được gọi là “định luật bộ ba nguyên tố”.[48] Nhà hóa học Đức Leopold Gmelin làm nghiên cứu và phân tích và phân tích khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống này, và tới năm 1843 ông đã nhận được được diện được 10 bộ ba, ba nhóm bộ 4 và 1 nhóm bộ 5. Năm 1857 Jean-Baptiste Dumas công bố khu khu công trình xây dựng xây dựng mô tả quan hệ Một trong những nhóm sắt kẽm sắt kẽm kim loại rất rất khác nhau. Mặc dù nhiều nhà khoa học hoàn toàn hoàn toàn có thể nhận diện quan hệ Một trong những nhóm nguyên tố nhỏ, họ chưa thể dựng lên một sơ đồ khuynh hướng toàn bộ chúng.[47]

Năm 1858, August Kekulé quan sát thấy rằng cacbon thường có 4 nguyên tử khác link với nó. Ví dụ như Metan có một nguyên tử cacbon và 4 nguyên tử hiđrô. Quan niệm hóa trị hình thành từ đây; những nguyên tố rất rất khác nhau link với những số nguyên tử rất rất khác nhau.[49]

Năm 1862, Alexandre-Emile Béguyer de Chancourtois, một nhà địa chất Pháp, công bố một dạng bảng tuần hoàn sơ khai, mà ông gọi là “đường xoắn teluride” hay “đinh vít teluride” (tiếng Pháp: vis tellurique). De Chancourtois là người thứ nhất nhận thấy tính tuần hoàn của những nguyên tố. Khi tố xếp theo một đường xoắn trên một hình ống theo khối lượng nguyên tử tăng dần, ông chỉ ra rằng những ngyên tố với tính chất tương tự nhau dường như xuất hiện theo những khoảng chừng chừng cách đều đặn. Bảng mà de Chancourtois đề xuất kiến nghị kiến nghị gồm có một số trong những trong những ion và hợp chất cạnh bên những nguyên tố. Bài viết của ông cũng sử dụng những thuật ngữ địa chất hơn là hóa học và không sử dụng một giản đồ nào; kết quả là nó không sở hữu và nhận được để ý quan tâm cho tới lúc khu khu công trình xây dựng xây dựng của Dmitri Mendeleev xuất hiện.[50]

Năm 1864, Julius Lothar Meyer, một nhà hóa học Đức, công bố một bảng gồm có 44 nguyên tố xếp theo hóa trị. Bảng này chỉ ra những nguyên tố với tính chất tương tự thường có chung hóa trị.[51] Đồng thời, nhà hóa học William Odling cũng công bố một bảng sắp xếp 57 nguyên tố nhờ vào khối lượng nguyên tử. Với một số trong những trong những chỗ trống và tính không đều đặn, ông nhận thấy rằng cái có vẻ như như như thể tính tuần hoàn về khối lượng nguyên tử trong số những nguyên tố đó và rằng điều này tương ứng với “những phương pháp ghép nhóm được ghi nhận của chúng.” [52] Odling ám chỉ tới ý tưởng về một định luật tuần hoàn nhưng không theo đuổi đến cùng.[53] Về sau (năm 1870) ông quay sang đề xuất kiến nghị kiến nghị một sự phân loại nguyên tố nhờ vào hóa trị.[54]

 

Bảng tuần hoàn của Newlands trình làng trước Hội Hóa học Luân Đôn năm 1866 nhờ vào những bộ 8.

Nhà hóa học người Anh John Newlands công bố một loạt bài báo từ thời gian năm 1863 tới năm 1866 ghi nhận rằng khi những yếu tố được xếp theo thứ tự khối lượng nguyên tử tăng dần, những tính chất vật lý và hóa học tái tục theo những khoảng chừng chừng 8 cty, ông gọi chúng là “octave” (bộ tám) Theo phong thái gọi những quãng tám trong âm nhạc.[55][56] Điều này cũng rất được gọi là Định luật về những bộ tám, tuy nhiên bị những người dân dân cùng thời chế diễu, và Hội Hóa học Luân Đôn từ chối ấn hành khu khu công trình xây dựng xây dựng này.[57] Tuy nhiên Newlands đã thảo ra một bảng nguyên tố và dùng nó để tiên đoán sự tồn tại của những nguyên tố không đủ, ví dụ điển hình germani.[58] Hội Hóa học chỉ ghi nhận ý nghĩa những mày mò của ông 5 năm tiếp theo khi họ công nhận Mendeleev.[59]

Năm 1867, Gustavus Hinrichs, một nhà hóa học gốc Đan Mạch thao tác ở Hoa Kỳ, công bố một khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống tuần hoàn xoắn ốc nhờ vào phổ và khối lượng nguyên tử, và những tính tương tự hóa học. Công trình của ông bị xem là lập dị, khoe mẽ, rắm rối và điều này hoàn toàn hoàn toàn có thể đã cản trở sự thừa nhận của hiệp hội khoa học.[60][61]

Bảng tuần hoàn của Mendeleev

 

Dmitri Mendeleev

 

Bảng tuần hoàn năm 1869 của Mendeleev; đáng để ý quan tâm là ở phiên bản này ông thể hiện những chu kỳ luân hồi luân hồi theo chiều dọc, còn những nhóm theo chiều ngang.

Hai nhà hóa học, Dmitri Mendeleev người Nga và Julius Lothar Meyer người Đức độc lập với nhau đã công bố bảng tuần hoàn lần lượt vào năm 1869 và 1870.[62] Bảng của Mendeleev là phiên bản thứ nhất của ông công bố, bản của Meyer là phiên bản mở rộng của một bảng khác năm 1864.[63] Cả hai đều xây dựng bảng bằng phương pháp liệt kê những nguyên tố theo hàng hoặc cột theo thứ tự khối lượng nguyên tử và khởi đầu mỗi hàng hoặc cột mới khi những thuộc tính của nguyên tố khởi đầu lặp lại.[64]

Sự ghi công dành riêng cho bảng của Mendeleev tới từ hai quyết định hành động hành vi quan trọng của ông. Thứ nhất là ông để dành chỗ trống mà dường như tương ứng với những nguyên tố còn không được mày mò.[65] Mendeleev không phải là nhà khoa học thứ nhất làm vậy, nhưng ông là người thứ nhất được công nhận là sử dụng những Xu thế trong bảng tuần hoàn để tiên đoán tính chất của những nguyên tố bị thiếu, như galli và germani.[66] Quyết định thứ hai là đôi lúc bỏ qua trật tự cứng nhắc theo khối lượng nguyên tử và hoán chuyển những nguyên tố lân cận, ví như teluride và iod, để phân loại chúng thành những họ hóa học tốt hơn. Với sư tăng trưởng của những lý thuyết về cấu trúc nguyên tử, người ta nhận thấy rõ ràng là Mendeleev đã vô tình liệt kê những nguyên tố theo trật tự số hiệu nguyên tử (hay điện tích hạt nhân) tăng dần.[67]

Tầm quan trọng của số hiệu nguyên tử riêng với việc tổ chức triển khai triển khai bảng tuần hoàn không được thừa nhận cho tới khi sự tồn tại và tính chất của proton và neutron được nghiên cứu và phân tích và phân tích rõ ràng hơn. Các bảng tuần hoàn của Mendeleev sử dụng khối lượng nguyên tử thay vì số hiệu nguyên tử để tổ chức triển khai triển khai những nguyên tố, thông tin hoàn toàn hoàn toàn có thể xác lập với độ đúng chuẩn tương đối cao ở thời bấy giờ. Khối lượng nguyên tử thỏa mãn nhu cầu nhu yếu hầu hết những trường hợp, đem lại một sự mô tả hoàn toàn hoàn toàn có thể tiên đoán tính chất của những nguyên tố chưa chắc như đinh đúng chuẩn hơn bất kỳ phương pháp cùng thời nào khác. Việc thay thế bằng số hiệu nguyên tử sau này đem lại mỗi chuỗi xác lập, nhờ vào số nguyên cho nguyên tố vẫn được sử dụng tới ngày này trong cả những lúc những nguyên tố tổng hợp đang rất được sản xuất và nghiên cứu và phân tích và phân tích.[68]

Những tăng trưởng về sau

 

Bảng tuần hoàn năm 1871 của Mendeleev với 8 nhóm nguyên tố xếp thành những cột. Các đường nét đứt màn màn biểu diễn những những nguyên tố chưa chắc như đinh vào thời hạn năm 1871.

 

Dạng 8 cột của bảng tuần hoàn, update với toàn bộ những nguyên tố đã được mày mò tới năm 2014.

Năm 1871, Mendeleev công bố một dạng bảng tuần hoàn, có những nhóm nguyên tố tương tự nhau xếp thành những cột từ I tới VIII (như hình trên). Ông cũng đưa ra những tiên đoán rõ ràng về tính chất chất chất của những nguyên tố mà trước đó ông từng ghi nhận là bị khuyết nhưng hẳn phải tồn tại.[69] Những khoảng chừng chừng trống này lần lượt lấp đầy khi những nhà khoa học mày mò thêm những nguyên tố tồn tại trong tự nhiên.[70] Người ta từng nghĩ rằng nguyên tố tự nhiên ở đầu cuối được mày mò là franci (mà Mendeleev gọi eka-caesium) vào năm 1939.[71] Nhưng một nguyên tố được tổng hợp lần thứ nhất vào năm 1940 là plutoni về sau (1971) lại tìm thấy với một lượng rất nhỏ xuất hiện trong tự nhiên,[72] và tới năm 2011 người ta biết rằng toàn bộ những nguyên tố cho tới californi hoàn toàn hoàn toàn có thể xuất hiện trong tự nhiên tối thiểu là dưới dạng vết (hàm lượng cực nhỏ) trong những mỏ quặng urani do bắt giữ neutron và phân rã beta.[7]

Dạng bảng tuần hoàn phổ cập lúc bấy giờ[21], thường gọi là dạng tiêu chuẩn hay dạng thông thường, là bản do Horace Groves Deming hiệu chỉnh. Năm 1923, nhà hóa học Hoa Kỳ này công bố những bảng tuần hoàn dạng ngắn (gọi là kiểu Mendeleev) và vừa (dạng 18 cột)[73][chú thích 7] Merck and Company sẵn sàng sẵn sàng dạng bảng vừa 18 cột của Deming năm 1928 và phát hành rộng tự do trong những trường học ở Hoa Kỳ. Tới trong năm 1930 bảng của Deming đã xuất hiện trong những cuốn sổ tay và từ điển bách khoa hóa học. Sự phổ cập của nó cũng một phần nhờ được Sargent-Welch Scientific Company phát hành trong nhiều năm.[75][76][77]

Với sự tăng trưởng của những lý thuyết cơ học lượng tử về thông số kỹ thuật electron trong nguyên tử, người ta nhận thấy rằng mỗi chu kỳ luân hồi luân hồi (hàng) trong bảng ứng với việc lấp đầy một lớp vỏ lượng tử electron. Những nguyên tử to nhiều hơn nữa có nhiều phân lớp electron hơn, cho nên vì thế vì thế những bảng về sau có những chu kỳ luân hồi luân hồi ngày càng dài hơn thế nữa thế nữa.[78]

 

Chân dung Glenn T. Seaborg người đề xuất kiến nghị kiến nghị một bảng tuần hoàn mới thể hiện họ actini thuộc về chuỗi khối f.

Năm 1945, Glenn Seaborg, một nhà khoa học Hoa Kỳ, đề xuất kiến nghị kiến nghị rằng những nguyên tố họ actini, cũng tương tự như họ lanthan lấp đầy một phân lớp f. Trước đó họ actini được cho là tạo thành một hàng khối d thứ tư. Đồng nghiệp của Seaborg khuyên ông tránh việc công bố một đề xuất kiến nghị kiến nghị táo bạo như vậy vì nó hoàn toàn hoàn toàn có thể làm hỏng toàn bộ sự nghiệp của ông. Seaborg vẫn mặc kệ công bố và giả thuyết này về sau được chứng tỏ là đúng, góp thêm phần giúp ông nhận giải Nobel Hóa học năm 1951.[79][80][chú thích 8]

Mặc dù những lượng rất nhỏ một vài nguyên tố siêu urani tồn tại trong tự nhiên,[7] con người biết tới chúng thứ nhất qua tổng hợp tự tạo. Việc sản xuất ra chúng đã mở rộng bảng tuần hoàn đáng kể, với thành viên thứ nhất là neptuni (1939).[82] Vì nhiều nguyên tố siêu urani rất là không bền và phân rã nhanh gọn, chúng thử thách việc phát hiện và tìm hiểu tính chất. Đã có nhiều tranh cãi liên quan tới việc những phòng thí nghiệm rất rất khác nhau đòi ghi công ý tưởng sáng tạo và kéo Từ đó là quyền đặt tên cho những nguyên tố mới. Các nguyên tố mang tên riêng chính thức được công nhận mới mới gần đây nhất là flerovi (nguyên tố 114) và livermori (nguyên tố 116), cả hai được đặt tên ngày 31 tháng 5 thời hạn thời gian năm 2012.[83] Năm 2010, một nhóm cộng tác nghiên cứu và phân tích và phân tích giữa Nga và Hoa Kỳ ở Dubna, Moskva, Nga, tuyên bố tổng hợp thành công xuất sắc xuất sắc 6 nguyên tử của nguyên tố thứ 117 ununsepti, khiến nó trở thành nguyên tố được tuyên bố phát hiện mới mới gần đây nhất.[84]

 

Bảng tuần hoàn xoắn ốc của Theodor Benfey

Có nhiều bảng tuần hoàn với dạng khác dạng tiêu chuẩn. Trong khoảng chừng chừng 100 năm từ khi bảng của Mendeleev xuất hiện năm 1869 người ta ước tính có tầm khoảng chừng chừng 700 phiên bản bảng tuần hoàn rất rất khác nhau ấn hành.[85] Cùng với thật nhiều biến thể hình chữ nhật, cũng luôn hoàn toàn có thể có những hình dạng khác, như những dạng tròn, lập phương, ống trụ, mặt tiền (kiều ngôi nhà), chuỗi xoắn, lăng trụ 8 cạnh, kim tự tháp, dạng chia cắt, dạng cầu, tam giác và, lemniscate,….[chú thích 9] Mục đích của những bảng này thường là nhằm mục đích mục tiêu tô đậm hoặc nêu bật những thuộc tính hóa học hoặc vật lý của những nguyên tố khó nhận thấy trong bảng tuần hoàn thông thường.[85]

Trong số những biến thể, một phiên bản khá phổ cập là bản của Theodor Benfey (1960)[86], trong số đó những nguyên tố được sắp xếp theo một chuỗi xoắn ốc liên tục, với hiđrô ở TT và những nguyên tố sắt kẽm sắt kẽm kim loại chuyển tiếp, những họ lanthan và actini chiếm những bán quần hòn đảo.[87]

Hầu hết những bảng tuần hoàn ở dạng phẳng nhưng cũng luôn hoàn toàn có thể có những phiên bản ba chiều tồn tại tối thiểu là từ thời gian năm 1862 (trước cả bảng 2 chiều của Mendeleev). Các ví dụ mới mới gần đây hơn gồm có Phân loại Tuần hoàn của Courtines (1925),[88] Hệ thống Phiến của Wringley (1949),[89]
Chuỗi xoắn tuần hoàn của Giguère (1965)[90][chú thích 10] và Cây Tuần hoàn của Dufour (1996).[92] Đi xa hơn thế nữa, Stowe mô tả Bảng tuần hoàn cho Nhà vật lý (1989) của tớ[93] là 4D (ba chiều không khí và một chiều sắc tố).[94]

Các dạng bảng rất rất khác nhau được cho là nằm trên một continuum hóa-lý.[95] Về cực điểm phía hóa học trong continuum này hoàn toàn hoàn toàn có thể thấy bảng Bảng tuần hoàn hóa học của Nhà hóa học vô cơ ‘vô nguyên tắc'[96] của Rayner-Canham (2002),[97] nhấn mạnh yếu tố yếu tố những Xu thế và hình thái tuần hoàn, và những quan hệ cùng thuộc tính hóa học dị thường. Ở gần cực vật lý là Bảng tuần hoàn hóa học bước trái của Janet (1928). Bảng này còn tồn tại một cấu trúc thể hiện mối liên hệ thân thiện hơn với mức độ lấp đầy lớp vỏ electron và do đó gầm hơn với cơ học lượng tử.[98] Ở khoảng chừng chừng giữa là dạng tiêu chuẩn phổ cập, sẽ là mô tả những Xu thế tuần hoàn thực nghiệm trong những trạng thái vật lý, tính dẫn điện và dẫn nhiệt, và những số oxy hóa, cùng những nguyên tố khác thuận tiện và đơn thuần và giản dị suy ra từ những kĩ thuật truyền thống cuội nguồn cuội nguồn trong phòng thí nghiệm hóa học.[99]

1s

H

He
2s

Li

Be
2p 3s

B

C

N

O

F

Ne

Na

Mg
3p 4s

Al

Si

P

S

Cl

Ar

K

Ca
3d 4p 5s

Sc

Titanium|Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr

Rb

Sr
4d 5p 6s

Y

Zr

Nb

Mo

Tc

Ru

Rh

Pd

Ag

Cd

In

Sn

Sb

Te

 I 

Xe

Cs

Ba
4f 5d 6p 7s

La

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

Hf

Ta

W

Re

Os

Ir

Pt

Au

Hg

Tl

Pb

Bi

Po

At

Rn

Fr

Ra
5f 6d 7p 8s

Ac

Th

Pa

U

Np

Pu

Am

Cm

Bk

Cf

Es

Fm

Md

No

Lr

Rf

Db

Sg

Bh

Hs

Mt

Ds

Rg

Cn

Uut

Fl

Uup

Lv

Uus

Uuo

Uue

Ubn

khối f

khối d

khối p..

khối s
Dạng bảng tuần hoàn này phù phù thích phù thích hợp với trật tự trong số đó những lớp electron lấp đầy, thể hiện theo chuỗi kèm theo ở lề phải phải (đọc từ trên xuống dưới, từ trái sang phải). Vị trí của hêli (một khí hiếm) nằm trên beri (một sắt kẽm sắt kẽm kim loại kiềm thổ) bị nhiều nhà hóa học chỉ trích thỏa sức tự tin.

Mặc dù toàn bộ những nguyên tố cho tới ununocti đã được mày mò, trong số những nguyên tố sau hassi (nguyên tố 108), chỉ có copernici (nguyên tố thứ 112) là đã xác lập được xem chất hóa học. Các nguyên tố khác hoàn toàn hoàn toàn có thể biểu lộ khác với cách ngoại suy từ những chu kỳ luân hồi luân hồi thấp hơn, do những hiệu ứng tương đối tính; ví dụ điển hình, người ta tiên đoán flevori là thể hiện tính chất giống khí hiếm, tuy nhiên nó hiện được đặt trong nhóm cacbon.[100] Tuy nhiên những thí nghiệm mới mới gần đây lại đề xuất kiến nghị kiến nghị rằng flevori lại biểu lộ hóa học in như chì do vị trí trong bảng tuần hoàn của nó.[101]

Mở rộng bảng tuần hoàn trong tương lai

Người ta hiện không rõ liệu những nguyên tố mới có tiếp tục theo trật tự bảng tuần hoàn hiện tại, làm thành chu kỳ luân hồi luân hồi 8 hay là không, hay sẽ đã có được nhu yếu những sự tăng cấp tăng cấp cải tiến hay hiệu chỉnh thêm. Glenn T. Seaborg nhận định rằng chu kỳ luân hồi luân hồi 8 sẽ theo như đúng trật tự, gồm có một khối s hai nguyên tố cho những nguyên tố 119 và 120, một khối g mới cho 18 nguyên tố tiếp theo, và 30 nguyên tố tiếp tiếp tục những khối f, d và p…[102] Gần đây, những nhà vật lý như Pekka Pyykkö đưa ra giả thuyết rằng những nguyên tố này sẽ không còn hề theo quy tắc Klechkowski về phương pháp lấp đầy lớp vỏ electron và do này sẽ ảnh hưởng tới hình dạng bảng tuần hoàn hiện tại.[103]

Quy mô tối hậu

Các nhà khoa học cũng chưa chắc như đinh hoàn toàn hoàn toàn có thể có toàn bộ bao nhiêu nguyên tố. Từ năm 1911 Elliod Adams đã đề xuất kiến nghị kiến nghị, nhờ vào sự sắp xếp những nguyên tố theo những hàng ngang của bàng tuần hoàn, rằng những nguyên tố với khối lượng to nhiều hơn nữa khoảng chừng chừng 256 khối lượng hiđrô (tức bằng khoảng chừng chừng giữa nguyên tố 99 và 100 lúc bấy giờ) không tồn tại, một tiên đoán sớm tỏ ra sai lầm không mong muốn không mong ước.[104] Một ước tính mới mới gần đây hơn là bảng tuần hoàn hoàn toàn hoàn toàn có thể kết thúc ngay sau miền quần hòn đảo ổn định,[105] có tâm xung quanh nguyên tố 126, do sự mở rộng bảng tuần hoàn những nguyên tố (cũng như những nuclid nói chung) bị số lượng số lượng giới hạn bởi proton và neutron trong những thứ gọi là “đường nhỏ giọt” (tức những đường số lượng số lượng giới hạn của tính ổn định hạt trong bảng nuclid).[106] Các tiên đoán khác bảng tuần hoàn kết thúc ở nguyên tố 128 như bởi John Emsley,[7] nguyên tố 137 như bởi Richard Feynman[107] và nguyên tố 155 bởi Albert Khazan.[108][chú thích 11]

Hạn chế của những quy mô cơ học lượng tử hiện tại làm cho việc xác lập nguyên tố ở đầu cuối khả dĩ của bảng tuần hoàn trở nên trở ngại vất vả. Mô hình Bohr tiên đoán rằng với số hiệu nguyên tử to nhiều hơn nữa 137, một nguyên tử sẽ cần electron phân lớp 1s di tán nhanh hơn vận tốc ánh sáng, một điều bất khả; nhưng quy mô này chưa đúng chuẩn vì không xét tới hiệu ứng tương đối tính.[110] Các phương trình tương đối tính của Paul Dirac cũng gặp yếu tố với những nguyên tố có nhiều hơn nữa thế nữa 137 proton. Với những nguyên tố như vậy, hàm sóng của trạng thái Dirac cơ bản có tính xấp xỉ hơn là link, và không hề tầm khoảng chừng chừng cách nào Một trong những phổ nguồn tích điện dương tính và âm, như trong nghịch lý Klein.[111] Các bổ chính đưa vào liên quan tới hiệu ứng kích thước hữu hạn của hạt nhân chỉ ra rằng nguồn tích điện link thứ nhất sẽ vượt số lượng số lượng giới hạn cho những nguyên tố nhiều hơn nữa thế nữa 137 proton. Đối với những nguyên tố nặng hơn, nếu orbital trong cùng (1s) không bão hoàn, trường điện từ của hạt nhân sẽ kéo một electron thoát khỏi chân không, dẫn tới bức xạ positron tự phát;[112] tuy nhiên điều này sẽ không còn hề xẩy ra nếu 1s bão hòa, do đó nguyên tố 137 không nhất thiết là yếu tố tận cùng của bảng tuần hoàn.[107]

Các vị trí không tương hợp

Bảng tuần hoàn có một số trong những trong những phần không tương hợp gây ra những tranh luận tới ngày này. Một trong số đó là vị trí của hiđrô và heli thường được đặt tại những vị trí không tương ứng với thông số kỹ thuật electron của chúng. Hiđrô nằm trên lithi trong bảng tiêu chuẩn, nhưng có khi nằm trên fluor, hoặc thậm chí còn còn cacbon vì tính chất quá nhiều tương tự với những nguyên tố này.[113] Đôi khi hiđrô được đặt tại một nhóm riêng, vì biểu lộ của nó không đủ giống với bất kì nguyên tố nào khác để nằm chung một nhóm.[114] heli thường đặt tại trên neon, nhưng cũng luôn hoàn toàn có thể có những lúc nằm trên beryli theo thông số kỹ thuật electron(heli: 1s2; beryli: [He] 2s2).[21]

Một yếu tố khác liên quan tới những nhóm chứa những sắt kẽm sắt kẽm kim loại chuyển tiếp. Định nghĩa của IUPAC về sắt kẽm sắt kẽm kim loại chuyển tiếp là những nguyên tố có nguyên tử với phân lớp d chưa hoàn thành xong xong, hoặc hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra những cation với phân lớp d chưa hoàn thành xong xong.[115] Theo định nghĩa này toàn bộ những nguyên tố trong những nhóm từ 3 tới 11 là sắt kẽm sắt kẽm kim loại chuyển tiếp. Tuy nhiên một số trong những trong những nhà hóa học vẫn xem “nguyên tố khối d” và “sắt kẽm sắt kẽm kim loại chuyển tiếp” là những thuật ngữ hoán đổi được lẫn nhau, và do đó gồm có cả nhóm 12 (kẽm, cadmi, thủy ngân), tuy nhiên nhóm này là ngoại lệ với những electron phân lớp d thường không tham gia vào link hóa học. Gần đây người ta phát hiện ra rằng thủy ngân hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng electron phân lớp d để hình thành thủy ngân fluorrit (HgF4), cổ vũ cho lập luận rằng thủy ngân (và do đó nhóm 12) nên được chính thức công nhận là sắt kẽm sắt kẽm kim loại chuyển tiếp.[116] Tuy nhiên, những nhà phản hồi như Jensen nhận định rằng sự hình thành một hợp chất HgF4 chỉ xẩy ra dưới những Đk rất là không thông thường; và do đó thủy ngân không thể sẽ là sắt kẽm sắt kẽm kim loại chuyển tiếp theo bất kể cách diễn giải hợp lý về nghĩa thông thường của thuật ngữ này.[117]. Cũng đi Theo phong thái diễn giải về hóa tính, một số trong những trong những nhà hóa học khác ra đi hơn tới chỗ loại trừ những nguyên tố nhóm 3 thoát khỏi nhóm sắt kẽm sắt kẽm kim loại chuyển tiếp. Lập luận của tớ là nhóm 3 không hình thành bất kì ion nào có phân lớp d bị chiếm giữ một phần và do đó không thể hiện bất kì tính chất nào đặc trưng cho sắt kẽm sắt kẽm kim loại chuyển tiếp.[118]

Ngoài ra, ở nhóm 3 cũng luôn hoàn toàn có thể có một yếu tố khác liên quan tới những chu kỳ luân hồi luân hồi sau của nhóm này. Người ta không thống nhất được hai nguyên tố sau scandi và ytri là gì, một số trong những trong những cho là lanthan và actini[119], nhưng số khác cho là luteti và lawrenci.[120] Có một vài lập luận, nhờ vào cả hóa học và vật lý, ủng hộ thỏa sức tự tin cách sắp xếp sau nhưng không phải ai cũng cảm thấy chúng đủ thuyết phục.[121] Bảng tuần hoàn chính thức của IUPAC lúc bấy giờ lựa lựa chọn cách thể hiện toàn bộ họ lanthan và actini bằng phương pháp ghi lại chúng trong một ô của nhóm 3.[122] Định nghĩa của IUPAC về thuật ngữ “lanthanoid” (hay “lanthanide”, tức họ lanthan) gồm có 15 nguyên tố gồm cả lanthan và luteti, và “transition element” (nguyên tố chuyển tiếp) vận dụng cho lanthan và actini, cũng như luteti nhưng không hề lawrenci, chính bới nó không tương phù thích phù thích hợp với nguyên tắc Aufbau.[115] Thông thường electron thứ 103 sẽ đi vào phân lớp d, nhưng những nghiên cứu và phân tích và phân tích cơ học lượng tử đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết thông số kỹ thuật thực tiễn là [Rn]5f147s27p1[chú thích 12] do hiệu ứng tương đối tính. IUPAC hiện không khuyến nghị một dạng rõ ràng nào cho khối f trong hàng của bảng tuần hoàn, làm cho yếu tố còn để ngỏ..[123][124]

Dạng tối ưu

Sự tồn tại nhiều dạng bảng tuần hoàn rất rất khác nhau làm dấy lên vướng mắc liệu có một dạng tối ưu xác lập rõ ràng của bảng tuần hoàn. Câu vấn đáp có lẽ rằng rằng tùy từng liệu tính tuần hoàn hóa học xẩy ra với những nguyên tố có một chân lý ngầm ẩn, link vào bản thể vũ trụ, hay là tính tuần hoàn đó chỉ là thành phầm của cách diễn dịch chủ quan của con người, tùy thuộc vào tình hình, niềm tin và thiên kiến của người xem. Bất kì cơ sở khách quan nào về tính chất chất tuần hoàn hóa học cũng tiếp tục phải xử lý và xử lý những vướng mắc về vị trí của hiđrô và heli hay cấu trúc của nhóm 3 như đã nêu trên. Một chân lý như vậy, nếu tồn tại, lúc bấy giờ vẫn chưa tìm thấy cho nên vì thế vì thế với việc vắng mặt của nó, những dạng bảng tuần hoàn rất rất khác nhau hoàn toàn hoàn toàn có thể dược xem như thể những biến thể trên chủ đề về tính chất chất tuần hoàn hóa học, mỗi biến thể mày mò và nhấn mạnh yếu tố yếu tố những khía cạnh, tính chất và những quan hệ rất rất khác nhau Một trong những nguyên tố.[chú thích 13] Sự phổ cập của dạng bảng vừa của Deming mà ngày này ta gọi là dạng “tiêu chuẩn” hoàn toàn hoàn toàn có thể là kết quả của yếu tố cân đối tốt giữa kích thước và cấu trúc tiện lợi, và sự minh họa trật tự nguyên tử và những Xu thế tuần hoàn.[53][127]

  Nhóm tuần hoàn
  Chu kỳ tuần hoàn
  Thiên hà nguyên tố
  Nguyên tử

^ Các nguyên tố phát hiện ban đầu nhờ tổng hợp nhưng về sau tìm thấy trong tự nhiên là techneti (Z=43), promethi (61), astatin (85), franci (87), neptuni (93), plutoni (94), americi (95), curi (96), berkeli (97) và californi (98).

^ Một số bảng gồm có cả nguyên tố 0 (tức chất thuần túy gồm có neutron, tuy nhiên điều này rất hiếm, như ở thiên hà nguyên tố của Philip Stewart.

^ Có sự không nhất quán và không liên tục trong quy ước này. Theo đó, heli đặt vào khối p.. nhưng thực ra là một nguyên tố khối s, và phân lớp d trong khối thực ra lấp đầy khi tới nhóm 11 thay vì nhóm 12.

^ Các khí hiếm, astatin, franci, và toàn bộ những nguyên tố nặng hơn americi bị loại ra vì không hề tài liệu liên quan.

^ Tiếng Anh: inert pair effect, là khuynh hướng electron ở orbital ngoài cùng không ion hóa hoặc không trở thành dùng chung.Sidgwick, Nevil Vincent (1927). The Electronic Theory of Valency. Oxford: Clarendon. tr. 178–81.

^ Trong khi fluor có độ âm điện lớn số 1 theo thang Pauling, neon mới là nguyên tố đứng đầu về độ âm điện theo những thang khác, ví dụ điển hình thang Allen.

^ Một tiền thân của bảng 17 cột của Deming hoàn toàn hoàn toàn có thể thấy trong Bảng tuần hoàn 16 cột của Adams năm 1911. Adams tách những nguyên tố đất hiếm và những ‘nguyên tố phóng xạ’, tức họ actini, khỏi phần thân và thể hiện chúng dưới dạng còn khuyết chỉ để tiết kiệm chi phí ngân sách không khí (những nguyên tố đất hiếm nằm trong tâm Ba và eka-Yt; những nguyên tố phóng xạ ở giữa eka-Te và eka-I).[74]

^ Một hàng rất dài những nguyên tố, gồm có những nguyên tố đã biết và chưa chắc như đinh với khối lượng nguyên tử to nhiều hơn nữa bismut đã được đề cập từ thời gian năm 1892. Hầu hết những nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích tin rằng chúng tương tự với những nguyên tố chuyển tiếp ở chuỗi thứ ba. Sự tồn tại của một chuỗi chuyển tiếp trong thứ hai, dưới dạng họ actini, chỉ được cháp nhận khi dẫn chứng đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết chúng có cấu trúc electron tương tương tự với họ lanthan.[81]

^ Xem minh họa về nhiều chủng loại biến thể ở The Internet database of periodic tables.

^ Minh họa về bảng tuần hoàn của Giguère rất phổ cập trên Internet (ví dụ điển hình ở đây) đều sai, vì nó không gồm có hiđrô và heli. Giguère xếp hiđrô trên lithi và heli trên beryli.[91]

^ Karol (2002, tr. 63) cả quyết rằng hiệu ứng mê hoặc sẽ trở nên đáng kể khi số hiệu nguyên tử khởi đầu trở nên cực lớn, do đó vượt qua những hiện ứng mất ổn định khác của hạt nhân siêu nặng, và những sao neutron hoàn toàn hoàn toàn có thể được xem như thể người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cho những nguyên tố nặng nhất (với nguyên tử số lên tới cỡ 1021) trong toàn vũ trụ.[109]

^ Cấu hình được kỳ vọng của lawrenci nếu nó tuân theo nguyên tắc Aufbau sẽ là [Rn]5f146d17s2, với phân lớp 6d chưa hoàn thành xong xong nằm trong trạng thái trung hòa.

^ Scerri, một trong những Chuyên Viên giàu ảnh hưởng nhất về lịch sử bảng tuần hoàn (Sella 2013), ủng hộ ý niệm về một dạng bảng tuần hoàn tối ưu nhưng mới mới gần đây đã thay đổi quan điểm và quay sang ủng hộ giá trị của yếu tố tồn tại nhiều bảng tuần hoàn rất rất khác nhau.[125][126]

^ Greenwood, tr. 24–27

^ Gray, tr. 6

^ CNN, Ashley Strickland. “New elements on the periodic table are named”. CNN. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2022.

^ “Discovery and assignment of elements with atomic numbers 113, 115, 117 and 118”. International Union of Pure and Applied Chemistry. ngày 30 tháng 12 năm 2015.

^ “Hello, Nihonium. Scientists Name 4 New Elements On The Periodic Table”. NPR.org. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2022.

^ Koppenol, W. H. (2002). “Naming of New Elements (IUPAC Recommendations 2002)” (PDF). Pure and Applied Chemistry. 74 (5): 787–791. doi:10.1351/pac200274050787.

^ a b c d Emsley, John (2011). Nature’s Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements . Tp Tp New York, NY: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-960563-7.

^ Haire, Richard G. (2006). “Fermium, Mendelevium, Nobelium and Lawrencium”. Trong Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean (sửa đổi và sửa đổi và biên tập). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (ấn bản 3). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. ISBN 1-4020-3555-1.

^ Scerri 2007, tr. 24

^ Messler, R. W. (2010). The essence of materials for engineers. Sudbury, MA: Jones & Bartlett Publishers. tr. 32. ISBN 0763778338.

^ Bagnall, K. W. (1967). “Recent advances in actinide and lanthanide chemistry”. Trong Fields, PR; Moeller, T (sửa đổi và sửa đổi và biên tập). Advances in chemistry, Lanthanide/Actinide chemistry. Advances in Chemistry. 71. American Chemical Society. tr. 1–12. doi:10.1021/ba-1967-0071. ISBN 0-8412-0072-6.

^ Day, M. C.; Selbin, J. (1969). Theoretical inorganic chemistry (ấn bản 2). Tp Tp New York, MA: Reinhold Book Corporation. tr. 103. ISBN 0763778338.

^ Holman, J.; Hill, G. C. (2000). Chemistry in context (ấn bản 5). Walton-on-Thames: Nelson Thornes. tr. 40. ISBN 0174482760.

^ a b Leigh, G. J. (1990). Nomenclature of Inorganic Chemistry: Recommendations 1990. Blackwell Science. ISBN 0-632-02494-1.

^ Fluck, E. (1988). “New Notations in the Periodic Table” (PDF). Pure Appl. Chem. IUPAC. 60 (3): 431–436. doi:10.1351/pac198860030431. Truy cập ngày 24 tháng 3 thời hạn thời gian năm 2012.

^ a b Moore, tr. 111

^ a b c Greenwood, tr. 30

^ Stoker, Stephen H. (2007). General, organic, and biological chemistry. Tp Tp New York: Houghton Mifflin. tr. 68. ISBN 978-0-618-73063-6. OCLC 52445586.

^ Mascetta, Joseph (2003). Chemistry The Easy Way (ấn bản 4). Tp Tp New York: Hauppauge. tr. 50. ISBN 978-0-7641-1978-1. OCLC 52047235.

^ Kotz, John; Treichel, Paul; Townsend, John (2009). Chemistry and Chemical Reactivity, Volume 2 (ấn bản 7). Belmont: Thomson Brooks/Cole. tr. 324. ISBN 978-0-495-38712-1. OCLC 220756597.

^ a b c Gray, tr. 12

^ Jones, Chris (2002). d- and f-block chemistry. Tp Tp New York: J. Wiley & Sons. tr. 2. ISBN 978-0-471-22476-1. OCLC 300468713.

^ Silberberg, M. S. (2006). Chemistry: The molecular nature of matter and change (ấn bản 4). Tp Tp New York: McGraw-Hill. tr. 536. ISBN 0-07-111658-3.

^ Manson, S. S.; Halford, G. R. (2006). Fatigue and durability of structural materials. Materials Park, Ohio: ASM International. tr. 376. ISBN 0-87170-825-6.

^ Bullinger, Hans-Jörg (2009). Technology guide: Principles, applications, trends. Berlin: Springer-Verlag. tr. 8. ISBN 978-3-540-88545-0.

^ Hinrichs, G. D. (1869). “On the classification and the atomic weights of the so-called chemical elements, with particular reference to Stas’s determinations”. Proceedings of the American Association for the Advancement of Science. 18 (5): 112–124.

^ Jones, B. W. (2010). Pluto: Sentinel of the outer solar system. Cambridge: Cambridge University Press. tr. 169–71. ISBN 978-0-521-19436-5.

^ Gray, tr. 11

^ Jespersen, N. D. (2010). Barron’s AP chemistry . Hauppauge, NY: Barron’s Educational Series. tr. 117. ISBN 0-7641-4050-7.

^ a b Myers, R. (2003). The basics of chemistry. Westport, CT: Greenwood Publishing Group. tr. 61–67. ISBN 0-313-31664-3.

^ a b Chang, Raymond (2002). Chemistry (ấn bản 7). Tp Tp New York: McGraw-Hill. tr. 289–310, 340–42. ISBN 0-07-112072-6.

^ Greenwood, tr. 27

^ a b
Jolly, W. L. (1991). Modern Inorganic Chemistry (ấn bản 2). McGraw-Hill. tr. 22. ISBN 978-0-07-112651-9.

^ a b c Greenwood, tr. 28

^ International Union of Pure and Applied Chemistry. “Electronegativity”. Toàn văn bản Giản Lược Thuật Ngữ Hoá Học.

^ Pauling, L. (1932). “The Nature of the Chemical Bond. IV. The Energy of Single Bonds and the Relative Electronegativity of Atoms”. Journal of the American Chemical Society. 54 (9): 3570–3582. doi:10.1021/ja01348a011.

^ Allred, A. L. (1960). “Electronegativity values from thermochemical data”. Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry. Northwestern University. 17 (3–4): 215–221. doi:10.1016/0022-1902(61)80142-5. Truy cập ngày 11 tháng 6 thời hạn thời gian năm 2012.

^ Huheey, Keiter & Keiter, tr. 42

^ Siekierski, Slawomir; Burgess, John (2002). Concise chemistry of the elements. Chichester: Horwood Publishing. tr. 35‒36. ISBN 1-898563-71-3.

^ a b Chang, tr. 307–309

^ Huheey, Keiter & Keiter, tr. 42, 880–81

^ Yoder, C. H.; Suydam, F. H.; Snavely, F. A. (1975). Chemistry (ấn bản 2). Harcourt Brace Jovanovich. tr. 58. ISBN 0-15-506465-7.

^ Huheey, Keiter & Keiter, tr. 880–85

^ Sacks, O (2009). Uncle Tungsten: Memories of a chemical boyhood. Tp Tp New York: Alfred A. Knopf. tr. 191, 194. ISBN 0-375-70404-3.

^ Gray, tr. 9

^ Siegfried, Robert (2002). From elements to atoms: a history of chemical composition. Philadelphia, Pennsylvania: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. tr. 92. ISBN 0-87169-924-9.

^ a b Ball, tr. 100

^ Horvitz, Leslie (2002). Eureka!: Scientific Breakthroughs That Changed The World. Tp Tp New York: John Wiley. tr. 43. ISBN 978-0-471-23341-1. OCLC 50766822.

^ van Spronsen, J. W. (1969). The periodic system of chemical elements. Amsterdam: Elsevier. tr. 19. ISBN 0-444-40776-6.

^ Annales des Mines history page.

^ Venable, pp. 85–86; 97

^ Odling, W. (2002). “On the proportional numbers of the elements”. Quarterly Journal of Science. 1: 642–648 (643).

^ a b Scerri, Eric R. (2011). The periodic table: A very short introduction. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-958249-5.

^ Kaji, M. (2004). “Discovery of the periodic law: Mendeleev and other researchers on element classification in the 1860s”. Trong Rouvray, D. H.; King, R. Bruce (sửa đổi và sửa đổi và biên tập). The periodic table: Into the 21st Century. Research Studies Press. tr. 91–122 (95). ISBN 0-86380-292-3.

^ Newlands, John A. R. (ngày 20 tháng 8 năm 1864). “On Relations Among the Equivalents”. Chemical News. 10: 94–95.

^ Newlands, John A. R. (ngày 18 tháng 8 năm 1865). “On the Law of Octaves”. Chemical News. 12: 83.

^ Bryson, Bill (2004). A Short History of Nearly Everything. Black Swan. tr. 141–142. ISBN 978-0-552-15174-0.

^ Scerri 2007, tr. 306

^ Brock, W. H.; Knight, D. M. (1965). “The Atomic Debates: ‘Memorable and Interesting Evenings in the Life of the Chemical Society’”. Isis. The University of Chicago Press. 56 (1): 5–25. doi:10.1086/349922. |first3= thiếu |last3= (trợ giúp)

^ Scerri 2007, pp. 87, 92

^ Kauffman, George B. (tháng 3 năm 1969). “American forerunners of the periodic law”. Journal of Chemical Education. 46 (3): 128–135 (132). Bibcode:1969JChEd..46..128K. doi:10.1021/ed046p128.

^ Mendelejew, Dimitri (1869). “Über die Beziehungen der Eigenschaften zu den Atomgewichten der Elemente”. Zeitschrift für Chemie (bằng tiếng Đức): 405–406.

^ Venable, pp. 96–97; 100–102

^ Ball, tr. 100–102

^ Pullman, Bernard (1998). The Atom in the History of Human Thought. Translated by Axel Reisinger. Oxford University Press. tr. 227. ISBN 0-19-515040-6.

^ Ball, tr. 105

^ Atkins, P. W. (1995). The Periodic Kingdom. HarperCollins Publishers, Inc. tr. 87. ISBN 0-465-07265-8.

^ Samanta, C.; Chowdhury, P. Roy; Basu, D.N. (2007). “Predictions of alpha decay half lives of heavy and superheavy elements”. Nucl. Phys. A. 789: 142–154. arXiv:nucl-th/0703086. Bibcode:2007NuPhA.789..142S. doi:10.1016/j.nuclphysa.2007.04.001.

^ Scerri 2007, tr. 112

^ Kaji, Masanori (2002). “D.I. Mendeleev’s Concept of Chemical Elements and the Principle of Chemistry” (PDF). Bull. Hist. Chem. Tokyo Institute of Technology. 27 (1): 4–16. Truy cập ngày 11 tháng 6 thời hạn thời gian năm 2012.

^ Adloff, Jean-Pierre; Kaufman, George B. (ngày 25 tháng 9 năm 2005). “Francium (Atomic Number 87), the Last Discovered Natural Element”. The Chemical Educator. Truy cập ngày 26 tháng 3 trong trong năm 2007.

^ Hoffman, D. C.; Lawrence, F. O.; Mewherter, J. L.; Rourke, F. M. (1971). “Detection of Plutonium-244 in Nature”. Nature. 234 (5325): 132–134. Bibcode:1971Natur.234..132H. doi:10.1038/234132a0.

^ Deming, Horace G (1923). General chemistry: An elementary survey. Tp Tp New York: J. Wiley & Sons. tr. 160, 165.

^ Elliod Q… A. (1911). “A modification of the periodic table”. Journal of the American Chemical Society. 33(5): 684–688 (687).

^ Abraham, M; Coshow, D; Fix, W. Periodicity:A source book module, version 1.0 (PDF). Tp Tp New York: Chemsource, Inc. tr. 3. Bản gốc (PDF) tàng trữ ngày 14 tháng 5 thời hạn thời gian năm 2012. Truy cập ngày 14 tháng 8 năm 2014.

^ Emsley, J (ngày 7 tháng 3 năm 1985). “Mendeleyev’s dream table”. New Scientist: 32–36(36).

^ Fluck, E (1988). “New notations in the period table”. Pure & Applied Chemistry. 60 (3): 431–436 (432). doi:10.1351/pac198860030431.

^ Ball, tr. 111

^ Scerri 2007, tr. 270‒71

^ Masterton, William L.; Hurley, Cecile N.; Neth, Edward J. Chemistry: Principles and reactions (ấn bản 7). Belmont, CA: Brooks/Cole Cengage Learning. tr. 173. ISBN 1-111-42710-0.

^ Van Spronsen, J. W. (1969). The periodic system of chemical elements. Amsterdam: Elsevier. p… 315–316, ISBN 0-444-40776-6.

^ Ball, tr. 123

^ Barber, Robert C.; Karol, Paul J; Nakahara, Hiromichi; Vardaci, Emanuele; Vogt, Erich W. (2011). “Discovery of the elements with atomic numbers greater than or equal to 113 (IUPAC Technical Report)”. Pure Appl. Chem. 83 (7): 1485. doi:10.1351/PAC-REP-10-05-01.Quản lý CS1: nhiều tên: list tác giả (link)

^ (tiếng Nga) “Эксперимент по синтезу 117-го элемента получает продолжение” [Experiment on sythesis of the 117th element is to be continued]. JINR. 2012.

^ a b Scerri 2007, p… 20

^ Emsely, J; Sharp, R (ngày 21 tháng 6 năm 2010). “The periodic table: Top of the charts”. The Independent.

^ Seaborg, Glenn (1964). “Plutonium: The Ornery Element”. Chemistry. 37 (6): 14.

^ Mark R. Leach. “1925 Courtines’ Periodic Classification”. Truy cập ngày 16 tháng 10 thời hạn thời gian năm 2012.

^ Mark R. Leach. “1949 Wringley’s Lamina System”. Truy cập ngày 16 tháng 10 thời hạn thời gian năm 2012.

^ Mazurs, E.G. (1974). Graphical Representations of the Periodic System During One Hundred Years. Alabama: University of Alabama Press. tr. 111. ISBN 978-0-8173-3200-6.

^ Giguère P.A. (1966). “The “new look” for the periodic system”. Chemistry in Canada 18 (12): 36–39 (tr. 37).

^ Mark R. Leach. “1996 Dufour’s Periodic Tree”. Truy cập ngày 16 tháng 10 thời hạn thời gian năm 2012.

^ Mark R. Leach. “1989 Physicist’s Periodic Table by Timothy Stowe”. Truy cập ngày 16 tháng 10 thời hạn thời gian năm 2012.

^ Bradley, David (ngày 20 tháng 7 năm 2011). “At last, a definitive periodic table?”. ChemViews Magazine. doi:10.1002/chemv.201000107.

^ Scerri 2007, pp. 285‒86

^ Scerri 2007, tr. 285

^ Mark R. Leach. “2002 Inorganic Chemist’s Periodic Table”. Truy cập ngày 16 tháng 10 thời hạn thời gian năm 2012.

^ Scerri, Eric (2008). “The role of triads in the evolution of the periodic table: Past and present”. Journal of Chemical Education. 85 (4): 585–89 (see p…589). Bibcode:2008JChEd..85..585S. doi:10.1021/ed085p585.

^ Bent, H. A.; Weinhold, F (2007). “Supporting information: News from the periodic table: An introduction to “Periodicity symbols, tables, and models for higher-order valency and donor–acceptor kinships””. Journal of Chemical Education. 84 (7): 3–4. doi:10.1021/ed084p1145.

^ Schändel, Matthias (2003). The Chemistry of Superheavy Elements. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. tr. 277. ISBN 1-4020-1250-0.

^ Scerri 2011, tr. 142–143

^ Frazier, K. (1978). “Superheavy Elements”. Science News. 113 (15): 236–238. doi:10.2307/3963006. JSTOR 3963006.

^ Pyykkö, Pekka (2011). “A suggested periodic table up to Z ≤ 172, based on Dirac–Fock calculations on atoms and ions”. Physical Chemistry Chemical Physics. 13 (1): 161–168. Bibcode:2011PCCP…13..161P. doi:10.1039/c0cp01575j. PMID 20967377.

^ Elliod, Q… A. (1911). “A modification of the periodic table”. Journal of the American Chemical Society. 33 (5): 684–688 (688). doi:10.1021/ja02218a004.

^ Transuranium element tại Encyclopædia Britannica (tiếng Anh)

^ Cwiok, S.; Heenen, P.-H.; Nazarewicz, W. (2005). “Shape coexistence and triaxiality in the superheavy nuclei”. Nature. 433 (7027): 705–9. Bibcode:2005Natur.433..705C. doi:10.1038/nature03336. PMID 15716943.

^ a b Ball, Philip (tháng 11 năm 2010). “Would Element 137 Really Spell the End of the Periodic Table? Philip Ball Examines the Evidence”. Royal Society of Chemistry. Truy cập ngày 30 tháng 9 thời hạn thời gian năm 2012.

^ Emsley, John (2011). Nature’s Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements . Tp Tp New York, NY: Oxford University Press. tr. 593. ISBN 978-0-19-960563-7.

^ Karol P. J. (2002). “The Mendeleev–Seaborg periodic table: Through Z = 1138 and beyond”. Journal of Chemical Education 79 (1): 60–63.

^ Eisberg, R.; Resnick, R. (1985). Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei and Particles. Wiley.

^
Bjorken, J. D.; Drell, S. D. (1964). Relativistic Quantum Mechanics. McGraw-Hill.

^
Greiner, W.; Schramm, S. (2008). “American Journal of Physics”. 76: 509. Chú thích journal cần |journal= (trợ giúp), và những chú thích trong bài.

^ Cronyn, Marshall W. (tháng 8 năm 2003). “The Proper Place for Hydrogen in the Periodic Table”. Journal of Chemical Education. 80 (8): 947–951. Bibcode:2003JChEd..80..947C. doi:10.1021/ed080p947.

^ Gray, tr. 14

^ a b International Union of Pure and Applied Chemistry. “transition element”. Toàn văn bản Giản Lược Thuật Ngữ Hoá Học.

^ Xuefang Wang; Lester Andrews; Sebastian Riedel; Martin Kaupp (2007). “Mercury Is a Transition Metal: The First Experimental Evidence for HgF4”. Angew. Chem. Int. Ed. 46 (44): 8371–8375. doi:10.1002/anie.200703710. PMID 17899620.

^ William B. Jensen (2008). “Is Mercury Now a Transition Element?”. J. Chem. Educ. 85 (9): 1182–1183. Bibcode:2008JChEd..85.1182J. doi:10.1021/ed085p1182.

^ Rayner-Canham, G; Overton, T (2006). Descriptive inorganic chemistry (ấn bản 4). Tp Tp New York: W H Freeman. tr. 484–485. ISBN 0-7167-8963-9.

^ Barbalace, Kenneth. “Periodic Table of Elements”. Environmental Chemistry. Truy cập ngày 14 tháng bốn trong trong năm 2007.

^ “WebElements Periodic Table of the Elements”. Webelements. Truy cập ngày 3 tháng bốn năm 2010.

^ Scerri, E (2012). “Mendeleev’s Periodic Table Is Finally Completed and What To Do about Group 3?”. Chemistry International. 34 (4).

^ “Periodic Table of the Elements”. International Union of Pure and Applied Chemistry. Truy cập ngày 3 tháng bốn năm 2010.

^ Eliav, E.; Kaldor, U.; Ishikawa, Y. (1995). “Transition energies of ytterbium, lutetium, and lawrencium by the relativistic coupled-cluster method”. Phys. Rev. A. 52: 291–296. Bibcode:1995PhRvA..52..291E. doi:10.1103/PhysRevA.52.291.

^ Zou, Yu; Froese, Fischer C. (2002). “Resonance Transition Energies and Oscillator Strengths in Lutetium and Lawrencium”. Phys. Rev. Lett. 88 (18): 183001. Bibcode:2002PhRvL..88b3001M. doi:10.1103/PhysRevLett.88.023001. PMID 12005680.

^ Sella A. (2013). ‘An elementary history lesson’. New Scientist. 2929, truy vấn ngày 13 tháng 8 năm 2014

^ Scerri, E. (2013). ‘Is there an optimal periodic table and other bigger questions in the philosophy of science.’, truy vấn ngày 4 tháng 9 năm trước đó đó đó.

^ Francl, Michelle (tháng 5 năm 2009). “Table manners” (PDF). Nature Chemistry. 1 (2): 97–98. Bibcode:2009NatCh…1…97F. doi:10.1038/nchem.183. PMID 21378810.

  Ball, Philip (2002). The Ingredients: A Guided Tour of the Elements. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-284100-9.
  Chang, Raymond (2002). Chemistry (ấn bản 7). Tp Tp New York: McGraw-Hill Higher Education. ISBN 978-0-19-284100-1.
  Gray, Theodore (2009). The Elements: A Visual Exploration of Every Known Atom in the Universe. Tp Tp New York: Black Dog & Leventhal Publishers. ISBN 978-1-57912-814-2.
  Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1984). Chemistry of the Elements. Oxford: Pergamon Press. ISBN 978-0-08-022057-4.
  Huheey, JE; Keiter, EA; Keiter, RL. Principles of structure and reactivity (ấn bản 4). Tp Tp New York: Harper Collins College Publishers. ISBN 0-06-042995-X.
  Moore, John (2003). Chemistry For Dummies. Tp Tp New York: Wiley Publications. tr. 111. ISBN 978-0-7645-5430-8. OCLC 51168057.
  Scerri, Eric (2007). The periodic table: Its story and its significance. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-530573-6.
  Scerri, Eric R. (2011). The periodic table: A very short introduction. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-958249-5.
  Venable, F P (1896). The development of the periodic law. Easton PA: Chemical Publishing Company.

Wikibooks có sẵn
Bảng tuần hoàn
để tra cứu

Tìm hiểu thêm về
Periodic table
tại những dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất liên quan

 

Từ điển từ Wiktionary
 

Tập tin phương tiện đi lại đi lại từ Commons
 

Tin tức từ Wikinews
 

Danh ngôn từ Wikiquote
 

Văn kiện từ Wikisource
 

Tủ sách giáo khoa từ Wikibooks
 

Tài nguyên học tập từ Wikiversity

  Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học tại Từ điển bách khoa Việt Nam
  Periodic table of the elements tại Encyclopædia Britannica (tiếng Anh)
  OxNotes. “Periodic Table Revision Notes – IGCSE Chemistry – OxNotes GCSE Revision”. Truy cập ngày 20 tháng 12 năm trước đó đó đó.
  M. Dayah. “Dynamic Periodic Table”. Truy cập ngày 14 tháng 5 thời hạn thời gian năm 2012.
  Brady Haran. “The Periodic Table of Videos”. University of Nottingham. Truy cập ngày 14 tháng 5 thời hạn thời gian năm 2012.
  Mark R. Leach. “The INTERNET Database of Periodic Tables”. Truy cập ngày 14 tháng 5 thời hạn thời gian năm 2012.
  IUPAC Periodic Table of the Elements Lưu trữ 2015-08-22 tại Wayback Machine Bảng tuần hoàn chính thức của IUPAC, 1 tháng 5 năm trước đó đó đó
  Periodic Table on the Web Bảng tuần hoàn trực tuyến

Share Link Tải Nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 11 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 11 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 11 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 11
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 11 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nguyên #tố #có #số #hiệu #nguyên #tử #là

4217

Review Nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 11 2022 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 11 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 11 2022 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 11 2022 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 11 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 11 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nguyên #tố #có #số #hiệu #nguyên #tử #là