Kinh Nghiệm về Nguyên nhân làm cho 80 dân số ở đới nóng bị bệnh -Thủ Thuật Mới 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Nguyên nhân làm cho 80 dân số ở đới nóng bị bệnh -Thủ Thuật Mới được Update vào lúc : 2022-01-19 11:23:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Nguyên nhân làm cho 80 dân số ở đới nóng bị bệnh 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Nguyên nhân làm cho 80 dân số ở đới nóng bị bệnh được Update vào lúc : 2022-01-19 11:23:34 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 10. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên ở đới nóng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá khá đầy đủ của tài liệu tại đây (2.54 MB, 26 trang )

Giáo viên: Trần Thị Chi

KIỂM TRA MIỆNG
1. Môi trường xích đạo ẩm có những thuận tiện và trở ngại vất vả gì
riêng với sản xuất nông nghiệp?
Thuận lợi: Nhiệt độ , nhiệt độ cao, lượng mưa lớn nên hoàn toàn hoàn toàn có thể sản
xuất quanh năm, xen canh, tăng vụ
– Khó khăn: Đất dễ bị thoái hoá, nhiều sâu bệnh,bão lũ
2. Để khắc phục những trở ngại vất vả do khí hậu nhiệt đới gió mùa gió mùa gió mùa
gây ra, trong sản xuất nông nghiệp cần thực thi những biện
pháp hầu hết nào ?
Cần bảo vệ rừng, trồng cây che phủ đất, làm thuỷ lợi. Tính chất
mùa vụ đảm bảo tốt, phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

TIẾT 11 BÀI 10:

1. Dân số

DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN,
MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG

Dân số
đông và
tăng nhanh
đã tác động
đến tài
nguyên môi

trường như
thế nào?

Lược đồ phân loại dân cư toàn toàn thế giới
Dựa vào lược đồ. Em hãy xác lập những khu
vực đông dân của đới nóng?

TIẾT 11 BÀI 10:

1. Dân số

DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN,
MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG
– Dân số đông, chiếm khoảng chừng chừng một nửa dân
số toàn toàn thế giới
– Dân

số tăng nhanh dẫn tới bùng nổ dân
số, tác động xấu đến tài nguyên và
môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

TIẾT 11 BÀI 10:

DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN,
MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG

1. Dân số
2. Sức ép của dân số tới

tài nguyên và môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên

– Diện tích rừng bị thu hẹp.
– Đất bị bạc màu

Một số hình ảnh khai thác tài nguyên ở môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên đới nóng

TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN CẠN KIỆT
MÔI TRƯỜNG Ô NHIỄM

Dân số đông đã đẩy nhanh vận tốc khai thác tài nguyên

Phân tích hình 10.1 để thấy quan hệ giữa sự
ngày càng tăng dân số tự nhiên quá nhanh với tình trạng
thiếu lương thực ở châu Phi

%
160
150
140
130
120
110
100
90

Gia tăng dân số tự nhiên

80

Sản lượng lương thực
1975

1980

1985

1990

Năm

Năm 1975=100%

Biểu đồ về quan hệ giữa dân số và
lương thực châu Phi từ thời gian năm 1975 đến năm 1990

Bình quân lương thực theo đầu người

Gia tăng dân số tự nhiên:

%

– Tăng nhanh từ 100% lên 160%
Sản lượng lương thực:

160

– Tăng chậm từ 100% lên trên 110%
150

So sánh ngày càng tăng lương thực với gia
tăng dân số:

140
130

– Cả hai đều tăng nhưng lương thực tăng
không kịp với đà tăng dân số

120

Bình quân lương thực đầu người:

110

– Giảm từ 100% xuống 80%

100
90
80
1975

1980

1985

1990

Năm 1975=100%

Biểu đồ về quan hệ giữa dân số và lương
thực châu Phi từ thời gian năm 1975 đến năm 1990

Năm

Gia tăng dân số nhanh đã dẫn
đến tình trạng thiếu lương
thực Ẩnh hưởng đến chất
lượng môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường

Dân số
tăng

Đói

Thiếu
chỗ ở

Suy dinh
dưỡng

Đọc bảng số liệu dưới đây, nhận xét về tương quan giữa dân
số và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh rừng ở khu vực Khu vực Khu vực Đông Nam Á :
Năm

Dân số (triệu người)

Diện tích rừng ( triệu ha )

1980

360

240,2

1990

442

208,6

Học sinh thảo luận theo nhóm
* Nhóm 1,2: Sau 10 năm dân số và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh rừng ra làm thế nào?
– Sau 10 năm dân số tăng từ 360 triệu người lên 442 triệu người, diện
tích rừng giảm từ 240,2 triệu ha xuống 208,6 triệu ha.
* Nhóm 3,4: Nhận xét về mối tương quan giữa dân số và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh rừng?
– Dân số tăng thì diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh rừng giảm.
* Nhóm 5,6: Tìm nguyên nhân làm giảm diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh rừng?
– Dân số tăng nhanh lương thực thiếu vắng mở rộng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh canh
tác, nhu yếu sử dụng gỗ, củi tăng thêm diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh rừng giảm.

Bùng nổ dân số có ảnh hưởng gì
đến môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên?

Một số ảnh về ô nhiễm môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên

TIẾT 11 BÀI 10:

DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN,
MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG

1. Dân số
2. Sức ép của dân số tới
tài nguyên và môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên

– Dân số tăng nhanh ảnh hưởng đến cuộc
sống:
. Bình quân lương thực thấp
. Nhiều người thiếu nước sạch để dùng.
. Nhà cửa thiếu tiện nghi.
– Dân số tăng nhanh ảnh hưởng đến tài
nguyên:
. Đất bạc màu
. Tài nguyên hết sạch
. Diện tích rừng tụt giảm khá nhanh.

TIẾT 11 BÀI 10:

DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN,
MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG

1. Dân số
2. Sức ép của dân số tới
tài nguyên và môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên

– Dân số tăng nhanh ảnh hưởng đến môi
trường:
. Môi trường bị ô nhiễm
. Môi trường bị tàn phá.

Cho biết những biện
pháp tích cực để bảo vệ tài
nguyên và môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên?

Trồng cây bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên

Thu gom rác thải

TIẾT 11 BÀI 10:

DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN,
MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG

1. Dân số
2. Sức ép của dân số tới
tài nguyên và môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên

– Dân số tăng nhanh ảnh hưởng đến môi
trường:
. Môi trường bị ô nhiễm
. Môi trường bị tàn phá.
– Biện pháp:
. Giảm tỉ lệ ngày càng tăng dân số.
. Phát triển kinh tế tài chính tài chính
. Nâng cao môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường người dân

Liên hệ dân số Việt Nam? Em hãy nêu
một số trong những trong những giải pháp rõ ràng để ngăn cản tăng
nhanh dân số?

Khuyến khích mái ấm mái ấm gia đình thực thi tốt
chủ trương dân số
Thực

hiện kế hoạch hóa mái ấm mái ấm gia đình,
giảm tỉ lệ ngày càng tăng dân số tự nhiên

TỔNG KẾT:
– Trình bày điểm lưu ý dân số và sức ép dân số tới tài nguyên,
môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên ở đới nóng dưới dạng map tư duy

Chọn ý
Đúng nhất

a

Nguyên nhân làm cho trung bình lương thực theo đầu
người ở đới nóng bị suy giảm là vì :

Tốc độ tăng dân số nhanh hơn mức tăng lương thực

b

Nền kinh tế tài chính tài chính nông nghiệp lỗi thời

c

Thường xuyên xẩy ra thiên tai

d

Cả ba ý trên

Hướng dẫn học viên tự học
* Đối với bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề ở tiết học này:
– Học thuộc bài
– Hoàn thành bài tập Tập map
* Đối với bài ở tiết tiếp theo:
– Sưu tầm một số trong những trong những tranh, ảnh về đô thị có tổ
chức ở Việt Nam và những nước trong đới
nóng
– Chuẩn bị bài mới : Di dân và sự bùng nổ

đô thị ở đới nóng

Reply

3

0

Chia sẻ

Share Link Tải Nguyên nhân làm cho 80 dân số ở đới nóng bị bệnh miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nguyên nhân làm cho 80 dân số ở đới nóng bị bệnh tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Nguyên nhân làm cho 80 dân số ở đới nóng bị bệnh Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Nguyên nhân làm cho 80 dân số ở đới nóng bị bệnh

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Nguyên nhân làm cho 80 dân số ở đới nóng bị bệnh vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Nguyên #nhân #làm #cho #dân #số #ở #đới #nóng #bị #bệnh

4437

Review Nguyên nhân làm cho 80 dân số ở đới nóng bị bệnh -Thủ Thuật Mới ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nguyên nhân làm cho 80 dân số ở đới nóng bị bệnh -Thủ Thuật Mới tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Nguyên nhân làm cho 80 dân số ở đới nóng bị bệnh -Thủ Thuật Mới miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Nguyên nhân làm cho 80 dân số ở đới nóng bị bệnh -Thủ Thuật Mới Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Nguyên nhân làm cho 80 dân số ở đới nóng bị bệnh -Thủ Thuật Mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nguyên nhân làm cho 80 dân số ở đới nóng bị bệnh -Thủ Thuật Mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nguyên #nhân #làm #cho #dân #số #ở #đới #nóng #bị #bệnh #Thủ #Thuật #Mới