Kinh Nghiệm Hướng dẫn Nghiệm của phương trình cosx + sinx =-1 là 2022 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Nghiệm của phương trình cosx + sinx =-1 là 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-04 17:02:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Nghiệm của phương trình cosx + sinx =-1 là Mới Nhất
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Nghiệm của phương trình cosx + sinx =-1 là được Update vào lúc : 2022-04-04 17:01:08 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 6 trang 41 Toán 11: Phương trình cosx = sinx có những số nghiệm thuộc đoạn [-π; π] là:

(A) 2;        (B) 4;        (C) 5;        (D) 6

Trả lời

Ta có cosx = sinx ⇔ sin( x – π/4 ) = 0 ⇔ x – (π/4) = kπ ⇔ x = π/4 + kπ

Mà x ∈ [-π; π] ⇒ -π ≤ π/4 + kπ ≤ π ⇔ -5/4 ≤ k ≤ 3/4 mà k ∈ Z

⇒ k = 0; k = –1 ⇒ Trên [-π; π] phương trình có hai nghiệm.

Vậy A là đáp án cần tìm.

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

://.youtube/watch?v=1Uw0lpCGL1g

ĐẠO HÀM HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC TỪ A ĐẾN Z – 2k5 livestream TOÁN THẦY CHINH

Toán

://.youtube/watch?v=527Iq2veu6Q

GÓC GIỮA 2 MẶT PHẲNG ( Dễ hiểu nhất – PHẦN 2) – 2k5 TOÁN THẦY HUY ĐEN

Toán

://.youtube/watch?v=e1X1N8iSQJE

BÀI TẬP ANCOL TRỌNG TÂM – 2K5 – Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

://.youtube/watch?v=AldvMXlc1-I

GỠ RỐI ĐẠO HÀM BẰNG ĐỊNH NGHĨA – 2k5 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

://.youtube/watch?v=D3ngc4edUl4

BÀI TẬP LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM ANCO – 2k5 – Livestream HÓA cô THU

Hóa học

://.youtube/watch?v=BrhAgVi122w

UNIT 9: LANGUAGE – NGỮ PHÁP TRỌNG TÂM BUỔI 2 – 2k5 Livestream TIẾNG ANH cô QUỲNH TRANG

Tiếng Anh (mới)

://.youtube/watch?v=A4cSiWXdaRM

H.A.C.K KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN PHẦN 2 – 2k5 livestream TOÁN THẦY CHINH

Toán

Xem thêm …

Cho phương trình (sin x = sin alpha ). Chọn kết luận đúng.

Nghiệm của phương trình (sin x =  – 1) là:

Nghiệm của phương trình (sin x.cos x = 0) là:

Phương trình (cos 2x = 1) có nghiệm là:

Nghiệm của phương trình (2cos x – 1 = 0) là:

Nghiệm của phương trình (cos 3x = cos x) là:

Nghiệm của phương trình (sin 3x = cos x) là:

Nghiệm của phương trình (sqrt 3 tan x + 3 = 0) là:

Phương trình (tan dfracx2 = tan x) có nghiệm:

Tập nghiệm của phương trình (tan x.cot x = 1) là:

Nghiệm của phương trình (tan 4x.cot 2x = 1) là:

Phương trình (cos 11xcos 3x = cos 17xcos 9x) có nghiệm là:

Nghiệm của phương trình (cot x = cot 2x) là :

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Nghiệm của phương trình cosx + sinx = 1 là

A.

   

B.

C.

   

D.

Nghiệm của phương trình sinx + cosx = 1 là:

A.k2π,k∈ℤ

B. π4+k2π,k∈ℤ

C. k2π,k∈ℤhoặcπ2+k2π,k∈ℤ

Đáp án đúng chuẩn

D. π4+k2π,k∈ℤhoặcπ2+k2π,k∈ℤ

Xem lời giải

Chia Sẻ Link Down Nghiệm của phương trình cosx + sinx =-1 là miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Nghiệm của phương trình cosx + sinx =-1 là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Nghiệm của phương trình cosx + sinx =-1 là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Nghiệm của phương trình cosx + sinx =-1 là
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Nghiệm của phương trình cosx + sinx =-1 là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nghiệm #của #phương #trình #cosx #sinx #là

4132

Clip Nghiệm của phương trình cosx + sinx =-1 là 2022 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Nghiệm của phương trình cosx + sinx =-1 là 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Nghiệm của phương trình cosx + sinx =-1 là 2022 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Nghiệm của phương trình cosx + sinx =-1 là 2022 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Nghiệm của phương trình cosx + sinx =-1 là 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nghiệm của phương trình cosx + sinx =-1 là 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nghiệm #của #phương #trình #cosx #sinx #là