Thủ Thuật Hướng dẫn Nghị định số 81 2023 nđ cp 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Nghị định số 81 2023 nđ cp được Update vào lúc : 2022-09-20 23:35:06 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Your browser does not tư vấn the audio tag.

Chính phủ vừa phát hành Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày 27/8/2022 quy định về cơ chế thu, quản trị và vận hành học phí riêng với cơ sở giáo dục thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân và chủ trương miễn, giảm học phí, tương hỗ ngân sách học tập; giá dịch vụ trong nghành nghề giáo dục, đào tạo và giảng dạy, có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày
15/10/2022. Đây là một trong những văn bản quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm và trách nhiệm của những người dân đang theo học từ cấp mần nin thiếu nhi đến ĐH trong số đó có anh chị em hội viên trong Hội.

Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày 27/8/2022 thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 vận dụng riêng với trẻ con mần nin thiếu nhi, học viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu và phân tích sinh đang học tại những cơ sở giáo dục thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân.

Nghị định nêu rõ về nguyên tắc xác lập giá dịch vụ trong nghành nghề giáo dục, đào tạo và giảng dạy. Theo đó, giá dịch vụ trong nghành nghề giáo dục, đào tạo và giảng dạy nên xác lập theo những quy định của pháp lý về giá và quy định của Chính phủ về cơ
chế tự chủ tài chính của cty sự nghiệp công lập. Giá dịch vụ trong nghành nghề giáo dục, đào tạo và giảng dạy nên kiểm soát và điều chỉnh theo lộ trình thích hợp tương xứng với chất lượng dịch vụ giáo dục, đào tạo và giảng dạy nhưng tỷ suất tăng mức giá dịch vụ không thật 15%/năm.

Mức thu học phí riêng với cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, giáo dục phổ thông công lập được xây dựng theo nguyên tắc chia sẻ giữa nhà nước và người học, phù phù thích hợp với Đk kinh tế tài chính xã hội của từng địa phận dân cư, kĩ năng góp phần thực tiễn của người
dân và vận tốc tăng chỉ số giá tiêu dùng, vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính thường niên, lộ trình tính giá dịch vụ giáo dục, đào tạo và giảng dạy theo quy định và bảo vệ chất lượng giáo dục.

Về khung học phí riêng với giáo dục mần nin thiếu nhi, phổ thông năm học 2022-2022, Nghị định quy định: Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động khung học phí hoặc mức học phí rõ ràng nhưng không vượt mức trần khung học phí hoặc mức học phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã phát hành
năm học 2022 – 2022 riêng với từng cấp học và từng khu vực thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành của địa phương.

Khung học phí năm học 2022-2023 (mức sàn-mức trần) riêng với cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo vệ chi thường xuyên như sau:

Đơn vị: nghìn đồng/học viên/tháng

Vùng

Năm học 2022 – 2023

Mầm non

Tiểu học

Trung học

cơ sở

Trung học

phổ thông

Thành thị

Từ 300

đến 540

Từ 300

đến 540

Từ 300

đến 650

Từ 300

đến 650

Nông thôn

Từ 100

đến 220

Từ 100

đến 220

Từ 100

đến 270

Từ 200

đến 330

Vùng dân tộc bản địa thiểu số và miền núi

Từ 50

đến 110

Từ 50

đến 110

Từ 50

đến 170

Từ 100

đến 220

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh vị trí căn cứ vào quy định trên để quyết định hành động khung học phí hoặc mức học phí rõ ràng riêng với cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, giáo dục phổ thông công lập thuộc thẩm quyền và quyết định hành động việc sắp xếp, phân loại những vùng trên địa phận để cơ sở giáo dục vận dụng mức thu học phí.

Mức trần của khung học phí riêng với cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, giáo dục phổ thông công lập tự bảo vệ chi thường xuyên: Tối đa bằng 2 lần mức trần học phí
quy định nêu trên.

Mức trần học phí năm học 2022 – 2022 riêng với những ngành đào tạo và giảng dạy của những cơ sở giáo dục ĐH công lập được vận dụng bằng mức trần học phí của những cơ sở giáo dục ĐH công lập do Nhà nước quy định vận dụng cho năm học 2022 – 2022, mức rõ ràng như sau:

Mức trần học phí năm học 2022-2022 riêng với những khối ngành đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH tại những cơ sở giáo dục ĐH công lập chưa tự bảo vệ chi thường xuyên và chi
góp vốn đầu tư được quy định từ 980.000 đến 1.430.000 đồng/sinh viên/tháng.

Từ năm học 2022 – 2023 đến năm học 2025 – 2026, mức trần học phí riêng với cơ sở giáo dục ĐH công lập chưa tự bảo vệ chi thường xuyên được quy định theo từng khối ngành với mức từ là 1.200.000 đến 3.500.000 đồng/sinh viên/tháng.

Cơ sở giáo dục ĐH công lập tự bảo vệ chi thường xuyên: Mức học
phí được xác lập tối đa bằng 2 lần mức trần học phí nêu trên tương ứng với từng khối ngành và từng năm học.

Cơ sở giáo dục ĐH công lập tự bảo vệ chi thường xuyên và chi góp vốn đầu tư: Mức học phí được xác lập tối đa bằng 2,5 lần mức trần học phí nêu trên tương ứng với từng khối ngành và từng năm học.

Nghị định quy định 2 đối tượng người dùng không phải đóng học phí gồm: Học sinh tiểu học trường công lập; Người theo học những ngành trình độ đặc trưng  phục vụ
yêu cầu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh theo quy định của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ĐH.

Đặc biệt, theo quy định tại nghị định  số 81/2022/NĐ-CP Người khuyết tật thuộc đối tượng người dùng được miễn học phí mà không cần Đk thuộc hộ nghèo, cận nghèo như trước kia.

Nghị định quy định 19 đối tượng người dùng được miễn học phí gồm:

1. Các đối tượng người dùng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người dân có công với
cách mạng nếu đang theo học tại những cơ sở giáo dục thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân;

2. Trẻ em học mẫu giáo và học viên, sinh viên khuyết tật.

3. Trẻ em học mẫu giáo và học viên dưới 16 tuổi không còn nguồn nuôi dưỡng và người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông, giáo dục ĐH văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng người dùng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Chính
phủ về chủ trương trợ giúp xã hội riêng với đối tượng người dùng bảo trợ xã hội. Người học những trình độ trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa theo quy định của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp.

4. Trẻ em học mẫu giáo và học viên phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

5.
Trẻ em mần nin thiếu nhi 05 tuổi ở thôn/bản đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, xã khu vực III vùng dân tộc bản địa và miền núi, xã đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả vùng bãi ngang ven bờ biển, hải hòn đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

6. Trẻ em mần nin thiếu nhi 05 tuổi không thuộc đối tượng người dùng quy định tại khoản 5 Điều này được miễn học phí từ thời điểm năm học 2024 – 2025 (được hưởng từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 9 năm 2024).

7. Trẻ em mần nin thiếu nhi và học viên phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình
giáo dục phổ thông là con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày thứ 6 tháng bốn năm 2022 của Chính phủ quy định một số trong những chế độ, chủ trương riêng với hạ sỹ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sỹ quan, binh sĩ tại ngũ.

8. Học sinh trung học cơ sở ở thôn/bản đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, xã khu vực III vùng dân tộc bản địa và miền núi, xã đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả vùng bãi ngang ven bờ biển,
hải hòn đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền được miễn học phí từ thời điểm năm học 2022 – 2023 (được hưởng từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 9 năm 2022).

9. Học sinh trung học cơ sở không thuộc đối tượng người dùng quy định tại khoản 8 Điều này được miễn học phí từ thời điểm năm học 2025 – 2026 (được hưởng từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 9 năm 2025).

10. Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học viên cử tuyển học nghề nội trú với thời hạn đào tạo và giảng dạy từ 3 tháng trở lên) theo quy định của Chính phủ về chế độ cử
tuyển vào những cơ sở giáo dục ĐH và giáo dục nghề nghiệp thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân.

11. Học sinh trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú, trường dự bị ĐH, khoa dự bị  ĐH.

12. Học sinh, sinh viên học tại những cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH người dân tộc bản địa thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

13.
Sinh viên học chuyên ngành Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

14. Học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu và phân tích sinh học một trong những chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp Y, Pháp y tinh thần và Giải phẫu bệnh tại những cơ sở đào tạo và giảng dạy nhân lực y tế công lập theo chỉ tiêu đặt hàng của Nhà nước.

15. Học sinh, sinh viên người dân tộc bản địa thiểu số rất ít người quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị  định số 57/2022/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2022
của Chính phủ quy định chủ trương ưu tiên tuyển sinh và tương hỗ học tập riêng với trẻ mẫu giáo, học viên, sinh viên dân tộc bản địa thiểu số rất ít người ở vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả hoặc đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền.

16. Người học thuộc những đối tượng người dùng của những chương trình, đề án được miễn học phí theo quy định của Chính phủ.

17. Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp
lên trình độ trung cấp.

18. Người học những trình độ trung cấp, cao đẳng, riêng với những ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu yếu theo khuôn khổ do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định.

19. Người học những ngành, nghề trình độ đặc trưng phục vụ yêu cầu tăng trưởng kinh tế tài chính-xã hội, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh theo quy định của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp. Các ngành, nghề trình độ đặc trưng do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Ngoài ra,
Nghị định cũng quy định rõ ràng những đối tượng người dùng được giảm học phí những mức 70%, 50% và tương hỗ tiền đóng học phí.

Nghị định cũng quy định tăng mức tương hỗ ngân sách học tập cho học viên. Theo khoản 10 Điều 20 Nghị định 81, Nhà nước thực thi tương hỗ ngân sách học tập trực tiếp cho những đối tượng người dùng quy định tại Điều 18 Nghị định này với mức 150.000 đồng/học viên/tháng để sở hữ sách, vở và những vật dụng học tập khác. Thời gian được hưởng theo thời hạn học
thực tiễn và không thật 9 tháng/1 năm học và thực thi chi trả 2 lần trong năm vào đầu những học kỳ của năm học.

Thời gian được hưởng theo thời hạn học thực tiễn và không thật 09 tháng/1 năm học và thực thi chi trả 02 lần trong năm vào đầu những học kỳ của năm học

Theo đó người khuyết tật thuộc những đối tượng người dùng được tương hỗ ngân sách học tập gồm:

1. Trẻ em học mẫu giáo và học viên phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương
trình giáo dục phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ.

2. Trẻ em học mẫu giáo và học viên phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông bị khuyết tật.

3. Trẻ em học mẫu giáo và học viên phổ thông học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

4. Trẻ em học mẫu giáo và học viên phổ
thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông ở thôn/bản đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, xã khu vực III vùng dân tộc bản địa và miền núi, xã đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả vùng bãi ngang ven bờ biển hải hòn đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, cùng với việc tăng mức tương hỗ ngân sách học tập, Nghị định 81 đã và đang tương hỗ update thêm đối tượng người dùng là học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông khi thuộc một trong những trường hợp nêu
trên cũng khá được hưởng chủ trương tương hỗ này.

Ngoài ra, Nghị định nêu rõ: Khi xẩy ra thiên tai, dịch bệnh, những sự kiện bất khả kháng do cơ quan có thẩm quyền công bố; tùy từng mức độ và phạm vi thiệt hại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định hành động không thu học phí trong thời hạn nhất định riêng với trẻ con học mẫu giáo và học viên phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc vùng bị
thiên tai, dịch bệnh, vùng xẩy ra những sự kiện bất khả kháng./.

Đời mới (sưu tầm)

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Nghị định số 81 2023 nđ cp

programming
2023
nghị định 81/2022
nghị định 86/2022
nghị định 81/2013
nghị định 60/2022
Nghị định 105

Reply
3
0
Chia sẻ

4220

Review Nghị định số 81 2023 nđ cp ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nghị định số 81 2023 nđ cp tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Nghị định số 81 2023 nđ cp miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Nghị định số 81 2023 nđ cp miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Nghị định số 81 2023 nđ cp

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nghị định số 81 2023 nđ cp vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nghị #định #số #nđ