Kinh Nghiệm về Ngày sụp đổ của cộng sản việt nam 2022 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Ngày sụp đổ của cộng sản việt nam 2022 được Update vào lúc : 2022-06-10 21:00:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Ngày sụp đổ của cộng sản việt nam Mới Nhất
Pro đang tìm kiếm từ khóa Ngày sụp đổ của cộng sản việt nam được Update vào lúc : 2022-06-10 20:45:06 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Sự kiên định về lập trường tư tưởng đó đó là “ngọn lửa thử vàng” tương hỗ cho từng thanh niên luôn kiên trì với việc lựa chọn của dân tộc bản địa bản địa, có ý thức góp thêm phần để xây dựng, tăng trưởng giang sơn vì khát vọng phồn vinh niềm sung sướng, góp sức cùng cả dân tộc bản địa bản địa tăng trưởng con phố chủ nghĩa xã hội một cách vững chãi.

Cuốn sách “Một số yếu tố lý luận về chủ nghĩa xã hội và con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là kết quả của quy trình tổng kết thực tiễn, tăng trưởng lý luận về những yếu tố cơ bản của những mạng Việt Nam trong quy trình lúc bấy giờ. Đặc biệt, cuốn sách đã phục vụ cho thanh niên những yếu tố lý luận và thực tiễn cơ bản về chủ nghĩa xã hội và con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội ở việt nam để thanh niên thêm kiên định vào sự lựa chọn của dân tộc bản địa bản địa.

NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Trong nội dung nội dung bài viết mở đầu rất quan trọng của cuốn sách “Một số yếu tố lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, đồng chí Tổng Bí thư đưa ra hai Xu thế xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa xã hội từ sự khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ và sụp đổ ở Liên Xô và những nước Đông Âu:

Một là, những người dân dân không hề lập trường tư tưởng vững vàng nên lúc sự kiện “chấn động toàn toàn toàn thế giới” xẩy ra thì tỏ rõ sự hoang mang lo ngại lo ngại, không tin về tính chất chất đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội, giống hệt sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô với sai lầm không mong muốn không mong ước của chủ nghĩa Mác – Lênin. Thực tiễn đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết xu phía này xẩy ra trong chính bản thân mình mình những người dân dân mácxít – những người dân dân đã từng tôn thờ chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội.

Hai là, những đối tượng người dùng người tiêu dùng có lập trường phi mácxít, có tư tưởng chống phá nên đã vin vào sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là một dẫn chứng không gì thuyết phục để phủ nhận, bác bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, bác bỏ con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội của loài người. Xu phía này chiếm hầu hết, trở thành làn sóng chống Mác, đòi xét lại chủ nghĩa Mác. Điển hình cho xu phía này là trường phái trotskyist mới. Họ nhận định rằng sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là một tất yếu lịch sử vì nó bắt nguồn từ sự lỗi thời, lỗi thời của tớ mình chủ nghĩa Mác – Lênin.

Thực tiễn đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết, những luận điệu này được tung ra khắp nơi trên toàn toàn thế giới với những hình thức rất rất khác nhau nhằm mục đích mục tiêu phủ nhận con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội. Từ đó, một số trong những trong những thành phần thời cơ chính trị đã lên tiếng nhận định rằng Việt Nam tăng trưởng xây dựng chủ nghĩa xã  hội là “trái với quy trình lịch sử – tự nhiên”; hay đó đó đó là “một khúc cong của lịch sử”, là “đoạn vòng vèo đầy đau khổ tăng trưởng chủ nghĩa tư bản”. Do đó, theo họ, Việt Nam cần “tránh chỗ tối, tìm chỗ sáng”, “tránh con phố đau khổ” mà một số trong những trong những nước đã trải qua để đi theo con phố tư bản chủ nghĩa.

Chính những sự xuyên tạc này đã ảnh hưởng không nhỏ đến lập trường, quan điểm của những người dân dân theo chủ nghĩa Mác. Biểu hiện rõ ràng nhất là Xu thế “phi mácxit hóa”, phân rã về tư tưởng, ly khai với học thuyết Mác – Lênin trỗi dậy thỏa sức tự tin tại hàng loạt nước từng đi theo con phố xã hội chủ nghĩa, cũng như trong nội bộ những đảng cộng sản, những đảng xã hội chủ nghĩa và trào lưu công nhân quốc tế trên phạm vi toàn toàn toàn thế giới.

Ở Việt Nam, từ sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, có quá nhiều người, trong số đó có cả những người dân dân cộng sản đang không tin về yếu tố lựa chọn con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã xuất hiện những tư tưởng thời cơ đòi xét lại chủ nghĩa Mác, phủ nhận sự lựa chọn của Đảng Cộng sản Việt Nam vì họ nhận định rằng khi chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã sụp đổ nhưng Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng giang sơn theo con phố xã hội chủ nghĩa là một sự “kéo lùi lịch sử”, không tuân theo xu thế chung của nhiều nước trên toàn toàn thế giới.

Qua việc chỉ ra những Xu thế xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa xã hội và con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cuốn sách của Tổng Bí thư đã tiếp tục gióng lên hồi cảnh tỉnh về tinh thần cảnh giác trước những luận điệu của những thế lực thù địch. Xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa xã hội và con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vẫn luôn là tiềm năng chống phá của những thế lực thù địch, có thay đổi hình thức cũng chỉ là chiêu trò “rượu cũ bình mới”. Do đó, mỗi cán bộ, đang viên và nhân dân, trong số đó có thanh niên phải tỉnh táo nhận diện và nhất quyết đấu tranh để tiếp tục vững tin vào con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội.

THANH NIÊN VIỆT NAM LUÔN VỮNG TIN VÀO CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Vì những quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội liên quan trực tiếp đến việc tồn vong của chủ trương, đến lập trường tư tưởng, ý thức hệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong số đó có thanh niên nên việc đấu tranh phản bác những quan điểm đó là một trách nhiệm rất quan trọng. Điều đó tương hỗ cho thanh niên Việt Nam luôn vững tin vào chủ nghĩa xã hội và con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội.

Trước hết, mỗi thanh niên nên phải hiểu được xem ưu việt của chủ nghĩa xã hội và bản chất của yếu tố sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và những nước Đông Âu.

Chủ nghĩa xã hội là một chủ trương xã hội tốt đẹp được C.Mác đưa ra nhờ vào việc nghiên cứu và phân tích và phân tích quy luật hình thành, tăng trưởng của những hình thành kinh tế tài chính tài chính – xã hội trong lịch sử loài người. Đó là một chủ trương xã hội mà theo quan điểm của C.Mác, “sự tăng trưởng tự do của từng người là yếu tố kiện cho việc tăng trưởng tự do của toàn bộ mọi người”. Do đó, ngay từ thế kỷ XIX, C.Mác và Ph.Ăngghen đã xác lập đó là “tương lai của quả đât”. Trên cơ sở thừa kế những quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về chủ nghĩa xã hội và vận dụng vào Đk thực tiễn của nước Nga, V.I.Lênin đã lành đạo thành công xuất sắc xuất sắc cách mạng tháng Mười và đưa những nước thuộc Liên bang Xô-viết đi theo con phố chủ nghĩa xã hội. Điều này đã mở ra một trang sử mới cho lịch sử loài người, đưa chủ nghĩa xã hội từ một lý luận, từ mơ ước khát vọng trở thành hiện thực trên phạm vi toàn toàn toàn thế giới.

Tuy nhiên, do những nguyên nhân khách quan và chủ quan (như vận dụng sai lầm không mong muốn không mong ước lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về xây dựng chủ nghĩa xã hội, sự phản bội của một số trong những trong những lãnh đạo cấp cao, sự chống phá quyết liệt của những thế lực thù địch…) mà chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và những nước Đông Âu đã khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ và sụp đổ; tuy nhiên đó không phải là yếu tố sụp đổ của một lý luận hay một chủ trương xã hội mà là yếu tố sụp đổ của một quy mô rõ ràng. Do nhận thức được bản chất của yếu tố sụp đổ này mà trong cả trong những thời hạn gay cấn nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn vững vàng niềm tin về tương lai của lịch sử loài người là chủ nghĩa xã hội: “Lịch sử toàn toàn thế giới đang trải qua những bước quanh co; tuy nhiên, loài người ở đầu cuối nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội vì đó là quy luật tiến hoá của lịch sử”(1); “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là yếu tố lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù phù thích phù thích hợp với xu thế tăng trưởng của lịch sử”(2).

Nhận thức được bản chất của yếu tố sụp đó, mỗi thanh niên Việt Nam nên phải kiên định về lập trường tư tưởng, vững vàng niềm tin khoa học về chủ nghĩa xã hội và con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tránh làm cho những thế lực thù địch lôi kéo, mua chuộc.

Thứ hai, mỗi thanh niên nên phải có ý thức, giải pháp đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội, kiên định vào sự lựa chọn của dân tộc bản địa bản địa.

Đa số thanh niên Việt Nam là những người dân dân dân có trí thức, được học tập, lao động, thao tác trong Đk giang sơn hòa bình, tăng trưởng nên phần lớn đều phải có lý tưởng cách mạng, yêu nước, tinh thần góp sức, xung kích, sáng tạo… Do đó, thanh niên cần tỉnh táo trước những luận điệu sai trái, xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội và con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội dưới những hình thức rất rất khác nhau, trên những forum rất rất khác nhau, nhất là internet và social. Khi thấy những thông tin trên social, cần tỉnh táo nhận diện nguồn tin, tránh phản hồi, chia sẻ tùy tiện; điều này vô tình tuyên truyền cho những luận điệu sai trái.

Thanh niên cũng phải ghi nhận tận dụng thế thỏa sức tự tin của internet, social để tuyên truyền, phủ rộng những thông tin tốt về tính chất chất ưu việc của chủ nghĩa xã hội, sự đúng đắn của con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo phương châm “lấy nét tươi tắn, dẹp cái xấu”. Một số thanh niên có trình độ trình độ, trình độ lý luận chính trị cao cần nêu cao tinh thần đấu tranh trực diện với những quan điểm sai trái, thù địch thông qua việc viết bài trên những sách báo, tạo chí… hay tham gia những forum báo chí, truyền hình, social… Những thành phầm đấu tranh trực diện này thường có tính phủ rộng mạnh riêng với tầng lớp thanh niên, tác động trực tiếp đến tâm ý, tư tưởng và khuynh hướng dư luận trong thanh niên.

Bên cạnh đó, thanh niên cũng phải kiên định vào con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội. Đúng như Tổng Bí thư từng xác lập: “Cả lý luận và thực tiễn đều đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết, xây dựng chủ nghĩa xã hội là thiết kế một kiểu xã hội mới về chất, hoàn toàn không hề đơn thuần và giản dị, thuận tiện và đơn thuần và giản dị. Đây là cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thử thách, trở ngại vất vả, một sự nghiệp tự giác, liên tục, hướng đích lâu dài, không thể nóng vội”(3). Do đó, mỗi thanh niên nên phải hướng tới những điều tốt đẹp của chủ trương xã hội chủ nghĩa, hiểu được xem ưu việt của chủ trương xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng cũng những những trở ngại vất vả, thử thách của giang sơn trong thời kỳ quá độ để luôn vững tin vào con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội của giang sơn. Sự kiên định về lập trường tư tưởng đó đó là “ngọn lửa thử vàng” tương hỗ cho từng thanh niên luôn kiên trì với việc lựa chọn của dân tộc bản địa bản địa, có ý thức góp thêm phần để xây dựng, tăng trưởng giang sơn vì khát vọng phồn vinh niềm sung sướng, góp sức cùng cả dân tộc bản địa bản địa tăng trưởng con phố chủ nghĩa xã hội một cách vững chãi.

Thứ ba, tổ chức triển khai triển khai đoàn, hội những cấp cần thay đổi nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng chính trị cho thanh niên, quan tâm đến việc khuynh hướng dư luận cho thanh niên.

Hiện nay những quan điểm sai trái, thù địch đang rất được tung ra dưới nhiều nội dung, hình thức rất rất khác nhau, tác động thường xuyên, liên tục đến nhận thức, tư tưởng, thái độ của thanh niên. Vì vậy, tổ chức triển khai triển khai đoàn, hội những cấp cần thường xuyên thay đổi nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục thanh niên.

Trước hết, những nội dung tuyên truyền, giáo dục cần rõ ràng, thiết thực với từng đối tượng người dùng người tiêu dùng thanh niên. Đối với những quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội, cần chỉ rõ nội dung, bản chất của những quan điểm đó, tương hỗ cho thanh niên có những nhận thức đúng đắn, tránh những tâm ý sai lệch, mơ hồ gây hoang mang lo ngại lo ngại về tâm ý, xấp xỉ về tư tưởng. Cùng với đó là việc xây dựng những nội dung tuyên truyền về tính chất chất ưu việt của chủ trương xã hội chủ nghĩa, những thành tựu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam để tương hỗ cho thanh niên bồi đắp niềm tin về chủ nghĩa xã hội.

Với hình thức tuyên truyền, giáo dục, cần thay đổi theo phía tận dụng những ưu thế nổi trội của những phương tiện đi lại đi lại truyền thông tân tiến, nhất là internet và social để tuyên truyền, phủ rộng những thông tin tích cực, đấu tranh trực diện với những quan điểm sai trái. Tổ chức đoàn, hội những cấp cần vị trí vị trí căn cứ vào điểm lưu ý tình hình của thanh niên những ngành, nghề, vùng, miền để sở hữu hình thức đấu tranh cho thích hợp, tránh tình trạng “bỏ trống thông tin” tạo Đk cho những thế lực thù địch thêu dệt, tung những thông tin không đúng thực sự hoặc câu dẫn dư luận xã hội trong thanh niên theo những mưu đồ chống phá. Đặc biệt, trước những thời hạn quan trọng, nhất là những dịp giang sơn, địa phương có những sự kiện chính trị quan trọng, nên phải tuyên truyền, khuynh hướng tư tưởng cho thanh niên góp thêm phần nâng cao ý thức chính trị và trách nhiệm trong việc xây dựng và tăng trưởng giang sơn.

Đúng như Tổng Bí thư đã xác lập, con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tuy còn rất dài với nhiều trở ngại vất vả, thử thách; những tác nhân xã hội chủ nghĩa được hình thành, xác lập và tăng trưởng xen kẽ, đối đầu đối đầu với những tác nhân phi xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, những thế lực thù địch lại thường xuyên phủ nhận, chống phá con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội ở việt nam. Tuy nhiên, với lập trường kiên định, bản lĩnh vững vàng, tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên, con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sẽ ngày càng rõ ràng hơn; sự nghiệp thay đổi và tăng trưởng ở Việt Nam sẽ ngày càng đạt được những thành tựu to to nhiều hơn nữa./.

TS. Lê Thị Chiên – ThS. Hà Văn Luyến

________________

(1) (2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị vương quốc Sự thật, H, 2011, tr.69, 70.

(3) Nguyễn Phú Trọng: Một số yếu tố lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội của con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị vương quốc Sư thật, H, 2022, tr.36-37

://tuyengiao/nghien-cuu/ly-luan/thanh-nien-viet-nam-kien-dinh-con-duong-di-len-chu-nghia-xa-hoi-138195

Reply
6
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Ngày sụp đổ của cộng sản việt nam miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Ngày sụp đổ của cộng sản việt nam tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Ngày sụp đổ của cộng sản việt nam miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Ngày sụp đổ của cộng sản việt nam
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Ngày sụp đổ của cộng sản việt nam vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Ngày #sụp #đổ #của #cộng #sản #việt #nam

4441

Video Ngày sụp đổ của cộng sản việt nam 2022 ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Ngày sụp đổ của cộng sản việt nam 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Ngày sụp đổ của cộng sản việt nam 2022 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Ngày sụp đổ của cộng sản việt nam 2022 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Ngày sụp đổ của cộng sản việt nam 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ngày sụp đổ của cộng sản việt nam 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Ngày #sụp #đổ #của #cộng #sản #việt #nam