Mẹo Hướng dẫn Hướng dẫn ngày php quy đổi thành dấu thời hạn Mới nhất Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn ngày php quy đổi thành dấu thời hạn Mới nhất được Update vào lúc : 2022-10-06 07:01:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Hướng dẫn ngày php quy đổi thành dấu thời hạn Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn ngày php quy đổi thành dấu thời hạn được Update vào lúc : 2022-10-06 07:00:26 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phương pháp này hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trên cả Windows và UNIX và nhận thức được vùng thời hạn, đó có lẽ rằng rằng là những gì bạn muốn nếu bạn thao tác với ngày.both Windows and Unix and is time-zone aware, which is probably what you want if you work with

dates.

Nội dung chính

    Làm thế nào tôi hoàn toàn hoàn toàn có thể hẹn giờ trong PHP?
    Định dạng dấu thời hạn trong PHP là gì?
    Làm cách nào để thay đổi định dạng ngày trong PHP?
    Php Mktime là gì?

Nếu bạn không quan tâm đến múi giờ hoặc muốn sử dụng múi giờ mà sever của bạn sử dụng:

$d = DateTime::createFromFormat(‘d-m-Y H:i:s’, ’22-09-2008 00:00:00′);

if ($d === false)

die(“Incorrect date string”);

else

echo $d->getTimestamp();

1222093324 (điều này sẽ rất rất khác nhau tùy thuộc vào múi giờ sever của bạn …) (This will differ depending on your server time zone…)

Nếu bạn muốn chỉ định trong múi giờ nào, ở đây EST. (Giống như Tp Tp New York.)

$d = DateTime::createFromFormat(

‘d-m-Y H:i:s’,

’22-09-2008 00:00:00′,

new DateTimeZone(‘EST’)

);

if ($d === false)

die(“Incorrect date string”);

else

echo $d->getTimestamp();

1222093305

Hoặc nếu bạn muốn sử dụng UTC. (Giống như “GMT”.)

$d = DateTime::createFromFormat(

‘d-m-Y H:i:s’,

’22-09-2008 00:00:00′,

new DateTimeZone(‘UTC’)

);

if ($d === false)

die(“Incorrect date string”);

else

echo $d->getTimestamp();

1222093289

Bất kể, nó luôn vẫn là một điểm khởi đầu tốt là nghiêm ngặt khi phân tích những chuỗi vào tài liệu có cấu trúc. Nó hoàn toàn hoàn toàn có thể tiết kiệm chi phí ngân sách gỡ lỗi khó xử trong tương lai. Do đó, tôi khuyên bạn nên luôn chỉ định định dạng ngày.

Giáo sư Falken

23.6K18 Huy hiệu vàng99 Huy hiệu bạc168 Huy hiệu đồng18 gold badges99 silver badges168 bronze

badges

Đã vấn đáp ngày 22 tháng 9 năm 2008 lúc 8:45Sep 22, 2008 8:45

OwenowenOwen

Huy hiệu vàng 80,8K2121 gold badges117 silver badges113 bronze badges

10

Ngoài ra còn tồn tại Strptime () mong đợi đúng chuẩn một định dạng:strptime() which expects exactly one format:

$a = strptime(’22-09-2008′, ‘%d-%m-%Y’);

$timestamp = mktime(0, 0, 0, $a[‘tm_mon’]+1, $a[‘tm_mday’], $a[‘tm_year’]+1900);

Giáo sư Falken

23.6K18 Huy hiệu vàng99 Huy hiệu bạc168 Huy hiệu đồng18 gold badges99 silver badges168 bronze badges

Đã vấn đáp ngày 22 tháng 9 năm 2008 lúc 8:45Sep 22, 2008 8:52

OwenowenArmin Ronacher

Huy hiệu vàng 80,8K2112 gold badges65 silver

badges69 bronze badges

6

Ngoài ra còn tồn tại Strptime () mong đợi đúng chuẩn một định dạng:

$dateTime = new DateTime(‘2008-09-22’);

echo $dateTime->format(‘U’);

// or

$date = new DateTime(‘2008-09-22’);

echo $date->getTimestamp();

Đã vấn đáp ngày 22 tháng 9 năm 2008 lúc 8:52

$date = date_create(‘2008-09-22’);

echo date_format($date, ‘U’);

// or

$date = date_create(‘2008-09-22’);

echo date_timestamp_get($date);

Armin Ronacherarmin Ronacher

$date = DateTime::createFromFormat(‘!d-m-Y’, ’22-09-2008′);

echo $dateTime->format(‘U’);

// or

$date = date_parse_from_format(‘!d-m-Y’, ’22-09-2008′);

echo date_format($date, ‘U’);

31.5K12 Huy hiệu vàng65 Huy hiệu bạc69 Huy hiệu Đồng

Không có API NO___TRANS___PRE___28:

$formatter = new IntlDateFormatter(

‘en_US’,

IntlDateFormatter::FULL,

IntlDateFormatter::FULL,

‘GMT’,

IntlDateFormatter::GREGORIAN,

‘dd-MM-yyyy’

);

echo $formatter->parse(’22-09-2008′);

Điều tương tự với API thủ tục:

Nếu những điều trên không thành công xuất sắc xuất sắc vì bạn đang sử dụng định dạng không được tương hỗ, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụngMay 17, 2011 9:01

Lưu ý rằng nếu bạn không đặt NO___Trans___Pre___29, phần thời hạn sẽ tiến hành đặt thành thời hạn hiện tại, khác với bốn phần thứ nhất sẽ sử dụng nửa đêm khi bạn bỏ qua thời hạn.Gordon

Tuy nhiên, một lựa chọn khác là sử dụng API NO___Trans___PRE___30:72 gold badges527 silver badges552 bronze badges

3

Trừ khi bạn đang thao tác với những chuỗi ngày địa phương, sự lựa chọn thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn là DateTime.

Đã vấn đáp ngày 17 tháng 5 năm 2011 lúc 9:01

Gordongordon

308K72 Huy hiệu vàng527 Huy hiệu bạc552 Huy hiệu đồng

Hãy thận trọng với những hiệu suất cao như no___trans___pre___31 mà nỗ lực “đoán” ý của bạn (tất yếu không đoán, những quy tắc ở đây).

Thật vậy,

$a = strptime(’22-09-2008′, ‘%d-%m-%Y’);

$timestamp = mktime(0, 0, 0, $a[‘tm_mon’]+1, $a[‘tm_mday’], $a[‘tm_year’]+1900);

2 sẽ tiến hành phân tích cú pháp là ngày 22 tháng 9 năm 2008, vì đó là yếu tố hợp lý duy nhất.Sep 22, 2008 16:22

Làm thế nào

$a = strptime(’22-09-2008′, ‘%d-%m-%Y’);

$timestamp = mktime(0, 0, 0, $a[‘tm_mon’]+1, $a[‘tm_mday’], $a[‘tm_year’]+1900);

3 sẽ tiến hành phân tích cú pháp? Có lẽ ngày 09 tháng 8 năm 2008.daremon

Thế còn $a = strptime(’22-09-2008′, ‘%d-%m-%Y’);

$timestamp = mktime(0, 0, 0, $a[‘tm_mon’]+1, $a[‘tm_mday’], $a[‘tm_year’]+1900);

4? Một số phiên bản của PHP phân tích này là ngày 20 tháng 10 năm 2008.2 gold

badges27 silver badges27 bronze badges

4

Phương pháp này hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trên cả Windows và UNIX và nhận thức được vùng thời hạn, đó có lẽ rằng rằng là những gì bạn muốn nếu bạn thao tác với ngày.both Windows and

Unix and is time-zone aware, which is probably what you want if you work with dates.

Nếu bạn không quan tâm đến múi giờ hoặc muốn sử dụng múi giờ mà sever của bạn sử dụng:

$d = DateTime::createFromFormat(‘d-m-Y H:i:s’, ’22-09-2008 00:00:00′);

if ($d === false)

die(“Incorrect date string”);

else

echo $d->getTimestamp();

1222093324 (điều này sẽ rất rất khác nhau tùy thuộc vào múi giờ sever của bạn …) (This will differ depending on your server time zone…)

Nếu bạn muốn chỉ định trong múi giờ nào, ở đây EST. (Giống như Tp Tp New York.)

$d = DateTime::createFromFormat(

‘d-m-Y H:i:s’,

’22-09-2008 00:00:00′,

new DateTimeZone(‘EST’)

);

if ($d === false)

die(“Incorrect date string”);

else

echo $d->getTimestamp();

1222093305

Hoặc nếu bạn muốn sử dụng UTC. (Giống như “GMT”.)

$d = DateTime::createFromFormat(

‘d-m-Y H:i:s’,

’22-09-2008 00:00:00′,

new DateTimeZone(‘UTC’)

);

if ($d === false)

die(“Incorrect date string”);

else

echo $d->getTimestamp();

1222093289

Bất kể, nó luôn vẫn là một điểm khởi đầu tốt là nghiêm ngặt khi phân tích những chuỗi vào tài liệu có cấu trúc. Nó hoàn toàn hoàn toàn có thể tiết kiệm chi phí ngân sách gỡ lỗi khó xử trong tương lai. Do đó, tôi khuyên bạn nên luôn chỉ định định dạng ngày.

Giáo sư FalkenOct 11, 2013 14:21

23.6K18 Huy hiệu vàng99 Huy hiệu bạc168 Huy hiệu đồngProf. Falken

23.6K18 Huy hiệu vàng99 Huy hiệu bạc168 Huy hiệu đồng18 gold badges99 silver badges168 bronze badges

1

Đã vấn đáp ngày 22 tháng 9 năm 2008 lúc 8:45

$d = DateTime::createFromFormat(

‘d-m-Y H:i:s’,

’22-09-2008 00:00:00′,

new DateTimeZone(‘EST’)

);

if ($d === false)

die(“Incorrect date string”);

else

echo $d->getTimestamp();

1

OwenowenSep 22, 2008 8:44

Huy hiệu vàng 80,8K21Till

Ngoài ra còn tồn tại Strptime () mong đợi đúng chuẩn một định dạng:4 gold badges58 silver badges88 bronze badges

3

Đã vấn đáp ngày 22 tháng 9 năm 2008 lúc 8:52

$d = DateTime::createFromFormat(

‘d-m-Y H:i:s’,

’22-09-2008 00:00:00′,

new DateTimeZone(‘EST’)

);

if ($d === false)

die(“Incorrect date string”);

else

echo $d->getTimestamp();

2

Armin Ronacherarmin Ronacher

31.5K12 Huy hiệu vàng65 Huy hiệu bạc69 Huy hiệu Đồng

Không có API NO___TRANS___PRE___28:Apr 6, 2015 22:24

klit67klit67klit67

Điều tương tự với API thủ tục:6 silver badges4 bronze badges

1

Nếu những điều trên không thành công xuất sắc xuất sắc vì bạn đang sử dụng định dạng không được tương hỗ, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng

$d = DateTime::createFromFormat(

‘d-m-Y H:i:s’,

’22-09-2008 00:00:00′,

new DateTimeZone(‘EST’)

);

if ($d === false)

die(“Incorrect date string”);

else

echo $d->getTimestamp();

3

Lưu ý rằng nếu bạn không đặt NO___Trans___Pre___29, phần thời hạn sẽ tiến hành đặt thành thời hạn hiện tại, khác với bốn phần thứ nhất sẽ sử dụng nửa đêm khi bạn bỏ qua thời hạn.

Tuy nhiên, một lựa chọn khác là sử dụng API NO___Trans___PRE___30:Sep 8, 2010 16:07

1

Trừ khi bạn đang thao tác với những chuỗi ngày địa phương, sự lựa chọn thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn là DateTime.

$d = DateTime::createFromFormat(

‘d-m-Y H:i:s’,

’22-09-2008 00:00:00′,

new DateTimeZone(‘EST’)

);

if ($d === false)

die(“Incorrect date string”);

else

echo $d->getTimestamp();

4

Đã vấn đáp ngày 17 tháng 5 năm 2011 lúc 9:01

kk.

Gordongordon11 gold badges34 silver badges65 bronze badges

308K72 Huy hiệu vàng527 Huy hiệu bạc552 Huy hiệu đồngFeb 9, 2022 10:03

2

Hãy thận trọng với những hiệu suất cao như no___trans___pre___31 mà nỗ lực “đoán” ý của bạn (tất yếu không đoán, những quy tắc ở đây).

$d = DateTime::createFromFormat(

‘d-m-Y H:i:s’,

’22-09-2008 00:00:00′,

new DateTimeZone(‘EST’)

);

if ($d === false)

die(“Incorrect date string”);

else

echo $d->getTimestamp();

5

Thật vậy,

$a = strptime(’22-09-2008′, ‘%d-%m-%Y’);

$timestamp = mktime(0, 0, 0, $a[‘tm_mon’]+1, $a[‘tm_mday’], $a[‘tm_year’]+1900);

2 sẽ tiến hành phân tích cú pháp là ngày 22 tháng 9 năm 2008, vì đó là yếu tố hợp lý duy nhất.Jun 11, 2012 10:36

Làm thế nào

$a = strptime(’22-09-2008′, ‘%d-%m-%Y’);

$timestamp = mktime(0, 0, 0, $a[‘tm_mon’]+1, $a[‘tm_mday’], $a[‘tm_year’]+1900);

3 sẽ tiến hành phân tích cú pháp? Có lẽ ngày 09 tháng 8 năm 2008.Victor

Thế còn $a = strptime(’22-09-2008′, ‘%d-%m-%Y’);

$timestamp = mktime(0, 0, 0, $a[‘tm_mon’]+1, $a[‘tm_mday’], $a[‘tm_year’]+1900);

4? Một số phiên bản của PHP phân tích này là ngày 20 tháng 10 năm 2008.1 gold badge25 silver badges28 bronze badges

1

Vì vậy, nếu bạn chắc như đinh rằng nguồn vào của bạn ở định dạng no___trans___pre___35, tốt hơn là sử dụng giải pháp được phục vụ bởi @Armin Ronacher.

    ://nl3.php/manual/en/function.strptime.php#86572

Đã vấn đáp ngày 22 tháng 9 năm 2008 lúc 16:22

Example:

$d = DateTime::createFromFormat(

‘d-m-Y H:i:s’,

’22-09-2008 00:00:00′,

new DateTimeZone(‘EST’)

);

if ($d === false)

die(“Incorrect date string”);

else

echo $d->getTimestamp();

6

Gordon

308K72 Huy hiệu vàng527 Huy hiệu bạc552 Huy hiệu đồng72 gold badges527 silver badges552 bronze badges

Đã vấn đáp ngày 7 tháng 1 năm 2010 lúc 13:26Jan 7, 2010 13:26

Blavlablavlablavla

5435 Huy hiệu bạc4 Huy hiệu đồng5 silver badges4 bronze badges

Nếu bạn muốn biết chắc như đinh liệu một ngày đã đã có được phân tích cú pháp vào thứ gì đó bạn mong đợi hay là không, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng no___trans___pre___47:

$d = DateTime::createFromFormat(

‘d-m-Y H:i:s’,

’22-09-2008 00:00:00′,

new DateTimeZone(‘EST’)

);

if ($d === false)

die(“Incorrect date string”);

else

echo $d->getTimestamp();

7

Rõ ràng trong trường hợp này, nhưng ví dụ:

$dateTime = new DateTime(‘2008-09-22’);

echo $dateTime->format(‘U’);

// or

$date = new DateTime(‘2008-09-22’);

echo $date->getTimestamp();

8 hoàn toàn hoàn toàn có thể là ngày 3 tháng bốn hoặc ngày 4 tháng 3 tùy thuộc vào nơi bạn đến 🙂

Đã vấn đáp ngày 13 tháng 12 thời hạn thời gian năm 2012 lúc 3:32Dec 13, 2012 3:32

Ja͢ckja͢ckJa͢ck

168K36 Huy hiệu vàng256 Huy hiệu bạc 305 Huy hiệu Đồng36 gold badges256 silver badges305 bronze badges

1

$d = DateTime::createFromFormat(

‘d-m-Y H:i:s’,

’22-09-2008 00:00:00′,

new DateTimeZone(‘EST’)

);

if ($d === false)

die(“Incorrect date string”);

else

echo $d->getTimestamp();

8

Đã vấn đáp ngày 31 tháng 7 năm 2014 lúc 7:31Jul 31, 2014 7:31

$d = DateTime::createFromFormat(

‘d-m-Y H:i:s’,

’22-09-2008 00:00:00′,

new DateTimeZone(‘EST’)

);

if ($d === false)

die(“Incorrect date string”);

else

echo $d->getTimestamp();

9

Đã vấn đáp ngày 11 tháng 2 thời hạn thời gian năm 2012 lúc 11:26Feb 11, 2012 11:26

Phil Jacksonphil JacksonPhil Jackson

10.2K22 Huy hiệu vàng96 Huy hiệu bạc129 Huy hiệu đồng22 gold badges96 silver badges129 bronze badges

$d = DateTime::createFromFormat(

‘d-m-Y H:i:s’,

’22-09-2008 00:00:00′,

new DateTimeZone(‘UTC’)

);

if ($d === false)

die(“Incorrect date string”);

else

echo $d->getTimestamp();

0

Nếu bạn muốn, hãy đặt nó vào thời hạn nguồn vào MySQL. Những điều trên hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi rất tốt (chỉ trong Php 5 trở lên):

$d = DateTime::createFromFormat(

‘d-m-Y H:i:s’,

’22-09-2008 00:00:00′,

new DateTimeZone(‘UTC’)

);

if ($d === false)

die(“Incorrect date string”);

else

echo $d->getTimestamp();

1

Đã vấn đáp ngày 13 tháng 12 thời hạn thời gian năm 2012 lúc 3:20Dec 13, 2012 3:20

Insigninsigninsign

4.75736 huy hiệu bạc32 huy hiệu đồng36 silver badges32 bronze badges

Đây là cách tôi làm điều này:

$d = DateTime::createFromFormat(

‘d-m-Y H:i:s’,

’22-09-2008 00:00:00′,

new DateTimeZone(‘UTC’)

);

if ($d === false)

die(“Incorrect date string”);

else

echo $d->getTimestamp();

2

Bằng cách này, bạn cho hiệu suất cao biết bạn đang sử dụng định dạng ngày nào và thậm chí còn còn chỉ định múi giờ.

BDL

20.2K17 Huy hiệu vàng51 Huy hiệu bạc51 Huy hiệu đồng17 gold badges51 silver badges51 bronze badges

Đã vấn đáp ngày 13 tháng 6 năm 2010 lúc 13:00Jun 13, 2010 13:00

Xin thận trọng về thời hạn/vùng nếu bạn đặt nó để lưu ngày trong cơ sở tài liệu, vì tôi gặp sự cố khi tôi so sánh ngày từ mysql đã quy đổi thành no___trans___pre___49 bằng

$dateTime = new DateTime(‘2008-09-22’);

echo $dateTime->format(‘U’);

// or

$date = new DateTime(‘2008-09-22’);

echo $date->getTimestamp();

3. Bạn phải sử dụng đúng chuẩn thời hạn/vùng trước lúc quy đổi ngày thành dấu thời hạn nếu không, strtotime () sẽ sử dụng múi giờ sever mặc định.

Vui lòng xem ví dụ này: ://3v4l.org/brlmv

$d = DateTime::createFromFormat(

‘d-m-Y H:i:s’,

’22-09-2008 00:00:00′,

new DateTimeZone(‘UTC’)

);

if ($d === false)

die(“Incorrect date string”);

else

echo $d->getTimestamp();

3

Manoj Sharma

1.4672 Huy hiệu vàng13 Huy hiệu bạc20 Huy hiệu Đồng2 gold badges13 silver badges20 bronze badges

Đã vấn đáp ngày 19 tháng 5 năm 2022 lúc 11:50May 19, 2022 11:50

AkamakamAkam

99315 Huy hiệu bạc23 Huy hiệu đồng15 silver badges23 bronze badges

Đối với php> = 5.3, 7 & 8, điều này hoàn toàn hoàn toàn có thể hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi-

$d = DateTime::createFromFormat(

‘d-m-Y H:i:s’,

’22-09-2008 00:00:00′,

new DateTimeZone(‘UTC’)

);

if ($d === false)

die(“Incorrect date string”);

else

echo $d->getTimestamp();

4

Đã vấn đáp ngày 24 tháng 3 lúc 17:03Mar 24 17:03

Raju Ahmedraju AhmedRaju Ahmed

3243 Huy hiệu bạc17 Huy hiệu đồng3 silver badges17 bronze badges

Nếu bạn đã có ngày ở định dạng đó, bạn chỉ việc gọi hiệu suất cao “Strtotime” trong PHP.strtotime” function in PHP.

$d = DateTime::createFromFormat(

‘d-m-Y H:i:s’,

’22-09-2008 00:00:00′,

new DateTimeZone(‘UTC’)

);

if ($d === false)

die(“Incorrect date string”);

else

echo $d->getTimestamp();

5

Hoặc trong một dòng duy nhất:

$d = DateTime::createFromFormat(

‘d-m-Y H:i:s’,

’22-09-2008 00:00:00′,

new DateTimeZone(‘UTC’)

);

if ($d === false)

die(“Incorrect date string”);

else

echo $d->getTimestamp();

6

Ngắn và đơn thuần và giản dị.

Đã vấn đáp ngày 12 tháng 8 lúc 16:24Aug 12 16:24

J.C.J.C.J.C.

Huy hiệu đồng 1141 Bạc4 Huy hiệu đồng1 silver badge4 bronze badges

Nếu bạn đang tìm cách quy đổi DateTime UTC (no___trans___pre___51) thành dấu thời hạn, thì đấy là cách bạn làm điều này:

$d = DateTime::createFromFormat(

‘d-m-Y H:i:s’,

’22-09-2008 00:00:00′,

new DateTimeZone(‘UTC’)

);

if ($d === false)

die(“Incorrect date string”);

else

echo $d->getTimestamp();

7

Đã vấn đáp ngày 27 tháng 2 năm 2022 lúc 15:52Feb 27, 2022 15:52

ObihillobihillObiHill

11.1K19 Huy hiệu vàng82 Huy hiệu bạc129 Huy hiệu đồng19 gold badges82 silver badges129 bronze badges

Làm thế nào tôi hoàn toàn hoàn toàn có thể hẹn giờ trong PHP?

Hàm strtotime () phân tích tài liệu văn bản tiếng Anh vào dấu thời hạn unix (số giây Tính từ lúc ngày một tháng 1 năm 1970 00:00:00 gmt). Lưu ý: Nếu năm được chỉ định ở định dạng hai chữ số, những giá trị trong mức chừng 0-69 được ánh xạ tới 2000-2069 và những giá trị trong mức chừng 70-100 được ánh xạ tới 1970-2000. parses an English textual datetime into a Unix timestamp (the number of seconds since January 1 1970 00:00:00 GMT). Note: If the year is specified in a two-digit format, values between 0-69 are mapped to 2000-2069 and values between 70-100 are mapped to 1970-2000.

Định dạng dấu thời hạn trong PHP là gì?

Dấu thời hạn là gì?Dấu thời hạn trong PHP là một giá trị số tính bằng giây giữa thời hạn và giá trị hiện tại vào trong thời gian ngày một tháng 1 năm 1970 00:00:00 Thời gian trung bình của Greenwich (GMT).Giá trị được trả về bởi hàm thời hạn tùy từng múi giờ mặc định.Múi giờ mặc định được đặt trong PHP.a numeric value in seconds between the current time and value as 1st January, 1970 00:00:00 Greenwich Mean Time (GMT). The value returned by the time function depends on the default time zone. The default time zone is set in the php.

Làm cách nào để thay đổi định dạng ngày trong PHP?

Thay đổi yyyy-mm-dd thành dd-mm-yyyy trong ví dụ dưới đây, chúng tôi có ngày 2022-09-15 ở định dạng yyyy-mm-dd và chúng tôi sẽ quy đổi nó thành 15-09-2022 trong DD-MM-YYYYđịnh dạng.$ orgdate = “2022-09-15”; $ newDate = date (“d-m-y”, strtotime ($ orgdate)); echo “định dạng ngày mới là:”.$orgDate = “2022-09-15”; $newDate = date(“d-m-Y”, strtotime($orgDate)); echo “New date format is: “.

Php Mktime là gì?

Hàm mktime () là một hàm sẵn có trong PHP được sử dụng để trả về dấu thời hạn UNIX cho một ngày.Dấu thời hạn trả về một số trong những trong những nguyên dài chứa số giây giữa kỷ nguyên Unix (ngày một tháng 1 năm 1970, 00:00:00 GMT) và thời hạn được chỉ định.an inbuilt function in PHP which is used to return the Unix timestamp for a date. The timestamp returns a long integer containing the number of seconds between the Unix Epoch (January 1, 1970, 00:00:00 GMT) and the time specified.Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn ngày php quy đổi thành dấu thời hạn

programming

php

Strtotime

Strtotime() trong PHP

Reply
9
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Hướng dẫn ngày php quy đổi thành dấu thời hạn miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hướng dẫn ngày php quy đổi thành dấu thời hạn tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Hướng dẫn ngày php quy đổi thành dấu thời hạn miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hướng dẫn ngày php quy đổi thành dấu thời hạn

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn ngày php quy đổi thành dấu thời hạn vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #ngày #php #chuyển #đổi #thành #dấu #thời #gian

Related posts:

4511

Video Hướng dẫn ngày php quy đổi thành dấu thời hạn Mới nhất ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hướng dẫn ngày php quy đổi thành dấu thời hạn Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Hướng dẫn ngày php quy đổi thành dấu thời hạn Mới nhất miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Download Hướng dẫn ngày php quy đổi thành dấu thời hạn Mới nhất miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Hướng dẫn ngày php quy đổi thành dấu thời hạn Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn ngày php quy đổi thành dấu thời hạn Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #ngày #php #chuyển #đổi #thành #dấu #thời #gian #Mới #nhất