Mẹo Hướng dẫn Ngâm một đinh sắt nặng 16 gam vào 500ml dung dịch CuSO4 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Ngâm một đinh sắt nặng 16 gam vào 500ml dung dịch CuSO4 được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-06 12:35:25 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu hỏi:

Nhúng một đinh sắt có khối lượng 8 gam vào 500 ml dung dịch CuSO4 2M. Sau thuở nào gian lấy đinh sắt ra cân lại thấy nặng 8,8 gam. Nồng độ mol/l của CuSO4 trong dung dịch sau phản ứng là:

Đáp án đúng: C

(n_CuSO_4 = 1 mol)
(beginmatrix Fe & + & Cu^2+ & rightarrow & Fe^2+ & + & Cu\ x & rightarrow & x & & rightarrow & & x endmatrix)

⇒ mtăng = 64x – 56x = 8,8 – 8

⇒ x = 0,1 mol

(Rightarrow n_CuSO_4 sau = 0,9 mol Rightarrow C_M_CuSO_4=1,8M)

Phương pháp giải:

Tính nCuSO4  ban đầu = ? (mol)

Tính mFe tăng = mFe sau – mFe bđ  = 1,6 gam

Fe   +   CuSO4 (xrightarrow)  FeSO4   +    Cu      (1)

1 mol                                             1 mol         => mFe tăng = 64-56= 8gam

x mol   x mol      => mFe tăng = 64x – 56x  = 8x = 1,6g

=> x

Lời giải rõ ràng:

nCuSO4  ban đầu = 0,5.2= 1 (mol)

mFe tăng = 17,6- 16= 1,6 gam

Fe   +   CuSO4  (xrightarrow) FeSO4   +    Cu      (1)

1 mol                                             1 mol         => mFe tăng = 64-56= 8gam

x mol   x mol      => mFe tăng = 64x -56x  = 8x = 1,6g

=> x= 0,2  ( mol)

=> nCuSO4 (p./u) = 0,2 (mol)

=> nCuSO4  dư   = 1-0,2 =0,8 mol

=>   CM CuSO  =  M

Đáp án B

Đáp án:

 $1,8M$

Giải thích tiến trình giải:

$n_Cu,SO_4 = 0,5.2 = 1,,mol$

Gọi x là số mol $Fe$ phản ứng.

PTHH:

$Fe + Cu,SO_4 to FeSO_4 + Cu$

$,,x to ,,,,,x to ,,,,,,,,,,,,,,,,x to ,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mol$

Khối lượng chất rắn sau phản ứng:

$begingathered   m_Cr = m_Fe – m_Fe,,pu + m_Cu hfill \    to 8,8 = 8 – 56x + 64x hfill \    to ,,,,,,,x = 0,1,,mol hfill \  endgathered $

Sau phản ứng, số mol $CuSO_4$ còn sót lại là: $1 – 0,1 = 0,9 mol$

$ to C_M,,Cu,SO_4 = frac0,90,5 = 1,8,,M$

Đáp án:

Câu 4: $C$

Câu 5: $C$

Giải thích tiến trình giải:

 Câu 4:

$n_Cu,SO_4 = 1,,mol$

Phương trình hóa học:

                     $Fe + CuSO_4 → FeSO_4+Cu$

1 mol Fe pư:  56 g→                                     64 g→  chất rắn tăng $64 – 56 = 8 g$

x  mol Fe pư:                                                        → chất rắn tăng $ 8,8 – 8 = 0,8 g$

$to x = frac0,88 = 0,01,,mol$

$to n_Cu,SO_4,du = 1 – 0,1 = 0,9,,mol $

$to C_M,,Cu,SO_4 = frac0,90,5 = 1,8M$

Chọn C.

Câu 5:

Phương trình hóa học:

$begingathered Zntext + text CuSO_4text to text ZnSO_4text + text Cu hfill \ ,,,,,,,,,,,,0,1, leftarrow ,,,,,,0,1 to ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,1,,,,mol hfill \ endgathered $

Khối lượng lá kẽm giảm:

$m = m_Zn – m_Cu = 0,1.65 – 0,1.64 = 0,1,,gam$

Chọn C.

Những vướng mắc liên quan

Ngâm một đinh sắt trong 200 ml dung dịch CuSO4 xM. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, lấy đinh sắt thoát khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm một,6 gam. Giả sử toàn bộ lượng Cu sinh ra đều bám vào đinh sắt. Giá trị của x là

A. 1,0.

B. 2,0.

C. 1,5.

D. 0,5.

Ngâm một đinh sắt sạch trong 200 ml dung dịch  C u S O 4 sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh sắt thoát khỏi dung dịch rửa nhẹ làm khô nhận thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8 gam. Nồng độ mol/lít của dung dịch  C u S O 4 đã dùng là: 

A. 0,3M.    

B. 0,5M. 

C. 0,4M.    

D. 0,25M. 

Ngâm một đinh sắt trong 200ml dung dịch CuSO4 x(M). Sau khi phản ứng hoàn toàn, lấy đinh sắt thoát khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 3,2 gam. Giả sử toàn bộ lượng Cu sinh ra đều bám hết vào đinh sắt. Giá trị của x là

A. 1,0

B. 1,5

C. 2,0

D. 0,5

Ngâm một đinh sắt trong 200ml dung dịch CuSO4 x(M). Sau khi phản ứng hoàn toàn, lấy đinh sắt thoát khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 3,2 gam. Giả sử toàn bộ lượng Cu sinh ra đều bám hết vào đinh sắt. Giá trị của x là

A. 1,0.

B. 1,5.

C. 2,0.

D. 0,5.

Ngâm một đinh sắt trong dung dịch  C u S O 4 , sau thuở nào gian lấy đinh sắt ra, sấy khô, đem cân thấy khối lượng tăng 1g. Khối lượng Fe tham gia phản ứng là 

A. 7g. 

B. 8g. 

C. 5,6g. 

D. 8,4g. 

Nhúng một đinh sắt có khối lượng 8 gam vào 500ml dung dịch CuSO4 2M. Sau thuở nào gian lấy đinh sắt ra cân lại thấy nặng?

Nhúng một đinh sắt có khối lượng 8 gam vào 500ml dung dịch CuSO4 2M. Sau thuở nào gian lấy đinh sắt ra cân lại thấy nặng 8,8 gam. Nồng độ mol/l của CuSO4 trong dung dịch sau phản ứng là

A. 0,27M

B. 1,36M

C. 1,8M

D. 2,3M

Nhúng một thanh sắt nặng 16 gam vào 500 ml dung dịch CuSO4 2M. Sau thuở nào gian lấy lá sắt ra cân lại thấy nặng 17,6 gam. Xem thể tích dung dịch không thay đổi thì nồng độ mol/lit của CuSO4 trong dung dịch sau phản ứng là bao nhiêu?

A.

B.

C.

D.

4225

Clip Ngâm một đinh sắt nặng 16 gam vào 500ml dung dịch CuSO4 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Ngâm một đinh sắt nặng 16 gam vào 500ml dung dịch CuSO4 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Ngâm một đinh sắt nặng 16 gam vào 500ml dung dịch CuSO4 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Tải Ngâm một đinh sắt nặng 16 gam vào 500ml dung dịch CuSO4 Free.

Giải đáp vướng mắc về Ngâm một đinh sắt nặng 16 gam vào 500ml dung dịch CuSO4

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ngâm một đinh sắt nặng 16 gam vào 500ml dung dịch CuSO4 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Ngâm #một #đinh #sắt #nặng #gam #vào #500ml #dung #dịch #CuSO4