Kinh Nghiệm về Nêu cách tìm ước chung thông qua ước chung lớn số 1 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Nêu cách tìm ước chung thông qua ước chung lớn số 1 được Update vào lúc : 2022-11-14 01:34:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Dạng 1:
Bài 1: Viết những tập hợp
a/ Ư(6), Ư(12), Ư(42) và ƯC(6, 12, 42)
b/ B(6), B(12), B(42) và BC(6, 12, 42)

Bài 2: Tìm ƯCLL của
a/ 12, 80 và 56
b/ 144, 120 và 135
c/ 150 và 50
d/ 1800 và 90
Hướng dẫn
a/ 12 = 22.3 80 = 24. 5 56 = 33.7
Vậy ƯCLN(12, 80, 56) = 22 = 4.
b/ 144 = 24. 32 120 = 23. 3. 5 135 = 33. 5
Vậy ƯCLN (144, 120, 135) = 3.
c/ ƯCLN(150,50) = 50 vì 150 chia hết cho 50.
d/ ƯCLN(1800,90) = 90 vì 1800 chia hết cho 90.
Bài 3: Tìm
a/ BCNN (24, 10)
b/ BCNN( 8, 12, 15)
Hướng dẫn
a/ 24 = 23. 3 ; 10 = 2. 5
BCNN (24, 10) = 23. 3. 5 = 120
b/ 8 = 23 ; 12 = 22. 3 ; 15 = 3.5
BCNN( 8, 12, 15) = 23. 3. 5 = 120
Dạng 2: Dùng thuật toán Ơclit để tìm ƯCLL (không cần phân tích chúng ra thừa số nguyên tố)
1/ GV trình làng Ơclit: Ơclit là nhà toán học thời cổ Hy Lạp, tác giả nhiều khu công trình xây dựng khoa học. Ông sống vào thế kỷ thứ III trước CN. Cuốn sách giáo kha hình học của ông từ hơn 2000 nưam về trước gồm có phần lớn những nội dung môn hình học phổ thông của toàn thế giới ngày này.
2/ Giới thiệu thuật toán Ơclit:
Để tìm ƯCLN(a, b) ta thực thi như sau:
– Chia a cho b có số dư là r
+ Nếu r = 0 thì ƯCLN(a, b) = b. Việc tìm ƯCLN tạm ngưng.
+ Nếu r > 0, ta chia tiếp b cho r, được số dư r1
– Nếu r1 = 0 thì r1 = ƯCLN(a, b). Dừng lại việc tìm ƯCLN
– Nếu r1 > 0 thì ta thực thi phép chia r cho r1 và lập lại quy trình như trên. ƯCLN(a, b) là số dư khác 0 nhỏ nhất trong dãy phép chia nói trên.

VD: Hãy tìm ƯCLN (1575, 343)
Ta có: 1575 = 343. 4 + 203
343 = 203. 1 + 140
203 = 140. 1 + 63
140 = 63. 2 + 14
63 = 14.4 + 7
14 = 7.2 + 0 (chia hết)
Vậy: Hãy tìm ƯCLN (1575, 343) = 7
Trong thực hành thực tiễn người ta đặt phép chia đó như sau:

Bài tập1: Tìm ƯCLN(702, 306) bằng phương pháp phân tích ra thừa số nguyên tố và bằng thuật toán Ơclit.
ĐS: 18
Bài tập 2: Dùng thuật toán Ơclit để tìm
a/ ƯCLN(318, 214)
b/ ƯCLN(6756, 2463)
ĐS: a/ 2 b/ 1 (nghĩa là 6756 và 2463 là hai số nguyên tố cùng nhau).
Dạng 2: Tìm ước chung thông qua ước chung lớn số 1
Dạng
Dạng 3: Các bài toán thực tiễn
Bài 1: Một lớp học có 24 HS nam và 18 HS nữ. Có bao nhiêu cách chia tổ sao cho số nam và số nữ được chia đều vào những tổ?
Hướng dẫn

Vậy có 3 cách chia tổ là 2 tổ hoặc 3 tổ hoặc 6 tổ.
Bài 2: Một cty bộ đội khi xếp hàng, mỗi hàng có 20 người, hoặc 25 người, hoặc 30 người đều thừa 15 người. Nếu xếp mỗi hàng 41 người thì vừa đủ (không còn hàng nào thiếu, không còn ai ở ngoài hàng). Hỏi cty có bao nhiêu người, biết rằng số người của cty chưa tới 1000?

Hướng dẫn
Gọi số người của cty bộ đội là x (xN)
x : 20 dư 15 x 15 20
x : 25 dư 15 x 15 25
x : 30 dư 15 x 15 30
Suy ra x 15 là BC(20, 25, 35)
Ta có 20 = 22. 5; 25 = 52 ; 30 = 2. 3. 5; BCNN(20, 25, 30) = 22. 52. 3 = 300
BC(20, 25, 35) = 300k (kN)
x 15 = 300k x = 300k + 15 mà x < 1000 nên

4478

Video Nêu cách tìm ước chung thông qua ước chung lớn số 1 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nêu cách tìm ước chung thông qua ước chung lớn số 1 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Nêu cách tìm ước chung thông qua ước chung lớn số 1 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Nêu cách tìm ước chung thông qua ước chung lớn số 1 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Nêu cách tìm ước chung thông qua ước chung lớn số 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nêu cách tìm ước chung thông qua ước chung lớn số 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nêu #cách #tìm #ước #chung #thông #qua #ước #chung #lớn #nhất