Mẹo Hướng dẫn tiềm năng đấu tranh về chính trị của công- nông trong trào lưu cách mạng 1930-1931 là gì? Chi tiết Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa tiềm năng đấu tranh về chính trị của công- nông trong trào lưu cách mạng 1930-1931 là gì? Chi tiết được Update vào lúc : 2022-12-08 09:46:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về tiềm năng đấu tranh về chính trị của công- nông trong trào lưu cách mạng 1930-1931 là gì? Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa tiềm năng đấu tranh về chính trị của công- nông trong trào lưu cách mạng 1930-1931 là gì? được Update vào lúc : 2022-12-08 09:46:12 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

II/ Phong trào cách mạng 1930- 1931 với đỉnh điểm Xô viết Nghệ- Tĩnh

1/ Phong trào cách mạng 1930-1931:

Câu 10. Mục tiêu đấu tranh về chính trị của công- nông trong trào lưu cách mạng 1930-1931

là gì?

A. Giảm sưu, giảm thuế B. Tăng lương, giảm giờ làm

C. Đả quần hòn đảo đế quốc, đả quần hòn đảo phong kiến, thả tù chính trị

D. Nhà máy về tay thợ thuyền, ruộng đất về tay dân cày

Câu 11. Trong các nguyên nhân sau này, nguyên nhân nào là cơ bản nhất quyết định sự bùng nổ

phong trào cách mạng 1930 1931?

A. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 1933.

B. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời kịp.. thời lãnh đạo cách mạng

C. Thực dân Pháp.. tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩaYên Bái.

D. Địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp.. đàn áp.., bóc lột đối với nông dân.

Câu 12. Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là khẩu

hiệu nào ?

A. “Chống đế quốc” và “Chống phát xít”. B. “Tự do dân chủ” và “Cơm áo hoà bình”.

C. “Độc lập.. dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”.

D. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”.

Câu 13. Cuộc đấu tranh nhân ngày một/5/1930 trong trào lưu cách mạng 1930- 1931 có ý nghĩa

ra làm thế nào?

A. Lật đổ được cơ quan ban ngành thường trực thực dân ở một số trong những trong những nơi

B. Đây là cuộc đấu tranh vũ trang thứ nhất của công nhân

C. Lần thứ nhất công nhân và nông dân đoàn kết liên minh với nhau

D. Lần thứ nhất công nhân biểu tình, thể hiện tình đoàn kết với nhân dân lao động toàn toàn thế giới

Câu 14. Mục tiêu đấu tranh của công nhân trong trào lưu cách mạng 1930-1931 là

A. lật đổ chủ trương phong kiến B. đòi tăng lương, giảm giờ làm

C. tham gia cỗ máy cơ quan ban ngành thường trực D. lật đổ cơ quan ban ngành thường trực thực dân Pháp

Câu 15. Ngày 1/5/1930 trình làng sự kiện gì ?

A. Lần thứ nhất giai cấp công nhân Việt Nam tổ chức triển khai triển khai mít-tinh với quy mô lớn.

B. Lần thứ nhất giai cấp công nhân Việt Nam biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế lao động

C. Công nhân và những tầng lớp nhân dân lao động tổ chức triển khai triển khai một cuộc mít-tinh khổng lồ ở Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô.

D. Lần thứ nhất cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong những cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân Việt

Nam.

Câu 16. Khẩu hiệu cách mạng được đưa ra trong cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 ở Hưng Nguyên

A. Giảm tô, giảm tức. B. Đế quốc Pháp cút đi.

C. Đả quần hòn đảo chủ nghĩa đế quốc. D. Chia lại ruộng đất cho công minh.

Câu 17. Ngày 12/9/1930 trình làng sự kiện là

A. cuộc bãi công của công nhân Phú Riềng.

B. cuộc bãi công của công nhân Vinh – Bến Thủy.

C. cuộc nổi dậy của nông dân Hưng Sơn-thành phố thành phố Hà Tĩnh.

D. cuộc biểu tình của nông dân Hưng Nguyên – Nghệ An.

Câu 18. Mục tiêu đấu tranh của trào lưu cách mạng 1930 1931 là

A. Chống đế quốc, phát xít và tay sai phản động.

B. Chống đế quốc Pháp giành độc lập cho dân tộc bản địa bản địa.

C. Chống phong kiến giành ruộng đất cho những người dân dân cày.

D. Chống đế quốc, phong kiến giành độc lập dân tộc bản địa bản địa và ruộng đất cho những người dân dân cày.

Câu 19: Tổ chức nào được xây dựng trong trào lưu cách mạng 1930 1931?

A. Hội Cày. B. Hội Phản đế Đồng minh.

C. Mặt trận Đồng minh Phản đế Đông Dương.

D. Mặt trận Dân tộc Thống nhất Phản đế Đông Dương.

Câu 20. Hình thức đấu tranh của nông dân ở Nghệ An và thành phố thành phố Hà Tĩnh là

A. mít tinh B. cải tổ đời sống B. khỡi nghĩa vũ trang D. biểu tình có vũ trang

2/ Xô Viết Nghệ- Tĩnh:

Câu 21. Nghệ Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh nhất vì

A. Là nơi tập.. trung đông đảo giai cấp.. công nhân.

B. Là nơi thành lập.. chính quyền Xô viết sớm nhất.

C. Là nơi có đội ngũ cán bộ Đảng đông nhất trong cả nước.

D. Là nơi có truyền thống anh dũng dân tộc chống giặc ngoại xâm.

Câu 22. Gọi là chính quyền Xô viết vì

A. Chính quyền đầu tiên được thành lập.. ở huyện Xô viết.

B. Hình thức mới của chính quyền theo kiểu Xô viết (nước Nga).

C. Hình thức chính quyền cách mạng do giai cấp.. công nhân lãnh đạo.

D. Hình thức nhà nước của những nước theo con đường xã hội chủ nghĩa

Câu 23. Sự khác lạ giữa trào lưu đấu tranh của nhông dân Nghệ – Tĩnh với trào lưu đấu

tranh toàn nước trong năm 1930 là

A. Nông dân đấu tranh chưa tồn tại khẩu hiệu rõ ràng.

B. Nông dân đấu tranh bằng lực lượng chính trị.

C. Những cuộc đấu tranh của nông dân có vũ trang tự vệ.

D. Những cuộc đấu tranh của nông dân chỉ nêu lên tiềm năng cải tổ đời sống.

Câu 24. Chính quyền Xô Viết Nghệ – Tĩnh xây dựng ra lực lượng vũ trang nào ?

A. Tự vệ đỏ. B. Cận vệ đỏ. C. Hồng quân D. Hồng vệ binh.

Câu 25. Chính quyền Xô Viết Nghệ An thành phố thành phố Hà Tĩnh đã thực thi chủ trương gì về kinh tế tài chính tài chính ?

A. Tịch thu tài sản của địa chủ, đế quốc chia cho nông dân, xó nợ cho dân nghèo.

C. Lấy ruộng đất của đế quốc chia cho dân cày, bỏ thuế rhân, thuế rượu, thuế muối.

B. Tịch thu ruộng đất của đế quốc, phong kiến, tay sai chia cho dân cày, giảm tô, xóa nợ.

D. Bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò, thuế muối, chia ruộng đất công chia cho dân cày nghèo

Share Link Cập nhật tiềm năng đấu tranh về chính trị của công- nông trong trào lưu cách mạng 1930-1931 là gì? miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip tiềm năng đấu tranh về chính trị của công- nông trong trào lưu cách mạng 1930-1931 là gì? tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải tiềm năng đấu tranh về chính trị của công- nông trong trào lưu cách mạng 1930-1931 là gì? miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về tiềm năng đấu tranh về chính trị của công- nông trong trào lưu cách mạng 1930-1931 là gì?

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết tiềm năng đấu tranh về chính trị của công- nông trong trào lưu cách mạng 1930-1931 là gì? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#mục #tiêu #đấu #tranh #về #chính #trị #của #công #nông #trong #phong #trào #cách #mạng #là #gì

4137

Video tiềm năng đấu tranh về chính trị của công- nông trong trào lưu cách mạng 1930-1931 là gì? Chi tiết ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip tiềm năng đấu tranh về chính trị của công- nông trong trào lưu cách mạng 1930-1931 là gì? Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down tiềm năng đấu tranh về chính trị của công- nông trong trào lưu cách mạng 1930-1931 là gì? Chi tiết miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down tiềm năng đấu tranh về chính trị của công- nông trong trào lưu cách mạng 1930-1931 là gì? Chi tiết miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về tiềm năng đấu tranh về chính trị của công- nông trong trào lưu cách mạng 1930-1931 là gì? Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết tiềm năng đấu tranh về chính trị của công- nông trong trào lưu cách mạng 1930-1931 là gì? Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#mục #tiêu #đấu #tranh #về #chính #trị #của #công #nông #trong #phong #trào #cách #mạng #là #gì #Chi #tiết