Kinh Nghiệm Hướng dẫn Mục tiêu nhìn nhận 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Mục tiêu nhìn nhận được Update vào lúc : 2022-02-13 20:05:24 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Theo Popham (1999), nhìn nhận KQHT của HS nhằm mục đích những mục tiêu sau:

– Đối với GV: Giúp họ Dự kiến những lợi thế, yếu của HS nhằm mục đích giúp HS
khắc phục những yếu kém. Kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập còn tương hỗ GV giám sát quy trình tiến bộ của HS
và xem xét sự tiến bộ đó có tương xứng với tiềm năng đưa ra hay là không. Ngoài ra,
nó còn tương hỗ GV có cơ sở cho điểm, xếp loại HS.

– Đối với HS: Kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tậplàm cho HS làm rõ tiềm năng rõ ràng của việc học
tập. Giúp HS phát huy lợi thế và khắc phục nhữngđiểm yếu, phát huy tính tích
cực trong học tập.

– Đối với nhà quản trị và vận hành: Giúp họ xác lập tính hiệu suất cao của chương trình
học tập; phục vụ thông tin phản hồi cho nhà quản trị và vận hành và những người dân thiết kế
chương trình. Khẳng định với xã hội về chất lượng hiệu suất cao giáo
dục. Hỗ trợ việc nhìn nhận GV thông qua kết
quả giảng dạy.

4239

Video Mục tiêu nhìn nhận ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Mục tiêu nhìn nhận tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Mục tiêu nhìn nhận miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Mục tiêu nhìn nhận miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Mục tiêu nhìn nhận

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Mục tiêu nhìn nhận vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Mục #tiêu #đánh #giá