Mẹo về Một trong hiệu suất cao của cơ quan Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Công an nhân dân là gì trắc nghiệm Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Một trong hiệu suất cao của cơ quan Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Công an nhân dân là gì trắc nghiệm được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-11 07:03:17 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN  

CỦA TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG – BỘ CÔNG THƯƠNG

(Theo Quyết định số Số: 34/2022/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Tổng Cục Quản lý thị trường)

* Vị trí và hiệu suất cao

1. Tổng cục Quản lý thị trường là tổ chức triển khai trực thuộc Bộ Công Thương, thực thi hiệu suất cao tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản trị và vận hành nhà nước và tổ chức triển khai thực thi pháp lý về phòng, chống, xử lý những hành vi marketing thương mại hàng hoá nhập lậu; sản xuất, marketing thương mại hàng nhái, hàng cấm, hàng hoá không rõ nguồn gốc nguồn gốc; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp lý về chất lượng, đo lường, giá, bảo vệ an toàn và uy tín thực phẩm; hành vi vi phạm pháp lý về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và những hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp lý.

2. Tổng cục Quản lý thị trường có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, thông tin tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và trụ thường trực thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng Bộ Công Thương để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hành động:

a) Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án công trình bất Động sản pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ; dự thảo quyết định hành động, thông tư của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của lực lượng Quản lý thị trường; về chính sách, chủ trương riêng với công chức Quản lý thị trường;

b) Chiến lược, chương trình tiềm năng vương quốc, chương trình hành vi, kế hoạch tăng trưởng dài hạn, đề án, dự án công trình bất Động sản quan trọng, dự thảo báo cáo về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của lực lượng Quản lý thị trường.

2. Trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định hành động:

a) Dự thảo thông tư, quyết định hành động, thông tư và những văn bản khác về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của lực lượng Quản lý thị trường; về công tác thao tác kiểm tra, đấu tranh chống những hành vi vi phạm pháp lý về marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, Thương Mại trên thị trường và những nghành khác theo quy định của pháp lý, về chính sách, chủ trương riêng với công chức Quản lý thị trường thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng;

b) Kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí thường niên hoặc theo quy trình của Tổng cục;

c) Kiến nghị giải pháp quản trị và vận hành nhà nước liên quan đến tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của lực lượng Quản lý thị trường.

3. Ban hành văn bản hướng dẫn trình độ, trách nhiệm, văn bản theo quy định của pháp lý thuộc phạm vi quản trị và vận hành của Tổng cục.

4. Tổ chức thực thi những văn bản quy phạm pháp lý, kế hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án công trình bất Động sản, đề án về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của lực lượng Quản lý thị trường; về chính sách, chủ trương riêng với công chức Quản lý thị trường sau khi được cấp có thẩm quyền phát hành hoặc phê duyệt.

5. Tổ chức thực thi những trách nhiệm về kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp lý:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn và thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống những hành vi vi phạm pháp lý trong phạm vi hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn của lực lượng Quản lý thị trường;

b) Áp dụng những giải pháp trách nhiệm phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và xử lý vi phạm hành chính;

c) Thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy mẫu thành phầm thành phầm & hàng hóa, tang vật, phương tiện đi lại có tín hiệu vi phạm, trưng cầu giám định, kiểm nghiệm vật mẫu là thành phầm & hàng hóa, tài liệu, sách vở, vật chứng liên quan đến vi phạm pháp lý của tổ chức triển khai, thành viên;

d) Xử lý vi phạm hành chính;

đ) Chủ trì, phối phù thích hợp với những cty, tổ chức triển khai và thành viên trong hoạt động và sinh hoạt giải trí kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính.

6. Kiểm tra nội bộ, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp lý liên quan đến lực lượng Quản lý thị trường theo quy định của pháp lý; phòng, chống tham nhũng, xấu đi và thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí, chống tiêu tốn lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí góp vốn đầu tư được giao theo quy định của pháp lý.

7. Tổ chức tuyên truyền, phổ cập, giáo dục pháp lý về những nghành thuộc phạm vi quản trị và vận hành của Tổng cục.

8. Tổ chức tích lũy thông tin, phân tích, nhìn nhận, dự báo tình hình để tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền vận dụng những giải pháp phòng ngừa, đấu tranh riêng với những hành vi vi phạm pháp lý.

9. Xây dựng, vận hành và tăng trưởng khối mạng lưới hệ thống thông tin, cơ sở tài liệu về quản trị và vận hành địa phận, kết quả kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính, cơ sở tài liệu quản trị và vận hành nhân sự, tài sản và cơ sở tài liệu khác phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí của lực lượng Quản lý thị trường theo phân công của Bộ trưởng và quy định pháp lý; tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường với cấp có thẩm quyền.

10. Tổ chức nghiên cứu và phân tích, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, phương pháp quản trị và vận hành tiên tiến và phát triển trong hoạt động và sinh hoạt giải trí của lực lượng Quản lý thị trường.

11. Quản lý tổ chức triển khai cỗ máy, biên chế; cấp Thẻ kiểm tra thị trường cho công chức làm trách nhiệm kiểm tra thị trường theo quy định pháp lý; tổ chức triển khai thực thi và kiểm tra lực lượng Quản lý thị trường thực thi quy định về tổ chức triển khai, tiêu chuẩn công chức, chính sách trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu, biển hiệu, ấn chỉ và Thẻ kiểm tra thị trường.

12. Thực hiện chính sách tiền lương và những chính sách, chủ trương đãi ngộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng trình độ, trách nhiệm riêng với công chức, người lao động thuộc phạm vi quản trị và vận hành của Tổng cục theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Công Thương và quy định của pháp lý.

13. Quản lý tài chính, tài sản và những nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Công Thương và theo quy định của pháp lý.

14. Thực hiện hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp tác quốc tế theo sự phân công của Bộ trưởng.

15. Thống kê nhà nước về hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành thị trường.

16. Thực hiện những trách nhiệm khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương giao và theo quy định của pháp lý.

* Cơ cấu tổ chức triển khai

1. Các tổ chức triển khai Quản lý thị trường ở TW gồm:

a) Văn phòng Tổng cục;

b) Vụ Tổ chức cán bộ;

c) Vụ Tổng hợp – Kế hoạch – Tài chính;

d) Vụ Chính sách – Pháp chế;

đ) Vụ Thanh tra – Kiểm tra;

e) Cục Nghiệp vụ quản trị và vận hành thị trường.

Văn phòng Tổng cục có 03 phòng và Trung tâm tin tức truyền thông quản trị và vận hành thị trường; Cục Nghiệp vụ quản trị và vận hành thị trường có 04 phòng.

2. Các tổ chức triển khai Quản lý thị trường ở địa phương gồm:

a) Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường gồm: Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Cục Quản lý thị trường liên tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc TW có 03 phòng; Cục Quản lý thị trường thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô và Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh có không thật 04 phòng; Cục Quản lý thị trường liên tỉnh, thành phố trực thuộc TW có không thật 05 phòng;

b) Đội Quản lý thị trường cấp huyện trực thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh gồm: Đội Quản lý thị trường huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc TW; Đội Quản lý thị trường liên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc TW; Đội Quản lý thị trường chuyên ngành; Đội Quản lý thị trường cơ động.

Đội Quản lý thị trường cấp huyện không tổ chức triển khai phòng;

c) Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh và Đội Quản lý thị trường cấp huyện có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở thông tin tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp lý.

* Lãnh đạo Tổng cục

1. Tổng cục Quản lý thị trường có Tổng cục trưởng và không thật 04 Phó Tổng cục trưởng.

2. Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ định, miễn nhiệm và không bổ nhiệm theo quy định của pháp lý.

3. Tổng cục trưởng là người đứng đầu Tổng cục, phụ trách trước Bộ trưởng Bộ Công Thương và trước pháp lý về toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí của Tổng cục Quản lý thị trường. Các Phó Tổng cục trưởng phụ trách trước Tổng cục trưởng và trước pháp lý về nghành công tác thao tác được phân công phụ trách.

4. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường trình Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của những cty thuộc Tổng cục; chỉ định, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, không bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu những tổ chức triển khai thuộc Tổng cục theo quy định của pháp lý và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

*  Hiệu lực thi hành và lao lý chuyển tiếp

1. Quyết định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 12 tháng 10 năm 2022 và thay thế Quyết định số 19/2009/QĐ-TTg ngày thứ 6 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

2. Bộ trưởng Bộ Công Thương phụ trách:

a) Tiếp nhận, sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy quản trị và vận hành thị trường địa phương theo tiềm năng, lộ trình thực thi tại Đề án xây dựng Tổng cục Quản lý thị trường phê duyệt kèm theo Quyết định này;

b) Xây dựng Đề án xây dựng 19 Cục Quản lý thị trường liên tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hành động trước tháng 12 năm 2022;

c) Rà soát, giảm số lượng những Đội Quản lý thị trường cấp huyện xuống còn 376 Đội theo lộ trình đến năm 2022.

3. Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc TW phụ trách phối phù thích hợp với Bộ Công Thương thực thi chuyển giao nguyên trạng biên chế, trụ sở, cơ sở vật chất của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc TW về Bộ Công Thương.

4. Các cơ quan quản trị và vận hành thị trường ở địa phương thuộc Tổng cục Quản lý thị trường tiếp tục sử dụng kinh phí góp vốn đầu tư đã được cấp hết năm ngân sách 2022 và quyết toán với ngân sách địa phương; xây dựng dự trù tổng hợp vào ngân sách của Bộ Công Thương từ thời điểm năm ngân sách 2022.

* Tổ chức thực thi

Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường và những cty, tổ chức triển khai, thành viên có liên quan phụ trách thi hành Quyết định này./.

4200

Video Một trong hiệu suất cao của cơ quan Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Công an nhân dân là gì trắc nghiệm ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Một trong hiệu suất cao của cơ quan Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Công an nhân dân là gì trắc nghiệm tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Một trong hiệu suất cao của cơ quan Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Công an nhân dân là gì trắc nghiệm miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Một trong hiệu suất cao của cơ quan Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Công an nhân dân là gì trắc nghiệm Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Một trong hiệu suất cao của cơ quan Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Công an nhân dân là gì trắc nghiệm

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một trong hiệu suất cao của cơ quan Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Công an nhân dân là gì trắc nghiệm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #trong #chức #năng #của #cơ #quan #Tổng #cục #Kỹ #thuật #Bộ #Công #nhân #dân #là #gì #trắc #nghiệm