Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Một tổ học tập gồm 7 bản có bao nhiêu cách lựa chọn ra một nhóm gồm 3 bản tự 7 bản trên ở lại trực nhất Đầy đủ 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một tổ học tập gồm 7 bản có bao nhiêu cách lựa chọn ra một nhóm gồm 3 bản tự 7 bản trên ở lại trực nhất Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-30 01:21:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một tổ học tập gồm 7 bản có bao nhiêu cách lựa lựa chọn ra một nhóm gồm 3 bản tự 7 bản trên ở lại trực nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-30 01:21:10 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tìm hiểu cách trấn áp thông tin được tích lũy, tàng trữ và chia sẻ khi sử dụng trình duyệt Google Chrome trên máy tính hoặc thiết bị di động, khi sử dụng Chrome OS, cũng như khi bạn bật tính năng Duyệt web bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín trong Chrome. Mặc dù chủ trương này mô tả những tính năng dành riêng cho Chrome, nhưng bất kể thông tin thành viên nào bạn phục vụ cho Google hoặc tàng trữ trong Tài khoản Google của tớ đều sẽ tiến hành sử dụng và bảo vệ theo Chính sách quyền riêng tư của Google, hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi tùy từng thời hạn. Chính sách lưu giữ của Google mô tả phương pháp và nguyên do Google giữ lại tài liệu.

Thông báo của Google Chrome về quyền riêng tư
Sửa đổi lần mới mới gần đây nhất: Ngày 23 tháng 9 năm 2022
Mục lục:
Các chủ trương của trình duyệt
Chế độ trình duyệt cơ bản
Chế độ đăng nhập và đồng điệu hóa Chrome
Chế độ ẩn danh và chủ trương khách
Quản lý người tiêu dùng trong Chrome
Quản lý người tiêu dùng để sử dụng Chrome thành viên
Quản lý người tiêu dùng trên Chrome dành riêng cho doanh nghiệp
Các phương thức Duyệt web bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín
Cách thức hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của Duyệt web bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín
Các phương thức bảo vệ quyền riêng tư của ứng dụng, tiện ích, chủ đề, dịch vụ và những tiện ích tương hỗ update khác
Quản lý tiện ích tương hỗ update
tin tức về quyền riêng tư trong nhật ký sever
tin tức khác
Tài khoản Google

Nếu bạn đã bật những ứng dụng của Google Play trên Chromebook, thì hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sử dụng và bảo vệ thông tin do Google Play hoặc hệ điều hành quản lý quản trị và vận hành Android tích lũy sẽ chịu sự trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh của Điều khoản dịch vụ của Google Play và Chính sách quyền riêng tư của Google. tin tức rõ ràng dành riêng cho Chrome được phục vụ trong Thông báo này khi có liên quan.

tin tức rõ ràng của Thông báo về quyền riêng tư

Trong Thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi sử dụng thuật ngữ “Chrome” để nói tới toàn bộ những thành phầm trong nhóm thành phầm Chrome được liệt kê ở trên. Nếu có sự khác lạ trong chủ trương của chúng tôi Một trong những thành phầm, chúng tôi sẽ chỉ ra sự khác lạ đó. Đôi khi, chúng tôi thay đổi Thông báo về quyền riêng tư này.

Các phiên bản “Beta”, “Dev” hoặc “Canary” của Chrome được được cho phép bạn kiểm tra những tính năng mới vẫn đang rất được tăng trưởng trong Chrome. Thông báo về quyền riêng tư này vận dụng cho toàn bộ những phiên bản của Chrome nhưng hoàn toàn hoàn toàn có thể không update riêng với những tính năng vẫn đang trong quy trình tăng trưởng.

Để biết hướng dẫn từng bước để quản trị và vận hành tùy chọn quyền riêng tư, hãy tìm hiểu thêm thông tin tổng quan này về những tùy chọn trấn áp quyền riêng tư của Chrome.

Mục lục:

  Các chủ trương của trình duyệt
  Quản lý người tiêu dùng trong Chrome
  Các phương thức Duyệt web bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín
  Các phương thức bảo vệ quyền riêng tư khi sử dụng ứng dụng, tiện ích, chủ đề, dịch vụ và những tiện ích tương hỗ update khác
  tin tức khác

Các chủ trương của trình duyệt

Bạn tránh việc phải phục vụ bất kỳ thông tin thành viên nào để sử dụng Chrome nhưng Chrome có những chủ trương rất rất khác nhau mà bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng để thay đổi hoặc cải tổ trải nghiệm duyệt web của tớ. Các phương thức bảo vệ quyền riêng tư là rất rất khác nhau, tùy thuộc vào chủ trương mà bạn đang sử dụng.

Chế độ trình duyệt cơ bản

Chế độ trình duyệt cơ bản tàng trữ thông tin cục bộ trên khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống của bạn. tin tức này hoàn toàn hoàn toàn có thể gồm có:

  tin tức lịch sử duyệt web. Ví dụ: Chrome tàng trữ URL của trang mà bạn truy vấn, bộ nhớ đệm của văn bản, hình ảnh và những tài nguyên khác trên những trang đó. Nếu bạn bật tính năng Dự kiến thao tác mạng, thì Chrome tàng trữ list một số trong những trong những địa chỉ IP được link từ những trang đó.

  tin tức thành viên và mật khẩu, nhằm mục đích mục tiêu giúp bạn điền vào biểu mẫu hoặc đăng nhập vào những website bạn truy vấn.

  Danh sách những quyền mà bạn đã cấp cho website.

  Cookie hoặc tài liệu từ những website bạn truy vấn.

  Dữ liệu do tiện ích tương hỗ update lưu.

  Bản ghi về nội dung bạn đã tải xuống từ những website.

Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể quản trị và vận hành thông tin này theo nhiều phương pháp:

  Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể xóa thông tin lịch sử duyệt web của tớ.

  Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể quản trị và vận hành hoặc xóa tài liệu duyệt web được tàng trữ từ hộp thoại Cookie và tài liệu website.

  Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể ngăn Chrome đồng ý cookie. Tìm hiểu thêm.

  Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể xem lại mật khẩu đã tàng trữ trong mục setup của Chrome. Tìm hiểu thêm.

  Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể xem và quản trị và vận hành thông tin Tự động điền đã tàng trữ của tớ. Tìm hiểu thêm.

tin tức thành viên mà Chrome tàng trữ sẽ không còn hề được gửi đến Google trừ phi bạn chọn tàng trữ tài liệu đó trong Tài khoản Google bằng phương pháp bật tính năng đồng điệu hóa, hoặc bằng phương pháp chọn thông tin đăng nhập hoặc thẻ thanh toán và thông tin thanh toán rõ ràng sẽ tàng trữ trong Tài khoản Google của bạn nếu có liên quan đến mật khẩu, thẻ thanh toán và thông tin thanh toán. Tìm hiểu thêm.

Cách Chrome xử lý thông tin của bạn

tin tức dành riêng cho nhà điều hành quản lý quản trị và vận hành website. Các website mà bạn truy vấn bằng Chrome sẽ tự động hóa hóa nhận thông tin nhật ký tiêu chuẩn, gồm có cả địa chỉ IP của khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống và tài liệu từ cookie. Nói chung, việc bạn sử dụng Chrome để truy vấn vào những dịch vụ của Google, ví như Gmail, sẽ không còn hề làm cho Google nhận thêm bất kỳ thông tin nhận dạng thành viên nào về bạn. Trên những website của Google và những website tham gia khác, nếu Chrome phát hiện thấy tín hiệu bạn hiện giờ hiện giờ đang bị người nào đó trên mạng cố ý tiến công (“tiến công xen giữa”), thì Chrome hoàn toàn hoàn toàn có thể gửi thông tin về đường link đó tới Google hoặc website bạn đã truy vấn vào để giúp xác lập phạm vi của cuộc tiến công cũng như phương pháp tiến công. Google sẽ phục vụ cho những chủ sở hữu website tham gia báo cáo về những cuộc tiến công xẩy ra trên website của tớ.

Hiển thị trước. Để tải những website nhanh hơn, Chrome có một tùy chọn setup hoàn toàn hoàn toàn có thể tra cứu địa chỉ IP của những đường dẫn link trên website và những đường link mạng đang mở. Các website và ứng dụng Android cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể yêu cầu trình duyệt này tải trước những trang mà bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể truy vấn tiếp theo. Yêu cầu tải trước từ ứng dụng Android được trấn áp bằng tùy chọn setup tương tự như những gợi ý do Chrome tạo. Tuy nhiên, những hướng dẫn tải trước từ những website luôn luôn luôn được thực thi bất kể bạn có bật tính năng gợi ý mạng của Chrome hay là không. Nếu Chrome hay một website hoặc ứng dụng yêu cầu hiển thị trước, website tải trước được phép đặt và đọc những cookie riêng của trang như thể bạn đã truy vấn website này rồi, kể cả nếu rốt cục bạn không truy vấn vào trang đã hiển thị trước. Tìm hiểu thêm.

Vị trí. Để nhận thêm thông liên quan đến địa lý, Chrome phục vụ cho bạn lựa chọn chia sẻ vị trí của bạn với những website. Chrome sẽ không còn hề được được cho phép những website truy vấn vị trí của bạn mà không được bạn được được cho phép. Chrome dùng Dịch Vụ TM vị trí của Google để ước tính vị trí của bạn. tin tức mà Chrome gửi tới Dịch Vụ TM vị trí của Google hoàn toàn hoàn toàn có thể gồm có:

  Bộ định tuyến Wi-Fi gần với bạn nhất
  Mã trạm của trạm phát sóng gần với bạn nhất
  Cường độ tín hiệu Wi-Fi hoặc di động của bạn
  Địa chỉ IP hiện được gán cho thiết bị của bạn

Google không hề quyền trấn áp website của bên thứ ba hoặc những phương thức bảo vệ quyền riêng tư của tớ, vì vậy, hãy thận trọng khi chia sẻ vị trí của bạn với website.

Bản update. Chrome định kỳ gửi thông tin tới Google để kiểm tra bản update, nhận trạng thái link, xác thực thời hạn hiện tại, và ước tính số người tiêu dùng đang hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi.

Tính năng tìm kiếm. Nếu bạn đã đăng nhập vào một trong những trong những website của Google và dùng Google làm công cụ tìm kiếm mặc định, thì những lượt tìm kiếm mà bạn thực thi bằng thanh địa chỉ hoặc hộp tìm kiếm trên trang tab mới trong Chrome sẽ tiến hành tàng trữ trong Tài khoản Google của bạn.

@Dịch Vụ TM phục vụ cụm từ gợi ý tìm kiếm.@ Để giúp bạn tìm thông tin nhanh hơn, Chrome sẽ sử dụng dịch vụ phục vụ cụm từ gợi ý có trên công cụ tìm kiếm mặc định của bạn để đề xuất kiến nghị kiến nghị những cụm từ trọn vẹn cho nội dung bạn đang nhập. Khi bạn tìm kiếm bằng thanh địa chỉ hoặc hộp tìm kiếm trên trang tab mới trong Chrome, những ký tự bạn nhập (trong cả những lúc bạn chưa nhấn phím “enter”) sẽ tiến hành gửi đến công cụ tìm kiếm mặc định này. Nếu Google là công cụ tìm kiếm mặc định, thì những cụm từ gợi ý sẽ nhờ vào lịch sử tìm kiếm của bạn, những chủ đề liên quan đến nội dung bạn đang nhập vào thanh địa chỉ hoặc hộp tìm kiếm trên trang tab mới, cũng như những gì người khác đang tìm kiếm. Tìm hiểu thêm. Các cụm từ gợi ý cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể nhờ vào lịch sử duyệt web của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ điều phối. Khi bạn không thể link với một website, Chrome hoàn toàn hoàn toàn có thể đề xuất kiến nghị kiến nghị cho bạn những trang thay thế tương tự như trang bạn đang nỗ lực truy vấn. Để phục vụ những nội dung đề xuất kiến nghị kiến nghị đó cho bạn, Chrome sẽ gửi URL của trang bạn đang cố truy vấn cho Google.

Tự động điền, quản trị và vận hành mật khẩu và thanh toán. Nhằm tăng cấp tăng cấp cải tiến dịch vụ Tự động điền và quản trị và vận hành mật khẩu của Chrome, Chrome gửi cho Google thông tin ẩn danh, có số lượng số lượng giới hạn về những biểu mẫu web mà bạn gặp hoặc gửi khi dịch vụ Tự động điền hoặc quản trị và vận hành mật khẩu được bật, gồm có cả URL được băm của website và thông tin rõ ràng về cấu trúc của biểu mẫu đó. Tìm hiểu thêm.

Khi bạn đăng nhập vào Chrome bằng Tài khoản Google của tớ, Chrome hoàn toàn hoàn toàn có thể đề xuất kiến nghị kiến nghị lưu mật khẩu, phương thức thanh toán và thông tin liên quan vào Tài khoản Google đó. Ngoài ra, Chrome cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể phục vụ cho bạn tùy chọn điền mật khẩu và phương thức thanh toán trong Tài khoản Google vào biểu mẫu web. Nếu bạn đã lưu mật khẩu hoặc phương thức thanh toán trong Chrome, thì Chrome hoàn toàn hoàn toàn có thể nhắc bạn lưu những thông tin này vào Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn sử dụng một phương thức thanh toán trong Tài khoản Google của tớ hoặc chọn lưu phương thức thanh toán vào Tài khoản Google đó để dùng sau này, thì Chrome sẽ tích lũy thông tin về máy tính của bạn và chia sẻ với Google Pay để bảo vệ bạn khỏi hành vi gian lận, đồng thời phục vụ dịch vụ này. Nếu được người bán tương hỗ, Chrome cũng tiếp tục được được cho phép bạn thanh toán bằng Google Pay.

Ngôn ngữ. Để tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn nhờ vào những ngôn từ bạn muốn đọc, Chrome sẽ ghi nhớ những ngôn từ bạn sử dụng thường xuyên nhất lúc truy vấn vào những website. Tùy chọn ngôn từ này sẽ tiến hành gửi đến Google để tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trong Chrome. Nếu bạn đã bật tính năng đồng điệu hóa trên Chrome, thông số kỹ thuật ngôn từ này sẽ tiến hành link với Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn thêm lịch sử Chrome vào Hoạt động web và ứng dụng Google, thông số kỹ thuật ngôn từ này hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng để thành viên hóa trải nghiệm của bạn trong những thành phầm khác của Google. Xem những tùy chọn trấn áp hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi.

Ứng dụng web trên Android. Trên những thiết bị Android, nếu bạn chọn “thêm vào màn hình hiển thị hiển thị chính” riêng với website đã được tối ưu hóa để sở hữu hiệu suất nhanh, uy tín trên thiết bị di động, thì Chrome sẽ sử dụng sever Google để tạo gói Android gốc cho website đó trên thiết bị của bạn. Gói Android này được được cho phép bạn tương tác với ứng dụng web đó in như với một ứng dụng Android. Ví dụ: ứng dụng web này sẽ xuất hiện trong list những ứng dụng đã setup của bạn. Tìm hiểu thêm.

Số liệu thống kê về việc sử dụng và báo cáo sự cố. Theo mặc định, số liệu thống kê về việc sử dụng và báo cáo sự cố được gửi cho Google để giúp chúng tôi cải tổ những thành phầm. Số liệu thống kê về việc sử dụng chứa những thông tin như tùy chọn, số lượt nhấp vào nút, số liệu thống kê hiệu suất và mức sử dụng bộ nhớ. Nói chung, số liệu thống kê về việc sử dụng không gồm có URL website hoặc thông tin thành viên. Tuy nhiên, nếu bạn đã bật tùy chọn “Cải thiện tính năng tìm kiếm và duyệt web/Gửi URL của những trang bạn truy vấn cho Google”, thì số liệu thống kê về việc sử dụng Chrome sẽ gồm có thông tin về những website mà bạn truy vấn cũng như mức sử dụng những website đó. Nếu bạn đã bật tính năng đồng điệu hóa trên Chrome, thì Chrome hoàn toàn hoàn toàn có thể phối hợp mọi thông tin về độ tuổi và giới tính đã công bố trong Tài khoản Google của bạn với số liệu thống kê của chúng tôi để giúp chúng tôi tạo ra những thành phầm thích hợp hơn cho mọi điểm lưu ý nhân khẩu học. Ví dụ: chúng tôi hoàn toàn hoàn toàn có thể tích lũy số liệu thống kê để xác lập những website tải chậm. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải tổ thành phầm và dịch vụ của tớ, đồng thời để phục vụ cho nhà tăng trưởng web cái nhìn thâm thúy vào cách cải tổ những trang của tớ. Báo cáo sự cố chứa thông tin về khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống tại thời hạn xẩy ra sự cố và hoàn toàn hoàn toàn có thể gồm có URL của website hoặc thông tin thành viên, tùy thuộc vào những gì đang trình làng tại thời hạn kích hoạt báo cáo sự cố. Chúng tôi hoàn toàn hoàn toàn có thể chia sẻ thông tin không sở hữu và nhận dạng thành viên tổng hợp một cách minh bạch và với những đối tác chiến lược kế hoạch của tớ, ví như nhà xuất bản, nhà quảng cáo hoặc nhà tăng trưởng web. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi tùy chọn gửi số liệu thống kê về việc sử dụng và báo cáo sự cố cho Google vào bất thần. Tìm hiểu thêm. Nếu bạn đã bật những ứng dụng của Google Play trên Chromebook và bật số liệu thống kê về việc sử dụng Chrome, thì tài liệu chẩn đoán và sử dụng Android cũng tiếp tục được gửi cho Google.

Giấy phép phương tiện đi lại đi lại. Một số website mã hóa phương tiện đi lại đi lại để bảo vệ chống lại hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi truy vấn và sao chép trái phép. Đối với những website HTML5, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trao đổi quan trọng này được thực thi bằng phương pháp sử dụng API Tiện ích phương tiện đi lại đi lại đã mã hóa. Trong quy trình được được cho phép truy vấn vào phương tiện đi lại đi lại này, những giá trị nhận dạng phiên và giấy phép hoàn toàn hoàn toàn có thể được tàng trữ trong máy. Người dùng hoàn toàn hoàn toàn có thể xóa những giá trị nhận dạng này trong Chrome bằng phương pháp dùng tùy chọn Xóa tài liệu duyệt web khi đã chọn “Cookie và những tài liệu website khác”. Đối với những website sử dụng Adobe Flash Access, Chrome sẽ phục vụ một giá trị nhận dạng duy nhất cho những website và đối tác chiến lược kế hoạch nội dung. Giá trị nhận dạng này được tàng trữ trên khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống của bạn. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể từ chối quyền truy vấn này trong phần setup ở mục Cài đặt nội dung, Nội dung được bảo vệ và đặt lại giá trị nhận dạng bằng phương pháp sử dụng tùy chọn Xóa tài liệu duyệt web khi đã chọn “Cookie và những tài liệu website khác”. Nếu bạn truy vấn nội dung được bảo vệ trong Chrome trên Android, hoặc truy vấn nội dung có rất chất lượng hơn hay nội dung ngoại tuyến trên Chrome OS, thì nhà phục vụ nội dung hoàn toàn hoàn toàn có thể yêu cầu Chrome phục vụ chứng từ để xác minh xem thiết bị có đủ Đk không. Thiết bị của bạn sẽ chia sẻ giá trị nhận dạng riêng của trang với website đó để ghi nhận rằng khóa mật mã được bảo vệ bằng phần cứng của Chrome. Tìm hiểu thêm.

Các dịch vụ khác của Google. Thông báo này mô tả những dịch vụ của Google được bật trong Chrome theo mặc định. Ngoài ra, Chrome hoàn toàn hoàn toàn có thể phục vụ những dịch vụ web khác của Google. Ví dụ: nếu bạn gặp một trang có ngôn từ khác, Chrome sẽ đề xuất kiến nghị kiến nghị gửi nội dung đó tới Google để dịch. Bạn sẽ tiến hành thông báo về những tùy chọn trấn áp những dịch vụ này khi sử dụng dịch vụ lần đầu. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm thêm thông tin trong Báo cáo chính thức về quyền riêng tư của Chrome.

Giá trị nhận dạng trong Chrome

Chrome gồm có một số trong những trong những giá trị nhận dạng duy nhất và không phải duy nhất thiết yếu để tương hỗ những tính năng và dịch vụ. Ví dụ: nếu bạn sử dụng tính năng gửi thông báo đẩy, thì giá trị nhận dạng sẽ tiến hành tạo để gửi thông báo cho bạn. Khi hoàn toàn hoàn toàn có thể, chúng tôi sử dụng giá trị nhận dạng không phải duy nhất và xóa giá trị nhận dạng lúc không hề thiết yếu. Ngoài ra, những giá trị nhận dạng sau giúp chúng tôi tăng trưởng, phân phối và tiếp thị Chrome nhưng không liên quan trực tiếp đến một tính năng của Chrome.

  Theo dõi setup. Mỗi bản sao của phiên bản trình duyệt Chrome dành riêng cho máy tính để bàn Windows có một số trong những trong những setup trong thời gian trong thời điểm tạm thời được tạo ngẫu nhiên và gửi tới Google khi bạn setup và sử dụng Chrome lần thứ nhất. Giá trị nhận dạng trong thời gian trong thời điểm tạm thời này giúp chúng tôi ước tính số lượng trình duyệt đã setup. Giá trị nhận dạng này sẽ bị xóa vào lần đầu Chrome update. Phiên bản Chrome dành riêng cho thiết bị di động tiếp tục dùng biến thể của giá trị nhận dạng thiết bị để theo dõi liên tục số lượt setup Chrome.

  Theo dõi quảng cáo. Để giúp chúng tôi theo dõi sự thành công xuất sắc xuất sắc của những chiến dịch quảng cáo, Chrome sẽ tạo một mã duy nhất gửi tới Google khi bạn chạy và sử dụng trình duyệt lần thứ nhất. Ngoài ra, nếu bạn nhận được hoặc kích hoạt lại bản sao phiên bản máy tính để bàn của trình duyệt Chrome như một phần của chiến dịch quảng cáo, và nếu Google là công cụ tìm kiếm mặc định của bạn, thì những cụm từ tìm kiếm trên thanh địa chỉ sẽ gồm có một thẻ quảng cáo không phải là duy nhất. Tất cả những phiên bản dành riêng cho thiết bị di động của trình duyệt Chrome cũng gồm có thẻ quảng cáo không phải là duy nhất với những lượt tìm kiếm trên thanh địa chỉ. Chrome OS cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể định kỳ gửi thẻ quảng cáo không phải là duy nhất tới Google (gồm có trong quy trình thiết lập ban đầu) và khi thực thi những lượt tìm kiếm trên Google. Tìm hiểu thêm.

  Phiên bản dùng thử tại chỗ. Đôi khi, chúng tôi tiến hành thử nghiệm những tính năng mới trong phạm vi số lượng số lượng giới hạn. Chrome có một số trong những trong những nguồn (seed number) được chọn ngẫu nhiên vào lần chạy thứ nhất để gán trình duyệt cho những nhóm thử nghiệm. Chúng tôi cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể số lượng số lượng giới hạn những cuộc thử nghiệm trong phạm vi vương quốc (xác lập bằng địa chỉ IP), hệ điều hành quản lý quản trị và vận hành, phiên bản Chrome và những tham số khác. Danh sách những phiên bản dùng thử tại chỗ hiện giờ đang hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi khi bạn setup Chrome có trong toàn bộ những yêu cầu gửi tới Google. Tìm hiểu thêm.

Chế độ đăng nhập và đồng điệu hóa Chrome

Bạn cũng luôn hoàn toàn có thể có tùy chọn sử dụng trình duyệt Chrome khi đã đăng nhập vào Tài khoản Google, bất kể có bật tính năng đồng điệu hóa hay là không.

Đăng nhập. Trên những phiên bản Chrome dành riêng cho máy tính, nếu bạn đăng nhập hoặc đăng xuất khỏi bất kỳ dịch vụ web nào của Google, ví như google, thì bạn cũng tiếp tục đăng nhập hoặc đăng xuất khỏi Chrome. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể tắt lựa chọn này trong phần setup. Tìm hiểu thêm. Trên Chrome dành riêng cho Android và iOS, khi bạn đăng nhập vào bất kỳ dịch vụ web nào của Google, Chrome hoàn toàn hoàn toàn có thể hỏi bạn xem bạn có mong ước đăng nhập bằng Tài khoản Google mà bạn đã đăng nhập trên thiết bị hay là không. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể tắt lựa chọn này trong phần setup. Tìm hiểu thêm. Nếu bạn đã đăng nhập vào Chrome bằng Tài khoản Google của tớ, thì Chrome hoàn toàn hoàn toàn có thể đề xuất kiến nghị kiến nghị bạn lưu mật khẩu, phương thức thanh toán và thông tin liên quan vào Tài khoản Google đó. tin tức thành viên này sẽ tiến hành sử dụng và bảo vệ theo Chính sách quyền riêng tư của Google.

Đồng bộ hóa. Khi bạn đăng nhập vào trình duyệt Chrome hoặc một thiết bị Chromebook và bật tính năng đồng điệu hóa với Tài khoản Google của bạn, thì thông tin thành viên của bạn sẽ tiến hành lưu vào Tài khoản Google của bạn trên những sever của Google để bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể truy vấn vào những thông tin đó khi đăng nhập và đồng điệu hóa với Chrome trên những máy tính và thiết bị khác. Những thông tin thành viên này sẽ tiến hành sử dụng và bảo vệ theo Chính sách quyền riêng tư của Google. Loại thông tin này hoàn toàn hoàn toàn có thể gồm có:

  Lịch sử duyệt web
  Dấu trang
  Tab
  tin tức Tự động điền và Mật khẩu
  Các tùy chọn setup trình duyệt khác, ví như tiện ích đã setup

Tính năng đồng điệu hóa chỉ được bật khi bạn chọn. Tìm hiểu thêm. Để tùy chỉnh thông tin rõ ràng mà bạn đã bật để đồng điệu hóa, hãy dùng trình đơn “Cài đặt”. Tìm hiểu thêm. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể xem lượng tài liệu Chrome được tàng trữ cho Tài khoản Google của tớ và quản trị và vận hành tài liệu này ở trang Dữ liệu Chrome trong thông tin thông tin tài khoản của bạn. Trên Trang tổng quan, ngoại trừ những Tài khoản Google tạo qua Family Link, bạn cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể tắt tính năng đồng điệu hóa và xóa mọi tài liệu liên quan khỏi những sever của Google. Tìm hiểu thêm. Đối với những Tài khoản Google tạo bằng Family Link, việc đăng nhập là bắt buộc và bạn không thể tắt tính năng đồng điệu hóa vì tính năng này phục vụ cho cha mẹ những tính năng quản trị và vận hành, ví như những hạn chế về website. Tuy nhiên, trẻ có tài năng năng khoản Family Link vẫn hoàn toàn hoàn toàn có thể xóa tài liệu của tớ và tắt tính năng đồng điệu hóa cho hầu hết nhiều chủng loại tài liệu. Tìm hiểu thêm. Thông báo về quyền riêng tư dành riêng cho những Tài khoản Google tạo bằng Family Link vận dụng cho tài liệu đồng điệu hóa Chrome được tàng trữ trong những thông tin thông tin tài khoản đó.

Cách Chrome xử lý thông tin được đồng điệu hóa của bạn

Khi bạn bật tính năng đồng điệu hóa với Tài khoản Google, chúng tôi sẽ sử dụng tài liệu duyệt web của bạn để cải tổ và thành viên hóa trải nghiệm của bạn trong Chrome. Bạn cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể thành viên hóa trải nghiệm của tớ trên những thành phầm khác của Google bằng phương pháp được được cho phép thêm lịch sử Chrome vào Hoạt động web và ứng dụng trên Google. Tìm hiểu thêm.

Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi tùy chọn setup này trên trang Lịch sử thông tin thông tin tài khoản hoặc quản trị và vận hành tài liệu riêng tư của bạn bất kể lúc nào bạn thích. Nếu bạn không sử dụng tài liệu Chrome để thành viên hóa trải nghiệm Google bên phía ngoài Chrome, thì Google sẽ chỉ sử dụng tài liệu Chrome của bạn sau khi tài liệu này được ẩn danh và tổng phù thích phù thích hợp với tài liệu của những người dân dân tiêu dùng khác. Google dùng tài liệu này để tăng trưởng những tính năng, thành phầm và dịch vụ mới đồng thời cải tổ chất lượng chung của những thành phầm và dịch vụ hiện có. Nếu muốn sử dụng dịch vụ đám mây của Google để tàng trữ và đồng điệu hóa tài liệu Chrome nhưng không thích Google truy vấn vào tài liệu đó, thì bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể mã hóa tài liệu Chrome đã đồng điệu hóa bằng cụm mật khẩu đồng điệu hóa của riêng bạn. Tìm hiểu thêm.

Chế độ ẩn danh và chủ trương khách

Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể số lượng số lượng giới hạn thông tin mà Chrome tàng trữ trên khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống của bạn bằng phương pháp sử dụng chủ trương ẩn danh hoặc chủ trương khách. Trong những chủ trương này, Chrome sẽ không còn hề tàng trữ một số trong những trong những thông tin nhất định, ví như:

  tin tức lịch sử duyệt web cơ bản như URL, văn bản trang được lưu vào bộ nhớ đệm hoặc địa chỉ IP của những trang được link từ những website bạn truy vấn
  Ảnh chụp nhanh của trang bạn truy vấn
  Bản ghi về tài nguyên đã tải xuống, tuy nhiên những tệp bạn tải xuống sẽ vẫn được tàng trữ ở nơi khác trên máy tính hoặc thiết bị của bạn

Cách Chrome xử lý thông tin ở chủ trương ẩn danh hoặc ở chủ trương khách của bạn

Cookie. Chrome sẽ không còn hề chia sẻ những cookie hiện có với những website mà bạn truy vấn ở chủ trương ẩn danh hoặc chủ trương khách. Khi bạn đang ở những chủ trương này, những website hoàn toàn hoàn toàn có thể đặt cookie mới trên khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống của bạn nhưng những cookie này sẽ chỉ được tàng trữ và truyền cho tới khi bạn đóng hiên chạy cửa số ẩn danh hoặc hiên chạy cửa số khách ở đầu cuối.

Thay đổi thông số kỹ thuật trình duyệt. Khi bạn thay đổi thông số kỹ thuật trình duyệt, ví như ghi lại trang một web hoặc thay đổi những tùy chọn setup, thông tin này sẽ tiến hành lưu lại. Chế độ ẩn danh hoặc chủ trương khách không ảnh hưởng đến những sự thay đổi này.

Quyền. Các quyền mà bạn cấp ở chủ trương ẩn danh không được lưu vào hồ sơ hiện tại của bạn.

tin tức hồ sơ. Ở chủ trương ẩn danh, bạn sẽ vẫn vẫn vẫn đang còn quyền truy vấn vào thông tin trong hồ sơ hiện có của tớ, ví như những đề xuất kiến nghị kiến nghị nhờ vào lịch sử duyệt web và mật khẩu đã lưu. Ở chủ trương khách, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể duyệt web mà không nhìn thấy thông tin trong bất kỳ hồ sơ hiện có nào.

Quản lý người tiêu dùng trong Chrome

Quản lý người tiêu dùng để sử dụng Chrome thành viên

Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể thiết lập những phiên bản thành viên hóa của Chrome dành riêng cho những người dân dân tiêu dùng sử dụng chung một thiết bị hoặc máy tính. Lưu ý rằng bất kể ai có quyền truy vấn vào thiết bị của bạn cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể xem toàn bộ thông tin trong mọi hồ sơ. Nhằm thực sự bảo vệ tài liệu của bạn để người khác không xem được, hãy sử dụng thông tin thông tin tài khoản người tiêu dùng được tích hợp sẵn trong hệ điều hành quản lý quản trị và vận hành của bạn. Tìm hiểu thêm.

Quản lý người tiêu dùng trên Chrome dành riêng cho doanh nghiệp

Một số trình duyệt Chrome hoặc thiết bị Chromebook được trường học hoặc công ty quản trị và vận hành. Trong trường hợp đó, quản trị viên hoàn toàn hoàn toàn có thể vận dụng những chủ trương cho trình duyệt Chrome hoặc thiết bị Chromebook. Chrome sẽ link với Google để kiểm tra những chủ trương này khi người tiêu dùng khởi đầu duyệt web lần đầu (ngoại trừ ở chủ trương khách). Chrome sẽ kiểm tra định kỳ để phát hiện chủ trương update.

Quản trị viên hoàn toàn hoàn toàn có thể thiết lập chủ trương về báo cáo hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi và trạng thái của Chrome, gồm có cả thông tin vị trí của những thiết bị Chrome OS. Quản trị viên cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể hoàn toàn hoàn toàn có thể truy vấn, giám sát, sử dụng hoặc tiết lộ tài liệu truy vấn từ thiết bị được quản trị và vận hành của bạn.

Các phương thức Duyệt web bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín

Google Chrome và một số trong những trong những trình duyệt nhất định của bên thứ ba, ví như một số trong những trong những phiên bản của Mozilla Firefox và Safari của Apple, có tính năng Duyệt web bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín của Google. Với tính năng Duyệt web bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín, thông tin về những website đáng ngờ được gửi và nhận giữa trình duyệt bạn đang sử dụng và sever của Google.

Cách thức hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của Duyệt web bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín

Trình duyệt của bạn sẽ link với sever của Google để tải list “Duyệt web bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín” mới mới gần đây nhất xuống. Danh sách này chứa những website lừa quần hòn đảo và ứng dụng ô nhiễm đã xác lập. Bản sao tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất của list này được tàng trữ cục bộ trên khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống của bạn. Google không tích lũy bất kỳ thông tin thông tin thông tin tài khoản nào hoặc thông tin nhận dạng thành viên khác trong quy trình link này. Tuy nhiên, Google sẽ nhận thông tin nhật ký tiêu chuẩn, gồm có cả địa chỉ IP và cookie.

Mỗi website bạn truy vấn sẽ tiến hành so sánh với list Duyệt web bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín trên khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống của bạn. Nếu phát hiện kết quả trùng khớp, trình duyệt của bạn sẽ gửi cho Google một bản sao mã hóa từng phần của URL website để Google hoàn toàn hoàn toàn có thể gửi thêm thông tin tới trình duyệt của bạn. Google không thể xác lập URL thực sự từ thông tin này. Tìm hiểu thêm.

Các tính năng Duyệt web bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín sau chỉ dành riêng cho Chrome:

  Nếu bạn đã bật chủ trương Bảo vệ nâng cao của tính năng Duyệt web bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín, thì Chrome sẽ phục vụ những giải pháp bảo vệ tương hỗ update, đồng thời gửi thêm tài liệu cho Google, theo như mô tả trong phần setup của Chrome. Tìm hiểu thêm. Trong trường hợp Chế độ bảo vệ thông thường đang bật, bạn vẫn hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng một vài giải pháp bảo vệ nâng cao ở dạng tính năng độc lập (mỗi giải pháp có những nút điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh riêng).

  Nếu bạn đã bật tùy chọn “Cải thiện tính năng tìm kiếm và duyệt web/Gửi URL của những trang bạn truy vấn cho Google” và tính năng Duyệt web bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín, thì Chrome sẽ gửi cho Google URL khá khá đầy đủ của từng website mà bạn truy vấn để xác lập xem website đó có bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín hay là không. Nếu bạn cũng đồng điệu hóa lịch sử duyệt web của tớ mà không dùng cụm mật khẩu đồng điệu hóa, thì những URL này sẽ trong thời gian trong thời điểm tạm thời link với Tài khoản Google của bạn để phục vụ chủ trương bảo vệ thích hợp hơn. Tính năng này sẽ tắt ở chủ trương khách và chủ trương ẩn danh.

  Một số phiên bản của Chrome có công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng Duyệt web bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín hoàn toàn hoàn toàn có thể xác lập những website hoàn toàn hoàn toàn có thể gây hại cũng như nhiều chủng loại tệp hoàn toàn hoàn toàn có thể gây nguy hiểm mà Google chưa xác lập được. URL khá khá đầy đủ của website hoặc tệp hoàn toàn hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể được gửi tới Google để giúp xác lập xem website hoặc tệp đó có gây ra ra hại hay là không.

  Chrome sử dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng Duyệt web bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín để định kỳ quét máy tính của bạn nhằm mục đích mục tiêu phát hiện ứng dụng không mong ước ngăn bạn thay đổi những tùy chọn setup hoặc can thiệp vào tính bảo mật thông tin thông tin và ổn định của trình duyệt. Tìm hiểu thêm. Nếu phát hiện loại ứng dụng này, thì Chrome hoàn toàn hoàn toàn có thể phục vụ cho bạn tùy chọn tải Công cụ làm sạch Chrome xuống để xóa ứng dụng này.

  Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể chọn gửi tài liệu tương hỗ update nhằm mục đích mục tiêu giúp cải tổ tính năng Duyệt web bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín khi bạn truy vấn website có vẻ như như chứa ứng dụng ô nhiễm hoặc khi Chrome phát hiện thấy ứng dụng không mong ước trên máy tính của bạn. Tìm hiểu thêm.

  Nếu sử dụng trình quản trị và vận hành mật khẩu của Chrome, thì khi bạn nhập bất kỳ mật khẩu đã lưu nào trên một trang không phổ cập, tính năng Duyệt web bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín sẽ kiểm tra với Google để bảo vệ bạn khỏi những cuộc tiến công hàng fake. Để bảo vệ bạn, Chrome sẽ không còn hề gửi mật khẩu của bạn cho Google. Ngoài ra, tính năng Duyệt web bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín còn bảo vệ mật khẩu Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn nhập mật khẩu trên một website hoàn toàn hoàn toàn có thể là lừa quần hòn đảo, thì Chrome sẽ nhắc bạn đổi mật khẩu của Tài khoản Google. Nếu bạn đồng điệu hóa lịch sử duyệt web của tớ, hoặc nếu bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google và chọn thông báo cho Google, thì Chrome cũng tiếp tục gắn cờ cho Tài khoản Google của bạn là có rủi ro không mong muốn không mong ước tiềm ẩn tiềm ẩn bị lừa quần hòn đảo.

  Nếu bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của tớ, thì Chrome cũng tiếp tục để ý quan tâm bạn khi bạn sử dụng tên người tiêu dùng và mật khẩu hoàn toàn hoàn toàn có thể đã biết thành lộ trong một vụ rò rỉ tài liệu. Để kiểm tra, khi bạn đăng nhập vào một trong những trong những website, Chrome sẽ gửi cho Google một phần hàm băm của tên người tiêu dùng và những thông tin khác đã mã hóa về mật khẩu của bạn. Sau đó, Google sẽ trả về một list những kết quả hoàn toàn hoàn toàn có thể thích hợp trong những vụ rò rỉ đã biết. Chrome sử dụng list này để xác lập xem tên người tiêu dùng và mật khẩu của bạn đã biết thành lộ hay chưa. Khi thực thi quy trình này, Google sẽ không còn hề biết tên người tiêu dùng hoặc mật khẩu của bạn, hoặc việc những thông tin đó có bị lộ hay là không. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể tắt tính năng nói trên trong phần Cài đặt của Chrome. Tìm hiểu thêm.

  Trên những phiên bản Chrome dành riêng cho máy tính và Android, bạn luôn hoàn toàn hoàn toàn có thể chọn tắt tính năng Duyệt web bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín trong phần Cài đặt của Chrome. Trên phiên bản Chrome dành riêng cho iOS, Apple trấn áp công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng Duyệt web bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín mà thiết bị của bạn sử dụng và hoàn toàn hoàn toàn có thể gửi tài liệu đến những nhà phục vụ công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng này chứ không phải Google.

Các phương thức bảo vệ quyền riêng tư của ứng dụng, tiện ích, chủ đề, dịch vụ và những tiện ích tương hỗ update khác

Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng ứng dụng, tiện ích, chủ đề, dịch vụ và những tiện ích tương hỗ update khác với Chrome, gồm có cả một số trong những trong những tiện ích hoàn toàn hoàn toàn có thể được setup sẵn hoặc tích phù thích phù thích hợp với Chrome. Các tiện ích tương hỗ update do Google tăng trưởng và phục vụ hoàn toàn hoàn toàn có thể link với sever của Google và tuân theo Chính sách quyền riêng tư của Google trừ khi được quy định khác. Các tiện ích tương hỗ update do những bên khác tăng trưởng và phục vụ thuộc trách nhiệm của bên tạo tiện ích tương hỗ update đó và hoàn toàn hoàn toàn có thể có chủ trương quyền riêng tư khác.

Quản lý tiện ích tương hỗ update

Trước khi setup tiện ích tương hỗ update, bạn nên xem lại những quyền được yêu cầu. Tiện ích tương hỗ update hoàn toàn hoàn toàn có thể có quyền thực thi những hành vi rất rất khác nhau, ví như:

  Lưu trữ, truy vấn và chia sẻ tài liệu được tàng trữ cục bộ hoặc trong thông tin thông tin tài khoản Google Drive của bạn
  Xem và truy vấn nội dung trên những website bạn truy vấn
  Sử dụng thông báo gửi qua sever của Google

Chrome hoàn toàn hoàn toàn có thể tương tác với tiện ích tương hỗ update theo một số trong những trong những cách rất rất khác nhau:

  Kiểm tra những bản update
  Tải xuống và setup bản update
  Gửi chỉ báo sử dụng cho Google về tiện ích tương hỗ update

Một số tiện ích tương hỗ update hoàn toàn hoàn toàn có thể yêu cầu quyền truy vấn vào giá trị nhận dạng duy nhất để quản trị và vận hành những quyền kỹ thuật số hoặc gửi thông báo đẩy. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể vô hiệu hóa việc sử dụng giá trị nhận dạng bằng phương pháp xóa tiện ích tương hỗ update này khỏi Chrome.

Đôi khi, Google hoàn toàn hoàn toàn có thể phát hiện thấy tiện ích tương hỗ update gây ra mối rình rập rình rập đe dọa bảo mật thông tin thông tin, vi phạm những lao lý dành riêng cho nhà tăng trưởng của Cửa hàng Chrome trực tuyến hoặc vi phạm thỏa thuận hợp tác hợp tác pháp lý, điều luật, quy định hoặc chủ trương khác. Chrome định kỳ tải list tiện ích tương hỗ update nguy hiểm xuống để tắt hoặc xóa từ xa những tiện ích này khỏi khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống của bạn.

tin tức về quyền riêng tư trong nhật ký sever

Giống như hầu hết những website, sever của chúng tôi tự động hóa hóa ghi lại trang mà bạn yêu cầu khi bạn truy vấn vào những website của chúng tôi. Các “nhật ký sever” này thường gồm có yêu cầu web, địa chỉ giao thức Internet, loại trình duyệt, ngôn từ của trình duyệt, ngày và giờ yêu cầu cũng như một hoặc nhiều cookie hoàn toàn hoàn toàn có thể xác lập duy nhất trình duyệt của bạn.

Dưới đấy là ví dụ về một mục nhật ký thông thường cho nội dung tìm kiếm “cars” (xe xe hơi), theo sau là phần phân tích những phần của mục này:

123.45.67.89 – 25/3/2003 10:15:32 – ://.google/search?q=cars – Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 – 740674ce2123e969

  123.45.67.89 là địa chỉ Giao thức Internet do Nhà phục vụ dịch vụ Internet (ISP) của người tiêu dùng gán cho họ. D; tùy từng dịch vụ của người tiêu dùng, nhà phục vụ dịch vụ của tớ hoàn toàn hoàn toàn có thể gán một địa chỉ khác cho những người dân dân tiêu dùng mỗi lần họ link với Internet.;
  25/3/2003 10:15:32 là ngày và giờ truy vấn.;
  ://.google/search?q=cars là URL được yêu cầu, gồm có cả cụm từ tìm kiếm.;
  Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 là trình duyệt và hệ điều hành quản lý quản trị và vận hành được sử dụng.;
  740674ce2123a969 là ID cookie duy nhất được gán cho máy tính rõ ràng này trong lần thứ nhất máy tính này truy vấn vào một trong những trong những website của Google. (Người dùng hoàn toàn hoàn toàn có thể xóa cookie. Nếu người tiêu dùng đã xóa cookie khỏi máy tính Tính từ lúc lần truy vấn Google mới mới gần đây nhất, thì cookie này sẽ là ID cookie duy nhất gán cho thiết bị của tớ trong lần tiếp theo họ truy vấn vào Google từ máy tính rõ ràng đó).

tin tức khác

tin tức mà Google nhận được khi bạn sử dụng Chrome được sử dụng và bảo vệ theo Chính sách quyền riêng tư của Google. tin tức mà nhà tăng trưởng tiện ích tương hỗ update và nhà điều hành quản lý quản trị và vận hành website khác nhận được gồm có cookie, tuân theo chủ trương quyền riêng tư của những website đó.

Luật bảo vệ tài liệu rất rất khác nhau Một trong những vương quốc, trong số đó một số trong những trong những luật phục vụ mức độ bảo vệ cao hơn so với những luật khác. Cho dù thông tin của bạn được xử lý ở đâu thì chúng tôi cũng đều vận dụng cùng một tiêu chuẩn bảo vệ như nêu trong Chính sách quyền riêng tư của Google. Ngoài ra, chúng tôi cũng tuân thủ một số trong những trong những khung pháp lý liên quan đến việc truyền tài liệu, gồm có cả khung pháp lý của Châu Âu như mô tả trên trang Khung pháp lý về truyền tài liệu. Tìm hiểu thêm.

Từ khóa

Cookie

Cookie là một tệp nhỏ chứa một chuỗi những ký tự được gửi tới máy tính của bạn khi bạn truy vấn một website. Khi bạn truy vấn lại website đó, cookie sẽ tiến hành được cho phép website nhận dạng trình duyệt của bạn. Cookie hoàn toàn hoàn toàn có thể tàng trữ tùy chọn của người tiêu dùng và những thông tin khác. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể định thông số kỹ thuật trình duyệt để từ chối toàn bộ những cookie hoặc cho biết thêm thêm thêm thêm thời hạn gửi cookie. Tuy nhiên, một số trong những trong những tính năng hoặc dịch vụ của website hoàn toàn hoàn toàn có thể hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi không đúng phương pháp dán nếu không hề cookie. Hãy tìm hiểu thêm về phong thái Google sử dụng cookie cũng như cách Google sử dụng tài liệu, gồm có cả cookie, khi bạn dùng website hoặc ứng dụng của đối tác chiến lược kế hoạch chúng tôi.

Tài khoản Google

Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng một số trong những trong những dịch vụ của chúng tôi bằng phương pháp Đk Tài khoản Google và phục vụ cho chúng tôi một số trong những trong những thông tin thành viên (thường là tên thường gọi thường gọi, địa chỉ email và mật khẩu của bạn). tin tức thông tin thông tin tài khoản này sẽ dùng để xác thực bạn khi bạn sử dụng những dịch vụ của Google và bảo vệ thông tin thông tin tài khoản của bạn khỏi hành vi truy vấn trái phép của người khác. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sửa đổi hoặc xóa thông tin thông tin tài khoản của tớ bất thần thông qua mục setup của Tài khoản Google.

Reply

8

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Một tổ học tập gồm 7 bản có bao nhiêu cách lựa lựa chọn ra một nhóm gồm 3 bản tự 7 bản trên ở lại trực nhất miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một tổ học tập gồm 7 bản có bao nhiêu cách lựa lựa chọn ra một nhóm gồm 3 bản tự 7 bản trên ở lại trực nhất tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Một tổ học tập gồm 7 bản có bao nhiêu cách lựa lựa chọn ra một nhóm gồm 3 bản tự 7 bản trên ở lại trực nhất Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Một tổ học tập gồm 7 bản có bao nhiêu cách lựa lựa chọn ra một nhóm gồm 3 bản tự 7 bản trên ở lại trực nhất

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Một tổ học tập gồm 7 bản có bao nhiêu cách lựa lựa chọn ra một nhóm gồm 3 bản tự 7 bản trên ở lại trực nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Một #tổ #học #tập #gồm #bản #có #bao #nhiêu #cách #chọn #một #nhóm #gồm #bản #tự #bản #trên #ở #lại #trực #nhất

4311

Clip Một tổ học tập gồm 7 bản có bao nhiêu cách lựa chọn ra một nhóm gồm 3 bản tự 7 bản trên ở lại trực nhất Đầy đủ ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một tổ học tập gồm 7 bản có bao nhiêu cách lựa chọn ra một nhóm gồm 3 bản tự 7 bản trên ở lại trực nhất Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Một tổ học tập gồm 7 bản có bao nhiêu cách lựa chọn ra một nhóm gồm 3 bản tự 7 bản trên ở lại trực nhất Đầy đủ miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Một tổ học tập gồm 7 bản có bao nhiêu cách lựa chọn ra một nhóm gồm 3 bản tự 7 bản trên ở lại trực nhất Đầy đủ miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Một tổ học tập gồm 7 bản có bao nhiêu cách lựa chọn ra một nhóm gồm 3 bản tự 7 bản trên ở lại trực nhất Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một tổ học tập gồm 7 bản có bao nhiêu cách lựa chọn ra một nhóm gồm 3 bản tự 7 bản trên ở lại trực nhất Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #tổ #học #tập #gồm #bản #có #bao #nhiêu #cách #chọn #một #nhóm #gồm #bản #tự #bản #trên #ở #lại #trực #nhất #Đầy #đủ