Thủ Thuật về Một quần thể có 3 kiểu gen với tần số mỗi kiểu gen là A x y bằng z tần số của alen A và a là Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một quần thể có 3 kiểu gen với tần số mỗi kiểu gen là A x y bằng z tần số của alen A và a là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-22 09:20:24 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

BÀI 13: CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂMục tiêu Kiến thức+ Trình bày được tín hiệu của quần thể giao phối, khái niệm vốn gen, khái niệmtần số tương đối của những alen, tần số tương đối của những kiểu gen.+Nêu được Xu thế thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và giaophối gần.+ Giải thích và vận dụng được những cơng thức tính tần số những alen, những kiểu gen củaquần thể tự phối. Kĩ năng+ Kĩ năng đọc và phân tích yếu tố.+ So sánh, tổng hợp, khát quát hóa – khối mạng lưới hệ thống hóa.+ Quan sát tranh hình, xử lí thơng tin.Trang 1 I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM1. Khái niệm quần thể Quần thể là tập hợp những thành viên cùng loài, cùng sống trong một khoảng chừng trống gian xác lập,ở thuở nào điểm xác lập và hoàn toàn có thể sinh sản ra thế hệ sau. Quần thể được đặc trưng bởi vốn gen, tần số tương đối của những kiểu gen, kiểu hình và cácalen. Vốn gen: là tập hợp những alen của những gen trong quần thể tại thuở nào điểm xác lập.+ Tần số alen: là tỉ số Một trong những giao tử mang alen đó trên tổng số giao tử mà quần thể đótạo ra tại thuở nào điểm xác lập.+ Tần số kiểu gen: là tỉ số giữa số thành viên có kiểu gen đó trên tổng số thành viên có trong quầnthể.+ Nếu gọi tần số alen AA : Aa : aa lần lượt là x : y : z và tần số tương đối của alen A là p.,y2y2tần số của alen a là q thì cơng thức tính p. và q theo x, y, z là p.  x  ; q  z  .Công thức tính tần số alen+ Một quần thể có cấu trúc di truyền như sau: x AA  y Aa z aa  1+ Gọi tần số tương đối của alen A là p., tần số tương đối của alen a là q.+ Cơng thức tính tần số alen của quần thể là:yypA  x  ; pa  z  .22pA  qa  12. Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối Quá trình tự phối làm cho quần thể từ từ phân thành những dòng thuần có kiểu gen khácnhau. Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối biến hóa qua những thế hệ theo phía giảm dần tỉ lệ dịhợp tử và tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử nhưng không làm thay đổi tần số tương đối của cácalen. Sự biến hóa cấu trúc di truyền quần thể tự phối qua những thế hệ theo phía tăng tần số kiểugen đồng hợp, giảm tần số kiểu gen dị hợp.Trang 2 SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓATrang 3 II. CÁC DẠNG BÀI TẬPDẠNG 1: CÂU HỎI LÍ THUYẾT CƠ BẢN Phương pháp giảiĐể làm được dạng vướng mắc lí thuyết cơ bản này, nên phải: Trình bày được quần thể là gì? Phân biệt những hình thức giao phối. Phân tích được cấu trúc di truyền của quần thể tự phối.Trang 4  Ví dụ mẫuVí dụ 1: Vốn gen làA. tập hợp toàn bộ những phân tử ADN có trong quần thể tại thuở nào điểm xác lập.B. tập hợp toàn bộ những gen có trong quần thể tại thuở nào điểm xác lập.C. tập hợp toàn bộ những alen có trong quần thể tại thuở nào điểm xác lập.D. tập hợp toàn bộ những NST có trong mọi tế bào của một quần thể tại thuở nào điểm.Hướng dẫn giải:Vốn gen là một đặc trưng quan trọng của một quần thể khi xét về khía cạnh di truyền, vốn gencủa quần thể được hiểu là tập hợp toàn bộ những alen của toàn bộ những lôcut trong toàn bộ những thành viên của quầnthể tại thuở nào điểm xác lập.Chọn C.Ví dụ 2: Tại sao trong giao phối cận huyết, tỉ lệ kiểu gen đòng hợp tăng dần theo thời hạn?A. Vì những thành viên dị hợp giảm dần theo thời hạn nên tỉ lệ kiểu gen đồng hợp ngày càng tăng.B. Các giao tử mang alen lặn cao hơn nên tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn sẽ tăng dần theo thời hạn.C. Vì giao phối cận huyết nên xác suất gặp nhau Một trong những giao tử cùng nguồn cao hơn.D. Giao phối cận huyết khiến những kiểu gen dị hợp gây chết, làm tăng tỉ lệ đồng hợp.Hướng dẫn giảiTrong quy trình giao phối cận huyết, những khung hình cùng nguồn gốc mang những alen cùng nguồn gốcban đầu, giống nhau giao phối với nhau. Xác suất giao phối cận huyết càng cao thì tỉ lệ gặp gỡ giữacác giao tử cùng nguồn, giống nhau tạo ra những thể đồng hợp ngày càng nhiều.Chọn C. Bài tập tự luyện dạng 1Bài tập cơ bảnCâu 1: Tần số của một alen được xem bằngA. tỉ lệ thành viên mang alen đó trong quần thể.B. tỉ lệ giao tử mang alen đó trong quần thể.C. tỉ lệ hợp tử mang alen đó trong quần thể.D. tỉ lệ những khung hình mang kiểu gen đồng hợp của alen đó trong quần thể.Trang 5 Câu 2: Ở quần thể giao phối cận huyết hoặc tự thụ phấn qua nhiều thế hệ. Đặc điểm cơ bản củaquần thể làA. quần thể phân hóa thành những dịng thuần chủng rất khác nhau.B. quần thể có độ phong phú di truyền cao.C. quần thể có phong phú những kiểu gen cao.D. quần thể có những tỉ lệ kiểu gen dị hợp cao.Câu 3: Tần số của một loại kiểu gen nào đó trong quần thể được xem bằng tỉ lệ giữaA. số lượng alen đó trên tổng số alen của quần thể.B. số thành viên có kiểu gen đó trên tổng số alen của quần thể.C. số thành viên có kiểu gen đó trên tổng số thành viên của quần thể.D. số lượng alen đó trên tổng số thành viên của quần thể.Câu 4: Nếu cho những giống cây trồng tự thụ phấn qua nhiều thế hệdễ dẫn tới hiện tượng kỳ lạ thốihóa giống vìA. tự thụ phấn làm tăng tỉ lệ đồng hợp trong số đó có đồng hợp lặn, thường mang những đặc điểmxấu, làm giảm năng suất và phẩm chất trung bình của quần thể.B. tự thụ phấn làm tăng tỉ lệ những kiểu gen đồng hợp, những kiểu gen đồng hợp ln mang kiểu hìnhxấu, làm thối hóa giống.C. tự thụ phấn làm xuất hiện nhiều kiểu gen dị phù thích hợp với đặc trưng xấu, không mong ước, làmthối hóa giống.D. tự thụ phấn dẫn tới tần số đồng hợp giảm, tần số dị hợp tăng, mất đi tính thuần chủng củagiống và làm thối hóa giống.Câu 5: Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối qua nhiều thế hệ liên tiếpA. phân hóa thành những dòng thuần với những kiểu gen rất khác nhau.B. tỉ lệ thể dị hợp ngày càng tăng.C. phong phú phong phú về kiểu gen.D. tần số tương đối của những alen được duy trì ổn định.Câu 6: Tự phối qua nhiều thế hệ trong quần thể giao phối dẫn đến hệ quảA. tăng biến dị tổng hợp làm cho quần thể phong phú về kiểu gen và kiểu hình.B. quần thể ngày càng bị thối hóa.Trang 6 C. tỉ lệ thể dị hợp ngày càng giảm dần.D. thành phần kiểu gen dần được ổn định.Bài tập nâng caoCâu 7: Ở một số trong những quần thể giao phối trong tự nhiên, cho những mô tả sau:(1) Quần thể 1: cấu trúc hoa lưỡng tính, hạt phấn khơng thể thốt thoát khỏi hoa.(2) Quần thể 2: những hạt phấn bay trong gió và thụ phấn cho những hoa tự do.(3) Quần thể 3: động vật hoang dã lưỡng tính, trong khung hình có cả cơ quan sinh dục đực và cái, chúng tự thụtính.(4) Quần thể 4: kích thước quần thể nhỏ nên xác suất gặp nhau và giao phối Một trong những thành viên cóhọ hàng gần rất cao.Trong số những quần thể trên, quần thể nào có tính phong phú di truyền cao nhất?A. Quần thể 1 và quần thể 2.B. Quần thể 2.C. Quần thể 3 và quần thể 4.D. Quần thể 4.Câu 8: Cho những điểm lưu ý sau:(1) Quần thể có độ phong phú di truyền cao.(2) Quần thể có nhiều dịng thuần chủng.(3) Quần thể có nhiều thành viên với kiểu gen đồng hợp.(4) Quần thể có tỉ lệ kiểu gen dị hợp cao.Có bao nhiêu điểm lưu ý của quần thể thực vật giao phấn?A. 1.B. 2.C. 3.D. 4.ĐÁP ÁN BÀI TỰ LUYỆN DẠNG 11-B2-A3-C4-A5-A6-C7-B8-BDẠNG 2: XÁC ĐỊNH SỐ DỊNG THUẦN Phương pháp giảiCơng thức:1. Số dịng thuần của một genMột gen có n alen → số dịng thuần: n.2. Số dòng thuần của những gen phân li độc lậpTrang 7 Giả sử gen (I) có n alen; gen (II) có m alen. Hai gen phân li độc lập → số dịng thuần về cả2 gen: n × m.3. Số dịng thuần của những gen liên kếtGiả sử gen (I) có n alen; gen (II) có m alen. Hai gen link trên 1 NST.Số nhóm alen link: n �m→ số dịng thuần về 2 gen: n �mVí dụ 1: Gen A có 3 alena. Xác định số dịng thuần của gen đó?b. Thành phần gen của những dịng thuần đó?Hướng dẫn giải:a. Số dịng thuần của gen A: 3.b. Thành phần gen của những dòng thuần: A1A1 ; A 2 A 2 và aa.Ví dụ 2: Trên cặp NST XY, xét 3 gen. Gen I có 2 alen nằm ở vị trí vùng khơng tương đương trênNST X, gen II có 3 alen nằm ở vị trí vùng không tương đương trên NST Y, Gen III có 4 nằm ởvùng tương đương XY. Số dòng thuần về 3 gen trên là bao nhiêu?Hướng dẫn giải: Gen II nằm ở vị trí vùng không tương đương vùng NST Y khơng có alen tương ứng nên sựtồn tại của alen tương ứng với số dòng thuần. Trên NST X, gen I có 2 alen, gen III có 4 alen → số nhóm alen: 2 �4  8 .⇒ Số dòng thuần của giới đồng giao tử là 8. Trên NST Y, gen II có 3 alen, gen III có 4 alen → số nhóm alen: 3 �4  12 .⇒ Số dòng thuần của giới dị giao tử là 12.⇒ Số dòng thuần về 3 gen của 2 giới: 8  12  20 . Bài tập tự luyện dạng 2Câu 1: Gen I có 3 alen. Số dịng thuần về gen đó làA. 1.B. 2.C. 3.D. 4.Câu 2: Trên cặp NST xét 2 gen, gen I có 4 alen, gen II có 3 alen. Số dịng thuần về 2 genđó làA. 10.B. 12.C. 7.D. 15.Trang 8 Câu 3: Ruồi giấm 2n  8 , trên mỗi cặp NST xét 1 cặp gen có 2 alen. Quần thể ruồi giấmcó số dịng thuần làA. 28.B. 82.C. 24.D. 8.Câu 4: Ruồi giấm 2n  8 , trên mỗi cặp NST xét 2 cặp gen, mỗi gen có 2 alen. Quần thểruồi giấm có số dịng thuần làA. 44.B. 82.C. 84.D. 48.Câu 5: Ruồi giấm 2n  8 , trên mỗi cặp NST xét 3 cặp gen, mỗi gen có 2 alen. Quần thểruồi giấm có số dịng thuần làA. 44.B. 82.C. 84.D. 48.ĐÁP ÁN BÀI TỰ LUYỆN DẠNG 21-C2-B3-C4-A5-CDẠNG 3: XÁC ĐỊNH TỈ LỆ CÁC LOẠI KIỂU GEN CỦA QUẦN THỂ Phương pháp giảiCông thứcSau n thế hệ tự phối, cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ n là(1) P : AA �aa � Fn : AA hoặc aa.(2) P : Aa �Aa.� Fn :(3) P : x AA : y Aa : z aa.nn� �1 ��� �1 ��1  � ��1  � ��n��1�2� �2 ��AA : �Aa : � � ��aa.��� 2 �� 2��2 ���������Fn :nn���1 ���1 ��11n��� ��� ��22�1 ��x  y � ��AA : y � �Aa : �z  y � ��aa.���22 ��2 ���������Ví dụ: Ở thế hệ F1 quần thể tự phối có cấu trúc di truyền là 0, 6AA : 0, 4Aa.Xác định:a. Cấu trúc di truyền của quần thể đó ở thế hệ F4Trang 9 b. Nếu ở thế hệ F4 , CLTN đào thải hết những thành viên có kiểu gen aa thì thế hệ F5 quần thểđó có cấu trúc di truyền ra làm sao?Hướng dẫn giảia. Từ thế hệ F1 � F4 là 3 thế hệ � n  3 .Theo công thức, ở thế hệ F4 quần thể có cấu trúc di truyền là:3�1 �1 � �312AA  0, 6  0, 4 � � � 2403�1 � 2Aa  0, 4 �� � .�2 � 403�1 �1 � �72aa  0, 4 � � � .340Vậy F4 :3127AA : Aa : aa404940b. CLTN đào thải những thành viên aa, sau đào thải F4 có cấu trúc di truyền làF4 :312AA : Aa � cấu trúc di truyền của F5 là:33331�1 �1 � �31 2622AA   � � � .33 3326612 �1 � 2Aa  �� � .33 �2 � 661�1 �1 � �212aa  � � � .33266Vậy cấu trúc di truyền của F5 là:F5 :6221AA : Aa : aa666666 Bài tập tự luyện dạng 3Bài tập cơ bảnTrang 10 Câu 1: Một quần thể có cấu trúc di truyền ban đầu 0, 4AA : 0,5Aa : 0,1aa , quần thể này tiếnhành tự thụ phấn qua một thế hệ. Cấu trúc di truyền của quần thể thế hệ sau làA. 0,55AA : 0, 25Aa : 0, 2aa.B. 0,525AA : 0, 25Aa : 0, 225aa.C. 0, 4AA : 0,5Aa : 0,1aa.D. 0, 4225AA : 0, 455Aa : 0,1225aa.Câu 2: Từ quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền 0, 2AA : 0,8Aa , sau 3 thế hệ tự thụ phấncấu trúc di truyền của quần thể có dạngA. 0,55AA : 0, 25Aa : 0, 2aa.B. 0, 45AA : 0,1Aa : 0, 45aa.C. 0,55AA : 0,1Aa : 0,35aa.D. 0, 4225AA : 0, 455Aa : 0,1225aa.Câu 3: Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu: 41AA :11aa . Sau 5 thế hệ tự phối thì quầnthể có cấu trúc di truyền ra làm sao?A. 31AA :11aa.B. 30AA :12aa.C. 29AA :13aa.D. 28AA :14aa.Câu 4: Ở một loài thực vật, xét một gen có alen, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn sovới alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của một quần thể thuộc loài này còn có tỉ lệkiểu hình 9 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, ở F3 cây có kiểu gen dịhợp chiếm tỉ lệ 7,5%. Theo lí thuyết, cấu trúc di truyền của quần thể này ở thế hệ P làA. 0, 6AA  0,3Aa  0,1aa  1.B. 0, 3AA  0, 6Aa  0,1aa  1.C. 0,1AA  0, 6Aa  0,3aa  1D. 0, 7AA  0, 2Aa  0,1aa  1.Câu 5: Một quần thể ban đầu có 100% số cây có kiểu gen AaBbCcDd khi tự thụ phấn sẽcho bao nhiêu Phần Trăm số thành viên đời con có kiểu hình trội về 3 trong 4 tính trạng?A. 10,55%.B. 42,19%.C. 12,50%.D. 0,39%.Câu 6: Một quần thể có tần số kiểu gen ban đầu là 0,1AA : 0,5Aa : 0, 4aa . Biết rằng những cáthể dị hợp hoàn toàn có thể sinh sản bằng1so với thành viên đồng hợp, những thành viên có kiểu gen2đồng hợp hoàn toàn có thể sinh sản như nhau và bằng 100%. Sau 1 thế hệ tự thụ phấn, tần sốcác thành viên có kiểu gen đồng hợp lặn làA. 61,67%.B. 52,25%.C. 21,67%.D. 16,67%.Bài tập nâng cao:Trang 11 Câu 7: Ở một loài thực vật, A – hoa đỏ, trội hoàn toàn so với a – hoa trắng. Tiến hànhphép lai Một trong những khung hình có kiểu gen dị hợp được F1 . Đem gieo hạt F1 và cho những cây hoa đỏtự thụ phấn được những hạt F2 , đem gieo hạt F2 . Tỉ lệ cây có màu hoa được kì vọng làA. 5 hoa đỏ : 3 hoa trắng.B. 8 hoa đỏ : 1 hoa trắng.C. 5 hoa đỏ : 1 hoa trắng.D. 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng.Câu 8: Cho một quần thể thực vật tự phối có thành phần kiểu gen ở thế hệ xuất phátP : 0,3AA : 0, 4Aa : 0,3aa . Nếu trong quy trình giảm phân tạo giao tử xẩy ra đột biến A thành avới tần số 10% thì cấu trúc di truyền ở F1 ra làm sao?A. 0,339AA : 0, 234Aa : 0, 427aa.B. 0,365AA : 0, 243Aa : 0,392aa.C. 0,324AA : 0, 252Aa : 0, 424aa.D. 0,307AA : 0, 246Aa : 0, 447aa.Câu 9: Một quần thể thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt, sắc tố hoa do một gen có 2 alen (A, a)quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Một quần thể ở thế hệ xuất phát gồm toàn cây hoa đỏ F1 có tỉ lệphân li kiểu hình:151hoa đỏ :hoa trắng. Theo lý thuyết1616A. tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ xuất phát là 0, 25AA : 0, 75Aa.B. sau một số trong những thế hệ, quần thể đạt trạng thái cân đối.C. ở F1 tỉ lệ kiểu gen mang alen lặn chiếm 31,2%.D. ở F1 tỉ lệ kiểu gen dị hợp chiếm 12,5%.Câu 10: Quần thể tự thụ phấn ban đầu (P) có cấu trúc 0, 2AABb : 0, 4AaBb : 0, 2aaBb : 0, 2Aabb .Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng và những gen trội là trội hồn tồn.(1) Tỉ lệ kiểu gen aabb ở thế hệ F1 là(2) Tỉ lệ kiểu gen AaBb ở F2 là1.89.160(3) Tỉ lệ kiểu hình A  B  ở F2 là9.32(4) Số loại kiểu gen ở F1 là 9.(5) Số loại kiểu gen ở F2 là 32.(6) Số loại kiểu hình ở F1 và F2 là như nhau.Trang 12 Số kết luận đúng làA. 6.B. 4.C. 3.D. 5.Câu 11: Một quần thể thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen aquy định thân thấp, ở thế hệ xuất phát (P) gồm 25% cây thân cao và 75% cây thân thấp. Khi (P) tựthụ phấn liên tục qua hai thế hệ thì ở F2 số cây thân cao chiếm tỉ lệ 17,5%. Theo lí thuyết, trongtổng số cây thân cao ở (P), cây thuần chủng chiếm tỉ lệ18A. .B.1.201415C. .D. .Câu 12: Một quần thể thực vật xét một lơcut gen có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn. Ở thể hệ P,tần số kiểu gen đồng hợp tử trội chiếm 20%, tần số kiểu gen dị hợp tử chiếm 60% còn sót lại là đồnghợp tử lặn. Sau một số trong những thế hệ tự thụ phấn liên tục, tần số kiểu gen dị hợp tử ở thế hệ ở đầu cuối là3,75%. Kết luận nào sau này đúng?A. Từ thế hệ P, quần thể đã trải qua 4 thế hệ tự thụ phấn.B. Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội ở thế hệ ở đầu cuối chiếm 48,2%.C. Số thành viên có kiểu hình trội ở thế hệ ở đầu cuối chiếm 45,32%.D. Số thành viên mang alen lặn ở thế hệ P chiếm 82%.Câu 13: Một quần thể đậu Hà Lan, alen trội A quy định thân cao, alen lặn a quy định thân thấp.Lai cây thân cao thuần chủng với cây thân thấp P tạo ra F 1 Cho F1 tự thụ phấn được F2, cho tự thụphấn tạo ra F3. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?(1) Quần thể trên đã tự thụ phấn qua 3 thế hệ.(2) F2 cấu trú di truyền là 0, 25AA : 0,5Aa : 0,5aa.38(3) Tỉ lệ kiểu gen dị hợp ở F3 là .38(4) Tỉ lệ cây thân thấp ở F3 là .A. 2.B. 3.C. 1.D. 4.ĐÁP ÁN BÀI TỰ LUYỆN DẠNG 31-C2-C3-A11-B12-A13-D4-B5-B6-A7-C8-C9-D10-BTrang 13 BÀI 14: CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ (TIẾP)Mục tiêu Kiến thức+ Nêu được những đặc trưng di truyền của quần thể giao phối.+ Phát biểu được nội dung của định luật Hacđi – Vanbec. Trình bày được ý nghĩa vàđiều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi – Vanbec.+ Chứng minh được tần số tương đối của những alen và kiểu gen trong quần thể ngẫuphối không đổi qua những thế hệ.+ Nêu được công thức khái quát khi quần thể ở trạng thái cân đối di truyền. Kĩ năng+ Kĩ năng đọc và phân tích yếu tố+ So sánh, tổng hợp, khái quát hoá – khối mạng lưới hệ thống hố.+ Quan sát tranh hình, xử lí thơng tin.+ Rèn luyện kĩ năng giải bài tập toán di truyền học.I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂMTrang 14 1. Khái niệm quần thể giao phốiLà quần thể mà những thành viên giao phối tự do ngẫu nhiên với xác suất ngang nhau.2. Đặc điểm của quần thể giao phốiQuần thể ngẫu phối sẽ là cty sinh sản, cty tồn tại của loài trong tự nhiên dođó mỗi quần thể có tần số alen, tần số kiểu gen và tần số kiểu hình đặc trưng.Quần thể ngẫu phối là quần thể đa hình; là kho dự trữ nguyên vật tư thứ cấp cho tiến hoá vàchọn giống.Quần thể ngẫu phối hoàn toàn có thể duy trì sự phong phú di truyền trong những Đk nhấtđịnh.3. Định luật Hacđi – Vanbec3.1. Nội dungTrong một quần thể lớn, ngẫu phối; nếu khơng có những yếu tố làm thay đổi tần số alen thìthành phần kiểu gen của quần thể sẽ duy trì khơng đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác theođẳng thứcp2 AA  2pqAa  q2aa  13.2. Điều kiện nghiệm đúngQuần thể có kích thước lớn.Các thành viên giao phối ngẫu nhiên với tần suất ngang nhau.Các loại giao tử, hợp tử khác hoàn toàn có thể thụ tinh và có sức sống, sức sinh sản ngangnhau.Khơng xẩy ra đột biến, nếu có thì tần số đột biến thuận bằng tần số đột biến nghịch.Quần thể được cách li sinh sản với những quần thể khác thuộc lồi.3.3. Ý nghĩa của định luật• Ý nghĩa lí luận:+ Định luật là cơ sở lý giải sự tồn tại lâu dài của một số trong những quần thề trong tự nhiên.+ Là định luật cơ bản để nghiên cứu và phân tích di truyền học quần thể.• Ý nghĩa thực tiễn:+ Khi quần thể ở trạng thái cân đối thì từ tần số kiểu hình (lặn) tính được tần số những alenvà tần số những kiểu gen cũng như ngược lại.+ Trong y học sử dụng định luật để xác lập tỉ lệ người bị bệnh → tư vấn cho những người dân bệnh.Câu hỏi khối mạng lưới hệ thống kiến thức và kỹ năng:Trang 15 Quần thể ngẫu phối là cty sinh sản, cty tồn tại của loài trong tự nhiên+ Mỗi loài gồm nhiều quần thể tồn tại thực trong tự nhiên.+ Các thành viên trong quần thể phụ thuộc nhau về mặt sinh sản (quan hệ đực cái, cha con).� Do đó sự tồn tại và tăng trưởng của lồi tùy từng sự tồn tại và tăng trưởng của quầnthể.Quần thể đa hìnhLà quần thể phong phú về kiểu gen → phong phú về kiểu hình.Chứng minh ngẫu phối qua một thế hệ quần thể đạt trạng thái cân đối di truyền+ Thế hệ P, quần thể có cấu trúc di truyềnP :0,4AA  0,4Aa  0,2aa  1.+ Ở thế hệ P, quần thể không cân đối di truyền vì cấu trúc di truyền của quần thể khơngtn theo cấu trúc p2 AA  2pqAa  q2aa  1.+ Tính tần số tương đối của những alen:pA  0,4 0,4 0,6 � qa  1 0,6  0,42+ Quá trình ngẫu phối tạo F10,6A0,6A0,36AA0,4a0,24AaF1: 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.0,4a0,24Aa0,16aaỞ thế hệ F1 quần thể đạt trạng thái cân đối di truyền.Chứng minh ngẫu phối duy trì sự phong phú cân đối di truyền+ Ở thế hệ P, cấu trúc di truyền của quần thể là P: 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.+ Tính tần số tương đối của những alen:pA  0,36 0,48 0,6 � qa  1 0,6  0,42+ Quá trình ngẫu phối tạo F1:0,6A0,6A0,36AA0,4a0,24AaF1: 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.0,4a0,24Aa0,16aaKết luận: quy trình ngẫu phối duy trì trạng thái cân đối di truyền của quần thể.SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓATrang 16 II. CÁC DẠNG BÀI TẬPDạng 1: Câu hỏi lí thuyết cơ bảnPhương pháp giảiĐể làm được dạng vướng mắc lí thuyết cơ bản này, nên phải:Trình bày được thế nào là quần thể ngẫu phối.Phân tích được điểm lưu ý của quần thể ngẫu phối.Mô tả được cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối.Phân tích được nội dung, Đk nghiệm đúng và ý nghĩa của định luật Hacđi – Vanbec.Ví dụ mẫuVí dụ 1: Định luật Hacđi – Vanbec cho thấyA. kích thước quần thể ổn định theo thời hạn gọi là cân đối quần thể.B. với quần thể ngẫu phối, tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thểC. sự thay đổi tần số alen theo một khunh hướng xác lập.D. sự dịch chuyển về tỉ lệ kiểu gen trong quần thể giao phối.Hướng dẫn giảiTrang 17 Định luật Hacđi – Vanbec là định luật về sự việc cân đối cấu trúc di truyền của quần thể theothời gian, trong số đó 2 yếu tố quan trọng của cấu trúc di truyền quần thể là tần số alen vàthành phần kiểu gen.Chọn B.Ví dụ 2: Một quần thể giao phối có thành phần kiểu gen là pAA  hAa  qaa  1 sẽ cân đối ditruyền khiB. q  h  p..A. tần số Alen A  a .2�H �D. p.�q  � �.�2 �C. p.�q  h .Hướng dẫn giảiTrong một quần thể cân đối di truyền ta có: p2  2pq q2  1.2�2pq �.  pq. � p. .q  � � (*)Trong mọi trường hợp ta có: pq�2 �22Ở trạng thái cân đối di truyền p2  P; q2  Q. và H  2pq2�H �Thay những giá trị trên vào (*) ta được: P �Q.  � �, có nghĩa khi quần thể ở trạng thái cân�2 �bằng di truyền tích tỉ lệ kiểu gen đồng hợp bằng bình phương một nửa tỉ lệ kiểu gen đồnghợp.Chọn D.Bài tập tự luyện dạng 1Bài tập cơ bảnCâu 1: Đặc điểm nào dưới đây không đúng với quần thể ngẫu phối?A. Quần thể là nhóm thành viên thuộc cùng một loài hoặc khác loài.B. Các thành viên trong quần thể ngẫu phối tự do giao phối với nhau và sinh con hữu thụ.C. Quần thể giao phối cách li sinh sản ở một mức độ nhất định với những thành viên của quầnthể khác.D. Các thành viên của một quần thể hoàn toàn có thể chung sống qua nhiều thế hệ trong mức chừng khônggian xác lập.Trang 18 Câu 2: Nội dung định luật Hacđi – Vanbec đề cập đến yếu tố nào sau này?A. Trạng thái động của quần thể.B. Tỉ lệ phân loại kiểu hình trong quần thể.C. Trạng thái ổn định về cấu trúc di truyền qua những thế hệ.D. Sự thay đổi tần số alen qua những thế hệ.Câu 3: Định luật Hacđi – Vanbec phản ánhA. trạng thái động của quần thể.B. sự cân đối di truyền của quần thể ngẫu phối.C. trạng thái ổn định của những tần số alen trong quần thể.D. sự tăng tỉ lệ kiểu hình có lợi.Câu 4: Nhận định nào dưới đấy là khơng đúng thời cơ nói về quần thể ngẫu phối?A. Quần thể đang tiến hóa là quần thể đúng với định luật Hacđi – Vanbec.B. Quần thể có thành phần kiểu gen thay đổi là quần thể đang tiến hóa.C. Q. trình đột biến và di nhập gen luôn xẩy ra trong quần thể là nguyên nhân làm choquần thể phong phú.D. CLTN luôn tác động nên quần thể ngẫu phối có cấu trúc động.Câu 5: Nếu biết quần thể phục vụ được những Đk nghiệm đúng của định luật Hacđi –Vanbec, quần thể ở trạng thái cân đối di truyền, biết số lượng thành viên mang kiểu gen đồnghợp lặn. Ta không xác lập giá tốt trị nào dưới đây?A. Tần số alen lặn của lôcut nghiên cứu và phân tích.B. Tần số alen trội của lơcut nói trên.C. Tỉ lệ đột biến của lơcut nói trên.D. Cấu trúc di truyền của quần thể.Câu 6: Một trong những Đk quan trọng nhất để quần thể từ chưa cân đối chuyểnthành quần thể cân đối về thành phần kiểu gen là gì?A. Cho quần thể sinh sản hữu tính.B. Cho quần thể tự phối.C. Cho quần thể sinh sản sinh dưỡng.D. Cho quần thể giao phối tự do.Bài tập nâng caoCâu 7: Có bao nhiêu điểm lưu ý của quần thể ngẫu phối trong số những điểm lưu ý dưới đây?(1) Có thành phần kiểu gen đặc trưng và ổn định.(2) Có tần số những alen khơng thay đổi qua những thế hệ.Trang 19 (3) Có thành phần những kiểu gen khơng đổi qua những thế hệ.(4) Đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.A. 1.B. 2.C. 3.D. 4.Câu 8: Có bao nhiêu nhận định dưới đây nói về quần thể ngẫu phối?(1) Có sự phong phú về kiểu gen và kiểu hình.(2) Quá trình ngẫu phối là nguyên nhân dẫn đến việc phong phú di truyền cho quần thể.(3) Các thành viên không giao phối với thành viên thuộc quần thể khác.(4) Các thành viên trong quần thể giống nhau ở những nét cơ bản và rất khác nhau về nhiều chitiết.A. 1.B. 2.C. 3.D. 4.Câu 9: Những điểm nào dưới đấy là yếu tố hạn chế của định luật Hacđỉ – Vanbec?(1) Sức sống của những giao tử và những kiểu gen là giống nhau.(2) Quá trình đột biến làm thay đổi tần số tương đối của những alen.(3) Trong mỗi lồi ln có sự Viral gen từ quần thể này sang quần thể khác.(4) Số lượng thành viên trong loài lớn do đó sự ngẫu phối được trình làng.A. 1.B. 2.C. 3.D. 4.ĐÁP ÁN1–A2–C3–B4–A5–C6–DDạng 2: Xác định tần số tương đối của những alen7–C8–C9–CPhương pháp giải1. Một gen có 2 alen1.1. Giới đực và cái có tần số những alen như nhauQuần thể có cấu trúc di truyền:X AA: y Aa : z aa.Gọi p. là tần số alen A; q là tần số alen a.+ Tính p., q theo x, y, z:� y�yp  x  ;q  �z �; p. q  12� 2�+ Khi quần thể cân đối di truyền thì quần thể có cấu trúc: p2AA  2pqAa  q2aa  1.Tính q theo tần số kiểu hình lặn.Trang 20 1.2. Giới đực và cái có tần số cấc alen khác nhauĐây là những quần thể có kích thước nhỏ hoặc đang chịu tác động của yếu tố ngẫu nhiên.Sau 2 thế hệ ngẫu phối quần thể sẽ đạt trạng thái cân đối di truyền.Gọi:, qa�lần lượt là tần số alen A và a của giới đực.+ p.�A��, qa�lần lượt là tần số alen A và a của giới cái.+ p.�A+ PN , qn lần lượt là tần số alen A và a của quần thể.• Ta có:PN ��p.� p.�q� q�và qn .221.3. Khi CLTN đào thải những thành viên có kiểu hình lặn (aa)+ Thế hệ P: x AA + y Aa + z aa = 1, tần số alen A và a là p. và q.+ Thế hệ P’ (sau CLTN) có tần số alen A va a là p0 và q0.Đối với quần thể ngẫu phối:� Thế hệ Fn: qn q01 nq. 0Đối với quần thể tự phối:� Thế hệ Fn: qn q02n  1 q0   q01.4. Xảy ra đột biến với tần số fNếu quần thể ban đầu có tần số những alen A, a lần lượt là P A và qa. Qua mỗi thế hệ xảy rađột biến biến a thành A với tần số f thì sau n thế hệ tần số alen A và a là:qan  q� 1 f nnpAn  1 �q� 1 f  ���1.5. Khi có di – nhập genKhi 2 quần thể nhỏ nhập thành 1 quần thể lớn.Gọi:+ m là tổng thành viên của quần thể được nhập cư trước lúc có nhập cư.+ N là số thành viên đến nhập cư.+ p1/q1 là tần số A/a của quần thể được nhập cư trước lúc có nhập cư.Trang 21 + p2/q2 là tần số A/a của quần thể đến nhập cư.Công thức: pA mp. 1  np2.m n2. Nếu gen đa alenGiả sử gen có 3 alen A1; A2 và a với tần số p., q, r ( p.  q  r  1 ). Diễn ra quy trình ngẫuphối:  pA ; qA ; ra   pA ; qA ; ra 1212p A1q A2rap A1p 2 A1A1pq A1A2prA1aq A2pq A1A2q 2 A2A2qrA 2araprA1aqrA2ar 2 aaCấu trúc di truyền của quần thể khi cân đối di truyền:p. 2 A1 A1  q 2 A2 A2  r 2 aa  2 pqA1A2  2 prA1a  2qrA2a  1Do đó tần số tương đối của những alen A1; A2 và a được xem theoCơng thức:p. A1  p. 2  pq  prq A2  q 2  pq  qrra  r 2  pr  qrCâu hỏi khối mạng lưới hệ thống kiến thức và kỹ năng:Ví dụ 1: Ở cừu alen A quy định lông đen, alen a quy định lơng xám. Thống kê kiểu hìnhtrong quần thể thấy có 500 con lơng đen có kiểu gen đồng hợp : 640 con lơng đen có kiểugen dị hợp : 360 con lông xám. Xác định tần số những alen trong quần thể tại thời gian thốngkê.Hướng dẫn giảiBước 1: xác lập tần số những kiểu gen.Kiểu gen AA 5001500 640 360 3Kiểu gen Aa 64032500  640  360 75Kiểu gen aa 625Vậy cấu trúc di truyền của quần thể làTrang 22 P:1326AA :Aa :aa37525Bước 2: tính tần số tương đối của những alen.1 �32 1� 4141 34pA   � � �và qa  1 3 �75 2� 7575 75Ví dụ 2: Ở cừu, alen A quy định lông đen, alen a quy định lông xám. Quần thể đang cânbằng di truyền thấy 640 con lông đen : 360 con lông xám. Xác định cấu trúc di truyền củaquần thể?Hướng dẫn giảiBước 1: xác lập tần số những kiểu hình.P: 0,64A– : 0,36aa.Quần thể đang cân đối di truyền nênq2a  0,36 � qa  0,6 và pA  0,4Bước 2: xác lập cấu trúc di truyền của quần theo theo cơng thức p2AA : 2pqAa : q2aa.P: 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aaVí dụ 3: Một quần thể có kích thước nhỏ, ở thế hệ p. giới đực có pA = 0,4. Sau 2 thế hệquần thể cân đối di truyền có cấu trúc 0,25AA : 0.5Aa : 0,25aa. Hãy tính tần số những alenở thế hệ P?Hướng dẫn giảiBước 1: tính tần số tương đối của những alen ở thế hệ F2 khi quần thể cân đối di truyền.F2: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa.pA  0,250,5 0,5 và qa  0,52Bước 2: tính tần số tương đối của những alen ở thế hệ P.�p.� p.� 0,4 � tính p.” của phân cái theo công thức PN + Ở thế hệ P, giới đực có p.�A2�  2�0,5  0,4  0,6+ Do đó p.�A�� 0,4 và qa� 0,6 ; giới cái có: p.� 0,6 và qa� 0,4 .Kết luận: ở thế hệ P, giới đực có: p.�AAVí dụ 4: Một quần thể, ở thế hệ p. có cấu trúc di truyền là 0,25AA: 0,5Aa : 0,25aa. Nhữngcá thể có kiểu hình lặn (aa) khơng hoàn toàn có thể sinh sản. Tính tần số tương đối của những alenA và a sau 5 thế hệ sinh sản?Trang 23 Hướng dẫn giảiBước 1: tính tần số những kiểu gen ở thế hệ P sau khi có tác động của CLTN.P: 0.25AA : 0.5Aa : 0,25aa.Sau CLTN, P’:12AA : Aa33Bước 2: tính tần số tương đối của những alen sau CLTN.2 1 12qa  �  � pA 3 2 33Bước 3: tính tần số tương đối của những len ở thế hệ F5+ Từ thế hệ P đến F5 là 5 thế hệ � n  5.+ Áp dụng cơng thức ta có:q5  a 1311 5�3p5  A  1181 7 .8 8Ví dụ 5: Một gen có 2 alen A và a. ở thế hệ p. có qa  0,38. Qua mỗi thế hệ xẩy ra đột biếna → A với tần số 10%. Tính PA và qa ở F3.Hướng dẫn giảif  a � A , nghĩa là 10% số alen a trở thành A.� Sau mỗi thế hệ qa còn sót lại 90% của thế hệ trước� Sau 3 thế hệ qa  0,38� 0,9  0,277 và pA  1 0,2773Bài tập tự luyện dạng 2Câu 1: Một quần thể ở trạng thái cân đối Hacđi – Vanbec có 2 alen A, a; trong số đó số cáthể dd chiếm tỉ lệ 16%. Tần số alen của mỗi alen trong quần thể làA. A = 0,16; a = 0,84. B. A =0,4; a = 0,6.C. A = 0,84; a = 0,16. D. A = 0,6; a = 0,4.Câu 2: Trong một quần thể cây trồng tự thụ phấn bắt buộc, alen A quy định thân cao là trộihoàn toàn so với alen a quy định thân lùn. Các cây thân lùn khơng có mức giá trị kinh tế tài chính, bị loạibỏ sau mỗi thế hệ gieo trồng. Tỉ lệ hạt đem gieo có cấu trúc 0,45AA: 0,3Aa : 0,25aa, chorằng tỉ lệ nảy mầm vào tạo cây là 100%, tần số alen ở thế hệ sau làA. pA  0,8; qa  0,2 .B. pA  0,2; qa  0,8 .Trang 24 C. pA  0,6; qa  0,15.D. pA  0,35; qa  0,65 .Câu 3: Một quần thể có cấu trúc di truyền ban đầu 0,4AA : 0,5Aa : 0,1 aa. Tần số alen củaquần thể này làA. pA  0,65; qa  0,35 .B. pA  0,6; qa  0,4.C. pA  0,9; qa  0,1.D. pA  0,35; qa  0,65Câu 4: ở người gen IA quy định máu A, gen I B quy định máu B, IOIO quy định máu O, IAIBquy định máu AB. Một quần thể người khi đạt trạng thái cân đối có số người mang máuB (kiểu gen IBIB và IBIO) chiếm tỉ lệ 21%, máu A (kiểu gen I AIA và IAIO) chiếm tỉ lệ 45%,nhóm máu AB (kiểu gen IAIB) chiếm 30%, còn sót lại ỉà máu O. Tần số tương đối của những alenIA, IB, IO trong quần thể này làA. IA = 0,5, IB = 0,3, IO = 0,2.B. IA = 0,6, IB = 0,1, IO = 0,3.C. IA = 0,4, IB = 0,2, IO = 0,4.D. IA = 0,2, IB = 0,7, IO = 0,1.Câu 5: Ở một quần thể vật ni, do tinh lọc giới tính bởi con người nên cấu trúc di truyềncủa quần thể này ở thế hệ xuất phát ở hai giới có sự khác lạ: ở giới đực 0,64AA :0,32Aa : 0,04aa còn ở giới cái là 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Do Đk thay đổi, quầnthể nói trên được trả về tự nhiên và tự do ngẫu phối. Tuy nhiên từ thế hệ thứ hai do khơngđược chăm sóc bởi bàn tay con người những thành viên đòng hợp lặn đều bị chết từ quy trình cònnon. Tần số alen của quần thể ở thế hệ thứ 7 làA. qa = 0,109; pA= 0,891.B. qa = 0,21; pA=0,79.C. qa = 0,112; pA= 0,888.D. qa = 0,19; pA=0,81.Bài tập nâng caoCâu 6: Ở một quần thể động vật hoang dã ngẫu phối, xét một gen nằm trên NST thường gồm 2 alen,alen A trội hoàn toàn so với alen a. Dưới tác động của CLTN, những thành viên có kiểu hìnhlặn bị đào thải hồn toàn ngay sau khi sinh ra. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này cócấu trúc di truyền là 0,4AA : 0,6Aa. Cho rằng khơng có tác động của những tác nhân tiến hóakhác. Theo lí thuyết, thế hệ F5 của quần thể này còn có tần số alen a làA. 0,02.B. 0,12.C. 0,16.D. 0,15.Câu 7: Trên quần hòn đảo Mađơrơ ở một lồi cơn trùng cánh cứng, gen A quy định cánh dàitrội khơng hồn tồn so với gen a quy định không cánh, kiểu gen Aa quy định cánh ngắn.Một quần thể của lồi này lúc mới sinh có thành phần kiểu gen là 0,25AA : 0,6Aa : 0,15aa,Trang 25

4545

Clip Một quần thể có 3 kiểu gen với tần số mỗi kiểu gen là A x y bằng z tần số của alen A và a là ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một quần thể có 3 kiểu gen với tần số mỗi kiểu gen là A x y bằng z tần số của alen A và a là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Một quần thể có 3 kiểu gen với tần số mỗi kiểu gen là A x y bằng z tần số của alen A và a là miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Một quần thể có 3 kiểu gen với tần số mỗi kiểu gen là A x y bằng z tần số của alen A và a là Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Một quần thể có 3 kiểu gen với tần số mỗi kiểu gen là A x y bằng z tần số của alen A và a là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một quần thể có 3 kiểu gen với tần số mỗi kiểu gen là A x y bằng z tần số của alen A và a là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #quần #thể #có #kiểu #gen #với #tần #số #mỗi #kiểu #gen #là #bằng #tần #số #của #alen #và #là