Thủ Thuật Hướng dẫn Một người thợ làm một thành phầm hết 1 giờ 35 phút Đầy đủ Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một người thợ làm một thành phầm hết 1 giờ 35 phút Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-11 11:20:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Một người thợ làm một thành phầm hết 1 giờ 35 phút Mới Nhất
Pro đang tìm kiếm từ khóa Một người thợ làm một thành phầm hết 1 giờ 35 phút được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-11 11:15:05 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

    D. 29 giờ 44 phút Thời gian người đó làm xong 1  thành phầm là:18 giờ 35 phút : 5 = 3 giờ 43 phútThời gian người đó làm xong 8 thành phầm là:3 giờ 43 phút × 8 = 24 giờ 344 phút = 29 giờ 44 phút (vì 344 phút = 5 giờ 44 phút)                                           Đáp số: 29 giờ 44 phút.Đáp án D CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống: 

Tính:   (14) ngày (6) giờ $:rm 9$.

Tính : (19,2) giờ (:,3).

Điền số thích hợp vào ô trống: 

Tính: ((4) giờ (36) phút  ( + ,,18) phút(),:,3).

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền dấu ((>;,

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một người thợ làm xong 5 thành phầm trong 18 giờ 35 phút. Hỏi người đó làm xong 8 thành phầm như vậy trong bao lâu?

A. 21 giờ 43 phút

B. 24 giờ 44 phút

C. 28 giờ 23 phút

D. 29 giờ 44 phút

Các vướng mắc tương tự

Một người thợ lam một thành phầm hết 2 giờ 35 phút. Hỏi người đó làm 15 thành phầm như vậy hết BN thời hạn?

19/06/2022 405

D. 29 giờ 44 phút

Đáp án đúng chuẩn

Thời gian người đó làm xong 1  thành phầm là:18 giờ 35 phút : 5 = 3 giờ 43 phútThời gian người đó làm xong 8 thành phầm là:3 giờ 43 phút × 8 = 24 giờ 344 phút = 29 giờ 44 phút (vì 344 phút = 5 giờ 44 phút)                                           Đáp số: 29 giờ 44 phút.Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một đu quay 5 vòng hết 6 phút 20 giây. Vậy đu quay đó quay 1 vòng hết c phút c giây.

Xem đáp án » 19/06/2022 337

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một đội cộng nhân chuyển gạo vào 2 kho với thời hạn chuyển vào kho thứ nhất là 5 giờ 15 phút. Thời gian chuyển gạo vào kho thứ hai nhanh gấp 3 lần so với kho thứ nhất.

Vậy tổng thời hạn chuyển gạo vào cả hai kho là c giờ.

Xem đáp án » 19/06/2022 236

Tính:

(4 giờ 36 phút + 18 phút) : 3

Xem đáp án » 19/06/2022 192

Tính:

19,2 giờ : 3

Xem đáp án » 19/06/2022 178

Máy thứ nhất sản xuất ra 10 dụng cụ trong một giờ 20 phút. Máy thứ hai sản xuất ra 12 dụng cụ như vậy trong một,5 giờ. Hỏi máy nào sản xuất 1 dụng cụ nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu thời hạn?

Xem đáp án » 19/06/2022 177

Điền dấu (>;

21 giờ 24 phút : 6 c 15 giờ : 4

Xem đáp án » 19/06/2022 140

Điền số thích hợp vào ô trống:

21 giờ 12 phút : 4 = c giờ c phút

Xem đáp án » 19/06/2022 136

Lan gấp hoa từ 8 giờ 12 phút đến 8 giờ 40 phút được 8 bông hoa. Hỏi trung bình Lan gấp 1 bông hoa trong thời hạn bao lâu?

Xem đáp án » 19/06/2022 136

Điền số thích hợp vào ô trống:

10 phút 8 giây : 2 = c phút c giây

Xem đáp án » 19/06/2022 133

Tính:

14 ngày 6 giờ : 9

Xem đáp án » 19/06/2022 130

Điền số thích hợp vào ô trống:

65 phút : 5 = c phút

Xem đáp án » 19/06/2022 124

Điền số thích hợp vào ô trống:

32 phút 16 phút × 3 : 4 = c phút c giây

Xem đáp án » 19/06/2022 118

Thời gian từ khởi đầu ngày đến giờ đây bằng 23  thời hạn từ giờ đây cho tới khởi đầu ngày tiếp theo. Hỏi giờ đấy là mấy giờ?

Xem đáp án » 19/06/2022 109

Bài giải

Người đó muốn làm 3 thành phầm thì hết số thời hạn là:

1 giờ 35 phút× 3= 3 giờ 105 phút (hay 4 giờ 45 phút).

Đáp số: 4 giờ 45 phút

://.youtube/watch?v=kOQnsGty-U0
Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Một người thợ làm một thành phầm hết 1 giờ 35 phút

Reply
1
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Một người thợ làm một thành phầm hết 1 giờ 35 phút miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một người thợ làm một thành phầm hết 1 giờ 35 phút tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Một người thợ làm một thành phầm hết 1 giờ 35 phút Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Một người thợ làm một thành phầm hết 1 giờ 35 phút
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Một người thợ làm một thành phầm hết 1 giờ 35 phút vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #người #thợ #làm #một #sản #phẩm #hết #giờ #phút

4180

Review Một người thợ làm một thành phầm hết 1 giờ 35 phút Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Một người thợ làm một thành phầm hết 1 giờ 35 phút Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Một người thợ làm một thành phầm hết 1 giờ 35 phút Đầy đủ miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Một người thợ làm một thành phầm hết 1 giờ 35 phút Đầy đủ miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Một người thợ làm một thành phầm hết 1 giờ 35 phút Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một người thợ làm một thành phầm hết 1 giờ 35 phút Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #người #thợ #làm #một #sản #phẩm #hết #giờ #phút #Đầy #đủ