Thủ Thuật về Một người gửi tiết kiệm chi phí 10 triệu đồng vào một trong những ngân hàng nhà nước với lãi suất vay 6 1 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một người gửi tiết kiệm chi phí 10 triệu đồng vào một trong những ngân hàng nhà nước với lãi suất vay 6 1 được Update vào lúc : 2022-03-29 23:58:19 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Anh An gửi số tiền 58 triệu đồng vào một trong những ngân hàng nhà nước theo như hình thức lãi kép và ổn định trong 9 tháng thì lĩnh về được 61758000đ. Hỏi lãi suất vay ngân hàng nhà nước hàng tháng là bao nhiêu? Biết rằng lãi suất vay không thay đổi trong thời hạn gửi.

Câu 84050 Vận dụng

Anh An gửi số tiền 58 triệu đồng vào một trong những ngân hàng nhà nước theo như hình thức lãi kép và ổn định trong 9 tháng thì lĩnh về được 61758000đ. Hỏi lãi suất vay ngân hàng nhà nước hàng tháng là bao nhiêu? Biết rằng lãi suất vay không thay đổi trong thời hạn gửi.

Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Các công thức cần nhớ cho bài toán lãi kép — Xem rõ ràng

Một người gửi tiết kiệm chi phí vào một trong những ngân hàng nhà nước với lãi suất vay 6,1%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền thoát khỏi ngân hàng nhà nước thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ tiến hành nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp hai số tiền gửi ban đầu, giả định trong mức chừng thời hạn này lãi suất vay không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

A.

B.

C.

D.

A.  3 triệu 600  ngàn đồng

C. 3 triệu 700 ngàn đồng.

Các vướng mắc tương tự

A.( 2,0065) 24  triệu đồng.

C. 2.( 1,0065) 24 triệu đồng. 

Một người gửi số tiền 1 triệu đồng vào một trong những ngân hàng nhà nước với lãi suất vay 7%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền thoát khỏi ngân hàng nhà nước thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ tiến hành nhập vào vốn ban đầu (lãi kép). Sau 3 năm người này sẽ lĩnh được số tiền là bao nhiêu (triệu đồng) (nếu trong mức chừng thời hạn này sẽ không còn rút tiền và lãi suất vay không thay đổi)?

A. ( 1 , 007 ) 3

B. ( 1 , 7 ) 3

C. ( 1 , 07 ) 3

D. ( 0 , 7 ) 3

A. 5436521,164 đồng. 

C. 5452733,453  đồng.

D. 5452771,729  đồng.

Lãi suất gửi tiền tiết kiệm chi phí của những ngân hàng nhà nước trong thời hạn qua liên tục thay đổi. Bác Mạnh gửi vào một trong những ngân hàng nhà nước số tiền 5 triệu đồng với lãi suất vay 0,7% / tháng. Sau 6 tháng gửi tiền, lãi suất vay tăng thêm 0,9% / tháng. Đến tháng thứ 10 sau khi gửi tiền, lãi suất vay hạ xuống 0,6% / tháng và giữ ổn định. Biết rằng nếu bác Mạnh không rút tiền thoát khỏi ngân hàng nhà nước thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ tiến hành nhập vào vốn ban đầu (ta gọi đó là lãi kép). Sau một năm gửi tiền, bác Mạnh rút được số tiền là bao nhiêu? (biết trong mức chừng thời hạn này bác Mạnh không rút tiền ra).

A. 5436566,169 đồng.

B. 5436521,164 đồng.

C. 5452733,453 đồng.

D. 5452771,729 đồng.

Một người gửi 100 triệu đồng vào một trong những ngân hàng nhà nước với lãi suất vay 8,4%/ năm. Biết rằng nếu không rút tiền thoát khỏi ngân hàng nhà nước thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ tiến hành nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau đúng 6 năm, người đó lĩnh được số tiền (cả vốn và lãi) sớm nhất với số tiền nào dưới đây, nếu trong thời hạn đó người này sẽ không còn rút tiền ra và lãi suất vay không thay đổi?

A.160246000 đồng

B.164246000 đồng

C.166846000 đồng

D.162246000 đồng

Ông Bình gửi 100 triệu đồng vào một trong những ngân hàng nhà nước với lãi suất vay 0,9%/tháng. Biết rằng nếu không rút tiền thoát khỏi ngân hàng nhà nước thì cứ sau mỗi tháng số tiền lãi sẽ tiến hành nhập vào gốc để tính lãi cho tháng tiếp theo và từ thời điểm tháng thứ hai trở đi, mỗi tháng ông gửi thêm tiền vào thông tin tài khoản với số tiền 2 triệu đồng. Hỏi sau 3 năm số tiền ông Bình nhận được cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu? Giả định trong suốt thời hạn gửi lãi suất vay không thay đổi và ông Bình không rút tiền ra (kết quả được làm tròn đến hàng nghìn).

A. 220.652.000 đồng

B. 221.871.000 đồng

C. 221.305.000 đồng

D. 222.675.000 đồng

Bác An gửi vào ngân hàng nhà nước số tiền 5 triệu đồng với lãi xuất 0,7%/ tháng. Sau sáu tháng gửi tiền, lãi xuất tăng thêm 0,9%/ tháng. Đến tháng thứ 10 sau khi gửi tiền, lãi xuất hạ xuống 0,6%/ tháng và giữ ổn định. Biết rằng nếu bác An không rút tiền thoát khỏi ngân hàng nhà nước thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ tiến hành nhấp vào vốn ban đầu (người ta gọi là lãi kép). Hỏi sau một năm gửi tiền, bác An rút được số tiền sớm nhất với số nào sau này?

A.5.453.000 đồng.

B. 5.436.000 đồng

C. 5.468.000 đồng.

D. 5.463.000 đồng.

Một người gửi 100 triệu đồng vào một trong những ngân hàng nhà nước theo thể thức lãi kép, kì hạn là một quý với lãi suất vay 3%/quý. Sau đúng 6 tháng người này gửi thêm 100 triệu đồng vào ngân hàng nhà nước nói trên với kì hạn và lãi suất vay như trước đó. Hỏi sau 1 năm người này nhận được số tiền (cả vốn lẫn lãi) sớm nhất với giá trị nào dưới đây? (giả sử trong một năm lãi suất vay ngân hàng nhà nước không đổi và người này sẽ không còn rút tiền ra).

A. 218,64 triệu đồng

B. 210,26 triệu đồng

C. 208,55 triệu đồng

D. 212,68 triệu đồng

4306

Review Một người gửi tiết kiệm chi phí 10 triệu đồng vào một trong những ngân hàng nhà nước với lãi suất vay 6 1 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một người gửi tiết kiệm chi phí 10 triệu đồng vào một trong những ngân hàng nhà nước với lãi suất vay 6 1 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Một người gửi tiết kiệm chi phí 10 triệu đồng vào một trong những ngân hàng nhà nước với lãi suất vay 6 1 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Một người gửi tiết kiệm chi phí 10 triệu đồng vào một trong những ngân hàng nhà nước với lãi suất vay 6 1 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Một người gửi tiết kiệm chi phí 10 triệu đồng vào một trong những ngân hàng nhà nước với lãi suất vay 6 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một người gửi tiết kiệm chi phí 10 triệu đồng vào một trong những ngân hàng nhà nước với lãi suất vay 6 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #người #gửi #tiết #kiệm #triệu #đồng #vào #một #ngân #hàng #với #lãi #suất