Thủ Thuật Hướng dẫn Một mảnh đất nền trống trồng rau hình vuông vắn có chu vi 240 m tính diện tích s quy hoạnh mảnh đất nền trống đó -Thủ Thuật Mới Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một mảnh đất nền trống trồng rau hình vuông vắn có chu vi 240 m tính diện tích s quy hoạnh mảnh đất nền trống đó -Thủ Thuật Mới được Update vào lúc : 2022-05-25 12:30:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Một mảnh đất nền trống nền trống trồng rau hình vuông vắn vắn có chu vi 240 m tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mảnh đất nền trống nền trống đó 2022
Pro đang tìm kiếm từ khóa Một mảnh đất nền trống nền trống trồng rau hình vuông vắn vắn có chu vi 240 m tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mảnh đất nền trống nền trống này được Update vào lúc : 2022-05-25 12:15:06 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

BDHSG: Giải những bài toán về hình vuông vắn vắn, hình chữ nhật A. Mục tiêu:
– Ôn kiến thức và kỹ năng và kỹ năng cơ bản về hình vuông vắn vắn, hình chữ nhật.
– Cung cấp cho HS một số trong những trong những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng nâng cao về những dạng toán liên quan đến
hình vuông vắn vắn, hình chữ nhật
– Luyện kĩ năng giải những bài tập.
B. Lên lớp:
I. Ghi nhớ:
1. Hình chữ nhật:
* Đặc điểm: HCN là hình tứ giác đặc biệt quan trọng quan trọng có:
+ 4 cạnh gồm: 2 cặp cạnh trái chiều tuy nhiên tuy nhiên và bằng nhau. (2 cạnh dài và hai cạnh
ngắn)
+ 4 góc vuông.
+ 2 đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. (Mỗi đường
chéo chia HCN thành 2 hình tam giác vuông bằng nhau)
* Chu vi: Tổng độ dài của 4 cạnh
P : Chu vi
P = (a + b) x 2
a : chiều dài (số đo mỗi cạnh dài)
b : chiều rộng (số đo mỗi cạnh ngắn)
a+b=P:2
(tổng của chiều dài và chiều rộng đó đó là nửa chuvi)
a=P:2-b
b=P:2-a
* Diện tích: S=axb S : Diện tích
a : chiều dài (số đo mỗi cạnh dài)
b : chiều rộng (số đo mỗi cạnh ngắn)
(a, b cùng cty đo) a=S:b
b=S:a
2. Hình vuông:
* Đặc điểm: Hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt quan trọng quan trọng có:
+ 4 cạnh bằng nhau. (2 cặp cạnh trái chiều tuy nhiên tuy nhiên với nhau)
+ 4 góc vuông.
+ 2 đường chéo bằng nhau và vuông góc tại trung điểm của mỗi đường. (2 đường
chéo chia HCN thành 4 hình tam giác vuông bằng nhau)
* Chu vi: Tổng độ dài của 4 cạnh
P : Chu vi
P=ax4
a : độ dài mỗi cạnh
a=P:4 * Diện tích: S=axa S : Diện tích
a : độ dài mỗi cạnh II. Một số dạng toán nâng cao:
Dạng 1: Cắt hình.
a) Cắt hình, cho biết thêm thêm thêm thêm một trong những yếu tố về chu vi, tìm diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh.
Bài toán 1: Bạn Bình Phương cắt một tờ bìa hình chữ nhật có chu vi là 2006 mm thành
hai tờ bìa HCN có tổng chu vi là 2206 mm. Hãy tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hình chữ nhật ban
đầu.
* Hướng dẫn HS tìm hiểu đề:
– Đọc kỹ đề, tìm hiểu nội dung bài toán.
(Biết chu vi HCN ban đầu, tổng chu vi 2
HCN sau khi cắt, tìm diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh HCN ban
đầu.
Vậy phải tìm tìm kiếm được chiều dài và chiều rộng
của HCN ban đầu)
– Vẽ hình, phân tích những mối liên hệ giữa
+ Có thể xẩy ra một trong 2 trường hợp
những yếu tố đã cho và yếu tố cần tìm.
sau: (đường nét cắt tuy nhiên tuy nhiên với chiều rộng) (đường nét cắt tuy nhiên tuy nhiên với chiều dài)
– …chính bằng hai lần đoạn cắt mà mỗi
đoạn cắt đó đó là chiều dài hoặc chiều rộng
của hình chữ nhật ban đầu. + Xét tổng chu vi 2 hình chữ nhật sau khi
cắt hơn chu vi hình chữ nhật ban đầu phần
nào?
+ Vậy nên ta sẽ tìm tìm kiếm được một trong hai
+ …sử dụng chu vi để tìm chiều còn sót lại.
chiều đó. Khi đã tìm tìm kiếm được một trong hai
chiều ( dài hoặc rộng) toàn bộ toàn bộ chúng ta làm thế nào
để tìm chiều còn sót lại?
– Yêu cầu HS giải bài toán:
Bài giải: Ta có hình vẽ: (vẽ hai trường hợp trên)
Ta thấy: Tổng chu vi 2 hình chữ nhật sau khi cắt hơn chu vi hình chữ nhật ban đầu chính
bằng hai lần đoạn cắt mà mỗi đoạn cắt đó đó là chiều dài hoặc chiều rộng của hình chữ
nhật ban đầu.
Nên một trong hai chiều đó là:
(2206 – 2006) : 2 = 100 (mm)
Chiều còn sót lại là:
2006 : 2 – 100 = 903 (mm)
Diện tích của tờ bìa HCN ban đầu là:
903 x 100 = 90300 (mm2)
Đáp số: 90300 mm2
Bài tập vận dụng:
1. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 240 m. nay người ta ngăn thành 2 thửa
ruộng nhỏ cũng hình chữ nhật có tổng chu vi hơn chu vi thửa ruộng ban đầu là 156m.
tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh thửa ruộng ban đầu.
2. Cho hình vuông vắn vắn có chu vi bằng 20m. Người ta chia hình vuông vắn vắn đó thành hai hình chữ
nhật. Tìm tổng chu vi hai hình chữ nhật đó.
3. Một hình vuông vắn vắn được phân thành hai hình chữ nhật có tổng chu vi là 108m và hiệu 2
chu vi là 8m. Tìm diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mỗi hình chữ nhật.
4. Có một miếng bìa hình vuông vắn vắn cạnh 24cm. Bạn Hùng cắt miếng bìa đó thành 2 hình
chữ nhật mà chu vi hình này bằng 4/5 hình kia. Tìm diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của mỗi hình chữ nhật cắt
được.
A
B
5. Đoạn thẳng MN chia hình vuông vắn vắn ABCD
thành hai hình chữ nhật ABMN và MNCD.
Biết tổng và hiệu chu vi 2 hình chữ nhật là
M
N
1986cm và 170cm. Hãy tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mỗi
hình chữ nhật đó.
D
C
6. Người ta kẻ đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với chiều rộng của HCN, chia HCN đó thành 1
HV và 1 HCN nhỏ có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh gấp hai HV. Tìm diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh HCN ban dầu biết chu vi
HCN nhỏ là 144cm.
7. Nột thửa ruộng hình vuông vắn vắn có chu vi 200m. nay được phân thành 2 thửa ruộng hình
chữ nhật mà chu vi thửa này bằng 2/3 chu vi thửa kia. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mỗi thửa ruộng
hình chữ nhật đó.
8. Có một miếng bìa hình vuông vắn vắn. Bạn Minh cắt dọc theo 1 cạnh dể được 2 hình chữ nhật
mà chu vi ình này bằng 3/5 hình kia. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mỗi miếng bìa hình chữ nhật đó.
9. Bạn Hải cắt một miếng bìa hình chữ nhật coa chu vi 164cm thành 2 hình chữ nhật.
Tìm kích thước tờ bìa lúc đầu biết tổng chu vi 2 hình chữ nhật vừa cắt là 254cm.
10 Bác Phong có một mảnh đất nền trống nền trống hình chữ nhật, chièu rộng mảnh đất nền trống nền trống dài 8m. Bác ngăn
mảnh đất nền trống nền trống đó thành 2 phần dều là hình chữ nhật, một phần để làm nhà, một phần để làm vườn. Diện tích phần làm nhà bằng ½ diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mảnh đất nền trống nền trống, còn chu vi phần đất làm nhà
bằng 2/3 chu vi mảnh đất nền trống nền trống. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mảnh đất nền trống nền trống của bác.
10. Một thửa ruộng hình chữ nhật đợc phân thành hai mảnh, một mảnh nhỏ để trồng rau
và mảnh còn sót lại để trồng ngô (hình vẽ). Diện tích của mảnh trồng ngô gấp 6 lần diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh
mảnh trồng rau. Chu vi mảnh trồng ngô gấp 4 lần chu vi mảnh trồng rau. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh
thửa ruộng ban đầu, biết chiều rộng của nó là 5m.
11. Người ta ngăn thửa đất hình chữ nhật thành 2 mảnh, 1 mảnh hình vuông vắn vắn, 1 mảnh
hình chữ nhật. Biết chu vi ban đầu hơn chu vi hình vuông vắn vắn 28m. Diện tích của thửa đất
ban đầu hơ thửa đất hình vuông vắn vắn là 224m2. HSG: Giải những bài toán về hình vuông vắn vắn, hình chữ nhật
(Tiếp theo) B. Mục tiêu:
– Ôn kiến thức và kỹ năng và kỹ năng cơ bản về hình vuông vắn vắn, hình chữ nhật.
– Cung cấp cho HS một số trong những trong những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng nâng cao về những dạng toán liên quan đến
hình vuông vắn vắn, hình chữ nhật
– Luyện kĩ năng giải những bài tập.
B. Lên lớp:
c) Mở rộng, thu nhỏ hình.
Bài toán1: Một miếng đất hình vuông vắn vắn, khi mở rộng sang phía đông thêm 6m thì được
mảnh đất nền trống nền trống HCN có chu vi 112m. Tìm diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mảh đất sau khi mở rộng.
* Hướng dẫn HS tìm hiểu đề:
– Đọc kỹ đề, tìm hiểu nội dung bài toán.
– Biết miếng đất hình vuông vắn vắn (có 4 cạnh
bằng nhau), mở rộng sang phía đông 6m
thì đượcHCN (chiều rộngkém chiều dài
6m). Tìm diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hình đó sau khi mở
– Cho HS thảo luận: phân tích những mối liên rộng.
hệ Một trong những yếu tố đã cho và yếu tố cần tìm + Cách 1: Giải bài toán Tìm hai số lúc biết
để tìm những phương pháp giải.
tổng và hiệu của hai số đó để tìm chiều
dài, chiều rộng,
+ Cách 2: Vẽ hình, tìm chu vi hình vuông vắn vắn
rồi tìm cạnh hình vuông vắn vắn, …
6m
– Yêu cầu HS giải bài toán: (Chu vi HCN hơn chi vi HV 6m x 2)
Bài giải:
Cách 1: Vì mở rộng cạnh hình vuông vắn vắn sang phía đông 6m nên được một HCN có chiều
dài hơn thế nữa thế nữa chiều rộng 6m.
Ta có: Nửa chu vi HCN mới là: 112 : 2 = 56 (m)
Chiều rộng HCN mới là: (56 – 6) : 2 = 25 (m)
Chiều dài HCN mới là: 25+ 6 = 31 (m)
Diện tích HCN mới là: 31 x 25 = 775 (mét vuông)
Đáp số: 775m2 Cách 2:
6m
Ta có hình vẽ:
Ta thấy Chu vi HCN hơn chu vi HV:
6 x 2 = 12 (m)
Chu vi miếng đất hình vuông vắn vắn là:
112 – 12 = 100 (m)
Cạnh miếng đất hình vuông vắn vắn là:
100 : 4 = 25 (m)
Chiều dài HCN mới là:
25+ 6 = 31 (m)
Diện tích HCN mới là:
31 x 25 = 775 (mét vuông)
Đáp số: 775m2
Bài toán2: Một miếng đất hình vuông vắn vắn, khi mở rộng sang phía đông thêm 6m thì được
mảnh đất nền trống nền trống HCN có chu vi 112m. Tìm diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mảh đất sau khi mở rộng.
* Hướng dẫn HS tìm hiểu đề:
– Đọc kỹ đề, tìm hiểu nội dung bài toán.
– Biết miếng đất hình vuông vắn vắn (có 4 cạnh
bằng nhau), mở rộng sang phía đông 6m
thì đượcHCN (chiều rộngkém chiều dài
6m). Tìm diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hình đó sau khi mở
– Cho HS thảo luận: phân tích những mối liên rộng.
hệ Một trong những yếu tố đã cho và yếu tố cần tìm + Cách 1: Giải bài toán Tìm hai số lúc biết
để tìm những phương pháp giải.
tổng và hiệu của hai số đó để tìm chiều
dài, chiều rộng,
+ Cách 2: Vẽ hình, tìm chu vi hình vuông vắn vắn
rồi tìm cạnh hình vuông vắn vắn, …
6m
– Yêu cầu HS giải bài toán: (Chu vi HCN hơn chi vi HV 6m x 2)
Bài giải:
Cách 1: Vì mở rộng cạnh hình vuông vắn vắn sang phía đông 6m nên được một HCN có chiều
dài hơn thế nữa thế nữa chiều rộng 6m.
Ta có: Nửa chu vi HCN mới là: 112 : 2 = 56 (m)
Chiều rộng HCN mới là: (56 – 6) : 2 = 25 (m)
Chiều dài HCN mới là: 25+ 6 = 31 (m) Diện tích HCN mới là: 31 x 25 = 775 (mét vuông)
Đáp số: 775m2
Cách 2:
Ta có hình vẽ:
Ta thấy Chu vi HCN hơn chu vi HV:
6 x 2 = 12 (m)
Chu vi miếng đất hình vuông vắn vắn là:
112 – 12 = 100 (m)
Cạnh miếng đất hình vuông vắn vắn là:
100 : 4 = 25 (m)
Chiều dài HCN mới là:
25+ 6 = 31 (m)
Diện tích HCN mới là:
31 x 25 = 775 (mét vuông)
Đáp số: 775m2 6m Bài tập vận dụng:
1. Một HCN có chiều dài gấp hai chiều rộng và có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh là 98 cm2. Tìm chu vi của
HCN đó.
2. Cho HCN có tỉ số giữa 2 cạnh kề nhau là 2/5 và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh là 360m2. Tính chu vi HCN.
3. Tổng độ dài hai cạnh của HCN gấp 5 lần hiệu độ dài hai cạnh của HCN. Tính chu vi
HCN biết diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh là 600m2.
4. Cho một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, chia hình chữ nhật thành những
hình vuông vắn vắn nhỏ theo tỉ lệ dài 2 hình vuông vắn vắn, rộng 3 hình vuông vắn vắn. Biết tổng chu vi của những
hình vuông vắn vắn là 240cm. tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật ban đầu.
5. Bác Hà có một tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng của mỗi tấm kính là ½ chiều dài
của nó và chiều dài của tấm kính nhỏ đúng bằng chiều rộng của tấm kính to. Bác ghép
hai tấm kính sát vào nhau và đặt lên mặt bàn có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh 90dm2 thì vữa khít. Hãy tính
kích thước của mỗi tấm kính đó. HSG: Giải những bài toán về hình vuông vắn vắn, hình chữ nhật
(Tiếp theo) C. Mục tiêu:
– Ôn kiến thức và kỹ năng và kỹ năng cơ bản về hình vuông vắn vắn, hình chữ nhật.
– Cung cấp cho HS một số trong những trong những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng nâng cao về những dạng toán liên quan đến
hình vuông vắn vắn, hình chữ nhật
– Luyện kĩ năng giải những bài tập.
B. Lên lớp:
b) Chia hình, Cho biết diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh và tỉ lệ chiều dài, chiều rộng, tìm chu vi. Bài toán: Cho hình chữ nhật có chiều rộng bằng ¾ chiều dài và có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh bằng 48cm2.
Tính chu vi của hình chữ nhật đó.
* Hướng dẫn HS tìm hiểu đề:
– Đọc kỹ đề, tìm hiểu nội dung bài toán.
– (Biết diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh HCN, tỉ lệ của chiều rộng,
chiều dài HCN. Tìm chu vi của hình đó).
Vậy phải tìm tìm kiếm được chiều dài và chiều rộng
của HCN ban đầu)
– Vẽ hình, phân tích những mối liên hệ giữa
những yếu tố đã cho và yếu tố cần tìm. + Vì chiều rộng bằng ¾ chiều dài nên ta có – …Nếu ta chia chiều dài thành 4 phần thì
thể chia HCN thành mấy ô vuông nhỏ?
chiều rộng là 3 phần như vậy. Ta hoàn toàn hoàn toàn có thể
chia HCN thành: 4 x 3 = 12 (ô vuông nhỏ)
+ Ta có tính được diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mỗi ô vuông
– SHCN : số ô vuông nhỏ
nhỏ không?
+ Tìm cạnh của ô vuông nhỏ thế nào?
– S = cạnh x cạnh => cạnh = ?
+ Tiếp theo làm gì?
– Tìm chiều dài, chiều rộng HCN
– Tìm diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh.
– Yêu cầu HS giải bài toán:
Bài giải:
Ta có hình vẽ:
…Theo bài ra, nếu ta chia chiều dài thành 4 phần thì chiều rộng là 3 phần như vậy.
Ta hoàn toàn hoàn toàn có thể chia HCN thành:
4 x 3 = 12 (ô vuông nhỏ)
Diện tích mỗi hình vuông vắn vắn nhỏ là:
48 : 12 = 4 (cm2)
Vì 4 = 2 x 2 nên cạnh ô vuông nhỏ là 2cm
Chiều dài HCN là: 2 x 4 = 8 (cm)
Chiều dài HCN là: 2 x 4 = 8 (cm)
Chiều rộng HCN là: 2 x 3 = 6 (cm)
Diện tích HCN là: (8 + 6) x 2 = 28 (cm)
Đáp số: 28cm
Bài tập vận dụng:
1. Một HCN có chiều dài gấp hai chiều rộng và có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh là 98 cm2. Tìm chu vi của
HCN đó.
2. Cho HCN có tỉ số giữa 2 cạnh kề nhau là 2/5 và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh là 360m2. Tính chu vi HCN.
3. Tổng độ dài hai cạnh của HCN gấp 5 lần hiệu độ dài hai cạnh của HCN. Tính chu vi
HCN biết diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh là 600m2. 4. Cho một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, chia hình chữ nhật thành những
hình vuông vắn vắn nhỏ theo tỉ lệ dài 2 hình vuông vắn vắn, rộng 3 hình vuông vắn vắn. Biết tổng chu vi của những
hình vuông vắn vắn là 240cm. tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật ban đầu.
5. Bác Hà có một tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng của mỗi tấm kính là ½ chiều dài
của nó và chiều dài của tấm kính nhỏ đúng bằng chiều rộng của tấm kính to. Bác ghép
hai tấm kính sát vào nhau và đặt lên mặt bàn có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh 90dm2 thì vữa khít. Hãy tính
kích thước của mỗi tấm kính đó.

Reply
9
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Một mảnh đất nền trống nền trống trồng rau hình vuông vắn vắn có chu vi 240 m tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mảnh đất nền trống nền trống đó miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Một mảnh đất nền trống nền trống trồng rau hình vuông vắn vắn có chu vi 240 m tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mảnh đất nền trống nền trống đó tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Một mảnh đất nền trống nền trống trồng rau hình vuông vắn vắn có chu vi 240 m tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mảnh đất nền trống nền trống đó miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Một mảnh đất nền trống nền trống trồng rau hình vuông vắn vắn có chu vi 240 m tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mảnh đất nền trống nền trống đó
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Một mảnh đất nền trống nền trống trồng rau hình vuông vắn vắn có chu vi 240 m tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mảnh đất nền trống nền trống đó vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #mảnh #đất #trồng #rau #hình #vuông #có #chu #tính #diện #tích #mảnh #đất #đó

4205

Clip Một mảnh đất nền trống trồng rau hình vuông vắn có chu vi 240 m tính diện tích s quy hoạnh mảnh đất nền trống đó -Thủ Thuật Mới ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một mảnh đất nền trống trồng rau hình vuông vắn có chu vi 240 m tính diện tích s quy hoạnh mảnh đất nền trống đó -Thủ Thuật Mới tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Một mảnh đất nền trống trồng rau hình vuông vắn có chu vi 240 m tính diện tích s quy hoạnh mảnh đất nền trống đó -Thủ Thuật Mới miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Một mảnh đất nền trống trồng rau hình vuông vắn có chu vi 240 m tính diện tích s quy hoạnh mảnh đất nền trống đó -Thủ Thuật Mới Free.

Thảo Luận vướng mắc về Một mảnh đất nền trống trồng rau hình vuông vắn có chu vi 240 m tính diện tích s quy hoạnh mảnh đất nền trống đó -Thủ Thuật Mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một mảnh đất nền trống trồng rau hình vuông vắn có chu vi 240 m tính diện tích s quy hoạnh mảnh đất nền trống đó -Thủ Thuật Mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #mảnh #đất #trồng #rau #hình #vuông #có #chu #tính #diện #tích #mảnh #đất #đó #Thủ #Thuật #Mới