Kinh Nghiệm về Một loài thực vật gen a quy định thân cao, gen a- cây thấp 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Một loài thực vật gen a quy định thân cao, gen a- cây thấp được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-26 20:35:24 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu 77723: Một loài thực vật gen A quy định cây thân cao, gen a – cây thân thấp; gen B – quả đỏ, gen b- quả trắng. Cho cây cao, quả đỏ dị hợp tử (AB/ab) giao phấn với cây thấp, quả trắng. Gen A và gen B cách nhau 40 cM, tỉ lệ kiểu hình ở F1 là

A. 30% cây cao, quả đỏ : 30% cây thấp, quả trắng : 20%cây cao, quả trắng : 20% cây thấp, quả đỏ.

B. 40% cây cao, quả đỏ : 40% cây thấp, quả trắng : 10%cây cao, quả trắng : 10% cây thấp, quả đỏ.

C. 10% cây cao, quả đỏ : 10% cây thấp, quả trắng : 40%cây cao, quả trắng : 40% cây thấp, quả đỏ.

D. 20% cây cao, quả đỏ : 20% cây thấp, quả trắng : 30%cây cao, quả trắng : 30% cây thấp, quả đỏ.

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Ở 1 loài thực vật, gen A quy định tính trạng cây thân cao, gen a quy định tính trạng cây thân thấp, gen B quy định tính trạng hoa đỏ, gen b quy định tính trạng hoa trắng. Khi đem F1 giao phối với 2 cây khác thu kết quả như sau:

Phép lai 1: F1 x cây 1, đời F2-1 xuất hiện 1200 cây trong số đó có 75 cây thân thấp, hoa trắng.

Phép lai 2: F1 x cây 2, đời F2-2 xuất hiện 480 cây trong số đó có 60 cây thân thấp, hoa trắng.

Hãy biện luận xác lập kiểu gen, kiểu hình F1, những cây đem lai.

Các vướng mắc tương tự

a, Ở một loài thực vật gen A quy định tính trạng thân cao, gen a quy định tính trạng thân thấp, gen B quy định tính trạng quả tròn, gen b quy định tính trạng quả dài. Hãy viết tất cả các kiểu gen hoàn toàn có thể có của cây thân cao, quả tròn. Biết 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng nằm trên cùng 1 cặp nhiễm sắc thể.

b) Cho lai giữa 2 thành viên có kiểu gen 

                        P:  

  (Thân cao, hoa trắng)  x  (Thân thấp, hoa đỏ)

     Hãy xác lập tỷ suất kiểu gen, kiểu hình ở đời F1. Biết rằng 1 gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn, những gen link hoàn toàn.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

A. 3 cao, đỏ: 3 cao, trắng: 6 thấp, hồng: 6 cao, hồng: 1 thấp, trắng: 1 thấp, đỏ.

B. 3 cao, đỏ: 3 cao, trắng: 2 thấp, hồng: 2 cao, hồng: 1 thấp, trắng: 1 thấp, đỏ.

C. 6 cao, đỏ: 1cao, trắng: 2 cao, hồng: 1 thấp, trắng: 1 thấp, đỏ: 2 thấp, hồng.

D. 1 cao, đỏ: 1cao, trắng: 1 thấp, trắng: 1 thấp, đỏ: 2 thấp, hồng: 2 cao, hồng.

Một loài thực vật gen A quy định cây cao, gen a- cây thấp; gen B quả đỏ, gen b- quả trắng. Các gen di truyền độc lập. Đời lai có một loại kiểu hình cây thấp, quả trắng chiếm

. Kiểu gen của những cây bố mẹ là:

A.

B.

C.

D.

Một loài thực vật gen A quy định cây cao, gen a- cây thấp; gen B quả đỏ, gen b- quả trắng. Các gen di truyền độc lập. Đời lai có một loại kiểu hình cây thấp, quả trắng chiếm 1/16. Kiểu gen của những cây bố mẹ là

A.

B.

C.

D.

Câu hỏi

Nhận biết

Một loài thực vật gen A quy định cây cao, gen a- cây thấp; BB hoa đỏ, Bb- hoa hồng, bb- hoa trắng. Các gen di truyền độc lập. P thuần chủng: cây cao, hoa trắng x cây thấp hoa đỏ tỉ lệ kiểu hình ở F2

A.

1 cao đỏ:2 cao hồng:1 cao trắng: 1 thấp đỏ:2 thấp hồng: 1 thấp trắng.

B.

1 cao đỏ:2 cao hồng:1 cao trắng: 3 thấp đỏ:6 thấp hồng:3 thấp trắng.

C.

3 cao đỏ:6 cao hồng:3 cao trắng: 1 thấp đỏ:2 thấp hồng: 1 thấp trắng.

D.

6 cao đỏ:3 cao hồng:3 cao trắng: 1 thấp đỏ:2 thấp hồng: 1 thấp trắng.

Reply
3
0
Chia sẻ

4608

Review Một loài thực vật gen a quy định thân cao, gen a- cây thấp ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một loài thực vật gen a quy định thân cao, gen a- cây thấp tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Một loài thực vật gen a quy định thân cao, gen a- cây thấp miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Một loài thực vật gen a quy định thân cao, gen a- cây thấp miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Một loài thực vật gen a quy định thân cao, gen a- cây thấp

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một loài thực vật gen a quy định thân cao, gen a- cây thấp vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #loài #thực #vật #gen #quy #định #thân #cao #gen #cây #thấp