Thủ Thuật về Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n 1 đấy là dạng đột biến gì Mới nhất Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n 1 đấy là dạng đột biến gì Mới nhất được Update vào lúc : 2022-05-23 22:00:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n 1 đấy là dạng đột biến gì Chi Tiết
Pro đang tìm kiếm từ khóa Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n 1 đấy là dạng đột biến gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-23 21:45:06 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thể dị bội là khung hình mà trong tế bào sinh dưỡng có một hoặc một số trong những trong những cặp NST bị thay đổi về số lượng. Cà độc dược, lúa và cà chua đều là cây lưỡng bội và có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng là 2n = 24. Vì có n = 12 nên cả 3 loài trên đều phải có 12 cặp NST rất rất khác nhau.

Người ta đã phát hiện những cây cà độc dược, lúa và cà chua có 25 NST (2n+1) do có một NST tương hỗ update vào

NST lưỡng bội. Trong trường hợp này. một cập NST nào đó có thêm một NST thứ ba. trái lại, cũng luôn hoàn toàn có thể có trường hợp chỉ có 23 NST (2n-1) do một cặp NST nào đó chỉ từ là một trong NST, cũng luôn hoàn toàn có thể có  có trường hợp mất một cặp NST tương tự (2n-2).

Ở cà độc dược, người ta đã phát hiện 12 kiểu dị bội (2n+1) ứng với 12 cặp NST tương tự. (hình 23.1)

Sơ đồ tư duy đột biến số lượng nhiễm sắc thể: Thể dị bội

Loigiaihay

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Tải xuống

Để giúp học viên có thêm tài liệu tự luyện môn Sinh học lớp 12 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 6 có đáp án tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất gồm những vướng mắc trắc nghiệm khá khá đầy đủ những mức độ nhận ra, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao.

A/ ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST – ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

Câu 1: Trong tế bào của thể ba nhiễm có hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ nào sau này?

Thừa 1 NST ở cả hai cặp tương tự.            
Mối cặp NST đều trở thành có 3 chiếc.
Thừa 1 NST ở một cặp nào đó.
Thiếu 1 NST ở toàn bộ những cặp.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Trong tế bào của thể ba nhiễm có hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ thừa 1 NST ở một cặp nào đó

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2: Trong tế bào của thể ba nhiễm kép có hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ nào sau này?

Thừa 1 NST ở cả hai cặp tương tự.    
Mối cặp NST đều trở thành có 3 chiếc.
Thừa 1 NST ở một cặp nào đó.   
Thiếu 1 NST ở toàn bộ những cặp.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Trong tế bào của thể ba nhiễm kép có hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ thừa 2 NST ở cả hai cặp tương tự.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Thể một nhiễm có bộ nhiễm sắc thể thuộc dạng:

2n – 1
n + 1
2n + 1   
n – 1
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể một nhiễm: 2n-1

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Thể ba nhiễm có bộ nhiễm sắc thể thuộc dạng:

2n – 1  
n + 1   
2n + 1    
n – 1
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể một nhiễm: 2n+1

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Trong những ký hiệu về thể lệch bội sau, đâu là kí hiệu của thể bốn?

2n + 4
2n – 4
2n – 2
2n + 2
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể bốn: 2n+2

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Thể nào sau này sẽ không còn phải là thể lệch bội?

Thể 3 nhiễm trên NST thường.
Người bị bệnh Đao
Thể không nhiễm trên NST giới tính
Người bị bệnh ung thư máu.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể lệch bội là đột biến số lượng NST.

Bệnh Đao là người dân có 3 NST số 21

Bệnh ung thư máu do mất đoạn ở NST số 21

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7: Nội dung nào sau này đúng về thể lệch bội?

Thay đổi số lượng nhiễm sắc ở một hay một số trong những trong những cặp nhiễm sắc thể tương tự.
Thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể ở nhiều cặp nhiễm sắc thể tương tự.
Thay đổi số lượng nhiễm sắc ở toàn bộ những cặp nhiễm sắc thể tương tự.
Thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể ở một hay một số trong những trong những cặp nhiễm sắc thể tương tự.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể lệch bội là những biến hóa về số lượng NST xẩy ra ở một hay một số trong những trong những cặp NST tương tự.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có một hoặc một số trong những trong những cặp nhiễm sắc thể bị thay đổi về số lượng được gọi là

thể đa bội.
đột biến nhiễm sắc thể
thể dị bội.   
đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có một hoặc một số trong những trong những cặp nhiễm sắc thể bị thay đổi về số lượng được gọi là thể dị bội

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9: Thể đột biến nào sau này sẽ không còn phải là thể lệch bội

Thể ba. 
Thể tam bội. 
Thể một. 
Thể không.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể tam bội không phải thể lệch bội.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Đột biến lệch bội xẩy ra do

Một hoặc một số trong những trong những cặp nhiễm sắc thể không phân li trong phân bào.
Một số cặp nhiễm sắc thể không phân li trong giảm phân.
Một cặp nhiễm sắc thể không phân li trong nguyên phân.
Một cặp nhiễm sắc thể không phân li trong giảm phân.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Một hay một số trong những trong những cặp NST không phân li trong phân bào dẫn tới thay đổi số lượng NST ở một hay một số trong những trong những cặp NST tương tự.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 11: Đột biến lệch bội một cặp NST tương tự xẩy ra do

Một hoặc một số trong những trong những cặp nhiễm sắc thể không phân li trong phân bào.
Một số cặp nhiễm sắc thể không phân li trong giảm phân.
Một cặp nhiễm sắc thể không phân li trong nguyên phân
Một cặp nhiễm sắc thể không phân li trong phân bào.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Một hay một số trong những trong những cặp NST không phân li trong phân bào dẫn tới thay đổi số lượng NST ở một hay một số trong những trong những cặp NST tương tự.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12: Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau này sẽ không còn đúng? 

Đột biến lệch bội hoàn toàn hoàn toàn có thể phát sinh trong nguyên phân hoặc trong giảm phân.
Đột biến lệch bội chỉ xẩy ra ở nhiễm sắc thể thường, không xẩy ra ở nhiễm sắc thể giới tính.
Đột biến lệch bội làm thay đổi số lượng ở một hoặc một số trong những trong những cặp nhiễm sắc thể.
Đột biến lệch bội xẩy ra do rối loạn phân bào làm cho một hoặc một số trong những trong những cặp nhiễm sắc thể không phân li.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

B sai vì: Đột biến lệch bội hoàn toàn hoàn toàn có thể xẩy ra ở nhiễm sắc thể thường hoặc nhiễm sắc thể giới tính.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13: Cho những thông tin sau:

(1) Làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào.          

(2) Làm thay đổi chiều dài phân tử ADN.

(3) Không làm thay đổi thành phần và số lượng gen trên NST.

(4) Thường xẩy ra ở thực vật mà không gặp ở thú hoang dã.

(5) Làm xuất hiện những gen mới trong quần thể.

Trong 5 điểm lưu ý nói trên, đột biến lệch bội có bao nhiêu điểm lưu ý?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Các điểm lưu ý của đột biến lệch bội là: (1), (3)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14: Khi nói về đột biến lệch bội NST, phát biểu nào sau này sai?

Đột biến lệch bội chỉ xẩy ra ở những cặp NST thường mà không xẩy ra ở cặp NST giới tính
Đột biến lệch bội làm cho một hoặc một số trong những trong những cặp NST tương tự không phân li trong phân bào
Đột biến lệch bội giúp xác lập vị trí gen trên NST
Đột biến lệch bội hoàn toàn hoàn toàn có thể hình thành thể khảm
Hiển thị đáp án

Đáp án:

A sai vì đột biến lệch bội xẩy ra ở những cặp NST thường và cả cặp NST giới tính.VD những hội chứng XXX, XXY, XO

Đáp án cần chọn là: A

Câu 15: Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Một tế bào sinh dục chín của thể ba nhiễm kép. Số NST trong tế bào là?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Ta có: 2n = 24 → n = 12, thể ba nhiễm kép có 2n + 1 +1 = 26 NST

Đáp án cần chọn là: D

Câu 16: Lúa tẻ có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của cây lúa tẻ lệch bội thể một kép là:

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Cây lúa tẻ lệch bội thể một kép có bộ NST là: 2n – 1 – 1

Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của cây lúa tẻ lệch bội thể một kép là

24 -1 – 1 = 22

Đáp án cần chọn là: A

Câu 17: Đậu Hà Lan có bộ NST lưỡng bội 2n = 14. Tế bào sinh dưỡng của thể ba thuộc loài này còn tồn tại bao nhiêu NST?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể ba 2n+1 có 15 NST trong tế bào sinh dưỡng

Đáp án cần chọn là: C

Câu 18: Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14. Tế bào lá của loài thực vật này thuộc thể một nhiễm sẽ đã có được số nhiễm sắc thể là

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể một nhiễm: 2n-1 = 13

Đáp án cần chọn là: C

Câu 19: Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Một tế bào sinh dục chín của thể một nhiễm. Số NST trong tế bào là?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Ta có: 2n = 24 → n = 12, thể một nhiễm có 2n – 1  = 23 NST

Đáp án cần chọn là: B

Câu 20: Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Một tế bào sinh dục chín của thể bốn nhiễm kép. Số NST trong tế bào là?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Ta có: 2n = 24 → n = 12, thể bốn nhiễm kép có 2n + 2 +2 = 28 NST

Đáp án cần chọn là: C

Câu 21: Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Một tế bào sinh dục chín của thể ba nhiễm. Tính số NST những cặp NST đều phân li thông thường thì ở kì sau I số nhiễm sắc thể trong tế bào là?

25 NST đơn
25 NST kép
28 NST đơn
28 NST kép
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Ta có: 2n = 24 → n = 12, thể ba nhiễm có 2n + 1 = 25 NST

Ở kì sau của giảm phân I NST tồn tại ở trạng thái kép và NST trong tế bào chưa phân li => Số NST trong tế bào là 25 NST kép.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 22: Ở một loài thực vật lưỡng bội, trong tế bào sinh dưỡng có 6 nhóm gen link.Thể một của loài này còn tồn tại số nhiễm sắc thể đơn trong mọi tế bào khi đang ở kì sau của nguyên phân là:

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể một nhiễm có dạng 2n-1 = 11. Ở kỳ sau nguyên phân những NST đơn đang phân ly về 2 cực của tế bào, có toàn bộ 11.2 = 22 NST đơn.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 23: Ở ngô, bộ NST 2n=20. Có thể Dự kiến số lượng NST đơn trong một tế bào của thể bốn đang ở kì sau của quy trình nguyên phân là  

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể bốn có dạng : 2n+2 = 22 NST, ở kỳ sau của nguyên phân có 44 NST đơn đang phân ly về 2 cực của tế bào.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 24: Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Một tế bào sinh dục chín của thể một nhiễm. Tính số NST những cặp NST đều phân li thông thường thì ở kì giữa II số nhiễm sắc thể trong tế bào là?

25 NST đơn
26 NST kép
13 NST đơn
12 NST kép
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Ta có: 2n = 24 → n = 12, thể một nhiễm có 2n – 1 = 23 NST

Ở kì giữa II NST tồn tại ở trạng thái kép và NST trong tế bào chưa phân li → Số NST trong tế bào là 12 hoặc 11 NST kép.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 25: Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Một tế bào sinh dục chín của thể không. Tính số NST những cặp NST đều phân li thông thường thì ở kì sau II số nhiễm sắc thể trong tế bào là?

22 NST đơn
22 NST kép
11 NST đơn
11 NST kép
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Ta có: 2n = 24 → n = 12, thể không hề 2n – 2 = 22 NST

Ở kì sau của giảm phân II NST tồn tại ở trạng thái đơn và NST trong tế bào chưa phân li → Số NST trong tế bào là 22 NST đơn.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 26: Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Một tế bào sinh dục chín của thể bốn nhiễm. Tính số NST những cặp NST đều phân li thông thường thì ở kì giữa II số nhiễm sắc thể trong tế bào là?

26 NST đơn
26 NST kép
13 NST đơn
13 NST kép
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Ta có: 2n = 24 → n = 12, thể bốn nhiễm có 2n + 2 = 26 NST

Ở kì sau của giảm giữa II NST tồn tại ở trạng thái kép và NST trong tế bào chưa phân li → Số NST trong tế bào là 13 NST kép.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 27: Một tế bào sinh dưỡng của thể một kép đang ở kì sau nguyên phân, người ta đếm được 44 nhiễm sắc thể. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội thông thường của loài này là bao nhiêu?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể một kép 2n-1-1. kì sau nguyên phân, tế bào chưa phân loại, nhưng những NST kép đã tách ra thành 2 NST đơn. Người ta quan sát thấy 44 NST.

Vậy số lượng NST trong tế bào khi chưa nhân đôi là 44/2 = 22

Thể một kép có số lượng NST trong tế bào là 2n -1 -1 = 22

Vậy số lượng NST trong bộ lưỡng bội của loài này là 22+1+1 = 24 (NST)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 28: Một tế bào sinh dưỡng của thể ba nhiễm kép đang ở kì sau nguyên phân, người ta đếm được 48 nhiễm sắc thể. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội thông thường của loài này là bao nhiêu?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể ba kép 2n+1+1. Kì sau nguyên phân, tế bào chưa phân loại, nhưng những NST kép đã tách ra thành 2 NST đơn. Người ta quan sát thấy 48 NST.

Vậy số lượng NST trong tế bào khi chưa nhân đôi là 48/2 = 24

Thể ba kép có số lượng NST trong tế bào là 2n +1 +1 = 224

Vậy số lượng NST trong bộ lưỡng bội của loài này là 24-1-1 = 22 (NST)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 29: Ở ruồi giấm đực có bộ nhiễm sắc thể được ký hiệu AaBbDdXY. Trong quy trình tăng trưởng phôi sớm, ở lần phân bào thứ 6 người ta thấy ở một số trong những trong những tế bào cặp Dd không phân ly. Thể đột biến có

Hai dòng tế bào đột biến là 2n+2 và 2n-2.
Ba dòng tế bào gồm một dòng thông thường 2n và hai dòng đột biến 2n+1 và 2n-1.
Hai dòng tế bào đột biến là 2n+1 và 2n-1.
Ba dòng tế bào gồm một dòng thông thường 2n và hai dòng đột biến 2n+2 và 2n-2
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Ở lần phân bào thứ 6, ở một số trong những tế bào cặp Dd không phân ly sẽ tạo ra tế bào có kiểu gen DDdd, và 0.

Nhưng do chỉ 1 số tế bào không phân li nên những tế bào phân li thông thường sẽ tạo giao tử n.

Vậy trên thể đột biến có 3 dòng tế bào: dòng thông thường 2n và hai dòng đột biến 2n+2 và 2n-2.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 30: Trong một lần nguyên phân của một tế bào ở thể lưỡng bội, một nhiễm sắc thể của cặp số 5 và một nhiễm sắc thể của cặp số 9 không phân li, những nhiễm sắc thể khác phân li thông thường. Kết quả của quy trình này hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra những tế bào con có bộ nhiễm sắc thể là:

2n + 1 – 1 và 2n – 2 – 1 hoặc 2n + 2 + 1 và 2n – 1 + 1
2n + 1 + 1 và 2n – 1 – 1 hoặc 2n + 1 – 1 và 2n – 1 + 1
2n + 2 và 2n – 2 hoặc 2n + 1 + 1 và 2n – 1 – 1
2n + 1 + 1 và 2n – 2 hoặc 2n +2 và 2n – 1 – 1
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Giả sử : cặp số 5 có 2 chiếc NST là A và a

Cặp số 9 là B và b

1 chiếc của cặp NST só 5 không phân li, tạo ra tế bào con có : Aaa và A ↔ 2n+1 và 2n – 1

1 chiếc của cặp NST số 9 không phân li, tạo ra tế bào con có : Bbb và B ↔ 2n+1 và 2n – 1

→ vậy những tế bào con hoàn toàn hoàn toàn có thể có bộ NST là :

AaaBbb và AB ↔ 2n +1 +1 và 2n – 1 – 1

Hoặc AaaB và Abbb ↔2n +1 – 1 và 2n – 1 + 1

Đáp án cần chọn là: B

Câu 31: Ở một số trong những trong những loài thú hoang dã có vú, được được cho phép lai (P): ♂  XbY x  ♀ XBXb. Trong quy trình giảm phân ở con cháu, ở một số trong những trong những tế bào, cặp nhiễm sắc thể giới tính phân li thông thường ở giảm phân I nhưng không phân li ở giảm phân II. Quá trình giảm phân ở con đực xẩy ra thông thường. Các giao tử đực và cái kết phù thích phù thích hợp với nhau tạo thành những hợp tử, biết những giao tử đều hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo thành hợp tử. Những hợp tử có kiểu gen nào sau này hoàn toàn hoàn toàn có thể được hình thành từ quy trình trên?

XBXB Xb, XBXBY,XbY
XbXb, XBXb, XBYY,XbYY
XBXB Xb, XBXBY, XbXbY, XbXb Xb, XBXb, XBY, XbY, XbXb, Xb, Y
XBXB Xb, XbXb, XBXbY,XbY
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Ở giới cái XBXb, những tế bào rối loạn phân ly ở GP II cho ra nhiều chủng loại giao tử: XBXB hoặc XbXb hoặc 0

Các tế bào thông thường cho 2 loại giao tử XB, Xb

Khi kết phù thích phù thích hợp với 2 giao tử: Xb, Y của bố cho ra nhiều chủng loại kiểu gen hoàn toàn hoàn toàn có thể xuất hiện là XBXB Xb, XBXBY, XbXbY, XbXb Xb, XBXb, XBY, XbY, XbXb, Xb, Y.

Vậy Chọn thích hợp nhất là: C

(Chọn A không đủ, Chọn B sai vì không thể tạo ra kiểu gen chứa 2 NST Y,Chọn D sai vì không thể tạo ra  XBXbY ( Do rối loạn ở GP II)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 32: Một tế bào sinh dưỡng của một loài  có bộ NST kí hiệu : AaBbddEe bị rối loạn  phân li trong phân bào ở một NST kép trong cặp Bb sẽ tạo ra hai tế bào con có kí hiệu NST là;

AaBbbddEe và AaBddEe
AaBbDddEe và AaBbddEe
AaBbddEe và AaBbddEe
AaBBbddEe và AaBddEe
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Xảy ra rối loạn trong nguyên phân của cặp Bb hoàn toàn hoàn toàn có thể xẩy ra với NST kép mang alen b hoặc B

TH1 : rối loạn với NST kép mang alen b : tạo ra 2 tế bào con có kiểu gen AaBbbddEe và AaBddEe (đáp án A)

TH2 : rối loạn với NST kép mang alen B : tạo ra 2 tế bào con có kiểu gen AaBBbddEe và AabddEe (Không có trong đáp án)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 33: Ở một loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), những cặp nhiễm sắc thể tương tự được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Do đột biến lệch bội đã làm xuất hiện thể một. Kiểu gen hoàn toàn hoàn toàn có thể có của thể một là

AaBbEe
AaBbDEe
AaBbDddEe
AaaBbDdEe.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể một: 2n – 1: B

A: thể khuyết nhiễm

C: thể ba

D: thể ba

Đáp án cần chọn là: B

Câu 34: Ở một loài thú hoang dã giao phối, xét phép lai ♂ AaBb x ♀ Aabb. Giả sử trong quy trình giảm phân của khung hình đực, ở một số trong những trong những tế bào, cặp NST mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, những sự kiện khác trình làng thông thường, khung hình cái giảm phân thông thường. Theo lý thuyết, sự phối hợp ngẫu nhiên giữa nhiều chủng loại giao tử đực và cái trong thụ tinh hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại hợp tử lưỡng bội và bao nhiêu hợp tử lệch bội?

12 và 4
6 và 8
9 và 6
4 và 12
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Cặp gen Aa:

– Giới đực cho 2 loại giao tử: những tế bào thông thường cho giao tử thông thường A, a; những tế bào bị rối loạn giảm phân cho 2 loại giao tử Aa, O

– Giới cái cho 2 loại giao tử: A, a

– Vậy có 3 hợp tử thông thường và 4 hợp tử lệch bội: AAa, Aaa, A, a

Cặp gen Bb:

– Giới đực cho 2 loại giao tử: B , b

– Giới cái cho một loại giao tử.

– Vậy có 2 hợp tử thông thường.

Vậy khi những giao tử cái và đực phối hợp ngẫu nhiên thì ta có 6 hợp tử thông thường và 8 hợp tử lệch bội.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 35: Ở một loài thú hoang dã giao phối, xét phép lai ♂ AaBb x ♀ AaBb. Giả sử trong quy trình giảm phân của khung hình đực, ở một số trong những trong những tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, những sự kiện khác trình làng thông thường, khung hình cái giảm phân thông thường. Theo lí thuyết, sự kế hợp ngẫu nhiên giữa nhiều chủng loại giao tử đực và cái trong thụ tinh hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại hợp tử lưỡng bội và bao nhiêu loại hợp tử lệch bội?

9 và 6
12 và 4
4 và 12
9 và 12
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Phép lai AaBb x AaBb

Xét cặp Aa

Con đực cho 4 loại giao tử, trong số đó có giao tử đột biến là Aa, O

Con cái cho 2 loại giao tử A, a

Vậy số kiểu gen thông thường là: 3 và kiểu gen đột biến về cặp này là: 4: AAa, Aaa, A, a

Xét cặp Bb cả hai bên bố mẹ giảm phân thông thường => 3 kiểu gen

Vậy số hợp tử lưỡng bội là 3×3 = 9

Số loại hợp tử đột biến là 4 x3 = 12

Đáp án cần chọn là: D

Câu 36: Một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8. Có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

1. Ở loài này còn tồn tại tối đa 6 thể đột biến thể ba

2. Một tế bào của thể đột biến thể ba tiến hành nguyên phân, ở kì sau của nguyên phân mỗi tế bào có 18 nhiễm sắc thể đơn.

3. Ở những thể đột biến lệch bội thể ba của loài này sẽ đã có được tối đa 216 kiểu gen.

4. Một thành viên mang đột biến thể ba tiến hành giảm phân tạo giao tử, tính theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử (n) được tạo ra là một trong/8

Hiển thị đáp án

Đáp án:

2n = 8 ↔ có 4 nhóm gen link

ở loài này còn tồn tại tối đa 4 loại đột biến thể ba 2n + 1

→ (1) sai

1 tế bào thể ba 2n+1 = 9 tiến hành nguyên phân. Kì sau, những NST kép phân li thành 2 NST đơn nhưng tế bào chưa chia đôi

→ trong tế bào có 9 x 2 = 18 NST đơn

→ (2) đúng

Ở thể ba 2n + 1

Nếu một NST xét 1 gen có 2 alen

ở những thể đột biến thể ba có tối hầu hết loại kiểu gen là :

4x(3x3x3x4) = 432

→ (3) sai

Một thành viên thể ba 2n+1 tiến hành giảm phân tạo giao tử

→ tạo ra ½ giao tử n và ½ giao tử n+1

→ (4) sai

Vậy có một kết luận đúng

Đáp án cần chọn là: A

Câu 37: Một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14. Có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

1. Ở loài này còn tồn tại tối đa 6 thể đột biến thể ba

2. Một tế bào của thể đột biến thể ba tiến hành nguyên phân, ở kì sau của nguyên phân mỗi tế bào có 21 nhiễm sắc thể đơn.

3. Ở những thể đột biến lệch bội thể ba của loài này sẽ đã có được tối đa 216 kiểu gen.

4. Một thành viên mang đột biến thể ba tiến hành giảm phân tạo giao tử, tính theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử (n) được tạo ra là một trong/2

Hiển thị đáp án

Đáp án:

2n = 14 ↔ có 7 nhóm gen link

ở loài này còn tồn tại tối đa 7 loại đột biến thể ba 2n + 1

→ (1) sai

1 tế bào thể ba 2n+1 = 15 tiến hành nguyên phân. Kì sau, những NST kép phân li thành 2 NST đơn nhưng tế bào chưa chia đôi

→ trong tế bào có 15 x 2 = 30 NST đơn

→ (2) sai

Ở thể ba 2n + 1

Nếu một NST xét 1 gen có 2 alen

ở những thể đột biến thể ba có tối hầu hết loại kiểu gen là:

3x3x3x7 = 189

→ (3) sai

Một thành viên thể ba 2n+1 tiến hành giảm phân tạo giao tử

→ tạo ra ½ giao tử n và ½ giao tử n+1

→ (4) đúng

Vậy có một kết luận đúng

Đáp án cần chọn là: A

Câu 38: Bộ NST lưỡng bội của loài = 24. Có bao nhiêu trường hợp thể 3 hoàn toàn hoàn toàn có thể xẩy ra?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể 3 là đột biến có liên quan đến 1 cặp NST: 2n + 1. 

– Số trường hợp thể 3 hoàn toàn hoàn toàn có thể xẩy ra = C1n = n = 12

Đáp án cần chọn là: A

Câu 39: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 32. Giả sử đột biến làm phát sinh thể một ở toàn bộ những cặp NST. Theo lý thuyết, có tối đa bao nhiêu dạng thể một rất rất khác nhau thuộc loài này?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

2n = 32 ↔ có số nhóm gen link là 16

Theo lý thuyết, có tối hầu hết dạng thể một (2n – 1) rất rất khác nhau thuộc loài này là:  =16

Đáp án cần chọn là: A

Câu 40: Một loài thực vật có bộ NST 2n=14. Số loại thể ba (2n+1) rất rất khác nhau hoàn toàn hoàn toàn có thể xuất hiện trong quần thể của loài là

Hiển thị đáp án

Đáp án:

2n= 14 → có 7 cặp NST nên có 7 dạng thể 3

Đáp án cần chọn là: A

Câu 41: Một loài có 2n=20. Có thể có tối đa bao nhiêu loại thể dị bội có dạng 2n – 1 + 1 + 2?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Dạng 2n-1+1+2 là dạng đột biến lệch bội xẩy ra ở 3 cặp NST tương tự rất rất khác nhau nên ta có:

n = 10 loại thể đột biến 2n-1

n-1 = 9 loại thể đột biến 2n + 1 (Không xẩy ra ở cặp NST đã có đột biến 2n-1)

n-2 = 8 loại thể đột biến 2n + 2 (Không xẩy ra ở cặp NST đã có đột biến 2n-1 và 2n+1)

vậy có tối đa: 10x9x8 = 720 loại thể dị bội có dạng 2n – 1 + 1 + 2

Đáp án cần chọn là: C

Câu 42: Bộ NST lưỡng bội của loài = 24. Có bao nhiêu trường hợp thể 1 kép hoàn toàn hoàn toàn có thể xẩy ra?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể 1 kép là đột biến có liên quan đến 2 cặp NST: 2n – 1 – 1. 

– Số trường hợp thể 1 kép hoàn toàn hoàn toàn có thể xẩy ra = C2n = 66

Đáp án cần chọn là: D

Câu 43: Bộ NST lưỡng bội của loài = 24. Có bao nhiêu trường hợp đồng thời xẩy ra cả 3 đột biến: thể 0, thể 1 và thể 3?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Liên quan đến 3 NST → Số trường hợp đồng thời xẩy ra cả 3 đột biến: thể 0, thể 1 và thể 3: 

Aan=n!(n−a)! = 12!(12−3)! = 1320

Đáp án cần chọn là: C

Câu 44: Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội là 2n = 14. Số loại thể một kép (2n-1-1) tối đa hoàn toàn hoàn toàn có thể có ở loài này là

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Số cặp NST bằng 7, vậy số thể một kép tối đa là C72 = 21

Đáp án cần chọn là: D

Câu 45: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14. Nếu xẩy ra đột biến lệch bội thì số loại thể một tối đa hoàn toàn hoàn toàn có thể được tạo ra trong loài này là

Hiển thị đáp án

Đáp án:

2n = 14 → n=7

Số loại thể một tối đa là  =7

Đáp án cần chọn là: A

Câu 46: Ở một loài thú hoang dã giao phối, xét phép lai ♂ AaBbdd  x♀AaBbDd. Giả sử trong quy trình giảm phân của khung hình đực, ở một số trong những trong những tế bào có hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, ở một số trong những trong những tế bào khác có hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ NST mang gen B không phân li trong giảm phân II, những sự kiện khác trình làng thông thường. Quá trình giảm phân ở khung hình cái trình làng thông thường. Theo lí thuyết, sự phối hợp ngẫu nhiên giữa nhiều chủng loại giao tử đực và cái trong thụ tinh hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại hợp tử thừa nhiễm sắc thể?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

P: ♂ AaBbdd  x ♀AaBbDd

Cơ thể đực, 1 số tế bào, cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I

→ tạo ra giao tử : Aa, 0

Cơ thể cái giảm phân thông thường

→ hợp tử : AAa, Aaa, A, a

Vậy số loại hợp tử thừa NST ở TH này là: 2 x 3 x 2 = 12

Cơ thể đực, 1 số tế bào khác, gen B không phân li giảm phân II

→ tạo ra giao tử: bb, BB, 0

Cơ thể cái giảm phân thông thường

→ hợp tử : Bbb, bbb, BBB, BBb, B, b

Vậy số loại hợp tử thừa NST ở Th này là: 3 x 4 x 2 = 24

Vậy có 36 loại hợp tử thừa NST

Đáp án cần chọn là: B

Câu 47: Cho phép lai (P): ♀AaBbDd x ♂AaBbDd. Biết rằng: 8% số tế bào sinh tinh có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân ly trong giảm phân I, những cặp nhiễm sắc thể khác phân ly thông thường, giảm phân II thông thường, những tế bào sinh tinh khác giảm phân thông thường; 20% số tế bào sinh trứng có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Dd không phân ly trong giảm phân I, những cặp nhiễm sắc thể khác phân ly thông thường, giảm phân II thông thường; 16% số tế bào sinh trứng có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân ly trong giảm phân I, những cặp nhiễm sắc thể khác phân ly thông thường, giảm phân II thông thường, những tế bào sinh trứng khác giảm phân thông thường; những giao tử có sức sống và kĩ năng thụ tinh ngang nhau. Số loại kiểu gen đột biến tối đa hoàn toàn hoàn toàn có thể thu được ở F1 là

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Xét cặp Aa:

– Giới đực cho 2 loại giao tử thông thường: A, a

– Giới cái có 16% số tế bào không phân ly cặp Aa trong GPI tạo ra 2 loại giao tử đột biến: Aa, 0; những tế bào thông thường cho 2 loại giao tử: A, a

Vậy có 3 KG thông thường và 4 KG đột biến.

Xét tương tự với cặp Bb và Dd cũng luôn hoàn toàn có thể có 3 KG thông thường và 4 KG đột biến.

Nhưng theo lý thuyết giao tử đực và giao tử cái chỉ được mang tối đa 1 đột biến nên không thể có giao tử mang 2 đột biến cặp gen Aa và cặp gen Dd, và ở F1 cũng không hề thành viên mang 3 đột biến.

Vậy ở F1 có số kiểu gen đột biến là: 73 −33 −43−3×4×4=204

Đáp án cần chọn là: C

Câu 48: Thực hiện phép lai sau: ♀ AABb x ♂ AaBb, biết ở khung hình đực có một số trong những trong những tế bào rối loạn phân li trong giảm phân của cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa. Cho rằng toàn bộ nhiều chủng loại tinh trùng đều hoàn toàn hoàn toàn có thể thụ tinh và những hợp tử được tạo thành đều hoàn toàn hoàn toàn có thể sống sót. Theo lý thuyết, ở đời con có bao nhiêu loại kiểu gen lưỡng bội và bao nhiêu loại kiểu gen lệch bội ?

0 kiểu gen lưỡng bội và 12 kiểu gen lệch bội.
6 kiểu gen lưỡng bội và 12 kiểu gen lệch bội.
6 kiểu gen lưỡng bội và 9 kiểu gen lệch bội.
6 kiểu gen lưỡng bội và 6 kiểu gen lệch bội.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Số kiểu gen lưỡng bội là 2 x 3 = 6

Cơ thể đực, cặp Aa rối loạn phân li trong giảm phân cho những giao tử Aa, AA, aa, 0

Cơ thể cái cho giao tử A        

Vậy đời con cho những kiểu gen : AAA, AAa, Aaa, A

Số kiểu gen đột biến ở đời con là 4 x 3 = 12

Đáp án cần chọn là: B

Câu 49: Cho biết trong quy trình giảm phân của khung hình đực có một số trong những trong những tế bào có cặp NST mang cặp gen Dd không phân li trong giảm phân 1, giảm phân 2 trình làng thông thường, những tế bào khác giảm phân thông thường, khung hình cái giảm phân thông thường. Ở đời con của phép lai ♂ AaBbDd X ♀ AabbDd, sẽ đã có được tối đa bao nhiêu loại kiểu gen đột biến?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Aa x Aa cho F1 có 3 loại kiểu gen

Bb x bb cho F1 có 2 loại kiểu gen

Dd x Dd:

– Cơ thể đực:

Một số tế bào, cặp gen Dd không phân li ở giảm phân I cho 2 loại giao tử: Dd, 0

Các tế bào khác thông thường: D, d

– Cơ thể cái thông thường, cho: D, d

Vậy Dd x Dd cho số loại kiểu gen đột biến là 2 x 2 = 4

Vậy phép lai trên cho số kiểu gen đột biến là: 3 x 2 x 4 = 24

Đáp án cần chọn là: B

Câu 50: Trong quy trình giảm phân của khung hình đực có kiểu gen AaBb, ở một số trong những trong những tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb phân li thông thường; giảm phân II trình làng thông thường. Ở khung hình cái có kiểu gen AABb, cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, cặp AA phân ly thông thường. Theo lí thuyết, phép lai: ♀AABb × ♂AaBb cho đời con có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Xét hoàn toàn hoàn toàn có thể đực có kiểu gen AaBb có một số trong những trong những tế bào không phân li

→ Nhóm tế bào không phân li tạo ra số kiểu gen là: AaB, Aab, B, b

→ Nhóm tế bào giảm phân thông thường thì tạo ra số giao tử là: AB, Ab, aB, ab.

Xét khung hình cía cặp Bb không phân li trong giảm phân I thì tạo ra giao tử: ABb và Bb

→ Số kiểu gen được tạo ra là: 7 x 2  = 14 (kiểu gen)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 51: Trong quy trình giảm phân của khung hình đực có kiểu gen AaBb, ở một số trong những trong những tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb phân li thông thường; giảm phân II trình làng thông thường. Ở khung hình cái có kiểu gen AABb, cặp gen Bb không phân li trong giảm phân II, cặp AA phân ly thông thường. Theo lí thuyết, phép lai: ♀AABb × ♂AaBb cho đời con có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Xét hoàn toàn hoàn toàn có thể đực có kiểu gen AaBb có một số trong những trong những tế bào không phân li Aa

→ Nhóm tế bào không phân li trong giảm phân I tạo ra số kiểu gen là: AaB, Aab, B, b

→ Nhóm tế bào giảm phân thông thường thì tạo ra số giao tử là: AB, Ab, aB, ab.

Xét khung hình cái cặp Bb không phân li trong giảm phân II thì tạo ra giao tử: ABB và Abb

→ Số kiểu gen được tạo ra là: 8 x 2 = 16 (kiểu gen).

Đáp án cần chọn là: D

Câu 52: Thực hiện phép lai giữa hai khung hình cùng loài có bộ NST 2n=18. Biết rằng trong giảm phân 1 có một/5 số tế bào sinh tinh không phân ly ở cặp NST số 3, 1/3 số tế bào sinh trứng không phân ly ở cặp NST số 7. Các tinh trùng thiếu NST sinh ra đều chết. Theo lý thuyết, tỷ suất hợp tử chứa 19 NST ở đời F1 là:

Hiển thị đáp án

Đáp án:

2n = 18

Cơ thể đực: 1/5 số tế bào sinh tinh không phân li cặp NST số 3 trong giảm phân I

→ tạo ra 1/10 giao tử n + 1 và 1/10 giao tử n – 1

Các tế bào khác phân li thông thường, tạo 4/5 giao tử n

Tinh trùng thiếu NST đều bị chết

→ khung hình đực cho: 4/5 giao tử n và 1/10 giao tử n+1 ↔ 8/9 n : 1/9 (n+1)

Cơ thể cái : 1/3 số tế bào sinh trứng không phân li cặp NST số 7

→ tạo ra 1/6 giao tử n+1, 1/6 giao tử n-1

Các tế bào khác giảm phân thông thường, tạo 2/3 giao tử n

Vậy tỉ lệ loại hợp tử chứa 19 NST (2n+1) là : 8/9 x 1/6 + 1/9 x 2/3 = 2/9

Đáp án cần chọn là: C

Câu 53: Thực hiện phép lai giữa hai khung hình cùng loài có bộ NST 2n=18. Biết rằng trong giảm phân 1 có 2/5 số tế bào sinh tinh không phân ly ở cặp NST số 3, 1/4 số tế bào sinh trứng không phân ly ở cặp NST số 7. Các tinh trùng thiếu NST sinh ra đều chết. Theo lý thuyết, tỷ suất hợp tử chứa 19 NST ở đời F1 là:

Hiển thị đáp án

Đáp án:

2n = 18

Cơ thể đực: 2/5 số tế bào sinh tinh không phân li cặp NST số 3 trong giảm phân I

→ tạo ra 1/5 giao tử n + 1 và 1/5 giao tử n – 1

Các tế bào khác phân li thông thường, tạo 3/5 giao tử n

Tinh trùng thiếu NST đều bị chết

→ khung hình đực cho: 3/5 giao tử n và 1/5 giao tử n+1 ↔ 3/4 n: 1/4 (n+1)

Cơ thể cái: 1/4 số tế bào sinh trứng không phân li cặp NST số 7

→ tạo ra 1/8 giao tử n+1, 1/8 giao tử n-1

Các tế bào khác giảm phân thông thường, tạo 3/4 giao tử n

Vậy tỉ lệ loại hợp tử chứa 19 NST (2n+1) là: 3/4 x 1/8 + 1/4 x 3/4 = 9/32

Đáp án cần chọn là: D

Câu 54: Cho biết trong quy trình giảm phân của khung hình đực có 12% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Dd không phân li trong giảm phân I, giảm phân II trình làng thông thường, những tế bào khác giảm phân thông thường. Trong quy trình giảm phân của khung hình cái có 24% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II trình làng thông thường, những tế bào khác giảm phân thông thường. Cho phép lai P: ♂ AabbDd x ♀AaBbdd, theo lí thuyết nhận định nào sau này KHÔNG ĐÚNG về đời con?

Hợp tử 2n chiếm 66,88%.
Hợp tử (2n + 1) chiếm 15,12%.
Trong tổng số hợp tử đột biến, hợp tử ( 2n -1) chiếm 55,56%.
Số loại kiểu gen tối đa của hợp tử là 48.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Cặp Aa, ở cả hai giới đều giảm phân thông thường nên cho 3 hợp tử thông thường : AA, Aa , aa

Cặp Bb:

– Giới đực thông thường: cho giao tử b

– Giới cái : 24% tế bào không phân ly tạo: 0,12 Aa , 0,12O; Các tế bào thông thường  cho 0,76 giao tử thông thường.

Vậy có 2 loại hợp tử thông thường chiếm tỷ suất 0,76 ; 2 loại hợp tử đột biến chiếm 0,24.

Cặp Dd:

– Giới cái thông thường: cho giao tử  d

– Giới đực: 12% tế bào không phân ly tạo 0,06 Dd  và 0,06 O ; những tế bào thông thường cho 0,88 giao tử thông thường .

Vậy có 2 loại hợp tử đột biến chiếm 12% và 2 loại hợp tử thông thường chiếm 88%.

Xét những phương án:

A. Hợp tử 2n ( thông thường) chiếm : 1 × 0,76 × 0,88 = 0,6688 →A đúng.

B. Hợp tử 2n+ 1 chiếm tỷ suất: 0,76 × 0,06 + 0,88 × 0,12 = 0,1512 → B đúng.

C. Tỷ lệ hợp tử đột biến là: 1- 0,76×0,88=0,3312 ; tỷ suất 2n – 1 là : 0,76 × 0,06+0,88 × 0,12=0,1512 , vậy tỷ suất cần tìm là: 0,1512 : 0,3312 = 0,4565→ C sai.

D. Số kiểu gen tối đa của hợp tử là: 3× 4× 4= 48 → D đúng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 55: Cho biết trong quy trình giảm phân của khung hình đực có 12% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Dd không phân li trong giảm phân I, giảm phân II trình làng thông thường, những tế bào khác giảm phân thông thường. Trong quy trình giảm phân của khung hình cái có 24% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II trình làng thông thường, những tế bào khác giảm phân thông thường. Cho phép lai P: ♂ AabbDd x ♀AaBbdd, theo lí thuyết nhận định nào sau này KHÔNG ĐÚNG về đời con?

Hợp tử 2n chiếm 66,88%.
Hợp tử (2n + 1) chiếm 15,12%
Trong tổng số hợp tử đột biến, hợp tử (2n -1) chiếm 45,65%
Số loại kiểu gen tối đa của hợp tử là 24.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Cặp Aa, ở cả hai giới đều giảm phân thông thường nên cho 3 hợp tử thông thường: AA, Aa , aa

Cặp Bb:

– Giới đực thông thường: cho giao tử b

– Giới cái: 24% tế bào không phân ly tạo: 0,12 Aa, 0,12O; Các tế bào thông thường cho 0,76 giao tử thông thường.

Vậy có 2 loại hợp tử thông thường chiếm tỷ suất 0,76; 2 loại hợp tử đột biến chiếm 0,24.

Cặp Dd:

– Giới cái thông thường: cho giao tử d

– Giới đực: 12% tế bào không phân ly tạo 0,06 Dd và 0,06 O; những tế bào thông thường cho 0,88 giao tử thông thường.

Vậy có 2 loại hợp tử đột biến chiếm 12% và 2 loại hợp tử thông thường chiếm 88%.

Xét những phương án:

A. Hợp tử 2n (thông thường) chiếm : 1 × 0,76 × 0,88 = 0,6688 → A đúng.

B. Hợp tử 2n+ 1 chiếm tỷ suất: 0,76 × 0,06 + 0,88 × 0,12 = 0,1512 → B đúng.

C. Tỷ lệ hợp tử đột biến là: 1- 0,76×0,88=0,3312; tỷ suất 2n – 1 là: 0,76 × 0,06+0,88 × 0,12=0,1512, vậy tỷ suất cần tìm là: 0,1512 : 0,3312 = 0,4565→ C đúng.

D. Số kiểu gen tối đa của hợp tử là: 3× 4× 4= 48 → D sai.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 56: Đậu Hà lan có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14. Tế bào sinh dưỡng của đậu Hà lan chứa 15 nhiễm sắc thể, hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm thấy ở

thể một
thể không
thể ba
thể bốn
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Tế bào sinh dưỡng có 15NST = 2n +1

Đây là thể ba

Đáp án cần chọn là: C

Câu 57: Một tế bào có bộ NST lưỡng bội 2n =48. Quan sát một tế bào sinh dưỡng của loài dưới kính hiển vi người ta thấy có 46 NST. Đột biến này thuộc dạng

Thể khuyết nhiễm
Thể một kép
Thể khuyết nhiễm hoặc thể một kép
Thể một nhiễm
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Có 46 NST = 2n -1 -1 (một kép) hoặc 2n – 2 (thể không, khuyết nhiễm)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 58: Một tế bào của thể đột biến thuộc thể ba nguyên phân liên tục 5 lần đã lấy ở môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên nội bào 279 NST. Loài này hoàn toàn hoàn toàn có thể có nhiều nhất bao nhiêu loại thể một rất rất khác nhau ?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Ta có: (2n + 1)(25 – 1) = 279 → 2n = 8 → n = 4

Số loại thể một có ở loài này là=4

Đáp án cần chọn là: D

Câu 59: Một loài thú hoang dã có bộ NST 2n=12. Khi quan sát quy trình giảm phân của 2000 tế bào sinh tinh ở một thành viên, người ta thấy 40 tế bào có cặp NST số 3 không phân li trong giảm phân 1, những sự kiện khác trong giảm phân trình làng thông thường; những tế bào còn sót lại giảm phân thông thường. Loại giao tử có 6 NST chiếm tỉ lệ

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Tỷ lệ tế bào có đột biến : 40/2000 = 2% → tạo 2% giao tử đột biến có 5 hoặc 7 NST

Tỷ lệ giao tử có 6 NST (giao tử thông thường) là 98%

Đáp án cần chọn là: D

B/ ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST – ĐỘT BIẾN ĐA BỘI

Câu 1: Đặc điểm của thể đa bội là

Cơ quan sinh dưỡng thông thường.
Cơ quan sinh dưỡng to.
Dễ bị thoái hóa giống.
Tốc độ sinh trưởng tăng trưởng chậm.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể đa bội có điểm lưu ý là cơ quan sinh dưỡng to.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2: Đặc điểm của thể đa bội là

Tốc độ sinh trưởng tăng trưởng nhanh.
Cơ quan sinh dưỡng to.
Khá phổ cập ở thực vật.
Tất cả những điểm lưu ý trên
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể đa bội có điểm lưu ý là cơ quan sinh dưỡng to, vận tốc sinh trưởng tăng trưởng nhanh và phổ cập ở thực vật

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Sự khác lạ dễ nhận thấy của dạng đột biến chuối nhà 3n từ chuối rừng 2n là

chuối nhà có hạt, chuối rừng không hạt 
chuối rừng có hạt, chuối nhà không hạt
chuối nhà sinh sản hữu tính 
chuối nhà không hề hoa.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Chuối nhà không hề hạt (3n), chuối rừng có hạt (2n).

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4: Nội dung nào sau này đúng về thể đa bội?

Thay đổi số lượng nhiễm sắc ở một hay một số trong những trong những cặp nhiễm sắc thể tương tự.
Thay đổi cấu trúc ở toàn bộ những cặp nhiễm sắc thể tương tự.
Thay đổi số lượng nhiễm sắc ở toàn bộ những cặp nhiễm sắc thể tương tự
Thay đổi cấu trúc ở một số trong những trong những cặp nhiễm sắc thể tương tự.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể đa bội là có số bộ NST Thay đổi số lượng nhiễm sắc ở toàn bộ những cặp nhiễm sắc thể tương tự.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Nội dung nào sau này sẽ không còn đúng về thể đa bội?

Thay đổi số lượng ở một hay một số trong những trong những cặp nhiễm sắc thể tương tự.
Thay đổi số lượng ở toàn bộ những cặp nhiễm sắc thể tương tự.
Thay đổi số lượng ở toàn bộ những cặp nhiễm sắc thể tương tự lên một số trong những trong những lần
Thay đổi số lượng ở toàn bộ nhiễm sắc thể trong tế bào lên một bội số như nhau.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể đa bội là có số bộ NST thay đổi số lượng nhiễm sắc ở toàn bộ những cặp nhiễm sắc thể tương tự

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Khi nói về điểm lưu ý của đột biến đa bội, phát biểu nào sau này sẽ không còn đúng?

Những giống cây ăn quả không hạt như nho, thường là tự đa bội lẻ
Hiện tượng tự đa bội khá phổ cập ở thú hoang dã trong lúc ở thực vật là tương đối hiếm
Quá trình tổng hợp chất hữu cơ trong tế bào bội xẩy ra thỏa sức tự tin hơn so với trong tế bào lưỡng bôi
Khi thể tự đa bội (3n, 5n..) hầu như không hoàn toàn hoàn toàn có thể sinh giao tử thông thường
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Phát biểu sai là B, vì ở thú hoang dã rất hiếm hoàn toàn hoàn toàn có thể đa bội.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Khi nói về điểm lưu ý của đột biến đa bội, phát biểu nào sau này sẽ không còn đúng?

Gồm hai loại là: tự đa bội và dị đa bội
Hiện tượng tự đa bội khá phổ cập ở thực vật trong lúc ở thú hoang dã là tương đối hiếm
Quá trình tổng hợp chất hữ cơ trong tế bào bội xẩy ra chậm rãi hơn so với trong tế bào lưỡng bội
Khi thể đa bội lẻ (3n, 5n…) hầu như không hoàn toàn hoàn toàn có thể sinh giao tử thông thường
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Phát biểu sai là C, vì quy trình tổng hợp chất hữu cơ trong tế bào bội xẩy ra thỏa sức tự tin hơn so với trong tế bào lưỡng bôi

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Sự không phân li của toàn bộ bộ NST vào quy trình sớm của hợp tử trong lần nguyên phân thứ nhất sẽ tạo ra:   

Thể tứ bội
Thể tam bội.
Thể khảm
Thể đa nhiễm
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Sự không li của toàn bộ NST vào quy trình sớm của hợp tử trong lần nguyên phân thứ nhất sẽ tạo ra thể tứ bội.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Cho hai cây lưỡng bội có kiểu gen Bb và bb lai với nhau, ở đời con thu được một cây tứ bội có kiểu gen BBbb. Đột biến tứ bội này xẩy ra ở

Lần giảm phân 2 của khung hình Bb và giảm phân 1 hoặc 2 của bb
Lần giảm phân 1 của khung hình Bb và giảm phân 1 hoặc 2 của bb
Lần giảm phân 1 hoặc giảm phân 2 của toàn bộ bố và mẹ
Lần giảm phân 2 của khung hình Bb và giảm phân 2 của bb
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Cây tứ bội có kiểu gen BBbb => nhận BB từ khung hình Bb và khung hình bb cho bb.

Cơ thể Bb bị rối loạn ở GP II tạo giao tử BB, còn khung hình bb rối loạn ở GP I hoặc GP II tạo giao tử bb

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10: Đặc điểm chỉ có ở thể dị đa bội mà không hề ở thể tự đa bội là:

Không hoàn toàn hoàn toàn có thể sinh sản hữu tính (bị bất thụ)
Tế bào sinh dưỡng mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của hai loài rất rất khác nhau.
Hàm lượng ADN ở trong tế bào sinh dưỡng tăng thêm so với dạng lưỡng bội.
Bộ nhiễm sắc thể tồn tại theo từng cặp tương tự.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Đặc điểm chỉ có ở thể dị đa bội mà không hề ở thể tự đa bội là: B

Ở thể dị đa bội, khung hình mang bộ NST của 2 loài rất rất khác nhau do đấy là kết quả của quy trình lai xa và đa bội hóa

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11: Khi nói về thể dị đa bội, phát biểu nào sau này sẽ không còn đúng?

Thể dị đa bội có vai trò quan trọng trong quy trình hình thành loài mới.
Thể dị đa bội được hình thành do lai xa kết phù thích phù thích hợp với đa bội hóa
Thể dị đa bội thường gặp ở thực vật, ít gặp ở thú hoang dã.
Thể dị đa bội không thể sinh trưởng, tăng trưởng và sinh sản hữu tính thông thường.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Phát biểu sai là D, thể dị đa bội mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của 2 loài sinh vật nên hoàn toàn hoàn toàn có thể sinh trưởng, tăng trưởng và sinh sản hữu tính thông thường.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12: Đột biến đa bội tạo kĩ năng khắc phục tính bất thụ của khung hình lai xa. Cơ sở khoa học của điều này là: Đột biến đa bội làm cho

Các nhiễm sắc thể được tồn tại theo từng cặp tương tự.
Các nhiễm sắc thể trượt dễ hơn trên thoi vô sắc.
Tế bào cây lai có kích thước to nhiều hơn nữa dạng lưỡng bội.
Cây ngày càng tăng sức sống và kĩ năng sinh trưởng.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Đột biến đa bội làm cho: những nhiễm sắc thể được tồn tại theo từng cặp tương tự.

→ trong giảm phân, những NST kép kết cặp và hoàn toàn hoàn toàn có thể phân li

→ hoàn toàn hoàn toàn có thể ra giao tử hữu thụ.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 13: Đột biến đa bội tạo kĩ năng khắc phục tính bất thụ của khung hình lai xa. Cơ sở khoa học của điều này là: Đột biến đa bội không làm cho

Các nhiễm sắc thể được tồn tại theo từng cặp tương tự
Các nhiễm sắc thể trượt dễ hơn trên thoi vô sắc, không gặp trở ngại khi phân li.
Trong giảm phân, những NST hoàn toàn hoàn toàn có thể kết cặp và phân li.
Giao tử cây tạo ra là hữu thụ
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Đột biến đa bội làm cho: những nhiễm sắc thể được tồn tại theo từng cặp tương tự.

→ trong giảm phân, những NST kép kết cặp và hoàn toàn hoàn toàn có thể phân li

→ hoàn toàn hoàn toàn có thể ra giao tử hữu thụ.

→ B sai

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14: Trên một cây hầu hết những cành có lá thông thường, duy nhất một cành có lá to. Cắt một đoạn cành lá to này đem trồng, người ta thu được cây có toàn bộ lá đều to. Giả thuyết nào sau này lý giải đúng hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ trên:

Cây lá to được hình thành do đột biến đa bội.
Cây lá to được hình thành do đột biến gen.
Cây lá to được hình thành do đột biến lệch bội.
Cây lá to được hình thành do đột biến cấu trúc
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Giả thuyết lý giải đúng là: cây xanh to được hình thành do đột biến đa bội.

Đột biến đa bội thường làm những cty sinh dưỡng trở nên to nhiều hơn nữa so với thông thường

Có thể ở trên cây đang xét, ở mầm sinh trưởng của cành, đã xẩy ra sự không phân li của toàn bộ những cặp NST trong quy trình nguyên phân (đột biến tự đa bội) → dẫn đến hình thành thể khảm, khiến cành mọc lên lá to nhiều hơn nữa thông thường

Đáp án cần chọn là: A

Câu 15: Trên một cây hầu hết những cành có lá thông thường, người ta thí nghiệm bọc chất gây đột biến đa bội lên một số trong những trong những cành của cây, làm thế nào để xác lập được cành nào hoàn toàn hoàn toàn có thể mang đột biến đa bội?

Cành mọc lên có lá to nhiều hơn nữa nhiều so với cây gốc.
Cành mọc lên có lá bé nhiều hơn nữa thế nữa nhiều so với cây gốc
Cành mọc lên có lá màu khác hoàn toàn so với cây gốc.
Cành mọc lên có lá xanh đậm hơn nhiều so với cây gốc
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Đột biến đa bội thường làm những cty sinh dưỡng trở nên to nhiều hơn nữa so với thông thường

Có thể ở trên cây đang xét, ở mầm sinh trưởng của cành, đã xẩy ra sự không phân li của toàn bộ những cặp NST trong quy trình nguyên phân (đột biến tự đa bội) → dẫn đến hình thành thể khảm, khiến cành mọc lên lá to nhiều hơn nữa thông thường

Đáp án cần chọn là: A

Câu 16: Dưới đấy là một số trong những trong những điểm lưu ý của đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể:

1. Xảy ra ở Lever phân tử và thường có tính thuận nghịch.

2. Đa số là có hại và thường được biểu lộ ngay thành kiểu hình.

3. Xảy ra một cách ngẫu nhiên.

4. Đa số đột biến ở trạng thái lặn nên khó phát hiện.

Có bao nhiêu điểm khác lạ giữa đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Điểm khác lạ giữa đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể là: (1),(2),(4)

(1) và (4) là yếu tố lưu ý của đột biến gen, còn (2) là của đột biến NST

Đáp án cần chọn là: C

Câu 17: Dưới đấy là một số trong những trong những điểm lưu ý của đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể:

1. Xảy ra ở Lever phân tử và thường có tính thuận nghịch.

2. Đa số là có hại và thường được biểu lộ ngay thành kiểu hình.

3. Xảy ra một cách ngẫu nhiên, dưới sự tác động của tác nhân gây đột biến.

4. Đa số đột biến ở trạng thái lặn nên khó phát hiện.

Có bao nhiêu điểm giống nhau giữa đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Điểm khác lạ giữa đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể là: (1), (2), (4)

(1) và (4) là yếu tố lưu ý của đột biến gen, còn (2) là của đột biến NST, (3) là yếu tố lưu ý giống nhau giữa đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể

Đáp án cần chọn là: A

Câu 18: Khi nói về điểm rất rất khác nhau giữa đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau này sai?

Đột biến gen có tính thuận nghịch, đột biến NST không hề tính thuận nghịch
Đột biến gen xẩy ra ở cấp phân tử, đột biến NST xẩy ra ở cấp tế bào
Đột biến gen hầu hết có hại, đột biến NST hầu hết đều phải có lợi
Đột biến gen xẩy ra với tần số cao hơn và phổ cập hơn đột biến NST
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Phát biểu sai về yếu tố rất rất khác nhau giữa đột biến gen và đột biến NST là C, đột biến gen hầu hết là trung tính, hoàn toàn hoàn toàn có thể có lợi, có hại. Đột biến NST hầu hết có hại

Đáp án cần chọn là: C

Câu 19: Đột biến được ứng dụng để cấy gen của NST loài này sang NST loài khác là:

Lặp đoạn NST.  
Đột biến dị bội thể.    
Chuyển đoạn trên một NST.
Đột biến đa bội thể
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Người ta sử dụng đột biến dị bội thể để ứng dụng cấy gen của NST loài này sang loài khác

Đáp án cần chọn là: B

Câu 20: Đột biến được ứng dụng để tạo giống mang NST của hai loài rất rất khác nhau là:

Đột biến dị bội thể.
Lặp đoạn NST.
Chuyển đoạn trên một NST.
Đột biến đa bội thể.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Người ta sử dụng đột biến dị bội thể để ứng dụng tạo giống mang NST của hai loài rất rất khác nhau

Đáp án cần chọn là: A

Câu 21: Loài cải củ có 2n = 18. Thể đơn bội của loài có số NST trong tế bào là:

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể đơn bội có n NST → Số NST trong tế bào là 9

Đáp án cần chọn là: C

Câu 22: Loài ruồi giấm có 2n = 8. Thể đơn bội của loài có số NST trong tế bào là:

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể đơn bội có n NST → Số NST trong tế bào là 4

Đáp án cần chọn là: B

Câu 23: Loài ruồi giấm có 2n = 8. Số NST trong tế bào sinh dưỡng của thể tam bội là:

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể tam bội có 3n NST → Số NST trong tế bào là 24

Đáp án cần chọn là: C

Câu 24: Một loài thực vật có 2n = 24. Số NST trong tế bào sinh dưỡng của thể tứ bội là:

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể tứ bội có 4n NST → Số NST trong tế bào là 48

Đáp án cần chọn là: C

Câu 25: Loài cải củ có 2n = 18. Số NST trong tế bào sinh dưỡng của thể tam bội là:

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể tam bội có 3n NST → Số NST trong tế bào là 27

Đáp án cần chọn là: C

Câu 26: Loài cải củ có 2n = 18. Số NST trong tế bào sinh dưỡng của thể tứ bội là:

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể tứ bội có 4n NST → Số NST trong tế bào là 36

Đáp án cần chọn là: A

Câu 27: Ở một loài thực vật lưỡng bội có 6 nhóm gen link. Xét ba thể đột biến số lượng NST là thể một, thể ba và thể tam bội. Số lượng NST có trong mọi tế bào sinh dưỡng của mỗi thể đột biến khi những tế bào đang ở kì sau của nguyên phân theo thứ tự thể một, thể ba và thể tam bội là

22, 26, 36.
10, 14, 18.
11, 13, 18.
5, 7, 15.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Có 6 nhóm gen link hay 2n = 12 , thể 1 là 2n-1 =11 , thể ba: 2n+1 = 13 , tam bội: 3n = 18.

Ở kỳ sau của nguyên phân những NST đã nhân đôi và tách ra phân ly về 2 phía nên số lượng NST lần lượt là: 22, 26, 36

Đáp án cần chọn là: A

Câu 28: Ở một loài thực vật lưỡng bội có 6 nhóm gen link. Xét ba thể đột biến số lượng NST là thể không, thể ba và thể tứ bội. Số lượng NST có trong mọi tế bào sinh dưỡng của mỗi thể đột biến khi những tế bào đang ở kì cuối của nguyên phân theo thứ tự thể không, thể ba và thể tứ bội là

22, 26, 36.
10, 13, 24.
11, 13, 18.
5, 7, 15.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Có 6 nhóm gen link hay 2n = 12, thể không là 2n-2 =10, thể ba: 2n+1 = 13, tứ bội: 4n = 24.

Ở kỳ cuối của nguyên phân những NST đã nhân đôi và tách ra phân ly về 2 phía nên số lượng NST lần lượt là: 10, 13, 24

Đáp án cần chọn là: B

Câu 29: Một loài thực vật có bộ NST là 2n = 16, một loài thực vật khác có bộ NST là 2n = 18. Theo lí thuyết, giao tử được tạo ra từ quy trình giảm phân thông thường ở thể tuy nhiên nhị bội được hình thành từ hai loài trên có số lượng NST là :

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể tuy nhiên nhị bội 2nA + 2n­B = 18 + 16 = 34

Giao tử của thể tuy nhiên nhị bội là : nA + nB = 17

Đáp án cần chọn là: C

Câu 30: Một loài thực vật có bộ NST là 2n = 18, một loài thực vật khác có bộ NST là 2n = 24. Theo lí thuyết, giao tử được tạo ra từ quy trình giảm phân thông thường ở thể tuy nhiên nhị bội được hình thành từ hai loài trên có số lượng NST là:

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể tuy nhiên nhị bội 2nA + 2n­B = 18 + 24 = 42

Giao tử của thể tuy nhiên nhị bội là : nA + nB = 21

Đáp án cần chọn là: B

Câu 31: Bộ NST của thể tuy nhiên nhị bội được hình thành từ hai loài thực vật (loài thứ nhất có bộ NST 2n =  24, loài thứ hai có bộ NST 2n = 26) gồm bao nhiêu cặp tương tự?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể tuy nhiên nhị bội có bộ NST 2nA + 2nB

→ Loài trên có số cặp tương tự là: 12 + 13 = 25 cặp

Đáp án cần chọn là: C

Câu 32: Bộ NST của một loài thực vật có 5 cặp (kí hiệu I, II, III, IV, V). Khảo sát 1 quần thể loài này phát hiện thấy 3 thể đột biến (kí hiệu a,b,c). Phân tích tế bào 3 thể đột biến đó thu được kết quả:

Tên của những thể đột biến a,b,c lần lượt là:

Thể 3, thể 4, thể 1.
Tam bội, thể 1, thể 3. 
Thể 3, thể 1, thể 0.
Tam bội, thể 3, thể 1.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể a: Tất cả những cặp NST đều phải có 3 chiếc → tam bội

Thể b: Ở 1 cặp NST có 3 chiếc NST → Thể ba

Thể c: Ở 1 cặp NST có một chiếc NST → Thể một

Tên gọi của 3 thể đột biến là: a: tam bội, b: thể ba, c thể một.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 33: Bộ NST của một loài thực vật có 5 cặp (kí hiệu I, II, III, IV, V). Khảo sát 1 quần thể loài này phát hiện thấy 3 thể đột biến (kí hiệu a, b, c). Phân tích tế bào 3 thể đột biến đó thu được kết quả:

Thể đột biến

Số lượng NST đếm được ở từng cặp

I

II

III

IV

V

a

3

3

3

3

3

b

2

2

2

4

2

c

0

2

2

2

2

Tên của những thể đột biến a, b, c lần lượt là

Thể 3, thể 4, thể 1.
Tam bội, thể 1, thể 3
Thể 3, thể 1, thể 0.
Tam bội, thể 4, thể 0.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Thể a: Tất cả những cặp NST đều phải có 3 chiếc → tam bội

Thể b: Ở 1 cặp NST có 4 chiếc NST → Thể bốn

Thể c: Ở 1 cặp NST có một chiếc NST → Thể không

Tên gọi của 3 thể đột biến là: a: tam bội, b: thể bốn, c thể không.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 34: Cơ thể mang kiểu gen Aaa giảm phân thông thường hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra nhiều chủng loại giao tử nào sau này?

AA, Aa, aa
AAa, Aa, a.
A, Aa, aa, a.
AA, A, Aa, a
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Quá trình giảm phân với thể lệch bội khi những NST xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng thoi phân bào ở kì giữa giảm phân một → NST A hoàn toàn hoàn toàn có thể đi với a hoặc a đi với a → tạo 4 loại giao tử A, Aa, aa, a.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 35: Cơ thể mang kiểu gen AAa giảm phân thông thường hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra nhiều chủng loại giao tử nào sau này?

AA, Aa, aa.
AAa, Aa, a
A, Aa, aa, a.
AA, A, Aa, a.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Quá trình giảm phân với thể lệch bội khi những NST xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng thoi phân bào ở kì giữa giảm phân một → NST A hoàn toàn hoàn toàn có thể đi với A hoặc đi với a → tạo 4 loại giao tử AA, Aa, A, a.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 36: Một cặp NST tương tự được quy ước là Aa. Nếu cặp NST này sẽ không còn hề phân li ở kì sau của giảm phân I thì sẽ tạo ra nhiều chủng loại giao tử nào?    

AA, Aa, A, a
Aa, O
AA, O
Aa, a
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Giảm phân I nhân đôi và không phân li sẽ tạo tế bào AAaa và 0

Giảm phân II thông thường, tế bào AAaa sẽ cho giao tử Aa và tế bào 0 sẽ cho giao tử 0

Đáp án cần chọn là: B

Câu 37: Trong một tế bào sinh tinh, có hai cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa và Bb. Khi tế bào này giảm phân, cặp Aa phân li thông thường, cặp Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II trình làng thông thường. Các loại giao tử hoàn toàn hoàn toàn có thể được tạo ra từ quy trình giảm phân của tế bào trên là

ABB và abb hoặc AAB và aab
Abb và B hoặc ABB và b
ABb và a hoặc aBb và A
ABb và A hoặc aBb và a
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Cặp Aa giảm phân thông thường tạo giao tử A, a

Cặp Bb giảm phân có rối loạn ở GP I, GP II thông thường tạo giao tử Bb và O

Vậy tế bào này giảm phân hình thành giao tử ABb và a hoặc aBb và A.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 38: Thể tứ bội có kiểu gen AAaa giảm phân cho những loại giao tử với tỉ lệ nào sau này?

1AA: 1aa. 
1AA: 2Aa: 1aa. 
1Aa. 
1AA: 4Aa: 1aa.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

AAaa giảm phân → 1/6AA:4/6Aa:1/6aa

Đáp án cần chọn là: D

Câu 39: Ở lúa nước có 2n = 24, thể được tạo ra do sự phân li không thông thường của NST trong quy trình giảm phân là: 

Giao tử chứa 11 NST
Giao tử chứa 24 NST. 
Giao tử chứa 13 NST.
Tất cả đều đúng
Hiển thị đáp án

Đáp án:

GP I rối loạn : 1 cặp NST không phân li → giao tử tạo thành n+1 = 13 và n-1 = 11

GP I rối loạn: những cặp NST không phân li → tạo giao tử 2n =24

Đáp án cần chọn là: D

Câu 40: Ở lúa nước có 2n = 24, thể được tạo ra do sự phân li không thông thường của toàn bộ NST trong quy trình giảm phân là:  

Giao tử chứa 25 NST.
Giao tử chứa 48 NST.  
Giao tử chứa 13 NST.    
Tất cả đều đúng.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

GP I rối loạn: 1 cặp NST không phân li → giao tử tạo thành n+1 = 13 và n-1 = 11

GP I rối loạn: n cặp NST không phân li → tạo giao tử đa bội 4n =48

Đáp án cần chọn là: B

Câu 41: Cho P: AAaa x aa. Biết A: cao > a thấp. Xác định tỉ lệ thành viên có kiểu gen aaa?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

P: AAaa  x  aa

G:1/6AA:4/6Aa:1/6aa   × a

Tỷ lệ thành viên con có kiểu gen aaa là: 1/6aa × 1a = 1/6

Đáp án cần chọn là: A

Câu 42: Cho P: AAaa x aa. Biết A: cao > a thấp. Xác định tỉ lệ thành viên có kiểu gen Aaa?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

P: AAaa    x  aa

G: 1/6AA:4/6Aa:1/6aa× a

Tỷ lệ thành viên con có kiểu gen Aaa là: 4/6aa × 1a = 4/6 = 2/3

Đáp án cần chọn là: B

Câu 43: Cho P: AAaa x aa. Biết A: cao > a thấp. Xác định tỉ lệ kiểu hình thân cao ở đời con?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

P: AAaa  x  aa

G: 1/6AA:4/6Aa:1/6aa× a

Tỷ lệ kiểu hình thân thấp = Tỷ lệ thành viên con có kiểu gen aaa là: 1/6aa × 1a = 1/6

Tỷ lệ kiểu hình thân cao = 1 – 1/6 = 5/6.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 44: Cho P: AAaa x aa. Biết A: cao > a thấp. Xác định tỉ lệ kiểu hình thân thấp ở đời con?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

P: AAaa  x  aa

G: 1/6AA:4/6Aa:1/6aa× a

Tỷ lệ kiểu hình thân thấp = Tỷ lệ thành viên con có kiểu gen aaa là: 1/6aa × 1a = 1/6

Đáp án cần chọn là: A

Câu 45: Cho P: Aaa x aa. Biết A: cao > a thấp. Xác định tỉ lệ kiểu hình thân thấp ở đời con?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

P: Aaa    x    aa

G: 2/6Aa:1/6aa:1/6A:2/6a× a

Tỷ lệ kiểu hình thân thấp = Tỷ lệ thành viên con có kiểu gen aaa là: (1/6 + 2/6)aa × 1a = 3/6 = 1/2

Đáp án cần chọn là: C

Câu 46: Phép lai hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra con lai mang kiểu gen AAAa, nếu bố mẹ xẩy ra giảm phân thông thường là:

P : AAAa x AAAa.    
P : AAaa x AAa. 
P: AAAa x AAaa
Tất cả những phép lai trên.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Con có kiểu gen AAAa → Bố mẹ cho giao tử AA và Aa

Kiểu gen AAAa hoàn toàn hoàn toàn có thể cho giao tử AA và Aa

Kiểu gen AAaa hoàn toàn hoàn toàn có thể cho giao tử AA và Aa và aa

Kiểu gen AAa hoàn toàn hoàn toàn có thể cho giao tử A, a, AA và Aa

→ Các phép lai trên bố mẹ đều hoàn toàn hoàn toàn có thể cho giao tử cho con

Đáp án cần chọn là: D

Câu 47: Phép lai hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra con lai mang kiểu gen AAaa, nếu bố mẹ xẩy ra giảm phân thông thường là:

P: Aaaa x AAAa.
P: Aaaa x AAA.
P: AAAa x AAaa.
Cả A và C.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Con có kiểu gen AAaa → Bố mẹ cho giao tử Aa và Aa hoặc AA và aa

Kiểu gen AAAa hoàn toàn hoàn toàn có thể cho giao tử AA và Aa

Kiểu gen AAaa hoàn toàn hoàn toàn có thể cho giao tử AA và Aa và aa

Kiểu gen Aaaa hoàn toàn hoàn toàn có thể cho giao tử Aa, aa, A, a.

Kiểu gen AAA hoàn toàn hoàn toàn có thể cho giao tử AA và A

→ Các phép lai trên bố mẹ đều hoàn toàn hoàn toàn có thể cho giao tử cho con → Đáp án D

Đáp án cần chọn là: D

Câu 48: Cho những phép lai sau:

(1) 4n x 4n → 4n.              

(2) 4n x 2n → 3n.        

(3) 2n x 2n → 4n.      

(4) 3n x 3n → 6n.

Có bao nhiêu phép lai đời con hoàn toàn hoàn toàn có thể được hình thành do đa bội hóa?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Khi đa bội hóa, con sinh ra sẽ đã có được số bộ NST gấp hai bố mẹ.

Phép lai đời con hoàn toàn hoàn toàn có thể được hình thành do đa bội hóa là: (3),(4)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 49: Cho những phép lai sau:

(1) 4n x 4n → 8n.

(2) 4n x 2n → 3n.

(3) 2n x 2n → 4n.

(4) 3n x 3n → 6n.

Có bao nhiêu phép lai đời con hoàn toàn hoàn toàn có thể được hình thành do đa bội hóa?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Khi đa bội hóa, con sinh ra sẽ đã có được số bộ NST gấp hai bố mẹ.

Phép lai đời con hoàn toàn hoàn toàn có thể được hình thành do đa bội hóa là: (1), (3), (4)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 50: Nếu nhận định rằng chuối nhà 3n có nguồn gốc từ chuối rừng 2n thì cơ chế hình thành chuối nhà được lý giải bằng chuỗi những sự kiện sau:

1. Thụ tinh giữa giao tử n và giao tử 2n.

2. Tế bào 2n nguyên phân không thông thường cho thành viên 3n.

3. Cơ thể 3n giảm phân không thông thường cho giao tử 2n.

4. Hợp tử 3n tăng trưởng thành thể tam bội.

5. Cơ thể 2n giảm phân không thông thường cho giao tử 2n.

Chuỗi sự kiện đúng là

5 → 1 → 4.
4 → 3 → 1.
3 → 1 → 2.
1 → 2 → 4.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Chuỗi sự kiện hình thành chuối nhà 3n từ chuối rừng là:  5→ 1→4

Đáp án cần chọn là: A

Câu 51: Chuối nhà 3n có nguồn gốc từ chuối rừng 2n, cơ chế hình thành chuối nhà được lý giải bằng chuỗi những sự kiện sau:

1. Cơ thể 2n bị rối loạn giảm phân cho giao tử 2n.

2. Tế bào 2n bị rối loạn nguyên phân cho thành viên 3n.

3. Thụ tinh giữa giao tử n và giao tử 2n.

4. Cơ thể 3n tăng trưởng không thông thường.

5. Hợp tử 3n tăng trưởng thành thể tam bội.

Chuỗi sự kiện đúng là

5 → 1 → 4.
4 → 3 → 1.         
3 → 1 → 2
1 → 3 → 5.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Chuỗi sự kiện hình thành chuối nhà 3n từ chuối rừng là:  1→ 3→5

Đáp án cần chọn là: D

Câu 52: Bằng phương pháp tế bào học, người ta xác lập được trong những tế bào sinh dưỡng của một cây đều phải có 40 nhiễm sắc thể và xác lập cây này là thể tứ bội (4n). Cơ sở khoa học của xác lập trên là

Số nhiễm sắc thể trong tế bào là bội số của 4 nên bộ nhiễm sắc thể 1n = 10 và 4n = 40
Các nhiễm sắc thể tồn tại thành cặp tương tự gồm 2 chiếc có hình dạng, kích thước giống nhau
Các nhiễm sắc thể tồn tại thành từng nhóm, mỗi nhóm gồm 4 nhiễm sắc thể.
Cây này sinh trưởng nhanh, tăng trưởng mạnh và hoàn toàn hoàn toàn có thể chống chịu tốt.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Cây trên là thể tứ bội khi những cặp NST tồn tại thành từng nhóm, mỗi nhóm gồm 4 NST giống nhau về hình dạng và kích thước.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 53: Bằng phương pháp tế bào học, người ta xác lập được trong những tế bào sinh dưỡng của một cây đều phải có 40 nhiễm sắc thể. Trường hợp nào thì cây này là thể tứ bội?

Số nhiễm sắc thể của những cặp tương tự đều là số chẵn.
Các nhiễm sắc thể tồn tại thành cặp tương tự gồm 2 chiếc có hình dạng, kích thước giống nhau.
Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào là bội của 4.
Các nhiễm sắc thể tồn tại thành từng nhóm, mỗi nhóm gồm 4 nhiễm sắc thể.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Cây trên là thể tứ bội khi những cặp NST tồn tại thành từng nhóm, mỗi nhóm gồm 4 NST giống nhau về hình dạng và kích thước.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 54: Ở 1 loài thực vật, cho những cây thể ba và cây lưỡng bội giao phấn ngẫu nhiên. Biết những cây thể ba hoàn toàn hoàn toàn có thể giảm phân hình thành giao tử, trong số đó hạt phấn (n+1) không hoàn toàn hoàn toàn có thể thụ tinh nhưng noãn (n+1) vẫn hoàn toàn hoàn toàn có thể thụ tinh thông thường. Trong những phép lai sau có bao nhiêu phép lai hoàn toàn hoàn toàn có thể cho ra 6 loại kiểu gen ở đời con?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Vậy có 5 phép lai tạo ra 6 kiểu gen.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 55: Ở 1 loài thực vật, cho những cây thể ba và cây lưỡng bội giao phấn ngẫu nhiên. Biết những cây thể ba hoàn toàn hoàn toàn có thể giảm phân hình thành giao tử, trong số đó hạt phấn (n+1) không hoàn toàn hoàn toàn có thể thụ tinh nhưng noãn (n+1) vẫn hoàn toàn hoàn toàn có thể thụ tinh thông thường. Trong những phép lai sau có bao nhiêu phép lai chỉ hoàn toàn hoàn toàn có thể cho ra 3 loại kiểu gen ở đời con?

(1) ♀ Aa x ♂ Aaa

(4) ♀ AAa x ♂ Aa

(2) ♀ Aaa x ♂ Aaa

(5) ♀ AAa x ♂ AAa

(3) ♀AAa x ♂ Aaa

(6) ♀Aaa x ♂ Aa

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Ta có bảng:

Phép lai

Giao tử

Số kiểu gen

(1) ♀ Aa x ♂ Aaa

(A:a)×(1A:2a)

3

(2) ♀ Aaa x ♂ Aaa

(Aa,aa,a,A) ×(A:a)

6

(3) ♀AAa x ♂ Aaa

(AA,Aa,A,a)×(A:a)

6

(4) ♀ AAa x ♂ Aa

(AA,Aa,A,a)×(A:a)

6

(5) ♀ AAa x ♂ AAa

(AA,Aa,A,a)×(A:a)

6

(6) ♀Aaa x ♂ Aa

(Aa,aa,a,A) ×(A:a)

6

Vậy có một phép lai tạo ra 3 kiểu gen.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 56: Một hợp tử có bộ NST 2n=24 thực thi liên tục quy trình nguyên phân .Trong lần nguyên phân thứ 5 của hợp tử có một tế bào không phân li ở một cặp NST và 1 tế bào không phân li ở toàn bộ những cặp NST, mỗi lần phân bào tiếp theo trình làng thông thường. Kết thúc phân bào môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên phục vụ 98280 NST đơn. Số tế bào bị đột biến của phôi nói trên chiếm tỉ lệ là bao nhiêu?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

1 hợp tử nguyên phân 4 lần tạo ra 24=16 tế bào.

Trong lần phân loại thứ 5, 14 tế bào phân loại thông thường

1 tế bào không phân ly 1 cặp NST tạo ra 2 tế bào lệch bội ,

1 tế bào không phân ly ở toàn bộ những cặp tạo 1 tế bào tứ bội

Vậy kết thúc lần phân bào 5 thu được 31 tế bào trong số đó có 3 tế bào đột biến, những tế bào này phân loại x lần tiếp theo.

Tỷ lệ tế bào đột biến là:==0.0968=9.68%

Đáp án cần chọn là: A

Câu 57: Hai tế bào dưới đấy là cùng của một khung hình lưỡng bội có kiểu gen AaBb đang thực thi giảm phân.

Xét những xác lập sau này:

Sau phân bào, số tế bào con sinh ra từ tế bào 1 nhiều hơn nữa thế nữa số tế bào con sinh ra từ tế bào 2
Tế bào 1 đang ở kì giữa của giảm phân I, tế bào 2 đang ở kì giữa của nguyên phân.
Nếu giảm phân thông thường thì những tế bào con của tế bào 1 sẽ đã có được kiểu gen là Ab và aB.
Nếu giảm phân thông thường thì số NST trong mọi tế bào con của hai tế bào đều bằng nhau.
Nếu 2 chromatide chứa gen a của tế bào 2 không tách nhau ra thì sẽ tạo ra những tế bào con bị đột biến lệch bội.
Nếu 2 NST kép chứa gen A và a của tế bào cùng di tán về một cực của tế bào thì sẽ tạo ra những tế bào con có kiểu gen là AaB và Aab hoặc Aab và aaB.

Có bao nhiêu xác lập đúng?

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Hình (1) tế bào trong kì giữa giảm phân I, Hình (2) tế bào trong kì giữa giảm phân II

Các xác lập đúng là: (1), ( 4), (5)

(2) Sai vì tế bào 2 đang ở kỳ giữa giảm phân 2.

(3) Nếu giảm phân thông thường TB 1 cho những tế bào có kiểu gen:là Ab và aB.  hoặc AB và ab .

(6) Nếu A, a cùng đi về 1 phía sẽ tạo ra giao tử mang Aa và 0.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 58: Chất cônxixin thường được sử dụng để gây đột biến đa bội ở thực vật, do cônxixin hoàn toàn hoàn toàn có thể

kích thích cơ quan sinh dưỡng tăng trưởng
tăng cường sự trao đổi chất ở tế bào
tăng cường quy trình sinh tổng hợp chất hữu cơ
cản trở sự hình thành thoi phân bào làm cho nhiễm sắc thể không phân li
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Cônxixin được ứng dụng gây đột biến đa bội do chất này cản trở sự hình thành thoi phân bào làm cho nhiễm sắc thể không phân li.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 59: Ở một loài thực vật (2n = 8), những cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu lần lượt là I, II, III, IV. Khi phân tích bộ nhiễm sắc thể của những thể đột biến người thu được kết quả như sau:

Số lượng NST của từng cặp

Thể đột biến

I

II

III

IV

A

4

4

4

4

B

3

3

3

3

C

2

4

2

2

D

1

2

2

2

Phát biểu nào sau này đúng?

Thể đột biến B hình thành giao tử chứa n nhiễm sắc thể với xác suất 50%.
Thể đột biến A hoàn toàn hoàn toàn có thể được hình thành qua nguyên phân hoặc giảm phân.
Thể đột biến B được hình thành qua phân bào nguyên phân.
Thể đột biến C và D được hình thành do rối loạn phân bào của một bên bố hoặc mẹ.
Hiển thị đáp án

Đáp án:

2n = 8 → Có 4 cặp NST, mỗi cặp có 2 NST

Thể đột biến A: 4 cặp mỗi cặp đều phải có 4 NST → 4n → A hoàn toàn hoàn toàn có thể được hình thành qua nguyên phân khi conxixin tác động gây đột biến đa bội 2n→ 4n; hoặc qua giảm phân khi toàn bộ những cặp NST rối loạn giảm phân 2 → B đúng

Thể đột biến B: mỗi cặp có 3 chiếc NST → tam bội 3n = 12 hình thành giao tử chiếm n NST với xác suất 1/3 và được hình thành qua thụ tinh giữa 2n và 4n → A và C sai

Thể đột biến C có cặp NST số 2 có 4 chiếc, xẩy ra đột biến lệch bội 2n+2 hình thành qua nguyên phân → D sai

Thể đột biến D có cặp NST số 1 có một chiếc, xẩy ra đột biến lệch bội 2n – 1 hình thành qua nguyên phân → D sai

Đáp án cần chọn là: B

Câu 60: Dùng cônsixin gây đột biến hợp tử có kiểu gen Aa để tạo thể tứ bội, kiểu gen của thể tứ bội này là:

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Aa khi tứ bội hoá sẽ tiến hành kiểu gen AAaa

Đáp án cần chọn là: C

Tải xuống

://.youtube/watch?v=Yx7H79frbxE

Bài giảng: Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể – Cô Kim Tuyến (Giáo viên VietJack)

Tham khảo bộ vướng mắc trắc nghiệm Sinh 12 Bài 6 có đáp án hay khác:

Xem thêm bộ vướng mắc trắc nghiệm Sinh học lớp 12 tinh lọc, có đáp án tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Reply
9
0
Chia sẻ

Share Link Down Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n 1 đấy là dạng đột biến gì miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n 1 đấy là dạng đột biến gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n 1 đấy là dạng đột biến gì miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n 1 đấy là dạng đột biến gì
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n 1 đấy là dạng đột biến gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #loài #có #bộ #nhiễm #sắc #thể #đây #là #dạng #đột #biến #gì

4231

Clip Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n 1 đấy là dạng đột biến gì Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n 1 đấy là dạng đột biến gì Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n 1 đấy là dạng đột biến gì Mới nhất miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n 1 đấy là dạng đột biến gì Mới nhất miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n 1 đấy là dạng đột biến gì Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n 1 đấy là dạng đột biến gì Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #loài #có #bộ #nhiễm #sắc #thể #đây #là #dạng #đột #biến #gì #Mới #nhất