Thủ Thuật về Một hình tròn trụ có đường kính là 7,4 cm tính chu vi và diện tích s quy hoạnh của hình tròn trụ đó Chi tiết Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Một hình tròn trụ có đường kính là 7,4 cm tính chu vi và diện tích s quy hoạnh của hình tròn trụ đó Chi tiết được Update vào lúc : 2022-05-25 11:30:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Một hình tròn trụ trụ có đường kính là 7,4 cm tính chu vi và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hình tròn trụ trụ đó 2022
Pro đang tìm kiếm từ khóa Một hình tròn trụ trụ có đường kính là 7,4 cm tính chu vi và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hình tròn trụ trụ này được Update vào lúc : 2022-05-25 11:15:06 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cách tính chu vi hình tròn trụ trụ

Nội dung chính

    Chu vi hình tròn trụ trụ: Lý thuyết và bài tập2. Hình tròn có tính chất gì?3. Công thức tính chu vi hình tròn trụ trụ4. Các dạng toán chu vi hình tròn trụ trụ5. Bài tập tính chu vi hình tròn trụ trụChu vi hình tròn trụ trụ1. Hình tròn là gì? Tính chất của đường tròn2. Công thức tính chu vi hình tròn trụ trụ3. Các dạng toán liên quan đến chu vi hình tròn trụ trụDạng 1: Cho bán kính, đường kính tính chu vi hình tròn trụ trụDạng 2: Cho chu vi hình tròn trụ trụ, tính bán kính và đường kính 4. Bài tập tính chu vi hình tròn trụ trụ

Hình tròn là hình gồm những điểm nằm cạnh bên trong và phía trên đường tròn hay nó là tập hợp những điểm cách tâm một khoảng chừng chừng nhỏ hơn hoặc bằng bán kính.

Trong nội dung nội dung bài viết dưới đây Download sẽ trình làng đến những bạn toàn bộ kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về chu vi hình tròn trụ trụ gồm: hình tròn trụ trụ là gì, công thức tính chu vi và những dạng bài tập kèm theo ví dụ minh họa. Thông qua phương pháp tính chu vi hình tròn trụ trụ những bạn học viên có thêm nhiều tư liệu ôn tập, làm quen với những dạng bài tập toán. Ngoài ra những bạn click more phương pháp tính chu vi diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật, phương pháp tính chu vi hình vuông vắn vắn, phương pháp tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình vuông vắn vắn.

Chu vi hình tròn trụ trụ: Lý thuyết và bài tập

Hình tròn là tập hợp toàn bộ những điểm nằm cạnh bên trong và phía trên đường tròn hay nó là tập hợp những điểm cách tâm một khoảng chừng chừng nhỏ hơn hoặc bằng bán kính. Một nửa hình tròn trụ trụ được gọi là hình bán nguyệt.

2. Hình tròn có tính chất gì?

– Đường kính là trường hợp đặc biệt quan trọng quan trọng của dây cung trải qua tâm đường tròn và nó cũng là đoạn thẳng lớn số 1 trải qua hình tròn trụ trụ và chia hình tròn trụ trụ thành hai nửa bằng nhau.

– Độ dài đường kính của một đường tròn lớn bằng 2 lần bán kính của đường tròn đó. Bán kính hình tròn trụ trụ là khoảng chừng chừng cách từ tâm của đường tròn tới đường tròn đó và kí hiệu là r.

Cách tính đường kính hình tròn trụ trụ

– Đường kính hình tròn trụ trụ bằng 2 lần bán kính của đường tròn. Ví dụ như bán kính đường tròn là 5 cm thì đường kính sẽ là 5×2 = 10 (cm).

– Đường kính hình tròn trụ trụ bằng chu vi đường tròn chia cho số pi π. Ví dụ chu vi của đường tròn là 10 cm thì đường kính là 10π = 3,18 (cm).

– Đường kính hình tròn trụ trụ được xác lập bằng 2 lần căn bậc 2 của diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tròn trụ trụ chia cho số π. Ví dụ diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của đường tròn là 25cm2 thì đường kính là 5,64 (cm).

3. Công thức tính chu vi hình tròn trụ trụ

Muốn tính chu vi của hình tròn trụ trụ, ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

C = d x 3,14

(trong số đó C là chu vi hình tròn trụ trụ, d là đường kính hình tròn trụ trụ)

Ngoài ra, muốn tính chu vi hình tròn trụ trụ ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

C = r x 2 x 3,14

(trong số đó C là chu vi hình tròn trụ trụ, r là bán kính hình tròn trụ trụ)

Ví dụ: Hình tròn có bán kính R = 2 sẽ đã có được diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tròn trụ trụ là: S = 2².3,14 = 12,56.

4. Các dạng toán chu vi hình tròn trụ trụ

Dạng 1: Cho bán kính, đường kính tính chu vi hình tròn trụ trụ

Cách giải:

Muốn tính chu vi của hình tròn trụ trụ, ta lấy đường kính nhân với số 3,14 hoặc muốn tính chu vi hình tròn trụ trụ ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

Ví dụ 1: Tính chu vi hình tròn trụ trụ có bán kính r = 5cm.

Bài làm

Chu vi hình tròn trụ trụ là;

5 x 2 x 3,14 = 31,4 (cm)

Đáp số: 31,4cm

Ví dụ 2: Tính chu vi hình tròn trụ trụ có đường kính d = 14dm

Bài làm

Chu vi hình tròn trụ trụ là:

14 x 3,14 = 43,96 (dm)

Đáp số: 43,96dm

Ví dụ 3: Tính chu vi hình tròn trụ trụ có bán kính r = 9m

Bài làm

Chu vi hình tròn trụ trụ là:

9 x 2 x 3,14 = 56,52 (m)

Đáp số: 56,52m

Dạng 2: Cho chu vi hình tròn trụ trụ, tính bán kính và đường kính

Cách giải:

Từ công thức tính chu vi hình tròn trụ trụ, ta suy ta phương pháp tính bán kính và đường kính của hình tròn trụ trụ như sau:

C = d x 3,14 → d = C : 3,14

C = r x 2 x 3,14 → r = C : 2 : 3,14

Ví dụ 1: Tính bán kính và đường kính của hình tròn trụ trụ lúc biết chu vi hình tròn trụ trụ C = 18,84dm.

Bài làm

Bán kính của hình tròn trụ trụ là:

18,84 : 2 : 3,14 = 3 (dm)

Đường kính của hình tròn trụ trụ là:

18,84 : 3,14 = 6 (dm)

Đáp số: bán kính 3dm; đường kính: 6dm

Ví dụ 2: Tính đường kính hình tròn trụ trụ có chu vi là 25,12cm.

Bài làm

Đường kính của hình tròn trụ trụ là:

25,12 : 3,14 = 8 (cm)

Đáp số: 8cm.

Ví dụ 3: Tính bán kính của hình tròn trụ trụ có chu vi là 12,56cm.

Bài làm

Bán kính của hình tròn trụ trụ là:

12,56 : 2 : 3,14 = 2 (cm)

Đáp số: 2cm.

5. Bài tập tính chu vi hình tròn trụ trụ

Bài 1: Một bánh xe xe hơi có bán kính bằng 0,25m. Hỏi:

a) Đường kính của bánh xe dài bao nhiêu mét?

b) Chu vi của bánh xe bằng bao nhiêu mét?

Bài 2: Một hình tròn trụ trụ có chu vi bằng 254,24dm. Hỏi đường kính và bán kính của hình tròn trụ trụ đó bằng bao nhiêu đề-xi-mét?

Bài 3: Tính chu vi của hình tròn trụ trụ có:

a) Bán kính r = 2,5dm

b) Đường kính d = 1,5cm

Bài 4: Một hình tròn trụ trụ có bán kính bằng số đo cạnh của một hình vuông vắn vắn có chu vi bằng 25cm. Tính chu vi của hình tròn trụ trụ đó.

Bài 5: Hình tròn có chu vi là 56,52cm. Hỏi hình tròn trụ trụ đó có bán kính bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 6:

a) Một mặt bàn ăn hình tròn trụ trụ có chu vi tròn là 4,082. Tính bán kính của mặt bàn đó.

b) Một biển báo giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo dạng hình tròn trụ trụ có chu vi là một trong,57m. Tính đường kính của hình tròn trụ trụ đó.

Cập nhật: 02/03/2022

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Bài 1 Bài 2 Bài 3 Bài 4 Bài 5 Bài 6 Bài 7 Bài 8 Vui học

Bài 5

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Tâm của đường tròn là: ……

b) Các bán kính của hình tròn trụ trụ là: ……

c) Đường kính của hình tròn trụ trụ là: …….

d) Nếu OA = 3cm thì OB = … ; OC = … ; OD = … ; AB = … 

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm tâm, bán kính, đường kính của hình tròn trụ trụ đã cho.

Lời giải rõ ràng:

a) Tâm của đường tròn là (O).

b) Các bán kính của hình tròn trụ trụ là (OA,,,OB,,,OC,,,OD).

c) Đường kính của đường tròn là (AB).

d) Nếu (OA = 3cm) thì (OB = 3cm;) (OC = 3cm;) (OD = 3cm;) (AB = 6cm).

17.186 lượt xem

Chu vi hình tròn trụ trụ

Công thức tính chu vi hình tròn trụ trụ là tài liệu do đội ngũ giáo viên của GiaiToan biên soạn với những công thức chu vi diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tròn trụ trụ giúp những bạn học viên nắm vững những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng và phương pháp tính chu vi hình tròn trụ trụ và vận dụng tính toán trong những bài tập. Mời những bạn học viên cùng tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết.

Tham khảo thêm: Diện tích hình tròn trụ trụ: Công thức và bài tập

1. Hình tròn là gì?

+ Đường tròn tâm O bán kính R là hình gồm những điểm cách tâm O một khoảng chừng chừng có bán kính bằng R.

+ Bất kỳ điểm nào nằm trên đường tròn và nối với tâm O đều là bán kính.

+ Đường thẳng trải qua hai điển trên đường tròn và trải qua tâm O được gọi là đường kính.

+ Như vậy, trong một hình tròn trụ trụ, đường kính dài gấp 2 lần bán kính.

Tính chất của đường tròn

+ Các đường tròn bằng nhau có chu vi bằng nhau.

+ Đường kính là đoạn thẳng dài nhất trong một hình tròn trụ trụ.

+ Bán kính những đường tròn bằng nhau sẽ bằng nhau.

2. Công thức tính chu vi hình tròn trụ trụ

Muốn tính chu vi của hình tròn trụ trụ, ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

C = d x 3,14

(trong số đó C là chu vi hình tròn trụ trụ, d là đường kính hình tròn trụ trụ)

Ngoài ra, muốn tính chu vi hình tròn trụ trụ ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

C = r x 2 x 3,14

(trong số đó C là chu vi hình tròn trụ trụ, r là bán kính hình tròn trụ trụ)

3. Các dạng toán liên quan đến chu vi hình tròn trụ trụ

Dạng 1: Cho bán kính, đường kính tính chu vi hình tròn trụ trụ

Cách giải:

Muốn tính chu vi của hình tròn trụ trụ, ta lấy đường kính nhân với số 3,14 hoặc muốn tính chu vi hình tròn trụ trụ ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

Ví dụ 1: Tính chu vi hình tròn trụ trụ có bán kính r = 5cm.

Bài làm

Chu vi hình tròn trụ trụ là;

5 x 2 x 3,14 = 31,4 (cm)

Đáp số: 31,4cm

Ví dụ 2: Tính chu vi hình tròn trụ trụ có đường kính d = 14dm

Bài làm

Chu vi hình tròn trụ trụ là:

14 x 3,14 = 43,96 (dm)

Đáp số: 43,96dm

Ví dụ 3: Tính chu vi hình tròn trụ trụ có bán kính r = 9m

Bài làm

Chu vi hình tròn trụ trụ là:

9 x 2 x 3,14 = 56,52 (m)

Đáp số: 56,52m

Dạng 2: Cho chu vi hình tròn trụ trụ, tính bán kính và đường kính

Cách giải:

Từ công thức tính chu vi hình tròn trụ trụ, ta suy ta phương pháp tính bán kính và đường kính của hình tròn trụ trụ như sau:

C = d x 3,14 → d = C : 3,14

C = r x 2 x 3,14 → r = C : 2 : 3,14

Ví dụ 1: Tính bán kính và đường kính của hình tròn trụ trụ lúc biết chu vi hình tròn trụ trụ C = 18,84dm.

Bài làm

Bán kính của hình tròn trụ trụ là:

18,84 : 2 : 3,14 = 3 (dm)

Đường kính của hình tròn trụ trụ là:

18,84 : 3,14 = 6 (dm)

Đáp số: bán kính 3dm; đường kính: 6dm

Ví dụ 2: Tính đường kính hình tròn trụ trụ có chu vi là 25,12cm.

Bài làm

Đường kính của hình tròn trụ trụ là:

25,12 : 3,14 = 8 (cm)

Đáp số: 8cm.

Ví dụ 3: Tính bán kính của hình tròn trụ trụ có chu vi là 12,56cm.

Bài làm

Bán kính của hình tròn trụ trụ là:

12,56 : 2 : 3,14 = 2 (cm)

Đáp số: 2cm.

4. Bài tập tính chu vi hình tròn trụ trụ

Bài 1: Một bánh xe xe hơi có bán kính bằng 0,25m. Hỏi:

a) Đường kính của bánh xe dài bao nhiêu mét?

b) Chu vi của bánh xe bằng bao nhiêu mét?

Bài 2: Một hình tròn trụ trụ có chu vi bằng 254,24dm. Hỏi đường kính và bán kính của hình tròn trụ trụ đó bằng bao nhiêu đề-xi-mét?

Bài 3: Tính chu vi của hình tròn trụ trụ có:

a) Bán kính r = 2,5dm

b) Đường kính d = 1,5cm

Bài 4: Một hình tròn trụ trụ có bán kính bằng số đo cạnh của một hình vuông vắn vắn có chu vi bằng 25cm. Tính chu vi của hình tròn trụ trụ đó.

Bài 5: Hình tròn có chu vi là 56,52cm. Hỏi hình tròn trụ trụ đó có bán kính bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 6:

a) Một mặt bàn ăn hình tròn trụ trụ có chu vi tròn là 4,082. Tính bán kính của mặt bàn đó.

b) Một biển báo giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo dạng hình tròn trụ trụ có chu vi là một trong,57m. Tính đường kính của hình tròn trụ trụ đó.

Câu hỏi liên quan:

Tham khảo thêm công thức tính chu vi một số trong những trong những hình thường gặp:

———

Như vậy, GiaiToan đã gửi tới những bạn học viên Công thức tính chu vi hình tròn trụ trụ. Ngoài ra, những bạn học viên hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm những tài liệu và những công thức khác khác do GiaiToan biên soạn để học tốt môn Toán hơn.

Reply
0
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Một hình tròn trụ trụ có đường kính là 7,4 cm tính chu vi và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hình tròn trụ trụ đó miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một hình tròn trụ trụ có đường kính là 7,4 cm tính chu vi và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hình tròn trụ trụ đó tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Một hình tròn trụ trụ có đường kính là 7,4 cm tính chu vi và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hình tròn trụ trụ đó Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Một hình tròn trụ trụ có đường kính là 7,4 cm tính chu vi và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hình tròn trụ trụ đó
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Một hình tròn trụ trụ có đường kính là 7,4 cm tính chu vi và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hình tròn trụ trụ đó vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #hình #tròn #có #đường #kính #là #tính #chu #và #diện #tích #của #hình #tròn #đó

4484

Review Một hình tròn trụ có đường kính là 7,4 cm tính chu vi và diện tích s quy hoạnh của hình tròn trụ đó Chi tiết ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một hình tròn trụ có đường kính là 7,4 cm tính chu vi và diện tích s quy hoạnh của hình tròn trụ đó Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Một hình tròn trụ có đường kính là 7,4 cm tính chu vi và diện tích s quy hoạnh của hình tròn trụ đó Chi tiết miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Một hình tròn trụ có đường kính là 7,4 cm tính chu vi và diện tích s quy hoạnh của hình tròn trụ đó Chi tiết miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Một hình tròn trụ có đường kính là 7,4 cm tính chu vi và diện tích s quy hoạnh của hình tròn trụ đó Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một hình tròn trụ có đường kính là 7,4 cm tính chu vi và diện tích s quy hoạnh của hình tròn trụ đó Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #hình #tròn #có #đường #kính #là #tính #chu #và #diện #tích #của #hình #tròn #đó #Chi #tiết