Kinh Nghiệm Hướng dẫn Một hình tròn trụ có bán kính là 5 cm thì diện tích s quy hoạnh là Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một hình tròn trụ có bán kính là 5 cm thì diện tích s quy hoạnh là được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-18 03:49:41 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong một hình tròn trụ, đường kính dài gấp (2) lần bán kính. Đúng hay sai?

Cho hình vẽ như phía dưới:

Con hãy lựa chọn phát biểu đúng nhất.

Tính chu vi hình tròn trụ có bán kính là (5cm).

Điền số thích hợp vào ô trống:

Đường kính của hình tròn trụ có chu vi (C = 15,7cm) là:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Câu 215:

Tính chu vi hình tròn trụ có đường kính d:

a) d = 0,8 m b) d = 35 cm c) d = 8/5 dm

Câu 216:

a) Tính đường kính hình tròn trụ có chu vi là 18,84 cm.

Đang xem: Tính diện tích s quy hoạnh hình tròn trụ có đường kính 5 cm

b) Tính bán kính hình tròn trụ có chu vi là 25, 12 cm

Câu 217:

Bánh xe bé của một máy kéo có bán kính 0,5 m. bánh xe lớn của máy kéo đó có bán kính 1m.

Hỏi khi bánh xe bé lăn được 10 vòng thì bánh xe lớn lăn được mấy vòng>

Câu 218:

Tính diện tích s quy hoạnh hình tròn trụ có bán kính r :

a) r = 6 cm b) r = 0,5 m c) r = 3/5 dm

Câu 219:

Tính diện tích s quy hoạnh hình tròn trụ có đường kính d:

a) d = 15cm b) d = 0,2 c) d = 2/5 m

Câu 220:

Tính diện tích s quy hoạnh hình tròn trụ tâm O , đường kính bằng độ dài cạnh hình vuông vắn ABCD; 

biết hình vuông vắn có cạnh 5cm.

Câu 221:

Tính diện tích s quy hoạnh hình tròn trụ có chu vi C = 12, 56 cm

Câu 222:

Tính diện tích s quy hoạnh phần đã tô đậm của hình tròn trụ, biết hai hình tron có cùng tâm O

và có bán kính lần lượt là 0,8m và 0,5m.

Câu 223:

Cho hình tròn trụ tâm O , đường ksinh AB = 8 cm.

a) Tính chu vi hình tròn trụ tâm O đường kính AB, hình tròn trụ tam M, đường kính AO và

hình tròn trụ tâm N, đường kính OB.

b) So sánh tổng chu vi của hình tròn trụ tâm M và hình tròn trụ tâm N với chu vi hình tròn trụ tâm O.

Xem thêm: Khóa Học Kinh Doanh Online – Cầm Tay Chỉ Việc Cho Người Mới Moa Việt Nam

c) Tính diện tích s quy hoạnh phần đã tô đậm của hình tròn trụ tâm O.

Câu 224:

Biểu đồ hình quạt trên cho biết thêm thêm tỉ số Phần Trăm học viên tham gia những nhóm sinh hoạt

ngoại khóa của lớp 5A. Nhìn vào biểu đồ hãy cho biết thêm thêm:

a) Học sinh lớp 5A đã tham gia vào mấy nhóm sinh haotj ngoại khóa?

b) bao nhêu Phần Trăm học viên lớp 5A tham gia vào nhóm học nhạc?

c) Nhóm nào có số học viên tham gia nhiều nhất, nhóm nào tối thiểu?

Đáp án:

Câu 211:

Tính : r = 7 : 2 = 3,5 (cm)

b) đổi 2/5 dm = 4 cm

Tính : r = 4 : 2 =2 (cm)

Câu 212:

Câu 213:

Câu 214:

ĐS: a) C = 31,4 cm b) C = 7,536 dm c) C = 9,42 m

Câu 215:

ĐS:

a) C = 2,512 m b) C = 109, 9 cm c) C = 5,024 dm

Câu 216:

ĐS:

a) d = 6 cm b) r = 4 cm

Câu 217:

Chu vi bánh xe bé là:

0,5 x 2 x 3,14 = 3,14 (m)

Chu vi bánh xe lớn là:

1 x 2 x 3,14 = 6,28 (m)

Bánh xe bé lăn 10 vòng được quãng đường là:

3,14 x 10 = 31,4 (m)

31,4m cũng là quãng đường bánh xe lớn lăn được, do đó bánh xe lớn lăn được số vòng là :

31,4 : 6,28 = 5 (vòng)

Câu 218:

ĐS:

a) S= 113, 04 cm2

a) S=0,785 mét vuông

c) S = 1,1304 dm2

Câu 219:

ĐS:

a) S= 176, 625 cm2

a) S= 0,0314 mét vuông

c) S = 0,1256 dm2

Câu 220:

Bài giải:

Bán kính hình tròn trụ tâm O là:

5 : 2 = 2,5 (cm)

Diện tích hình tròn trụ tâm O là :

2,5 x 2,5 x 3,14 = 19,625 (cm2 )

Đáp số: 19,625 cm2 

Câu 221:

Tính bán kính hình tròn trụ biết chu vi C:

+ Ta có : C = r x 2 x 3,14. Từ đó ta có : r = C : 6,28

+ Biết C = 12,56cm, vậy r = 12,56 : 6,28 = 2 (cm).

Diện tích hình tròn trụ là : 2 x 2 x 3,14 = 12,56 (cm2 ).

Câu 222:

Diện tích hình tròn trụ bán kính 0,8m là :

0,8 x 0,8 x 3,14 = 2,0096 (mét vuông)Diện tích hình tròn trụ bán kính 0,5m là :

0,5 x 0,5 x 3,14 = 0,785 (mét vuông )

Diện tích phần đã tô đậm của hình tròn trụ là:

2,0096 – 0,785 = 1,2246 (mét vuông)

Câu 223:

 Hai hình tròn trụ tâm M và N đểu có đường kính là:

8 : 2 = 4 (cm).

a) Chu vi hình tròn trụ tâm O là :

8 x 3,14 = 25,12 (cm)

Chu vi hình tròn trụ tâm M ( hoạc tâm N ) là:

4 x 3,14 = 12,56 (cm)

b) Tổng chu vi của hình tròn trụ tâm M và hình tròn trụ tâm N là:

12,56 x 2 = 25,12 (cm)

Vậy tổng chu vi của hình tròn trụ tâm M và hình tròn trụ tâm N bằng chu vi hình tròn trụ tâm O.

c) Diện tích phần tô đậm của hình tròn trụ tâm O bằng diện tích s quy hoạnh hình tròn trụ tâm O trừ đi 

tổng diện tích s quy hoạnh của hình tròn trụ tâm M và hình tròn trụ tâm N.

Xem thêm: 1 Ha Bằng Bao Nhiêu M2? Những Công Thức Tính Đơn Vị Tính Diện Tích Đất

Diện tích hình tròn trụ tâm O là:

4 x 4 x 3,14 = 50,24 (cm2)

Diện tích hình tròn trụ tâm M (hoạc tâm N ) là:

2 x 2 x 3,14 = 12,56 (cm2)

Diện tích phần đã tô đậm của hình tròn trụ tâm O là:

50,24 – 12,56 x 2 = 25,12 (cm2).

Câu 224:

Đ/S : 

a) Hs lớp 5A đã tham gia vào 3 nhóm sinh hoạt ngoại khóa là : nhóm học nhạc, học vẽ

Xem thêm nội dung bài viết thuộc phân mục: Diện tích

1. Hình tròn

*) Hình tròn là gì?

Hình tròn là hình gồm những điểm nằm trên đường tròn và những điểm nằm bên cạnh trong đường tròn đó.

*) Bán kính

– Nối tâm O với một điểm A trên đường tròn. Đoạn thẳng OA là bán kính của hình tròn trụ.

– Tất cả những bán kính của hình tròn trụ đều bằng nhau:

OA = OB = OC

– Bán kính đường tròn được kí hiệu là r.

*) Đường kính

– Đoạn thẳng MN nối hai điểm M, N của đường tròn và trải qua tâm O là đường kính của hình tròn trụ.

– Trong một hình tròn trụ đường kính dài gấp hai lần bán kính. Đường kính được kí hiệu là d.

Đường kính MN gấp 2 lần bán kính ON, OM.

2. Chu vi hình tròn trụ

Quy tắc: Muốn tính chu vi của hình tròn trụ ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

C = d x 3,14

(C là chu vi hình tròn trụ, d là đường kính hình tròn trụ).

Hoặc: Muốn tính chu vi của hình tròn trụ ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

C = r x 2 x 3,14

(C là chu vi hình tròn trụ, r là bán kính hình tròn trụ).

3. Các dạng bài tập

Dạng 1: Tính chu vi lúc biết đường kính

Phương pháp: Áp dụng công thức: C = d x 3,14

(C là chu vi hình tròn trụ, d là đường kính hình tròn trụ).

Ví dụ. Tính chu vi hình tròn trụ có đường kính là 8cm.

Bài giải

Chu vi hình tròn trụ là:

8 x 3,14 = 25,12 (cm)

Đáp số: 25,12cm

Dạng 2: Tính chu vi lúc biết bán kính

Phương pháp: Áp dụng công thức: C = r x 2 x 3,14

(C là chu vi hình tròn trụ, r là bán kính hình tròn trụ)

Ví dụ. Tính chu vi hình tròn trụ có bán kính là 3cm.

Bài giải

Chu vi hình tròn trụ là:

3 x 2 x 3,14 = 18,84 (cm)

Đáp số: 18,84cm

Dạng 3: Tính đường kính lúc biết chu vi

Phương pháp: Từ công thức tính chu vi C = d x 3,14, ta hoàn toàn có thể tính đường kính theo công thức:

d = C : 3,14

Dạng 4: Tính bán kính lúc biết chu vi

Phương pháp: Từ công thức tính chu vi C = r x 2 x 3,14, ta hoàn toàn có thể tính bán kính theo công thức:

r = C : 3,14 : 2 hoặc r = C : 2 : 3,14.

Ví dụ. Tính bán kính hình tròn trụ lúc biết chu vi của hình tròn trụ bằng 12.56 cm.

Bài giải

Bán kính của hình tròn trụ là:

12,56 : 3,14 : 2 = 2 (cm)

Đáp số: 2cm

Dạng 5: Toán có lời văn

Phương pháp: Đọc kĩ đề bài, xác lập dạng toán và yêu cầu của đề bài rồi giải bài toán đó.

Ví dụ. Vân đi một vòng xung quanh một chiếc hồ hình tròn trụ và đếm được 942 bước. Mỗi bước chân của Vân dài 4dm. Tính bán kính của hồ, biết rằng Vân đi sát mép hồ.

Bài giải

Độ dài quãng đường mà Vân đã đi là:

4 × 942 = 3768 (dm)

Chu vi của cái hồ đó là: 3768dm

Đường kính của cái hồ đó là:

3768 : 3,14 = 1200 (dm)

Đổi: 1200dm = 120m

Đáp số: 120m

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Một hình tròn trụ có bán kính là 5 cm thì diện tích s quy hoạnh là

Reply
2
0
Chia sẻ

4201

Clip Một hình tròn trụ có bán kính là 5 cm thì diện tích s quy hoạnh là ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một hình tròn trụ có bán kính là 5 cm thì diện tích s quy hoạnh là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Một hình tròn trụ có bán kính là 5 cm thì diện tích s quy hoạnh là miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Một hình tròn trụ có bán kính là 5 cm thì diện tích s quy hoạnh là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Một hình tròn trụ có bán kính là 5 cm thì diện tích s quy hoạnh là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một hình tròn trụ có bán kính là 5 cm thì diện tích s quy hoạnh là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #hình #tròn #có #bán #kính #là #thì #diện #tích #là