Mẹo Hướng dẫn Một hình nón tròn xoay có bán kính r = căn 2 độ cao h = 1 thì độ dài đường sinh bằng Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Một hình nón tròn xoay có bán kính r = căn 2 độ cao h = 1 thì độ dài đường sinh bằng được Update vào lúc : 2022-04-16 20:26:25 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ Đáp án D
    Sxq=πRl=43π CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình nón đỉnh (S) có đáy là đường tròn tâm (O) bán kính R. Biết SO=h. Độ dài đường sinh của hình nón bằng

Xem đáp án » 22/02/2022 124

Tính thể tích V của khối trụ có bán kính đáy r=10 cm và độ cao h=6 cm

Xem đáp án » 22/02/2022 115

Diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính đáy R = 2 và đường sinh l = 3 bằng

Xem đáp án » 22/02/2022 114

Tính diện tích s quy hoạnh xung quanh S của hình trụ có bán kính đáy bằng 3 và độ cao bằng 4.

Xem đáp án » 22/02/2022 74

Cho hình trụ có bán kính đáy r = 5 cm và khoảng chừng cách giữa hai đáy bằng 8 cm. Diện tích xung quanh của hình trụ là

Xem đáp án » 22/02/2022 61

Cho hình trụ có độ cao bằng 2a, bán kính đáy bằng a. Tính diện tích s quy hoạnh xung quanh của hình trụ.

Xem đáp án » 22/02/2022 52

Cho một hình trụ có độ cao bằng 2 và bán kính đáy bằng 3. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

Xem đáp án » 22/02/2022 50

Tính thể tích khối trụ có bán kính R = 3, độ cao h = 5

Xem đáp án » 22/02/2022 47

Tính thể tích khối trụ biết bán kính đáy r = 4 cm và độ cao h = 6 cm

Xem đáp án » 22/02/2022 46

Cho khối nón có bán kính đáy r=2, độ cao h = 5. Tính thể tích V của khối nón đó.

Xem đáp án » 22/02/2022 42

Cho hình trụ có diện tích s quy hoạnh xung quanh bằng 16πa2 và độ dài đường sinh bằng 2a. Tính bán kính r của đường tròn đáy của hình trụ đã cho.

Xem đáp án » 22/02/2022 41

Tính thể tích V của khối nón có bán kính đáy bằng 3 và độ cao bằng 6.

Xem đáp án » 22/02/2022 40

Cho hình nón có bán kính đáy là a3 và độ dài đường sinh l=4. Tính diện tích s quy hoạnh xung quanh S của hình nón đã cho.

Xem đáp án » 22/02/2022 40

Khối trụ tròn xoay có đường cao và bán kính đáy cùng bằng 1 thì thể tích bằng

Xem đáp án » 22/02/2022 39

Một khối trụ có bán kính đáy bằng 5 và khoảng chừng cách giữa hai đáy bằng 7. Thể tích khối trụ bằng

Xem đáp án » 22/02/2022 38

Page 2

Đáp án D
Sxq=πRl=43π

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình nón đỉnh (S) có đáy là đường tròn tâm (O) bán kính R. Biết SO=h. Độ dài đường sinh của hình nón bằng

Xem đáp án » 22/02/2022 124

Tính thể tích V của khối trụ có bán kính đáy r=10 cm và độ cao h=6 cm

Xem đáp án » 22/02/2022 115

Diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính đáy R = 2 và đường sinh l = 3 bằng

Xem đáp án » 22/02/2022 114

Tính diện tích s quy hoạnh xung quanh S của hình trụ có bán kính đáy bằng 3 và độ cao bằng 4.

Xem đáp án » 22/02/2022 74

Cho hình nón có bán kính đáy là r=3 và độ dài đường sinh l=2. Tính diện tích s quy hoạnh xung quanh S của hình nón đã cho.

Xem đáp án » 22/02/2022 71

Cho hình trụ có bán kính đáy r = 5 cm và khoảng chừng cách giữa hai đáy bằng 8 cm. Diện tích xung quanh của hình trụ là

Xem đáp án » 22/02/2022 61

Cho hình trụ có độ cao bằng 2a, bán kính đáy bằng a. Tính diện tích s quy hoạnh xung quanh của hình trụ.

Xem đáp án » 22/02/2022 52

Cho một hình trụ có độ cao bằng 2 và bán kính đáy bằng 3. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

Xem đáp án » 22/02/2022 50

Tính thể tích khối trụ có bán kính R = 3, độ cao h = 5

Xem đáp án » 22/02/2022 47

Tính thể tích khối trụ biết bán kính đáy r = 4 cm và độ cao h = 6 cm

Xem đáp án » 22/02/2022 46

Cho khối nón có bán kính đáy r=2, độ cao h = 5. Tính thể tích V của khối nón đó.

Xem đáp án » 22/02/2022 42

Cho hình trụ có diện tích s quy hoạnh xung quanh bằng 16πa2 và độ dài đường sinh bằng 2a. Tính bán kính r của đường tròn đáy của hình trụ đã cho.

Xem đáp án » 22/02/2022 41

Tính thể tích V của khối nón có bán kính đáy bằng 3 và độ cao bằng 6.

Xem đáp án » 22/02/2022 40

Khối trụ tròn xoay có đường cao và bán kính đáy cùng bằng 1 thì thể tích bằng

Xem đáp án » 22/02/2022 39

Một khối trụ có bán kính đáy bằng 5 và khoảng chừng cách giữa hai đáy bằng 7. Thể tích khối trụ bằng

Xem đáp án » 22/02/2022 38

4261

Review Một hình nón tròn xoay có bán kính r = căn 2 độ cao h = 1 thì độ dài đường sinh bằng ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một hình nón tròn xoay có bán kính r = căn 2 độ cao h = 1 thì độ dài đường sinh bằng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Một hình nón tròn xoay có bán kính r = căn 2 độ cao h = 1 thì độ dài đường sinh bằng miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Một hình nón tròn xoay có bán kính r = căn 2 độ cao h = 1 thì độ dài đường sinh bằng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Một hình nón tròn xoay có bán kính r = căn 2 độ cao h = 1 thì độ dài đường sinh bằng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một hình nón tròn xoay có bán kính r = căn 2 độ cao h = 1 thì độ dài đường sinh bằng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #hình #nón #tròn #xoay #có #bán #kính #căn #chiều #cao #thì #độ #dài #đường #sinh #bằng