Kinh Nghiệm Hướng dẫn Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang trải qua trọng tâm O của thước Đầy đủ Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang trải qua trọng tâm O của thước Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-17 18:30:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang trải qua trọng tâm O của thước Chi Tiết
You đang tìm kiếm từ khóa Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang trải qua trọng tâm O của thước được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-17 18:15:04 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

(1)

Nội dung chính

    Giải bài 6 trang 118 sgk Vật Lý lớp 10 Bài 22: Ngẫu lực

Vật Lý lớp 10 Học Tập – Lớp 10

Giải bài 6 trang 118 sgk Vật Lý lớp 10

Đề bài

Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang trải qua trọng tâm O của thước. Dùng hai ngón tay tác dụng vào thước một ngẫu lực đặt vào hai điểm A và B cách nhau 4,5 cm và có độ lớn

.(Hình 22.6a).

a) Tính momen của ngẫu lực.

b) Thanh quay đi một góc . Hai lực luôn luôn nằm ngang và vẫn đặt tại A và B (Hình 22.6b). Tính momen của ngẫu lực.

(2)Vật Lý lớp 10 Học Tập Lớp 10

Bài 6 (trang 118 SGK Vật Lý 10) : Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang trải qua trọng tâm O của thước. Dùng hai ngón tay tác dụng vào thước một ngẫu lực đặt vào hai điểm A và B cách nhau 4,5 cm và có độ lớn FA = FB = 1 N (Hình 22.6a)

a) Tính momen của ngẫu lực.

b) Thanh quay đi một góc α = 30o . Hai lực luôn luôn nằm ngang và vẫn đặt tại A và B (Hình 22.6b). Tính momen của ngẫu lực.

Lời giải:

a) Momen của ngẫu lực: M = F.d = F.AB = 1.0,045 = 0,045 (N.m).

b)

Momen của ngẫu lực: M’ = F.BI với BI = AB.cosα = 4,5.10-2.cos30o = 0,039(m)

→ M’ = 1. 0,039 = 0,039 (N.m).

Với giải bài 6 trang 118 sgk Vật lí lớp 10 được biên soạn lời giải rõ ràng sẽ tương hỗ học viên biết phương pháp làm bài tập môn Vật lí 10. Mời những bạn đón xem:

Giải Vật lí 10 Bài 22: Ngẫu lực

Video Giải Bài 6 trang 118 Vật lí 10

Bài 6 trang 118 Vật lí 10: Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang trải qua trọng tâm O của thước. Dùng hai ngón tay tác dụng vào thước một ngẫu lực đặt vào hai điểm A và B cách nhau 4,5 cm và có độ lớn FA = FB = 1 N (Hình 22.6a)

a) Tính momen của ngẫu lực.

b) Thanh quay đi một góc α = 30o. Hai lực luôn luôn nằm ngang và vẫn đặt tại A và B (Hình 22.6b). Tính momen của ngẫu lực.

Lời giải:

a) Momen của ngẫu lực:

M = F.d = F.AB = 1.0,045 = 0,045 N.m

b)

Momen của ngẫu lực:

M’ = F.BI với BI = AB.cosα

= 4,5.10-2. cos30o = 0,039(m)

=> M’ = 1. 0,039 = 0,039 N.m

Xem thêm lời giải bài tập Vật lí lớp 10 hay, rõ ràng khác:

Câu hỏi C1 trang 117 Vật lí 10: Chứng minh rằng momen của ngẫu lực không tùy từng vị trí của trục quay vuông góc…

Bài 1 trang 118 Vật lí 10: Ngẫu lực là gì? Nêu một vài ví dụ về ngẫu lực…

Bài 2 trang 118 Vật lí 10: Nêu tác dụng của ngẫu lực riêng với một vật rắn…

Bài 3 trang 118 Vật lí 10: Viết công thức tính momen của ngẫu lực. Momen của ngẫu lực có điểm lưu ý gì…

Bài 4 trang 118 Vật lí 10: Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F = 5,0 N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = 20 cm. Momen của ngẫu lực là…

Bài 5 trang 118 Vật lí 10: Một ngẫu lực gồm hai lực có…

Bài 22: Ngẫu lực

Bài 6 (trang 118 SGK Vật Lý 10)

Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang và trải qua trọng tâm O của thước. Dùng 2 ngón tay tác dụng vào thước 1 ngẫu lực đặt vào 2 điểm A và B cách nhau 4,5 cm và có độ lớn FA= FB= 1 N (Hình 22.6a)
a) Tính momen của ngẫu lực.

b) Thanh quay đi 1 góc α = 30o. 2 lực luôn luôn nằm ngang và vẫn đặt tại điểm A và B (Hình 22.6b). Hãy tính momen của ngẫu lực.

Lời giải

a) Momen của ngẫu lực: M = F.d = F.AB = 1.0,045 = 0,045 (N.m).

b)

Momen của ngẫu lực: M’ = F.BI với BI = AB.cosα = 4,5.10-2.cos30o= 0,039(m)

→ M’ = 1. 0,039 = 0,039 (N.m).

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 22. Ngẫu lực

Ngẫu lực – Bài 6 trang 118 sgk Vật lý lớp 10. Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang

Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang trải qua trọng tâm O của thước. Dùng hai ngón tay tác dụng vào thước một ngẫu lực đặt vào hai điểm A và B cách nhau 4,5cm và có độ lớn FA = FB = 1N (hình 22.6a).

a)      Tính momen của ngẫu lực.

b)      Thanh quay đi một góc α = 30o. Hai lực luôn luôn nằm ngang và vẫn đặt tại A và B (hình 22.6b). Tính momen của ngẫu lực.

Hướng dẫn giải:

a) 

Áp dụng công thức:

     M = Fd

         = 1. 4,5.10-2 

Quảng cáo

=> M = 45. 10-3 (N.m)

b) Áp dụng công thức:

             M = Fd = F BI

Trong ∆AIB: cosα = (fracBIAB)   => BI = AB cosα  

                                     => M = F. AB.cosα 

            = 1. 4,5.10-2 .cos30o = 4,5.(fracsqrt32) 10-2

=> M =  3,897. 10-2 (N.m)

Đề bài

Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang trải qua trọng tâm O của thước. Dùng hai ngón tay tác dụng vào thước một ngẫu lực đặt vào hai điểm A và B cách nhau 4,5 cm và có độ lớn FA = FB = 1N (Hình 22.6a).

a) Tính momen của ngẫu lực.

b) Thanh quay đi một góc α = 30o. Hai lực luôn luôn nằm ngang và vẫn đặt tại A và B (Hình 22.6b). Tính momen của ngẫu lực.

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=Q1ngYp3bBsQ

Momen của ngẫu lực: M = Fd

F: độ lớn của mỗi lực (N)

d: cánh tay đòn của ngẫu lực (m)

Lời giải rõ ràng

a) 

Momen của ngẫu lực: M = Fd = 1.4,5.10-2  = 0,045 (N.m)

b)

Momen của ngẫu lực:  M = Fd = F.BI

Xét ∆AIB vuông tại I có:  (cosalpha  = BI over AB)( Rightarrow BI = ABcos alpha  = 4,5.10^ – 2.crmos30 = 0,039m)

=> M = F.BI = 1.0,039 = 0,039 (N.m) 

Loigiaihay

Reply
2
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang trải qua trọng tâm O của thước miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang trải qua trọng tâm O của thước tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang trải qua trọng tâm O của thước miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang trải qua trọng tâm O của thước
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang trải qua trọng tâm O của thước vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #chiếc #thước #mảnh #có #trục #quay #nằm #ngang #đi #qua #trọng #tâm #của #thước

4134

Clip Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang trải qua trọng tâm O của thước Đầy đủ ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang trải qua trọng tâm O của thước Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang trải qua trọng tâm O của thước Đầy đủ miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang trải qua trọng tâm O của thước Đầy đủ miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang trải qua trọng tâm O của thước Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang trải qua trọng tâm O của thước Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #chiếc #thước #mảnh #có #trục #quay #nằm #ngang #đi #qua #trọng #tâm #của #thước #Đầy #đủ