Kinh Nghiệm về Một nhà bếp từ có 2 dây điện trở r1 = 10 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một nhà bếp từ có 2 dây điện trở r1 = 10 được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-19 00:08:20 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Điện năng tiêu thụ được đo bằng.

Một bóng đèn trên vỏ có ghi 220V – 50W. Điện trở định mức của đèn là

Đèn Flash của điện thoại thông minh hoạt động và sinh hoạt giải trí nhờ một tụ có điện dung (C = 20,,mF) phóng điện qua đèn. Mỗi lần chụp hình, đèn Flash được bật sáng trong (0,01,,s) với hiệu suất (2,,W). Khi tụ này được tích điện đến hiệu điện thế (U = 9,,V) thì làm đèn Flash sáng được mấy lần?

Một nhà bếp từ gồm hai dây điện trở R1 và R2. Nếu chỉ dùng R1 thì thời hạn đun sôi nước là 10 phút, nếu chỉ dùngR2 thì thời hạn đun sôi nước là 20 phút. Khi dùng R1 tiếp nối đuôi nhau R2 thì thời hạn đun sôi nước là

A. 15 phút

B. 20 phút

C. 30 phút

D. 10 phút

Chọn đáp án C.

Gọi U là hiệu điện thế, Q. là nhiệt lượng thiết yếu đế đun sôi ấm nước

Gọi t3 là thời hạn đun sôi ấm nước khi mắc 2 dây tuy nhiên tuy nhiên

Từ (1) và (2) suy ra 

…Xem thêm

Câu hỏi hot cùng chủ đề

  Một nguồn điện có suất điện động ξ=12V  điện trở trong r=2Ω nối với điện trở R tạo thành mạch kín. Tính cường độ dòng điện và hiệu suất nguồn điện, biết R>2Ω, hiệu suất mạch ngoài là 16W.

  A. I=1A, H=54%

  B. I=1,2A, H=76,6%

  C. I=2A, H=66,6%

  D. I=2,5A, H=56,6%

  Từ một trạm phát điện xoay chiều một pha đặt tại vị trí M, điện năng được truyền tải tới nơi tiêu thụ N, cách M 180km. Biết đường dây có điện trở tổng số 80Ω(coi dây tải điện là đồng chất, có điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài của dây). Do sự cố, đường dây bị rò điện tại điểm Q. (hai dây tải điện bị nối tắt bởi một vật có điện trở có mức giá trị xác lập R). Để xác lập vị trí Q., trước tiên người ta ngắt đường dây khỏi máy phát và tải tiêu thụ, tiếp theo đó dòng nguồn điện không đổi có suất điện động 12V, điện trở trong không đáng kể, nối vào hai đầu của hai dây tải điện tại M. Khi hai đầu dây tại N để hở thì cường độ dòng điện qua nguồn là 0,40A, còn khi hai đầu dây tại N được nối tắt bởi một đoạn dây có điện trở không đáng kể thì cường độ dòng điện qua nguồn là 0,42A. Xác định khoảng chừng cách MQ.

Khách

Hãy nhập vướng mắc của bạn vào đây

Những vướng mắc liên quan

Những vướng mắc liên quan

Một nhà bếp từ có 2 dây điện trở có mức giá trị lần lượt là R1 = 4W, R2 = 6W. Khi nhà bếp chỉ dùng điện trở R1 thì đun sôi một ấm nước trong thời hạn t1=10 phút. Thời gian thiết yếu để đun sôi ấm nước trên khi chỉ sử dụng điện trở R2 là t2 = 15 phút. Khi dùng hai dây R1 mắc tiếp nối đuôi nhau với R2 thì thời hạn đun sôi ấm nước đó là

A. 10 phút 

B. 15 phút  

C. 20 phút

D. 25 phút

Một nhà bếp từ có 2 dây điện trở có mức giá trị lần lượt là R1 = 4W, R2 = 6W. Khi nhà bếp chỉ dùng điện trở R1 thì đun sôi một ấm nước trong thời hạn t1=10 phút. Thời gian thiết yếu để đun sôi ấm nước trên khi chỉ sử dụng điện trở R2 là t2 = 15 phút. Khi dùng hai dây R1 mắc tuy nhiên tuy nhiên với R2 thì thời hạn đun sôi ấm nước đó là

A. 6 phút 

B. 8 phút 

C. 10 phút

D. 12 phút

Một nhà bếp từ gòm những dây điện trở có mức giá trị lần lượt là 
R
1
=
4
Ω

R
2
=
6
Ω
. Khi nhà bếp chỉ dung điện trở R1 thì đun sôi một ấm nước trong thời hạn 
t
1
=
10
 
p.
h
ú
t
. Thời gian thiết yếu để đun sôi ấm trên khi:

Dùng hai dây
R
1
 mắc tuy nhiên tuy nhiên với 
R
2

A. 6 phút

B. 8 phút

C. 10 phút

D. 12 phút

Một nhà bếp từ gòm những dây điện trở có mức giá trị lần lượt là 
R
1
=
4
Ω

R
2
=
6
Ω
. Khi nhà bếp chỉ dung điện trở R1 thì đun sôi một ấm nước trong thời hạn 
t
1
=
10
 
p.
h
ú
t
. Thời gian thiết yếu để đun sôi ấm trên khi:

Dùng hai dây
R
1
 mắc tiếp nối đuôi nhau với 
R
2
 

A. 5 phút

B. 10 phút

C. 15 phút

D. 25 phút

Một nhà bếp từ gòm những dây điện trở có mức giá trị lần lượt là
R
1
 = 4Ω,
R
2
 = 6Ω. Khi nhà bếp chỉ dung điện trở 
R
1
thì đun sôi một ấm nước trong thời hạn
t
1
 = 10 phút. Thời gian thiết yếu để đun sôi ấm trên khi: Dùng hai dây
R
1
mắc tiếp nối đuôi nhau với
R
2
 bằng

A. 5 phút         

B. 10 phút           

C. 15 phút        

D. 20 phút

Một nhà bếp từ có 2 dây điện trở có mức giá trị lần lượt là R1 = 4W, R2 = 6W. Khi nhà bếp chỉ dùng điện trở R1 thì đun sôi một ấm nước trong thời hạn t1=10 phút. Thời gian thiết yếu để đun sôi ấm nước trên khi chỉ sử dụng điện trở R2 bằng

A. 5 phút

B. 10 phút

C. 15 phút 

D. 20 phút

Một nhà bếp từ gòm những dây điện trở có mức giá trị lần lượt là
R
1
=
4
Ω

R
2
=
6
Ω
. Khi nhà bếp chỉ dung điện trở R1 thì đun sôi một ấm nước trong thời hạn
t
1
=
10
 
p.
h
ú
t
. Thời gian thiết yếu để đun sôi ấm trên khi:

Chỉ sử dụng điện trở
R
2

A. 5 phút

B. 10 phút

C. 15 phút

D. 20 phút

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Một nhà bếp từ có 2 dây điện trở r1 = 10

4070

Video Một nhà bếp từ có 2 dây điện trở r1 = 10 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một nhà bếp từ có 2 dây điện trở r1 = 10 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Một nhà bếp từ có 2 dây điện trở r1 = 10 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Một nhà bếp từ có 2 dây điện trở r1 = 10 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Một nhà bếp từ có 2 dây điện trở r1 = 10

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một nhà bếp từ có 2 dây điện trở r1 = 10 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #nhà bếp #điện #có #dây #điện #trở