Kinh Nghiệm Hướng dẫn Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu trưởng thôn Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu trưởng thôn được Update vào lúc : 2022-06-24 09:38:59 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Sau khi kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử phải lập nhiều chủng loại biên bản sau này:

Nội dung chính

    Mục lục bài viết1.Cơ sở pháp lý:2. Điều kiện bầu cử trưởng thôn3. Nội dung tư vấn:4. Hình thức bầu cử trưởng thônPhương thức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố5. Quy trình bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phốVideo liên quan

(1) Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội tại khu vực bỏ phiếu (theo Mẫu số 20/HĐBC- QH).

(2) Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại khu vực bỏ phiếu (theo Mẫu số 25/HĐBC-HĐND).

(3) Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện tại khu vực bỏ phiếu (theo Mẫu số 25/HĐBC-HĐND).

(4) Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tại khu vực bỏ phiếu (theo Mẫu SỐ 25/HĐBC-HĐND).

Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử gồm những nội dung sau này:

– Tổng số cử tri của khu vực bỏ phiếu (theo list cử tri tại- khu vực bỏ phiếu được update đến thời gian khởi đầu bỏ phiếu, thống kê riêng theo tổng số cử tri có quyền bầu cử đại biểu ở cấp tương ứng).

#

* Số phiếu bầu cho từng người ứng cử (có tỷ suất % so với tổng số phiếu hợp lệ).

* Danh sách những người dân trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại cty bầu cử.

• ♦ ♦

* Tóm tắt những việc xẩy ra, kiến nghị về việc bầu cử thêm, bầu cử lại (nếu có).

* Những khiếu nại, tố cáo do những Tổ bầu cử xử lý và xử lý; những khiếu nại, tố cáo do Ban bầu cử đại biểu Quốc hội xử lý và xử lý.

* Những khiếu nại, tố cáo chuyển đến ủy ban bầu cử, Hội đồng bầu cử vương quốc.

Biên bản xác lập kết quả bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở cty bầu cử được lập thành 03 bản, có chữ ký của Trưởng ban, những Phó Trưởng Ban bầu cử. Biên bản được gửi đến Hội đồng bầu cử vương quốc, Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh chậm nhất là ngày 28 tháng 5 năm 2022 (hoặc 05 ngày sau ngày bầu cử).

Mục lục nội dung bài viết

    1.Cơ sở pháp lý:2. Điều kiện bầu cử trưởng thôn3. Nội dung tư vấn:4. Hình thức bầu cử trưởng thônPhương thức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố5. Quy trình bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

Người gửi : Bảo Ngọc

Luật sư vấn đáp:

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi vướng mắc đề xuất kiến nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp lý của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung vướng mắc của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và phân tích và tư vấn rõ ràng như sau:

1.Cơ sở pháp lý:

Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTTUBTWMTTQVN-BNV

Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN

2. Điều kiện bầu cử trưởng thôn

Theo Điều 11 Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Thôn, tổ dân phố và Phó trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố như sau:

“Điều 11. Tiêu chuẩn Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và phó trưởng thôn

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố phải là người dân có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, tổ dân phố; đủ 21 tuổi trở lên, có sức mạnh thể chất, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác thao tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tin tưởng; bản thân và mái ấm gia đình gương mẫu thực thi đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước và những quy định của địa phương; có kiến thức và kỹ năng văn hóa truyền thống, khả năng, kinh nghiệm tay nghề và phương pháp vận động, tổ chức triển khai nhân dân thực thi tốt những việc làm tự quản của hiệp hội dân cư và việc làm cấp trên giao.

Theo đó, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố phải phục vụ những Đk:

– Là người dân có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, tổ dân phố;

– Đủ 21 tuổi trở lên, có sức mạnh thể chất, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác thao tác;

– Có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tin tưởng;

– Bản thân và mái ấm gia đình gương mẫu thực thi đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước và những quy định của địa phương;

– Có kiến thức và kỹ năng văn hóa truyền thống, khả năng, kinh nghiệm tay nghề và phương pháp vận động, tổ chức triển khai nhân dân thực thi tốt những việc làm tự quản của hiệp hội dân cư và việc làm cấp trên giao.

Như vậy người ứng cử làm trưởng thôn phạm tội tham nhũng và hưởng án treo tức là bản thân không gưng mẫu thực thi đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước. Do đó không đủ tiêu chuẩn để được bầu làm trưởng thôn.

3. Nội dung tư vấn:

Theo nghị quyết liên tịch 09/2008 Hướng dẫn thi hành những Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị xã

Điều 2. Nghị quyết liên tịch này còn có hiệu lực hiện hành thi hành sau 15 ngày, Tính từ lúc ngày đăng Công báo. Những văn bản, quy định sau này hết hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày Nghị quyết liên tịch này còn có hiệu lực hiện hành thi hành:

– Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTTUBTWMTTQVN-BNV ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Nội vụ hướng dẫn quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố;

Theo đó, thông tư liên tịch hướng dẫn quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, Có quy định tại Mục II. Nội dung bầu cử trưởng thôn

2. Ban công tác thao tác Mặt trận họp dự kiến trình làng người ứng cử.

b. Nội dung, thủ tục, trình tự

– Giới thiệu mục tiêu, yêu cầu hội nghị và đọc quyết định hành động của quản trị Uỷ ban nhân dân cấp xã về ngày bầu cử và xây dựng Tổ bầu cử.

– Giới thiệu tiêu chuẩn trưởng thôn (theo quy định tại Điều 11- Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của thôn và tổ dân phố).

– Trưởng ban công tác thao tác Mặt trận nêu dự kiến trình làng người ứng cử (hoàn toàn có thể trình làng từ là 1 đến 2 người).

[…]

– Hội nghị lập biên bản ghi rõ số người được triệu tập, số người xuất hiện, nội dung hội nghị, ý kiến nhận xét của Hội nghị về người được dự kiến trình làng ứng cử (theo Mẫu số 1).

4. Hình thức bầu cử trưởng thôn

Về hình thức bầu cử hoàn toàn có thể là giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Nếu tổ chức triển khai theo như hình thức bỏ phiếu kín, thì mẫu phiếu sẽ theo quy định

2. Trình tự bầu cử:

2.2. Nếu bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín: hội nghị cử tri bầu ban kiểm phiếu từ 3 đến 5 người do Tổ trưởng tổ bầu cử trình làng trong số những người dân không ứng cử Trưởng thôn.

a. Tổ bầu cử sẵn sàng sẵn sàng hòm phiếu, phiếu bầu có đóng dấu của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã. Trên phiếu bầu ghi rõ họ tên những người dân ứng cử. Khi bầu cử, cử tri chỉ được lựa chọn một ứng viên trong list ứng cử (không gạch họ tên người được lựa chọn) và gạch họ, tên những người dân mà cử tri không tin tưởng. Nếu ở địa phương nào không còn Đk in phiếu bầu thì cử tri tin tưởng người nào trong list người ứng cử Trưởng thôn do Ban công tác thao tác Mặt trận ấn định thì ghi rõ họ và tên người đó vào phiếu bầu để trắng đã có đóng dấu của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

b. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu.

Trước khi Ban kiểm phiếu mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản niêm phong số phiếu bầu không sử dụng đến và mời hai cử tri không phải là người ứng cử xuất hiện tại đó tận mắt tận mắt chứng kiến việc kiểm phiếu. Tổ bầu cử có quyền tận mắt tận mắt chứng kiến việc kiểm phiếu.

Cụ thể về hình thức của lá phiếu và phương pháp bầu cử theo như hình thức này, trên phiếu bầu ghi rõ họ tên những người dân ứng cử. Khi bầu cử, cử tri chỉ được lựa chọn một ứng viên trong list ứng cử (không gạch họ tên người được lựa chọn) và gạch họ, tên những người dân mà cử tri không tin tưởng. Nếu ở địa phương nào không còn Đk in phiếu bầu thì cử tri tin tưởng người nào trong list người ứng cử Trưởng thôn do Ban công tác thao tác Mặt trận ấn định thì ghi rõ họ và tên người đó vào phiếu bầu để trắng đã có đóng dấu của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

Như vậy, trường hợp list có một người ứng cử thì chỉ ghi tên một người, không thiết yếu phải có hai ô trống Đồng ý và Không đồng ý, mà nếu được tin tưởng thì cử chi sẽ không còn gạch họ tên người ứng cử. Còn nếu không tin tưởng thì cử chi sẽ gạch toàn bộ họ tên người ứng cử.

Phương thức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

Điều 13 Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 quy định: “Những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết: 2. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố”.

Như vậy, nhân dân được quyền bàn, biểu quyết để bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nơi đang sinh sống và làm việc.

Có 02 (hai) phương thức nhân dân bàn và biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định hành động: (i) Tổ chức cuộc họp cử tri hoặc cử tri đại diện thay mặt thay mặt hộ mái ấm gia đình theo địa phận từng thôn, tổ dân phố; (ii) Phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện thay mặt thay mặt hộ mái ấm gia đình.

Trường hợp tổ chức triển khai họp cử tri hoặc cử tri đại diện thay mặt thay mặt hộ mái ấm gia đình thì việc biểu quyết được thực thi bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín; hình thức biểu quyết do hội nghị quyết định hành động; nếu số người tán thành chưa đạt quá 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện thay mặt thay mặt hộ mái ấm gia đình trong thôn, tổ dân phố thì tổ chức triển khai lại cuộc họp.

Trường hợp không tổ chức triển khai lại được cuộc họp thì phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện thay mặt thay mặt hộ mái ấm gia đình, trừ việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

5. Quy trình bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

Về công tác thao tác sẵn sàng sẵn sàng hội nghị bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố:

“1- Chậm nhất 20 ngày trước thời điểm ngày bầu cử, Uỷ ban nhân dân cấp xã ra quyết định hành động công bố ngày bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; chủ trì, phối phù thích hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn trách nhiệm và tổ chức triển khai triển khai kế hoạch bầu cử.

2- Chậm nhất 15 ngày trước thời điểm ngày bầu cử, Trưởng ban công tác thao tác Mặt trận thôn, tổ dân phố tổ chức triển khai hội nghị Ban công tác thao tác dự kiến list người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; báo cáo với Chi ủy Chi bộ thôn, tổ dân phố để thống nhất list người ra ứng cử (từ 01 – 02 người).

3- Chậm nhất 10 ngày trước thời điểm ngày bầu cử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định hành động xây dựng Tổ bầu cử (gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác thao tác Mặt trận thôn, tổ dân phố; thư ký và những thành viên khác là người đại diện thay mặt thay mặt một số trong những tổ chức triển khai đoàn thể, chính trị – xã hội và đại diện thay mặt thay mặt cử tri thôn, tổ dân phố); quyết định hành động về trách nhiệm, quyền hạn của Tổ bầu cử, quyết định hành động thành phần cử tri (là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện thay mặt thay mặt hộ mái ấm gia đình) tham gia bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Các quyết định hành động này phải được thông báo đến nhân dân ở thôn, tổ dân phố chậm nhất 07 ngày trước thời điểm ngày bầu cử” (Điều 6).

Tùy theo Đk của từng địa phương, việc bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoàn toàn có thể tổ chức triển khai phối hợp tại hội nghị thôn, tổ dân phố hoặc tổ chức triển khai thành cuộc bầu cử riêng. Trường hợp tổ chức triển khai thành cuộc bầu cử riêng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn quy trình, thủ tục của cuộc bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố ở địa phương mình phù phù thích hợp với quy định của pháp lý.

Tổ trưởng tổ bầu cử chủ trì hội nghị bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Hội nghị bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện thay mặt thay mặt hộ mái ấm gia đình trong thôn, tổ dân phố tham gia

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết yếu tố hoặc và có sự vướng ngại, vướng mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý người tiêu dùng.

Căn cứ khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2022/NĐ-CP, trưởng thôn là người hoạt động và sinh hoạt giải trí không chuyên trách ở thôn và được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước. Theo đó, trưởng thôn được trả phụ cấp theo phương thức khoán với mức khoán rõ ràng như sau:

Ngân sách Nhà nước thực thi khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng riêng với những người hoạt động và sinh hoạt giải trí không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng riêng với thôn có từ 350 hộ mái ấm gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về bảo mật thông tin an ninh, trật tự theo quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải hòn đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

Hiện nay, mức lương cơ sở năm 2022 là một trong,49 triệu đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Bởi vậy, những đối tượng người dùng người hoạt động và sinh hoạt giải trí không chuyên trách được hưởng mức khoán phụ cấp là:

– Khoán quỹ phụ cấp hàng tháng: 3,0 lần mức lương cơ sở tương tự 4,47 triệu đồng/tháng;

– Thôn có từ 350 hộ mái ấm gia đình trở lên, thuộc xã trọng điểm, phức tạp về bảo mật thông tin an ninh, trật tự, thuộc xã biên giới hoặc hải hòn đảo: 5,0 lần mức lương cơ sở tương tự 7,45 đồng/tháng.

Trong số đó, mức khoán phụ cấp rõ ràng của trưởng thôn sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp vị trí căn cứ quỹ phụ cấp nêu trên, đặc trưng của từng cấp xã, yêu cầu quản trị và vận hành, tỷ suất chi thường xuyên của cấp xã và thu nhập ngân sách địa phương quyết định hành động.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần tương hỗ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp lý trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp lý Hành chính – Công ty luật Minh Khuê

Reply
6
0
Chia sẻ

4430

Clip Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu trưởng thôn ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu trưởng thôn tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu trưởng thôn miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu trưởng thôn Free.

Giải đáp vướng mắc về Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu trưởng thôn

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu trưởng thôn vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Mẫu #biên #bản #kiểm #phiếu #bầu #trưởng #thôn