Kinh Nghiệm Hướng dẫn Mẫu biên bản nhìn nhận chuẩn nghề nghiệp gvmn Đầy đủ Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Mẫu biên bản nhìn nhận chuẩn nghề nghiệp gvmn Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-12-07 16:04:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Mẫu biên bản nhìn nhận chuẩn nghề nghiệp gvmn 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Mẫu biên bản nhìn nhận chuẩn nghề nghiệp gvmn được Update vào lúc : 2022-12-07 16:04:07 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung nội dung nội dung bài viết:

Biên bản nhìn nhận xếp loại giáo viên năm 2022 Mẫu 1Biên bản nhìn nhận xếp loại giáo viên năm 2022 Mẫu 2Quy trình nhìn nhận và xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp

Biên bản nhìn nhận xếp loại giáo viên năm 2022 2022

Nội dung chính

    Nội dung nội dung nội dung bài viết:Biên bản nhìn nhận xếp loại giáo viên năm 2022 Mẫu 1Biên bản nhìn nhận xếp loại giáo viên năm 2022 Mẫu 2Quy trình nhìn nhận và xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệpVideo liên quan

Biên bản họp nhìn nhận, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm 2022 2022 được lập ra dùng để tổng hợp kết quả, ý kiến nhìn nhận của cty, cơ quan riêng với cán bộ, giáo viên trong năm học vừa qua.

Nội dung trong mẫu biên bản cần nêu rõ thành phần tham gia, nội dung cuộc họp và trình diễn kết quả nhìn nhận xếp loại. Mời những bạn cùng theo dõi 2 mẫu biên bản, cùng quy trình nhìn nhận trong nội dung nội dung bài viết dưới đây:

Biên bản nhìn nhận xếp loại giáo viên năm 2022 Mẫu 1

PHÒNG GD-ĐT.
TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

.., ngày ..tháng .năm …

BIÊN BẢN
V/v họp nhìn nhận và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

1.Thời gian Địa điểm: Vào lúc ..giờ .. phút, ngày .. tháng .năm Tại Trường tiểu học ..tổ chức triển khai triển khai họp nhìn nhận phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học

2.Thành phần tham gia:

Ông: Hiệu trưởng

Bà ..Phó Hiệu trưởng

Bà: .Công đoàn

Tập thể cán bộ, giáo viên nhân viên cấp dưới cấp dưới trường .

Bà: .., giáo viên, thư ký

Vắng: 0

3. Nội dung:

Họp nhìn nhận công chức, viên chức năm học

Chủ tọa cuộc họp: Đ/c Trịnh Khắc Trung Bí thư Chi bộ Hiệu trưởng nhà trường.

Đ/c: triển khai Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về nhìn nhận và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Hội đồng thi đua khen thưởng tiến hành nhìn nhận những ưu điểm, hạn chế của từng cán bộ, giáo viên và nhân viên cấp dưới cấp dưới trong nhà trường qua một năm thực thi trách nhiệm giảng dạy và công tác thao tác thao tác. Đ/c . thông qua kết quả nhìn nhận như sau:

Toàn trường có .cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới biên chế xếp loại Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm có đ/c, Hoàn thành tốt trách nhiệm đ/c, Hoàn thành trách nhiệm đ/c. Hội đồng trường thống nhất 100% kết quả xếp loại trên.

Biên bản kết thúc lúc giờ cùng trong thời hạn ngày.

HIỆU TRƯỞNGThư ký

Biên bản nhìn nhận xếp loại giáo viên năm 2022 Mẫu 2

SỞ GD& ĐT

ĐƠN VỊ (Tổ):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NÁM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: /BB-., ngày tháng năm 20

BIÊN BẢN
HỌP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP
NĂM HỌC 20-20

Tổ: .

Tiến hành vào lúc giờ, ngày .//20, tại . tổ chức triển khai triển khai họp nhìn nhận xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học 20-20.

A. THÀNH PHẦN:

Ông (bà): .. .. . – Chủ trì;

Ông (bà): – Thư ký.

Giáo viên của tổ: .. người; vắng:

Lý do:

B. NỘI DUNG:

I. Ông (bà):

a) Triển khai những văn bản chỉ huy có liên quan về phía dẫn nhìn nhận giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp gồm:

>Thông tư 20/2022/TT-BGDĐT;

Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/12/2010 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo về việc hướng dẫn nhìn nhận, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học 20-20

b) Trình tự thực thi nhìn nhận, xếp loại:

Giáo viên trình diễn nội dung Phiếu giáo viên tự nhìn nhận.

Tổ trình độ góp thêm phần ý kiến cho thành viên vừa nhìn nhận, biểu quyết nhìn nhận nhìn nhận, xếp loại cho từng tiêu chuẩn và xếp loại chung.

Thư ký tiến hành ghi biên bản;

Thông qua biên bản góp ý nhìn nhận tại cuộc họp.

II. Tiến hành nhìn nhận, xếp loại

1. Ông (Bà) .., trình diễn nội dung Phiếu giáo viên tự nhìn nhận: (có Phiếu giáo viên tự nhìn nhận kèm theo)

Các ý kiến góp thêm phần:

+ Ưu:. .

. .

+ Nhược:. .

. .

Người chủ trì kết luận nhìn nhận, phân loại:

Tổng số điểm: /100; Xếp loại :

2. Ông (Bà) ., trình diễn nội dung Phiếu giáo viên tự nhìn nhận: (có Phiếu giáo viên tự nhìn nhận kèm theo)

Các ý kiến góp thêm phần:

+ Ưu:. .

. .

+ Nhược:. .

. .

Người chủ trì kết luận nhìn nhận, phân loại:

Tổng số điểm: /100; Xếp loại : ..

3. Ông (Bà) ., trình diễn nội dung Phiếu giáo viên tự nhìn nhận: (có Phiếu giáo viên tự nhìn nhận kèm theo)

Các ý kiến góp thêm phần:

+ Ưu:. .

. .

+ Nhược:. .

. .

Người chủ trì kết luận nhìn nhận, phân loại:

Tổng số điểm: /100; Xếp loại :

4. Ông (Bà) ., trình diễn nội dung Phiếu giáo viên tự nhìn nhận: (có Phiếu giáo viên tự nhìn nhận kèm theo)

Các ý kiến góp thêm phần:

+ Ưu:. .

. .

+ Nhược:. .

. .

Người chủ trì kết luận nhìn nhận, phân loại:

Tổng số điểm: /100; Xếp loại :

5. Ông (Bà) ., trình diễn nội dung Phiếu giáo viên tự nhìn nhận: (có Phiếu giáo viên tự nhìn nhận kèm theo)

Các ý kiến góp thêm phần:

+ Ưu:. .

. .

+ Nhược:. .

. .

Người chủ trì kết luận nhìn nhận, phân loại:

Tổng số điểm: /100; Xếp loại :

6. Ông (Bà) ., trình diễn nội dung Phiếu giáo viên tự nhìn nhận: (có Phiếu giáo viên tự nhìn nhận kèm theo)

Các ý kiến góp thêm phần:

+ Ưu:. .

. .

+ Nhược:. .

. .

Người chủ trì kết luận nhìn nhận, phân loại:

Tổng số điểm: /100; Xếp loại :

7. Ông (Bà) ., trình diễn nội dung Phiếu giáo viên tự nhìn nhận: (có Phiếu giáo viên tự nhìn nhận kèm theo)

Các ý kiến góp thêm phần:

+ Ưu:

+ Nhược:

Người chủ trì kết luận nhìn nhận, phân loại:

Tổng số điểm: /100; Xếp loại :

8. Ông (Bà) .., trình diễn nội dung Phiếu giáo viên tự nhìn nhận: (có Phiếu giáo viên tự nhìn nhận kèm theo)

Các ý kiến góp thêm phần:

+ Ưu:. .

. .

+ Nhược:. .

. .

Người chủ trì kết luận nhìn nhận, phân loại:

Tổng số điểm: /100; Xếp loại :

9. Ông (Bà) ., trình diễn nội dung Phiếu giáo viên tự nhìn nhận: (có Phiếu giáo viên tự nhìn nhận kèm theo)

Các ý kiến góp thêm phần:

+ Ưu:. .

. .

+ Nhược:. .

. .

Người chủ trì kết luận nhìn nhận, phân loại:

Tổng số điểm: /100; Xếp loại :

10. Ông (Bà) ., trình diễn nội dung Phiếu giáo viên tự nhìn nhận: (có Phiếu giáo viên tự nhìn nhận kèm theo)

Các ý kiến góp thêm phần:

+ Ưu:. .

. .

+ Nhược:. .

. .

Người chủ trì kết luận nhìn nhận, phân loại:

Tổng số điểm: /100; Xếp loại :

11. Ông (Bà) ., trình diễn nội dung Phiếu giáo viên tự nhìn nhận: (có Phiếu giáo viên tự nhìn nhận kèm theo)

Các ý kiến góp thêm phần:

+ Ưu:. .

. .

+ Nhược:. .

. .

Người chủ trì kết luận nhìn nhận, phân loại:

Tổng số điểm: /100; Xếp loại :

12. Ông (Bà) ., trình diễn nội dung Phiếu giáo viên tự nhìn nhận: (có Phiếu giáo viên tự nhìn nhận kèm theo)

Các ý kiến góp thêm phần:

+ Ưu:. .

. .

+ Nhược:. .

. .

Người chủ trì kết luận nhìn nhận, phân loại:

Tổng số điểm: /100; Xếp loại :

13. Ông (Bà) ., trình diễn nội dung Phiếu giáo viên tự nhìn nhận: (có Phiếu giáo viên tự nhìn nhận kèm theo)

Các ý kiến góp thêm phần:

+ Ưu:. .

. .

+ Nhược:. .

. .

Người chủ trì kết luận nhìn nhận, phân loại:

Tổng số điểm: /100; Xếp loại :

14. Ông (Bà) ., trình diễn nội dung Phiếu giáo viên tự nhìn nhận: (có Phiếu giáo viên tự nhìn nhận kèm theo)

Các ý kiến góp thêm phần:

+ Ưu:. .

. .

+ Nhược:. .

. .

Người chủ trì kết luận nhìn nhận, phân loại:

Tổng số điểm: /100; Xếp loại :

15. Ông (Bà) ., trình diễn nội dung Phiếu giáo viên tự nhìn nhận: (có Phiếu giáo viên tự nhìn nhận kèm theo)

Các ý kiến góp thêm phần:

+ Ưu:. .

. .

+ Nhược:. .

. .

Người chủ trì kết luận nhìn nhận, phân loại:

Tổng số điểm: /100; Xếp loại : ..

C. KẾT LUẬN CHUNG.

* Sau khi tổng hợp những nhận xét, nhìn nhận của toàn thể giáo viên, tổ: . thống nhất nhìn nhận, xếp loại giáo viên của tổ năm học 20-20, như sau:

1. Ông (bà):.; xếp loại:

2.Ông (bà):.; xếp loại:

3. Ông (bà):.; xếp loại:

4.Ông (bà):.; xếp loại:

5. Ông (bà):. xếp loại:

6. Ông (bà):.; xếp loại:

7. Ông (bà):.; xếp loại:

8. Ông (bà):.; xếp loại:

9. Ông (bà):.; xếp loại:

10. Ông (bà):.; xếp loại:

11. Ông (bà):.; xếp loại:

12. Ông (bà):.; xếp loại:

13. Ông (bà):.; xếp loại:

* Kết quả chung:

Loại xuất sắc : ./.. ( tỷ suất: .%); Loại khá : ./ ( tỷ suất: .%)

Loại TB : ./.. ( tỷ suất: .%); Chưa đạt : ./ ( tỷ suất: .%)

Cuộc họp kết thúc vào hồi:..h . cùng trong thời hạn ngày. Biên bản được thông qua thống nhất với nội dung trên.

THƯ KÝ

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

Quy trình nhìn nhận và xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp

1.1 Quy trình nhìn nhận

Giáo viên tự nhìn nhận theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức triển khai triển khai lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ trình độ riêng với giáo viên được nhìn nhận theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

Người đứng góp vốn góp vốn đầu tư mạnh sở giáo dục phổ thông thực thi nhìn nhận và thông báo kết quả nhìn nhận giáo viên trên cơ sở kết quả tự nhìn nhận của giáo viên, ý kiến của đồng nghiệp và thực tiễn thực thi trách nhiệm của giáo viên thông qua minh chứng xác thực, thích hợp.

1.2. Xếp loại kết quả nhìn nhận

Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức tốt: Có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt tới tốt, trong số đó có những tiêu chuẩn tại Điều 5 Quy định này đạt tới tốt;

Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức khá: Có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, trong số đó những tiêu chuẩn tại Điều 5 Quy định này đạt tới khá trở lên;

Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức đạt: Có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên;

Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chuẩn được nhìn nhận chưa đạt (tiêu chuẩn được nhìn nhận chưa đạt lúc không phục vụ yêu cầu mức đạt của tiêu chuẩn đó).

Đồng thời, việc nhìn nhận theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên đảm bảo khách quan, toàn vẹn và tổng thể, công minh và dân chủ; nhờ vào phẩm chất, kĩ năng và quy trình thao tác của giáo viên trong Đk rõ ràng của nhà trường và địa phương; những minh chứng xác thực, thích hợp.

Download

Share Link Down Mẫu biên bản nhìn nhận chuẩn nghề nghiệp gvmn miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Mẫu biên bản nhìn nhận chuẩn nghề nghiệp gvmn tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Mẫu biên bản nhìn nhận chuẩn nghề nghiệp gvmn miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Mẫu biên bản nhìn nhận chuẩn nghề nghiệp gvmn

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Mẫu biên bản nhìn nhận chuẩn nghề nghiệp gvmn vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Mẫu #biên #bản #đánh #giá #chuẩn #nghề #nghiệp #gvmn

4518

Review Mẫu biên bản nhìn nhận chuẩn nghề nghiệp gvmn Đầy đủ ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Mẫu biên bản nhìn nhận chuẩn nghề nghiệp gvmn Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Mẫu biên bản nhìn nhận chuẩn nghề nghiệp gvmn Đầy đủ miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Mẫu biên bản nhìn nhận chuẩn nghề nghiệp gvmn Đầy đủ Free.

Thảo Luận vướng mắc về Mẫu biên bản nhìn nhận chuẩn nghề nghiệp gvmn Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Mẫu biên bản nhìn nhận chuẩn nghề nghiệp gvmn Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Mẫu #biên #bản #đánh #giá #chuẩn #nghề #nghiệp #gvmn #Đầy #đủ